LOADING...

Постановления

   

 Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 29-декабры

 

                                           КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ   XII

   СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

     КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХII  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                       Т О К Т О МУ

 

        26-декабрь   2022 – жыл                                      № 12/1                                         Кара-Суу шаары

 

                                            “Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын

                                     Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” Мыйзамынын

                                          3-беренесинин 2-пунктун Кара-Суу шаарынын аймагында

                                                                    жүзөгө ашыруу жөнүндө 

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 19-декабрындагы №01-20/747 сандуу катын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

                                                                                     ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин XIII бөлүмү камтыган жергиликтүү салыктар (турак жай имараттары жана жайлар, турак жай эмес имараттар, курулмалар жана жайлар, айыл чарба жерлеринен башка жер участоктору, айыл чарба жерлери, транспорт каражаттары, анын ичинде аба жана суу кемелер) Кара-Суу шаарынын аймагында 2023-жылдын 1-январынан тартып колдонууга киргизилсин.
 2. Кара-Суу шаарынын аймагындагы турак жай эмес имараттар, курулмалар жана жайлар үчүн, ошондой эле айыл чарба багытындагы эмес жерлерге жана Кара-Суу шаарынын аймагындагы калган калктуу конуштарда “Мүлк салыгы” камтыган жергиликтүү салыктарды эсептөөдө зоналдык жана нарктык коэффициенти (КЗ) 1,2 өлчөмдөн 1,4 өлчөмгө көтөрүлсүн.
 3. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

          Кара-Суу шаардык

          кеңешинин төрагасы                                                                                А.О.Назаров

    

    

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

  КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХII  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                                        Т О К Т О МУ

 

            26-декабрь   2022 – жыл                                        № 12/2                                                 Кара-Суу шаары

 

 

                             Кара-Суу шаарындагы №2 “Мөлтүр булак” бала бакчасына 4 бөлмөлүү тамак даярдоочу                                                                            имарат куруу долбоору үчүн жергиликтүү бюджеттен

                                                                      өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билим берүү жана мектепке чейинки мекемелерине республикалык бюджеттен дем берүүчү грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

                                                                                ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №2 “Мөлтүр булак” бала бакчасына 4 бөлмөлүү тамак даярдоочу имарат курууга республикалык бюджеттен алынуучу дем берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 1914506 (бир миллион тогуз жүз он төрт миң беш жүз алты) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

                   Кара-Суу шаардык

                  кеңешинин төрагасы                                                                         А.О.Назаров

 

    

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

              КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХII  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                                         Т О К Т О МУ

 

               26-декабрь   2022 – жыл                                   № 12/3                                    Кара-Суу шаары

 

                                 Кара-Суу шаарындагы №66 В.И.Ленин атындагы орто мектебине

                                    21 көздүү сырткы ажаткана куруу долбоору үчүн жергиликтүү

                                                 бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билим берүү жана мектепке чейинки мекемелерине республикалык бюджеттен дем берүүчү грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

                                                                                   ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №66 В.И.Ленин атындагы орто мектебине 21 көздүү сырткы ажаткана курууга республикалык бюджеттен алынуучу дем берүүчү грант үчүн 895040 (сегиз жүз токсон беш миң кырк) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

        Кара-Суу шаардык

        кеңешинин төрагасы                                                                         А.О.Назаров

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

            КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХII  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                          Т О К Т О МУ

 

                         26-декабрь   2022 – жыл                         № 12/4                                             Кара-Суу шаары

 

 

                                              Кара-Суу шаарындагы №68 К.Рахимов атындагы орто

                                        мектебинин спорт аянтчасын кайрадан куруу жана оңдоп түзөө

                                    долбоору үчүн жергиликтүү бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билим берүү жана мектепке чейинки мекемелерине республикалык бюджеттен дем берүүчү грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

                                                                               ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №68 К.Рахимов атындагы орто мектебинин спорт аянтчасын кайрадан куруу жана оңдоп түзөөгө республикалык бюджеттен алынуучу дем берүүчү грант үчүн 2183328 (эки миллион бир жүз сексен үч миң үч жүз жыйырма сегиз) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

        Кара-Суу шаардык

        кеңешинин төрагасы                                                                         А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 9-декабры

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XI

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

                       КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХI  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                           Т О К Т О МУ

 

                     7-декабрь   2022 – жыл                           № 11/1                              Кара-Суу шаары

 

       Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын  2022-                                       жылдын 6-декабрындагы №7 протоколдук чечими жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 6-декабрындагы №7  протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

                                                                                             ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 6-декабрындагы №7   протоколдук чечими төмөндөгүдөй толуктоолор менен бекитилсин:

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2022-жылдын 27-октябрындагы №9/3 токтому менен бекитилген курулуш иштери үчүн каралган (суюк таштандылар үчүн чуңкур курууга – 1638,9 миң сом,  Юбилейный кичи шаарчасына сарай курууга – 800,0 миң сом,   №3 Мээрим бала бакчасына брусчатка басууга 996528 сом, Завод көчөсүнө латок орнотууга 250,0 миң сом)  3845428 сом акча каражаты жана кошумча киреше 2534,3 миң сом, жалпысы  6379728 сом акча  каражаты төмөндөгү иштерге каржылоого уруксат берилсин:

 • Кара-Суу көзөмөл өткөрүү пунктунун айланасын иретке келтирүүгө 4500,0 миң сом;
 • “Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасына субсидия – 600,0 миң сом;
 • Манас стадионунун кире беришин иретке келтирүү үчүн – 500,0 миң сом;
 • Батыш жана РТС көчөлөрүнө шагыл төшөө үчүн кошумча 150,0 миң сом;
 • Борбордук аянтка балаты жасатууга – 100,0 миң сом;
 • Сары – Колот полигонуна шагыл төшөөгө – 200,0 миң сом;
 • Арашан кичи шаарчасына волейбол аянтчасын курууга 32990 сом

 

 1. Адвокат үчүн каралган 200,0 миң сом акча каражаты Арашан кичи шаарчасына волейбол аянтчасын курууга кошумча каржылансын.

 

 1. Шаардык кеңештин жана шаар мэриясынын аппаратынын эмгек акысынан үнөмдөлгөн акча каражаты жылдын жыйынтыгынын негизинде аппарат кызматчыларын акчалай сыйлоого жана шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин эмгек акысы үчүн жылдырууга  уруксат берилсин.
 2. 2022-жыл ичинде бекитилген бюджеттен артып калган калдыктар түрдүү чыгымдарга жылдырылууга уруксат берилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин  төрагасы                                                                                                  А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 16-ноябры

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКCИЗ  X

   СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

   

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКCИЗ  Х  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

4-ноябрь   2022 – жыл                   № 10/1                              Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын  2022-жылдын 4-ноябрындагы №6 протоколдук чечими жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 4-ноябрындагы №6 протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 4-ноябрындагы №6  протоколдук чечими бекитилсин.

 

 1. 2022-жылдын 3-ноябрына карата үнөм 1000,0 миң сом акча каражаты Кара-Суу тазалык ишканасына - полигонду тазалоо, тракторго бир тележка сатып алуу жана күйүүчү май үчүн каржылоого мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

биринчи орун басары                                                                  В.А.Орозмаматова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 3-ноябры

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IX

   СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IХ  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

27-октябрь   2022 – жыл                         № 9/1                                Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаменттин кызматчыларын муниципалдык кызмат орундарынын реестрине киргизүү жөнүндө

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаменттин кызматчыларын муниципалдык кызмат орундарынын реестрине киргизүү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин маалыматын угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1.  Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаменттин кызматчыларын муниципалдык кызмат орундарынын реестрине киргизүү боюнча мыйзам чегинде иштер алынып барылсын, 2023-жылдын 1-январына карата бүтүрүү боюнча чаралар көрүлсүн.
 2.  Бул  токтомдун аткарылышы шаар мэриясына жана шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментине, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IХ  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

27-октябрь   2022 – жыл                         № 9/2                                Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1.  Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IХ  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27-октябрь   2022 – жыл                         № 9/3                                Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 1-сентябрындагы №4, 2022-жылдын 21-октябрындагы

№5 протоколдук чечимдери жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 1-сентябрындагы №4,  2022-жылдын 21-октябрындагы №5 протоколдук чечимдерин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 1-сентябрындагы №4 протоколдук чечими бекитилсин.
 2. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 21-октябрындагы №5 протоколдук чечими төмөндөгүдөй толуктоолор менен бекитилсин:

Шаардын 2022-жылдын 9 ай ичинде жергиликтүү бюджетинен чыгашаларга каралган каражаттан кыскартылган 3682,1 миң сом жана жыл аягына чейин кошумча 10460,4 миң сом каражаты, жалпысы 14142,5 миң сом акча каражатын төмөндөгү иштерге каржылоого уруксат берилсин:

- Мэрдин кызматтык үйүнө ижара  акысына – 150,0 миң сом;

- ММБД кызматкерлеринин эмгек акысын жогурулатууга – 453,2 миң сом;

-  Балдар бакчасына тамак-аш үчүн- 500,0 миң сом;

- Ж.Бөкөнбаев эс алуу багына  көчөт тигүүгө – 700,0 миң сом;

- Ижара тазалык ишканасы үчүн – 300,0 миң сом;

- Шаркан- Сай жээктерине шагыл төшөө – 500,0 миң сом;

- Сары – Колот полигонду тазалоого   – 250,0 миң сом;

- Шаркан-Сай жээгиндеги үйлөргө компенсация – 1600,0 миң сом;

- Суюк таштандылар үчүн чуңкур курууга – 1638,9 миң сом;

- Ижара Сары-Колотко таштанды ташуу үчүн – 1000,0 мин сом;

- Атайын техника сатып алуу үчүн – 3500,0 миң сом;

- Светофорду оңдоого 120,0 миң сом;

- Юбилейный кичи шаарчасына сарай курууга -800,0 миң сом;

- Киров көчөсүнө тротуар басууга – 321,5 миң сом;

- Хакимов жана Чотонов көчөлөрүнө 200 метр аралыкка жаңы суу түтүктөрүн тартып линияга кошуу үчүн – 160,0 миң сом;

- №3 Мээрим бала бакчасына брусчатка басууга – 996528 сом;

- №2 “Мөлтүр булак” бала бакчасына дарбаза, тосмо, навес курууга 499266 сом;

- Билим берүү жана мектепке чейинки мекемелерине видеобайкоо орнотуу иштерине кошумча 300,0 миң сом;

- Завод көчөсүнө латок орнотууга 250,0 миң сом;

- Батыш жана РТС көчөлөрүнө шагыл төшөө үчүн 103,1миң  сом.

         Батыш жана РТС көчөлөрүнө шагыл төшөө үчүн кошумча 196,9 миң сом акча каражаты үнөмдүн эсебинен каржылансын.

 

 1. Атайын каражаттардын 1600,0 миң сом кошумча кирешеси мыйзам чегинде каралсын.

 

 1. 3112- курулуш ЖКХ атайын техникага бөлүнгөн 3000,0 миң сом- 2511- субсидия ЖКХ  атайын техникага жылдырылсын.

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзомолдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IХ  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27-октябрь   2022 – жыл                         № 9/4                                Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарынын Ардактуу Атуулу” наамын ыйгаруу жөнүндө”

Кара-Суу шаарынын депутаттары М.Ишатов, З.Эшмаматовдордун сунушунун негизинде Кара-Суу шаарынын тургуну Ахмедов Сабыр Турсуновичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу маселесин карап жана талкуулап  шаардык кеңеш

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Кара-Суу шаарынын тургуну Ахмедов Сабыр Турсуновичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамы ыйгарылсын.

 

 1. “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу боюнча күбөлүк жана төш белгисин даярдап тапшыруу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кенешинин тийиштүү туруктуу комиссияларына милдеттендирилсин.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IХ  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

27-октябрь   2022 – жыл                         № 9/5                                Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарынын башкы планына өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

Кара-Суу шаарынын башкы планына өзгөртүү киргизүү жөнүндө маселени карап жана талкуулап  шаардык кеңеш

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Кара-Суу шаарынын башкы планына мыйзам чегинде өзгөртүү киргизүүгө уруксат берилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы менен биргеликте Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясы милдеттендирилсин.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 21-сентябры

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  VIII

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

14-сентябрь  2022 – жыл             № 8/1                             Кара-Суу шаары

 

“Жергиликтүү курултайды уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө”

 

         Биринчи Элдик  Курултайга делегатты шайлоо үчүн жергиликтүү курултайды  уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө маселени угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Биринчи Элдик Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча жергиликтүү курултай 2022-жылдын 5-ноябрында саат 10:00дө шаардагы “Ала-Тоо” кинодирекциясында уюштурулуп өткөрүлсүн.
 2. Жергиликтүү курултайды уюштуруу жана өткөрүү боюнча төмөндөгүдөй курамда жумушчу тобу түзүлсүн:

          -А.Назаров- шаардык кеңешинин төрагасы, уюштуруу тобунун төрагасы;

         -А.Кебекбаева- шаардык кеңешинин жооптуу катчысы, катчысы

Мүчөлөрү

         - В. Орозмаматова- шаардык кеңешинин депутаты;

         - И.Рахматуллаев - шаардык кеңешинин депутаты;

         - А.Тургунбаева - шаардык кеңешинин депутаты;

          -З. Амирбекова - шаардык кеңешинин депутаты;

- А. Бегматова – шаардык кеңешинин депутаты;

- А.Абдураимов - шаардык кеңешинин депутаты;

- Р. Таиров - шаардык кеңешинин депутаты;

         - Б.Муминов – шаар мэриясынын аппарат жетекчиси;

         - А.Абдишов – шаар мэриясынын башкы адиси;

 1. Жергиликтүү курултайга делегаттарды шайлоо боюнча өткөрүлүүчү жыйындардын графиги №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

         4.Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу  уюштуруу тобуна тапшырылсын.

 1. Ушул токтомду  көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын биринчи орун  басары                                В.Орозмаматова

 

                                                                                                 

 

                                                                                                  Кара-Суу шаардык

                                                                                                  кеңешинин  2022-жылдын                                                                                                                                                                         14-сентябрындагы №8/1 токтомуна

                                                                                                   №1 тиркеме

 

 

Кара-Суу шаарында жергиликтүү курултайды өткөрүү боюнча жыйындын ГРАФИГИ

 

 

Шайлоо участкасынын аталышы

Өткөрүү орду, мөөнөтү

Жооптуулар жана уюштуруучулар

1.

 

Мектеп шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

17-октябры

Дүйшөмбү 15:00

 

Мэрия

 

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

 

 

2.

 

МЭЗ шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

17-октябры

Дүйшөмбү 17:00

 

К.Жакыпов

мектеп-интернаты

 

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

3.

 

Токтогул шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

18-октябры

Шейшемби 15:00

 

К.Рахимов мектеби

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

4.

 

Линейный  шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

18-октябры

Шейшемби 17:00

 

№134 негизги мектеби

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

5.

 

Нурахунов Мектеп шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

19-октябры

Шаршемби  15:00

 

Авторемзавод

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

6.

 

Юбилейный шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

19-октябры

шаршемби 17:00

 

“Ала-Тоо” кинодирекциясы

 

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                                                      А.Кебекбаева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 9-августу

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  VII

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  VII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

4-август   2022 – жыл                    № 7/1                                Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 1. Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  VII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

4-август   2022 – жыл                    № 7/2                                Кара-Суу шаары

 

 

2022-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата кошумча кирешени каржылоо жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 18-июлундагы №3 протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата шаардын бюджетине  түшкөн 3182,9 миң сом сметага кошумча киреше  төмөндөгү иштерге каржылансын:

-         көмүр баасынын кымбаттап кеткендигине байланыштуу – 485,0 миң сом;

-    Шарихан-Сай каналынын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштарды бузуу, тазалоо үчүн – 100,0 миң сом;

 • Спорт оюндарына – 600,0 миң сом;
 • Долбоордук – сметалык документтерди жасоого – 1000, 0 миң сом;
 • Төраганын кызматтык авто унаасын оңдоого – 50,0 миң сом;
 • Манас атындагы орто мектебинин ашканасын оңдоого – 400,0 миң сом;
 • К.Рахимов атындагы орто мектебинин ашканасына эмерек сатып алууга – 100,0 миң;
 • Х.Турсунов мектебин бузууга – 447,9 миң сом

2022-жылга жергиликтүү бюджеттин эсебинен каралган Нурахунов, Б.Сыдыков  көчөлөрүнө жалпы асфальт басууга - 3000,0 миң сом, Манас стадионунун айланпа жолуна жалпы асфальт төшөө - 2000,0 сом томөндөгү иштерге каржылансын:

 • Г.Айтиев көчөсүнө тротуар брусчатка басууга – 2957,5 миң сом;
 • МЭЗ көчөсүнө брусчатка басууга – 2042,5 миң сом

 

Аппарат бөлүмү жылытуу эсебинен 208,1 миң сом акча каражаты:

 • Күйүүчү май үчүн – 58,1 миң сом;
 • Вице-мэр авто унаасын оңоо үчүн – 100,0 миң сом;
 • Мэриянын кабылдамасына кондиционер сатып алууга – 50,0 миң сом каржылансын.

 

Кошумча кирешелердин эсебинен 7498,3 миң сом томөндөгү иштерге каржылансын :

 • Х.Турсунов мектебин бузууга кошумча – 1875,4 миң сом;
 • МЭЗ көчөсүнө брусчатка басууга кошумча – 1785,1 миң сом;
 • Юбилейный кичи шаарчасына суюк таштандылар чуңкурун курууга – 1491,4 миң сом;
 • Кушбаков көчөсүнө суюк таштандылар чуңкурун курууга – 1544,2 миң сом;
 • Нурахунов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйгө балдар аянтчасын курууга – 500,0 миң сом;

- №3 Мээрим бала бакчасынын жылытуу системасын оңдоого – 150,0 миң сом;

 • Нурахунов көчөсүндөгү мүрзөгө стяшка кылууга – 100,0 миң сом;
 • Шарихан-Сай каналынын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштарды бузуу, тазалоо үчүн – 52,0 миң сом

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзомолдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

  

 

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VI

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VI  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

1-август   2022 – жыл                    № 6/1                                Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №66 В.И.Ленин мектебине электрондук каттоодо кичи аймагы жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясынын 2022–жылдын 28-июлундагы отурумунун №2 протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 1. Шаардагы №66 В.И.Ленин атындагы орто мектеби шаардагы жалгыз орус тилдүү орто мектеби болгондугуна байланыштуу электрондук каттоого алууда кичи аймагына карабай шаарда жашаган жалпы жарандарга жеткиликтүү болсун.

 

 1. 2023-2024-окуу жылына карата электрондук кабыл алуу башталганга чейин базага өзгөртүү киргизүү боюнча мэрия, В.И.Ленин мектебинин жетекчилиги менен биргеликте тийиштүү тараптар менен мыйзам чегинде иштерди алып барсын .

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VI  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

1-август   2022 – жыл                    № 6/2                                Кара-Суу шаары

 

 

“Кара-Суу тазалык” муниципалдык ишканасынын Кара-Суу шаарында акыр-чикирлерди ташуу үчүн кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтерин бекитүү жөнүндө

 

“Кара-Суу тазалык” муниципалдык ишканасынын 2022-жылдын 13-июлундагы чыгыш №34 сандуукатын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарында калкка коммуналдык кызмат көрсөтүүнүн тарифи:
 • жеке турак үйлөрдө туруктуу же убактылуу жашаган калктын катуу тиричилик калдыктарын чыгаруу - бир адамга 30 сом;
 • көп кабаттуу үйлөрдө туруктуу же убактылуу жашаган калктын катуу тиричилик калдыктарын жана суюк калдыктарын чыгаруу - бир адамга 35 сом;
 • шаарда жашаган башка мамлекеттин жарандарына - бир адамга 90 сом;
 • коммерциялык түйүндөр үчүн ээлеген аянттарына карап 50м² чейинкилерге 30 сом, 50м² жогору болгон учурда 40 сомдон бекитилсин.

 

 1. Токтом 2022-жылдын 1-августунан баштап колдонууга киргизилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VI  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

1-август   2022 – жыл                    № 6/3                               Кара-Суу шаары

 

 

“Кара-Суу шаарынын резервдик фонду жөнүндө”

 

“Кара-Суу шаарынын резервдик фонду жөнүндө” Жобону  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын резервдик фонду жөнүндө” Жобо бекитилсин (тиркелет).

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

  

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2022-жылдын 1-августундагы  

VI сессиясынын  №6/3 токтому

менен бекитилди

 

“Кара-Суу шаарынын резервдик фонду жөнүндө”

ЖОБО

 

1-глава. Жалпы жоболор

 

 • Ушул жобо Кара-Суу шаарынын мэриясынын резервдик фонддун (мындан ары-резервдик фонд) каражаттарын түзүү жана каржылоо тартибин аныктайт.

 

 • Резервдик фонд күтүлбөгөн чыгымдарды каржылоо үчүн каралган жана Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” мыйзамынын 21-статьясына ылайык түзүлөт.

 

 • Резервдик фонддун каражаттары тийиштүү финансылык жылга карата Кара-Суу шаарынын бюджетинин чыгаша бөлүгүндө каралбаган күтүлбөгөн чыгымдарды каржылоо үчүн белгиленген.

 

II-глава. Резервдик фондду түзүү тартиби

 

 • Резервдик фонд шаардык бюджеттин чыгымдарынын курамында түзүлөт.

 

 • Резервдик фонддун көлөмү Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына ылайык Кара-Суу шаардык кеңеши тарабынан кезектеги финансылык жылга Кара-Суу шаарынын бюджетин бекитүүдө белгиленет.

 

III-глава. Резервдик фонддун каражаттарын чыгымдоонун багыттары

 

 • Резервдик фонддон каражаттар бул жобо тарабынан каралган максаттуу багытка ылайык чыгымдалат.

 

 • Резервдик фонддон каражаттар жергиликтүү бюджетти түзүүдө жана бекитүүдө эске алынбаган шаарда өткөрүлүүчү экономикалык, социалдык-маданий жана башка иш-чараларды күтүлбөгөн чыгымдарды жабуу үчүн түзүлөт, анын ичинде:

а) расмий күндөргө арналган майрам күндөрүндөгү расмий иш-чараларды өткөрүү;

б) расмий кабыл алууларды, жолугушууларды, семинарларды жана башка жалпы шаардык маанидеги иш-чараларды өткөрүү;

в) шаардын аймагында турган социалдык-маданий жана административдик обьекттердин материалдык-техникалык базасын жана инфраструктурасын ремонттоого жана жакшыртууга жарым-жартылай финансылык колдоо көрсөтүү;

г) Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагерлерине жана катышуучуларына, эмгек ардагерлерине, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, аз камсыз болгон жана табият кырсыктарынын натыйжасында жапа чеккен жарандарга бир жолку материалдык жардам көрсөтүү;

д) Кара-Суу шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун жана аймактык мамлекеттик органдарынын кызматкерлерин иштеги жакшы жетишкендиктери үчүн жана Кыргыз Республикасынын кесиптик жана расмий майрамдарына байланыштуу материалдык сыйлоо жана дем берүү;

е) табигый кырсыктардын жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин алдын-алуу жана жоюу боюнча маселелерди тез арада чечүү, ошондой эле шаардын аймагында коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо;

ж) спорт иш-чараларынын катышуучуларын, ошондой эле илимдин жана маданияттын ишмерлерин финансылык жактан колдоо көрсөтүү;

з) жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун кызматкерлерине өзү же жакын туугандары ооруп же каза болгон учурларда материалдык жардам көрсөтүү;

и) табигый кырсыктардан, жаратылыш-техногендик катастрофалардан жапа чеккен социалдык-тиричилик, турак-жай-коммуналдык багыттагы обьекттерин калыбына келтирүү жана ремонттоо иштерин каржылоо (атайын жабдууларды, чарба инвентарларын, дары-дармектерди, тамак-аш продуктыларын, күйүчү май сатып алуу);

к) мыйзам күчүнө кирген соттук инстанциялардын актыларын аткаруу;

л) аскерге чакыруу комиссиялардын ишин камсыздоо үчүн финансылык жардам көрсөтүү;

м) Кара-Суу шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарына тийиштүү башка иш-чараларды жана чыгымдарды каржылоо.

 • Резервдик фонддун каражаттарын төмөнкүлөргө пайдаланууга тыюу салынат:

а) киреше алып келүүчү коммерциялык максаттарга же ишмердикке;

б) өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин күтүүгө жана камсыздоого;

в) депутаттардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик бийлик органдарынын кызматкерлеринин өз кызыкчылыктарын канааттандырууга.

 

 

 

IV-глава. Кара-Суу шаарынын резервдик фондунун каражаттарын

чыгымдоо тартиби

 

 • Резервдик фондунан каражаттар шаардын мэринин буйругунун негизинде бөлүнөт.

 

 • Резервдик фонддун каражаттарын чыгымдоо боюнча сунуштарды киргизүү укугу Кара-Суу шаарынын мэрине, Кара-Суу шаардык кеңештин депутаттарына, Кара-Суу шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилерине жана мэриянын аппарат кызматкерлеринин профсоюздук комитеттерине таандык.

 

 • Резервдик фонддон каражат бөлүү жөнүндө сунуштун демилгечиси сметалык-финансылык документтерди тиркөө менен суралуучу каражаттарды жана анын көлөмүн бөлүү зарылчылыгын негиздөө менен өтүнүчтү шаардын мэрине жөнөтөт.

 

 • Шаардын мэри бул жобонун 4.3-пунктунда көрсөтүлгөн документтердин негизинде сунушталган чыгымдардын максаттуулугу жөнүндө чечим кабыл алат.

 

V-глава. Резервдик фонддун каражаттарын чыгымдоого көзөмөл

 

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык резервдик фонддун акча каражаттарынын максаттуу жана натыйжалуу пайдаланылуусуна каражат бөлүштүрүүчү жана каражат алуучулар жеке жоопкерчилик тартат.

 

 • Кара-Суу шаарынын мэри Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына резервдик фонддун каражаттарын чыгымдалышы жөнүндө квартал сайын маалымат берет.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 30-июну 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  V

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  IV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27-июнь   2022 – жыл                    № 5/1                                Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарындагы Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын төрттөн бир бөлүгүн реконструкциялоо жөнүндө”

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 24-июнундагы №01-20/321 сандуу катын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын төрттөн бир бөлүгүн реконструкциялоо, көрктөндүрүү максатында 1га 20 сотых аянтындагы жапайы бак-дарактарды тазалап алып салууга мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгы менен биргеликте иштерди алып барсын.

   

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  IV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

27-июнь   2022 – жыл                    № 5/2                                Кара-Суу шаары

 

“Акча каражатын каржылоо жөнүндө”

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 24-июнундагы №01-20/320 сандуу катын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясына ажаткана курууда үнөм 539167 сом, Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багындагы скважинаны калыбына келтирүүдө үнөм 300833сом  акча каражаты төмөндөгү иштерди аткарууга каржылоо үчүн уруксат берилсин:

- К.Рахимов мектебинин башталгыч класс окуучуларынын ысык тамагын уюштуруу үчүн тамактануучу жайын оңдоп-түзөө, септик курууга 600,0 миң сом;

- демөөрчүлөр тарабынан жасалып жаткан гирлянддарды орнотууга 12 даана темир-бетон столба  коюуга 240,0 миң сом

 

 1. Шаар мэриясынын турак жай, коммуналдык-чарба бөлүгүнөн 140,0 миң сом акча каражаты Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын төрттөн бир бөлүгүн реконструкциялоо иштерин техникалык көзөмөлдөө үчүн каржылансын.

        

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясынын финансы-экономика бөлүмүнө, көзөмөлдөө экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка жарыяланды: 2022-жылдын 20-апрели 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  IV

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  IV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

15-апрель   2022 – жыл                           № 4/1                                Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын, ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө” типтүү жобону бекитүү жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы “Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын, ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндөгү№54 Жарлыгын аткаруу максатында жана Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 11-апрелиндеги №01-20/160 сандуу катын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. “Кара-Суу шаарында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын, ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө” типтүү жобо бекитилсин. (1-тиркеме)

 

 1. Кара-Суу шаарында элдин жашоо турмушундагы улуттук каада-салттарды, үй-бүлөлүк үрп-адаттарды, этностук ырым-жырымдарды жана коомдо жаңыдан пайда болуп жаткан майрамдык салтанаттарды тартипке келтирүү боюнча комиссия курамы бекитилсин. (2-тиркеме)

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясы комиссия курамы менен биргеликте типтүү жобону кынтыксыз аткарууга алуу, үй-бүлөлүк салтанаттарды, диний ырым-жырымдарды, үрп-адаттарды жана башка иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербөө жөнүндө калк арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүшсүн.

   

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

                                                                                                                       Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

                                                                                                                       2022-жылдын 15-апрелиндеги    

                                                                                                                       IV сессиясынын  №4/1 

                                                                                                                       токтому  менен  бекитилди

 

“Кара-Суу шаарында  үй-бүлөлүк салтанаттарды жана  маркумду эскерүү үрп-адаттарын, ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө”

Типтүү жобо

 

 1. Жалпы жоболор
 2. Жобону иштеп чыгуунун, кабыл алуунун (бекитүүнүн) жана күчүнө киргизүүнүн тартиби
 3. Үй-бүлөлүк салтанаттарды өткөрүүнүн тартиби
 4. Маркумду эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүү тартиби

           5.Үй-бүлөлүк салтанаттарды  жана маркумду эскерүү ырым-жырымдарын  өткөрүүнү иретке келтирүүчү, көзөмөлдөөчү комиссиялар жана кызмат адамдары

           5.1. Шаар мэриясынын комиссиясы

 1. Жобонун талаптарын бузгандык үчүн жоопкерчилик.

         

 1. Жалпы жоболор

            1.1. Бул Жобо “ Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана  маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ         № 54 Жарлыгына ылайык, жергиликтүү калктын өзгөчөлүгүн жана салтын эске   алып  иштеп  чыгылган,  жергиликтүү  жамааттын  жыйынында  кабыл  алынган эрежелерди камтыйт.

           1.2. Жобонун максаты шаарда коомдук өнүгүүнүн муктаждыктарын эске алуу менен элдин  жашоо турмушундагы улуттук каада-салттарды, үй-бүлөлүк үрп-адаттарды, этностук  ырым-жырымдардын  жана  коомдо  жаңыдан  пайда  болуп  жаткан  майрамдык салтанаттарды тартипке келтирүү, үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүүдө убаракерчиликке, өлүк  ээсин мажбурлоого, өзүн  көрсөтүүгө  умтулууга,  башка  адамдардын социалдык  абалын тоготпоого,  ашыкча ысырапкорчулукка,  элдин  салт-санаасын,  үрп-адатын   тоготпоого  жол бербөө, ата салтына  жат терс жөрөлгөлөрдүн күндөлүк  турмушта  жайылышына  бөгөт  коюу, элибиздин  нукура  салт-санаасын  жана  ырым-жырымдарын кеңири пропагандалоо  жана жайылтуу болуп эсептелет.

 

 1. Жобону иштеп чыгуунун, кабыл алуунун (бекитүүнүн) жана күчүнө киргизүүнүн тартиби:

           2.1. Кара-Суу  шаарында   үй-бүлөлүк  салтанаттарды  жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын, ырым-жырымдардын өткөрүүнүн тартиби  жөнүндө жобону (мындан-ары-жобо) иштеп чыгуу үчүн  шаардын мэринин буйругу менен курамы  мэриянын кызматкерлеринин, жергиликтүү кенештин  депутаттарынан, ардагерлердин, аялдар жана жаштар уюмдарынын, аксакалдар сотунун, диний жана  өкмөттүк  эмес  уюмдардын,  жергиликтүү  коомчулуктун  өкүлдөрүнөн  турган жумушчу тобу түзүлөт.

           2.2. Ушул  Типтүү жобонун негизинде жумушчу тобу тарабынан иштелип чыккан жобонун шаардык жыйындарда талкууланат, жалпыга тааныштыруу үчүн такталарга илинет, мэриянын  сайттарына  жайгаштырылат. Келип түшкөн сунуштар эске алынып жобонун долбооруна  киргизилет. Иштелип чыккан жобо жергиликтүү  кеңештин  сессиясында  бекитилет.

          2.3. Жобону бекитүү жөнүндө жергиликтүү кеңештин токтому белгиленген  тартипте шаардын сайтына жарыяланат.

          2.4. Жобо ага кызыккан жарандарга  шаардын мэриясы, жергиликтүү кеңеш  тарабынан токтоосуз тааныштырылат.

 

3.Үй- бүлөлүк салтанаттарды өткөрүнүн  тартиби:

3.1.Үй-бүлөлүк салтанаттарга бешик той, тушоо кесүү той, балдарды сүннөткө отургузуу, нике, (үйлөнүү) той, куда тосуу, маареке салтанаттарды ж.б. кирет.

      3.2. Үй-бүлөлүк  салтанаттар  шаарда  калыптанып калган жергиликтүү эрежелер жана тартип боюнча киргизилген  чектөөлөрдү жана тыюуларды бекем сактоо менен өткөрүлөт.

     3.3. Үйлөнүү той өз ыктыярлары менен эки тараптын (кудалар) эсебинен 200  адамга чейинки “Банкеттик кече” же конок тосуу менен “Салттуу той” формасында өткөрүлөт жана ысырапкерчиликке жол берилбейт. Үйлөнүү тоюнда ири  бодо мал,  жылкы  союуга  уруксат  берилет. Бирок,  ашыкча  сый  дасторкондорду    уюштуруга тыюу салынат. Меймандарга себет тартылбайт, тойго да себет көтөрүп  келүүгө тыюу салынат.

     3.4. Кудалашуудан  баштап  үйлөнүү  тойго  байланышкан  бардык  иш-  чараларда  (каада-салттарда)  эки  жаштын  ата-энесин  өз ара  макулдашуусу  менен  белгиленип өткөрүлүп, эки тараптын туугандарына конокторуна, сый кийимдерди  берүүгө  уруксат  берилет.

     3.5. Тойдон  кийинки  салттык  отко  кирүү,  кыз көрүү,  төркүлөтүү ж.б.у.  сыяктуу  кечелер өз ыктыярлары менен эки куданын үй-бүлөсү арасында 12 ден  ашпаган адамдын катышуусунда өткөрүлөт.

      3.6. Кыз узатууда 10-15тен ашык түрдүү кийим кече, күйөө баласын 40 күн багуу, ар майрам  сайын  күйөө  балага  белектерди  берүүгө  тыюу  салынат.

      3.7. Кыз тарапка той алып барганда 12 адам, күйөө жолдоштор 10 дон  ашпоосу керек.

      3.8. Жарандык   абалдын   актыларын   каттоо  органдарында   никени      мамлекеттик  каттоодон өткөрүү салтанатында 3 төн ашуун транспортту колдонууга  тыюу салынат.

      3.9. Жашы  жете  элек  кыздарга  молдо  тарабынан  нике  кыюуга  тыюу  салынат.

 

 1. Маркумду эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби

      4.1. Маркумду эскерүү ырым-жырымдары шаарда калыптанып калган жергиликтүү эрежелер  жана тартип боюнча киргизилген чектөөлөрдү жана тыюуларды бекем  сактоо менен өткөрүлөт.

    4.2. Маркум чыкан (азалуу)  үйдө  алгачкы  үч  күн  ичинде  эч  кандай  жандык союлбайт, келгендерге дасторкон жайылып, тамак-аш берилбейт.

    4.3. Сөөк  коюу  жана  аза  күтүү  ырым-жырымына ири  бодо  мал, жылкы  союуга тыюу салынат.

    4.4. Маркумга атап үчтүк, бейшембилик, кырктык, жылдык, айттыгын белгилөөгө  жана дасторкон даярдоого тыюу салынат.

    4.5. Сөөк коюуда жана аза күтүүдө кийит кийгизүүгө (баш  кийим, чепкен, көйнөк ж.б.у.), маркум өткөн  жерде  кандайдыр  бир  кездемени  кичинекей  бөлүкчөлөргө  айрып, “жыртыш” таратып берүү, майда барат буюмдарды (чыны табак, дасторкон, самын, жип, чай, ж.б.у.с.)  таратууга  тыюу  салынат  жана  кабыр

казгандарга берилүүчү  кызмат  акы  жергиликтүү комиссиянын макулдугу менен чектелет.

    4.6. Кабырдын  үстүнө  күмбөз  жана  башка  нерселерди  тургузуу шариятта  жок нерсе болгондуктан тыюу салынат.

    4.7. Аза  күндөрү  бүткөндөн  кийин  сөөк  чыккан  үйдө  атайын  күндү  белгилебей ошол үйдүн экономикалык абалына жараша, карыз албастан каалаган  убакытта бир жолу кайрымдуулук иретинде куран окутууга уруксат берилет.

 

 1. Үй-бүлөлүк  салтанаттарды  жана  маркумду  эскерүү  ырым-жырымдарын өткөрүүнү иретке келтирүүчү, көзөмөлдөөчү, комиссиялар  жана кызмат адамдары:

      Жобого ылайык үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү ырым- жырымдарын өткөрүүнү  иретке келтирүүчү, көзөмөлдөөчү органдарга жана кызмат адамдарына,  шаардын мэри, жергиликтүү комиссия  кирет.

      Аталган комиссия өздөрүнүн ишин докуметтештирет.

 

     5.1. Жергиликтүү  комиссия:

     5.1.1. Жегиликтүү комиссия шаардын  мэриясында, кварталдын комитеттеринде түзүлөт. Анын курамына мэр жана мэриянын  кызматкерлери, жергиликтүү кеңештин депутаттары, билим берүү, ардагерлердин,  аялдар  жана  жаштар  уюмдарынын, аксакалдар  сотунун, диний уюмдардын,  өкмөттүк эмес уюмдардын,  жергиликтүү   коомчулуктун  өкүлдөрү   кирет.  Жергиликтүү  комиссия  мэрдин буйругу менен бекитилет.

     5.1.2. Жергиликтүү  комиссиянын  мүчөлөрү  маркумду  эскерүү  ырым-    жырымы өткөрүп  жаткан  жерге  барып,  түшүндүрүү иштерин жүргүзөт.  Өлүк  ээсине жобонун  талаптары менен тааныштырып, ал тууралуу журналга кол койдурат, жобонун талаптарынын аткарылышына мониторинг  жана  көзөмөл  жүргүзөт, жобонун талаптарын бузуу болгон учурда ал жөнүндө журналга каттоо жүргүзөт (же акт түзөт), ал тууралуу комиссиянын отурумунда маселени карайт, талапты бузган адамдарга карата тийиштүү чаралар көрүлөт.

 

 1. Жобонун талаптарын бузгандык үчүн жоопкечилик:

        Кара-Суу  шаарында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү  ырым-жырымдарын өткөрүү боюнча жобонун талабын бузгандык үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө Кодексинде, жергиликтүү жамааттын уставында шаардын ички мыйзамдарында   жана  эрежелеринде каралган (элдик курултай  жана  шаардык   кеңеш  тарабынан  кабыл  алынган)  айып  жазаларын өлчөмдөрү, салынган  айыптарды  төлөө  мөөнөтү  жана  тартиби  каралат.       

 

 

 

                                                                                                                       Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

                                                                                                                       2022-жылдын 15-апрелиндеги    

                                                                                                                       IV сессиясынын  №4/1 

                                                                                                                       токтомуна 2-тиркеме

 

Кара-Суу шаарында элдин жашоо турмушундагы улуттук каада-салттарды, үй-бүлөлүк үрп-адаттарды, этностук ырым-жырымдарды жана коомдо жаңыдан пайда болуп жаткан майрамдык салтанаттарды тартипке келтирүү боюнча комиссия курамы

 

 1. Женалиев Б. Кара-Суу шаарынын  мэри, комиссиянын төрагасы

 

 1. Осмоналиев Ш. Кара-Суу шаарынын вице-мэр, комиссиянын

                                  төрагасынын  орун басары

 1. Абдураимова Т.               Кара-Суу шаар мэриясынын социалдык маселелери

                                   боюнча башкы  адиси, комиссиянын катчысы

 

Мүчөлөрү:

 1. Муминов Б. Кара-Суу шаар мэриясынын  аппарат жетекчи

 

 1. Абдишов А Кара-Суу шаар мэриясынын  башкы адиси

 

 1. Тыныбек уулу П. Кара-Суу  шаар  мэриясынын  жетектөөчү адиси

 

 1. Султанбаева З. Кара-Суу шаарындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер  

                                                тобунун  жетекчиси

 1. Абитов К. Кара-Суу РИИБдин КККнын  башчысы милициянын

                                                ага  лейтенантты

 1. Турдиев М Кара-Суу  шаарындагы  дене  тарбия  жана  спорт

                                                комитетинин директору

 1. Абакулов М. Кара-Суу  шаарындагы  ардагерлер кеңешинин

                                     төрагасы (макулдугу менен)

 1. Атабаева Д. Кара-Суу  шаарындагы  аялдар кеңешинин

                                                төрайымы (макулдугу менен)

 1. Юсупов З.       Кара-Суу  шаарынын имам хатиби (макулдугу менен)

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

 

 1. Кара-Суу шаарындагы билим берүү мекемелеринин директорлору 

 

 1. Кара-Суу шаарындагы     кварталдык  комитеттердин төрага, төрайымдары

 

 

 

   Жооптуу катчы                                                                                   А.К.Кебекбаева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка жарыяланды: 2022-жылдын 1-марты 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  III

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  III  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

25-февраль   2022 – жыл                        № 3/1                                Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №67 З.М.Бабур атындагы орто мектебинде кыска мөөнөттүү бала бакча ачуу жөнүндө

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 24-февралындагы №01-20/61 сандуу катын угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган “Келечек үчүн билим берүү” долбоорунун алкагында Кара-Суу шаарындагы №67 З.М.Бабур атындагы орто мектебинин базасында 3-5 жаштагы балдарга үч сааттык кыска мөөнөттүү орус жана кыргыз тилдүү бала бакча ачууга уруксат берилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын мыйзам чегинде камсыз кылуу шаар мэриясына жана З.М.Бабур атындагы орто мектебинин директору Г.Ш.Моминовага жүктөлсүн.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  III  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

25-февраль   2022 – жыл                     № 3/2                       Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багын суугат суу менен камсыздоо максатында акча каражатын кароо жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 24-февралындагы №01-20/61 сандуу катын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында суугат суу менен камсыз кылуу үчүн эс алуу багындагы скважинаны калыбына келтирүүгө 1200,0 миң (бир миллион эки жүз миң) сом акча каражаты 3111 курулуштар статьясынан үнөмдөлгөн акча каражаты эсебинен каралсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  III  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

25-февраль   2022 – жыл                     № 3/3                       Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2018-2022-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүү стратегиясынын иш-планына толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 17-ноябрындагы “2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасында аялдар ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү боюнча программаны бекитүү жөнүндө” №270 токтомун аткарууга алуу жана шаардагы үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин ишин жандандыруу максатында Кара-Суу шаарынын 2018-2022-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүү стратегиясынын иш-планына айрым толуктоолорду киргизүү маселесин угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2018-2022-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүү стратегиясынын иш-планына төмөндөгүдөй толуктоолор киргизилсин:

          Экономика жана бизнес бөлүгүнө:

 • Шаарда аялдар бизнесин колдоо, өнүктүрүү жана шарт түзүү –милдети:

 Шаар жашоо үчүн – шаар шаардыктар үчүн бөлүгүнө:

 • шаардагы үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин ишин жандандыруу;
 • зордук зомбулукка дуушар болгон жарандарды каттоо жана багыт көрсөтүү

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча жана  социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка жарыяланды: 2022-жылдын 27-январы 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/1                         Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2021-жыл ичинде социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2021-жылы социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2021-жылы социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/2                         Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы таштандыларды алып чыгууну уюштуруу жөнүндө

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 17-январындагы №01-20/18, 21-январындагы №01-20/24 сандуу каттарын угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы таштандыларды алып чыгууну уюштуруу максатында “Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасын түзүүгө уруксат берилсин.

 

 1. “Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасын түзүү боюнча мыйзам чегинде иштерди алып баруу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/3                         Кара-Суу шаары

 

Кара - Суу шаарынын  2022-жылга  бюджетин  бекитүү  жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексин жетекчиликке алып  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара - Суу шаарынын 2022-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча  77436,1 миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде: 8100,0 миң сом – атайын каражат.
 2. Кара-Суу шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2021-жылдын калдыгы 9874,4 миң сом, калдык акча каражаты шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин (311) финансылык эмес активдер беренесине кошумча каржыланат.
 3. Кара - Суу шаарынын  2022-жылга карата бюджетинин  киреше бөлүгү тиркемелерде көрсөтүлгөн булактар боюнча  түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.
 4. 2022-жылга карата чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чегинде жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна  төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

 1) Чыгашалардын  корголгон статьялары бюджеттик мекемелердин штаттык  санындагы бош кызмат орундарына жана  ченемдик укуктук актыларды  кабыл алууга байланыштуу  азайтылышы мүмкүн;

2) Бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жана чыгашалардын статьяларынын  максаттуу  пайдаланылышы  үчүн жоопкерчилик шаар мэрине, бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт.

 1.  2021-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар  2022-жылга карата бюджетте каралган ассигнованиелердин эсебинен жана анын чегинде гана компенсациялана тургандыгы белгиленсин.
 2. Кара - Суу шаары боюнча жүгүртүүдөгү  кассалык  накталай акча  2022-жылдын 1-январына карата 10,0 миң сом  суммасында бекитилсин.
 3. Ар кандай салыктар жана жыйымдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан салынган айып акылар, жерди жана мүлктү ижаралоо үчүн төлөмдөр, түшкөн салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр -  100% шаардык бюджетте  калат. Шаар мэриясына жана бюджеттик мекеме жетекчилерине атайын каражаттарды  казыналык системадан сырткары пайдалануусуна тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы шаардык бюджеттин кирешесине алынып коюулары эскертилсин.
 4. Тармактар боюнча чыгымдар төмөнкүдөй  бекитилсин:

1) Башкаруу  аппаратын  кармоонун чыгымдары  11225,3 миң сом, анын  ичинен:

         2) шаардык кенешинин айлык акы 927,4 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  142,2 миң  сом.  

         3)  шаар мэриясынын  айлык акы 5124,0 миң сом,   соцфондко  чегерүүлөр  765,0 миң сом, резерв фонду 693,3 миң сом.

         4) Шаардык  кеңештин,  шаар  мэриясынын типтүү  түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун негизинде  бекитилсин;

5) Шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин типтүү  түзүмү жана штаттык саны 1 тиркемеге ылайык   бекитилсин;

         6)  Шаардын  муниципалдык  департаментинин  чыгымдары  28273,9  миң сом, анын ичинен 9874,4 миң сом 2021-жылдын калдыгы, айлык акы  3761,4 миң  сом, соцфондко  чегерүүлөр  557,2 миң сом, департаменттин финансылык эмес активдер беренесине (311) 20095,5 миң сом.

    Финансылык эмес активдер беренесине 20095,5 миң сом төмөндөгү иштерге каржылансын:

Кара-Суу шаарындагы  айлампа  көчөсүнүн  айрым бөлүктөрүнө Нурахунов көчөсүнүн  темир жол вокзалынан тартып Линейный көчөсүнө чейинки аралыкка жана Б. Сыдыков көчөсүнүн темир жолдон тартып Токтогул көчөсүнө чейинки аралыка  жалпы асфальт басууга -              3 000 000

Ж. Бөкөнбаев атындагы эс алуу багын көрктөндүрүү фонтандын трубаларын алмаштыруу, тротуарларга брусчатка басуу -                                    825 500

Шаар ичиндеги бак дарактардын ордуна жаны заманбап көчөттөрдү сатып алып олтургузуу                                                                                    100 000

Шаардагы мыйзамсыз курулуштар жана Юбилейный кичи  шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн арасына курулган мыйзамсыз курулуштарды алып таштоого даярдоо                                                                         1 000 000

Юбилейный кичи шарчасына көп кабаттуу үйлөргө ажаткана куруу - 2000000

Көп кабаттуу турак үйлөрдүн ортосуна балдар ойноочу аянтча куруу (Ж.Аматов, Арашан, Юбилейный жалып 3 жерге)  -                            2 400 000  

Айлампа жолдун жыртыктарын жамоого  -                                1 000 000

Гүлбакчадагы суу түтүктөрүн алмаштыруу жана оңдоп түзөө  -       40 000

Ленин көчөсүндөгү бетондон курулган тосмолорду актап сырдоо, оңдоп түзөө иштери -                                                                                     100 000

Шопоков көчөсүнө жалпы асфальт төшөө-                                 1 000 000

Манас стадионунун айланпа жолуна жалпы асфальт төшөө     -        2 000 000

Кара-Суу шаар мэриясына ажаткана куруу -                             1 800 000

Ош көчөсүнөгү 10 даана жыгач столбаларды темир бетон столбаларга алмаштыруу                                                                            130 000

Нурахунов көчөсүнө суу өтүүчү 500дүк 2 даана труба коюу   50 000

МЭЗ кочөсүнө латок орнотууга                                                   295 000

Ленин көчөсүнөн райондук балдар ооруканасына бурулуш көчөгө жалпы асфальт төшөөгө -                                                                     855 000

Атайын техника сатып алууга                                                       2 800 000

Көрктөндүрүүгө                                                                                      700 000

Шаарда 2022-жылы жүргүзүлө турган курулуш, оңдоо иштеринин долбоордук сметалык документтери Кара-Суу шаарынын шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы менен макулдашуунун негизинде даярдалсын.

     7) Коммуналдык  тейлөөнүн  чыгымдары  19603,6 миң сом, анын ичинен 16 кварталдык комитеттердин төрагаларынын, аксакалдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун төрагаларынын айлык акы  1128,9 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  194,7 миң сом, субцидиялар 15280,0 миң сом, мындан таштандыларды чыгарууга -9100,0 миң сом, кредиттин пайыздык төлөмдөрүн төлөөгө 5760,0 миң сом, Кара-Суу Таза-Суу ижара акы – 210,0 миң сом, таштанды төгүүчү жайга ижара акы – 210,0 миң сом.

         8) Спорт жана маданият тармагы 1750,0 миң сом.

         9) Манас стадионунун чыгымдары 615,6 миң сом, анын ичинен айлык акы 354,5 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  61,1 миң сом;

10) Мектепке чейинки мекемелеринин чыгымдары 7152,8 миң сом, анын ичинен тамак-аш сатып алууга 3196,8 миң сом;

         11) Билим  берүү мекемелеринин чыгымдары 7737,3 миң сом;

         12) 2852,0  миң сом Кара-Суу Таза-Суу мунуципалдык ишканасына-сууга материалдык жардам 600,0 миң сом, мэрия, кеңеш, департамент кызматкерлерине материалдык жардам – 796,5 миң сом.

 1. Кара - Суу шаар мэриясы 2022–жыл ичинде жергиликтүү бюджетти аткарууда төмөндөгүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

    - эгерде бул шаардын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул токтомдо бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун  тиркемесине өзгөртүүлөргө;

    - керектүү учурларда бюджеттин чыгашалар бөлүгүнө киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу акча каражатын шаардык кенеште каралганга чейин шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен иштетүүгө;

    - кирешелердин болжолдонгон кирешелеринин ашыкча түшүүлөрүнүн эсебинен шаардын жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн көбөйтүүнү карап чыгууга;

    - тиешелүү органдар тарабынан кабыл алган ченемдик актыларды кабыл алуудан келип чыгуучу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджети менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин өз ара эсептешүүлөрүнө тактоолорду киргизүүгө;

- бекитилген планга тактоонун негизинде өзгөртүү киргизүүгө.

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011–жылдын 30– декабрындагы №767 жана 2006–жылдын 18-сентябрындагы №672 токтомдоруна ылайык менчик жеңил автоуналарын кызматтык максаттарга пайдалангандыгы үчүн шаардын вице - мэрине  сметада каралган күйүүчү майына каражат бөлүп берилсин.
 2. Ушул токтом 2022-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2022-жылдын 24-январындагы    

II сессиясынын  №2/3 

токтомуна   1 тиркеме

 

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин штаттык саны

 

Кызматтардын аталышы

Штаттын саны

Эмгек акы өлчөмү

1

Директор

1

10815,0

2

Башкы адис

1

13860,0

3

Жетектөөчү адис

4

8977,5

4

Адис

2

8137,5

5

Чарба башчысы

1

5000

6

Электрик

2

6000

7

Айдоочу

1

7641

8

Күзөтчү

1

5000

9

Тазалоочу

1

5000

10

Техникалык тейлөөчү персоналдар

12

5000

 

Баардыгы

26

 

 

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун негизинде жетекчинин эмгек акысы мэриянын бөлүм  башчысынын эмгек акысы менен теңештирилип, башкы адиске –башкы адистин, жетектөөчү адиске-жетектөөчү адистин, адиске –адистин эмгек акысы төлөнөт жана эмгек өргүүгө чыкканда бир айлык эмгек акы өлчөмүндө материалдык жардам жана бир айлык эмгек акы өлчөмүндө компенсация төлөнөт. Кичи тейлөөчү персоналдар менен техникалык тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 23-январындагы   “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө” №22 токтомунун негизинде төлөнүп  берилет.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                              А.К.Кебекбаева

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/4                         Кара-Суу шаары

 

Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын курамын өзгөртүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 11-январындагы №01-20/4 “Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын” курамын өзгөртүү жөнүндө сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы төмөнкү курамда бекитилсин:

1.

Ш.Осмоналиев -

Кара-Суу шаарынын вице-мэри, комиссиянын төрагасы;

2.

Ж.Полотов  -

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин директору, төраганын орун басары;

3.

П.Тыныбек уулу -

Кара-Суу шаар мэриясынын жетектөөчү адиси (юрист), комиссиянын катчысы

Мүчөлөрү:

4.

К.Коңуров -

Кара-Суу шаарынын шаар курулушу жана архитектура башкармалыгынын башчысы;

5.

М.Абакулов -

Коомдук алдын алуу борборунун төрагасы;

6.

Р.Таиров -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

7.

 Н.Шарабидинов -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

        

 

                           

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/5                         Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2022-жылга иш-планын

бекитүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2022-жылга карата иш-планын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин 2022-жылга карата иш-планы бекитилсин.(тиркеме №1)

 

 1. Иш-планда көрсөтүлгөн иш-чаралар мөөнөтүндө, кынтыксыз аткарууга алынсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын .

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2022-жылдын 24-январындагы    

II сессиясынын  №2/5 

токтому  менен  бекитилди

 

 

КАРА-CУУ ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН 2022-ЖЫЛГА

ИШ-ПЛАНЫ

 

Каралуучу  маселелер

 

Мөөнөтү

Жооптуулар

1.  

Кара-Суу шаарынын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн 2021-жылга жыйынтыктары жөнүндө 2022-2023-жылдарга карата экономикалык божомолу

I квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясынын, шаардык кенештин аппараты жана туруктуу комиссиясы

2.  

Кара-Суу шаарынын 2021-жылга бюджетин аткаруунун   отчету

Кара-Суу шаар мэриясынын ФЭБ, туруктуу комиссия

3.  

  Кара-Суу шаар мэриясынын аппаратынын  иш алып баруусу жөнүндө                                           

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссия                                

4.  

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин 2021-жылда аткарган иштери жөнүндө

Муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору

5.  

Кара-Суу шаарында көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана санитардык тазалоо боюнча аткарылган иштер боюнча отчету

 

II квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясы,

ММБ департаменти,

«Ак-Мээнет» АК

6.  

 «Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын жүргүзүп  жаткан иштеринин абалы жөнүндө

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

7.  

Кара-Суу шаарынын инфрастуктурасын жакшыртуу максатында чет элдик инвестицияларды жана гранттарды тартуу боюнча алып барылып жаткан иштери жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

8.  

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармасынын башчысынын отчету

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармалыгы

9.  

Кара-Суу шаарындагы мектептерде  окуу тарбиялык  иштеринин жана  шашке  тамактарынын уюштурулушу, жаш өспүрүмдөр  арасына  кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндө

Ш.Осмоналиев

соц.масел.башкы адиси

Мектеп директорлору, ИДН, шаардык аймактык тескөөчүлөр, туруктуу комиссия

10.         

Кара-Суу  шаарынын социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн 2022-жылдын биринчи кварталындагы  жыйынтыктары жана экинчи кварталына милдеттери жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ,

туруктуу комиссиялар

11.         

Кара-Суу  шаар мэриясынын укук  коргоо органдары  менен бирдикте  коомдук  тартипти  камсыз  кылуу, укук  бузуулардын  алдын алуу, кылмыштуулукка  каршы  күрөшүү  боюнча коомдук  алдын алуу борборлорунун  жүргүзүп  жаткан ишмердүүлүгү жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссия

12.         

Кара-Суу  шаарынын социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгынын  жыйынтыктары жана экинчи жарым жылдыгына милдеттери жөнүндө

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ,

туруктуу комиссиялар

13.         

Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин жаңы окуу жылына даярдыктары жөнүндө

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиялар

14.         

«Кара-Суу шаарынын калкынын жана экономика тармактарынын 2022-2023-жылдардын күз-кыш мезгилине карата даярдыктары жөнүндө»

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиялар

15.         

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

IV квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэриясы

16.         

Кара-Суу шаарынын мэринин 2022-жылы аткарган иштери боюнча отчету

 

Кара-Суу шаарынын мэри

17.         

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2022-жылдын жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ, туруктуу комиссия

                   

 Уюштуруу-практикалык ишчаралар

 

18.         

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамына ылайык шаардын аймагында көрнөк-жарнактарды тартипке келтирүү иштерин жүргүзүү

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

19.         

Кара-Суу шаарындагы жаштар комитети, социалдык кызматкери менен биргеликте элдин ынтымагы, биримдигин даңазалаган маданий массалык иш чараларды өткөрүү

ай сайын

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

 

20.         

Шаардагы билим берүү мекемелеринде окуучулардын билим алуусун сапаттык көрсөткүчүн жогорулатуу боюнча иш план түзүү

январь

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

21.         

Мыйзамсыз курулуштар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди жандандыруу

квартал сайын

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

22.         

Өндүрүш процессине оперативдүү таасир тийгизүү максатында шаардын  өнөр жай  ишканаларынын иштерин талдоо жана мониторинг жүргүзүү

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

23.         

Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун туруктуу чараларын көрүүнү уюштуруу, тиешелүү чечимдердин аткарылышын камсыз кылуу

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

24.         

Шаардын укук коргоо органдарынын коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүп жаткан иштеринин жыйынтыгын квартал сайын кароо

квартал сайын

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

25.         

Кыргыз Республикасынын кесиптик майрамдарына жана даталуу күндөрүнө байланышкан иш-чараларды сапаттуу жана уюшкандыкта өткөрүүнү камсыз кылуу

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин жооптуу катчысы                                              А.К.Кебекбаева

 

        

                           

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/6                         Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарында үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетин түзүү жөнүндө

 

         Кыргыз Республикасынын "Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө” Мыйзамынын 1-беренесинин 2-пунктунун талаптарына ылайык Кара-Суу шаарынын аймагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча сунушту угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Кара-Суу шаарынын аймагында үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети түзүлсүн. (№1 тиркеме тиркелет).

 

 1. Кара-Суу шаарынын аймагында үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин Жобосу бекитилсин. (тиркелет).

 

 1. Түзүлгөн үй-бүлөлүк зомбулуктуу токтотуу боюнча жергиликтүү комитет өз ишин бекитилген Жобонун негизинде жүргүзүшсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы  шаардык кеңешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин

2022-жылдын 24-январындагы

II сессиясынын  №2/6  токтомуна   

1 тиркеме

 

Кара-Суу шаарында үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин курамы

 

Ш.Осмоналиев – вице-мэр, комитеттин төрагасы;

Т.Абдураимова – шаар мэриясынын адиси, комитеттин катчысы

 

Ф.А.А.

Ээлеген кызматы

Байланыш телефону

№1 ҮБЗТК

1.

Атабаева Д. -

Аялдар кеңешинин төрайымы

0558 04-74-74

2.

Бакыева С. -

Шаардык кеңешинин депутаты

0555856095

3.

Урманов Х.-

Шаардын тургуну

0551210121

4.

Исраилов С.-

№134 нег. мектебинин соц. педагогу

0552275007

5.

Тургунова Э.-

К.Рахимов о.м соц педагогу

0559000616

6.

Султаналиева З.-

Кара-Суу шаардык YДТ башчысы

0557005788

7.

Изакеева Р.-

Шаардык кеңештин депутаты

0553030382

8.

Сатвалдиева Д.-

Шаардык кеңештин депутаты

0557290172

9.

Касирова Я.-

Шаардык кеңештин депутаты

0553717122

№2 ҮБЗТК

1.

Бегматова А.

Шаардык кеңештин депутаты

0777366687

2.

Абдиева М.-

YБДТ фельдшер-акушер

0550892309

3.

Алайчиев М.-

Аксакалдар кеңешинин  төрагасы

0557114344

4.

Бегалы к Р

З.Бабур о.м соц педагогу

0558251075

5.

Сайдрахманова А.-

№2 кв комитетинин төрайымы

0556066262

6.

Абакулов М.-

КААБ башчысы

0550262158

7.

Амирбекова З.-

Шаардык кеңештин депутаты

0559302799

8.

Тургунбаева А.-

Шаардык кеңештин депутаты

0555818030

№3 ҮБЗТК

1.

Орозмаматова В.-

Шаардык кеңештин депутаты

0550146329

2.

Маматкаримов И.

Мэриянын башкы адиси

0772020209

3.

Абдураимова Т.

Мэриянын адиси

0557096066

4.

Шакеева К.-

Шаардык кеңештин депутаты

0556090982

5.

Турдиева Х.-

Х.Турсунов о.м соц.педагогу

0551104705

6.

Калматова Н.-

№3 балдар бакчасынын башчысы

0554223201

7.

Закирова Ч.-

Шаардык кеңештин депутаты

0771377337

8.

Толубаева Д.-

Кара-Суу РИИБүнүн кызматкери

0551287600

         

 

 

 

Жооптуу катчы                                                                            А.К.Кебекбаева

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин  2022-жылдын 24-январындагы II сессиясынын  №2/6  токтому менен бекитилди

 

Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети жөнүндө ЖОБО

 

Жалпы жоболор

 

        1.1. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети (мындан ары кыскача ҮБЗТК деп аталат) Кыргыз Республикасынын "Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө” Мыйзамынын 19-беренесинин 6-пунктунун талаптарына ылайык үй-бүлөлүк зомбулукту, аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту токтотууга салым кошуу максатында курамы мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жарандык коомдун, дин кызматкерлеринин өкүлдөрүнөн жана жергиликтүү жамааттардын башка мүчөлөрүнөн турган ведомстволор аралык координациялоо жана өз ара аркеттенишүү үчүн коомдук башталышта түзүлгөн дайыма иштей турган коллегиялык орган.

        1.2. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети өзүнүн ишмердүүлүгүн жергиликтүү мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, өкмөттүк эмес, коомдук уюмдар жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен тыгыз байланышта ишке ашырат.

        1.3. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети өзүнүн ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын буюртмаларына жана ушул Жобого ылайык ишке ашырат.

 

Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин максаттары

 

2.1. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети  өзүнүн маселелерин аткаруу үчүн кийинки функцияларды ишке ашырат:

- Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин иш пландарына үй-бүлөлүк баалуулуктарды сактоо, үй-бүлө институтун бекемдөө жана үй-бүлөлүк зордук зомбулукту токтотуу маселелерин камтуу менен иштеп чыгышат жана шаардык кеңешинин сессиясына бекитүүгө алып чыгат;

- Үй-бүлөлүк зомбулуктун анализин жүргүзүп Кара-Суу шаардык кеңешинин жана Кара-Суу мэриясынын талкуулоосуна алып чыгат;

-Жарандарды социалдык коргоо мекемелери жана өкмөттүк эмес уюмдар менен биргеликте кыйын жашоо абалында калган жарандарды, балдар үйлөрүн,карылар йлөрүн колдоо боюнча иш уюштурат

 

Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин милдеттери

 

3.1 Жарандардын кайрылуулары менен иштөө, зомбулуктун курмандыктарына маалыматтык, психологиялык жана юридикалык колдоо көрсөтүү;

3.2.Калк арасында адам укугунун сакталышы жана зомбулукту токтотуу маселелери боюнча алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү;

3.3. Ар бир кварталдан бир жолудан кем эмес ҮБЗТК мүчөлөрүн окутуу боюнча иш чараларын жүргүзүү;

3.4. Зарыл болгон учурда прокуратура жана ички иштер органдарына үй-бүлөлүк зомбулуктун айкындалган фактылары жөнүндө кабарлоо;

3.5. Аялдардын, балдардын, улгайган адамдардын, ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коопсуз жашоого болгон укугунун сакталышына такай мониторинг жүргүзүү;

3.6. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу, аны токтотуу маселелери боюнча коомдук пикирди калыптандыруу боюнча иш чараларды уюштуруу жана ага катышуу;

3.7. Жергиликтүү коомчулуктун ишкер жана коомдук саясий чөйрөсү менен байланышты колдоо жана өнүктүрүү;

3.8. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча коомдук демилгелерди өркүндөтүү боюнча региондор аралык кызматташтыкты өнүктүрүү;

3.9. Зомбулуктан жабыр тарткан жарандардын турмуш тиричилигине тийгизген тоскоолдуктарды жоюусуна көмөктөшүү жана алардын башка жарандар сыяктуу коомдун турмушуна толук кандуу аралашып кетишине шарт түзүп берүү;

3.10. Мамлекеттик жана коомдук бирикмелер менен биргеликте үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо маселелери боюнча маалыматтык жана агартуучулук ишти жүзөгө ашыруу;

3.11. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу чөйрөсүндө иштеген аймактагы мекемелердин базасын түзүү;

 

Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин укуктары

 

4.1. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу маселелерине арналган укуктук ченемдик актылардын, программалардын, чечимдердин долбоорун коомдук талкулоого катышууга;

4.2. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу маселелерине арналган коомдук демилгелерди кароого;

4.3. Мамлекекттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу маселелери боюнча кабыл алына турган же кабыл алынган чечимдерди жакшыртуу боюнча тиешелүү сунуштарды берүү;

4.4. Өз ишмердүүлүгүнө улуттук, эл аралык, жергиликтүү эксперттерди, илимий ишмерлерди тартууга;

4.5. Тиешелүү маселелерге ылайык семинар, конференция, тегерек стол, коомдук угууларды, маалыматтык жыйындарды уюштурууга жана өткөрүүгө;

4.6. Өз компетенцияларынын чегинде маселелерди талкуулоо боюнча ҮБЗТКнын кеңешмелерине тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин, жооптуу кызматкерлерин чакырууга;

4.7. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коомчулук менен кызматташуусуна көмөк көрсөтүүгө;

4.8. Өз ишмердүүлүгү тууралуу Жобону иштеп чыгууга жана бекитүүгө;

4.9. Зарыл болгон учурда убактылуу жумушчу топторду, комиссияларды түзүүгө;

4.10. Өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган булактары аркылуу каржы булактарын тартууга укуктуу.

 

Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин жана анын иш регламенти

 

5.1. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети кеңеш менен калыптанат.

5.2. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү  комитет шаардык кеңешине жана шаар мэриясына отчет берет.

        5.3. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитет коомдук кызыкчылыктардын эсеби менен калыптанат, анын курамына мамлекеттик органдардын өкүлдөрү укук коргоо структураларынын, социалдык коргоо, саламаттыкты сактоо, билим берүү мекемелеринин, диний уюмдардын, жергиликтүү жамааттардын, жарандык коомдун, акчакалдар сотунун, аялдар кеңешинин өкүлдөрү (макулдашуу боюнча) жана башкалар кирет.

        5.4. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитет мамлекеттик уюмдардын, жарандык коомдук уюмдардын жана калктын кызыкчылыктарын чагылдырган коомдук орган катары шаардык кеңештин жана шаар мэриясынын кароосуна бекитилген Жобого ылайык маселелерди алып чыга алат.

        5.5. Жергиликтүү комитеттин башчысы комитеттин отурумунда шайланат, анын мөөнөтү бүткөндө шаар мэриясы менен макулдашуу боюнча төрага же активдүү мүчөлөрдөн бири төрага болуп шайланышы мүмкүн.Жергиликтүү комитеттин башчысында орун басар жана катчы болот. Комитеттин отуруму протокол менен таризделип,ага бардык кабыл алынган чечимдер жазылат жана ага төрага жана катчы кол коюшат.

          5.6. Жергиликтүү комитеттин отурумдары бир айда бир жолудан кем эмес аралыкта өткөрүлөт,ал эми зарыл болгон учурда Комитеттин кезексиз отурумдары өткөрүлүшү мүмкүн.Комитеттин отуруму эгерде ага комитеттин жарымынан көбүрөөгү катышса укуктуу болуп саналат,анын чечимдери көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.

5.7. Комитеттин чечими сунуштама мүнөзүнө ээ, анын кабыл алган чечимдери, сунуштары, сунуштамалары жөнүндө маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттары, коммуникативдик байланыш аркылуу тиешелүү бийлик органдарына, коомчулукка жетикирилиши мүмкүн.

5.8. Жергиликтүү комитеттин ишмердүүлүгү иш пландарынын негизинде ишке ашырылат.

5.9. Жергиликтүү комитеттин ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык шаар емэриясы тарабынан каржыланат.

5.10. Жергиликтүү кеңештин укуктук-ченемдик актылары юстиция органдарында катталат жана массалык маалымат каражаттарында жарыялангандан кийин өз күчүнө кирет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                           

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/7                         Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы “Манас” стадионунун базасында

дене-тарбия жана спорт бөлүмүн ачуу жөнүндө

 

        

Кара-Суу шаарындагы “Манас” стадионунун базасында дене-тарбия жана спорт бөлүмүн ачуу боюнча сунушту угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы “Манас” стадионунун базасында дене-тарбия жана спорт бөлүмүн ачууга мыйзам чегинде уруксат берилсин.
 2. Кара-Суу шаарынын дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн штаттык структурасы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 3. Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамынын 16-беренесинин негизинде “Газпром” балдар ден-соолукту чыңдоочу борборунун имараты “Манас” стадионунун базасындагы дене-тарбия жана спорт бөлүмүнө чарба жүргүзүү укугу менен өткөрүп берилсин.
 4. “Манас” стадионунун базасында дене-тарбия жана спорт бөлүмүн ачуу боюнча керектүү иш кагаздарын даярдоо “Манас” стадионунун директоруна жүктөлсүн.
 5. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2022-жылдын 24-январындагы    

II сессиясынын  №2/7 

токтомуна   1 тиркеме

 

Кара-Суу шаарынын  дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн штаттык саны

 

 

Кызматтардын аталышы

Штаттын саны

1

Кара-Суу шаарынын дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы-  “Манас”  стадионун директору

1

2

Кара-Суу шаарынын дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн -“Манас”  стадионун финансист-эсепчиси 

1

3

 Кара-Суу шаарынын дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн – “Манас”  стадионун  күзөтчүсү

1

4

Кара-Суу шаарынын дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн -“Манас”  стадионун тазалоочусу-

1

 

Баардыгы

4

 

 

 

 

Жооптуу катчы                                                                            А.К.Кебекбаева

 

 

Сайтка жарыяланды: 2021-жылдын 21-декабры 

 

 

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  I

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  I  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

15-декабрь   2021 – жыл                        № 1/1                              Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 40-беренесине ылайык  шаардык кеңеш

                                     

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы болуп Назаров Абдырахман Осмоналиевич шайлансын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын биринчи орун басары                               В.А.Орозмаматова            

                   

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  I  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

15-декабрь   2021 – жыл                        № 1/2                              Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарларын

шайлоо жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 41-беренесине ылайык  шаардык кеңеш

                                     

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын биринчи орун басары болуп Орозмаматова Венера Абдисаматовна  шайлансын.

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары болуп Рахматуллаев Ибрахим Абдухалимович  шайлансын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                  А.О.Назаров

 

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  I  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

15-декабрь   2021 – жыл                        № 1/3                              Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын

курамын бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 36-беренесине жана Кара-Суу шаардык кеңешинин регламентине ылайык шаардык кенеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамы төмөндөгүдөй бекитилсин.
 2. Социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясы
 3. Тургунбаева Ачахан  (комиссиянын төрайымы)
 4. Бакыева Сүйүмкан Маданбаевна
 5. Бегматова Айнура Жөжөбаевна
 6. Изакеева Рита Кутманалиевна
 7. Закирова Чолпонай Адинабаевна
 8. Сатвалдиева Феруза Хасанбаевна
 9. Хакимжанов Шодилбек Дилшодбекович

 

 1. Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комиссиясы
 2. Абдураимов Ахмадали Абдулазизович (комиссиянын төрагасы)
 3. Турдиев Маруфжан Розиевич
 4. Рахимов Мамиржан Каримович
 5. Шарабидинов Нурбек Шарабидинович

                               

 • Өнөр жай, коммуналдык чарба, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча комиссиясы
 1. Муминов Ойбек Бабырович (комиссиянын төрагасы)
 2. Турабаев Садыкжан
 3. Исраилов Юсупжан
 4. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясы
  1. Чирмашов Ысмаилжан (комиссиянын төрагасы)
  2. Эшмаматов Заирбек Кадырбекович
  3. Исаков Махамат Исмаилжанович
  4. Шакеева Курбанжан Жапаровна
  5. Кокөев Садык Жусупович

 

V Экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча комиссиясы

 1. Хатамов Рустам Хакимжанович (комиссиянын төрагасы)
 2. Жаанбаев Акылбек Апсатарович
 3. Амирбекова Замирахан Эргешевна
 4. Эгемкулов Нурбек Кадырбекович
 5. Турсуналиев Шукур Турсуналиевич
 6. Таиров Рамазан Акылтаевич
 7. Касирова Яркнай Аблазовна
 8. Усманов Ядгарбек Шафкатович
 9. Ишатов Мурзабек Исабекович

 

 

Кара-Суу шаардык

кенешинин төрагасы                                                                  А.О.Назаров

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  I  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

15-декабрь   2021 – жыл                        № 1/4                              Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин регламенти жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө»  Мыйзамынын 34-беренесине ылайык шаардык кеңеш

 

Т

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин регламентине тиркемеге ылайык өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин.

 

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Суу шаардык кеңешинин жооптуу катчысы (А.Кебекбаевага) тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                  А.О.Назаров

 

 

 

                                              

 

                                                                                                          Кара-Суу шаардык кеңешинин

                                                                                                         15.12.2021-ж. № 1/4 токтому

                                                                                                          менен өзгөртүлгөн.

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин Регламенти

I БӨЛҮМ.  Жалпы жоболор

1-глава. Кара-Суу шаардык кеңеши

2-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин компетенциясы

 

II БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин түзүмү жана органдары

3-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы

4-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары

5-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин жооптуу катчысы

6-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

 

III БӨЛҮМ. Депутаттык фракциялар

7-глава. Депутаттык фракциялар жөнүндө жалпы жоболор

8-глава. Депутаттык фракциялардын ишмердүүлүгү

9-глава. Фракциялардын шайлоочулар менен өз ара мамилеси,  шайлоочулардын суроо-талаптары

 

IV БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишинин жалпы тартиби.

10-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин биринчи сессиясы

11-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишин пландоо

12-глава. Маселелерди даярдоо жана сессияда кароо тартиби

13-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессияларын өткөрүү тартиби

14- глава. Депутаттык мандат

15-глава. Добуш берүү жана чечим кабыл алуу тартиби

16-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессияларынын отурумдарынын  протоколдору жана стенограммалары

17-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин ченемдик укуктук актылары.

 

V БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин  регламенти

18-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I БӨЛҮМ.  Жалпы жоболор

 

1-глава. Кара-Суу шаардык кеңеши

 • Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамына ылайык Кара-Суу шаардык кеңеши – мекемеси мындан ары Кара-Суу шаардык кеңеши, Кара-Суу шаарынын  өкүлчүлүктүү органы болуп саналат. Кара-Суу шаардык кеңеши сессиялык иштеген, Кара-Суу шаарынын аймагында жашаган жарандар жалпы, бирдей жана түз шайлоо укугунун негизинде 4 жылдык мөөнөткө жашыруун добуш берүү менен шайланган депутаттардан турат.
 • Кара-Суу шаардык кеңеши Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусу менен анын компетенциясына киргизилген маселелерди өз алдынча чечет, алардын чыгарган чечимдерин аткарууну камсыздайт, бул чечимдердин иш жүзүнө ашырылышына контрол жүргүзөт жана юридикалык жак статуска ээ.
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин анын ыйгарым укуктарынын чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусуна каршы келбеген кабыл алынган чечими Кара-Суу шаарынын аймагында жайгашкан баардык ишканалар, мекемелер жана уюмдар жана менчик түрүнө карабастан алардын бирикмелеринин, шаардык өз алдынча башкаруусунун кызматтык жактарынын, шаарда жашаган жарандар жана жарандыгы жок жактардын аткаруусу үчүн сөзсүз.
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин жана анын органдарынын ишинин тартиби Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» мыйзамы жана башка ченемдик укуктук актылары, Кара-Суу шаарынын Уставы жана ушул регламент менен аныкталат. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишинин негизги уюштуруу-укуктук түрү - сессия болуп саналат.
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин регламенти шаардык кеңештин ыйгарым укуктарын ишке ашыруу тартибин, анын ишин уюштуруу маселелерин, сессияларды чакыруу жана өткөрүү тартибин, шаардык кеңештин органдарынын калыптануу тартибин белгилейт, ошондой эле анын контролдоо ишинин жолун жана тартибин аныктайт.
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин иши мыйзамдуулук, коллегиялык, саясий көп түрдүүлүк жана көп партиялуулук, объективтүүлүк, депутаттардын маселени эркин талкуулоо жана чечим кабыл алуу принциптерине негизделет. Маселелерди талкуулоого чакырылган жактар да катыша алышат. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессиялары ачык өткөрүлөт.
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары жана ченемдик укуктук актылары, ошондой эле ушул Регламент белгилеген кепилдиктердин негизинде өздөрүнүн укуктарын жана милдеттерин тоскоолсуз ишке ашыра алышат.
 • Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Кушбаков көчөсү - 2.
 • Мамлекеттик тилдеги аталышы: Кара-Суу шаардык кеңеши.

Расмий тилдеги аталышы:          Кара-Суйский городской кенеш.

 

2-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин компетенциясы

2.1. Кара-Суу шаардык кеңеши Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамына ылайык төмөнкү маселелерди карайт жана чечим кабыл алат:

1) жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин белгилөө;

2) жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жана бюджеттен тышкаркы фонддорду пайдалануу жөнүндө маалыматты угуу;

3) аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн жана калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитүү, программалардын аткарылышы жөнүндө отчетту угуу;

4) жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле мыйзамдарда каралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;

5) муниципалдык менчикти пайдалануу жана тескөө тартибин, анын ичинде муниципалдык менчиктин объекттерин менчиктештирүү программаларын бекитүү жолу менен белгилөө, муниципалдык менчикти пайдаланууга контролду ишке ашыруу;

6) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын иш жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын отчетун угуу;

7) тиешелүү мамлекеттик органдарга киргизүү максатында административдик-аймактык түзүлүш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

8) кеңештин төрагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, кеңештин төрагасынын мыйзамдарга карама-каршы келген чечимдерин жокко чыгаруу;

9) кеңештин регламентин кабыл алуу;

10) өз чечимдеринин аткарылышына контролдук кылуу;

11) муздак сууну,  канализацияны, жылуулук менен жабдууну пайдалануу үчүн, ошондой эле мыйзамдарга ылайык турмуш-тиричиликтин катуу калдыктарын чогултуу, ташып чыгаруу жана жок кылуу үчүн тарифтерди бекитүү;

12) алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуу убактысы жана жери боюнча чектөөлөрдү тыюу салууга чейин белгилөө;

13) расымдык иш-чараларды өткөрүү эрежелерин бекитүү;

14) ирригациялык тармактарды, үй жана үй жанындагы участкаларды күтүү тартибин белгилөө;

15) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысына ишенбестик билдирүү;

16) бюджетти, аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программаларын жана анын компетенциясына кирген башка маселелерди аткарбагандыгынан улам жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын ээлеген кызматына шайкештиги жөнүндө маселени кароо тууралуу сунуш киргизүү;

17) мыйзамдарга ылайык башка маселелерди чечүү.

 II БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин түзүмү жана органдары

3-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы

3.1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы Кара-Суу шаардык кеңешинин сессиясында кеңештин депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен Кара-Суу шаардык кеңешинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү укугуна депутаттык фракция же 5 депутаттан кем эмес сандагы топ ээ.

Шаардык кеңештин төрагасы эгер ага Кара-Суу шаардык кеңешинин жалпы депутаттарынын ичинен көпчүлүк депутаттар добуш берсе, ал шайланды деп эсептелинет. Төраганы шайлоодо ишеним кат аркылуу башка депутаттын ордуна добуш берүүгө жол берилбейт.

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын шайланышы тууралуу Кара-Суу шаардык кеңешинин токтому кабыл алынат.

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштен тышкары акы төлөнүүчү башка кызмат ордун ээлөөгө укуксуз.

3.2. Жергиликтүү кеңештин төрагасы өзүнүн милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда, Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча депутаттардын жалпы санынын үчтөн экиден кем эмесинин добуштары менен ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн.

3.3. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы:

- шаардык кеңештин сессиясын чакырат жана алардын отурумун өткөрөт;

- сессияларга төрагалык кылат;

- шаардык кеңештин сессиясын жана шаардык кеңештин сессиясында каралуучу маселелерди даярдоого жалпы жетекчилик жүргүзөт;

- шаардык кеңештин токтомуна, чечимдерине кол коет жана алардын аткарылышын контролдоону уюштурат;

- шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишин координациялайт;

- шаардык кеңештин аппатарынын ишин контролдойт;

- шаардык кеңештин төрагасынын орун басарынын жана туруктуу жана убактылуу комиссиялардын төрагаларынын алардын кызматтык милдеттерин аткаруусун контролдойт;

- депутаттарга алардын ыйгарым укуктарын ишке ашырууларына, жарандарды кабыл алууга, шайлоочулардын алдында отчет берүүгө көмөк көрсөтөт, аларды маалымат менен камсыздайт, депутаттардын укуктарын жана милдеттерин ишке ашырууга байланышкан маселелерди карайт;

- шаардык кеңештин жана анын органдарынын иши жөнүндө коомдук пикирдин айкындуулугун жана эсепке алышын камсыздайт;

- мамлекеттик органдар, коомдук уюмдар жана жарандар менен болгон мамиледе Кара-Суу шаардык кеңешин сунуштайт;

- шаардык кеңештин аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүсүн уюштурат;

- өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча буйрук чыгарат;

- Кара-Суу шаардык кеңешине бөлүнгөн каражаттарды шаардык кеңештин бекитилген бюджетине  жана чыгаша сметасынын долбоорун иштеп чыгууну камсыздайт жана бюджеттик жылдын аякташынан 3 ай мурун аны Кара-Суу шаардык кеңешинин сессиясында кароого берет;

- бюджеттик жыл аяктагандан кийин 2 айдан кеч эмес шаардык кеңештин өткөн жыл үчүн чыгашалары жана алардын бекиткен чыгаша сметасына ылайык келүүсү же андан ашып кетиши тууралуу жазуу түрүндөгү кеңири отчету кароого берет;

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы Кара-Суу шаардык кеңешинин сессиясына отчет берет.

 

4-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарлары

4.1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарлары сессияда шаардык кеңештин төрагасынын сунушу боюнча депутаттардын ичинен ачык добуш берүү жолу менен шайланат. Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарынын ичинен көпчүлүк добуш алган кандидат шайланды деп эсептелинет.

Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлары өзүнүн ишин коомдук негизде жүргүзөт.

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарынын шайланышы тууралуу Кара-Суу шаардык кеңешинин токтому кабыл алынат.

4.2. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарлары:

- шаардык кеңештин төрагасынын тапшырмаларын аткарышат, ал жок болгон же өз милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда анын ордунда шаардык кеңештин төрагасынын биринчи орун басары иштейт, биринчи орун басары төраганын милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда анын ордунда орун басары иштейт.

- депутаттык фракциялар менен өз ара аракеттенет;

Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ээлеген кызмат ордунан шаардык кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу мүмкүн.

 

5-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин жооптуу катчысы

Кара-Суу шаардык кеңешинин жооптуу катчысы Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусунда белгиленген тартипте Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы тарабынан дайындалат.

Жооптуу катчы:

5.1. Өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарууда депутаттарды тийиштүү маалымат менен камсыздайт;

5.2. Шаардык кеңештин ишинин келечектүү планын аткарууну камсыздайт;

5.3. Шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишинде өз ара аракеттенет;

5.4. Шаардык кеңешке келген документтерди аткарууну эсепке алат жана контролдойт;

5.5. Шаардык кеңештин сессиясынын материалдарын даярдайт жана аларды шаардык кеңештин депутаттарына жеткирүүнү контролдойт.

5.6. Сессиянын ишине катышууга депутаттарды, уюмдарын, ишканалардын жетекчилерин, өз алдынча башкаруунун коомдук органдарынын өкүлдөрүн жана башка жактарды чакырууну уюштурат;

5.7. Шаардык кеңештин сессиясынын материалдарын даярдоону, документтерди аткарууну котролдоону жана текшерүүнү уюштурат;

5.8. Кара-Суу шаардык кеңешинин аппаратынын ишин уюштурат.

 

6-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

6.1. Кара-Суу шаардык кеңешинин Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамына ылайык депутаттардын ичинен туруктуу комиссияларды, зарыл учурда шаардык кеңештин карамагына таандык маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо, ошондой эле шаардык кеңештин чечимдерин ишке ашырууга катышуу жана аларды аткарууну контролдоо үчүн убактылуу коммиссияларды калыптантат.

6.2 Туруктуу комиссиялар Кара-Суу шаардык кеңеши менен Кара-Суу шаардык кеңешинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө калыптанат. Комиссиянын тизмеси, алардын сандык курамы жана шайлоо тартиби шаардык кеңеш менен аныкталат. Шаардык кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн ичинде эгер зарыл болсо, жаңы туруктуу же убактылуу комиссияларды түзө алат, мурун түзүлгөндөрдү жоё алат жана кайра түзө алат, алардын курамына өзгөртүүлөрдү киргизе алат.

Шаардык кеңештин депутаты бир гана туруктуу комиссиянын мүчөсү боло алат. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү бирдей укукка ээ.

Туруктуу комиссиялардын курамына шаардык кеңештин төрагасы жана шаардык кеңештин төрагасынын орун басары шайлана албайт.

Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү өзүлөрүнүн курамынан төраганы жана төраганын орун басарын ачык добуш берүү менен шайлайт, аларды шаардык кеңеш ачык добуш берүү менен бекитет. Комиссиялардын төрагасы, төраганын орун басары эгер шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушуна ээ болсо, шайланды деп эсептелинет.

Туруктуу комиссиялардын иши мыйзамдуулук, коллегиялык, объективдүүлүк, маселени эркин талкуулоо жана чечим кабыл алуу принциптерине негизделет.

Туруктуу комиссиялар алардын компетенциясына таандык маселелер боюнча тийиштүү чечим жана корутунду чыгарышат.

6.3 Туруктуу комиссияларды жетектөөнү тийиштүү комиссиялардын төрагасы ишке ашырат. Туруктуу комиссиялар шаардык кеңештин алдыда жооптуу жана ага баш ийет.

6.4 Шаардык кеңеш зарыл учурда анын компетенциясына кирген маселерди иштеп чыгуу жана алдын ала кароо, ошондой эле таанышуу же изилдөө үчүн убактылуу комиссияларды түзө алат. Убактылуу комиссия дайыма ал даярдоо үчүн түзүлгөн маселе боюнча негизги комиссия болуп саналат.

Убактылуу комиссия шаардык кеңештин туруктуу комиссия үчүн белгиленген тартипке ылайык өз ишин жүргүзөт.

 

III БӨЛҮМ. Депутаттык фракциялар

 

7-глава. Депутаттык фракциялар жөнүндө жалпы жоболор

7.1. Шаардык кеңештин депутаттары депутаттык фракцияларга биригишет.

7.2. Депутаттык фракция (мындан ары фракция) партиялык тизменин негизинде калыптанат жана шаардык кеңеш тарабынан каттоого алынат.

7.3. Фракция анын түзүлгөндүгү, аталышы, тизмелик курамы, лидердин жана орун басарынын аты - жөнү жөнүндө жазуу түрүндө кулактандырылган учурдан тартып расмий статуска ээ болот.

7.4. Фракциянын иши төмөнкү учурда токтотулат:

- шаардык кеңештин ыйгарым укуктары токтогондо;

- шаардык кеңештин өзүн-өзү таркатышында.

Партиянын ишин токтотуу же токтото туруу шаардык кеңештеги анын фракциясынын укуктук абалына таасир этпейт.

7.5. Фракцияны ал шайлаган лидер жетектейт.

  Фракциянын лидеринин ыйгарым укуктары:

- фракцияны шаардык кеңеште жана анын сыртында сунуштайт;

- фракциянын ишин уюштурат жана координациялайт;

- фракциянын чечимине кол коёт;

- фракциянын ичинде тартипти контролдойт;

- фракциянын чечими боюнча шаардык кеңештин    органына кандидаттарды сунуштайт;

- фракциянын чечимдерин аткарууну контролдойт;

- фракциянын чечими боюнча сессияда талкуулаган маселе боюнча анын саясий көз карашын, ошондой эле фракциянын коалицияга киргендиги жөнүндө жарыялайт;

- фракциянын шаардык кеңештин    түзүмдүк бөлүктөрү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүсүн камсыздайт;

- катчылыктын жана эсептөө комиссиясынын курамына өкүлдөрдү сунуштайт;

- фракциянын мүчөлөрүнүн шаардык кеңештин    сессияларынын, туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишине, ошондой эле шаардык кеңештин    иш чараларына катышуусун камсыздайт;

Фракциянын лидери төраганын, төраганын орун басарынын, туруктуу комиссиянын төрагасынын кызматын бир убакта ээлей албайт.

 

8-глава. Депутаттык фракциялардын ишмердүүлүгү

8.1. Фракция укуктуу:

- шаардык кеңеште каралган маселелер боюнча саясий көз карашын билдирүүгө;

- башка фракциялар менен коалицияга биригүүгө;

- шаардык кеңештин    төрагасына шаардык кеңештин    кезексиз сессиясын чакыруу жөнүндө сунуш киргизүүгө;

- фракциянын отурумуна кызыкдар жактарды чакырууга, эксперттер жана адистер менен кеңешүүгө;

- шаардык кеңештин   жылдык иш планы боюнча сунуш киргизүүгө;

- шаардык кеңештин    туруктуу жана убактылуу комиссияларынын курамына кандидаттарды сунуштоого жана аларды чакырып алуу боюнча сунуш киргизүүгө;

- өзүнчө маселелер менен таанышуу боюнча жумушчу комиссияны түзүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

 - бул же тигил маселе боюнча угууларды өткөрүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусунда каралган негиздер боюнча фракциянын мүчөлөрүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча сунуш киргизүүгө;

- шаардык кеңештин    сессияларында протоколго киргизүү үчүн ар кандай талкуулануучу маселе боюнча фракциянын өзгөчө оюн берүүгө;

- фракциянын материалдарын жана документтерин жалпыга маалымдоо каражаттарында, ошондой эле шаардык кеңештин    сайтында жарыялоого;

- фракциянын иш аракеттерине болгон шайлоочулардын кайрылууларын кароого жана фракциянын тартибин күчөтүү максатында тийиштүү чараларды көрүүгө;

8.2. Фракциялардын коалициясы (мындан ары – коалиция) коалициялык келишимдин негизинде иш жүргүзгөн фракциялардын ыктыярдуу биригүүсү болуп саналат.

Коалицияны коалицияга кирген фракциянын лидери же коалициянын жетекчиси көрсөтөт, эгер бул коалициялык келишимде аныкталса.

8.3. Фракциялар фракциялардын коалициясына бириге алышат. Каалаган фракциялар шаардык кеңештин көпчүлүк же шаардык кеңештин    азчылык коалициясына биригүүсү үчүн бул жөнүндө шаардык кеңештин    сессиясында жазуу түрүндө жарыялайт, мындан кийин ал расмий статуска ээ болот.

8.4. Коалициялык келишимде төмөнкүлөр чагылдырылат:

- коалициянын түзүлүшүнө негиз болгон макулдашылган саясий көз караштар;

- коалициянын ишинин принциптери;

- коалициянын чечимдерди кабыл алуу тартиби;

- коалициянын ишин токтотуу шарттары;

- коалициянын лидеринин аты-жөнү;

Коалициялык келишимге фракцияларынын коалицияга киргендиги жөнүндө чечимдери жана алар кабыл алган отурумдардын протоколдору тиркелет.

8.9. Коалиция өзүнүн ишин төмөнкүнү жарыялоодон баштап токтотот:

- фракция же фракциялар андан чыкандыгын билдиргенде, анын жыйынтыгында шаардык кеңештин көпчүлүк статусу жоюлат;

- Коалицияны таркатууда

 

 

9-глава.  Фракциялардын шайлоочулар менен өз ара мамилеси.

Шайлоочулардын суроо-талаптары

9.1. Шаардык кеңештин фракциялары шаардын социалдык, экономикалык, маданий өнүгүү программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашырууда жана бюджетин түзүүдө шайлоочулар менен туруктуу байланыш жүргүзөт, алардын кызыкчылыктарын жана сурамдарын көрсөтөт жана эске алат.

9.2. Кара-Суу шаардык кеңеши  белгиленген тартипке ылайык Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы, анын орун басары, фракциялардын лидерлери, шаардык кеңештердин туруктуу комиссияларынын төрагалары дайыма шайлоочулар менен кабыл алууларды жана жолугушууларды өткөрүп турат.

9.3. Шаардык кеңештин фракциялары шайлоочулар менен байланышта болуп  турат. Шайлоочулардын фракциларга, депутаттарга суро-талаптарды берүү мүмкүнчүлүгү бар.

9.4. Шаардык кеңештин фракциялары мезгил - мезгили менен, бирок жылына бир жолудан кем эмес өзүлөрүнүн иши жөнүндө отчет берип турууга милдеттүү.

Фракциянын отчету каалаган убакта шайлоочулардын жыйындарында жүргүзүлөт.

Фракциянын отчет берүүсү жөнүндө белгиленген тартипте шаардык кеңеш же анын органы маалымдайт.

9.5. Кара-Суу шаардык мэриясы жана анын түзүмдүк бөлүктөрү фракциянын мүчөлөрүн отчет берүү жана шайлоочулар менен жолугушуу үчүн зарыл шарттар менен камсыздайт.

Шаардык кеңеш фракция мүчөлөрүн отчет үчүн зарыл болгон тийиштүү сурап билүү жана маалымдоо материалдарды менен өз убагында камыздайт.

Отчеттор жана шайлоочулар менен жолугушуулар жалпыга маалымдоо каражаттарында баяндалат.

9.6. Шайлоочулардын суроо-талаптарын жалпылоо, аларды алдын ала макулдашуу жана шаардык кеңештин сессиясына кароого берүү фракциянын жетекчиси аркылуу жүргүзүлөт.

Шайлоочулардын суроо-талаптарын ишке ашыруу боюнча иш чаралардын планынын даярдалган долбоору шаардык кеңештин сессиясына кароого берилет.

9.7. Шаардык кеңештин сессиясы бул чакырылыштагы шайлоочулардын суроо-талаптары жөнүндө токтом кабыл алат жана аларды ишке ашыруу боюнча иш чаралардын планын бекитет.

Шаардык кеңештин сессиясы кээ бир суроо-талаптарды аткаруунун максатсыздыгы жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алууга укуктуу.

9.8. Аймакты экономикалык жана социалдык өнүктүрүү жана шаардын калкын социалдык коргоо, бюджетти калыптандыруу пландарын жана программаларын иштеп чыгууда, ошондой эле башка маселелер боюнча чечим даярдоодо шайлоочулардын суроо-талаптары эске алынат.

9.9. Шайлоочулардын суроо-талаптарын ишке ашырууну Кара-Суу шаардык мэриясы жана анын түзүмдүк бөлүгү ишке ашырат.

Шайлоочулардын суроо-талаптарын аткарууну контролдоону шаардык кеңештин аппаратынын бөлүмдөрү менен бирге фракциялар жана туруктуу комиссиялар жүргүзөт.

9.10. Шайлоочулардын суроо-талаптыраны ишке ашырууну камсыздаган органдар сөзсүз түрдө, шаардык кеңештин токтому менен белгиленген мөөнөттөрдө суроо-талаптарды аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берет.

Шаардык кеңештин фракцияларынын жетекчилери шайлоочуларды суроо-талаптардын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө үзгүлтүксүз маалымдап турушат.

 

IV БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишинин жалпы тартиби.

 

10-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин биринчи сессиясы

10.1. Шаардык кеңештин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук түрү сессия болуп саналат. Сессияларды өткөрүүнүн тартиби жана мезгили шаардык кеңештин ушул регламенти менен аныкталат.

10.2. Жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи сессиясы шаардык кеңештин депутаттарынын шайлоонун жыйынтыктары аныкталгандан кийин эки жумадан кеч эмес мурунку чакырылыштагы шаардык кеңештин төрагасы тарабынан чакырылат. Шаардык кеңештин биринчи сессиясын шаардык кеңештин депутаттарынын жашы боюнча эң улуусу ачат. Шаардын кеңештин биринчи сессиясынын күн тартибине Кара-Суу шаардык кеңешинин Регламенттин бекитүү, кеңештин төрагасынын жана анын орун басарын шайлоо маселелери, ошондой эле шаардык кеңештин ишин уюшутуруунун башка манилүү маселелери кирет.

10.3. Шаардык кеңештин сессиясы кварталда бир жолудан кем эмес жана шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмесинин талаптары боюнча ачык өткөрүлөт.

 

11-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишин пландоо

11.1. Шаардык кеңештин иш планы бир жылга түзүлөт. Шаардык кеңештин иш планын даярдоо кеңештин аппараты тарабынан жүргүзүлөт.

11.2. Шаардык кеңештин иш планына маселелерди киргизүүгө шаардык кеңештин депутаты, шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары, депутаттык фракциялар жана шаардын мэри укуктуу.

Шаардык кеңештин бекитилген иш планындагы маселелердин мазмунун өзгөртүү, жаңы маселелерди киргизүү, маселелерди алып салуу шаардык кеңештин сессиясынын токтому менен жол жоболоштурулат.

11.3. Шаардык кеңештин иш планын бекитүү учурунда сунушталган маселелер боюнча документтердин долбоорлорунун болушу талап кылынбайт.

Шаардык кеңештин ишин пландоо Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусунда белгиленген тартипте пландан тышкары документтердин долбоорлорун даярдоо жана шаардык кеңешке киргизүү мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт.

 

12-глава. Маселелерди даярдоо жана сессияда кароо тартиби

12.1. Шаардык кеңешке кароого берилген документтердин топтомунда ушул Регламентте белгиленген тартипте төмөнкүлөр камтылышы керек:

- баяндамачыны көрсөтүү менен маселени даярдоого жооптуу жактын колу коюлган коштомо кат. Документ шаардык кеңештин мурун кабыл алынган токтомун аткаруу үчүн даярдалса, анда коштомо катта тийиштүү шилтеме көрсөтүлөт;

- шаардык кеңештин токтом долбоору;

Эгер шаардык кеңештин токтом долбоору материалдык жана финансы ресурстары алып келүүнү же сарптоону караштырган сунушту камтыган учурда, иштеп чыгуулар тиийштүү эсебин да көрсөтөт (экономикалык негиздеме.)

12.2. Шаардык кеңештин токтом долбоору шаардык кеңештин аппараты тарабынан шаардык кеңештин туруктуу комиссияларына жөнөтүлөт. Шаардын кеңештин төрагасы токтом долбоорун алдын ала талкулоону шаардык кеңештин бир бир нече туруктуу комиссияларына сунуштоого укуктуу.

12.3. Шаардык кеңештин сессиясында маселелерди кароонун негизги жоболору:

 - баяндама , азыркы Регламентте каралган тартипте кошумча баяндамалар;

 - баяндамачыларга жана кошумча баяндамачыларга суроолор жана суроонун жооптору;

 - талкуулануучу маселе боюнча жарыш сөз ;

 - баяндамачылардын жана кошумча баяндамачылардын жыйынтыктоо сөзү;

 - добуш берүү себеби боюнча чыгып сүйлөө;

 - документтин долбоорун негиз катары кабыл алуу;

 - негиз катары кабыл алынган документке оңдоолорду киргизүү;

 - документти толук кабыл алуу үчүн добуш берүү.

12.4. Токтом долбоорун шаардык кеңеште кароодо анын негизги жоболору, анын кабыл алуунун зарылдыгы талкууланат, токтом долбоорунун концепциясына жалпы баа берилет.

12.5. Шаардык кеңештин төрагасы, шаардык кеңештин төрагасынын орун басары, шаардын мэри алдын ала жазылбай туруп, кезексиз сөз сүйлөөгө укугуна ээ.

12.6 Сессиядагы төрагалык кылган сөз сүйлөгөндөрдүн күн тартибиндеги маселелерге жооп беришин, сөз сүйлөөнүн белгиленген узактыгын сактоосун көзөмөлдөйт.

12.7. Жарыш сөздөн кийин баяндамачы жана кошумча баядамачы жыйынтыктоочу сөзгө укуктуу, добуш берүү себеби боюнча чыгып сүйлөө жүргүзүлөт жана добуш берүүгө документтин долбоорун негиз катары кабыл алуу жөнүндө маселе коюлат.

Туруктуу комиссия жарыш сөздүн жыйынтыгы боюнча документтин долбоорун негизги катары  кабыл алууга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана ал жөнүндө шаардык кеңештин сессиясында билдирүүгө укуктуу. Туруктуу комиссиянын сунушу боюнча шаардык кеңеш протоколдук чечим менен документтин долбоорун негиз катары кабыл алуу боюнча добуш берүүнү кийинки сессияга чейин жылдырып коюууга укуктуу.

 12.8 Шаардык кеңештин сеесиясында документтин долбоорун негиз катары кабыл алууга чеийн (анын ичинде жарыш сөздүн жүрүшүндө) депутаттар шаардык кеңештин сессиясында добуш берүү жолу менен жазуу түрүндө же оозеки арыз менен документтин долбоорун расмий түрдө кайтарып алууга укуктуу. Бул учурда жарыш сөздөр токтотулат. Сессияда документтин долбоорунун үстүндө андан аркы иштердин тартиби белгиленет.

12.9. Токтом долбоорун талкуулоонун жыйынтыгы боюнча шаардык кеңеш төмөнкү чечимдердин бирөөнү кабыл алат:

1) токтом долбоорун кабыл алуу;

2) анын жоболорун талкуулоо менен токтом долбоорун кабыл алуу;

3) токтом долбоорун биринчи окулушта эле кабыл алуу жана айтылган сунуштарды жана эскертүүлөрдү эсепке алуу менен анын үстүндө иштөөнү улантуу.

12.10. Токтом долбоорун анын жоболорун талкулоо менен кароодо талкуулануучу жана добуш берүүгө коюлуучу жазуу түрүндө келген сунуштар угулат.

Кабыл алынбаган сунуштар шаардык кеңештин жооптуу туруктуу комиссиясына жеткире иштөөгө жөнөтүлөт, эгер ал буга кошулбаса, ал өзүнүн сунушун берет.

Добуш берүүгө депутаттардын сунуштары биринчи коюлат, андан кийин туруктуу комиссиянын сунуштары. Эгер шаардык кеңеш бир да сунушту жактырбаса, пункт кабыл алынган жок деп эсептелинет.

12.11. Токтомдо аны ишке ашыруунун тартиби белгиленет, тактап айтканда:

1) мөөнөттөр такталат жана пункттары же токтомду толук ишке киргизүүнүн ыкмасы аныкталат;

2) мыйзамсыз актылар боюнча органдарга жана кызматтык жактарга айкын тапшырмалар берилет, ченемдик укуктук актыларды жакшыртуу, аларды кабыл алынган токтомго ылайык келтирүү үчүн мөөнөттөр аныкталат.

12.12. Шаардык кеңештин ар бир токтомунда жана чечиминде аны контролдогон жак (шаардык кеңештин түзүмдүк калыптануусу) көрсөтүлөт.

Контролдоонун максаты документтин жоболорун ишке ашыруунун натыйжалуулугунун деңгээлин, аларды аткарууну кыйындаткан себептерди, аткарууга жолтоо болгон белгилүү жактарды (органды) аныктоо, аларды жоопкерчиликке тартуу, ошондой эле документтин жоболорун сот тартибинде аткарууну камсыздоо зарылдыгы болуп саналат. Саналган ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн шаардык кеңеш контролдоону жүктөгөн жактан (орган) эч кандай атайын ишеним кат талап кылынбайт.

Токтомдун же чечимдин тапшырма берүү пунктунда аткаруучу (бирөө же бир нече) же шаардык кеңештин түзүмдүк калыптануусу жана эреже катары аткаруу мөөнөтү көрсөтүлөт.

12.13. Токтомду аткаруунун жүрүшү жөнүндө билдирүү угулгандан кийин шаардык кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

- аткарылган катары токтомду контролдон алып салууга;

- аткарылган катары токтомдун кээ бир пункттарын контролдон алып салууга;

- контролдук ыйгарым укуктарды узартууга;

- контролдук ыйгарым укуктарды башка жакка же органга жүктөөгө;

- токтомду жокко чыгарууга;

- кошумча токтом кабыл алууга.

12.15. Сессиянын протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- сессияны өткөрүүнүн датасы, орду, шаардык кеңештин чакырылышынын жылы, сессиянын катар номери;

- шаардык кеңешке белгиленген депутаттардын саны, шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саны жана сессияга катышкан депутаттардын саны;

- сессиянын күн тартибини маселеси жана баяндамачынын (кошумча баяндамачынын) аты-жөнү;

- сессияда сөз сүйлөгөндөрдүн тизмеси;

- добуш берүүнүн жыйынтыгы;

- сессиянын жүрүшүндө көрсөтүлгөн кошумча материалдар.

Депутаттардын аты-жөнү алардын шайлоо округун көрсөтүү менен, ал эми башка жактардын аты-жөнү кызматы жана иш ордун көрсөтүү менен коштолот.

12.16. Сессиянын протоколу сессия аяктагандан кийин  3 күндүн ичинде жол жоболоштурулат жана шаардык кеңештин төрагасы менен кол коюлат. Шаардык кеңештин сессиянын токтомдорун жеткире иштөө үчүн сессиялардын протоколдорунун көчүрмөсү бир жумалык мөөнөттө жол жоболоштурулат.

12.17. Протоколдун түп нускасы шаардык кеңештин аппаратынын жооптуу катчысына сактоого берилет. Депутаттын суранычы боюнча аппарат ага протоколдун көчүрмөсүн берет.

12.18. Депутаттарды табелдик каттоо баракчалары шаардык кеңештин аппаратында сакталат.

Негиз кылып алынган документтердин долбоорлорунун түп нускасы жана ага киргизилген өзгөртүүлөр Кара-Суу шаардык кеңешинде сакталат.

12.19. Документ кабыл алынгандан кийин Кара-Суу шаардык кеңешинин кызматкерлери тарабынан документтин долбоорунун аткаруучусу менен биргеликте документтин долбоорун бир жумалык мөөнөттө жол жоболоштурулат. Каралган документтин текстине сунуш киргизген депутаттардын визасынан кийин шаардык кеңештин сессиясынын токтому шаардык кеңештин төрагасы тарабынан кол коюлат.

12.20. Шаардык кеңештин сессиясында кабыл алынган укуктук-ченемдик актылар кабыл алынгандан кийин 3 күндүк мөөнөттө шаардык кеңештин аппараты тарабынан туруктуу комиссиялардын төрагаларына, шаардын мэрине, документтин жооптуу аткаруучусу түзгөн тизмеге ылайык жана башкаларга жөнөтүлөт.

 

13-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессияларын өткөрүү тартиби

13.1. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессиясы шаардык кеңештин төрагасы тарабынан кварталына, кеминде бир жолу  чакырылат. Сессиянын чакырылышы туралуу маалымат депутаттарга бир жума мурун жеткирилет. Жергиликтүү кеңештин жыйналышы депутаттардын жалпы санынын кеминде жарымы катышса, укук ченемдүү болот.  Сессияда карала турган маселелер  инициаторлор тарабынан сессиянын башталышына 20 күндөн кеч эмес билдирилет.

Белгиленген мөөнөттө чакырыла турган Кара-Суу шаардык кеңешинин сессияларынан сырткары кезексиз сессиялар да өткөрүлүшү мүмкүн.

    Сессияда карала турган маселелер шаардык кеңештин төрагасы, туруктуу комиссия, фракциялар, шаардын мэри тарабынан киргизилиши мүмкүн.

Шаардык  кеңеш, эгерде каралуучу маселе мыйзамдарга ылайык мамлекеттик сырга таандык болсо, жабык сессияны өткөрүү жөнүндө чечим кабыл ала алат.

13.2. Жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи сессиясы мурдагы чакырылган кеңештин төрагасы тарабынан жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары аныкталгандан кийин эки жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат. Жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясын шаардык  кеңештин курагы боюнча улуу депутаты ачат.

13.3. Шаардык кеңештин  аппаратынын кызматкерлери шаардык кеңештин сессиясынын ишин уюштуруучулук - техникалык  жактан камсыз кылат.

- кезектеги сессиянын күн тартибиндеги маселелердин документтеринин  долбоорлору жана башка керектүү малымааттар менен депутаттарды сессиянын башталышына 10 күн калганга чейин камсыз кылышат;

-сессияга даярдоо маселелеринде жардам көрсөтөт, анын ичинде шаардык кеңештин депутаттарынын  заманбап өз ара мамилесин уюштуруу жолу менен;

- шаардык кеңештин депутаттарынын сунушу боюнча сессияда каралуучу маселелерди талкуулоого зарыл болгон жактарды шаардык кеңештин сессиясына чакырат;

- депутаттарды каттоо жүргүзөт;

- төрагалыкка сессияны өткөрүүгө жардам берет;

- шаардык кеңеш кабыл алган документтерди жол жоболоштурат жана аларды чыгарат;

13.4. Шаардык кеңештин сессиясы үчүн материалдарды таркатуу шаардык кеңештин төрагасынын, анын орун басарынын же сессияда төрагалык кылган депутаттын визасы менен гана жүргүзүлөт.

13.5. Шаардык кеңештин сессиялары (күн тартибинин өзүнчө маселерин кароо) жабык өтүшү мүмкүн. Бул учурда ( күн тартибинин маселелерин жабык кароо) сессия шаардык кеңештин сессиясынын жабык сессияларды өткөрүү жөнүндө (күн тартибинин маселерин жабык кароо) чечимине ылайык өткөрүлөт.

13.6. Сессияга катышкан шаардык кеңештин депутаттарынын саны каттоонун жыйынтыгы боюнча гана аныкталат.

13.7. Бир жылдын ичинде жүйөөлүү себептерсиз сессияга катышпаган депутаттардын тизмеси шаардык кеңештин чечими менен жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо үчүн берилиши мүмкүн.

Шаардык кеңештин сессияларын бир жылдын ичинде жүйөөлүү себептерсиз дайыма калтырганы, ошондой эле шаардык кеңештин чечимдерин жана тапшырмаларын аткарбаганы үчүн кеңештин депутаттары жалпы сандын көпчүлүк добушу менен шаардык кеңештин депутатын чакыртып алуу маселесин көтөрүүгө укуктуу.

Депутаттын шаардык кеңештин сессиясын калтыруунун жүйөөлүү себептери документ менен тастыкталган оору, иш сапар, өргүү жана башка жүйөөлүү себептер эсептелинет.

13.8. Шаардык кеңештин протоколдук чечими менен шаардык кеңештин сессиясынын жумушчу органдары (катчылык, эсептөө комиссиясы, зарыл учурларда башка комиссиялар) түзүлөт.

13.9. Шаардык кеңештин сессиясынын күн тартибинде бүгүнкү күндө сессиянын күн тартибинин кезектеги маселери жана аларды кароо тартиби камтылышы керек.

13.10. Шаардык кеңештин төрагасы шаардык кеңештин аппараты менен бирге даярдаган шаардык кеңештин кезектеги сессиясынын күн тартибин долбоору депутаттарга таркатылат.

13.11. Шаардык кеңештин кезектеги сессиясынын күн тартиби шаардык кеңештин аппараты тарабынан кезектеги сессиянын башталышына эки жума калганда кечиктирилбестен, шаардык кеңештин аппаратынын сунуштарын эсепке алуу менен жана ушул Регламентке ылайык аныкталат.

Муну менен бирге шаардык кеңештин аппараты шаардык кеңештин кезектеги сессиясына он күн калганда кечиктирилбестен (эгер ушул Регламентте башка каралбаса) бардык депутаттарга кезетеги сессиянын күн тартибинин долбоорун жана маселелерди кароо үчүн зарыл болгон материалдарды жеткирет.

Кезексиз сессия өткөрүү учурунда күн тартибинин долбоору жана маселелерди кароо үчүн зарыл болгон материалдар депутаттарга сессиянын алдында каттооо жүргүзүүдө таратылат.

13.12. Шаардык кеңештин сессиясын сессияда төрагалык кылган алып барат. Сессиядагы төрагалык кылган шаардык кеңештин төрагасы болуп саналат. Ал жогунда сессияда төраганын орун басары, төраганын орун басары тапшырган же шаардык кеңештин протоколдук чечими менен башка депутат (өзүнөн өзү баш тартпаган) төрагалык кылат.

Сессияда төрагалык кылган ал баяндамачы (кошумча баяндамачы) болгон маселени кароодо сессияны алып барууну өткөрүп берүүсү керек.

13.13. Шаардык кеңештин сессиясында төрагалык кылган төмөнкүлөргө укуктуу:

- эгер сөз сүйлөп жаткан Регламентти бузса, күн тартибинен тышкары сөз сүйлөсө, жүрүшү-туруш этика эрежелерин сактабаса, ага сөз берилбейт;

- шаардык кеңештин аппаратынын кызматкерин сессиянын өтүшүн камсыздоого чакырууга;

- депутаттарга жана кызматтык жактарга маалым кат алуу үчүн кайрылууга;

- пландалбаган кайым айтыштарды токтотууга;

- депутатты тартипке чакыруу, азыркы Регламенттин жоболоруна ылайык депутатка сөгүш берүүнү шаардык кеңешке сунуштоого;

- сессиянын жыйындар залында өзгөчө жагдайлар пайда болгон учурда, ошондой эле коомдук тартип одоно бузулганда сессияны токтотууга;

13.14. Шаардык кеңештин сессиясынын учурунда төрагалыктын уруксатсыз сессияда бир да сессиянын катышуучусунун сөз сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок.

13.15.  Шаардык кеңештин сессиясында төрагалык кылган төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Регламентти сактоого жана сессиянын күн тартибин карманууга;

- сессияда депутаттардын укукгун сактоону камсыздоого;

- сессиянын жыйындар залында тартипти сактоону камсыздоону;

- сөз сүйлөөгө регламенттин убактысын сактоого, сөз сүйлөп жатканга белгиленген убакыттын өтүшү тууралуу өз убагында эскертүүгө контрол жүргүзүүгө;

- бардык келип түшкөн сунуштарды белгилөө жана келип түшкөн тартиби боюнча добушка коюуга, добуш берүүнүн жыйынтыгын билдирүүгө;

- кезеги менен сөз берүүгө;

- сессиянын өткөрүүнүн тартиби боюнча депутаттардын сунуштарын угууга (окуу) жана добушка кезексиз коюуга, анын ичинде өзүнүн альтернативалуу сунуштарын;

- сессиянын катышуучуларына сый-урмат көрсөтүүгө, сессиянын катышуучуларынын сөз сүйлөгөндөрүнө жеке эскертүү жана баа берүүдөн өзүн өзү тыюуга, сөз сүйлөөдөн кийин түшүндүрмө берүүгө;

- эреже жана жол жобо боюнча комиссиянын өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүн жана түшүндүрмөлөрүн эске алууга;

- аталыш боюнча добуш берүүгө коюлган сунуштарды редакциялоого жана аталыш боюнча добуш берүүнүн бланктарын толтурууну жектектөөгө.

 

14- глава. Депутаттык мандат

 1. Депутаттык мандат төш белги жана борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы кол койгон күбөлүк менен ырасталат.
 2. Депутаттык мандаты колдонуу төмөндөгүдөй төмөндөгүдөй учурларда токтотулушу мүмкүн:

1) анын депутаттык ыйгарым укуктарын тапшыруу же фракциядан чыгуу жөнүндө жазуу жүзүндө арыз берүүсү;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгышы, жарандыгын жоготуусу, башка жарандыгынын бар экендиги тууралуу фактынын айкындалышы, же болбосо башка жарандыкты кабыл алышы;

3) депутаттык ыйгарым укуктарын аткаруусуна сыйышпаган башка ишке өтүшү же мындай иштен кетпеши;

4) башка кеңештин депутаты болуп шайланышы;

5) тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин жергиликтүү коомдоштугунда депутаттын мүчөлүгүнүн токтотулушу;

6) шайлоонун жараксыз деп таанылышы;

7) туруктуу жашоо үчүн Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары чыгып кетиши;

8) сот тарабынан депутаттын аракетке жөндөмсүз же дайынсыз жоголду деп таанылышы, ошондой эле өлдү деп жарыяланышы;

9) ага карата соттун айыптоо өкүмүнүн мыйзамдуу күчүнө кириши;

10) жүйөлүү себептерсиз жергиликтүү кеңештин жыйналыштарында бир жыл ичинде эки жолудан ашык катышпоосу;

11) депутаттын өлүмү.

 • Кеңеш таркатылганда.

 

 

 

15-глава. Добуш берүү жана чечим кабыл алуу тартиби

15.1. Ушул Регламентте добуш берүүнүн жыйынтыгын аныктоо үчүн пайдалануучу төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:

 - шаардык кеңештин депуттарынын жалпы саны Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамы менен аныкталат.

 - отурумда катышкандардын саны – добуш берүүнүн алдындагы акыркы каттоо учурунда катталган шаардык кеңештин депутаттарынын саны.

15.2. Шаардык кеңеш чечимдерди сессияда ачык же жашыруун добуш берүү жолу менен кабыл алат.

Ушул Регламентте белгиленген добуш берүүнүн түрүн өзгөртүү тууралуу шаардык кеңештин чечими шаардык кеңештин шайланган депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

Бардык маселелер боюнча добуш берүү шаардык кеңештин отурумунун протоколуна киргизилет.

15.3. Бир маселе боюнча добуш берүүдө, чечим чыгарууга «Макул»  «Каршы» же Чечим кабыл алууда калыс калуу»  добушун берүү менен шаардык кеңештин депутаты бир добушка ээ.

15.4. Ачык добуш берүүнүн алдында төрагалык сессияда добуш берүүгө канча сунуш коюларын, канчалык көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алынарын (шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынан, сессияда катышкан депутаттардын санынан) билдирет. Добуш берүү жарыялангандан кийин аны бузууга эч кимдин укугу жок.

Добуштарды эсептөөдөн кийин сессиядагы төрагалык чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын (четке кагылгандыгын) билдирет.

Кворум жок болсо, сессиядагы төрагалык добуш берүүнү шаардык кеңештин сессиясынын кийинки отурумуна жылдырылат.

15.5. Жашырын добуш берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Жашырын добуш берүү бюллетендерди пайдалануу менен жүрүзүлөт.

Жашырын добуш берүүнү өткөрүү жана анын жыйынтыктарын аныктоо үчүн шаардык кеңеш шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен эсептөө комиссиясынын курамын аныктайт. Шайлоочу органдардын курамына көрсөтүлгөн депутаттар эсептөө комиссиясынын курамындагы өзүнүн ишин добуш берүү учурунда токтото турушат.

Эсептөө комиссиясы өзүнүн курамынан комиссиянын төрагасын жана катчысын шайлайт. Эсептөө комиссиясы өзүнүн чечимдерин өзүнүн мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алат.

Жашырын добуш берүү үчүн бюллетендер эсептөө комиссиясынын сунушу жана шаардык кеңештин чечими менен бекитилген формада жана санда шаардык кеңештин депутаттарынын тийиштүү саны боюнча эсептөө комиссиясынын контролунда даярдалат. Добуш берүү бюллетендеринде чечимдин долбоору боюнча «Макул»,  «Каршы» жооптордун түрлөрү каралышы керек. Эсептөө комиссиясында калган бюллетендер эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн катышуусунда анын төрагасы тарабынан жок кылынат. Добуш берүүнүн убактысы жана орду. Аны өткөрүү тартиби ушул Регламентке ылайык эсептөө комиссия тарабынан белгиленет жана эсептөө комиссиясынын төрагасы тарабынан жарыяланат.

15.6. Шаардык кеңештин ар бир депутатына анын депутаттык күбөлүгүнүн көрсөтүүсүндө депутаттардын тизмесине ылайык, жашырын добуш берүү үчүн бир бюллетен берилет, ал жөнүндө депутат көрсөтүлгөн тизмедеги аты-жөнүнүн тушуна кол коет. Ар бир бюллетендин арткы бети эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү менен кол коюулууга тийиш.

Жашырын добуш берүү үчүн бюллетен эсептөө комиссиясы печаттаган атайын ящикке салынат.

Эсептөө комиссиясы депутаттардын жашырын оюун билдирүүгө шарттарды түзүп берүүгө милдеттүү.

Депутаттардын добушун эсептөөдө белгисиз түрдөгү, депутаттардын ою аныкталбаган бюллетендер жараксыз деп эсептелинет. Добуштарды эсептөөдө бюллетенге кошумча киргизүү эсептелбейт.

Жашырын добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча эсептөө комиссиясы протокол түзөт, ага эсептөө комиссиясынын бардык мүчөлөрү менен кол коюлат. Эсептөө коммисиясынын төрагасынын баяндамасынын негизинде сессиянын төрагалыгы чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын жарыялайт. Жашырын добуш берүүнүн жыйынтыгы Кара-Суу шаардык кеңешинин токтому менен жол жоболоштурулат.

Добуш берүүнүн жүрүшүндө каталыктар аныкталса, шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саныны көпүлүк добуштун чечими менен добуш берүү кайрадан өткөрүлөт.

15.7. Тартиптик маселелер боюнча чечим добуш берүүдө катышкан депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат, эгер ушул Регламентте башка тартип каралбаса.

15.8.Добушка коюулуучу сунуштар жана оңдоолор жарыяланат жана алардын демилгечилери аталат.

 

16-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессияларынын отурумдарынын  протоколдору жана стенограммалары

16.1. Шаардык кеңештин сеесияларында протокол жүргүзүлөт. Ссессиялардын отурумдардын протоколдорун жол жоболоштуруу шаардык кеңештин аппараты тарабынан жүргүзүлөт. Шаардык кеңештин отурумдарынын протоколдоруна төмөнкүлөр чагылдырылат: отурумду өткөрүү датасы, убактысы, орду, отурумда катышкан депутаттардын саны, сессиянын күн тартибиндеги маселелер, бул сессия үчүн депутаттардын арасына таркатылган документтердин аталышы жана редакциясы, сессиянын төрагалыгынын жана сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү,  добушка коюлган бардык маселелер жана сунуштар, алардын чечилиши, добуш берүүнүн жыйынтыктары жана кабыл алынган чечимдер.

Протокол сессиянын отурумунун төрагалыгы менен кол коюлат.

16.2. Шаардык кеңештин сессиясында стенограмма үчүн жазуу жүргүзүлөт. Стенограмманы шаардык кеңештин аппараты жүргүзөт. Сессиянын ачык отурумунун стенограммасы атайын чыгарылыш менен жарыяланышы мүмкүн.

Сессиянын стенограммасы талкуунун жана чечимдердин кабыл алуунун жүрүшүн, ошондой эл сессиянын отурумун өткөрүүнүн датасы, убактысы жана орду; күн тартибин; сессиянын төрагалыгынын аты-жөнүн толук чагылдырыш керек.

 

17-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин ченемдик укуктук актылары.

17.1. Шаардык кеңештин ченемдик укутук актылары токтом түрүндө кабыл алынат.

17.2. Шаардык кеңештин токтомдору сессияда шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат, ушул Регламентте каралган учурлардан башкасы.

17.3. Шаардык кеңештин токтомдору шаардык кеңештин төрагасы тарабынан кол коюлат. Шаардык кеңештин төрагасы жок болгон учурларда, шаардык кеңештин токтомдоруна, арыздарына жана кайрылууларына шаардык кеңештин төрагасынын орун басары кол коет.

17.4. Шаардык кеңештин уюштуруунун башка маселелерин кароонун жыйынтыгы, эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Регламентте аларды жол жоболоштуруунун тартиби белгиленбесе, токтом менен жол жоболоштурултат.

 

V БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин  регламенти

 

18-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби

18.1. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары жана депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен киргизилген Кара-Суу шаардык кеңешинин Регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу сунуштарды шаардык кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизилет жана биринчи кезекте каралат.

18.2. Шаардык кеңештин Регламентинин жоболорун түшүндүрүү жана анын сакталышын контролдоо шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын бирине жүктөлөт. Шаардык кеңештин Регламентинин жоболорун түшүндүрүү шаардык кеңештин сессияларында берилет жана зарыл учурда шаардык кеңештин токтому менен бекитилиши мүмкүн.

18.3. Шаардык кеңештин Регламенттин бузуу менен кабыл алынган чечимдер аларды кабыл алган учурдан тартып жараксыз деп эсептелинет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка жарыяланды: 2021-жылдын 7-декабры 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

3-декабрь   2021 – жыл                   № 15/1                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын орун басары                                                           В.Орозмаматова

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

3-декабрь   2021 – жыл                   № 15/2                           Кара-Суу шаары

 

2021-жылга карата шаардын бюджетине  түшкөн 3400,0 миң сом кошумча киреше  жөнүндө

 

Кара - Суу шаарынын  бюджетине 2021-жылга карата түшкөн 3400,0 миң сом кошумча кирешени каржылоо сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 2021-жылга карата шаардын бюджетине түшкөн 3400,0 миң сом кошумча киреше төмөндөгү иштерге каржылансын:

- Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багын реконструкциялоо үчүн 508,5 миң сом;

 • жеңилдиктер үчүн 100,0 миң сом;
 • аппарат кызматкерлеринин айлыгына - соц фонд, киреше салыгын төлөө боюнча карызды төлөөгө 200,0 миң сом;
 • Шарихан-Сай каналынын жээгиндеги ички көчөнү тегиздөөгө шагыл төшөө үчүн 250,0 миң сом;
 • түнкү жарыткычтардын электр энергиясына карыз төлөмдөрү үчүн 370,0 миң сом;
 • спорт жана маданиятка 100,0 миң сом;
 • департаменттин кызматтык авто унаасын оңдоого 30,0 миң сом;
 • жасатылган архитектуралык долбоорлордун карызы үчүн 300,0 миң сом;
 • шаардагы мектепке чейинки мекелерине жуучу каражаттарды сатып алууга 56,0 миң сомдон, жалпысы 168,0 миң сом;
 • 30 даана түнкү жарыткычтарды орнотууга 73,5 миң;
 • атайын техника сатып алууга 1300,0 миң сом.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын орун басары                                                           В.Орозмаматова

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

3-декабрь   2021 – жыл                   № 15/3                           Кара-Суу шаары

 

Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багын иретке келтирүү  жөнүндө

 

Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын төрттөн бир бөлүгүн иретке келтирүү маселесин  карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын төрттөн бир бөлүгүн иретке келтирүү максатында коомдук алдын алуу борборунун имаратынын арткы тарабында жапайы, чытырман өсүп турган дарактарды алып ордуна жаңы декоративдүү көчөттөрдү тигүүгө мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын орун басары                                                           В.Орозмаматова

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

3-декабрь   2021 – жыл                   № 15/4                          Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2021-жылдын 5-ноябрындагы

№1-44-3289-21 ченемдик укуктук актыны бузууларды четтетүү жөнүндө сунуштамасы жөнүндө

 

Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2021-жылдын 5-ноябрындагы №1-44-3289-21 ченемдик укуктук актыны бузууларды четтетүү жөнүндө сунуштамасын  карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2021-жылдын 5-ноябрындагы №1-44-3289-21 ченемдик укуктук актыны бузууларды четтетүү жөнүндө сунуштамасында көрсөтүлгөн декларация тапшырбаган жана маалыматтарды толук көрсөтпөгөн депутаттар өз мөөнөтүндө, маалыматтарды толук камтуу менен декларация тапшыруу жагы милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын орун басары                                                           В.Орозмаматова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка жарыяланды: 2021-жылдын 12-августу 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/1                            Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

       2. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/2                           Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарында айрым курулуш, оңдоп түзөө иштерин текшерүү үчүн комиссия түзүү жөнүндө

 

Кара - Суу шаарында 2019-жылы  Нариман көчөсүнө асфальт төшөө,  Терешкова, Умаров, Панфилов көчөлөрүнө латок коюу иштери тендерден өткөрүлүп, аягына толук чыкпай калгандыгынын себебин жана  2021-жылы Нариман, Улуков, Бейшеналиева көчөлөрүнө асфальт төшөөгө, көрктөндүрүүгө, түнкү жарыктандырууга каржыланган акча каражатын жана аткарылган иштердин көлөмүн, сапатын текшерүү сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара - Суу шаарында 2019-жылы Нариман көчөсүнө асфальт төшөө, Терешкова, Умаров, Панфилов көчөлөрүнө латок коюу иштери тендерден өткөрүлүп, аягына толук чыкпай калгандыгынын себебин жана  2021-жылы Нариман, Улуков, Бейшеналиева көчөлөрүнө асфальт төшөөгө, көрктөндүрүүгө, түнкү жарыктандырууга каржыланган акча каражатын жана аткарылган иштердин көлөмүн, сапатын текшерүү үчүн төмөнкү курамда бекитилсин:

1.

А.Назаров -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, комиссиянын төрагасы;

Мүчөлөрү:

2.

Ш.Турсуналиев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

3.

М.Турдиев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

4.

Р.Таиров -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

5.

К.Шакеева -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

6.

С.Кокоев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты

7.

Ж.Полотов -

Шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин директору

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/3                           Кара-Суу шаары

 

Ошоблжилкоммунсоюз жылуулук менен камсыздоо ишканасынын Кара-Суу шаарындагы от казандарын Кара-Суу шаар мэриясынын балансына өткөрүү жөнүндө

 

Ошоблжилкоммунсоюз жылуулук менен камсыздоо ишканасынын Кара-Суу шаарындагы от казандарын Кара-Суу шаар мэриясынын балансына өткөрүү сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Ошоблжилкоммунсоюз жылуулук менен камсыздоо ишканасынын Кара-Суу шаарындагы от казандары Кара-Суу шаар мэриясынын балансына өткөрүлсүн.

 

 1. Шаар мэриясы от казандарды баланска өткөрүп алуу боюнча мыйзам чегинде иштерди алып барсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/4                           Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы Ленин көчөсүндөгү автоунааларды иретке келтирүү, көчөнүн санитардык абалын жакшыртуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарындагы Ленинкөчөсүндөгү автоунааларды иретке келтирүү, көчөнүн санитардык абалын жакшыртуу максатында жеке же юридикалык жактарга аукцион аркылуу ижарага берүү  сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы Ленин көчөсүндөгү автоунааларды иретке келтирүү, көчөнүн санитардык абалын жакшыртуу максатында автомобиль жолдорунун өндүрүштүк-тилкелик башкармалыгы менен келишимдин негизинде, мыйзам чегинде жеке же юридикалык жактарга аукцион аркылуу ижарага берилсин.

 

 1. Шаар мэриясы аукцион аркылуу ижарага берүүнүн мыйзамдуулугун карап чыгып, тийиштүү тараптар менен биргеликте иштер алынып барылсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/5                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы мектепке чейинки мекелеринде тарбияланган балдардын ата-энелеринин жыйынынын чечиминин бекитип берүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаарындагы мектепке чейинки мекелерде тарбияланган балдардын тамак ашы үчүн ата-энелерден алынуучу сумманы 60 сомго жогорулатуу боюнча ата-энелер жыйынынын чечиминин бекитип берүү сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы мектепке чейинки мекелерде тарбияланган балдардын тамак ашы \ч\н ата-энелерден алынуучу сумманы 60 сомго жогорулатуу боюнча ата-энелер жыйынынын чечими бекитилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө  шаардык кеңештин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/6                            Кара-Суу шаары

 

Кыргыз  Республикасынын  Эсептөө  палатасынын  Ош  шаары, Ош,  Жалал – Абад  жана  Баткен  областары  боюнча  аймактык  бөлүнүшүнүн  жазма  буйруктары  жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн Кара-Суу шаар мэриясынын, муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин, “Кара-Суу Ак-Мээнет” ачык акционердик коомунун, “Кара-Суу Таза-Суу” муниципалдык ишканасынын 2019-жылдын 1-январынан 2020-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгында бюджеттин түзүлүшүнө жана аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча  түзүлгөн отчеттор жана жазма буйруктарынын карап   жана   талкуулап   Кара-Суу  шаардык   кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн Кара-Суу шаар мэриясынын, муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин, “Кара-Суу Ак-Мээнет” ачык акционердик коомунун, “Кара-Суу Таза-Суу” муниципалдык ишканасынын 2019-жылдын 1-январынан 2020-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгында бюджеттин түзүлүшүнө жана аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча түзүлгөн отчеттор жана жазма буйруктарында  көрсөтүлгөн  финансылык  тартип  бузууларды жоюу жана финансылык тартип  бузууларга жол койгон   кызматкерлерге  чара  көрүү жагы Кара-Суу шаар мэриясына  тапшырылсын. 
 2. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/7                            Кара-Суу шаары

 

 

““Кара-Суу шаарынын Ардактуу Атуулу” наамын ыйгаруу жөнүндө”

 

Кара-Суу райондук балдар спорт мектебинин сунушунун негизинде Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, шаардагы “Манас” стадионунун директору Турдиев Маруфжан Розиевичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу маселесин карап жана талкуулап  шаардык кеңеш

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, шаардагы “Манас” стадионунун директору Турдиев Маруфжан Розиевичке  “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамы ыйгарылсын.

 

 1. “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу боюнча күбөлүк жана төш белгисин даярдап тапшыруу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кенешинин тийиштүү туруктуу комиссияларына милдеттендирилсин.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/8                            Кара-Суу шаары

 

 

““Кара-Суу шаарынын Ардактуу Атуулу” наамын ыйгаруу жөнүндө”

 

“КСДП патиясынын шаардагы фракциясынын сунушунун негизинде Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, шаардагы “Ал Хидая” мечитинин имамы Юсупов Зияидин Джалоловичке  “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу маселесин карап жана талкуулап  шаардык кеңеш

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, шаардагы “Ал Хидая” мечитинин имамы Юсупов Зияидин Джалоловичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамы ыйгарылсын.

 

 1. “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу боюнча күбөлүк жана төш белгисин даярдап тапшыруу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кенешинин тийиштүү туруктуу комиссияларына милдеттендирилсин.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Сайтка жарыяланды: 2021-жылдын 05-февралы 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/1                            Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2020-жыл ичинде социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2020-жылы социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2020-жылы социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/2                            Кара-Суу шаары

 

 

Кара - Суу шаарынын  2021-жылга  бюджетин  бекитүү  жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексин жетекчиликке алып  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара - Суу шаарынын 2021-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча  67479,1  миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде: 8100,0 миң сом – атайын каражат.
 2. 2. Кара - Суу шаарынын  2021-жылга карата бюджетинин  киреше бөлүгү тиркемелерде көрсөтүлгөн булактар боюнча  түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.
 3. 2021-жылга карата чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чегинде жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна  төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

 1) Чыгашалардын  корголгон статьялары бюджеттик мекемелердин штаттык  санындагы бош кызмат орундарына жана  ченемдик укуктук актыларды  кабыл алууга байланыштуу  азайтылышы мүмкүн;

2) Бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жана чыгашалардын статьяларынын  максаттуу  пайдаланылышы  үчүн жоопкерчилик шаар мэрине, бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт.

 1.   2020-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар  2021-жылга карата бюджетте каралган ассигнованиелердин эсебинен жана анын чегинде гана компенсациялана тургандыгы белгиленсин.
 2. Кара - Суу шаары боюнча жүгүртүүдөгү  кассалык  накталай акча  2021-жылдын 1-январына карата 10,0 миң сом  суммасында бекитилсин.
 3. Ар кандай салыктар жана жыйымдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан салынган айып акылар, жерди жана мүлктү ижаралоо үчүн төлөмдөр, түшкөн салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр -  100% шаардык бюджетте  калат. Шаар мэриясына жана бюджеттик мекеме жетекчилерине атайын каражаттарды  казыналык системадан сырткары пайдалануусуна тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы шаардык бюджеттин кирешесине алынып коюулары эскертилсин.
 4. Тармактар боюнча чыгымдар төмөнкүдөй  бекитилсин:

1) Башкаруу  аппаратын  кармоонун чыгымдары  9929,5 миң сом, анын  ичинен:

         2) шаардык кенешинин айлык акы 1034,5 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  153,0 миң  сом. 

         3)  шаар мэриясынын  айлык акы 5078,0 миң сом,   соцфондко  чегерүүлөр  751,0 миң сом, резерв фонду 593,0 миң сом.

         4) Шаардык  кенештин,  шаар  мэриясынын типтүү  түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун негизинде, муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин   типтүү  түзүмү жана штаттык саны тиркемеге ылайык бекитилсин;

         5)  Шаардын  муниципалдык  департаментинин  чыгымдары  19074,9  миң сом, анын ичинен 4673,3 миң сом 2020-жылдын калдыгы, айлык акы  3212,0 миң  сом, соцфондко  чегерүүлөр  520,0 миң сом, 2021-жылы оңдоп-түзөө жана курулуш иштерине 11002,9 миң сом.

         Аткарыла турган курулуш жана ремонттоо иштери:

Юбилейный кичи шаарчасынын кире беришиндеги жолдун эки жагына латок коюуга -                                                                                               945300

Нариман көчөсүнө асфальт төшөөгө  -                                        933195

Бейшеналиева көчөсүнө асфальт төшөөгө  -                               839813

Улуков көчөсүнө асфальт төшөөгө  -                                          1196233

Нурахунов көчөсүндөгү Шарихан-Сай тарапка кеткен тупик көчөгө жалпы асфальт төшөө                                                                                   800000

Ленин көчөсүндөгү бетондон курулган тосмолорду актап сырдоо, оңдоп түзөө иштери -                                                                                      150000

Нурахунов көчөсү, Султан Абад мааласи жалпы асфальт төшөө-     1500000

Г.Айтиев менен МЭЗ  көчөсүнүн кесилишкен жерине чейин темир жолго чейин латок коюу -                                                                 295569

Культурный көчөсүнө Навои көчөсүнө чейинки аралыкка жалпы асфальт төшөө                                                                                            1939144

Ош көчөсүнө жалпы асфальт төшөөгө  -                                              1003646

Л.Толстой көчөсүнө Хакимов көчөсүнө чейин латок коюуга    700000

Нурахунов, Космодемьянская, Орозбеков көчөлөрүнө шагыл төшөөгө 20000

2020-жылы жасалган долбоордук сметалык документ иштерине       150000

Ж.Бөкөнбаев эс алуу багын көрктөндүрүүгө                              350000

Шаарда 2021-жылы жүргүзүлө турган курулуш, оңдоо иштеринин долбоордук сметалык документтери Кара-Суу шаарынын шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы менен макулдашуунун негизинде даярдалсын.

         6) Коммуналдык  тейлөөнүн  чыгымдары  18292,0 миң сом, анын ичинен айлык акы  888,0 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  154,0 миң сом, субцидиялар 14710,0 миң сом, мындан Ак-Мээнет АК ижара -9100,0 миң сом, Кара-Суу Таза-Суу мунуципалдык ишканасына-сууга материалдык жардам 600,0 миң сом, кредиттин пайыздык төлөмдөрүн төлөөгө 4800,0 миң сом, дем берүүчү грант үчүн 2540,0 миң сом;

         7) Спорт жана маданият тармагы 1500,0 миң сом.

         8) Манас стадионунун чыгымдары 487,0 миң сом, анын ичинен айлык акы 296,0 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  51,0 миң сом;

9)  16 кварталдык комитеттердин төрагаларынын, аксакалдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун төрагаларынын айлык акы 888,0 миң сом,  соцфондко  чегерүүлөр  153180 сом;

10) Мектепке чейинки мекемелеринин чыгымдары 6053,0 миң сом, анын ичинен тамак-аш сатып алууга 4083,0 миң сом;

         11) Билим  берүү мекемелеринин чыгымдары 6613,0 миң сом;

         12) Социалдык  коргоо тармагы  2103,0  миң сом

 1. Кара - Суу шаар мэриясы 2021–жыл ичинде жергиликтүү бюджетти аткарууда төмөндөгүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

    - эгерде бул шаардын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул токтомдо бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун  тиркемесине өзгөртүүлөргө;

    - керектүү учурларда бюджеттин чыгашалар бөлүгүнө киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу акча каражатын шаардык кенеште каралганга чейин шаардык Кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен иштетүүгө;

    - кирешелердин болжолдонгон кирешелеринин ашыкча түшүүлөрүнүн эсебинен шаардын жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн көбөйтүүнү карап чыгууга;

    - тиешелүү органдар тарабынан кабыл алган ченемдик актыларды кабыл алуудан келип чыгуучу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджети менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин өз ара эсептешүүлөрүнө тактоолорду киргизүүгө;

- бекитилген планга тактоонун негизинде өзгөртүү киргизүүгө

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011–жылдын 30– декабрындагы №767 жана 2006–жылдын 18-сентябрындагы №672 токтомдоруна ылайык менчик жеңил автоуналарын кызматтык максаттарга пайдалангандыгы үчүн шаардын вице - мэрине  сметада каралган күйүүчү майларды жана авто оңдоого кетүүчү чыгымдарга каражат бөлүп берилсин.
 2. Ушул токтом 2021-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

                             

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/3                            Кара-Суу шаары

 

 

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу шаары жана Түркия Республикасынын Карасу шаарынын ортосунда боордоштук байланыштарын түзүү жөнүндө протоколу боюнча

 

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу шаары жана Түркия Республикасынын Карасу шаарынын ортосунда боордоштук байланыштарын түзүү жөнүндө протоколун   карап чыгып, талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу шаары жана Түркия Республикасынын Карасу шаарынын ортосунда боордоштук байланыштарын түзүү жөнүндө протоколу бекитилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кенештин туруктуу комиссияларына жүктөлсүн.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                           Р.Х.Хатамов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/4                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаар мэриясынын жер комиссиясынын

курамын өзгөртүү жөнүндө

 

Кара - Суу шаар мэриясынын жер комиссиясынын курамын өзгөртүү жөнүндө сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясынын жер комиссиясы төмөнкү курамда бекитилсин:

1.

Ш.Осмоналиев -

Кара-Суу шаарынын вице-мэри, комиссиянын төрагасы;

2.

С.Исмаилов  -

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин директору, төраганын орун басары;

3.

П.Тыныбек уулу -

Кара-Суу шаар мэриясынын жетектөөчү адиси (юрист), комиссиянын катчысы

Мүчөлөрү:

4.

В.Орозмаматова -

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары;

5.

М.Исаков -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

6.

Ы.Чырмашев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

7.

Ш.Турсуналиев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

8.

А.Назаров -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

9.

Р.Таиров -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/5                            Кара-Суу шаары

 

Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын курамын өзгөртүү жөнүндө

 

Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын курамын өзгөртүү жөнүндө сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы төмөнкү курамда бекитилсин:

1.

Ш.Осмоналиев -

Кара-Суу шаарынын вице-мэри, комиссиянын төрагасы;

2.

С.Исмаилов  -

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин директору, төраганын орун басары;

3.

П.Тыныбек уулу -

Кара-Суу шаар мэриясынын жетектөөчү адиси (юрист), комиссиянын катчысы

Мүчөлөрү:

4.

К.Коңуров -

Кара-Суу шаарынын шаар курулушу жана архитектура башкармалыгынын башчысы;

5.

М.Абакулов -

Коомдук алдын алуу борборунун төрагасы;

6.

Э.Кубатбек уулу -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

7.

З.Юсупов -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

8.

Ы.Чырмашев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

9.

М.Исаков -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/6                            Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаар мэриясынын гендердик теңчилик,  зордук-зомбулукту алдын алуу боюнча иш планы жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын гендердик теңчилик,  зордук-зомбулукту алдын алуу боюнча иш-планын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясынын гендердик теңчилик, зордук-зомбулукту алдын алуу боюнча 2021-жылга иш-планы бекитилсин.

 

 1. Иш-планда көрсөтүлгөн иш-чаралар мөөнөтүндө, кынтыксыз аткарууга алынсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2021-жылдын 13-январындагы    

ХIII сессиясынын  №13/6 

токтому  менен  бекитилди

 

 

Кара-Суу шаар мэриясынын гендердик теңчилик, зордук-зомбулукту алдын алуу боюнча  иш план.

 

№№

Иш-чаралар   аталышы

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

1

2020-2021 жылдарга  Кара-Суу шаарында гендердик теңчиликке  жетишүү боюнча иш аракеттер планын  иштеп чыгуу жана бекитүү

IV –квартал  2021-жыл

1.Мэриянын социалдык маселелер боюнча  башкы адиси

2.Аксакалдар соту

3.Аялдар кеңеши

4.Участ. инспектор

5.Бей өкмөт уюмдар. өкүлү

6.жаштар комитети

7.Жергиликтү кеңеш депутат.(макулдугу  менен)     

2

Гендердик теңчилик , адам  зордук зомбулук башка учурларында алдын алуу, укугу    жөнүндө  эл арасында  түшүндүрүү  иштерин жүргүзүү

кв . сайын

бекитилген

график  негизинде

Башкы адис

3

Кара-Суу шаарында Нурахунов, Арашан көчөлөрүндө  гендердик теңчилик  иш-аркеттер  планыны негизинде  социалдык илктөө  жүргүзүү.(медициналык жана  юридикалык жардам көрсөтүү)

Февраль

2021

1.Мэрия (юрист

2.соц. адис

3.аксакалдар  соту

4.кв. ком.

5.аялдар  кеңеши

6.ГСВ

7.учаска. инспек.

4

- /й-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга  социалдык колдоо көсөтүү

-/й-бүлөлүк зомбулуктан  жабыр таркандарга  юридикалык кеңештерди  уюштуруу,  алардын укуктарын  түшүндүрүү

 

Мэрия юристи

Аялдарт кеңеши

Аксакалдар соту

Учаскалык инспектор

5

Гендердик теңчилик, зордук зомбулукту  алдын алуу  иштери жөнүндө КААБ  то (ОПЦ) тун угуу.

Июль    2021-жыл

ОПЦ башчысы

6

Гендердик теңчилик боюнча  Кыргыз Республикасынын  програмасынын негизинде 16күндүк  акция өткөрүү  25-ноябрьдан 10-декабрына чейин

25-ноябрь

10-декабрь

Мэрия  тарбынан тиешелүү иштерин уюштуруу

7

«Нике»диний ырым-жырымын расмий каттоону  жүргүзүүдө  мыйзам бузууларды болтурбоо жөнүндө  шаардын аймагында диний  мекемелеринин  өкүлдөрү менен тегерек стол өткөрүү

Март 2021-жыл

1.Мэриянын социалдык маселелер боюнча  башкы адиси

2.Аксакалдар соту

3.Аялдар кеңеши

4.Участ. инспектор

5.Бей өкмөт уюмдар. өкүлү

6.жаштар комитети

7.Жергиликтү кеңеш депутат.(макулдугу  менен)     

8

Гендердик саясат, зордук зомбулукту алдын алуу маселелери  боюнча кабыл алынган  иш чаралар жөнүндө ОПЦ менен аялдар кеңешинин социалдык комиссияга , сесияга  киргизүү

 

1.Мэриянын социалдык маселелер боюнча  башкы адиси

2.Аксакалдар соту

3.Аялдар кеңеши

4.Участ. инспектор

5.Бей өкмөт уюмдар. өкүлү

6.жаштар комитети

7.Жергиликтү кеңеш депутат.(макулдугу  менен)     

9

Гендердик теңчилик, зордук зомбулукту алдын алуу  жөнүндө үгүт насаат жүргүзүү үчүн баннерлерди жасоо, брошураларды чыгаруу

 

1.Мэриянын социалдык маселелер боюнча  башкы адиси

2.Аксакалдар соту

3.Аялдар кеңеши

4.Участ. инспектор

5.Бей өкмөт уюмдар. өкүлү

6.жаштар комитети

7.Жергиликтү кеңеш депутат.(макулдугу  менен)     

 

 

Башкы адис                                                                                    Р.Джумашева

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/7                            Кара-Суу шаары

 

 

Аялдарга, балдарга жана эркектерге карата зомбулукту,

анын ичинен үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча

түзүлгөн комитеттеринин иш планы жөнүндө

 

Аялдарга, балдарга жана эркектерге карата зомбулукту, анын ичинен үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча түзүлгөн комитеттеринин иш-планын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Аялдарга, балдарга жана эркектерге карата зомбулукту, анын ичинен үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча түзүлгөн комитеттеринин 2021-жылга иш-планы бекитилсин.

 

 1. Иш-планда көрсөтүлгөн иш-чаралар мөөнөтүндө, кынтыксыз аткарууга алынсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2021-жылдын 13-январындагы    

ХIII сессиясынын  №13/7 

токтому  менен  бекитилди

 

Аялдарга, балдарга жана эркектерге карата зомбулукту, анын ичинен үй-бүлөлүк

зомбулуктун алдын алуу боюнча түзүлгөн комитеттеринин  иш-чаралаынын планы

 

Иш-чаралар

Максат

Мөөнөтү

Жооптуулар

 

Комитеттин ишмердиги жөнүндө маалыматтарды кварталдык комитеттеринин төрагаларынын арасында таратуу

Үй-бүлөлүк зомбулукту  төмөндөтүүгө, мажбурлоочу жана эрте никелешүүнү жоюуга багытталган, КР ӨЭА жөнүндө маалымдоо

2021-жылдын июль-август айлары

Комитеттин төрагасы

 

Гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулук  боюнча кайрылууларды эсепке алуу

Кайрылуучулардын маалыматтарын чогултуу

Кайрылган сайын

Комитеттин мүчөлөрү

 

Гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулук болгондугу жөнүндө   кайрылгандарга жардам көрсөтүү үчүн маалыматты берүү

Кайрылгандарга алардын укуктары жөнүндө маалымат берүү

Кайрылган сайын

Комитеттин мүчөлөрү

 

Үй-бүлөлүк зомбулук жасагандыгы боюнча каттоого алынган адамдар менен, милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлүнүн же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчүнүн  катышуусунда   алдын ала иштерди уюштуруу жана өткөрүү, маалыматтарды берүү

КРнын  «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» Мыйзамы, анын ичинде Оңдоп-түзөө программасы жана коргоо ордери бөлүгү боюнча маалыматтарды берүү

2021-жылдын июль-август айлары

Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү  

 

 

Аялдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун төрагаларын катышуусунда кайын энелер менен маалыматтык жолугушууну уюштуруу жана өткөрүү

Үй-бүлөлүк зомбулукту төмөндөтүүгө, мажбурлоочу жана эрте никелерди жоюуга багытталган, КРнын ӨЭА жөнүндө маалымдоо

Август -сентябрь айлары

Аялдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун мүчөсу,

 Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү  

 

Жаштардын же кыздардын катышуусу менен  «Футбол - үй-бүлөлүк зомбулукка каршы» футбол  жарышын уюштуруу жана өткөрүү

Үй-бүлөлүк зомбулукту төмөндөтүүгө,  мажбурлоочу жана эрте никелерди жоюуга багытталган, КРнын ӨЭА жөнүндө маалымдоо

2021-жылдын сентябрь-октябрь айлары

Жаштар комитетинин мүчөсү,

Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү  

 

Орто мектептердин окуучуларынын катышуусунда ата-энелердин чогулуштарын жана класстык сааттарды уюштуруу жана өткөрүү

 Үй-бүлөлүк зомбулукту төмөндөтүүгө,  мажбурлоочу жана эрте никелерди жоюуга багытталган, КРнын ӨЭА жөнүндө маалымдоо

2021-жылдын сентябрь-ноябрь айлары

Социалдык педагог,

Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү  

 

«Кыздардын  укугун коргойбуз» эл аралык күнүн уюштуруу жана өткөрүү:

«Кыздардын кыялдары» сүрөт конкурсу

«Кыздарга эмне керек?» дилбаяндар конкурсу

Кыздардын репродуктивдик денсоолугу боюнча маалыматтык лекция

 Үй-бүлөлүк зомбулукту төмөндөтүүгө,  мажбурлоочу жана эрте никелерди жоюуга багытталган, КРнын ӨЭА жөнүндө маалымдоо

2021-жылдын 11-октябры 

Социалдык педагог,

Аялдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун мүчөсу,

Үй-бүлөлүк дарыгер же фельдшер,

Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү

 

«Зомбулукка каршы 16 күн» кампаниясынын алкагында «Зомбулуксуз бактылуу үй-бүлө» спорттук иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү

 Үй-бүлөлүк зомбулукту төмөндөтүүгө,  мажбурлоочу жана эрте никелерди жоюуга багытталган, КРнын ӨЭА жөнүндө маалымдоо

2021-жылдын 25-ноябрь-10-декабрь айлары

Комитеттин мүчөлөрү,

Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү

 

Жергиликтүү аймактык башкармалыктардын  кызматкерлеринин катышуусу менен Комитеттин мүчөлөрүнүн жумушчу отурумдарын өткөрүү

Иш-чараларды өткөрүүнүн натыйжаларын талкуулоо жана жасалып жаткан зомбулуктарды каттоо

Кварталына 1 жолу:

2021-жылдын 20-сентябрында жана 20-декабрында

Комитеттин төрагасы

              

 

Башкы адис                                                                                                  Р.Джумашева

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/8                            Кара-Суу шаары

 

 

Х.Турсунов атындагы негизги мектебинде 1-классты окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарды ачып берүү жөнүндө

 

Х.Турсунов атындагы негизги мектебинде 1-классты окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарды ачып берүү сунушун карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Х.Турсунов атындагы негизги мектебинде 1-классты окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарды ачууга уруксат берилсин.

 

 1. Мектеп жетекчилиги сабактартар орус тилинде жүргүзүлүүчү класстарды ачуу боюнча тийиштүү тараптар менен иш алып барсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/9                            Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №3 Мээрим балдар бакчасынын биринчи  кабатын капиталдык оңдоо жана биринчи, экинчи кабаттарынын полдорун алмаштыруу үчүн жергиликтүү бюджеттен

өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билимберүү мекемелерине республикалык бюджеттен үлүштүк грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №3 Мээрим балдар бакчасынын биринчи кабатын капиталдык оңдоо жана биринчи, экинчи кабаттарынын полдорун алмаштырууга республикалык бюджеттен алынуучу түрткү берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 1388280 (бир миллион үч жүз сексен сегиз миң эки жүз сексен) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                          Р.Х.Хатамов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/10                          Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №112 Манас атындагы орто мектебинин имаратынын сыртын капиталдык  оңдоо үчүн жергиликтүү

бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билимберүү мекемелерине республикалык бюджеттен үлүштүк грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №112 Манас атындагы орто мектебинин имаратынын сыртын капиталдык оңдоого республикалык бюджеттен алынуучу түрткү берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 611507 (алты жүз он бир миң беш жүз жети) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/11                          Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №61 К.Жакыпов интернат-гимназия

мектебинин жатаканасынын жылытуучу системаларын оңдоо

үчүн жергиликтүү бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билимберүү мекемелерине республикалык бюджеттен үлүштүк грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №61 К.Жакыпов интернат-гимназия мектебинин жатаканасынын жылытуучу системаларын оңдоого республикалык бюджеттен алынуучу түрткү берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 539941 (беш жүз отуз тогуз миң тогуз жүз кырк бир) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                          Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/12                          Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2021-жылга иш-планын

бекитүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2021-жылга карата иш-планын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин 2021-жылга карата иш-планын бекитилсин.(тиркеме №1)

 

 1. Иш-планда көрсөтүлгөн иш-чаралар мөөнөтүндө, кынтыксыз аткарууга алынсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын .

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

   

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2021-жылдын 13-январындагы    

ХIII сессиясынын  №13/12 

токтому  менен  бекитилди

 

КАРА-CУУ ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН 2021-ЖЫЛГА

ИШ-ПЛАНЫ

 

Каралуучу  маселелер

 

Мөөнөтү

Жооптуулар

1.    

2021-жылдын январь-март айларында Кара-Суу шаарынын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 2020-2021-жылдарга карата экономикалык божомолу

I квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэриясы, шаардык кенештин аппараты жана туруктуу комиссиясы

2.    

Кара-Суу шаарынын 2020-жылга бюджетин аткаруунун   отчету

Кара-Суу шаар мэриясынын ФЭБ, туруктуу комиссия

3.    

  Кара-Суу шаар мэриясынын аппаратынын  иш алып баруусу жөнүндө                                           

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссия                                 

4.    

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин 2020-жылда аткарган иштери жөнүндө

Муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору

5.    

Кара-Суу шаарында көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана санитардык тазалоо боюнча аткарылган иштер боюнча отчет

 

II квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясы,

мун.менчик департаменти,

«Ак-Мээнет» АК

6.    

 «Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын жүргүзүп  жаткан иштеринин абалы жөнүндө

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

7.    

Кара-Суу шаарынын инфрастуктурасын жакшыртуу максатында чет элдик инвестицияларды жана гранттарды тартуу боюнча алып барылып жаткан иштери жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

8.    

Кара-Суу шаарындагы мектептерде  окуу тарбиялык  иштеринин жана  шашке  тамактарынын уюштурулушу, жаш өспүрүмдөр  арасына  кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндө

Ш.Осмоналиев

Б.Муминов

Р.Джумашева

Мектеп директорлору, ИДН, шаардык участкалык инспекторлор, туруктуу комиссия

9.    

Кара-Суу  шаар мэриясынын укук  коргоо органдары  менен бирдикте  коомдук  тартипти  камсыз  кылуу, укук  бузуулардын  алдын алуу, кылмыштуулукка  каршы  күрөшүү  боюнча коомдук  алдын алуу борборлорунун  жүргүзүп  жаткан ишмердүүлүгү жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссия

10.           

Кара-Суу  шаарынын социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн 2021-жылдын биринчи кварталындагы  жыйынтыктары жана экинчи кварталындагы милдеттери жөнүндө

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ,

туруктуу комиссиялар

11.           

Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин жаңы окуу жылына даярдыктары жөнүндө

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиялар

12.           

«Кара-Суу шаарынын калкынын жана экономика тармактарынын 2021-2022-жылдардын күз-кыш мезгилине карата даярдыктары жөнүндө»

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиялар

13.           

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2021-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

IV квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэриясы

14.           

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармасынын башчысынын отчету

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармалыгы

15.           

Кара-Суу шаарынын мэринин 2021-жылы аткарган иштери боюнча отчету

Кара-Суу шаарынын мэри

16.           

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2021-жылдын жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ, туруктуу комиссия

                         

  Уюштуруу-практикалык ишчаралар

 

17.           

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тил жөнүндө» мыйзамына ылайык шаардын аймагында көрнөк-жарнактарды тартипке келтирүү иштерин жүргүзүү

дайыма

18.           

Кара-Суу шаарындагы жаштар комитеттери, маданият кызматкери менен биргеликте элдин ынтымагы, биримдигин даңазалаган маданий массалык иш чараларды өткөрүү

ай сайын

19.           

Шаардагы билим берүүчү мектептерде окуучулардын билим алуусун сапаттык көрсөткүчүн жогорулатуу боюнча иш план түзүү

январь

20.           

Мыйзамсыз курулуштар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди жандандыруу

квартал сайын

21.           

Өндүрүш процессине оперативдүү таасир тийгизүү максатында шаардын  өнөр жай  ишканаларынын иштерин талдоо жана мониторинг жүргүзүү

дайыма

22.           

Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун туруктуу чараларын көөрүнү уюштуруу, тиешелүү чечимдердин аткарылышын камсыз кылуу

дайыма

23.           

Шаардын укук коргоо органдарынын коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүп жаткан иштеринин жыйынтыгын квартал сайын кароо

квартал сайын

24.           

Кыргыз Республикасынын кесиптик майрамдарына жана даталуу күндөргө байланышкан иш-чараларды сапаттуу жана уюшкандыкта өткөрүүнү камсыз кылуу

дайыма

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин жооптуу катчысы                                                               А.Кебекбаева

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/13                          Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарында спорт маселеси боюнча бир штат

жөнүндө

 

Кара-Суу шаарында спортту өнүктүрүү, спортчуларга колдоо көрсөтүү максатында бир штат ачуу маселесин карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарында спортту өнүктүрүү, спортчуларга колдоо көрсөтүү максатында бир штат ачылсын, айлык маянасы 5,0 (беш миң) сом болуп бекитилсин.

 

 1. Шаар мэриясынын финансы-экономика бөлүмү айлык маянасын жана социалдык төлөмдөрүн эсептеп, спорт чыгымдары үчүн каралган акча каражатынан төлөнүп берилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/14                          Кара-Суу шаары

 

 

Жеке ишкерлерди убактылуу ижара акысынан бошотуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаменти менен муниципалдык жерлерди убактылуу пайдаланууга ижара келишимин түзгөн 87 ижарачыны тажы ылаңына карата өлкөдө  түзүлгөн кырдаалга байланыштуу 2020-жылга ижара акысынан бошотуу маселесин карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Тажы ылаңына карата өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаменти менен муниципалдык жерлерди убактылуу пайдаланууга ижара келишимин түзгөн төмөндөгү жеке ишкерлер 2020-жылга карата ижара акысынан бошотулсун:

Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багы -            400000 сом;

Газпром “Балдардын ден соолугун чыңдоо борбору” – 150000 сом;

85 жеке ишкердин 2 айлык ижара акылары – 163396 сом

 

 1. Шаар мэриясынын финансы-экономика бөлүмү, Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаменти бул багытта тийиштүү иштерди алып барышсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/15                          Кара-Суу шаары

 

 

Шаарда дарактарды жана арчаларды формавкалоо жөнүндө

 

Шаардагы айлампа жолдун боюндагы, билим берүү жана мектепке чейинки мекемелеринин, ишканалардын аймагындагы кооптуу кургап калган дарактарды кыюу, чаржайыт өскөн дарак жана арчаларды формавкалоо жана мэриянын имаратынын алдында өскөн 15 түп арчанын 11 түбүн башка жакка көчүрүү маселесин карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Шаардагы айлампа жолдун боюндагы, билим берүү жана мектепке чейинки мекемелеринин, ишканалардын аймагындагы кооптуу кургап калган дарактарды кыюуга, чаржайыт өскөн дарак жана арчаларды формавкалоого жана мэриянын имаратынын алдында өскөн 15 түп арчанын 11 түбүн башка жакка көчүрүүгө уруксат берилсин.

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаменти бул багытта мыйзам чегинде тийиштүү иштерди алып барышсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды катоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сайтка жарыяланды: 2020-жылдын 8-июлу

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XII  СЕССИЯСЫНЫН 

№ 12/1  токтому

 

 

                            

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

                                                              

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XII  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

1-июль   2020 - жыл                       № 12/1                        Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарынын мэрин шайлоо жөнүндө”

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү» Мыйзамынын 43-беренесинин жана Кара-Суу  аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2020-жылдын 1-июлундагы протоколунун негизинде Кара-Суу шаардык кеӊеши  

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын мэри болуп Лолобаев Адыл Манасович шайлансын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                           Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сайтка жарыяланды: 2020-жылдын 28-февралы

                                               

 КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН 

№ 11/1- № 11/11  токтомдору

 

 

                            

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

                                                              

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/1                         Кара-Суу шаары

 

Кара - Суу шаарынын  2020-жылга  бюджетин  бекитүү  жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексин жетекчиликке алып  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара - Суу шаарынын 2020-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча  70127,1  миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде: 8100,0 миң сом – атайын каражат.

 

 1. Кара - Суу шаарынын  2020-жылга карата бюджетинин  киреше бөлүгү тиркемелерде көрсөтүлгөн булактар боюнча  түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.

 

 1. 2020-жылга карата чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чегинде жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна  төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

 1) Чыгашалардын  корголгон статьялары бюджеттик мекемелердин штаттык  санындагы бош кызмат орундарына жана  ченемдик укуктук актыларды  кабыл алууга байланыштуу  азайтылышы мүмкүн;

         2) Бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жана чыгашалардын статьяларынын  максаттуу  пайдаланылышы  үчүн жоопкерчилик шаар мэрине, бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт.

 

 1.   2019-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар  2020-жылга карата бюджетте каралган ассигнованиелердин эсебинен жана анын чегинде гана компенсациялана тургандыгы белгиленсин.
 2. Кара - Суу шаары боюнча жүгүртүүдөгү  кассалык  накталай акча  2020-жылдын 1-январына карата 10,0 миң сом  суммасында бекитилсин.

 

 1. Ар кандай салыктар жана жыйымдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан салынган айып акылар, жерди жана мүлктү ижаралоо үчүн төлөмдөр, түшкөн салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр -  100 % шаардык бюджетте  калат. Шаар мэриясына жана бюджеттик мекеме жетекчилерине атайын каражаттарды  казыналык системадан сырткары пайдалануусуна тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы шаардык бюджеттин кирешесине алынып коюулары эскертилсин.

 

 1. Тармактар боюнча чыгымдар төмөнкүдөй  бекитилсин:

1) Башкаруу  аппаратын  кармоонун чыгымдары  10242,4 миӊ сом, анын  ичинен:

         2) шаардык кенешинин айлык акы 1085644 сом, соцфондко  чегерүүлөр  160520,2  сом.  

         3)  шаар мэриясынын  айлык акы 4834816 сом,   соцфондко  чегерүүлөр  714862,1 сом, резерв фонду 620,0 миӊ сом.

         4) Шаардык  кенештин,  шаар  мэриясынын типтүү  түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун негизинде  бекитилсин;

         5)  Шаардын  муниципалдык  департаментинин  чыгымдары  19705,4  миӊ сом, а.и.айлык акы  3160794  сом, соцфондко  чегерүүлөр  512289,8 сом, 2020-жылы оӊдоп-түзөө жана курулуш иштерине 12028,2 миӊ сом.

         Аткарыла турган курулуш жана ремонттоо иштери:

Ленин көчөсүнүн 2 жерине  жаӊы светофор коюуга - 700,0 миӊ сом;

Шаардын айлампа көчөлөрүнүн жыртыктарын жамоого- 500,0 миӊ сом;

Шаардын көчөлөрүндөгү түнкү жарыткычтарды светодиоддук жарыткычтарга алмаштырууга -500,0 миӊ сом;

Ала-Тоо кинотеатрынын алдындагы гүлкананы реконструкциялоого- 50,0 миӊ сом;

Ленин көчөсү менен Кушбаков көчөсүнүн кесилишкен жеринен Ош көчөсүнө латок коюуга - 756,3 миӊ сом;

Кара-Суу РМАнын алдындагы 2 фонтандын ремонттоо иштерине - 300,0 миӊ сом;

Юбилейный кичи шаарчасындагы №10 көп кабаттуу көп батирлүү турак үйдүн алдындагы суу өтүүчү арыкты реаблитациялоого 377,6 миӊ сом;

Ленин көчөсү Х.Юлдашев көчөсү менен кесилишкен жериндеги темир панонун жанындагы тротуарга брусчатка басып, арыкка латок коюуга - 200,0 миӊ сом;

Ленин көчөсү МЭЗ көчөсү менен кесилишкен жериндеги Халык банктын алдынан Бакиев көчөсүнө чейин латок коюуга - 200,0 миӊ сом;

Ош көчөсүндөгү жыгач столбаларды алмаштырууга- 200,0 миӊ сом;

Шаар ичинен өткөн 6 км сел өткөрүүчү каналды тазалоого     - 200,0 миӊ сом;

К.Рахимов атындагы мектебинин аймагына өрткө каршы суу көлмөгүн курууга - 200,0 миӊ сом;

№2,3,4 бала бакчаларынын аймагына өрткө каршы суу көлмөгүн курууга - 200,0 миӊ сом;

Шаар мэриясынын ажатканасын ремонттоого - 100,0 миӊ сом;

Балдар спорт мектебинин күн батыш жагына тосмо коюуга - 200,0 миӊ сом;

Токтогул көчөсү менен Навои көчөсүнүн кесилишкен жериндеги
Почтанын имаратын ремонттоого - 100,0 миӊ сом;

Ж.Аматов көчөсүндөгү №2-4-6  көп кабаттуу үйлөргө жаӊы ажаткана       курууга - 700,0 миӊ сом;

Ж.Аматов көчөсүндөгү №2-4-6  көп кабаттуу үйлөрдүн алды жагынан 360 метр кабель тартып, түнкү 12 даана жарыткыч коюуга   - 50,0 миӊ сом;

Киров көчөсүнө Ош шаарынан киреберишиндеги Ленин көчөсү менен Б.Сыдыков көчөсүнүн кесилишкен жерине чейин түнкү жарыткыч коюуга- 729,0 миӊ сом;

Шаардын айлампа жолуна разметка зебра жана жол белгилерин сызуу жана жолбелгилерин алууга- 300,0 миӊ сом;

Кара-Суу шаар курулушу жана архитектура башкармалыгына АПУ, ПСД даярдоо кызматына - 300,0 миӊ сом;

Ж.Бөкөнбаев эс алуу багын көрктөндүрүүгө -         2000,0 миӊ сом;

Ош – Кара-Суу жолуна Кара-Суу шаарынын киреберишине стелл коюуга - 500,0 миӊ сом;

Газпром балдардын ден соолугун чыӊдоо борборун утурумдук ремонттоого - 100,0 миӊ сом;

Нариман көчөсүнө жалпы асфальт төшөөгө - 810,0 миӊ сом;

Кара-Суу шаарынын кире беришине Киров көчөсүн балдар ооруканасынын тушун көркөтөндүрүүгө -                         1000,0 миӊ сом

Жалпысы 11273,0 миӊ  сом.

         6) Коммуналдык  тейлөөнүн  чыгымдары  15716,7 миӊ сом, анын ичинен айлык акы  816,0 миӊ сом, соцфондко  чегерүүлөр  140,7 миӊ сом, субцидиялар 12310,0 миӊ сом, мындан Ак-Мээнет АК,-9100,0 миӊ сом, Кара-Суу Таза-Суу мунуципалдык ишканасына-сууга материалдык жардам 600,0 миӊ сом, кредиттин пайыздык төлөмдөрүн төлөөгө 2400,0 миӊ сом;

         7) Спорт жана маданият тармагы 2090,0 миӊ сом.

         8) Манас стадионунун чыгымдары 519,0 миӊ сом, анын ичинен айлык акы 191,0 миӊ сом, соцфондко  чегерүүлөр  33,0 миӊ сом;

9)  Мектепке чейинки мекемелеринин чыгымдары 5693,1 миӊ сом, анын ичинен тамак-аш сатып алууга 4083,0 миӊ сом;

         10) Билим  берүү мекемелеринин чыгымдары 6042,1 миӊ сом;

         11) Социалдык  коргоо тармагы  2018,4  миӊ сом

        

 1. Кара - Суу шаар мэриясы 2020–жыл ичинде жергиликтүү бюджетти аткарууда төмөндөгүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

    - эгерде бул шаардын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул токтомдо бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун  тиркемесине өзгөртүүлөргө;

    - керектүү учурларда бюджеттин чыгашалар бөлүгүнө киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу акча каражатын шаардык кенеште каралганга чейин шаардык Кеӊешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен иштетүүгө;

    - кирешелердин болжолдонгон кирешелеринин ашыкча түшүүлөрүнүн эсебинен шаардын жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн көбөйтүүнү карап чыгууга;

    - тиешелүү органдар тарабынан кабыл алган ченемдик актыларды кабыл алуудан келип чыгуучу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджети менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин өз ара эсептешүүлөрүнө тактоолорду киргизүүгө;

 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011–жылдын 30– декабрындагы №767 жана 2006–жылдын 18-сентябрындагы №672 токтомдоруна ылайык менчик жеӊил автоуналарын кызматтык максаттарга пайдалангандыгы үчүн шаардын вице - мэрине  сметада каралган күйүүчү майларды жана автооӊдоого кетүүчү чыгымдарга каражат бөлүп берилсин.

 

 1. Ушул токтом 2020-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                                                                                                     Р.Х.Хатамов

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

        

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/2               Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын  резервдик курамына талапкерлерди сунуштоо боюнча

 

Кара-Суу шаарынын шайлоочулары тарабынан сунушталган Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын резервдик курамына көрсөтүлгөн протоколдорду   карап чыгып, талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын резервдик курамына төмөнкүлөр сунушталсын:

- Молдожанова Жовар Абдиллажановна;

- Айдаров Мансур Каниметович;

- Бекташев Абдужапар Молошович;

- Рахимова Райхана Исмаиловна;

- Каштанова Юлия Анатольевна;

- Хашимова Монусхан Халдарбаевна;

- Мадалиева Рано Тургунбаевна;

- Шукурова Жылдыз Абдугапаровна;

Маарамова Чолпонай Жумабаевна

 

2.Токтом Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына жөнөтүлсүн.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаардык кенештин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыӊдоо, кеӊештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                                                                                          Р.Х.Хатамов

        

        

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/3                         Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарында ичимдик суу пайдалануунун тарифин бекитүү жөнүндө

 

Кара - Суу Таза-Суу муниципалдык ишканасы тарабынан сунушталган Кара-Суу шаарында ичимдик суу пайдалануунун тарифин бекитүү маселесин карап  жана  талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарында ичимдик суунун тарифи тиркемеге ылайык бекитилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы “Кара-Суу Таза-Суу” муниципалдык ишканасына, көзөмөлдөө шаардык кеӊешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                                                                                       Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

 

Макулдашылды»                                                   «Бекитемин»

Кыргыз Республикасынын                                       Кара-Суушаардык

Өкмөтүнөкараштуумонополияга                            кеӊешининтөрагасы

каршыжөнгөсалуумамлекеттик                               __________Р.Х.Хатамов

агентигинин Ош шаарыжана                                               «___»________2020-ж.

Ош областыбоюнчабөлүмүнүн

башчысы __________Ж.Айбашов

«_____»______________2020-ж.

 

 

 

 

 

«Кара-Суу Таза Суу» муниципалдык ишканасынын ичимдик сууга

ТАРИФТЕРДИН ПРЕЙСКУРАНТЫ

 

Кызматтардын аталышы

Өлчөө бирдиги

Баасы

Эскертүү

1.       

Калкка ичимдик суу берүү

Сом

18,24

1 м3

2.       

Бюджеттик мекемелерге ичимдик суу берүү

Сом

29,8

1 м3

3.       

Өнөр жай жана ага теӊдеш ишкана-мекемелерге ичимдик суу берүү

Сом

49,7

1 м3

4.       

Чарбалыксубьектилердисуу түтүгүнө кошулууга техникалык корутунду алууга

Сом

1534

 

 

 

 

«Кара-Суу Таза Суу»

МИнындиректору:                                                    Х.М.Турдукулов

 

 

«Кара-Суу Таза Суу»

МИнынбашкыэсепчиси:                                           Б.М.Кадыров

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/4               Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы көчөлөрдү иретке келтирүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2019-жылдын 12-ноябрындагы №621 сандуу катын карап жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Эл жана турак жай фондун каттоого даярдык көрүү жана өткөрүү мезгилине карата Кара-Суу шаарынын чыгыш тарабындагы Набережная, Дружба, Ч.Төлөбердиев көчөлөрүндө кожолуктардын аздыгына жана мамкаттоо башкармалыгынын картасында жок болгондугуна байланыштуу Дружба, Набережная көчөсү 14 кожолук, Ч.Төлөбердиев көчөсүндө 4 кожолук З.Космедемьянская көчөсүнө кошулуп иретке келтирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                                                                                                   Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/5                         Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы №68 К.Рахимов атындагы орто мектебинин  спорт аянтчасын кайрадан куруу үчүн жергиликтүү  бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билимберүү мекемелерине республикалык бюджеттен үлүштүк грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №68 К.Рахимов атындагы орто мектебинин спорт аянтчасын кайрадан курууга республикалык бюджеттен алынуучу түрткү берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 921890 (тогуз жүз жыйырма бир миӊ сегиз жүз токсон) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеӊешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                                                                                                   Р.Х.Хатамов

 

 

 

    

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/6               Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №69 З.Бобур атындагы орто мектебинин  спорт аянтчасын кайрадан куруу үчүн жергиликтүү  бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билим берүү мекемелерине республикалык бюджеттен үлүштүк грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №69 З.Бобур атындагы орто мектебинин спорт аянтчасын кайрадан курууга республикалык бюджеттен алынуучу түрткү берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 803912 (сегиз жүз үч миӊ тогуз жүз он эки ) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеӊешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                                                                                                Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/7               Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №61 К.Жакыпов интернат – гимназиянын терезе жана эшиктерин пластик терезе жана эшиктерге алмаштыруу үчүн жергиликтүү  бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

 

Кара-Суу шаарынын билим берүү мекемелерине республикалык бюджеттен үлүштүк грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №61 К.Жакыпов интернат – гимназиянын терезе жана эшиктерин пластик терезе жана эшиктерге алмаштырууга республикалык бюджеттен алынуучу түрткү берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 1178814 (бир миллион бир жүз жетимиш сегиз миӊ сегиз жүз он төрт сом) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеӊешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                                                                                      Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/8               Кара-Суу шаары

 

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы менен Кара-Суу шаар мэриясынын ортосунда  түзүлгөн “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө” келишимин бекитүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2019-жылдын 19-декабрындагы №717 сандуу катын карап жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы менен Кара-Суу шаар мэриясынын ортосунда түзүлгөн “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө” келишими бекитилсин.
 2. Берилген ыйгарым укуктарды кызматка кабыл алуу жана кызматтан четтетүү укугу, шаар мэриясынын жетекчилигине милдеттендирилсин.

3.Келишимдин мөөнөтү 2 (эки) жылга белгиленсин. Жумуштун жүрүшүнө карап мөөнөтүн узартуу каралсын.

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеӊешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                                                                                        Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

         Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө келишим

                                      1.Келишимдин тараптары

 

         1.1. Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин (мындан ары - ЭСӨМ) Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы, мындан ары “мамлекеттик орган”, бир тарабынан начальник Э.Ахмедовдун атынан  ЭСӨМдүн 2018-жылдын 3-августундагы №43 буйругу менен бекитилген ЭСӨМдүн Аймактык бөлүнүштөрү жөнүндө жобосунун негизинде иштеген жана айыл өкмөтү, мындан ары “жергиликтүү башкарууну аткаруучу органы” экинчи тараптан ” К.Козубаев (фамилиясы, аты, атасынын аты) № 1 Жобонун (же Жарлык) негизинде иштеген, башка жагынан Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү башкаруу жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” мыйзамын жетекчиликке алып, ушул келишимди түзүштү:

                           

2.Келишимдин предмети

 

         2.1.Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2014-жылдын 19-декабрындагы №715 “Берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджеттерге берилүүчү трансферттердин көлөмүн эсептөөнүн убактылуу методикасын бекитүү жөнүндө” токтомуна ылайык ЭСӨМдүн  Кара-Суу райондук эмгекти башкаруу жана социалдык өнүгүү башкармалыгы Кара-Суу шаарына  төмөнкүдөй мамлекеттик ыйгарым укуктарды сунуштайт:

         2.1.1. Турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр жана балдарды аныктоо боюнча төмөндөгү алынган маалыматтарды  карап жана иштеп чыгуу:   

-жарандардын жана уюмдардын оозеки же кат түрүндөгү кайрылуулары;

         - массалык маалымат каражаттарынан;

         - аймактык мамлекеттик органдардан;

         - ведомстволор аралык рейддер, акция, калк менен кезигишүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча;

         2.1.2. Турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр жана/же балдардын муктаждыгын баалоо менен:

         -турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр жана/же балдардын базасын жана тизмесин түзүү;

         - турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр жана/же балдардын жашоо-шартын карап чыгуу;

         - турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөрдүн социалдык паспортун түзүү;

         - турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр жана/же балдардын социалдык кызматка муктаждыгын баалоо:

         -турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр жана/же балдардын социалдык кызматка муктаждыгын бардык жактан кайталап баалоо;

         2.1.3. Турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр жана балдарды социалдык жактан коштоо:

         -жумуш менен камсыз кылуу жана социалдык өнүгүү маселелери боюнча жарандардын арыз жана каттарын карап чыгуу;

         -турмуштук оор кырдаалга жол бербөө боюнча  алдын алуу иштерин жүргүзүү;

         -үй бүлөлөр менен жекече иштөө планын ишке ашыруу;

         -баланы коргоо боюнча жекече иштөө планын ишке ашыруу:

         - турмуштук оор кырдаалга кабылган үй-бүлөлөр жана/же балдарды социалдык коштоо

        

 1. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө укуктары жана милдеттери

 

         3.1.Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруучу органдары төмөндөгүдөй укуктарга ээ:

         - берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды, ошондой эле ага керектелүүчү материалдык, каржылык ж.б. каражаттарды өз убагында берилишин көзөмөлдөө;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу маселелери боюнча өз компентециясы жаатында аткаруу үчүн милдеттүү болгон актыларды кабыл алууга

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруучу органдары тарабынан  кетирилген бузууларды четтөө боюнча жазуу жүзүндө билдирүү берүү;

 -берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарга байланыштуу маалымат, материалдарды, документтерди жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан талап кылуу;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн жыйынтыктары жана материалдык, каржылык ж.б. ресурстарды колдонуу жөнүндө маалымат берүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруучу органдарга отчет берүүнүн формасын бекитүүгө;

         - жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө материалдык, каржылык ж.б. ресурстарды камсыз кылуусун көзөмөлдөө;

         - жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруучу органдарга мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнү ишке ашыруу үчүн берилген каражаттарды максатсыз пайдалангандыгы боюнча белгиленген тартипте жаза-чара колдонууга;

- Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” мыйзамына жана ушул келишимдин бекитилген тартипке ылайык келишимди жокко чыгаруу же/жана бир тараптуу баш тартууга.

         3.2.Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин  эмгек жана социалдык өнүгүү башкаруусу төмөндөгүдөй компепетенцияларга милдеттүү:     -

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну камсыздоо үчүн  материалдык, каржылык ж.б. ресурстарды толук көлөмдө жана өз убагында берүүгө;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруучу органдарга усулдук, уюштуруучулук, консультациялык ж.б. жардам берүүгө жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруучу органдарды керектүү укуктук, техникалык жана башка документтер менен камсыз кылууга ;

-берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууга адистердин квалификациясын жогорулатуу максатында жылына экиден кем эмес окууларды өткөрүү;                                                                                              -берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын жана өткөрүп берилген материалдык каржылык ж.б. каражаттарды максаттуу пайдаланышына көзөмөл  жүргүзүүнү жүзөгө ашыруу;

 

 1. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктары жана милдеттери

 

4.1. Кара-Суу шаар мэриясы берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууда төмөндөгүдөй укуктарга ээ:

         -мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнү ишке ашыруу үчүн берилген үчүн материалдык, финансылык ж.б. ресурстарды толук кандуу жана өз убагында талап кылууга;                                                  

-берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик органдардан усулдук, уюштуруучулук, кеӊеш берүү ж.б. керектүү укуктук, техникалык ж.б. документтер менен камсыз болууга.        -берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууда кетирилген кемчиликтер болсо, соттук негизде мамлекеттик органдар кат жүзүндө кайрылууга;    

- Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө” мыйзамына жана ушул келишимде бекитилген тартипке ылайык келишимди жокко чыгаруу  же/жана бир тараптуу баш тартууга                 

4.2. Кара-Суу шаар мэриясы мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнү жүзөгө ашырууда төмөнкүлөргө милдеттүү:             

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнү Кыргыз Республикасынын укуктук ченемдик актыларына жана келишимге ылайык ишке ашырууга;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнү камсыз кылуу үчүн берилген материалдык, каржылык жана башка каражаттарды толук  жана өз убагында берүүнү камсыз кылууга;

- берилген материалдык, каржылык жана башка ресурстарды пайдаланууну тосколдуксуз текшерүү жүргүзүү үчүн шарт түзүп берүүгө;

- мамлекеттик орган тарабынан квалификациясын жогорулатуу үчүн өткөрүлгөн окууларга жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткарган органдын адистердин катышуусун камсыз кылууга;                

- мамлекеттик орган мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнү жүзөгө ашырууда кетирилген кемчиликтерди четтетүү боюнча чараларды мыйзам чегинде көрүүгө;

- ыйгарым укуктарды берүүнү жүзөгө ашыруунун натыйжалары тууралуу мамлекеттик органга квартал сайын, жылдын аягында отчет берүүгө;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнү ишке ашырууга бөлүнгөн каржылык каражаттардын пайдаланышы жөнүндө квартал сайын, жылдын аягында каржылык отчет берүүгө;

-мөөнөтүнөн мурда берилген мамлекеттик ыйгарым укук токтотулган учурда мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн берилген материалдык, каржылык жана башка  пайдаланылбаган ресурстарды кайрадан артка кайтарууга;

 

5. Кара-Суу шаар мэриясына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси

 

5.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси муниципалдык кызмат чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кызматка дайындалган жана кызматтан бошотулган муниципалдык кызматчы болуп саналат.

5.2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруучу адиси өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.

5.3. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнү аткарган жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткарган органдын адисинин укугу жана милдеттерри 1-тиркемеге ылайык ишке ашат.

5.4.ЭСӨМ Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгы коррупциялык факты байкалганда ошондой эле айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун алкагында милдеттерин одоно бузган учурларда адис тарабынан зарыл чараларды кабыл алуу жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткарган органга сунуш киргизет.

6. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүдө Кара-Суу шаар мэриясынын финансылык, материалдык жана башка каражаттар менен камсыздоо

 

6.1. Кара-Суу шаар мэриясына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга зарыл болгон финансылык камсыздоо республикалык бюджеттен жергиликтүү бюджетке берилүүчү трансферттер (субвенциялар) формасында жүргүзүлөт.

6.2. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн тиешелүү финансылык жылга максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмүн эсептөө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 19-декабрындагы №715токтому менен бекитилген максаттуу трансферттердин (субвенциялардын) көлөмүн эсептөө методикасынын негизинде жүргүзүлөт.

Ушул келишимдин 9.2. пунктунда мөөнөтү аныкталган, көрсөтүлгөн трансферттердин (субвенциялардын) көлөмү ушул келишимге тиркелет жана анын ажырагыс бир бөлүгү болуп саналат.

6.3. Ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына республикалык бюджеттен берилүүчү каржы каражаттары жергиликтүү бюджеттин кирешелеринин жана чыгашаларынын түзүмүндө берилет жана келерки жылдын каржылыгы үчүн жергиликтүү бюджеттин кирешелери жана чыгашаларынын түзүмүндө чагылуусу керек.

6.4. трансферттердин (субвенциялардын) жалпы көлөмү өзүнө төмөнкүлөрдү камтыйт:

- жергиликтүү өз алдынча башкарууну аткаруучу органжын адисинин эмгек акысы;

-берилген ишти бүтүрүүгө кеткен чыгымдар: командировкалык чыгым, окууга кеткен чыгым, канцелярдык товар жана  байланыш кызматы;

6.5. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон материалдык каражаттар мамлекеттик органы тарабынан Кара-Суу шаар мэриясына кабыл алуу-өткөрүп берүү актынын негизинде өткөрүлүп берилет.

6.6. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн чарбалык ишин (жабдуулар, обөекттер, техника ж.б.) жүргүзүүгө бөлүнгөн материалдык каражаттар макулдашуу комиссиясында каралгандан жана алардын колдонууга жарактуулугу аныкталгандан кийин алар өткөрүлүп берилүүгө тийиш.

Макулдашуу комиссиясы мамлекеттик органдардын жана Кара-Суу шаар мэриясынын өкүлдөрүнөн тең укуктуулуктун негизинде түзүлөт.  

6.7. Кара-Суу шаар мэриясына өткөрүлүп берилүүчү материалдык каражаттардын тизмеси тараптардын макулдашуусу менен аныкталат.

6.8. Кара-Суу шаар мэриясына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн материалдык каражаттарды пайдалануунун тартиби мамлекеттик орган тарабынан аныкталат.

6.9. Айрым берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн зарыл болгон Кара-Суу шаар мэриясынын штаттык санынын ченемдери жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө келишимде чагылдырылууга тийиш.

7. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын  отчеттуулугунун формасы жана мезгилдүүлүгү

 7.1. Кара-Суу шаар мэриясы мамлекеттик органдын аймактык башкармалыгына төмөнкүлөрдү берүүнү камсыздайт:

- ай сайын 5инен кечиктирбестен,квартал сайын, жарым жылда бир жолу, жылдын аягында мамлекеттик орган тарабынан бекитилген жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы менен макулдашылган форма боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун жыйынтыктары жөнүндө отчету;

- квартал сайын 5инен кечиктирбестен (ай сайын, жарым жылда бир жолу, жылдын аягында) мамлекеттик орган тарабынан бекитилген жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы менен макулдашылган форма боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууга бөлүнгөн финансылык каражаттарды пайдалануу тууралуу финансылык отчетту.

8. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын мамлекеттик орган тарабынан көзөмөлдөөнүн тартиби

 8.1. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын ишке ашырылышын көзөмөлдөө (мындан ары - көзөмөлдөө) келишимдин жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарынын сакталышын камсыздоо максатында жүргүзүлөт.

8.2. Мамлекеттик органдын аймактык бөлүнүшү:

- аныкталган тартип бузууларды четтетүү тууралуу көрсөтмөлөрдү жөнөтүү укугу менен жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын толук кандуу жана сапаттуу аткарылышын көзөмөлдөйт;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн бөлүнгөн материалдык жана финансылык каражаттарды максаттуу пайдаланышын текшерет;

- келишим менен каралган учурларда жогору турган органга мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну токтотуу жана ушул келишимди бузуу жөнүндө сунуштарды даярдайт жана киргизет.

- ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө мыйзамда же келишимде белгиленген тартипте жана мөөнөттөрдө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдарынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруунун натыйжалары жөнүндө отчетторду кабыл алуу;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу маселелери боюнча сунуштамаларды берүү;

- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерди мыйзамдуулук жана максатка ылайыктуулук көз карашы менен баалоо.

9. Келишимдин күчүнө киришинин жана колдонуу мөөнөтүнүн тартиби

 

9.1. Келишим Кара-Суу шаардык кеӊеш менен бекитилүүгө тийиш 

9.2.Бул келишимдин мөөнөтү кол койгондон баштап 3 жыл ичи болуусу керек.

Эгерде бир да тарап келишимдин мөөнөтү бүткөнгө чейин келишимди токтоуу жөнүндө өз оюн билдирбесе, анда автоматтык түрдө келишимдин мөөнөтү  ошол эле мөөнөттө, ошол эле шартта узартылат.

9.3.Бул келишим бирдей юридикалык күчкө ээ эки нускада түзүлдү.

 

10.Келишимди өзгөртүү шарттары

10.1. Келишимге өзгөртүүлөр жана толуктоолор тараптардын макулдашуусу менен киргизилет.

10.2. Кара-Суу шаардык Кеӊештин бекитилген чечимин эске алуу менен келишимге өзгөртүү жана толуктоолорду киргизилет.

 

11. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырууну токтотуунун негиздери жана тартиби

 

11.1. Кара-Суу шаар мэриясында мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруусу төмөнкү учурларда токтотулушу мүмкүн:

- келишимдин колдонулуу мөөнөтү бүткөндө;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү жөнүндө мыйзамды күчүн жоготту деп таануу тууралуу мыйзам күчүнө киргенде;

- Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын жүзөгө ашырылышын камсыздоодо кийинки жылга республикалык бюджеттин трансферттери жок болсо;

- берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мындан ары  жүзөгө ашырылышы үчүн укуктук ченемдик актылар кабыл алынса;

- мамлекеттик орган тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды өз алдынча ишке ашыруу жөнүндө чечим кабыл алынса (келишимди мөөнөтүнө чейин күчүн бузуу);

келишим "Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына айрым мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн тартиби жөнүндө" Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте жана шарттарда жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруудан баш тарткан учурда (келишимди мөөнөтүнө чейин бузуу).

11.2. Мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүү ЭСӨМдүн эмгекти башкаруу жана социалдык өнүгүү башкармалыгы же Кара-Суу шаар мэриясынын  демилгеси боюнча мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

11.3. Кара-Суу шаар мэриясы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруунун мөөнөтүнөн мурда баш тартуунун шарттары :

- ЭСӨМдүн эмгекти башкаруу жана социалдык өнүгүү башкармалыгы берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн материалдык, каржылык жана башка каражаттарды камсыздоо мүмкүн болбогондо;

-берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды  аткарбоо, Кара-Суу шаар мэриясынын көз каранды эмес  себептери;

- мамлекеттик ыйгарым укуктарды берүүнүн жана (же) ишке ашыруунун шарттарын өзгөрткөн ченемдик укуктук актынын кабыл алынышы.

11.4. . ЭСӨМдүн Кара-Суу райондук эмгекти башкаруу жана социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруунун мөөнөтүнөн мурда баш тартуунун шарттары :

- . ЭСӨМдүн Кара-Суу райондук эмгекти башкаруу жана социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мындан ары жүзөгө ашыруу максатсыз деп табылганда;

- Кара-Суу шаар мэриясы берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруу үчүн алынган материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу эмес пайдалануу, эгер ал бузуулар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы тарабынан берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну татаалдаштырган шарттарды түзсө;

-мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашыруунун шарттарын өзгөртүүдө укуктук ченемдик актыларды кабыл алынышы;

11.5. Тараптардын биринин демилгеси боюнча берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар мөөнөтүнө чейин токтотулган учурда токтотууну демилгелеген тарап берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтотуунун болжолдонгон датасына чейин 15 жумушчу күн мурда башка тарапка жазуу түрүндө билдирүү жөнөтүүгө милдеттүү.

11.6. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мөөнөтүнө чейин токтотуу жөнүндө билдирүүнү алган тарап аны 15 жумушчу күндүн аралыгында карап чыгууга жана башка тарапка кароонун жыйынтыгы жөнүндө кабарлоого милдеттүү.

Башка тарап билдирүү менен макул болгон учурда берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу тараптардын макулдашуусунун негизинде токтойт.

 11.7.  30 жумушчу күндүн аралыгында билдирүүнү кароонун жыйынтыгы жөнүндө жазуу түрүндө жооп жок болгон же башка тарап берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтотуу менен макул болбогон учурда берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды мөөнөтүнө чейин токтотуу жөнүндө маселе сот тартибинде чечилет.

11.8. Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар аткаруу мөөнөтүнө чейин токтотулган учурда аларды ишке ашыруу үчүн Кара-Суу шаар мэриясына бөлүнгөн, пайдаланылбаган материалдык жана финансылык каражаттар берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткаруу токтотулган күндөн тартып 15 жумушчу күндүн аралыгында ЭСӨМдүн эмгекти башкаруу жана социалдык өнүгүү башкармалыгына кайтарылууга тийиш.

11.9. Мыйзамда же келишимде каралган көлөмдө, тартипте жана мөөнөттөрдө берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну каржылоо токтотулган учурда, Кара-Суу шаар мэриясы берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтото турууга укуктуу, ал жөнүндө беш жумушчу күндүн ичинде жазуу жүзүндө ЭСӨМдүн эмгекти башкаруу жана социалдык өнүгүү башкармалыгына кабарлайт.

11.10. Кара-Суу шаар мэриясы берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды аткарууну токтоткон күндөн тартып, мамлекеттик ыйгарым укуктар, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына аларды ЭСӨМдүн эмгекти башкаруу жана социалдык өнүгүү башкармалыгы тарабынан аткарылууга тийиш.

11.11. Кара-Суу шаар мэриясына берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды андан ары аткарууну токтотуу, токтотуп туруу жана баш тартуу тууралуу чечими Кара-Суу Шаардык кеӊешинин токтому менен бекитилет 

 

 1. Тараптардын жоопкерчилиги

2.1. Келишимдин шарттарын талаптагыдай аткарбагандык, укуктарын басмырлоо же материалдык жана моралдык зыян келтирүү үчүн тараптар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартышат.

12.2. Шаардын мэри берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын тийиштүү түрдө аткарылышын уюштуруу, бөлүнгөн материалдык, финансылык жана башка каражаттарды максаттуу пайдалануу жана ушул келишимдин жоболорун так аткаруу үчүн жеке жоопкерчилик тартат.

 1. Талаштарды чечүү тартиби

 13.1. Ушул келишимди аткаруунун жүрүшүндө келип чыккан бардык талаштар жана келишпестиктер тараптар ортосунда сүйлөшүүлөр аркылуу же болбосо сот тартибинде чечилет.

 

 1. Тараптардын даректери жана кол тамгалары

 

 

1. Кара-Суу райондук эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыгынын башчысы

1.

                              Э.Ахмедов

2. Кара-Суу шаарынын мэри

2.                           К.К.Козубаев

 

        

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/9                         Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы Ж.Аматов көчөсүндөгү №8а, №8б көп кабаттуу үйлөрүнөн чыккан чыгынды сууларды ташып чыгууну

уюштуруу боюнча

 

Кара - Суу шаарындагы Ж.Аматов көчөсүндөгү №8а, №8б көп кабаттуу үйлөрүнөн чыккан чыгынды сууларды ташып чыгуу маселесин карап  жана  талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. 1. Кара - Суу шаарындагы Ж.Аматов көчөсүндөгү №8а, №8б көп кабаттуу үйлөрүнөн чыккан чыгынды сууларды ташып чыгуу милдети 2020-жылдын 1-февралынан тартып Кара-Суу Таза-Суу муниципалдык ишканасына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы Кара-Суу Таза-Суу муниципалдык ишканасына, көзөмөлдөө шаардык кеӊешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына жана шаардык кеӊешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН      ( ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН )  КЕЗЕКТЕГИ  XI СЕССИЯСЫНЫН

    Т О К Т О МУ

 

 

27-декабрь        2019 - жыл             №11/10                    Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу  шаарынын  2019-жылга  кабыл  алынган  бюджетинде  үнөмдөлгөн акча каражатын  бөлүмдөр  арасына которуу  жөнүндө

 

         Кара-Суу шаар мэриясынын 2019-жылдын 29-ноябрындагы №670 сандуу билдирүүсүн  карап  жана  талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 70629 бөлүмүнүн 2215 статьясындагы 562 миӊ сом, 311 статьясынан 500 миӊ сом эконом болгон сумманы ММБ департаментинин айлык акы айлык акы статьясына 316 миӊ сом, 70921 бөлүмдүн 2231 статьясына 250 миӊ сомун, 70111 бөлүмүнүн 221 статьясына 246 миӊ сом, 70825 бөлүмүнөн аймактык тескөөчүлөргө күйүүчү майлоочу майларга бөлүнгөн 50 миӊ сом акча каражатын 7011 бөлүмүнүн 221 статьясына, калган 250,0 миӊ сомду 70825 статьясына, сметада көрсөтүлгөн мектеп мугалимдеринин коммуналдык кызматына компенсациясын төлөө үчүн кайрадан 71092 бөлүмүнө 402 миӊ сом өткөрүлүп берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө  шаардык кеӊешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кенешинин төрагасы                                                                          Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

  

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/11             Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеӊешинин 2020-жылга иш-планын бекитүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаардык кеӊешинин 2020-жылга карата иш-планын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаардык кеӊешинин 2020-жылга карата иш-планын бекитилсин.(тиркеме №1)

 

 1. Иш-планда көрсөтүлгөн иш-чаралар мөөнөтүндө, кынтыксыз аткарууга алынсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын .

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеӊешинин  2019-жылдын 27- декабрындагы     ХI сессиясынын  №11/11  токтому  менен  бекитилди

 

КАРА-CУУ ШААРДЫК  КЕӉЕШИНИН 2020-ЖЫЛГА

ИШ-ПЛАНЫ

 

Каралуучу  маселелер

 

Мөөнөтү

Жооптуулар

1.    

2020-жылдын январь-март айларында Кара-Суу шаарынын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 2020-2021-жылдарга карата экономикалык божомолу

I квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиясы, шаардык кенештин аппараты

 

2.    

Кара-Суу шаарынын 2019-жылга бюджетин аткаруунун   отчету

Кара-Суу шаарынын мэриясынын ФЭБ, туруктуу комиссия

3.    

  Кара-Суу шаар мэриясынын аппаратынын  иш алып баруусу жөнүндө                                           

Кара-Суу шаарынын мэриясынын ФЭБ, туруктуу комиссия                                

4.    

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин 2019-жылда аткарган иштери жөнүндө

Муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору

5.    

Кара-Суу шаарында көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана санитардык тазалоо боюнча аткарылган иштер боюнча отчет

 

II квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэри, мэриянын кызматкерлери, 

мун.менчик департаменти

6.    

 «Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын жүргүзүп  жаткан иштеринин абалы жөнүндө

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

7.    

Кара-Суу шаарынын инфрастуктурасын жакшыртуу максатында чет элдик инвестицияларды жана гранттарды тартуу боюнча алып барылып жаткан иштери жөнүндө

Кара-Суу шаарынын мэриясы

8.    

Кара-Суу шаарындагы мектептерде  окуу тарбиялык  иштеринин жана  шашке  тамактарынын уюштурулушу, жаш өспүрүмдөр  арасына  кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндө

Ш.Осмоналиев

Б.Муминов

Р.Джумашева

Мектеп директорлору, ИДН, шаардык участкалык инспекторлор, туруктуу комиссия

9.    

Кара-Суу  шаар башкармасынын  укук  коргоо органдары  менен бирдикте  коомдук  тартипти  камсыз  кылуу,укук  бузуулардын  алдын алуу, кылмыштуулукка  каршы  күрөшүү  боюнча коомдук  алдын алуу борборлорунун  жүргүзүп  жаткан ишмердүүлүгү жөнүндө

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссия

10.           

Кара-Суу  шаарынын социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн 2020-жылдын биринчи кварталындагы  жыйынтыктары жана экинчи кварталындагы милдеттери жөнүндө

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэриясы, ФЭБ,

туруктуу комиссиялар Кара-Суу шаарынын мэриясы

11.           

Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин жаӊы окуу жылына даярдыктары жөнүндө

Кара-Суу шаарынын мэриясы,туруктуу комиссиялар

12.           

«Кара-Суу шаарынын калкынын жана экономика тармактарынын 2020-2021-жылдардын күз-кыш мезгилине карата даярдыктары жөнүндө»

Кара-Суу шаарынын мэриясы,туруктуу комиссиялар

13.           

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2020-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

IV квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэриясы

14.           

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармасынын башкы архитекторунун отчету

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармалыгы

15.           

Кара-Суу шаарынын мэринин 2020-жылы аткарган иштери боюнча отчету

Кара-Суу шаарынын мэри

16.           

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2020-жылдын жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ, туруктуу комиссия

                       

  Уюштуруу-практикалык ишчаралар

 

17.           

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тил жөнүндө» мыйзамына ылайык шаардын аймагында көрнөк-жарнактарды тартипке келтирүү иштерин жүргүзүү

дайыма

18.           

Кара-Суу шаарындагы жаштар комитеттери, маданият кызматкери менен биргеликте элдин ынтымагы, биримдигин даӊазалаган маданий массалык иш чараларды өткөрүү

ай сайын

19.           

Шаардагы билим берүүчү мектептерде окуучулардын билим алуусун сапаттык көрсөткүчүн жогорулатуу боюнча иш план түзүү

январь

20.           

Мыйзамсыз курулуштар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди жандандыруу

квартал сайын

21.           

Өндүрүш процессине оперативдүү таасир тийгизүү максатында шаардын  өнөр жай  ишканаларынын иштерин талдоо жана мониторинг жүргүзүү

дайыма

22.           

Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун туруктуу чараларын көөрүнү уюштуруу, тиешелүү чечимдердин аткарылышын камсыз кылуу

дайыма

23.           

Шаардын укук коргоо органдарынын коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүп жаткан иштеринин жыйынтыгын квартал сайын кароо

квартал сайын

24.           

Кыргыз Республикасынын кесиптик майрамдарына жана даталуу күндөргө байланышкан иш-чараларды сапаттуу жана уюшкандыкта өткөрүүнү камсыз кылуу

дайыма

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин жооптуу катчысы                                                                        С.Мамаюнусов