LOADING...

Постановления

    Cайтка жарыяланды: 2023-жылдын 30-октябры 

 

   КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ   XVII,  XVIII,

КЕЗЕКТЕГИ XIX   СЕССИЯЛАРЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XVII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

22-сентябрь   2023 –жыл               № 17/1                            Кара-Суу шаары

 

 

“Админстративдик-аймактык реформа жөнүндө”

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин “Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү боюнча андан аркы чаралар жөнүндө” “Жарлыгын ишке ашыруу максатында Ош облусунун Кара-Суу районунун Кара-Суу шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу районунун Кара-Суу шаары жана Сарай айыл аймагын бириктирүү маселеси колдоого алынсын.

 

 1. Бириккен шаар жана айыл аймак Кара-Суу шаары деп аталсын.

 

 1.     Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасынын м.а.                                         В.А.Орозмаматова

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  ХVIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

28-сентябрь  2023 – жыл             № 18/1                                      Кара-Суу шаары

 

“Элдик Курултайга делегаттарды шайлоо үчүн Кара-Суу шаарында жергиликтүү коомдоштуктун жыйындарын жана коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынын уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө”

 

         Элдик Курултайга делегаттарды шайлоо үчүн жергиликтүү коомдоштуктун жыйындарын жана коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынын уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө маселени угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Элдик Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча Кара-Суу шаарындагы коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйыны 2023-жылдын 18-ноябрында саат 10:00дө шаардагы “Ала-Тоо” кинодирекциясында уюштурулуп өткөрүлсүн.

 

 1. Жергиликтүү коомдоштуктун жыйындарын жана коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынын уюштуруу жана өткөрүү боюнча №1 тиркемеге ылайык жумушчу тобу түзүлсүн.

 

 1. Кара-Суу шаарында жергиликтүү коомдоштуктардын жыйынын өткөрүү боюнча бөлүктөргө бөлүнүүсү, шайлануучу делегаттардын саны, өткөрүү орду, өткөрүүгө жооптуу депутаттар, жыйындардын графиги №2 тиркемеге ылайык бекитилсин.

 

         4.Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу жумушчу тобуна тапшырылсын.

 

 1. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын биринчи орун басары                                        В.А.Орозмаматова

                  

 

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

2023-жылдын   “_28_”_09__

№_18/1__ токтомуна

№1 тиркеме

 

Жергиликтүү коомдоштуктун жыйындарын жана коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынын уюштуруу жана өткөрүү боюнча жумушчу тобу

  

Ф.А.А.

Ээлеген кызматы

1.

Назаров А.О.-

шаардык кеңешинин төрагасы, жумушчу тобунун төрагасы

2.

Орозмаматова В.А. -

шаардык кеңешинин төрагасынын биринчи орун басары, жумушчу тобунун төрагасынын орун басары

3.

Тыныбек уулу П. -

мэриянын башкы адиси,  жумушчу тобунун катчысы

Мүчөлөрү:

4.

Шакеева К. -

шаардык кеңешинин депутаты;

5.

Амирбекова З. -

шаардык кеңешинин депутаты;

6.

Абдураимов А. -

шаардык кеңешинин депутаты;

7.

Исраилов Ю. -

шаардык кеңешинин депутаты;

8.

Бегматова А. -

шаардык кеңешинин депутаты;

9.

Хатамов Р. -

шаардык кеңешинин депутаты;

10.

Урозов Ю. -

аксакалдар сотунун төрагасы;

11.

Атабаева Д. -

аялдар кеңешинин мүчөсү;

 

 

  

Кара-Суу шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                              А.Кебекбаева

 

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

2023-жылдын   “_28_”_09__

№_18/1__ токтомуна

№2 тиркеме

 

Кара-Суу шаарында жергиликтүү коомдоштуктун жыйындарын өткөрүү боюнча бөлүктөргө бөлүнүүсү, шайлануучу делегаттардын саны, өткөрүү орду, өткөрүүгө жооптуу депутаттар,  жыйындардын ГРАФИГИ

 

 

 

Коомдоштук

тарга бөлүнүүсү

Өткөрүү орду, мөөнөтү

Делегат

тардын саны

Жооптуу депутаттар

Уюштуруучулар

1.

 

Мектеп шайлоо участкасы

 

2023-жылдын

16-октябры

Дүйшөмбү 10:00

 

В.И.Ленин аом залы

26

 

Шакеева К.

Турабаев С.

Уюштуруу тобу,

Шаар мэриясы,

Кварталдык ком.төрага, төрайымдары,

Шаардык кеңешинин депутаттары

2.

 

Юбилейный шайлоо участкасы

 

  

2023-жылдын

16-октябры

Дүйшөмбү 15:00

 

“Ала-Тоо” кинодирекциясы

20

 

Амирбекова З.

Бакыева С.

Уюштуруу тобу,

Шаар мэриясы,

Кварталдык ком.төрага, төрайымдары,

Шаардык кеңешинин депутаттары

3.

 

Нурахунов шайлоо участкасы

  

2023-жылдын

17-октябры

Шейшемби 15:00

 

Авторемзавод

20

 

Абдураимов А.

Исаков М.

Уюштуруу тобу,

Шаар мэриясы,

Кварталдык ком.төрага, төрайымдары,

Шаардык кеңешинин депутаттары

4.

 

Линейный  шайлоо участкасы

 

  

2023-жылдын

18-октябры

Шаршемби 15:00

 

№134 негизги мектеби

31

 

Исраилов Ю.

Рахимов М.

 

Уюштуруу тобу,

Шаар мэриясы,

Кварталдык ком.төрага, төрайымдары,

Шаардык кеңешинин депутаттары

5.

 

Токтогул шайлоо участкасы

 

  

2023-жылдын

19-октябры

Бейшемби 15:00

 

К.Рахимов мектеби

32

 

Бегматова А.

Урманов Х.

Уюштуруу тобу,

Шаар мэриясы,

Кварталдык ком.төрага, төрайымдары,

Шаардык кеңешинин депутаттары

6.

 

МЭЗ шайлоо участкасы

 

  

 

2023-жылдын

20-октябры

Жума 16:00

К.Жакыпов

мектеп-интернаты

21

Хатамов Р.

Жаанбаев А.

Уюштуруу тобу,

Шаар мэриясы,

Кварталдык ком.төрага, төрайымдары,

Шаардык кеңешинин депутаттары

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                                                                А.Кебекбаева

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIX  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-октябрь   2023 – жыл               № 19/1                             Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарынын 2023-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2023-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2023-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери алымча-кошумчасы менен “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIX  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-октябрь   2023 – жыл                № 19/2                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу к

омиссиясынын  2023-жылдын19-октябрындагы №13 протоколдук чечими жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2023-жылдын 19-октябрындагы №13  протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2023-жылдын 19-октябрындагы №13 протоколдук чечими айрым толуктоолор менен бекитилсин.
 2. 2023-жылдын 9 айына карата 4110,3 сом киреше, ага кошумча шаарда бизнес форум өткөрүүгө 250,0 миң сом, райондук мамлекеттик администрациясынын борбордук аянт тарабын темир тосмо тосууга 500,0 миң сом, МЭЗ, Г.Айтиев көчөлөрүнө Ленин көчөсүнө чейин 4 ай бою, күнүнө 2 ирет суу чачууга 500,0 миң сом каржыланбай калгандыгына байланыштуу, жалпысы 4860,3 миң сом каражатын төмөндөгү иштерге каржылоого уруксат берилсин:

2023-жылдын 11-августундагы кезектеги XV сессиясынын 15/2 токтому менен үнөм жана кошумча каражаттын эсебинен каржылоого уруксат берилген иштерден Кара-Суу-Таза-Суу муниципалдык ишканасына субсидия катары каралган 200,0 миң сом, мектепке чейинки мекемелерине кеңсе товарлары үчүн каралган суммадан 400,0 миң сом жалпысы 600,0 миң сом кыскартылып, калган иштерге 1845,0 миң сом каржылансын;

- шаар мэриясынын сапар чыгымдарына                                    80,0 миң сом;

- күйүүчү жана майлоочу майга                                         55,3 миң сом;

-  Жаңы жыл майрамына карата шаардагы аз камсыз болгон балдарга белек даярдоого                                                                                      100,0 миң сом;

- №3 Мээрим МЧМ от казандарын оңдоп түзөөгө            400,0 миң сом;

- Ленин көчөсүнө лоток, түнкү жарыткыч, жөө жүргүнчүлөр үчүн жол курууга сметада  көрсөтүлбөй калган иштерге                                     500,0 миң сом;

-  Ленин көчөсүндөгү аллеяны жарыктандыруу, тосмо тосуу, отургучтарды орнотуу, көрктөндүрүү иштерине                                            400,0 миң сом;

- Рахимов атындагы орто мектебинин кичи футболдук аянтына газон төшөө сметасына кошумча каражат                                                       382,0 миң сом;

- Шаардагы билим берүү жана мектепке чейинки мекемелеринде кооптуу жагдай пайда болгондо сигнал баскычын басууда күзөт кызматына 96200 сом;

- Рахимов мектебинин от казанынын моору кыйшайып калгандыгына байланыштуу, убактылуу зым тартууга                                  20,0 миң сом;

- Дем берүүчү грант эсебинен жүргүзүлгөн курулуш иштерине техникалык көзөмөлгө                                                                                      250,0 миң сом;

-  Кушбаков көчөсүндөгү көп кабаттуу үйлөрдү жылуулук менен камсыздоо максатында ишканадан тартылып бара турган жылуулук түтүктөрүн жылуулоого                                                                        100,0 миң сом;

- Шаардын керектүү жерлерине шагыл төшөөгө              400,0 миң сом;

- Айданек мектепке чейинки мекемесинин имаратын оңдоп түзөө долбоорун даярдоого                                                                                      200,0 миң сом;

- Спорт бөлүмүнө                                                                31800 сом;

- Мөлтүр булак МЧББ уюмуна актоо, сырдоо, көрктөндүрүү  иштерине 106,0 миң сом;

- Нурахунов көчөсүндөгү мүрзөнү иретке келтирүүгө    100,0 миң сом;

- Кара-Суу тазалык МИ ассенизатордук автоунаага  жаңы 2, тракторго жаңы 2, жалпы 4 дөңгөлөк сатып алууга субсидия                     92,0 миң сом;

- “Кара-Суу Таза-Суу” МИ техникаларды оңдоп түзөөгө         100,0 миң сом;

- К.Жакыпов атындагы зээндүү балдар жатак гимназиясынын окуу корпусунун жана жатаканасынын чатырынын арткы тарабында жаан чачындын суусунун агып чыгуусун уюштуруу үчүн арыктарды жана суу түтүктөрүн орнотууга кошумча                                            100,0 миң сом

 

 1. 2023-жылдын IV кварталында өткөрүлгөн жалпы тендерлер боюнча үнөмдөлгөн жана кошумча киреше акча каражаты төмөндөгү иштер үчүн каржылансын:

- Ленин мектебине “Акылдуу коңгуроо” орнотууга 80,0 миң сом;

- Кара-Суу тазалык МИ борбордук аянтка орнотулуучу балатыга жасалма бутактарын сатып алуу үчүн субсидия           100,0 миң сом;

- Спорт бөлүмүнө                                                                  150,0 миң сом;

- “Кара-Суу Таза-Суу” МИ экинчи электр линиясы менен камсыз кылууга субсидия                                                                  500,0 миң сом;

- райондук мамлекеттик администрациясынын борбордук аянт тарабын темир тосмо тосууга                                                               500,0 миң сом

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIX  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-октябрь   2023 – жыл                № 19/3                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарынын Аксакалдар сотунун курамын өзгөртүп бекитүү

жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын “Аксакалдар соту жөнүндө” Мыйзамынын негизинде Кара-Суу шаар мэриясынын 2023-жылдын 23-октябрындагы  Кара-Суу шаарынын Аксакалдар сотунун курамын өзгөртүп бекитүү жөнүндө №01-20/1155 сандуу катын угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын Аксакалдар соту төмөндөгү курамда бекитилсин:
 2. Урозов Юлдашвай – аксакалдар сотунун төрагасы;
 3. Атабаева Дилфуза
 4. Амирбекова Замирахан
 5. Абакулов Махмуджан
 6. Шакеева Курбанжан
 7. Балтабаев Азамжан
 8. Исраилов Юсупжан

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу   комиссияларына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIX  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-октябрь   2023 – жыл                № 19/4                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы Мектеп көчөсүнүн атын

өзгөртүү жөнүндө

 

         Кара-Суу шаарынын №6 кварталдык комитетинин тургундарынын арызынын  жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө» Мыйзамынын негизинде Кара-Суу шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынындагы Мектеп көчөсүнүн аты “Келдибек Жороев” атындагы көчө деп атоого мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Келдибек Жороев” атындагы көчөнү таза кармоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу, жакшы абалда кароо жана аты өзгөрүлгөндүгүнө байланыштуу келип чыккан чыгымдарды көтөрүү жагы шейх Келдибек Жороевдин үй-бүлөсүнүн мүчөлөрүнө милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын мыйзам чегинде камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cайтка жарыяланды: 2023-жылдын 19-сентябры

 

   КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ   XVI

   СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XVI  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

18-сентябрь   2023 –жыл               № 16/1                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын  2023-жылдын 12-сентябрындагы №12 протоколдук чечими жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2023-жылдын 12-сентябрындагы №12  протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2023-жылдын 12-сентябрындагы №12 протоколдук чечими бекитилсин.
 2. Ленин көчөсүнүн төрт жеринде орун алган жер астындагы жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын жылдырууга 400,0 миң сом, түрткү берүүчү грант эсебинен Ленин атындагы орто мектебине 21 көздүү ажааткана куруу үчүн техника менен казуу учурунда үзүлгөн жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларын кайра калыбына келтирүү үчүн 400,0 миң сом акча каражатын жеңилдиктер эсебинен шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин имараттар жана курулуштар беренесине жылдырууга уруксат берилсин, 9 айдын жыйынтыгы менен өткөрүлүүчү кезектеги сессияда үнөм акча каражаты болсо ордуна коюлсун.
 3. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасынын м.а.                                         В.А.Орозмаматова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2023-жылдын 21-августу

 

   КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ   XV

   СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

11-август   2023 – жыл                                 № 15/1                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарынын 2023-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2023-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2023-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

11-август   2023 – жыл                                 № 15/2                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу

комиссиясынын  2023-жылдын 7-августундагы №11 протоколдук чечими жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2023-жылдын 7-августундагы №11  протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2023-жылдын 7-августундагы №11  протоколдук чечими бекитилсин.
 2. 2023-жылдын биринчи жарым жылында өткөрүлгөн жалпы тендерлер боюнча үнөмдөлгөн 2342,3 миң сом жана кошумча киреше 6089,7 миң сом, жалпысы 8432,0 миң сом акча каражатын төмөндөгү иштер үчүн каржылоого уруксат берилсин:
 • Көмүр кымбаттап кеткендигине байланыштуу шаардагы билим берүү, мектепке чейинки мекемелерине - 200,0 миң сом;
 • Билим берүү, мектепке чейинки мекемелерине е-кызмат маалыматтык тутумун, инфодокс электрондук документ жүгүртүү тутумун ишке киргизүүгө жана айгай сигналын орнотууга 250,0 миң;
 • ММБ департаментинин түрдүү чыгымдарына - 292,5 миң сом, автовышканы оңдоого 150,0 миң сом, 90 даана майда байрак, труба үчүн 159,5 миң сом, Бабур, Рахимов орто мектептеринин, К.Жакыпов гимназиясынын, балдардын ден соолугун чыңдоо борборунун жерин изилдөөгө 98,0 миң сом, жалпысы 700,0 миң сом;
 • Шаарда эл аралык бизнес форум өткөрүүгө - 250,0 миң сом;
 • Эгемендүүлүк майрамын уюшкандыкта өткөрүүгө кошумча – 150,0 миң сом;
 • Культурная көчөсүнө асфальт төшөөгө 1448,0 миң сом;
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарынын сапар чыгымдары үчүн 350,0 миң сом;
 • Манас стадионунун трибунасынын алдындагы жайды оңдоп түзөөгө 1470,0 миң сом;
 • Кара-Суу Тазалык муниципалдык ишканасына субсидия 1100,0 миң сом;
 • 1 уюлдук телефон сатып алууга 60,0 миң сом;
 • Райондук мамлекеттик администрациясынын борбордук аянт тарабын темир тосмо тосууга 500,0 миң сом;
 • №134 мектебинин чатырын жабуу иштерин толугу менен аягына чыгарууга 380,0 миң сом;
 • МЭЗ, Г.Айтиев көчөлөрүнө Ленин көчөсүнө чейин 4 ай бою, күнүнө 2 ирет суу чачууга 500,0 миң сом;
 • Департаменттин кыскарган 2 штатынын жоюлгандыгына байланыштуу 2 айлык компенсациясы, контракттын негизинде иштеп жаткан кызматчынын эмгек акысы, электриктин эмгек акысын жогорулатуу жана социалдык төлөмдөрү үчүн жалпысы 464,0 миң сом;
 • В.И.Ленин атындагы орто мектебинин чатырынын жараксыз абалга келген бөлүгүн калыбына келтирүүгө 250,0 миң сом;
 • К.Жакыпов атындагы зээндүү балдар жатак гимназиясынын окуу корпусунун жана жатаканасынын чатырынын арткы тарабында жаан чачындын суусунун агып чыгуусун уюштуруу үчүн арыктарды жана суу түтүктөрүн орнотууга 360,0 миң сом
 1. 2023-жылдын экинчи жарым жылдыгында өткөрүлгөн жалпы тендерлер боюнча үнөмдөлгөн жана кошумча киреше акча каражаты төмөндөгү иштер үчүн каржылансын:

- мектепке чейинки мекемелеринин кеңсе буюмдары үчүн 200,0 миң сомдон жалпысы          600,0 миң сом;

- Кара-Суу Таза-Суу муниципалдык ишканасына субсидия Бөкөнбаев, Батыш көчөлөрүнүн эски суу түтүктөрүн алмаштырууга 115,0 миң сом, Нариман, Рахимов көчөлөрүнүн суу түтүктөрүн алмаштырууга 200,0 миң сом, жалпысы 315,0 миң сом;

- аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдү көмүр менен камсыздоо 300,0 миң сом;

- ички көчөлөрдүн жол белгилерин жана жөө жүргүнчүлөр өтүүчү жол тилкелерин сырдоого 100,0 миң сом;

- Ж.Аматов көчөсүнө балдар ойноочу аянттан корпуска чейинки аралыкка латок төшөөгө 370,0 миң сом;

- Ж.Аматов көчөсүнүн №2,4 көп кабаттуу үйлөрүнүн алдына латок орнотууга 200,0 миң сом;

- Кушбаков көчөсүнүн №12, 24а, 24б үйлөрүнө суюк таштанды төгүүчү жай курууга 500,0 миң сом;

- №13 кварталдык комитетиндеги аймактык тескөөчү жана кварталдык комитетинин төрайымы олтуруучу жайды оңдоого 60,0 миң сом

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ 

XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

11-август   2023 – жыл                                 № 15/3                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарынын жергиликтүү жамаатынын уставын бекитүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2023-жылдын 25-июлундагы  №01-20/811 сандуу катын угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын жергиликтүү жамаатынын уставы бекитилсин. (№1 тиркеме).

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо жана мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу   комиссияларына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

  

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2023-жылдын 11-августундагы    

XV сессиясынын  №15/3 

токтому  менен  бекитилди

 

Кара-Суу шаарынын жергиликтүү жамааттарынын уставы.

Биз, Кара-Суу шаарынын жергиликтүү жамааты, өз аймагыбызда территориябызда жергиликтүү маанидеги маселелерди өз демилгебиз жана өз жоопкерчилигибиз менен чечүү укугубузду жана милдетибизди сезүү менен;

ата-бабабыздын “Ырыс алды ынтымак”,“ Көп түкүрсө көл” деген накыл кептерин туу тутуп;

өзүбүздүн территориябыздагы жашаган жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жана башка жарандардын бузулбас биримдигин, ынтымагын, коомдук тартипти жана тынчтыкты курууну камсыз кылууну, адеп-ахлакты тазартууну жана чыңдоону, шаарыбызды өнүктүрүүнү максат кылып;

жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин негизги принциптерин жана эрежелерин күндөлүк турмушка киргизүүнү көздөп,

ушул уставды кабыл алабыз.

 

 1. I. Жалпы жоболор
 2. II. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

III. Жергиликтүү маанидеги маселелер

 1. Жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкарууну жүзөгө ашырууга түз катышуу формалары
 2. Жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин негизги принциптерижана эрежелери
 3. VI. Жергиликтүү жамааттын башка тараптар (субъектилер) менен алакажүргүзүүсүнүн тартиби

VII. Жергиликтүү жамааттарда жарандардын өз алдынча уюмдашышынын экономикалык – чарбалык негиздери

VIII. Корутунду жоболор

 

 1. Жалпы жоболор
 2. Жалпы жоболор

1.1. Шаардын жергиликтүү жамаатынын Уставы - жергиликтүү жамааттын жыйындарында (чогулуштарында) же курутайларында талкуунун жыйынтыгы боюнча жергиликтүү кеңештин токтому менен бекитилүүчү, жергиликтүү жамааттын ич-ара жашоо-турмушунун негизги эрежелерин жана принциптерин жөнгө салуучу, жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн укуктарын жана милдеттерин кароочу, жергиликтүү жамааттардын бюджеттик процесстерге катышуусун кошкондо жергиликтүү маанидеги маселелерди жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жөнгө салынбаган жергиликтүү өз алдынча башкаруу ишинин башка маселелерин чечүүдө жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн бири бири менен жана жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара мамилелеринин тартибин кароочу акт болуп саналат.

1.2. Ушул Устав шаарда колдонулат жана өзүнүн уюштуруу-укуктук түрүнө карабастан, шаар иштеп жаткан бардык юридикалык жактар, ошондой эле жеке жактар жана алардын бирикмелери үчүн милдеттүү болуп саналат.

 1. Негизги түшүнүктөр жана терминдер

Ушул Уставда төмөндөгү түшүнүктөр жана терминдер колдонулат:

администрациялык-аймактык бирдик - бул мамлекеттик бийлик же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тиешелүүлүгүнө жараша мамлекеттик башкарууну же өз алдынча башкарууну жүзөгө ашыруучу, өз ичине бир же бир нече калктуу конуштардын жана башка калк отурукташпаган аймактарды камтыган, мыйзам тарабынан аныкталган аймактар;

жергиликтүү жамаат – жергиликтүү маанидеги маселелерди түздөн-түз жана алар тарабынан түзүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан чечүүгө жалпы кызыкчылыктары менен бириккен тиешелүү шаардын аймактын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары;

жергиликтүү маанидеги маселелер – жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы, ошондой эле өздөрүнүн түздөн түз эрктерин билдирүү менен жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү чечүүчү, шаардын аймагынын калкынын жашоо-турмушун түздөн түз камсыз кылуунун маселелери;

өткөрүлүп берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар – мыйзамдын же келишимдин негизинде аткаруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан мамлекеттик органдарга өткөрүлүп берилген айрым мамлекеттик ыйгарым укуктар;

демилгечи топ– ушул Уставга ылайык шаардык чогулушту жана курултайды өткөрүү, шаардын аймагынын артыкчылыктуу көйгөйлөрүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте чечүү боюнча элдик демилгени жүзөгө ашыруу боюнча ыктыярдуу негизде түзүлгөн шаардын аймагында жашаган 5-7 жарандардын курамындагы ыктыярдуу бирикме;

(Демилгечи топтордун мүчөлөрүнүн саны жергиликтүү жамааттардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз ыктыяры боюнча белгиленет);

жергиликтүү курултай(жергиликтүү жамааттын курултайы) – шаарда жалпы кызыкчылыктарды жараткан жергиликтүү жамааттын жашоо-турмушунун маанилүү маселелерин талкуулоо, коомдук өнүгүүнүн багыттары боюнча сунуштамаларды берүү максатында өткөрүлүүчү шаардын жергиликтүү жамаатынын өкүлдөрүнүн жыйыны;

муниципалдык менчик – жергиликтүү өз алдынча башкаруунун киреше алуу булагы болуп саналган жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун иш-милдеттерин жүзөгө ашыруу үчүн зарыл болгон жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ээлик кылуусунда, пайдалануусунда, тескөөсүндө турган жергиликтүү жамааттын менчиги;

жергиликтүү (элдик) ченем чыгаруу демилгеси – жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын долбоорун (токтомдун долбоорун) иштеп чыгууга жана жергиликтүү кеңештин кароосуна белгиленген тартипте киргизүүгө жергиликтүү жамааттын укугу;

        жарандардын чогулушу(жыйыны) – жергиликтүү маанидеги маселелерди талкуулоо, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун кызмат адамдарынын иши жөнүндө калкка маалымат берүү үчүн колдонулуучу бир көчөнүн, кварталдын шаардын аймагында жашаган жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкарууну ишке ашырууга түздөн-түз катышуусунун формасы.

коомдук угуулар – жамааттын турмушунун маанилүү маселелери боюнча калктын пикирин иликтеп билүүгө, сунуштарды жана рекомендацияларды алууга, оптималдуу, таразаланган чечимдерди табууга калктын кызыкчылыгын эске алуу менен чечимдерди кабыл алуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын демилгеси боюнча өткөрүлүүчү, ачык талкуулоо формасындагы уюштурулган иш-чара;

жамаатын муктаждыгын чогуу иликтөө – маалыматтарды биргелешип жыйноо, аларды талдоо процесси жана калктын пикирлерин жана кызыкчылыктарын эске алуу менен ишти пландаштыруу;

каада-салт– кандайдыр бир элдин турмуш тиричиликтеги, үй-бүлөдөгү жүрүм-турум нормалары, эрежелери, ырым-жырым, адеп-ахла, каада-жөрөлгө, жол-жоболордун жыйындысы. Каада-салттарды жана үрп-адаттарды ар кандай ырым-жырымдар, жөрөлгөлөр коштойт. 

салт- жалпы элдик мүнөздөгү менталдык эрежелердин системасы, ал өзүнө нарк, каада, элдик үрп-адаттарды камтыйт жана ырым-жырымдар менен коштолуптурат.

эреже – бул ишмердүүлүктүн кандайдыр-бир түрүн жүзөгө ашыруунун тартибин аныктоочу процедуралык эрежелерди белгилеген ченемдик укуктук актынын формасы.

 

 1. Шаардын аймактык территориясы

 

3.1. Шаардын аймактык территориясы шаардын административдик-аймактык чек араларынын чектериндеги жерлерди өзүнө камтыйт.

3.2. Шаардын территориясы төмөндөгүлөрдү өзүнө камтыйт:

1-кв                                                           9-кв

2-кв                                                           10-кв

3-кв                                                           11-кв

4-кв                                                           12-кв

5-кв                                                           13-кв

6-кв                                                           14-кв

7-кв                                                           15-кв

8-кв                                                           16-кв

 

 1. Шаардын аймактык жергиликтүү жамаатынын статусу, укуктары жана милдеттери

4.1. Жергиликтүү маанидеги маселелерди өзүнүн жоопкерчилиги менен өз алдынча чечүүгө жалпы кызыкчылыктары менен бириккен, шаарда туруктуу жашашкан Кыргыз Республикасынын жарандары шаардын жергиликтүү жамаатын түзүшөт.

         4.2. Жергиликтүү жамаат жергиликтүү өз алдынча башкаруунун негизги субьектиси жана обьектиси болуп саналат.

4.3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өз ишмердүүлүгүнүн бардык негизги маселелерин жергиликтүү жамаат менен макулдашып чечишет, өз ишмердүүлүгү тууралуу жергиликтүү жамааттын алдында отчет беришет. Жергиликтүү жамаат жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү жана аткаруу органдарынын ортосундагы талаш-тартыштарды чечет.

4.4. Жергиликтүү жамааттын өнүгүүсүнүн деңгээлине төмөндөгү белгилердин (прецеденттик мүнөздөмөлөрдүн) негизинде баа берсе болот:

- коомдук өз ара аракеттенүү, коңшулук мамилелер, жүрүм-турумдун жалпы эрежелери жана нормалары;

- чарбалык муктаждык (көпүрө куруу, эс алуу, билим берүү жайларын ремонттоо жана башка) келип чыккандагы жашоочулардын биримдиги;

- жан-дүйнө жана маданий керектөөлөрүн чечүүдө жашоочулардын биримдиги;

- жашаган жерин көрктөндүрүүдө жашоочулардын биримдиги;

- коллективдүү жана жеке укуктарды жана кызыкчылыктарды коргоодогу биримдик;

- аймактык коомдук башкаруунун (TOC) болушу жана активдүүлүгү;

- жарандардын өз ара салык киргизүүсүнүн болушу;

- маданий-массалык иш чараларды өткөрүүдөгү жашоочулардын активдүүлүгү (жылына өткөрүлгөн иш чаранын саны жана катышкандардын саны);

- өндүрүштүк, чарбалык ишмердиктеги өз ара байланыш;

- жарандардын ченем чыгаруудагы активдүүлүгү (чогулуштарда, жыйындарда чечим кабыл алууга катышуусу);

- жарандардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүнө көзөмөл жүргүзүүгө катышуусу (ЖӨБО отчетторун угууга катышкан жамааттын мүчөлөрүнүн саны);

- жашоочулардын бири-бирине өз ара социалдык жардам көрсөтүүсү (той, маркумду узатуу жана башка иш чараларына катышуусу, ардагерлерге жана багуусуз калгандарга жардам берүүсү).

4.5. Жергиликтүү жамааттын зарылчылыгына жараша башка жергиликтүү жамааттар менен түздөн-түз алакага кирүүгө укугу бар.

4.6. Жергиликтүү жамаат мыйзамдарга ылайык тарыхый, маданий, улуттук жана башка жергиликтүү салттарды жана өзгөчөлүктөрдү чагылдырган расмий символдорду белгилөөгө укутуу. Символдордун сүрөттөп баяндалышы жана аларды пайдалануунун тартиби жергиликтүү кеңештин токтому менен белгиленет.

 1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлүгүнө өтүүнүн жана мүчөлүгүнөн чыгуунун тартиби

 

         5.1. Жашы 16 дан жогору, Кыргыз Республикасынын жаранынын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте шаарда өзү жашаган дареги боюнча каттоодон өтүү фактысы аны шаардын же айылдык аймактын жергиликтүү жамаатынын мүчөсү деп таануу үчүн негиз болуп саналат.

5.2. Жергиликтүү жамааттын мүчөсү болуп эcептелбеген (каттоосу боюнча), бирок шаарда 1 жылдан ашуун жашаган Кыргыз Республикасынын жарандары, ошол жердин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органына шайланууга жана шайлоо укуктарын кошпогондо, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү сыяктуу эле калган баардык укуктарга жана милдеттерге ээ.

5.3. Ушул Уставда жана Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралган негиздерден тышкары, Кыргыз Республикасынын жаранынын жергиликтүү жамааттын мүчөлүгүнө кирүүсүнө кандайдыр-бир башка шарттарды белгилөөгө жол берилбейт.

5.4. Кыргыз Республикасынын жараны төмөнкү учурда жергиликтүү жамааттын мүчөлүгүнөн чыгат:

- ал Кыргыз Республикасынын жарандыгын жоготкондо;

- ал каза болгондо;

- аны өлдү, дайынсыз жок болду деп таануу жөнүндө соттун чечими мыйзамдуу күчүнө киргенде;

- ал шаардан сырткары туруктуу жашоо үчүн чыгып кеткенде.

 

 1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн укуктары

6.1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү жынысына, расасына, тилине, майыптыгына, этностук таандыктыгына, дин тутуусуна, курагына, саясий жана башка ишенимдерине, билимине, тегине, мүлктүк жана башка абалына, ошондой эле башка жагдайларга карабастан төмөндөгүлөргө укуктуу:

- жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө катышууга;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайланууга жана шайлоого;

         - жамааттын ишин башкарууга байланыштуу маселелерди талкуулоого

         - мыйзамдарда жана ушул Уставда белгиленген тартипте жергиликтүү кеңештин токтомдорунун долбоорун демилгелөө жана аларды жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизүү үчүн демилгечи топторду түзүүгө;

         - жамааттын муктаждыгын иликтөөгө жана аларды жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана (же) мамлекеттик органдар менен бирдикте чечүү үчүн демилгелүү топторду түзүүгө;

         - шаардын мэриясына жана жергиликтүү кеңешке, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмчөлөрүнө, уюмдарга, мекемелерге, ишканаларга жана алардын жетекчилерине жеке өзү кайрылууга, ошондой эле сунуштар, арыздар жана даттануулар менен кошо жеке жана коллективдүү кайрылууларды жөнөтүүгө, жамаатка тийешелүү бардык маселелер боюнча өз алдынча башкаруу органдарына сунуш киргизүүгө жана коюлган суроолоруна ынанымдуу жооп алууга, алардын иши боюнча пикирин айтууга жана баа берүүгө;

- жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү үчүн белгиленген жеңилдиктерден пайдаланууга;

         - муниципалдык менчиктин мүлкүнүн обьектилеринин реестиринин мазмуну менен таанышууга;

         - муниципалдык менчикте турган башка мүлктөрдү берүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары өткөргөн сатууларга (аукциондорго жана конкурстарга) катышууга;

         - жамааттын мүчөлөрүнүн биргелешкен күч аракеттери менен түзүлгөн байлыктардан жана каражаттардан, ошондой эле жамааташтыктан ортолук менчигинде уюм, мекеме ишканалардын кызматтарынан белгиленген чегинде пайдаланууга:

         - жергиликтүү курултайларга, элдик жыйындарга, чогулуштарга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ачык жыйналыштарына катышууга, өз оюн эркин айтып, талкууланып жаткан маселе боюнча өзүнүн сунуштарын киргизүүгө;

         - уставда каралган ушул укуктар бузулса, аларды кароо максатында тиешелүү органдарга кайрылууга;

         - жамааттын башка мүчөлөрү тарабынан коомдук тартипти, ушул Уставдын эрежелерин бузган учурда, алардан мыйзамдардын, ушул Уставдын аткарылышын, коомдук тартипти сактоону жана укук бузуларды токтотууну талап кылууга, керек болсо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана укук коргоо органдарына кайрылууга;

         - жамааттын жашоо шартын жакшыртуу максатында өткөрүлгөн коомдук пайдалуу, демөөрчүлүк иш-чараларына (ашарларга, ишембиликтерге, демөөрчүлүк акцияларына, иш-чараларга, марафондорго) катышууга;

- кичи шаарлардын айланасындагы жаңы турак-жай конуштарынын кеңештери, үй, көчө, кварталдык комитеттер түрүндө аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарын, жаштар комитетин, аялдар кеңешин, аксакалдар кеңешин, ыктыярдуу элдик кошундарды, коомдук алдын алуу борборлорун (КААБ) жана башка коомдук уюмдарды, жамаатты, коммерциялык эмес уюмду Кыргыз Республикасынын мыйзам ченемдерине карама-каршы келбегендей түзүүгө же аларга мүчө болуп кирүүгө;

- жергиликтүү бюджетти түзүүгө катышууга, ошондой эле жергиликтүү бюджеттен чыгымдалып жаткан каражаттар тууралуу түшүнүктүү жана жөнөкөйлөтүлгөн формада маалымат алууга (жарандык бюджет);

        - мыйзамдын чегинде өндүрүштүк тейлөөчүлүк (сервистик) соода жана калкка башка кызмат көрсөтүү багытындагы ишканаларды уюштурууга;

        - адал мээнет, ак эмгек менен өз байлыгын арттырууга жана анын жалпы жамаат, ошондой эле өз алдынча башкаруу органдары тарабынан ишенимдүү корголушун талап кылууга;

        - ушул Уставда каралган тартипте жергиликтүү жамааттын мүчөлүгүнөн өз эрки менен чыгууга;

        -  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Уставда каралган башка укуктардан пайдаланууга.

        Жергиликтүү өз алдынча башкарууну жүзөгө ашырууда Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларды кошпогондо, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн укуктарын чектөөгө жол берилбейт жана чектөө соттук тартипте даттанылышы мүмкүн.

 

 1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн милдеттери

         7.1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү расасына, этностук тиешелүүлүгүнө, динге болгон мамилесине карабастан, төмөндөгүлөргө милдеттүү:

         - Кыргыз Республикасынын Конституциясын, мыйзамдарын жана башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Уставды бекем сактоого;

         - жергиликтүү жамааттын башка мүчөлөрүнүн укуктарын жана эркиндиктерин урматтоого;

         - жынысы, расасы, тили, майыптуулугу, этноско таандыктыгы, туткан дини, курагы, саясий же башка ынанымдары, билими, теги, мүлктүк же башка абалы, ошондой эле башка жагдайлары боюнча адамдарды басмырлоого жол бербөөгө;

         - этностук маанидеги көйгөйлөргө өтүп кетүү ыктымалы бар социалдык жана башка характердеги конфликтерди алдын алуу боюнча укук коргоо органдарына жана жергиликтүү бийликке көмөк көрсөтүүгө;

         - этностук жамааттардын маданиятынын өзгөчөлүктөрүнө толеранттуу болууга;

         - жамаатын өз алдынча башкаруу органдары тарабынан мыйзамдын чегинде белгиленген салыктардын жана жыйымдардын баардык түрлөрүн кечиктирбей өз убагында төлөөгө;

         - жамааттын турмуш-тиричилик шартын жакшыртууга багытталган баардык коомдук пайдалуу жумуштарга (социалдык багыттагы обьектилерди, жолдорду, көпүрөлөрдү, оңдогон арыктарды, көчөлөрдү, санитария боюнча тазалоого, көрктөндүрүүгө, жашылдандырууга жана башка максаттарында уюштурулган ашарларга) катышууга, аларды ишке ашыруу боюнча (бекитилген шарттарды, чекиттерди) нормаларды, өзгөчө кырдаалдарда жана башка шарттарда коомдук тартипти, жарандык коргонуунун талаптарын сактоого жана башка коомдук кызматтарды милдетүү түрдө аткарууга;

           - жамааттын өз алдынча башкаруу органдарынын мыйзам чегинде жана ушул Уставдын негизинде кабыл алынган бардык чечимдерин аткарууга;

                   - жамааттын белгиленген ортолук менчигин түзүүгө жана өнүктүрүүгө өз салымын кошууга, аларды сарамжалдуу пайдаланууга жана сактоого;

         - жамаатын мүчөлөрүнүн биргелешкен пайдалануусундагы жерди, сууну жана башка жаратылыш байлыктарын сарамжалдуу пайдаланууга.

         - өз үйүн, короо-жайын таза кармоого жана өз убагында оңдоп турууга, көрктөндүрүүгө жана жашылдандырууга, өз чарбасынан жогорку түшүмдү алууну камсыз кылууга;

         - калктуу конуштардагы жалпы колдонуудагы жерлерде жүргөндө тазалыкты сактоого;

         - курчап турган табиятка (айлана-чөйрөгө) камкордук, сарамжалдуулук менен мамиле жасоого, токой, бак-дарак жана башка өсүмдүктөргө жана жан-жаныбарларга кыянат мамиле кылгандар менен айосуз күрөшүүгө, тарыхый, маданий жана табигый эстеликтерди сактоого;

         - калктуу конуштарда мал кармоодо санитардык, ветеринардык жоболорду сактоого;

         - турак-жай имараттарын куруу эрежелерин так сактоого, турак үйлөрдү, ага жакын аймактарды пайдаланууда өрт коопсуздугунун санитардык жана ветеринардык эрежелеринин туура сакталышына көмөктөшүүгө;

         - мыйзамдуулукту бузуунун бардык көрүнүштөрүнө, коомчулуктун материалдык байлыктарына зыян келтирүүчүлөргө жана адептүүлүккө көңүл коштук менен мамиле жасабай ага каршы күрөшүүгө милдеттүү.

         Жергиликтүү жамааттын ар-бир мүчөсү, өз аймагынын калыптанып калган шарттарына жараша, кошумча төмөндөгү өзгөчө милдеттерди жана парздарды аткарууга милдеттүү:

           - ар бир ата-эненин милдети катары баланын өсүп-өнүгүүсүнө жана билим алуусуна кам көрүүгө, туура тарбия берүүгө жооп берүүгө;

           - эмгекке жарамдуу жашы жеткен ар бир бала ата-энелерине камкордук көрүүгө;

           - жалпы калктын ыйык парзы катары жамааттын ар бир мүчөсүнө гумандуулук жана боорукердик менен мамиле жасоого, жетимдерди жана ата-энесинин багуусунан ажыраган балдарды, ошондой эле багар-көрөрү жок кары-картаңдарды, майыптарды, эмгекке жарамсыздарды камкордукка алууга жана багууга;

           - улууга урмат, кичүүгө ызат, аялдарга сый көрсөтүүгө, араккечтике, уурулукка, баңгиликке, сойкулукка, бузукулукка, бекерпоздукка барбоого, жамааттын башка мүчөлөрүнүн укуктарын жана эркиндигин ызаттоого, коомдук тартипти сактоого катышууга;

           - ар бир үй-бүлө башчысы өз үй-бүлөөсүндө ынтымактуу, бейпил турмушту камсыз кылууга, кошуна колоңдор менен тынчтыкта жашоого, үй-бүлөө мүчөлөрүн, айрыкча жаш муундарды эмгектенүүгө, Ата-Мекенин, өз айылын шаарын сүйүүгө, патриоттукка, интернационализмге, достукка тарбиялоого;

           - ар бир улуттун намысын жана каада-салттарын урматтоого, улуттар аралык ынтымакты, биримдикти чыңдоого, ар бир улуттун маданиятын өркүндөтүүгө көмөк көрсөтүүгө;

           - шаардын коомдук жайларында жамааттын беделин түшүрүүчү жосунсуз жоруктарды жасабоого, намысты бекем кармоо ыйык парз экендигин унутпоого;

         - маркумду акыркы сапарга узатууда жоосунсуз жоруктарды жасоого, атап айтканда көңүл айтуу сыяктуу шылтоолоп ичкилик ичүүлөргө, уруксат берилгенден ашык мал союуга, жыртыш таратууга, кийит кийгизүүгъ, доорон акы берүүгө катуу тыюу салынат;

          - кызды күйөөгө берүү, келин алуу эки тараптын макулдашуусу менен жүргүзүлөт жана ашыкча чыгымга жол берилбейт;

          - ичкиликке, наркоманияга өтө берилген атуулдарга коомдук жаза чаралары менен таасир кылууга катышууга;

          - шаардагы ар бир атуул кыргыз элинин кайрымдуулук салттарын улап, бей-бечараларга, жардамга муктаждарга жардам көрсөтүү максатында айыл өкмөтүнүн алдында фонд ачылат, түшкөн каражат комиссия аркылуу бөлүштүрүлүп турулат;

                   -  шаардагы жол жээктериндеги муниципалдык менчиктеги бак-дарактарды айыл өкмөтүнүн жана мэриянын уруксатысыз кыюуга тыюу салынат;

           - Орозо, Курбан айт, Ноорузду спирт ичимдиксиз белгилөө ар адамдын ыйык милдети деп эсептелинет.

 

 1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары
 2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана аны ишке ашыруунун формалары

8.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу – бул жергиликтүү жамааттардын жергиликтүү маанидеги маселелерди өз кызыкчылыктарында жана өз жоопкерчилиги менен өз алдынча чечүүсүнүн Конституция менен кепилденген укугу жана чыныгы мүмкүнчүлүлүгү.

         8.2. Жергиликтүү өз алдынча башкарууну жарандардын жергиликтүү жамааттары түздөн-түз же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү (жергиликтүү кеңештер) жана аткаруу (шаардын мэриясы) органдары аркылуу жүзөгө ашырышат.

8.3. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү ошондой эле коомдук жана мамлекеттик турмуштун бардык маанилүү маселелелерин жана жергиликтүү маанидеги маселелелерди жыйындарда (чогулуштарда), курултайларда, коомдук угууларда талкуулоо, ченем чыгаруу демилгесин көтөрүү жана/же жергиликтүү маанидеги өзгөчө маанилүү маселелер боюнча түз добуш берүү аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкарууну тикелей ишке ашырышат.

8.4. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү ошондой эле өз демилгеси, өз каражаттарынын жана башка тараптардын каражаттарынын эсебинен жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү аркылуу да жергиликтүү өз алдынча башкарууну ишке ашырышат.

 

 1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

9.1. Кара-Суу шаарынын аймагынын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары - жергиликтүү кеңештер, шаардын мэриясы өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, мыйзамдарынын, башка ченемдик укуктук актыларынын, ушул Уставдын негизинде жалпы калктын атынан ачык жана жергиликтүү жамааттын кызыкчылыктарында жүзөгө ашырышат, анын алдында жооптуу болушат.

9.2. Жарандар мыйзамдарга жана ушул уставга ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына жана алардын кызмат адамдарына кайрылышат, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иши жөнүндө маалымат алышат, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайланышат. 

          9.3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана алардын жетекчилери, жергиликтүү кеңештин депутаттары мезгил-мезгили менен бирок жылына бир жолудан кем эмес жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн алдында отчет берип турушат.

9.4. Шаардын мэриясы маанилүү маселелер боюнча чечим кабыл алуунун алдында, жергиликтүү кеңештин кароосуна жалпы жамаатка тиешелүү чечимдердин долбоорлорун даярдап киргизүү учурунда жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн пикирлерин жана сунуштарын сурап билүүгө, алар кабыл алынгандан кийин жамааттын мүчөлөрүн кабарландырууга милдеттүү.

         9.5. Жергиликтүү кеңеш өзүнүн сессиясынын датасы жана күн тартиби жөнүндө алдын ала жарандарга маалымдоого, алардын сессияга, жыйындарга катышуусуна шарт түзүүгө, ошондой эле кабыл алынган чечимдер боюнча жергиликтүү жамаатты маалымдоого милдетүү.

 

III. Жергиликтүү маанидеги маселелер

 1. Жергиликтүү маанидеги маселелер

10.1. Жергиликтүү маанидеги маселелер – бул шаардын аймагынын жашоо-турмушунун тутумунун иштешин жана өнүгүшүн уюштуруу, жергиликтүү жамааттын жашоо тиричилигин жана башка таламдарын канааттандырууну камсыз кылуу үчүн жергиликтүү жамааттын жана анын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына берилген  маселелер. Алар тиешелүү мыйзам жана жергиликтүү жамааттын уставы менен белгиленет, аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жолу менен өзгөртүлөт жана/же токтотулат.

10.2. Жергиликтүү маанидеги маселелердин тизмеси Мыйзамда белгиленген тизме менен биротоло бүттү деп эсептелбейт. Жергиликтүү жамааттар менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары мамлекеттик органдардын компетенциясына кирбеген жана КР мыйзамдарында карама-каршы келбеген шартта өздөрүнүн географиялык, салттык, этностук, чек-аралык жана башка өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу жергиликтүү маанидеги кошумча маселелерди жергиликтүү жамааттын Уставында белгилөөгө укуктуу.

10.3. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү жамааттын өз ара мамилелеринин тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамы, башка ченемдик укуктук актылары, ошондой эле жергиликтүү жамааттын уставы менен белгиленет.

10.4. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнүн натыйжалары боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жана жергиликтүү жамааттын жарандардын демилгеси боюнча өз алдынча түзүлгөн топтору тиешелүү аймактын жергиликтүү жамаатына отчет берет.

 

 1. Мыйзамда белгиленбеген жергиликтүү маанидеги маселелерди аныктоонун тартиби

         11.1. Маселени жергиликтүү маанидеги деп табуу үчүн ал жергиликтүү муктаждыктын жана кызыкчылыктын болушу, мамлекеттик же башка тараптардын эч кимиси аны чечпей жатышы, аны чечүү үчүн ресурстарды табуунун мүмкүнчүлүгүнүн бардыгы, аны аткаруучу субъектилердин (жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жамаат) отчеттуулугу сыяктуу критерийлерге туура келүүгө тийиш.

        11.2. Төмөнкү тизмедеги маселелер жергиликтүү маанидеги маселелер катары жергиликтүү жамааттын уставына киргизилиши мүмкүн:

көчөлөрдү, суу курулмаларын оңдоп-түзөөнү жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

коомдук пайдалануудагы жерлердеги бак-дарактарды өстүрүүнү жана коргоону жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

калктуу конуштарда мал, ит, мышык жана канаттуларды кармоону жана багууну жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

калктуу конуштарда жалпы пайдалануудагы жерлерди күтүүнү жана пайдаланууну жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

калктуу конуштарда жалпы пайдалануудагы сугат суусун колдонуунужөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

калктуу конуштарда жалпы пайдалануудагы ичүүчү сууну колдонууну жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

калктуу конуштарда коомдук тартипти сактоого көмөк көрсөтүү;

жергиликтүү жамааттын ичиндеги ийкемдүү мамиле, жашоого жагымдуу маанай түзүү, жергиликтүү жүрүм-турумду, адеп-ахлакты бекемдөөгө, элдик каада-салты сактоого жана өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүү;

жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн арасындагы ар кандай пикир келишпестиктерди, чыр-чатактарды чечүүгө көмөк көрсөтүү;

үй бүлөлүк салтанаттарды өткөрүүнү жөнгө салууга көмөк көрсөтүү;

маркумду акыркы сапарга узатуу, эскерүү иш чараларын өткөрүүнү жөнгө салууга көмөк көрсөтүү.

11.3. Жергиликтүү жамаат өзү ушул уставга ылайык аныктаган Мыйзамда белгиленбеген жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча эрежелерди иштеп чыгат, колдонууга киргизет жана сакталышын, аткарылышын көзөмөлдөйт.

 

 1. Жергиликтүү жамааттын жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө катышуусу, бул учурдагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара мамилелеринин тартиби. Демилгечи топтор

12.1. Жынысына, расасына, улутуна, тилине, туткан динине, кызматтык жана мүлктүк абалына көз карандысыз 16 жашка толгон жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү жергиликтүү жамаатты социалдык-экономикалык өнүктүрүү программаларын (мындан ары - СЭӨП) натыйжалуу ишке ашыруу, аймактын турмуш-тиричиликтик тутумдарын өнүктүрүү, калкка зарыл болгон мамлекеттик жана мунициалдык кызматтарды көрсөтүү максаттарында жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракетте катышууга укуктуу.

12.2. Жергиликтүү жамааттын жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө катышуусу жамааттын мүчөлөрүнүн жамааттын муктаждыктарын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргелешип же өз алдынча иликтөөсү аркылуу жүзөгө ашырылат.

12.3. Жергиликтүү жамааттын муктаждыктарын биргелешип иликтөө процессинде, ыктыярдуу негизде шаардын мэриясы жана /же жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү ар кайсы тармактар боюнча демилгечи топторду түзөт, аткаруу мөөнөттөрүн, ресурстарын, аткарууга жооптууларды белгилейт. Бул учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана жергиликтүү жамааттын артыкчылыктуу көйгөйлөрүн табуу, аларды чечүү боюнча иш-чараларды аныктоо, бул тууралуу шаардын жашоочуларынын ой-пикирлерин жана кызыкчылыктарын эске алуу  менен ишке ашырылат.

12.4. Жамааттын муктаждыктарын биргелешип иликтөө процессине төмөнкүлөр катыша алышат:

- жергиликтүү жамааттын жигердүү мүчөлөрү;

- жергиликтүү кеңештин депутаттары;

- шаардын мэриясынын аппаратынын кызматкерлери;

- мамлекеттик уюмдардын, ишканалардын, мекемелердин, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмчөлөрүнүн, коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын, коомдук бирикмелердин өкүлдөрү.

12.5. Шаардын мэриясы жумушчу жолугушуулардын натыйжалары боюнча жыйынга (чогулушка), коомдук угууга төмөнкүлөрдү алып чыгат:

- жамааттын муктаждыктарын биргелешип иликтөөнүн натыйжалары;

- өнүктүрүү программаларын жана пландарын (анын ичинде СЭӨП, БАП ж.б.);

- тандалып алынган багыттар боюнча демилгечи топтордун санын;

- жергиликтүү жамаат менен макулдашуу (өзгөртүү, толуктоо) үчүн демилгечи топтордун мүчөлөрүнүн тизмесин.

12.6. Демилгечи топтордун саны жана алардын курамы, жергиликтүү жамааттын кичи кеңеши менен макулдашылат, андан кийин шаардын мэринин башчысынын чечими менен бекитилет.

12.7. Биргелешкен аракеттер Планынын долбоору жергиликтүү жамаат менен жыйында (чогулушта), коомдук угууларда макулдашылат, катышуучулардын сын-пикирлери жана сунуштарын эске алуу менен жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет. Бул маалымат жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын расмий сайтына же болбосо маалыматтык тактайында илинүү жолу менен жалпы элге маалымдалат.

12.8. Социалдык-экономикалык өнүгүү жана калкты социалдык коргоо программасы шаардын мэриясы тарабынан иштелип чыгат жана Кыргыз Республкасынын Бюджеттик кодексинин талаптарына ылайык жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет.

12.9. Жергиликтүү жамааттын социалдык-экономикалык өнүгүү жана калкты социалдык коргоо программасынын долбоорун талкуулоо боюнча коомдук угууларды өткөрөт. Талкуунун жыйынтыгы боюнча социалдык-экономикалык өнүгүү жана калкты социалдык коргоо программасы жана жергиликтүү бюджеттердин артыкчылыктары кезектеги бюджеттик жылдан мурунку жылдын 1-июнунан кечиктирилбестен жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет.

 

 1. Биргелешкен мониторинг жана баа берүү

13.1. Жамааттын артыкчылыктуу маселелерин аныктоо жана чечүү боюнча ачыктыкты, айкындыкты камсыз кылуу жана жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүн жергиликтүү коомдук маанилүү чечимдерди кабыл алууга тартуу, ошондой эле жергиликтүү жамааттын, донор уюмдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өнүгүшүнө чегерилген каражаттарынын натыйжалуулугун жогорулатуу максатында биргелешкен мониторинг жана баа берүү боюнча иш чаралары жүргүзүлөт.

13.2. Биргелешкен мониторинг жана баа берүүнүн максаттары төмөнкү болуп саналат:

- жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иш-аракеттерине жана муниципалдык кызматтардын сапатына баа берүү жана мониторинг жүргүзүү;

- шаардын территориясында жергиликтүү жана (же) республикалык бюджеттен, эл аралык жана башка донор уюмдардын, спонсорлордун жана башка мыйзамдар менен тыюу салынбаган булактардан каржыланып ишке ашырылуучу жергиликтүү демилгелердин/долбоорлордун/программалардын иш жүзүнө ашыруу натыйжаларына мониторинг жүргүзүү жана баа берүү;

- жергиликтүү демилгелерди/долбоорлорду/программаларды ишке ашыруу процессин, ошондой эле муниципалдык кызматтарды жакшыртуу боюнча сунуштамаларды иштеп чыгуу;

- этностор аралык конфликтерди алдын алуу жана болтурбоо максатында шаардын чегинде этностор аралык мамилелерге мониторинг жүргүзүү.

13.3. Жогоруда көрсөтүлгөн милдеттерди аткаруу үчүн жергиликтүү кеңеш биргелешкен мониторинг жана баа берүү боюнча жумушчу топ түзүүгө укуктуу. Жергиликтүү кеңеш ушул Уставдын 27.2. пунктунда көрсөтүлгөн маселелер боюнча кошумча биргелешкен мониторинг жана баа берүү боюнча жумушчу топторду түзүүгө укуктуу. Биргелешкен мониторинг жана баа берүү боюнча жумушчу топтордун иш-аракеттеринин тартиби жергиликтүү кеңеш тарабынан аныкталат.

13.4. Биргелешкен мониторинг жана баа берүү боюнча топтун курамына жергиликтүү кеңештин депутаттары, демилгечи топтордун, коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү жана башка жактар кирүүгө укуктуу. Топтун курамы жергиликтүү кеңеш тарабынан бекитилет.

13.5. Шаардык мэрия ушул Уставдын 15.1.-15.2. пункттарында көрсөтүлгөн максаттарга жетүүгө жана маселелерди чечүү үчүн өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча биргелешкен мониторинг жана баа берүү топторун түзүүгө укуктуу.

13.6. Биргелешкен мониторинг жана баа берүү тобунун иштеринин натыйжалары маалыматтык керегелерге илинет, жарыяларда, жалпыга маалымдоо каражаттарында таратылат, ошондой эле талкуулоо үчүн жыйындарга (чогулуштарга), коомдук угууларга, курултайларга зарылчылыгына жараша киргизилет.

 

 1. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу

14.1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү, ченемдик укуктук актыларга ылайык, жашаган жери боюнча жергиликтүү маанидеги маселелерди өз демилгелери жана өзүнүн жоопкерчилиги менен өз алдынча чечүү үчүн шаардын аймагында ишке ашыруу үчүн аймактык коомдук жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын уюштурууга укуктуу.

14.2. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары шаарларда аймактык коомдук өз алдынча башкаруу кеңеши, кварталдык жана үй комитеттери, кварталдык, көчө жана үй комитеттери түрүндө түзүлөт.

14.3. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруулардын аймактарынын чектери жашоочулардын сунуштарын эске алуу менен жергиликтүү кеңеш тарабынан белгиленет.

14.4. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу алар жергиликтүү кеңеш тарабынан каттоого алынган учурдан тартып өз статустарына ээ болушат. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте юридикалык жак статусуна алууга укуктуу.

14.5. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарына келишимдик негизде жергиликтүү маанидеги айрым маселелерди өткөрүп бериши мүмкүн. Ошондой эле аларга ыкчам башкарууга чарбалык объекттерди, турак жай жана турак жай эмес фондду, ошондой эле өзүнүн материалдык жана башка ресурстарынын бир бөлүгүн өткөрүп берүүгө укуктуу.

14.6. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары өздөрүн шайлаган жарандардын чогулушуна жана аларды каттаган жергиликтүү кеңешке отчет берет.

 

 1. IV. Жергиликтүү жамааттын жергиликтүү өз алдынча башкарууну жүзөгө ашырууга түз катышуу формалары

 

 1. Жергиликтүү жамааттын курултайы

15.1. Шаарда жалпы кызыкчылыктарды жараткан өтө маанилүү маселелерди, анын ичинде жергиликтүү жамааттын жашоо-турмушунатиешелүү жергиликтүү маанидеги маселелердижамааттын мүчөлөрү менен талкуулап, сунуштама түрүндө коллективдүү чечим кабыл алуу үчүн шаардын жергиликтүү жамаатынын өкүлдөрүнүн жыйыны- жергиликтүү жамааттын курултайы (мындан ары - курултай) чакырылат.

Курултайдын делегаттары (жергиликтүү жамааттын өкүлдөрү) жарандардын жыйындарында (чогулуштарында) жергиликтүү жамааттын өкүлдөрүнүн ичинен шайланат.

15.2. Курултайдын ишин уюштуруу конституциялык мыйзамда, Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен бекитилген Жободо жана ушул уставда каралган тартипте жүргүзүлөт.

15.3. Курултай төмөнкүлөрдү камтуу менен жергиликтүү жамааттардын турмуштук мааниге ээ болгон бардык маселелерин кароого укуктуу:

- жергиликтүү жамааттардын Уставын кабыл алуу, ага өзгөртүү жана толуктоо киргизүү;

- өнүктүрүү программаларын жана пландарын, ошону менен бирге жергиликтүү жамаат менен жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын биргелешкен аркеттер пландарын, аймактын социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана жергиликтүү калкты социалдык коргоо программаларынын долбоорлорун (мындан ары – СЭӨП, БАП ж.б.);

- жергиликтүү жамааттардын аймагында өзүн-өзү каржылоону, өзүн-өзү камсыз кылууну, өзүн-өзү жөнгө салууну уюштуруунун негизги принциптерин жана эрежелерин бекитүү;

- жергиликтүү жамааттардын жергиликтүү бюджетин, ошондой эле бюджеттен тышкаркы каражаттарын түзүү, аткаруу жана пайдалануу;

- коомдук тартипти коргоо боюнча негизги эрежелерди жана иш-чараларды белгилөө, майрамдарды, жүрүштөрдү жана диний ырым-жырымдарды, башка иш-чараларды уюштуруунун жергиликтүү жамааттардын турмуш-тиричилигине таасир этиши мүмкүн болгон экологиялык жана санитардык талаптарды сактоо;

- өзгөчө кырдаалдарда жана коомчулуктун таламында жергиликтүү жамааттардын күчүн жана каражатын моблизациялоону талап кылган башка шарттарда жергиликтүү жамааттардын мүчөлөрүнүн коомдук кызмат өтөшү боюнча милдеттүү нормаларды белгилөө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана жергиликтүү жамааттардын Уставына каршы келбеген, жергиликтүү жамааттардын турмуш-тиричилигине тиешеси бар башка маанилүү маселелерди кароо.

15.4. Курултайдын чечимдери сунуштама түрүндө болот жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органынын башчысынын катышуусу менен жергиликтүү кеңеште милдеттүү түрдө каралат. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Уставга карама каршы келбеген жергиликтүү жамааттын курултайынын чечимдери жергиликтүү кеңеш жактыргандан кийин шаар бардык жеринде аткаруу үчүн милдеттүү болуп саналат. Курултайды чакыруу, анын күн тартиби жана өткөрүү датасы жергиликтүү кеңеш тарабынан кабыл алынат. Жергиликтүү жамааттын курултайын даярдоо жана өткөрүү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органына жүктөлөт.

15.5. Курултайдын делегаттары жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн санына жана шаар өзгөчөлүктөрүнө жараша жергиликтүү кеңеш тарабынан белгиленген өкүлчүлүктүн нормаларына ылайык, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү жашаган жери боюнча шаардык жыйналыштарда (чогулуштарда) шайланат.

Эгерде шаар бирден ашык калктуу пунктан, аймактык бирдиктен турса, анда өкүлчүлүктүн нормасы пропорционалдуу түрдө алардын ар биринин калкынын өкүлчүлүгүн эске алуу зарыл.

15.6. Күн тартибин көрсөтүү менен курултайды чакыруу демилгеси жергиликтүү кеңешке, жергиликтүү жамааттын демилгечи тобуна тийиштүү болот.

15.7. Жергиликтүү жамааттын демилгечи тобунун демилгесинин негизинде курултайды чакыруудан баш тартуу сотко даттанылышы мүмкүн.

 

 1. Жергиликтүү жамааттын кичи кеңеши

16.1. Калыптанып калган практикага ылайык шаарлар кичи райондордон, жеке секторлордон, чөлкөмдөрдөн жана турак-жай конуштарынан (калктуу конуштардан) турат. Алар территориясы боюнча аймактык коомдук башкарууларга, кварталдарга жана көчөлөргө бөлүнгөн.

16.2. Курултайлардын аралыгында (ортосунда) жергиликтүү жамааттын ишмердүүлүгүн уюштуруу максатында курултайдын чечими менен шаардын бүткүл территориясын камтыгандай түрдө бардык аймактык коомдук башкаруулардан, айылдардан, кварталдардан жана көчө комитеттеринен бир жылга шайланган бирден өкүл, шаардан сыртта жашаган жердештик коомдордун башчылары, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү түзгөн коомдук уюмдардын жетекчилери курамына кирген Жергиликтүү жамааттын кичи кеңеши (мындан ары-Кичи кеңеш) түзүлөт.

16.3. Кичи кеңешке жергиликтүү курултайдын төрагасы жетекчилик кылат.

16.4. Кичи кеңеш жергиликтүү жамааттын аймагында жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдарын, жаштар комитетин, аялдар кеңешин, карыялар кеңешин, аксакалдар сотун, ыктыярдуу элдик кошундарды, коомдук алдын алуу борборлорун (КААБ), коммерциялык эмес уюмдардыжана башка коомдук уюмдарды түзүшүнө түрткү берет жана көмөк көрсөтөт.

16.5. Кичи кеңеш жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү менен бирдикте иш алып барат.

16.6. Кичи кеңеш туруктуу жана ыкчам байланышта болуу үчүн жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүн тартуу менен вотсап-топторун түзөт.

16.7. Жергиликтүү жамаатта болуп жаткан жагдайды терең билүү, өздөрүнө ашыкча жүк албоо үчүн Кичи кеңештин мүчөлөрү багыттар боюнча иш бөлүштүрүп алышат.

16.8. Кичи кеңеш жергиликтүү жамааттын пикири, сунушу, макулдугу зарыл болгон учурларда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары уюштуруп жаткан иш чараларына толук курамы менен катышат, кызыкчылыгына жараша аймактык коомдук башкаруулардын, кварталдардын жана көчө комитеттеринин элин катышууга чакырат. Иш-чараларына катышуу тууралуу кезектеги курултайда билдирүү берет.

16.9. Кичи кеңеш жергиликтүү жамааттын уставынын жол-жоболорун түшүндүрөт жана жамааттын арасында таратат, уставдын сакталышына, аткарылышына көзөмөлдүк жүргүзөт.

16.10. Кичи кеңеш Кыргызстандын шаарларындагы жана чет өлкөлөрдөгү жердештик коомдор менен байланыш түзөт жана алардын мүчөлөрүн, ыктыярдуу каражаттарын шаарды өнүктүрүүгө тартат.

 

 1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жыйындары (чогулуштары)

17.1. Жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн пикирлерин эске алуу, жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруучу органдарынын маалыматтарын угуу жана талкуулоо максатында бир көчөнүн/бир кварталдын/шаардагы кичи райондун/шаардын бөлүгүндө жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жыйыны (чогулушу) өткөрүлөт.

17.2. Жыйындарда (чогулуштарда)  төмөндөгү маселелер каралат:

- жергиликтүү жамааттын уставынын долбоору, ошондой эле жергиликтүү жамааттын уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө ченемдик укуктук актынын долбоору;

- шаарды өнүктүрүүнүн программаларынын жана пландарынын долбоорлору (анын ичинде СЭӨП, БАП ж.б.) жана аларга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө долбоорлор;

- шаардын аймагынын, кварталдын, көчөнүн белгилүү болгон өзгөчө көйгөйлөрүн чечүү боюнча биргелешкен аркеттердин планы;

- шаарда этностор аралык мамилелерди жакшыртуу, этностор аралык конфликттерди болтурбоо боюнча алдын алуу жумуштарын жүргүзүү;

- жергиликтүү жамааттын муниципалдык менчигин пайдалануунун жана тескөөнүн тартибин белгилөө;

- ичүүчү сууну, сугат сууну пайдалангандыгы (эгер болсо канализация, жылуулук менен камсыз кылуу), ошондой эле тиричилик калдыктарын жана башкаларды жыйноо жана чыгаруу үчүн тарифтерди талкуулоо;

- турак жай фондусун, турак жай-коммуналдык чарбаны өнүктүрүү жана көчөлөрдү, кварталдарды, көрктөндүрүү;

- аймакты куруунун башкы планы, архитектура жана шаар куруунун нормаларын жана эрежелерин сактоо маселелери;

- жергиликтүү жамааттар демилгелеген (элдик демилге) ченемдик укуктук актылардын долбоорлору;

- жергиликтүү кеңештин депутаттарынын бир жылдагы ишинин жыйынтыктары жөнүндө маалыматтарын угуу;

- шаардын территорияларынын чектеринде шаардын калктуу конуштарды түзүү жана жоюу тууралуу маселелерди талкуулоо, алардын чек араларын белгилөө жана өзгөртүү, административдик борборун белгилөө жана которуу, калктуу конуштардын категорияларын аныктоо, көчөлөрдү атоо жана кайра атоо, ошондой эле алардын аталыштарындагы транскрипцияларды өзгөртүү;

- жергиликтүү жамааттын турмуш-тиричилигин камсыз кылууга байланышкан башка маселелер.

17.3. Жыйындар (чогулуштар) шаардын жергиликтүү кеңештин депутаттары тарабынан, ошондой эле жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн (демилгечи топтун) сунуштары боюнча зарылчылыкка ылайык, бирок жылына эки жолудан аз эмес, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүн алдын ала кабарлоо менен чакырылат.

17.4. Кечиктирилгис маселелерди чечүү үчүн жыйындар (чогулуштар) шаардын мэри жергиликтүү кеңеш же анын төрагасы тарабынан белгилеген мөөнөттө жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнө жана кызыкдар адамдарга шашылыш тартипте алдын ала кабарлоо менен чакырылышы мүмкүн.

17.5. Жыйындарда (чогулушта) талкууланып жаткан маселелер боюнча жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнөн түшкөн суроолорго, сунуштарга, сын-пикирлерге жооптор мүмкүнчүлүккө жараша ошол жерде берилет, ошол жерде жооп берүүгө мүмкүн болбой калган учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан 3 күндүн ичинде каралат, алардын жыйынтыктары суроолорду, сунуштарды, сын-пикирлерди берген жыйындын (чогулуштун) катышуучуларына жазуу жүзүндө маалымдалат.

17.6. Жыйындарды (чогулуштарды) өткөрүү менен байланышкан чыгымдар жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен жабылат.

 

 1. Жыйынды (чогулушту) өткөрүүнү демилгелөөнүн, уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартиби

18.1. Жыйындарды (чогулуштарды) өткөрүүнү жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү (демилгечи топтор), жергиликтүү кеңеш же жергиликтүү кеңештин депутаттары, шаардын мэри демилгелей алышат.

18.2. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү жыйынды (чогулушту) өткөрүү боюнча саны 11-15 адамдан кем эмес демилгечи топту түзүүгө укуктуу. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан демилгечи топтун мүчөлөрүнүн мындан башка дагы саны белгилениши мүмкүн.

Демилгечи топ шаардын мэрине жергиликтүү кеңештин төрагасына чогулуш өткөрүү жөнүндө кайрылуу жөнөтөт.

18.3. Жыйынды (чогулушту) өткөрүүнү демилгелеген кайрылуу өзүнө төмөнкүлөрдү камтышы керек:

- кароого киргизилип жаткан маселени (маселелерди), жыйынды (чогулушту) өткөрүүнүн зарылдыгы жөнүндө негиздемени;

- иш-чарага катышуучуларынын божомолдуу санын (көчөлөрдүн, кварталдын);

- иш-чараны өткөрүү болжолдонгон орунду;

- демилгечи топтун мүчөлөрү жөнүндө маалыматтарды (алардын фамилияларын, ысымдарын, атасынын аттарын, жашаган даректерин).

18.4. Кайрылуу шаардын мэрине же жергиликтүү кеңештин төрагасына келип түшкөн (катталган) күндөн тартып 14 күндүн ичинде каралат.

18.5. Кайрылууну кароонун жыйынтыктары боюнча шаардын мэри жыйынды (чогулушту) өткөрүү жөнүндө чечим кабыл алат жана аларды өткөрүүнү уюштурат, же болбосо аны өткөрүүдөн баш тартат.

Кайрылууну кароонун жыйынтыктары боюнча жергиликтүү кеңештин төрагасы кайрылуу менен макул болгон учурда шаардын мэрине жыйынды (чогулушту) өткөрүүнү тапшырат же болбосо аларды өткөрүүдөн баш тартат.

18.6. Жыйынга (чогулушка) эгерде ага тийиштүү шаардын көчөнүн, кварталдын, шайлоо укугуна ээ болушкан жашоочуларынын ___ пайызы катышса, же жыйынга (чогулушка) чакырылгандардын ___ пайызы катышса, жыйын (чогулуш) укуктуу болуп эсептелет. (Жыйындын (чогулуштун) укуктуулугун аныктаган катышуучулардын саны жергиликтүү жамаат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленет: мисалы, 40 адамдан кем эмес катышса укук ченемдүү болот, чакырылгандардын жарымынан көбү катышса, бир көчөнүн, кварталдын жашоочуларынын жарымынан көбү катышса ж.б.).

18.7. Тийиштүү аймактын (көчөнүн, кварталдын шаардын) жашоочуларынын, же чогулушту өткөрүү үчүн чакырылган катышуучулардын зарыл саны болбогон учурда, жыйын (чогулуш) катышуучулардын макулдугу менен белгилүү мөөнөткө жылдырылат.

 

 1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн ченем жаратуу (элдик) демилгеси

19.1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча ченем жаратуу (элдик) демилгесин көтөрүү укугуна ээ. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү тарабынан ченем жаратуу демилгеси тартибинде иштелип чыккан жана жергиликтүү кеңешке киргизилген токтомдун долбоору милдеттүү түрдө демилгечилердин жана башка кызыкдар тараптардын өкүлдөрүнүн катышуусунда каралууга жатат.

19.2. Ченем жаратуу демилгесин ишке ашырууга чет элдик жарандар, мыйзам тартибинде аракетке жөндөмсүз деп таанылган, ошондой эле соттун өкүмү боюнча эркиндигинен ажыратылган жерде кармалган жарандар катыша албайт.

19.3. Элдик ченем жаратуу демилгени ишке ашырууга Кыргыз Республикасынын бардык аймагында - шаарда согуштук же өзгөчө кырдаалдар киргизилген шарттарда жол берилбейт.

19.4. Ченем жаратуу демилгеси иретинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама каршы келген жергиликтүү кеңештин токтомунун долбоорлору жергиликтүү кеӊешке киргизилиши мүмкүн эмес.

19.5. Жергиликтүү кеңештин токтомунун долбоорун демилгелөө жана киргизүү тууралуу сунуш менен чыккан жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү элдик демилгени ишке ашыруу үчүн курамы 7-11 адамдан турган демилгечи топту түзүшөт. Шаарда жашап турган жана 18 жашка чыккан жергиликтүү жамааттын мүчөсү демилгечи топтун мүчөсү боло алат (Демилгечи топтун мүчөлөрүнүн саны жергиликтүү жамааттын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ыктыяры менен белгиленет).

19.6. Демилгечи топ токтомдун долбоорун демилгелеген жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн керектүү санынын колу коюлгандыгын тастыктаган баракчаларды топтоп бүткөндөн кийин токтомдун долбоорун жергиликтүү кеңешке киргизет.

Эскертүү

Жергиликтүү ченем жаратуу демилгесине укуктуу жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн саны калкынын саны 20001ден жана андан жогору шаарларда 1000 адамды, калкынын саны 6001ден 20000 ге чейинки шаарларда 600 адамды, калкынын саны 6000ге чейинки шаарларда 300 адамды түзөт.

19.7. Токтомдун долбоорун киргизүү үчүн демилгечи топ токтомдун долбоорун демилгечи топтун өкүлдөрүнүн катышуусу менен жергиликтүү кеңештин кезектеги (кезексиз) сессиясында кароо жөнүндө арыз менен жергиликтүү кеңештин төрагасына кайрылат.

19.8. Токтомдун долбоорун кароо тууралуу арызга төмөндөгүлөр кошо тиркелет:

- токтомдун долбоорун жергиликтүү кеңештин кароосуна киргизүү тууралуу чечим кабыл алынган демилгечи топтун жыйналышынын протоколу;

- токтомдун долбоорунун тексти, ошондой эле анын электрондук версиясы;

- маалымкат-негиздеме;

- жергиликтүү кеңештин мурда кабыл алынган токтомуна өзгөртүүлөр жана/же толуктоолор киргизилген учурда салыштырма таблица;

- төмөндөгү маалыматтар (жергиликтүү жамааттын мүчөсүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы, жашаган (туруктуу) жери, паспортунун сериясы жана номери, жергиликтүү кеңешке демилгечи топ даярдаган токтомдун долбоорун киргизүү үчүн коюлган колу) камтылган кол коюу барагы.

19.9. Элдик демилге иретинде жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү тарабынан киргизилген жергиликтүү кеңештин токтомунун долбоору жергиликтүү кеңеш тарабынан милдеттүү түрдө эң жакынкы өтө турган кезектүү (кезексиз) туруктуу комиссиянын жыйынында жана жергиликтүү кенештин сессиясында каралууга жатат. Аталган долбоорду жергиликтүү кеңештин туруктуу комиссиясынын жыйынында жана сессиясында кароо демилгечи топтун мүчөлөрүнүн милдеттүү түрдө катышуусу менен жүргүзүлөт.

19.10. Жергиликтүү кеңеш мөөнөтүнөн мурда ишин токтоткон учурда жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү тарабынан киргизилген токтомдун долбоору өз күчүн сактап калат жана жаңы чакырылыштагы жергиликтүү кеңеш тарабынан каралууга жатат.

19.11. Жергиликтүү жамааттын элдик демилге укугун эркин ишке ашырууга күч колдонуу, коркутуу, алдоо, сатып алуу же башка жолдор менен тоскоолдук кылган, жергиликтүү кеңеш токтомдун долбоорун киргизүү жөнүндө үгүттөө жүргүзүүгө бөгөт болгон адамдар, ошондой эле документтерди, кол коюу барагындагы жарандардын колдорунун аныктыгын бурмалаган мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылышат.

 

 1. Коомдук угуулар. Коомдук угууларды уюштуруунун жана өткөрүүнүн тартиби

20.1. Коомдук угуулар – калктын кызыкчылыгын эске алуу менен жамааттын турмушунун маанилүү маселелери боюнча калктын пикирин иликтеп билүү, иликтөөгө катышуучулардан сунуштарды жана рекомендацияларды алуу, оптималдуу, таразаланган чечимдерди табуу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын демилгеси боюнча өткөрүлүүчү, ачык талкуу формасында уюштурулган иш-чара.

20.2. Коомдук угуулар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан сунуш кылынган чечимди коомчулук канчалык колдоорун түшүнүүгө мүмкүнчүлүк түзөт, калкка талкууланган маселе боюнча өзүнүн ой пикирин айтууга, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмчөлөрүнүн жетекчилеринен суроого жооп алуугу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өз жумуштарынын сапаты жөнүндө жана алардын жасаган жумушуна элдин канааттануусу жөнүндө билүүгө, зарыл болгон учурда өз иш-аракеттерин элдин кызыкчылыктарын эске алуу менен оңдоп-түзөтүүгө мүмкүнчүлүк берет.

20.3. Коомдук угууларды уюштуруу жана өткөрүү жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органына (шаардын мэриясына) жүктөлөт жана жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен жүзөгө ашырылат.

20.4. Коомдук угуулар офлайн же/жана онлайн формаларында уюштурулушу жана өткөрүлүшү мүмкүн. Коомдук угууну уюштуруу жана өткөрүү формасын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аныктайт.

Жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу боюнча коомдук угууларды онлайн формасында уюштуруу жана өткөрүү тартиби Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетиниин ыйгарым укуктуу органы тарабынан иштелип чыгып колдонууга сунушталат.

20.5. Коомдук угууларга алып чыгарылуучу маселелер:

- жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу;

- өнүктүрүү программаларынын жана пландарынын долбоорлору (анын ичинде СЭӨП, БАП ж.б.);

- муниципалдык менчикти башкаруу (муниципалдык жерлерди, объекттерди ж. б. сатуу, ижарага берүү, пайдалануу);

- ичүүчү жана сугат суу боюнча, канализация, жылуулук менен жабдуу, турмуш-тиричилик калдыктарды жыйноо жана ташып чыгаруу ж. б. тарифтерди бекитүү;

- жергиликтүү жамааттын жашоо-турмушун камсыз кылуу менен байланышкан башка маселелер.

Жергиликтүү жамаат үчүн өзгөчө мааниге ээ болгон маселе боюнча жергиликтүү жамааттын ой пикирин дыкат иликтөө, угуу, талкуулоо, сунуштамаларды чогултуу жана маалыматтарды алмашуу максаттарында коомдук угууга биргана маселени алып чыгуу сунушталат.

20.6. Коомдук угуулар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан төмөнкү учурларда милдеттүү түрдө өткөрүлөт:

- жергиликтүү бюджетти түзүү жана аткаруу боюнча маселелерди талкуулоодо;

- өнүктүрүү программаларынын жана пландарынын долбоорлорун талкулоодо (анын ичинде СЭӨП, БАП ж.б.);

- муниципалдык мүлктү башкаруу стратегиясын долбоорун бекитүүдө жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекет тарабынан башкарууга өткөрүлүп берилген муниципалдык мүлктү бекитүүдө, мындай стратегияларды иштеп чыгуу жана бекитүү учурунда.

Кызмат көрсөтүүлөргө (ичүүчү суу, сугат суусу, канализация, жылуулук менен жабдуу, турмуш-тиричиликтик калдыктарды жыйноо жана ташып чыгаруу ж. б.) тарифтерди бекитүү маселелер боюнча коомдук угуулар зарылдыгына жараша өткөрүлөт.

20.7. Коомдук угуулар, эгерде ага өкүлдөрдүн, коомдук угууга чакырылгандардын жарымынан кем эмеси катышканда укук ченемдүү болот. (Коомдук угуунун укук ченемдүүлүгүн аныктаган катышуучулардын саны жергиликтүү жамаат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан белгиленет: мисалы чакырылгандардын жарымынан көбү катышса, бир көчөнүн, кварталдын, жашоочуларынын жарымынан көбү катышса ж.б.).

 

 1. Жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин негизги принциптерижана эрежелери
 2. Жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин негизги принциптери

21.1. Жергиликтүү жамаат өзүнүн территориясында жашаган жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жана башка жарандардын бузулбас биримдигин, ынтымагын, коомдук тартипти жана тынчтыкты камсыз кылуу, айыл-кыштактардын жана шаардын турмуш шартын жакшыртуу, ар бир үй-бүлөнүн жана ар бир жашоочунун жыргалчылыгы болуусу, өзүн-өзү башкаруу коомун түзүү максаттарын көздөйт.

21.2. Жергиликтүү жамаат өзүнүн территориясында жашаган элдин мыкты салт-адаттарын сактайт, азыркы жашоонун өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен өркүндөтөт жана жайылтат.

21.3. Жамааттын күндөлүк турмушуна жана ишмердигине, жалпы жашоонун эрежелерин кабыл алууга жана кынтыксыз аткарууга катышуу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына талап коюу менен катар аларга көмөк көрсөтүү, мыкты жашоонун үлгүсүн түзүүгө, аймакты жана шаарды өнүктүрүүгө салым кошуу жергиликтүү жамааттын ар бир мүчөсүнүн ыйык парзы? Жамааттын толук кандуу жашоосунун негизги шарты болуп саналат.

 

 1. Жергиликтүү жамаатты уюштуруунун жана активдештирүүнүн эрежелери

22.1. Формалдуу эмес жергиликтүү жамаат жарандардын демилгеси жана ыктыярдуулугу бар жерде төмөнтөн (подъезд, үй, көчө, квартал) жогоруга (кичи шаар) чейин түзүлөт. Жамааттын ичиндеги мүчөлөрдүн ортосундагы өз ара мамилени өнүктүрүүдө жамааттын турмушуна катышуунун төмөнкү деңгээлинен (таанышуу, маалымат алмашуу жана таратуу) ортоңку деңгээлине (талкуулоо) анан жогорку деңгээлине (ишке тартуу жана кызматташтык) өтүү акырындык менен, диалог процессин жакшы пландаштыруу, аны чечим кабыл алуу процессине билгичтик менен жеткирүү ишке ашырылат.

         22.2. Биринчи кадамда булар жасалат. Жамаатты түзүү үчүн жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүн өздөрү жашаган көп кабаттуу үйдүн алдына, көчөгө, кварталга чогултулуп, ал жерде мэриянын кызматкери (же жигердүү жаран) таанышуу кечесин  өткөрөт. Жашоочулар бир сыйра таанышып бүткөндөн кийин көп кабаттуу үйдүн, көчөнүн, кварталдын, жана шаардын көйгөйлөрү талкууланат, чечүүнү талап кылган маселелер аныкталат, аларды чечүүгө макулдугу бар ыктыярдуулар, активдүүлөр жана ишмердүүлөр аныкталып жазылып алынат.

22.3. Жаран өзү жашаган жерде жергиликтүү жамааттын мүчөсү болот, кызматтардан толук кандуу жана сапаттуу пайдалануу, комфорттуу (булганбаган таза айлана, ак-пейилдүү мамиле, коопсуз чөйрө, ж.б.) шартта жашоо үчүн анын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына гана талап коюусу аздык кылат. Жаран бардык жамаатка керектүү шарттарды түзүүгө үзбөй катышуусу абзел.

         22.4. Экинчи кадамда булар жасалат. Биринчи кадамда аныкталган демилгечилер, ыктыярдуулар, жигердүүлөр жана ишмердүүлөр экинчи жолугушууга чакырылат, алар менен жолугушууга иши жакшы жүрүп жаткан башка ушундай эле топтун өкүлдөрү чакырылат. Пикир алышуудан кийин алардын жашаган жерине барып иштери менен таанышуу жүргүзүлөт.

22.5.Үчүнчү кадамда булар жасалат. Флэш-моб өткөрүлүп биринчи эки жолугушууга катышкан жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүн чогултулат, алардын катышуусу менен тазалоо-көрктөндүрүү же оңдоп-түздөө боюнча анча чоң эмес эмгек акциясы өткөрүлөт.

                

 1. Жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин эрежелери

23.1. Уставга Мыйзамда аныкталган жергиликтүү маанидеги маселелердин тизмегине кирбеген, кирсе дагы ишке ашыруу процедуралары татаал болгон, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин компетенциясына кирбеген маселелерди чечүү боюнча эрежелер киргизилет.

         23.2. Ушул Уставда аныкталган Жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин эрежелерин бузуу үчүн төмөндөгүдөй жаза чаралары  колдонулат:

- эскертүү;

- коомдук уяткаруу;

- айып пул төлөө.

23.3. Жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин эрежелерин бузуу фактыларын каттоону (тариздөөнү), айып пулдарды өндүрүүнү жергиликтүү жамааттын кичи кенеши, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органдары менен бирдикте ишке ашырат.

 

 1. 24. Калктуу конуштарда мал, ит, мышык жана канаттууларды кармоонун жана багуунун эрежелери

         24.1. Калктуу конуштарда жеке чарбада малды жана канаттуларды кармоо тартиби Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар кодекси, “Жаныбарларды коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, “Жаныбарларды жана жаныбарлардан алынган азыктарды идентификациялоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, “Жайыттар жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2021-жылдын 10-февралындагы № 36 токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жайыт жерлеринде мал жаюу ченемин аныктоо тартиби жөнүндө Жобо менен жөнгө салынат.

24.2. Ар бир кожолук адамдар, мал арасында жугуштуу оорулардын таралышына жол бербөө максатында өз менчигиндеги малды, ит, мышыкты, канаттууну өз убагында каттоодон өткөрүүгө, ветеринардык кароодон өткөрүп турууга, тиешелүү эмдөөлөрдөн өткөрүп турууга, кой эчкилерди өз убагында күпкөөдөн өткөрүүгө милдеттүү.

         Шаардагы ар бир кожолук ээси жыл ичинде өзүнүн мал жандыгын жылына эки жолу дарылатып турууга милдеттенет.

24.3. Жамааттын мал кармаган ар бир мүчөсү өз менчигиндеги малды жазгы, жайкы жана күзгү жайыттарга, болгондо да чектелген мөөнөттөргө чейин кармоого милдеттүү.

24.4. Жаныбарларды жана канаттууларды көчөлөрдө, аянттарда, сейил бактарда, газондордо жана жарандардын эс алуу жайларында багууга болбойт. Ит жана мышык кожоюну менен бирге жипке байланган, мурун кап тагылган абалда болууга тийиш. Бул эрежелер аткарылбаган учурда алар кароосуз калган деп эсептелет.

24.5. Кароосуз калтырылган ит, мышык, кой, эчки, бодо мал, канаттуу зыян келтирсе (адамдарды, балдарды чочутса, мүлкүнө зыян келтирсе, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар кодексинин 124-беренесине ылайык, калктуу конуштарда жаныбарларды багуу эрежелерин бузуу үчүн эскертүү берилет же жеке жактарга 55 эсептик көрсөткүчтүн, юридикалык жактарга (дыйкан чарбаларына)  170 эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө айып пул салынат.

24.6. Мал жандыктарды жайыт комитети жана айыл өкмөтү тыюу салган ички жайыттарга кармоого, алыскы жайыттарга белгиленген  убактан кеч көчүүгө, күзүндө эрте көчүп келүүгө болбойт. Ээси жок аңызга кирген мал кароосуз калтырылган мал деп эсептелет, убактылуу кармоочу жайга айдалып барып киргизилет.  

24.7.  Кароосуз бош жүргөн малды болтурбоо үчүн ар бир айылда бада же кезүү уюштурулат. Эгин жана чөп чабынды, үлүш жерлерге түшкөн мал үчүн ээси же бадачы мыйзам чегинде жаза тартат. Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар кодексинин 238-беренесине ылайык, айдоо жерлерин атайын же этиятсыздык менен тепсөө, айыл чарба өсүмдүктөрүнүн талаадагы жыйналган түшүмүн жок кылуу же бузуу, көчөттөрдү зыянга учуратуу үчүн жеке жактарга 200 эсептик көрсөткүчтүн, юридикалык жактарга 650 эсептик көрсөткүчтүн өлчөмүндө айып пул салынат.

 1. Калктуу конуштарда жалпы пайдалануудагы жерлерди күтүүнүн жана пайдалануунун эрежелери

25.1. Туруктуу негизде же убакыттын кайсы бир учурунда чектелбеген сандагы адамдардын пайдалануусу үчүн арналган территория, мейкиндик, бөлмө коомдук жер деп аталат. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлер – пайдалануу (ал жакта жүрүү, болуу) үчүн коомчулукка жеткиликтүү болгон, чек аралары жана атайын юридикалык статусу бар жерлер.

25.2. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлерге жолдор, көчөлөр, тротуар, сквер, бульвар, парк, аянт, таштанды чогултуучу жерлер, көп кабаттуу үйлөрдө подъезддер, үйдүн айланасындагы жерлер, лифттер, чердак жана подвал, көлмөлөр, пляждар, сугат арыктары кирет.

25.3. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлерди күтүүгө, сактоого жергиликтүү жамаат кол кабыш кылат.

25.4. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлердин чек аралары так аныкталып, чек белгилери коюлат.

25.5. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлерди менчикке сатууга тыюу салынат.

25.6. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлерге убактылуу соода, коомдук тамак-аш орундарын жайгаштырууга уруксат берилиши мүмкүн.

25.7. Калктуу конуштардагы жалпы пайдалануудагы жерлер өзүнүн арналуу багытына жараша пайдаланылат.

 1. Калктуу конуштарда жамаатын мүчөлөрүнүн биргелешкен пайдалануусундагы сугат суусун колдонуу эрежелери

26.1. Жергиликтүү  алдынча башкаруу органдары калкты сугат суусу менен камсыз кылууга милдеттүү.

26.2. Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин 2-беренесине ылайык, Кыргыз Республикасынын юридикалык жактары жана жеке адамдары, ошондой эле чет өлкөлүк жеке жана юридикалык жактар, анын ичинде жарандыгы жок адамдар суу пайдалануучулар  болуп эсептелет.

26.3. Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин 21-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, суу ресурстарын пайдалануу сууну чарбалык участокторду (огород, там арка) сугаруу үчүн пайдалануу, сугатка жана малды сугарууга пайдалануу маселелерин да камтыйт.

26.4. Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин 161-беренесинин 2-бөлүгүнө ылайык, Айыл өкмөтү суу пайдалануучулар ассоциациясы (СПА) менен бирдикте бул максатта сугат суусун бөлүп берет, жергиликтүү жамааттын кичи кеңеши менен макулдашып, сугат суусун пайдалануунун убактысын жана кезектүүлүгүн бекитет, анын аткарылышын камсыз кылат.

26.5. Сугат суусун коромжусуз сапаттуу жана эсеби менен пайдалануу үчүн коомдук башталышта же суу пайдалануучулардын эсебинен ылайыктуу акы алып иштөөчү, айыл өкмөтү же (СПА) же жамаат  тарабынан дайындалуучу жана көзөмөлдөнүүчү мирабдын кызматы киргизилет.

26.6. Сууну максатка ылайыксыз жана сарамжалсыз пайдалануу (көзөмөлсүз сугаруу, жолго, кошунасынын огородуна чыгара жайып сууга жедирип зыян келтирүү, сууну сугарып бүткөндөн кийин  башын бекитип бурбай таштап коюу) суу пайдалануу эрежесин орой бузуу болуп эсептелет жана суу пайдалануучунун айып төлөөсүнө алып келет. Аны үч күндүн ичинде жоюу боюнча чараларды көрбөө, айып пулун төлөбөө Абоненттин суу пайдалануу укугун чектөөгө алып келет.

26.7. Турак үйлөрдүн территориясынын сугат суусунун арыгы өтүүчү бөлүгү Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине жана Кыргыз Республикасынын Жер кодексине ылайык коомдук сервитутта (ээсинин чектелген пайдалануусунда) турат. Ошондуктан өзүнүн территориясы менен агып өтүп жаткан сугат суусун чектөө (буруп алуу, бууп коюу) укук бузуу болуп эсептелет, тоскоолдук токтоосуз жөнгө салынышы керек жана ал үчүн айып пул салынат.

 1. Калктуу конуштарда жамааттын мүчөлөрүнүн биргелешкен пайдалануусундагы ичүүчү сууну колдонуу эрежелери

27.1. Ичүүчү сууну колдонуу маселеси “Ичүүчү суу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы менен жөнгө салынат.

27.2. Жергиликтүү  ъз алдынча башкаруу органдары калкты ичүүчү суу менен стандарттарга жана санитардык-гигиеналык талаптарга ылайык камсыз кылууга милдеттүү.

27.3. Калкты ичүүчү суу менен суу менен жабдуу ишканалары - шаарларда “Сууканал” ишканалары, айыл-кыштактарда Ичүүчү сууну колдонуучулардын коомдук бирикмелери абоненттик келишимдин негизинде жүргүзүшөт.

27.4. Ичүүчү сууну керектөөчүлөр суу менен жабдуу ишканаларынан ичүүчү суунун сапаты, анын стандарттарга, санитардык эрежелер менен ченемдерге ылайык келиши, ошондой эле ылайык келүү сертификаты жөнүндө так маалыматты талап кылууга укуктуу.

27.5.  Ичүүчү сууну керектөөчү абоненттер төмөнкүлөрдү аткарууга милдеттүү:

27.5.1. өзүнүн эсебинен сатып алып ичүүчү сууну эсепке алуучу приборду (водомерди) пломбасы менен орнотууга, аны оң абалда кармоого, суу келүүчү түтүктөрдү, водомерди кышкысын тоңуп калып жарылуудан сактоого,  ал үчүн жылуулоого;

27.5.2. водомердин көрсөткүчү боюнча керектелген суу үчүн тиешелүү жерге акы төлөп турууга;

27.6. Суунун сапатынын адамдардын саламаттыгына коркунуч келтиргендигин ырастаган айрым көрсөткүчтөр боюнча ылайык келбөө аныкталган учурда, суу менен жабдуу ишканалары жана аларды көзөмөлдөөчү органдар бул тууралу сууну керектөөчүлөргө келип чыккан коркунучту болтурбай кое турган этияттык кылуу чаралары жөнүндө маалымат берүү менен массалык маалымат каражаттары аркылуу токтоосуз түрдө кабарлоого тийиш.

27.7. Калкка жөнөтүлүүчү ичүүчү суунун сапаты жөнүндө маалыматты өз убагында бербегенде же бурмалап бергенде, өз убагында толук жана так маалымат берүүдөн баш тартканда, сууну керектөөчүлөр чарбалык-ичүүчү суу менен жабдуу тутумун пайдалануунун эрежелерин сактабаганда жана ал калкты суу менен камсыз кылууну начарлатууга алып келгенде же ушул тутумдарды пайдаланган ишканаларга зыян келтиргенде Мыйзамдарда жоопкерчилик каралган.

27.8. Жогорудагыдай укук бузуулар үчүн айып пулдар Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруусунун атайын ыйгарым укук берилген органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан салынат.

 1. Жергиликтүү жамааттын жалпы кызыкчылыгында аткарылуучу иш-чараларына катышуунун эрежелери

28.1. Жергиликтүү жамааттын жалпы кызыкчылыгында аткарылуучу иш-чаралары жашаган жеринде жарандардын руханий, физикалык жана башка керектөөлөрүн канааттандыруу максатында жүзөгө ашырылуучу, жарандардын көп бөлүгүнүн катышуусу менен ишке ашырылуучу аракеттердин же коомдук турмуштун кубулуштарынын жыйындысы, ошондой эле адамдардын ортосундагы социалдык байланыштын формасы жана инсандын, коллективдин жана жалпы коомдун биримдигинин мамилелерин өнүктүрүүнүн жолу болуп эсептелет.

28.2. Жергиликтүү жамааттын жалпы кызыкчылыгында аткарылуучу иш-чараларына ишембиликтер же башка эмгек акциялары, маданий-массалык иш чаралары (фестивалдар, майрамдар, анын ичинде диний майрамдар, концерттер, көргөзмөлөр, жарманкелер ж.б.), спорттук-массалык иш чаралары (спартакиадалар, спорттун түрлөрү боюнча мелдештерж.б.) кирет.

28.3. Жергиликтүү жамааттын жалпы кызыкчылыгында аткарылуучу иш-чаралары жыйындарда, чогулуштарда жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү айтышкан сунуштарды, жергиликтүү жамаатты кеңири тааныштыруу, бириктирүү жана ынтымакташтыруу боюнча зарылчылыктарды шаарда болуучу иш чараларды эске алуу менен шаардын мэриясы менен макулдашылып, алдын-ала 1 жылга түзүлөт. Шартка жараша планга өзгөртүүлөр киргизилет.

28.4. Жергиликтүү жамааттын жалпы кызыкчылыгында өткөрүлүүчү иш-чаралары тууралуу (максаты, өткөрүү убактысы, өткөрүү орду, катышуучулардын контингенти ж.б.) кабар уюштуруучулар (жергиликтүү жамааттын демилгечи тобу, шаардын мэриясы, ж.б.) тарабынан кулактандырууларды илүү, уотсап-топторду түзүү ж.б. жолдор аркылуу жамаатка жеткирилет.

28.5. Ишембиликтер жана эмгек акциялары көпчүлүктүн кызыкчылыгында уюштурулган расмий иш-чара болуп саналат. Алардын максаты жеке эле адамдардын жашаган жериндеги аймактарды тазалоо жана көрктөндүрүү, сугат суу каналдарын жана арыктарды, социалдык объектилерди оңдоого кол кабыш кылуу эмес, жаранды жамааттын ичинде болууга, жалпы пайдаланылуучу нерселерди түзүүгө адилеттүүлүк менен теңчилик болгондой катышууга шарт түзүү болуп эсептелет.

28.6. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү тазалоо-көрктөндүрүү, оңдоп-түздөө, ден соолуктуу жана ынтымакты чыңдоочу ар кандай иш-чараларына сөзсүз катышат, убактысы болбогондо, макулдашуу менен үй бүлө мүчөлөрүн иштеп жаткан топко кошушат, же акча-каражатын/тамак-ашын чыгаруу менен компенсациялашат.

 1. Калктуу конуштарда коомдук тартипти сактоого катышуунун эрежелери

29.1. «Кыргыз Республикасынын ички иштер органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесине ылайык, ички иштер органдары өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди коомдук бирикмелер, эмгек жамааттары, ошондой эле ички иштер органдарынын ишине көмөк көрсөтүү үчүн түзүлгөн коомчулуктун кошундары менен өз ара аракеттенип ишке ашырышат.

29.2. Ички иштер органдарынын штаттык бирдиктери аз санда жана мүмкүнчүлүктөрү чектелүү болгондуктан, жергиликтүү жамааттар жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте коомдук тартипти сактоого кеңири катышат.

29.3. Ар бир калктуу конушта ыктыярдуу башталышта ар биринин курамы 10-15 адамдан турган коомдук тартипти сактоо боюнча 5-6 элдик дружина түзүлөт. Дружина түзүүнү чечкен жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн чогулушунда бул тууралуу чечим кабыл алынат, дружинанын аты бекитилет, дружинанын командири, командиринин орун басары шайланат.

29.4. Шаардык кеңеш элдик дружинаны каттайт, ички иштер органдары менен бирдикте элдик дружинанын мүчөлөрүнүн укуктарын жана милдеттерин түшүндүрөт, белгиленген үлгүдөгү күбөлүк жана повязка менен камсыз болууга көмөк көрсөтөт.

29.5. Элдик дружинанын командири дружинанын маршруттарын жана рейдге чыгуусунун графигин иштеп чыгат, ал боюнча дружинанын мезгилдүү – жай кезде дем алышына 1 жолу, чукул кырдаал болгондо абал тынчыганча күнүгө патрулга чыгуусун уюштурат.

29.6. Элдик дружина ички иштер органдарынын кызматкерлери, аксакалдар соту менен бирдикте иш алып барат, криминалдык кырдаал тууралуу маалыматтарды аларга билдирип, алардан да маалымат алып турат.

 1. Жергиликтүү жамааттын ичинде ийкемдүү мамиле, жашоого жагымдуу маанай, тынчтыкты жана коомдук биримдиктитүзүү үчүн жергиликтүү жүрүш-туруштун, адеп-ахлакты бекемдөөнүн, мыкты салт-адатты сактоонун жана өнүктүрүүнүн мыйзамдарда аныкталбаган тартибин аныктоонун жана бекитүүнүн эрежелери

30.1.1. Мыкты каада-салттарды, үрп-адаттарды сактоо, өнүктүрүү жана жайылтуу жергиликтүү жамааттын ичинде ийкемдүү мамилени (адамдардын бири-бирине, үй-бүлөгө жана коомго болгон мамилелериндеги мээримдүүлүк), жашоого жагымдуу маанайды түзүүнүн, жергиликтүү деңгээлде тынчтыкты куруунун, адеп-ахлакты бекемдөөнүн,улуттук баалуулуктарды (мекенчилдик, боорукердик, кайрымдуулук, айкөлдүк, меймандостук) сактоонун жана даңазалоонун, жергиликтүү жүрүм-турумду калыпка салуунун каражаты катары колдонулат.

30.1.2. Этностун, улуттун тубаса өзгөчөлүгүн сактап калууга жөндөмдүү жаңы муунду тарбиялоо, жаштарды ыймандуулукка, адептүүлүккө, жоопкерчиликтүү болууга, ата-эне, эл-журт алдында милдетти сезе билүүгө, улууларды сыйлоого ж.б. жакшы сапаттарга тарбиялоо жамааттын негизги милдеттеринин бири болуп эсептелет.

30.1.3.Коомдук жайлардагы жүрүш-туруштун эрежелери (тартиби) коомдогу адамдардын ыңгайлуу жанаша жашоосун жана өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылууга багытталган. Адептүүлүктүн жана этикеттин стандарттары - ар кандай кырдаалдар үчүн бирдиктүү жүрүм-турум эрежелери. Бул ченемдерди ар кандай кырдаалдар үчүн түшүнүү, боюна сиңирүү жана аларды туура колдонуу адамдын жалпы маданиятынын ажырагыс бөлүгү болуп саналат.

30.2. Жергиликтүү жамаатта өз аймагында калыптанып калган жүрүм-турум практикасын эске алуу менен саламдашуу адеби акырындык менен жөнгө салынат. Адамдардын, айрыкча жаштардын арасында «Салам бериш - карыз, алик алыш - парыз», «жашка, мансапка, бирөөгө көз карандылыкка карап салам берилбейт, салам баары үчүн бирдей болот», «бир күн туз таткан жериңе миң күн салам бер»,«жашы кичүүлөр жашы улууларга озунуп салам айтат»,
«топко улуу кишилер салам айтып кирип келсе, кичүүлөр ордунан туруп алик алат», «кыргыз салтында өбүшүп учурашуу жок», «жаш балдарды, кыздарды улуу адамдар учурашуу учурунда чекесинен өөп койсо болот», «атчан киши жөө кишиге, улоодо, же кыймылда бараткан адам токтоп турганга, жаштар улууларга, жамаатка кирип келген киши ал жердегилерге салам айтат» деген эрежелерди түшүндүрүү жана аткарылышына жетишүү ишкеашырылат.

30.3. Адамдардын, айрыкча жаштардын арасында коомдук жайда жүргөндөгү жүрүм-турумдун адеби - орду менен сүйлөө, айланадагылар менен сылык мамиледе болуу, какырынып-түкүрунүп айлананы булгоо, жаман, орой жана уят сөздөрдү айтуу адамдын тарбиясыздыгы экендиги, маданияттуулук жашоону алда канча жеңилдете тургандыгы түшүндүрүлот, аны ишке ашырууга жетишилет. 

30.4. Шаарда, башка калктуу пункттарда саат 23.00дөн 07.00гө чейинки аралыкта жеке жана юридикалык жактарга үн басымынын жана ызы-чуунун жол берилген эң жогорку чегин бузууга, анын ичинде үндү кайра чыгаруучу жана күчөтүүчү түзүлүштөрдү колдонуу менен төмөнкү жерлерде “жымжырттык режимин” бузууга тыюу салынат:

- көп кабаттуу үйлөрдө, турак жайларда, турак жайларда жана жалпы пайдалануудагы жатаканаларда;

- чектеш аймактарда, турак жай кичи шаарлардын аймактарында жана турак жай имараттарынын топторунда;

- билим берүү, медициналык уюмдардын, ошондой эле социалдык, реабилитациялык, санаториялык-курорттук кызматтарды, жарандарды убактылуу жайгаштыруу жана болуу боюнча кызматтарды көрсөтүүчү уюмдардын имараттарында жана аймагында.

30.5. Адеп-ахлакты бекемдөө, мыкты каада-салтты, үрп-адатты сактоо жана өнүктүрүү жарандардын керектөөлөрүн канааттандыруунун гана шарты болбостон, жамааттын ички биримдигин бузуп, конфликттерге – чыр-чатактарга алып келүүчү жат аракеттерге каршы туруунун куралы, жамаатта моралдык-этикалык биримдикти жана тилектеш жашоону орнотуунун каражаты болуп эсептелет. Жалпы жамаат биримдик-ынтымакка келиш үчүн максат-тилек, карманган баалуулуктар негизинен бир багыттуу болушу керек.

30.6. Шаардын жамааты достук этикасын – бүгүнкү улут аралык ынтымактын ачкычын: “Эр достугу – эгиз, эл достугу – деңиз”, “Эки эрдин достугу бир белден ашырат, эки элдин достугу миң белден ашырат”, “бул менин өлкөм, менин Ата журтум”, “бала-бакырамдын келечеги, бак-таалайы ушул жер, ушул эл менен байланыштуу”, “ушул өлкөнүн туусу, герби, гимни жана деми менен жашайм”  эрежелерин жетекчиликке алышат.

30.7. Шаарда жылына бир жолу «Шаар аймагынын күнү» өткөрүлөт. Иш чараны жергиликтүү жамааттын кичи кеңеши, демилгечи жарандар демилгелеп, даярдап өткөрүшөт. Майрамда ушул жылы үйлөнгөн айыл аймагынын жигиттери жана турмушка чыккан кыздары, 60-, 70-, 80-, 90-, 100-жашка чыккан ардагерлер, чоң спорттук, маданий, илимий жеңишке жетишкендер жана башка белгилүү инсандар, айыл аймагынын жетишкендиктери, шаардын келечектеги өнүгүүсү тууралуу айтылат, жергиликтүү калк ичинен чыккан таланттар концерт беришет.

30.8. Шаарда жылына бир жолу мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн «акыркы коңгуроо» күнүндө  60-, 70-жашка чыккан ардагерлер, мыкты адамдары бийиктен обзор болуп көрүнгөн бийик жерге чыгып, жаштарга шаар аймагынын мындан аркы тагдырын, келечегин курууну эстафета катары тапшырып беришет. Бул күнү ушул шаардын ийгиликке жетишкен окумуштуу, илимпоз, кадырлуу ардагерлери сыяктуу инсандары кантип максатына жеткендиги, ал үчүн канча мээнет короткондугу тууралуу айтып берүү менен келечек жаш муундарга дем беришет.

30.9. Уставдын ушул бөлүмүндөгү эрежелерди аткарбоо үчүн жазалоо каралат.

 1. Үй бүлөлүк салтанаттарды өткөрүүнүн эрежелери

31.1. Шаардын аймагынын жамааты баланын төрөлүшү, кыз берүү, келин алуу, кудалашуу, конок күтүү, тартуу берүү сыяктуу үй бүлөлүк салтанаттарды өткөрүүнү, күндөлүк жашоо-тиричилик, кийим-кечек, тамак-аш ж. б. байланыштуу эң маанилүү, эң негизги салт-адаттарды калыбына келтирүүнү, заманга жараша жаңылоону, акырындык менен жайылтат(жалпы колдонууга киргизет).

31.2. Үй бүлөлүк салтанаттардын кайсы түрлөрүн кандай тартипте өткөрүүнүн эрежелери алдын ала жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн бул маселе боюнча пикирлерин сурап билүү, иликтөө менен башталып, ыгы жок шаңдануучулукка жана мактанычка жол бербөө тууралу ата-баба жөрөлгөлөрүн эске алуу менен жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жыйындарынын, чогулуштарынын жана курултайынын чечимдери менен бекитилет.

31.3. Мыйзамдарда жана Президенттин Жарлыктарында каралган ысырапкорчулукка жол бербөө талаптарын, жергиликтүү же башка жамаатардын жакшы тажрыйбасын эске алуу менен үй бүлөлүк салтанаттарды өткөрүүнүн убагы, орду, узактыгы, катышуучу адамдардын жана колдонулуучу автоунаалардын, союлуучу малдын жана берилүүчү белектердин жана тартуулардын түрү жана көлөмү боюнча так чектөөлөр жамаат тарабынан белгиленет.

 1. Маркумду акыркы сапарга узатуу, эскерүү иш чараларын өткөрүүнүн эрежелери

32.1. Маркумду акыркы сапарга узатуу, эскерүү иш чараларын өткөрүүнүн эрежелери алдын ала жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн бул маселе боюнча пикирлерин сурап билүү, иликтөө менен башталып, ыгы жок шаңдануучулукка жана мактанычка жол бербөө тууралу ата-баба жөрөлгөлөрүн эске алуу менен жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн жыйындарынын, чогулуштарынын жана курултайынын чечимдери менен бекитилет.

32.2. Маркумга байланышкан иш чараларына сөөк коюу, кыркылык берүү, аш берүү кирет. Мыйзамдарда жана Президенттин Жарлыктарында каралган ысырапкорчулукка жол бербөө талаптарын, жергиликтүү же башка жамаатардын жакшы тажрыйбасын эске алуу менен жогоруда аталган иш чараларын өткөрүүнүн убагы, орду, узактыгы, союлуучу малдын жана берилүүчү белектердин жана тартуулардын түрү жана көлөмү боюнча так чектөөлөр жамаат тарабынан белгиленет.

 1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн арасындагы ар кандай пикир келишпестиктерди, чыр-чатактарды чечүүнүн эрежелери

33.1. Жергиликтүү жамаат жергиликтүү маанидеги маселелер, анын ичинде жамааттын ички жашоо-тиричилигинин маселелери боюнча ар кандай коллективдүү пикир келишпестиктерди, чыр-чатактардыталаштарды чечет.

33.2. Пикир келишпестик, чыр-чатак деп жогорудагы көрсөтүлгөн маселелер боюнча дал келбеген максаттары бар же бар деп ойлошкон экиден ашык тараптардын ортосундагы мамиле түшүнүлөт.

33.3. Пикир келишпестик менен чыр-чатактардын себеби ресурстардын жетишсиздиги, кызыкчылыктардын айырмачылыгы, ар түрдүү баалуулуктарды тутунгандык, маалыматтын жетишсиздиги, адамдын керектөөлөрүн канааттандырбоо же тебелеп-тепселөө, жана башкалар болушу мүмкүн. Пикир келишпестиктер менен чыр-чатактар деструктивдүү (абалдын туруктуулугун бузуучу) гана болбостон конструктивдүү (көйгөйдү чечүүнүн жаңы жолун сунуштоочу, абалды турукташтыруучу) да болот. 

33.4. Жамааттын эки-үч тобунун (эки көп кабаттуу үйдүн, эки көчөнүн, эки кварталдын аймагынын жашоочуларынын) ортосунда пикир келишпестик, чыр-чатак келип чыкканда аны чечүүчү топко (калыс топ) ушул топторго кирбеген аксакалдар сотунун, карыялар кеңешинин, жергиликтүү кеңештин, мэриянын, аялдар кеңешинин, жаштар кеңешинин, жергиликтүү жамааттын кичи кеңешинин өкүлдөрү кирет.

33.5. Калыс топ талашып жаткан топтордун жүйөөлөрүн кезеги менен угат, аларга эл көзүнчө бири-бирине суроо бердирип-жооп алдырат. Андан соң калыс топтун ар бир мүчөсү кезеги менен жашы кичүүсү мурда, анан улуулата пикирин айтышат, аягында жашы улуусу бүтүм чыгарат. Эгерде талашкан топтор калыс топту талашты чече алган жок десе, анда калыс топ өздөрүнчө жашыруун кеңешип, бир бүтүм айтат.

Талашкан тараптар макул болбосо жаңы калыс топ түзүлөт да ушундай эле тартипте иш алып барат.

 1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, башка эл тарабынан шайлануучу коомдук түзүмдөрдүн отчетторун угуунун эрежелери

34.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан түзүлгөн, алардын көзөмөлү жана жетекчилиги алдында иштөөчү көптөгөн комиссиялар, жамааттын мүчөлөрү тикелей шайлаган же өздөрү түптөгөн көптөгөн коомдук уюмдар бар. Алардын максаты, иштөө тартиби, эл алдында отчет берүүсүнүн мезгилдүүлүгү алар жөнүндөгү мыйзамдарда жана жоболордо каралган.

34.2. Жергиликтүү жамаат (кичи кеңеш) жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте, элдин пикирин эске алуу менен, ушул Уставда каралган түзүмдөрдүн жана коомдук уюмдардын жетекчилери менен макулдашып, жарым жылдын (жылдын) аягына туштап, отчет угуу күндөрү өтө жыш же сейрек болбогондой кылып, отчетторду өткөрүүнүн убагын белгилейт, түзүмдөрдүн жана коомдук уюмдардын жетекчилерин, элди алдын-ала кабарлайт.

34.3. Отчетторго элди чакыруу учурунда эң башкысы келген жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү бардык территориялардан өкүл болгондой, кийинки отчеттордо башка адамдар келгендей, отчет уккан адамдар үйүнө барганда тегерегиндегилерге маалымат бергендей кылып уюштуруу зарыл.

34.4. Отчетторду уккандан кийин алар боюнча суроолор берилип, талкуулоо жүргүзүлүп, «канааттандырарлык» же «канааттандырарлык эмсс» деп баа берилет.

 

 1. Жергиликтүү жамааттын башка тараптар (субъектилер) менен алака жүргүзүүсүнүн эрежелери
 2. Жергиликтүү жамааттын башка жергиликтүү жамааттар менен алака жүргүзүүсүнүн эрежелери

35.1. Коңшулаш ынтымакта жашоон, муниципалитеттер аралык кызматташтыкты жүргүзүү чарбалар аралык каналдарды пайдалануу жана оңдоп-түзөө, жана башка маселелер боюнча, зарыл болгон учурда же өз демилгеси боюнча, жергиликтүү жамаат аймагы чектешкен же чектешпеген башка жергиликтүү жамааттар менен алакаларды жүргүзө алат.

35.2. Башка жергиликтүү жамааттар менен алакаларды жүргүзүүнүн тартиби ушул уставдын жана алакалашып жаткан жергиликтүү жамааттардын уставына, макулдашылган жазуу жүзүндөгү же оозеки келишимдик шарттарга ылайык жүргүзүлөт. 

 

 1. Жергиликтүү жамааттын жарандык коомдун түзүмдөрү менен алака жүргүзүүсүнүн эрежелери

36.1. Жергиликтүү кызыкчылыкты коргоп, ал үчүн күрөшкөн жергиликтүү жамааттан айырмаланып жарандык коомдун түзүмдөрү жеке адам менен мамлекеттин, жеке жана мамлекеттик кызыкчылыктардын ортосундагы бириктирүүчү байламта болуп, алардын иш жүргүзүү аймагы өздөрү түзүлгөн жергиликтүү жамааттын территориясы менен чектелбейт.

36.2. Жергиликтүү жамааттар өз аймагында түзүлгөн же башка жакта түзүлүп, бирок өз аймагында иш жүргүзүп жаткан жарандык коомдун түзүмдөрүнүн - айрым топтордун укуктарын коргоо боюнча бирикмелердин, кызыкчылыктар боюнча бирикмелердин, кайрымдуулук уюмдарынын, улуттук азчылыктардын укуктарын коргоо ассоциацияларынын жана өнүгүү уюмдарыныничинен өз максаттары дал келгендери менен байланыш түзүшөт жана тыгыз иш жүргүзүшөт. 

36.3. Консультацияларды өткөрүү, маалымат алмашуу, социалдык маселелерди чечүү, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча иликтөө-изилдөө иштери боюнча биргелешкен долбоорлорду иштеп чыгуу жана турмушка ашыруу өкмөттүк эмес уюмдар менен кызматташуунун негизги формалары болуп саналат.

36.4. Жарандык коомдун түзүмдөрүнүн бардык пайдалуу демилгелерин колдоо, алардын жергиликтүү жамааттагы ыктыярдуулукту, маанилүү иштерди аткаруудагы уюмдашуучулукту жана ишкердүүлүктү арттыруусуна басым жасалат.

 

 1. Жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин эрежелерин колдонууга киргизүүнүн жана сакталышын көзөмөлдөөнүн тартиби

37.1. Жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин эрежелерин колдонууга киргизүүнүн алдында эрежелер жамааттын бардык мүчөлөрүнө кеңири түшүндүрүлөт.

37.2. Жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин эрежелерин жамааттын мүчөлөрүнө кеңири түшүндүрүү, аларды колдонууга киргизүүнү уюштуруу, колдонуунун жүрүшүндө пайда болгон суроолорго жооп берүү жана көйгөйлөрдү чечүү, эрежелердин аткарылышына жана сакталышына көзөмөл жүогүзүү үчүн шаардын бөлүктөрү боюнча курамында ардагерлер, жамааттын компетентүү жана ыктыярдуу мүчөлөрү, коомдук уюмдардын жетекчилери, жергиликтүү кеңештин депутаттары, диний жамааттын расмий өкүлдөрү ж.б. болгон атайын топтор түзүлөт.

37.3.Жергиликтүү жамааттын ички жашоо-тиричилигинин эрежелери боюнча атайын топтордун иштөө тартиби топтордун мүчөлөрү тарабынан аныкталат, зарылчылык пайда болгон учурда жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашылат.

 

VII. Жергиликтүү жамааттарда жарандардын өз алдынча уюмдашышынын экономикалык – чарбалык негиздери

 1. Жергиликтүү жамааттын өнүктүрүү жана кайрымдуулук фондусу

38.1. Жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн чогулуштардагы сунуштарынын негизинде  жергиликтүү бюджетке көз карандысыз каражатка ээ болуу, жамааттын Өнүктүрүү жана кайрымдуулук фондун түзүү үчүн жамааттын мүчөлөрү ыктыярдуу өздөрүнө өздөрү салык салуу жолу мененжылына бир жолу 500-5000 сом өлчөмүндө акчалай салым кошушат.

Жамааттын мүчөлөрүнүн өздөрүнө өздөрү салык салуу маселеси шаардын бүтүндөй жамаатынын, шаардын кварталдарынын, көчөлөрүнүн, көп кабаттуу үйлөрүнүн, үйлөрдүн подъездеринин жашоочуларынын чогулуштарында, жыйындарында талкууланып чечилет.

38.2. Өнүктүрүү жана кайрымдуулук фондуна андан сырткары жамааттын мүчөлөрү, жамаатка кирбеген жеке жарандар, юридикалык жактар салым кошо алышат.

38.3. Өнүктүрүү жана кайрымдуулук фонду «Коомдук фонд» катары коммерциялык эмес уюм катары мамлекеттик каттоодон өтөт жана мыйзамга ылайык аракеттенет.

38.4. Өнүктүрүү жана кайрымдуулук фондунун каражаттары жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча долбоорлорго жана кайрымдуулук иштерине жумшалат.

38.5. Жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча долбоорлор жамааттын мүчөлөрү тарабынан ар түрдүү багыттар боюнча, анын ичинде ишкерчиликке (Бизнес-Инкубатор), пайдалуу өнөргө жана кесипке үйрөтүү, жамааттын мүчөлөрүн атуулдукка, адеп-ахлакка тарбиялоо боюнча иштерге арналат.

38.6. Долбоорлор «Коомдук фонд» түзгөн, курамына абройлуу адистер, жергиликтүү кеңештин депутаттары кирген конкурстук комиссия тарабынан каралат.Конкурстук комиссия жактырган долбоорлор «Коомдук фонд» тарабынан каржыланат.

 

VIII. Корутунду жоболор

 1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан кабыл алынуучу сыйлоо чаралары

39.1. Ушул Уставдын талаптарын үлгүлүү аткаргандыгы, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө жигердүү катышкандыгы, жеке жана үй-бүлөлүк үлгүлүү жүрүм-туруму, кайрымдуулук ишмердиги, спонсорлугу, аймактын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө айкын көмөк көрсөткөндүгү, жергиликтүү жамаатка кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртууга катышкандыгы үчүн тийиштүү жарандарга карата төмөнкүдөй моралдык жана материалдык сыйлоо чаралары колдонулушу мүмкүн:

- алкыш жарыялоо;

- баалуу белектер, башка материалдык жана акчалай сыйлыктар менен сыйлоо;

- грамоталар менен сыйлоо;

- “Мыкты үй-бүлө”, “Үлгүлүү үй”, “Үлгүлүү көчө”, “Үлгүлүү айыл” ардактуу наамдарын ыйгаруу;

- жамааттын Ардак тактасына илүү;

- жамааттын Ардак китепчесине киргизүү;

- “Шаардын артактуу жараны” наамын ыйгаруу;

- Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого көрсөтүү.

39.2. Моралдык жана материалдык сыйлоо чараларын колдонуу томөнкү тартипте жүргүзүлөт:

- жамааттын мүчөлөрүн сыйлоого көрсөтүү демилгеси жашоочулардын жыйынына (чогулушуна), аксакалдар сотторуна, коомдук уюмдарга, аймактык коомдук өз алдынча башкарууларга, шаар мэрине, шаардын администрациялык районунун башчысына,  жергиликтүү кеңештин депутаттарына, жергиликтүү кеңештин төрагасына таандык;

- алкыш жарыялоо, баалуу белектер, башка материалдык жана акчалай сыйлыктар менен сыйлоо, грамоталарды тапшыруу, “Мыкты үй-бүлө”, “Үлгүлүү үй”, “Үлгүлүү көчө”, “Үлгүлүү айыл”, “Үлгүлүү шаар” ардактуу наамдарын ыйгаруу жөнүндө чечим шаар мэри тарабынан кабыл алынат;

- Ардак тактасына илүү, Ардак китепчесине киргизүү, “Шаардын ардактуу жараны”, наамдарын ыйгаруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоого көрсөтүү жөнүндө чечим шаар мэринин сунуштамасы боюнча жергиликтүү кеңеш тарабынан кабыл алынат.

39.3. “Шаардын ардактуу жараны” наамы жергиликтүү жамааттын эң жогорку наамы болуп саналат, ал шаардын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкондугу үчүн жергиликтүү кеңештин чечими менен берилет. Жергиликтүү кеңеш “Шаардын ардактуу жараны” наамы бар адамдар үчүн атайын жеңилдиктерди, ошондой эле алар үчүн стипендияларды жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын чектеринде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жана башка материалдык сыйлыктарды белгилей алат.

 1. Жергиликтүү жамааттын Уставын бузгандыгы үчүн жоопкерчилик

Ушул Уставдын талаптарын бузган жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнө карата коомдук айыптоо чаралары колдонулушу мүмкүн.

 1. Жергиликтүү жамааттын Уставын кабыл алуунун жана өзгөртүүнүн тартиби

41.1. Жергиликтүү жамааттын Уставынын долбоору шаар мэринин чечими менен түзүлгөн жумушчу топ тарабынан иштелип чыгат.

41.2. Жумушчу топтун курамына төмөнкүлөр кирет:

- жергиликтүү кеңештин төрагасы;

- шаардын мэри;

- жергиликтүү кеңештин депутаттары;

- шаар мэриясынын аппаратынын кызматкерлери;

- жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү (тийиштүү шаарда жашаган азчылык улуттардын өкүлдөрүн эске алуу менен);

- коммерциялык жана коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрү (ӨЭУ, КУ,КФ, жаштар комитети, аялдар кеңеши, аксакалдар кеңеши, ишкерлер коомчулугу жана башка шаарда иш алып барган уюмдар).

(Жумушчу топтун түзүмү жергиликтүү жамааттын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын сунуштарына ылайык толукталышы же өзгөртүлүшү мүмкүн).

41.3. Жумушчу топ тарабынан иштелип чыккан Уставдын долбоору жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарында жана/же жергиликтүү кеңештин веб-сайтында (же башка расмий жарыялоо булактарында) жарыяланат жана жыйындарга (чогулуштарга) же жергиликтүү жамааттын курултайына талкуулоо үчүн алып чыгарылат, аны ушул Уставда белгиленген тартипте айыл өкмөтү уюштурат.

41.4. Курултайдын делегаттары, ошондой эле жыйындын (чогулуштун) катышуучулары, жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү Уставдын долбоору боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды киргизүүгө укуктуу.

41.5. Шаар мэри Уставдын долбоорунун акыркы вариантын жумушчу топ тарабынан иштелип чыккандан кийин жергиликтүү кеңештин кароосуна кабыл алуу үчүн киргизет.

41.6. Жергиликтүү кеңештин Уставды бекитүү жөнүндө токтому жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добуштары менен кабыл алынат.

41.7. Кабыл алынган Уставга карата өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү демилгеси жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн үчтөн биринен кем эмес сандагы мүчөлөрү же жергиликтүү кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмес сандагы тиешелүү жергиликтүү кеңештин депутаттарынын тобу тарабынан демилгелениши мүмкүн.

41.8. Жергиликтүү жамааттын Уставы аны (Уставды) бекитүү жөнүндө жергиликтүү кеңештин токтому тийиштүү расмий булактарда жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

Күчүнө киргенден кийин жергиликтүү жамааттын Уставын бекитүү тууралуу жергиликтүү кеңештин токтомунун көчүрмөсү Уставдын текстин тиркөө менен ченемдик укуктук актылардын Мамлекеттик Реестрине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин аймактык бөлүмүнө жиберилет.

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ 

XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

11-август   2023 – жыл                                 № 15/4                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы Линейная көчөсүнүн атын өзгөртүү жөнүндө

 

         Кара-Суу шаарынын шаарынын тургундарынын арызынын  жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө» Мыйзамынын негизинде Кара-Суу шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынындагы Линейная көчөсүнүн аты диний илимге өмүрүн арнаган, Курани Каримди изилдөө борборунун жетекчиси, дин аалымы шейх “Рустамов Алауддин Мансур” атындагы көчө деп атоого мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Шейх “Рустамов Алауддин Мансур” атындагы көчөнү таза кармоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу, жакшы абалда кароо жана аты өзгөрүлгөндүгүнө байланыштуу келип чыккан чыгымдарды көтөрүү жагы шейх Рустамов Алауддин Мансурдун үй-бүлөсүнүн мүчөлөрүнө милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын мыйзам чегинде камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ 

XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

11-август   2023 – жыл                                 № 15/5                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарында ичимдик суу түтүгүнө кошулуу наркы жөнүндө

 

“Кара-Суу Таза-Суу” муниципалдык ишканасынын 2023-жылдын  7-августундагы №64 сандуу  катын угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарында суу түтүгүнө кошулууга техникалык корутунду алуу наркы элге 2500 (эки миң беш жүз) сом, юридикалык жактарга 3000 (үч миң) сом болуп бекитилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы “Кара-Суу Таза-Суу” муниципалдык ишканасына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2023-жылдын 19-апрели

 

   КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ   XIV

   СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

14-апрель   2023 – жыл                                № 14/1                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын  2023-жылдын

10-апрелиндеги №9 протоколдук чечими жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2023-жылдын 10-апрелиндеги №9  протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2023-жылдын 10-апрелиндеги №9 протоколдук чечими бекитилсин.

 

 1. 2022-жылдын калдыгы 12473,5 миң сом, анын ичинен 2022-жылы каражат ажыратылып, бирок жумуш толук аткарылбай калгандыгына байланыштуу жумшалбай калган төмөндөгү жумуштардын карызын төлөөгө уруксат берилсин:

-         Кара-Суу өткөрүү пунктун иретке келтирүү – 1997,0 миң сом;

-        курулуштарды көзөмөл жүргүзүү үчүн – 70,0 миң сом;

 • Нурахунов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйгө балдар аянтчасын курууга – 375,5 миң сом;
 • Атайын техника сатып алууга – 2400, 0 миң сом.

 

 1. Кошумча киреше 6031,0 миң сом жана Шаркан-Сай жээгиндеги үйлөргө компенсация үчүн каралган 1600,0 миң сом, жалпысы 7631,0 миң сом акча каражатын төмөндөгү иштер үчүн каржылоого уруксат берилсин:
 • Ленин көчөсү Аль-Барака тамактануучу жайынан баштап борбордук аянтка чейинки аралыкка лоток, түнкү жарыткыч, жөө жүргүнчүлөр үчүн жол курууга кошумча – 2672,4 миң сом;
 • В.И.Ленин – Б.Сыдыков, В.И.Ленин – Ж.Аматов көчөлөрүнүн кесилишине жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн видеобайкоо орнотууга – 320,0 миң сом;
 • Ж.Бөкөнбаев эс алуу багынын 1/3 бөлүгүн реконструкциялоого кошумча – 400,0 миң сом;
 • МЭЗ көчөсүнө светофордон баштап бала бакчага чейинки аралыкка асфальт төшөө, лотогун иретке келтирүү, Бакиев көчөсүнө лоток орнотууга 3,0 млн сом;
 • Кара-Суу тазалык муниципалдык ишканасына чарбалык товарлар сатып алууга - 450,0 миң сом;
 • Пахтазавод көчөсүндөгү балдар аянтчасын жарыктандыруу жана кум менен камсыз кылууга – 100,0 миң сом;
 • РТС көчөсүндө турган лотокторду орнотууга - 300,0 миң сом;
 • Х.Турсунов мектебин таза суу менен камсыз кылууга 130,0 миң сом

 

 1. Шаар мэриясы сунуш берип жатканда жумуштардын аталышы, суммасы, мыйзамдуулугу боюнча туура, так маалымат берсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин  

төрагасынын м.а.                                                              В.А.Орозмаматова

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

       

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

14-апрель   2023 – жыл                                № 14/2                      Кара-Суу шаары

 

Кыргыз  Республикасынын  Эсептөө  палатасынын  Ош  шаары, Ош,  Жалал – Абад  жана  Баткен  областары  боюнча  аймактык  бөлүнүшүнүн сунуштамасы жөнүндө

 

              Кыргыз  Республикасынын  Эсептөө  палатасынын  Ош  шаары, Ош,  Жалал – Абад  жана  Баткен  областары  боюнча  аймактык  бөлүнүшүнүн 2023-жылдын 22-мартындагы Кара-Суу шаар мэриясынын 2021-жылдын 1-январынан тартып 2021-жылдын 31-декабрына чейинки мезгил аралыгындагы жергиликтүү бюджетинин түзүлүшүнө жана аткарылышына жүргүзүлгөн шайкештик аудиттин жыйынтыгы боюнча №01-08-13  сунуштамасын  карап  жана  талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кыргыз Республикасынын  Эсептөө  палатасынын  Ош  шаары, Ош,  Жалал – Абад  жана  Баткен  областары  боюнча  аймактык  бөлүнүшүнүн сунуштамасында көрсөтүлгөн  бузуулар калыбына келтирүү,  жол койгон   кызматкерлерге  чара  көрүү жагы шаар мэриясына тапшырылсын.
 2. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин  

төрагасынын м.а.                                                              В.А.Орозмаматова

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

    

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

14-апрель   2023 – жыл                                № 14/3                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы Зоя Космодемьянская көчөсүнүн атын

өзгөртүү жөнүндө

 

         Кара-Суу шаарынын З.Космодемьянская көчөсүнүн тургундарынын арызынын  жана Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө» Мыйзамынын негизинде Кара-Суу шаардык кеңеши

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Кара-Суу шаарынындагы З.Космодемьянская көчөсүнүн аты Кара-Суу шарынын тургуну, шаардык кеңешинин бир нече жолку чакырылышынын депутаты, коомдук ишмер  “Усманов Ядгарбек” атындагы көчө деп атоого мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Усманов Ядгарбек” атындагы көчөнү таза кармоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу, жакшы абалда кароо жана аты өзгөрүлгөндүгүнө байланыштуу келип чыккан чыгымдарды көтөрүү жагы Усманов Ядгарбек Шавкатовичтин үй-бүлөсүнүн мүчөлөрүнө милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын мыйзам чегинде камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 

төрагасынын м.а.                                                              В.А.Орозмаматова

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

  

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

14-апрель   2023 – жыл                                № 14/4                      Кара-Суу шаары

 

Шаардагы В.И.Ленин атындагы орто мектебинин аймагындагы балдар чыгармачылык борборунун имараты жөнүндө

 

                Кара-Суу шаар мэриясынын 2023-жылдын 14-апрелиндеги №01-20/469 сандуу катын карап жана талкуулап шаардык кеңеш

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Шаардагы В.И.Ленин атындагы орто мектебинин аймагындагы балдар чыгармачылык борборунун эскилиги жеткен имаратын бузууга мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Шаар мэриясы имаратты бузуунун мыйзамдуулугу, тиешелүү иш кагаздарын даярдоо боюнча кынтыксыз иштерди алып барсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 

төрагасынын м.а.                                                              В.А.Орозмаматова

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2023-жылдын 14-февралы

 

                                           КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ   XIII

   СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

8-февраль   2023 – жыл                                № 13/1                      Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2022-жыл ичинде социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2022-жылы социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2022-жылы социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

8-февраль   2023 – жыл                                № 13/2                      Кара-Суу шаары

 

Кара - Суу шаарынын  2023-жылга  бюджетин  бекитүү  жөнүндө

 

 

 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексин жетекчиликке алып  Кара-Суу шаардык  кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара - Суу шаарынын 2022-жылга бюджетинин кирешеси 77436,1  миң сомго бекитилген, 110536,2 миң сомго такталган, аткарылганы 116829,5 миң сом. Чыгашасы   77436,1  сомго бекитилген, 120484,1 миң сомго такталган анын ичинен 9947,9 миң сом 2021-жылдын калдыгынан, аткарылганы 113784,7 миң сом.
 2. Кара - Суу шаарынын 2023-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча  104653,9 миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде: 11632,8 миң сом – атайын каражат.

 

 1. Кара - Суу шаарынын  2023-жылга карата бюджетинин  киреше бөлүгү тиркемелерде көрсөтүлгөн булактар боюнча  түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.

 

 1. 2023-жылга карата чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чегинде жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна  төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

1) Чыгашалардын  корголгон статьялары бюджеттик мекемелердин штаттык  санындагы бош кызмат орундарына жана  ченемдик укуктук актыларды  кабыл алууга байланыштуу  азайтылышы мүмкүн;

 2) Бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жана чыгашалардын статьяларынын  максаттуу  пайдаланылышы  үчүн жоопкерчилик шаар мэрине, бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт.

 

 1. Ар кандай салыктар жана жыйымдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан салынган айып акылар, жерди жана мүлктү ижаралоо үчүн төлөмдөр, түшкөн салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр -  100% шаардык бюджетте  калат. Шаар мэриясына жана бюджеттик мекеме жетекчилерине атайын каражаттарды  казыналык системадан сырткары пайдалануусуна тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы шаардык бюджеттин кирешесине алынып коюулары эскертилсин.

 

 1.   Тармактар  боюнча  чыгымдар төмөнкүдөй  бекитилсин:

1) Башкаруу  аппаратын  кармоонун чыгымдары  18609,8 миң сом, анын  ичинен:

  2) шаардык кеңешинин эмгек акысы 2136,0 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  277,3  миң  сом, сапар чыгымдары 50,0 миң сом.  

3)  шаар мэриясынын  эмгек акысы 10781,5 миң сом,   соцфондко  чегерүүлөр  1403,8  миң сом, резервдик фонду 930,2  миң сом, сапар чыгымдары 400,0 миң сом.

  4) Шаардык  кеңештин,  шаар  мэриясынын типтүү  түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун негизинде  бекитилсин;

5) Шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин штаттык саны №1 тиркемеге ылайык   бекитилсин, 2022-жылга салыштырмалуу кыскартылып жаткан эки жетектөөчү адиске январь айына карата эмгек акы жана КР Эмгек Кодесинин негизинде эмгек акынын эки орточо айлык өлчөмүндө бошонуу жөлөкпулу төлөнүп берилсин;

 6)  Шаардын  муниципалдык  департаментинин  чыгымдары  27113,4  миң сом, анын ичинен эмгек акы  2766,6 миң  сом, соцфондко  чегерүүлөр  422,5 миң сом, департаменттин имараттар жана курулуштар беренесине (311) 19598,8 миң сом.

    Имараттар жана курулуштар беренесине каралган 19598,8 миң сом төмөндөгү иштерге каржылансын:

Ош көчөсүнүн жолун оңдоого -                                                            2 625 000

Юбилейный суюк таштанды төгүүчү жай курууга –                           1 550 000

Нурахунов көчөсүнө лоток орнотууга  -                                   1 125 000

Райондук балдар ооруканасынын кире бериш тарабындагы жолуна асфальт төшөөгө                                                                                               1 590 000 Ж.Бөкөнбаев эс алуу багынын 3/1 бөлүгүн реконструкциялоо        5 000 000  

Ленин көчөсү ҮБДТ имаратынан баштап борбордук аянтка чейинки аралыкка лоток, түнкү жарыткыч, жөө жүргүнчүлөр үчүн жол курууга                                                                                                                            5 346 600  

Х.Турсунов мектебинин айланасын тосуу                                  250 000     

Социалдык дүкөн уюштурууга  -                                                 260 000

Мээрим бала бакчасына брусчатка төшөөгө  -                                    889 800

№134 негизги мектебинин чатырын жабууга                              456 600

Рахимов көчөсүн жарыктандырууга                                           274 500

Шаарда 2023-жылы жүргүзүлө турган курулуш, оңдоо иштеринин долбоордук сметалык документтери Кара-Суу шаарынын шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы менен макулдашуунун негизинде даярдалсын.

     7) Коммуналдык  тейлөөнүн  чыгымдары  22577,5 миң сом, анын ичинен  аксакалдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун төрагаларына материалдык жардам 120,0 миң сом, субсидиялар 22457,5 миң сом, мындан Кара-Суу Таза-Суу муниципалдык ишканасына: кредиттин пайыздык төлөмдөрүн төлөөгө 4705,5 миң сом, “Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасына:  таштандыларды чыгарууга -11900,0 миң сом, таштанды төгүүчү жайга ижара акы – 800,0 миң сом, ,  ижара акы – 600,0 миң сом,жашылдандырууга  600,0 миң сом, муниципалдык ишканалардын таштандыларын алып чыгууга – 1352,0 миң сом.Муниципалдык менчикти башкаруу департаментинен 12 жумушчусу “Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасына которулсун жана 12  адамдын эмгек акысы үчүн 2500,0 миң сом акча каражаты каралсын.  

     8) Маданият тармагы 760,0 миң сом.

         9) Дене тарбия жана спорт бөлүмүнүн  муниципалдык ишканасынын штаттык саны №2 тиркемеге ылайык   бекитилсин, 2023-жылга чыгымдары 2974,1 миң сом, анын ичинен эмгек акы 977,7 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  146,4 миң сом;

10) Мектепке чейинки мекемелеринин чыгымдары 7453,9 миң сом, анын ичинен тамак-аш сатып алууга 3529,8 миң сом, дем берүүчү грантка өздүк салым -1914,5 миң сом;

         11) Билим  берүү мекемелеринин чыгымдары 8619,2 миң сом;

         12) социалдык коргоо тармагынын чыгымдары 4913,2  миң сом, анын ичинен Кара-Суу Таза-Суу мунуципалдык ишканасына-сууга материалдык жардам 600,0 миң сом, кварталдык комитеттердин төрагаларына материалдык жардам 960,0 миң сом, гендердик саясатты колдоого 200,0 миң сом, өзгөчө кырдаалга 930,2 миң сом, мугалимдердин коммуналдык чыгымдары үчүн 450,0 миң сом, социалдык колдоого 1773,0 миң сом.

 

 1. Кара - Суу шаар мэриясы 2023–жыл ичинде жергиликтүү бюджетти аткарууда төмөндөгүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

    - эгерде бул шаардын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул токтомдо бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун  тиркемесин өзгөртүүлөргө;

    - керектүү учурларда бюджеттин чыгашалар бөлүгүнө киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу акча каражатын шаардык кенеште каралганга чейин шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен иштетүүгө;

    - кирешелердин болжолдонгон кирешелеринин ашыкча түшүүлөрүнүн эсебинен шаардын жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн көбөйтүүнү карап чыгууга;

    - тиешелүү органдар тарабынан кабыл алган ченемдик актыларды кабыл алуудан келип чыгуучу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджети менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин өз ара эсептешүүлөрүнө тактоолорду киргизүүгө;

- бекитилген планга тактоонун негизинде өзгөртүү киргизүүгө.

 

 1. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2022–жылдын 30– апрелиндеги №240 токтомуна ылайык менчик жеңил автоуналарын кызматтык максаттарга пайдалангандыгы үчүн шаардын вице - мэрине  сметада каралган күйүүчү майына каражат бөлүп берилсин.

 

 1.  Ушул токтом 2023-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2023-жылдын 8-февралындагы    

XIII сессиясынын  №13/2 

токтомуна   1 тиркеме

 Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин штаттык саны жана эмгек акыларынын өлчөмү

 

Кызматтардын аталышы

Штаттын саны

Эмгек акы өлчөмү

1

Директор

1

22810

2

Башкы адис

1

29178

3

Жетектөөчү адис

2

19430,4

4

Адис

1

17001,6

5

Чарба башчысы

1

14361

6

Электрик

1

8025,6

7

Айдоочу

1

14960

8

Күзөтчү

2

10560

9

Тазалоочу

1

8800

 

Баардыгы

11

 

 

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы ПЖ №266 Жарлыгынын негизинде жетекчинин эмгек акысы мэриянын бөлүм  башчысынын эмгек акысы менен теңештирилип, башкы адиске –башкы адистин, жетектөөчү адиске-жетектөөчү адистин, адиске –адистин эмгек акысы төлөнөт.  Эмгек акысына иштеген жылдарына жараша үстөк пайыз төлөө, жумушка жөндөмдүүлүгү үчүн 10%, он үчүнчү эмгек акы төлөнүп берилет.  Кичи тейлөөчү персоналдар менен техникалык тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин  2022-жылдын 1-августундагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеп иштеген  кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” №433 токтомунун негизинде төлөнүп  берилет.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                              А.К.Кебекбаева

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2023-жылдын 8-февралындагы    

XIII сессиясынын  №13/2 

токтомуна   2 тиркеме

 

Кара-Суу шаарындагы дене тарбия, спорт бөлүмү  муниципалдык ишканасынын штаттык саны жана эмгек акыларынын өлчөмү

 

Кызматтардын аталышы

Штаттын саны

Эмгек акы өлчөмү

1

Директор

1

23760

2

Жетектөөчү адис

1

21373

3

Күзөтчү

1

10560

4

Тазалоочу

1

8800

 

Баардыгы

4

 

 

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 1-августундагы ПЖ №266 Жарлыгынын негизинде жетекчинин эмгек акысы мэриянын бөлүм  башчысынын эмгек акысы менен теңештирилип, жетектөөчү адиске-жетектөөчү адистин эмгек акысы төлөнөт.  Эмгек акысына иштеген жылдарына жараша үстөк пайыз төлөө, жумушка жөндөмдүүлүгү үчүн 10%, он үчүнчү эмгек акы төлөнүп берилет.  Кичи тейлөөчү персоналдар менен техникалык тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысы Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин  2022-жылдын 1-августундагы “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлеп иштеген  кызматкерлерге эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө” №433 токтомунун негизинде төлөнүп  берилет.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                              А.К.Кебекбаева

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

8-февраль   2023 – жыл                                № 13/3                      Кара-Суу шаары

 

Укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын курамын өзгөртүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2023-жылдын 1-февралындагы №01-20/135 “Укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын” курамын өзгөртүү жөнүндө сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Укук бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы төмөнкү курамда бекитилсин:

 

1.

Ш.Осмоналиев -

Кара-Суу шаарынын вице-мэри, комиссиянын төрагасы;

2.

П.Тыныбек уулу -

Кара-Суу шаар мэриясынын жетектөөчү адиси (юрист), комиссиянын катчысы

Мүчөлөрү:

3.

К.Коңуров -

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура боюнча башкармалыгынын башчысы;

4.

М.Аданов -

“Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасынын директору;

5.

К.Шакеева -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

        

 

                           

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

8-февраль   2023 – жыл                                № 13/4                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2023-жылга иш-планын

бекитүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2023-жылга карата иш-планын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин 2023-жылга карата иш-планы бекитилсин.(тиркеме №1)

 

 1. Иш-планда көрсөтүлгөн иш-чаралар мөөнөтүндө, кынтыксыз аткарууга алынсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын .

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2023-жылдын 8-февралындагы    

XIII сессиясынын  №13/4 

токтому  менен  бекитилди

 

 

КАРА-CУУ ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН 2023-ЖЫЛГА

ИШ-ПЛАНЫ

 

Каралуучу  маселелер

 

Мөөнөтү

Жооптуулар

1.  

Кара-Суу шаарынын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн 2022-жылга жыйынтыктары жөнүндө 2023-2024-жылдарга карата экономикалык божомолу

I квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясынын, шаардык кенештин аппараты жана туруктуу комиссиясы

2.  

Кара-Суу шаарынын 2022-жылга бюджетин аткаруунун   отчету

Кара-Суу шаар мэриясынын ФЭБ, туруктуу комиссия

3.  

  Кара-Суу шаар мэриясынын аппаратынын  иш алып баруусу жөнүндө                                           

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссия                                

4.  

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин 2022-жылда аткарган иштери жөнүндө

Муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору

5.  

Кара-Суу шаарында көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана санитардык тазалоо боюнча аткарылган иштер боюнча отчету

 

II квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясы,

ММБ департаменти,

«Кара-Суу тазалык» МИ

6.  

 «Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын жүргүзүп  жаткан иштеринин абалы жөнүндө

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

7.  

Кара-Суу шаарынын инфрастуктурасын жакшыртуу максатында чет элдик инвестицияларды жана гранттарды тартуу боюнча алып барылып жаткан иштери жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы,

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

8.  

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармасынын башчысынын отчету

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармалыгы

9.  

Кара-Суу шаарындагы мектептерде  окуу тарбиялык  иштеринин жана  шашке  тамактарынын уюштурулушу, жаш өспүрүмдөр  арасына  кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндө

Ш.Осмоналиев

соц.масел.башкы адиси

Мектеп директорлору, ИДН, шаардык аймактык тескөөчүлөр, туруктуу комиссия

10.         

Кара-Суу  шаарынын социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн 2023-жылдын биринчи кварталындагы  жыйынтыктары жана экинчи кварталына милдеттери жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ,

туруктуу комиссиялар

11.         

Кара-Суу  шаар мэриясынын укук  коргоо органдары  менен бирдикте  коомдук  тартипти  камсыз  кылуу, укук  бузуулардын  алдын алуу, кылмыштуулукка  каршы  күрөшүү  боюнча коомдук  алдын алуу борборлорунун  жүргүзүп  жаткан ишмердүүлүгү жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссия

12.         

Кара-Суу  шаарынын социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн 2023-жылдын биринчи жарым жылдыгынын  жыйынтыктары жана экинчи жарым жылдыгына милдеттери жөнүндө

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ,

туруктуу комиссиялар

13.         

Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин жаңы окуу жылына даярдыктары жөнүндө

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиялар

14.         

«Кара-Суу шаарынын калкынын жана экономика тармактарынын 2023-2024-жылдардын күз-кыш мезгилине карата даярдыктары жөнүндө»

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиялар

15.         

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2023-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

IV квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэриясы

туруктуу комиссиялар

16.         

Кара-Суу шаарынын мэринин 2023-жылы аткарган иштери боюнча отчету

 

Кара-Суу шаарынын мэри

17.         

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2023-жылдын жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ, туруктуу комиссия

                   

 Уюштуруу-практикалык ишчаралар

 

18.         

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамына ылайык шаардын аймагында көрнөк-жарнактарды тартипке келтирүү иштерин жүргүзүү

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

19.         

Кара-Суу шаарындагы жаштар комитети, социалдык кызматкери менен биргеликте элдин ынтымагы, биримдигин даңазалаган маданий массалык иш чараларды өткөрүү

квартал сайын

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

 

20.         

Шаардагы билим берүү мекемелеринде окуучулардын билим алуусун сапаттык көрсөткүчүн жогорулатуу боюнча иш план түзүү

январь

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

21.         

Мыйзамсыз курулуштар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди жандандыруу

квартал сайын

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

22.         

Өндүрүш процессине оперативдүү таасир тийгизүү максатында шаардын  өнөр жай  ишканаларынын иштерин талдоо жана мониторинг жүргүзүү

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

23.         

Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун туруктуу чараларын көрүүнү уюштуруу, тиешелүү чечимдердин аткарылышын камсыз кылуу

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

24.         

Шаардын укук коргоо органдарынын коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүп жаткан иштеринин жыйынтыгын квартал сайын кароо

квартал сайын

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

25.         

Кыргыз Республикасынын кесиптик майрамдарына жана даталуу күндөрүнө байланышкан иш-чараларды сапаттуу жана уюшкандыкта өткөрүүнү камсыз кылуу

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин жооптуу катчысы                                              А.К.Кебекбаева

        

                           

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

8-февраль   2023 – жыл                                № 13/5                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы үй-бүлөлүк зордук зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитеттеринин 2023-жылга карата

иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө

 

         Кара-Суу шаар мэриясынын 2023-жылдын 3-февралындагы №01-20/154 сандуу катын угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы үй-бүлөлүк зордук зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитеттеринин 2023-жылга карата иш-чаралар планы бекитилсин. (№1 тиркеме).

 

 1. Шаар мэриясы Кара-Суу шаарындагы үй-бүлөлүк зордук зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитеттер менен биргеликте 2023-жылга карата бекитилген иш-чаралар планы аткарууга алынсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө шаардык кеңешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2023-жылдын 8-февралындагы    

XIII сессиясынын  №13/5 

токтому  менен  бекитилди

 

Кара Суу шаарындагы №1, №2, №3 ҮБЗТКнин   2023-жылга карата

“Үй-бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу” боюнча

Иш-чаралар планы

 

Иш-чаранын аталышы

Аткаруу

мөөнөтү

Жооптуулар

Аткаруучулар

Күтүлүүчү

натыйжалар

Каржылоо булактары

Болжолдуу наркы

1

Жергиликтүү бюджеттен социалдык-экономикалык  өнүктүрүү программасына кирген үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо курамын кайра бекитүү, жобосун, иш чаралар планын бекитүү , иш чараларды ишке ашыруу  боюнча каражат бөлдүрүү

Январь

Комитет мүчөлөрү

Шаар мэриясы

Жергиликтүү кенеш

Иш-чаралар толугу менен аткарылат, коомчулукка маалыматтар өз убагында жетет, маалымат тактайчалары уюштурулат

 

2

Шаар жашоочуларына комитет мүчөлөрүнүн байланыш телефондору боюнча маалымат таратуу

Февраль-март

Комитет мүчөлөрү

Кварталдык комитет башчылары

Мектеп администрациясы

Шаар жашоочулары комитет жөнүндө, кимге кайрылуу керек экендиги жөнүндө билет, маалымат билишет

Социалдык тармактар аркылуу

3

Үй-бүлөлүк зомбулук фактыларын  каттоо журналы боюнча анализ, мониторинг жүргүзүү

Ар 6 айда

жылдык

Комитет мүчөлөрү

Соц.адис

Аткарылган иштер боюнча жыйынтык чыгат

Кайрылуулардын саны боюнча стстистика аныкталат

-

4

ҮБЗТК мүчөлөрүнүн отурумдарын уюштуруу жана аткарылып жаткан иштерди талкулоо

Жыл ичи фактылар боюнча

Комитет мүчөлөрү, тийиштүү адистер

Өз убагында маселелр каралат,багытталат чечилет, аткарууга алынат

 

5

Окуу, семинар, тегерек столдор, конференция, тренингтерге катышуу

Жыл ичинде

Комитет мүчөлөрү

 

Комитет мүчөлөрүнүн билимин ашыруу, коомчулук менен иш алып баруу ыкмаларын үйрөтүү, мыйзамдар менен иштөөнү үйрөтүү

Эл аралык уюмдар, (ОФ ДИА, Форум женских НПО, ПРООН, ЮСАИД,Саефэрворлд, ФМТж.б.)

Мамлекеттик органдар,

6

КПНСнин иш чараларына  полиграфия кызматтарына (баракчалар, баннерлер)

Жыл ичинде

№1,№2,№3 Комитеттер

Калкты маалыматтар менен камсыздайт

40 000 сом

6

“Менин апам - Менин кызым”

  8-март  аялдардын Эл аралык     күнүнө карата конкурс

Март-апрель

№1-2-3 Комитеттер

Соц.адис,

Шаардагы 6 мектептин 9-классынын кыздары маалымат алышат, лидерликке умтулушат

 

15000 сом

7

“Тилектештик автобусу” күнүн уюштуруу (юридикалык кенештер)

Март

№1,№2,№3 Комитеттер

Адамдар укуктук кенештерди бекер алышат, укуктук билими ашат, жекек көйгөйлөрүн чечкенге умтулат

“Тендик Нуру” проекти

 

8

“Таза шаар” акциясын өткөрүү

Май

№1 Комитет

Атабаева Д.

Активист кыз-келиндер, эркектер

Шаар жашооочулары тазалыкка үгүттөлөт, коомдук жайлар тазаланат, санитардык абал жакшырат, коомчулуктун экологиялык билими жана маданияты жогорулайт

35000 сом

9

Аялдар арсында спорттук иш чара “Аял, Тынчтык, коопсуздук – 1325”

Июнь-Июль

№1,№2,№3,Комитет мүчөлөрү

Кварталдык комитет башчылары, мэрия

Аялдар арасындагы тилектештик, биримдик

 

15 000 сом

10

Үй-бүлөлүк зомбулукка  кабылган кыз-келиндерге психологдун кеңешин уюштуруу

     Июнь

Комитет мүчөлөрү

соцадис

Аярлуу катмардагы кыз-келиндер кенеш алышат, коомдогу ордун тапканды үйрөнүшөт, моралдык колдоо алат, жашоого болгон көз карашы өзгөрөт

 

 

20 000 сом

11

 18-июнь - Элеттик аялдар күнү 

июнь

Комитет мүчөлөрү

соцадис

Шаардагы Ишмер аялдарды “Элеттик аялдар күнүнө”   райондук  ярмаркага катыштыруу, жана алар өз продукциялады менен таанылат.

20 000 сом

12

“Ата-үй-бүлө тиреги”- коомдук жайларда жана мечиттерде эрте никеге каршы  жана үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча эркектер арсында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү

Квартал сайын

 

Комитет мүчөлөрү, мэрия,

шаар мечиттеринин имамдары

Эркектер арасында алдын алуу иштери аткарылат, үй-бүлө институту бекемделет, баалуулуктары сакталат, үй-бүлөө мүчөлөрүнө карата жоопкерчилиги артат

 

 

-

13

Мектептердеги жалпы ата-энелер чогулуштарына катышуу жана ҮБЗТКнин ишмердүлүгү жөнүндө маалымат берүү

сентябрь

Комитет мүчөлөрү

Чогулушка катышкан ата-энелер комитет жөнүндө маалымат алат, кыздарга карата маамилеси өзгөрөт

 

 

-

14

11-октябрь “КЫЗДАР күнүнө” карата “Менин келечектеги максаттарым” темасында өспүрүм кыздар арасында анкета –сурамжылоо өткөрүү (9 класстар)

октябрь

№3 комитет мүчөлөрү,

мектеп администрациясы

Өспүрүм кыздардын максаттары, калоолору, аныкталат, багытталат

Кыздар өз ойлорун эркин айтканды үйрөнүшөт

             

Канцелярия буюмдары

( А4 кагаз,ручка)

Компьтердик кызмат  5000 сом

 

15

“ЗОМБУЛУККА КАРШЫ

16 КҮН” кампаниясын өткөрүү:

а) массалык флешмоб уюштуруу (окучулар катышуусунда)

 

 

 

 

 

б) “БИЗ ТЕРРОРИЗМГЕ КАРШЫБЫЗ” жөө жүрүш уюштуруу

 

 

 

 

 

в) “БИЗ АР ТҮРДҮҮБҮЗ, БИРОК БИРГЕБИЗ” темасында мектеп окуучулары арасында  чыгармачылык иштердин көргөзмөсүн уюштуруу, актив катышуучуларды сыйлоо

 

 

25-ноябрь

10 декабрь

Мэрия

Комитет мүчөлөрү

ИДН, РОВД

Райадминистрация

Мектеп администрациясы

РайОНО

а)Комчулукка балдар зомбулукка каршы максаттарын жеткирет, жакшы жашоого чакырат, жаштар маданий иш чараларга катышууга кызыгуусу артат, этика-эстетикалык тарбия алышат

 

б)  Жөө жүрүш катышуучулура шаар жашоочуларына  терроризмге каршы оюн жеткирет,  коомчулуктун арасында достук, биримдүүлүк бекемделет

 

в) балдардын чыгармачылык таланттары ачылат, зомбулуксуз жашоого мотивация беришет, катышуучулардын иши бааланат

 

Типографиялык кызматтар (баннерлер)

Футболка, кепкалар

Кофе-брейк,

ММК аркылуу жайылтуу

   Белектер

 

 150 000сом

 

 

 

 

 

300 000

 

 

Жооптуу катчы                                                                            А.К.Кебекбаева

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

8-февраль   2023 – жыл                                № 13/6                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарынын аймагында көрктөндүрүү, жашылдандыруу,

тазалыкты сактоо боюнча типтүү эрежелери боюнча  жобону

бекитүү жөнүндө

 

         Кара-Суу шаар мэриясынын 2023-жылдын 24-январындагы  №01-20/110 сандуу катын угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарында Кара-Суу шаарынын аймагында көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоо боюнча типтүү эрежелери боюнча жобо бекитилсин. (№1 тиркеме).

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына,  көзөмөлдөө шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

                                                                                                                                                            2023-жылдын 8-февралындагы    

                                                                                                                                                            XIII сессиясынын  №13/6 

                                                                                                                                                            токтому  менен  бекитилди

 

Шаардын аймагында көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоо боюнча типтүү эрежелери

 

§1. Жалпы жоболор

 

 1. Шаардын аймагында көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалыкты сактоо боюнча типтүү эрежелери (мындан ары - Эрежелер) Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө Кодексине, “Өндүрүш жана керектөө калдыктары жөнүндө”, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, “Улуттук тазалык күнү жана 2023-2025-жылдар мезгилине тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктура түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 6-сентябрындагы №305 Жарлыгына жана калктуу конуштарды тышкы көрктөндүрүү жана айлана-чөйрөнү коргоонун абалына талаптарды аныктаган Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына ылайык иштелип чыккан.
 2. Эрежелер тышкы көрктөндүрүү, жашылдандыруу жаатында бирдиктүү жана милдеттүү талаптарды белгилейт, менчигинин түрүнө карабастан бардык юридикалык жана жеке жактар үчүн шаардын аймагын тазалоонун жана тейлөөнүн тартибин аныктайт.
 3. Шаар мэриясы ушул Эрежелерде белгиленген көрктөндүрүү маселелери менен байланышкан жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү үчүн жоопкерчиликтүү болушат.
 4. Шаар мэриясы өз ыйгарым укуктарынын чегинде көрктөндүрүү маселелерин аткаруу боюнча кызмат көрсөтүүчүлөрдү аныктайт.

 

§2. Негизги түшүнүктөр жана терминдер

 

 1. Ушул Жободо төмөнкүдөй түшүнүктөр жана терминдер колдонулат:

Абонент - тиричилик таштандыларын чыгаруу жана жок кылуу боюнча кызматтарды көрсөтүүгө келишим түзгөн же түзүүгө милдеттүү жеке же юридикалык жак;

Калктуу конуштун сырткы келбетин көрктөндүрүү - калктуу конуштун айланасында калктын жашоосу жана эс алуусу үчүн жагымдуу шарттарды түзүүнү камсыз кылуучу иштердин жана элементтердин топтому;

КТТК чыгаруу - атайын автотранспортторго ташып жүктөө, таштанды жайларын жана аларга кире бериш жерлерди төгүлгөн таштандылардан тазалоо, андан ары катуу калдыктарды чогултуучу жайлардан жок кылуу жайларына ташып жеткирүү;

Газон – жасалма жол менен түзүлгөн чөп каптаган жер тилкеси түрүндө жашылдандыруу элементи;

Бекитилген аймак - юридикалык же жеке жактардын менчигинде, ижарасында же пайдалануусунда имараттар, үй чарбалары, курулуштар жана башка объекттер жайгашкан аймак;

Жашылдандырылган жерлер - жасалма түрүндө жана табигый өсүп чыккан бак-дарак, бадал жана чөп өсүмдүктөрү;

Ири көлөмдүү таштандылар – керектөөдөн чыккан жана көлөмүнүн чоңдугуна байланыштуу атайын таштанды ташуучу унаалар менен ташууга  мүмкүн болбогон үй тиричилик жана чарбалык иштердин калдыктары (тиричилик техникасы, эмерек ж.б.);

Контейнер аянтчасы - өндүрүштүн жана үй тиричиликте керектелген буюмдардын калдыктарын, катуу турмуш-тиричилик калдыктарын чогултуу жана убактылуу сактоо үчүн керектүү сандагы контейнерлер орнотулуп, атайын жабдылган аянт;

Таштанды - ар кандай калдыктар, анын ичинде катуу турмуш-тиричилик калдыктары, ири көлөмдүү калдыктар, керектөө жана өндүрүш калдыктары;

Уруксат берилбеген жерге ташталган таштандылар – чектелген аянтта көлөмү 30 куб метрден ашык юридикалык же жеке жактардын ишинин жүрүшүндө пайда болгон катуу турмуш-тиричилик калдыктары, көлөмдүү таштандыларды, өндүрүш жана курулуш калдыктарын, башка калдыктарды туш келген жерге (уруксатсыз) таштоо (жерге салуу) же сактоо.

Парк - эс алууга жана көнүл ачуучу оюн-зоок өткөрүүгө арналган жалпы пайдалануудагы жашылдандырылган аймак;

Катуу турмуш-тиричилик калдыктарды чогултуу, чыгаруу жана жок кылуу боюнча кызматтарды көрсөтүүчү (Кызмат көрсөтүүчү) – катуу турмуш-тиричилик калдыктарды чогултуу, ташып чыгаруу, жок кылуу жана калктуу конуштун аймагын санитардык тазалоо боюнча Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы менен келишим түзгөн юридикалык же жеке жак.

Курчап турган айланадагы аймак - юридикалык же жеке жактардын менчигинде, ижарага алынган же пайдаланылган жер тилкесинин, имараттын, чарбалык курулуштун жана башка объекттердин чек араларына периметри боюнча тикелей чектеш, ижара укугунан бошотулган муниципалдык аймак;

Коомдук келишим (ушул Эрежелер үчүн) - кызмат көрсөтүүчү менен керектөөчүнүн ортосунда түзүлгөн келишим, анда кызмат көрсөтүүчү ага кайрылган ар бир адамга карата аткарууга милдеттүү кызматтарды көрсөтүүчүнүн милдеттери белгиленген;

Коомдук сунуш/оферта (ушул Эрежелер үчүн) – кызмат көрсөтүүчүнүн сунушу, андан сунуш киргизген кызмат көрсөтүүчүнүн сунушта көрсөтүлгөн шарттарда келишим түзүү эрки байкалат;

Шаарды санитардык жактан тазалоо – шаарды тазалоо, көчөдөгү таштандыларды, калдыктарды чогултуу;

Көчөдөгү таштандылар – жолдордо, тротуарларда, эс алуучу сейил бактарда жана башка коомдук жайларда пайда болгон таштандылардын түрү (көчө таштандылары), алар грунт, кум-таш, топурак, табигый өсүүчү бак дарактардын материалдары (жыгачтар, өсүмдүктөрдүн калдыктары), кагаз, картон, полиэтилен, айнек, чүпүрөк, металл жана башка материалдардан турат.

Катуу турмуш-тиричилик калдыктары  (мындан ары  - КТТК) – адамдар күнүмдүк турмуш-тиричилигинде колдонгон, анын ичинде тамак-аш азыктарын жасоодон, турак үйлөрдү, үйдүн тегерегиндеги короолорду жана жалпы эл колдонуучу жайларды жыйноодон, турак жайларда үй жаныбарларын жана үй канаттууларын багуудан пайда болгон жана ошондой эле эскирген, үйдөгү пайдаланылбай калган буюмдардын калдыктары.

 

§3. Катуу турмуш-тиричилик калдыктарды

 чогултуу жана чыгаруу иштерин уюштуруу

 

 1. Шаарга караштуу жерде жашаган же өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөн физикалык же юридикалык тараптар (абоненттер) Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы менен КТТК ташып чыгаруу кызматын көрсөтүүчү менен КТТК ташып чыгаруу боюнча келишимдерди түзүүгө милдеттүү.
 2. Жеке турак жайларда жана көп кабаттуу үйлөрдө жашаган тургундарга КР Жарандык кодексинин нормаларына ылайык коомдук келишимдерди же коомдук офертанын негизиндеги келишимдерди түзүүгө жол берилет.
 3. Шаардын жерлеринде КТТКны төмөнкү фракциялар боюнча милдеттүү түрдө сорттоо жүргүзүү киргизилет:
 • Пластик бөтөлкөлөр, полиэтилен баштыктар, кагаз-картон сыяктуу кайра иштетүүчү калдыктар;
 • Мөмө-жемиштер, жашылчалар түрүндөгү органикалык калдыктар;
 • Калдыктар, сөөк, айнек, темир тезек буюмдары, от жаккандан чыккан күл сыяктуу кайра иштетилбеген таштандылар.
  1. Жеке турак жайларда жашаган тургундар калдыктарды мүшөктөргө бөлүштүрүп иргейт.
  2. Тургундар кварталдын чогулушунда кийинки ташып чыгуу үчүн калдыктарды сактоочу жайларды макулдашат.
  3. Кызмат көрсөтүүчү өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша тургундарды кайра иштетүүчү калдыктарды сорттоп салуу үчүн мүшөктөр менен камсыздайт.
  4. Абонент кайра иштетилүүчү калдыктарды иргөө/сорттоо боюнча өзүнүн милдеттенмелерин адилеттүүлүк менен аткарган учурда, кызмат көрсөтүүчү андай кардар үчүн тарифтик бааны төмөндөтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгат.
  5. Көп кабаттуу үйлөрдө жашаган тургундар калдыктарды контейнерлерге чогултат.
  6. Контейнер аянтчаларынын бети асфальтталып же бетон менен жабылып, кирип-чыгууга ыңгайлуу жолдун боюнда эңкейиште жайгашууга тийиш.
  7. Контейнер аянтчаларынан ага жакын жайгашкан жерге таштандылар жайылбашы үчүн үч тарабынан тосулган тосмосу болушу керек. Контейнер аянтчаларын белгиленген тартипте иштелип чыккан жана макулдашылган жеке долбоорлор (эскиздер) боюнча жабык типтеги даярдоого жол берилет.
  8. Контейнерлер дезинфекциялоочу каражаттар менен жууп тазаланып турушу керек.
  9. Контейнер аянтчаларын тазалоо (жыйноо) үчүн жоопкерчилик төмөнкүлөргө жүктөлөт:
 • жалпы колдонуудагы муниципалдык аймактарда жайгашкан контейнер аянтчалары - кызмат көрсөтүүчүгө;
 • ижарадагы, ээлик кылуудагы, пайдалануудагы аймактарда жайгашкандар боюнча – ведомстволордо, мекеме-уюмдарда, ишканаларда жана башка чарба жүргүзүүчү субъекттерде, физикалык жана юридикалык тараптарда болот;
  1. Таштандылар салынган мүшөктөрдү же контейнерлердеги калдыктарды жүктөө учурунда чачылган таштандылар үчүн жоопкерчилик Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишкнасына жүктөлөт.
  2. Чарба ишмердүүлүгүн жүргүзүүчү мекеме-уюмдардын таштандыларын чогултуу жана убактылуу сактоо ошол ишканалардын ушул максат үчүн атайын жабдылган шаймандарынын күчү менен ишке ашырылат.
  3. Таштанды салынган мүшөктөрдү чогултуучу аянттардын же таштандылар салынган мүшөктөрдүн ашып-ташып жыйылып кетишине, контейнерлердеги таштандыларды өрттөөгө жол берилбейт. Таштандылар графиги боюнча өз убагында ташылып кетүүгө тийиш.
  4. Контейнер аянтчаларын жана контейнерлерди эксплуатациялаган жана тейлеген мекеме-уюмдар өз убагында ремонттоп, оңдоо иштерин жүргүзүп, пайдалануудан чыккан контейнерлерди алмаштыруусу керек.
  5. Таштандыларды чогултуу үчүн жайлар, же контейнерлер шаар мэриясы кварталдык комитеттер жана катуу турмуш-тиричилик калдыктарды чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүчү Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы менен макулдашуу боюнча атайын жабдылган аянтчаларга коюлат.
  6. Жолдун өтүүчү бөлүгүнө, тротуарларга, газондорго, ошондой эле ирригациялык каналдардан 10 метрден жакын аралыкка таштанды салынган мүшөктөрдү коюуга жана контейнерлерди орнотууга тыюу салынат.
  7. Түзүлгөн келишимдерге ылайык абоненттерден таштандыларды чыгаруу катуу турмуш-тиричилик калдыктарды чыгаруу боюнча кызмат көрсөтүүчү тарабынан ишке ашырылат.
  8. Кызмат көрсөтүүчүнүн тейлөөсүнө кирбеген юридикалык жактар таштандыларды өздүк автотранспорт каражаттары менен таштанды жайларына ташып чыгарышат.
  9. Түзүлгөн келишимдерге ылайык, абоненттерден катуу турмуш-тиричилик калдыктарды ташып чыгаруу үчүн төлөмдөр жергиликтүү кеңеш бекиткен тарифке ылайык алынат.
  10. Юридикалык жана жеке жактар катуу турмуш-тиричилик калдыктарды чыгаруу жана жок кылуу боюнча кызмат көрсөтүүлөр үчүн төлөмдөрдү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик укуктук актыларына жана кызмат көрсөтүүчү менен түзүлгөн келишимдерге ылайык өз убагында жана толук көлөмдө төлөөгө милдеттүү.
  11. 27-пунктта көрсөтүлгөн талаптар аткарылбаса, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин ченемдерине ылайык, көрктөндүрүү эрежелерин бузгандыгы үчүн жоопкерчилик тартат.
  12. Көлөмдүү таштандыларды (калдыктарды) чыгаруу үчүн жоопкерчилик ири өлчөмдөгү калдыктарга ээ болгон ишканаларга, мекемелерге жана жеке жактарга жүктөлөт.
  13. Кыймылсыз объекттерди курууну жана (же) оңдоону жүзөгө ашыруучу жеке жана юридикалык жактар ишти баштоонун алдында курулуш калдыктарын чыгаруу боюнча келишимдерди түзүүгө, аларды өз алдынча (таштанды чыгаруу келишимине ылайык) же таштанды чыгаруучу кызмат көрсөтүүчү менен түзүлгөн келишим боюнча алып чыгууга милдеттүү.
  14. Газондорду түшкөн жалбырактардан тазалоо, бак-дарактарды санитардык кыркуу, бак-дарактарды кыюу, тосмолорду бузуу, чөптөрдү чабуу жана башка иштердин натыйжасында пайда болгон таштандылар Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы тарабынан жүзөгө ашырылат.
  15. Муниципалдык көчөлөрдү жана аянттарды муниципалдык заказ боюнча тазалоонун натыйжасында пайда болгон көчө таштандыларын Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы чыгарууну ишке ашырат.
  16. Көчөлөргө, базарларга, сейил бактарга жана башка коомдук жайларга таштанды челектерин орнотуу зарыл.
  17. Калк массалык түрдө баруучу жайларда таштанды челектер бири-биринен 50 метр аралыкта жайгаштырылат. Көчөлөрдө бири-биринен 100 метрге чейинки аралыкта болот. Таштанды челектер ар бир кире бериштеги көп кабаттуу турак жайлардын короолорунда болушу керек. Жүргүнчүлөрдү ташуучу коомдук транспорттун аялдамаларында жана мекеме-уюмдарга кире бериште таштанды челектердин саны экиден кем эмес болууга тийиш.
  18. Таштанды челектер бекитилип берилген аймактарды тейлөөгө жооптуу жеке жана юридикалык жактар тарабынан өз каражаттарынын эсебинен орнотулат.
  19. Коңшу аймакка жана башка коомдук жайларга таштанды челектер жергиликтүү бюджеттин эсебинен орнотулат.
  20. Таштанды челектерди тазалоо иштери Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы тарабынан толтурулганына жараша, бирок күнүнө бир жолудан кем эмес жүргүзүлөт. Таштанды челектер алардын кирдегенине жараша, бирок жумасына бир жолудан кем эмес жуулат.
  21. Бөлүнгөн жерге орнотулган таштанды челектерди объекттердин ээлери жана ижарачылары жууйт. Ошондой эле кварталдык комитеттердин төрага, төрайымдары көзөмөлдөйт.
  22. Таштандыларды уруксатсыз таштоого, өрттөөгө күнөөлүү адамдар укук бузуулар жөнүндө колдонуудагы мыйзамдарга ылайык жоопкерчиликке тартылат.
  23. Таштандыларды уруксатсыз таштаган адамдарды аныктоого мүмкүн болбогон учурда, таштандыларды жок кылуу жана уруксат берилбеген таштанды таштоочу жайларды рекультивациялоо Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы тарабынан белгиленген тартипте, белгиленген мөөнөттөрдө аймактын менчик ээсинин же жерди пайдалануучунун каражаттарынын эсебинен жүргүзүлөт.
  24. Таштандыларды жок кылуучу жайларды күтүү үчүн жоопкерчилик Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасына жүктөлөт.

 

§4. Санитардык тейлөө жана шаарды тазалоону уюштуруу

 

 1. Жалпы пайдалануучу жайларды санитардык жактан тейлөө таштандыларды, калдыктарды үзгүлтүксүз тазалоону, кышында - карды, музду тазалоону, жолдун бөлүгүн жана тротуарларды кум менен себүүнү, жайында - жолдун беттерин, тротуарларды, чакан архитектуралык формаларды жууп, сугаруу, газондорду чабуу, жашыл аянтчаларды кароону камтыйт.
 2. Уюмдар, чарба жүргүзүүчү субъекттердин менчик ээлери, турак жайлардын жана турак эмес жайлардын менчик ээлери өз каражаттарынын эсебинен бөлүнгөн, бекитилип берилген жана ага чектеш аймактарды күн сайын санитардык тазалоону өз алдынча жүргүзүүгө, же болбосо Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы менен келишими бар санитардык тазалоо кызматтарын көрсөтүүчү менен тиешелүү келишимди түзүүгө милдеттүү. Ошондой эле кварталдык комитеттердин төрага, төрайымдары көзөмөлдөйт.
 3. Таштандыларды сактоо кызмат көрсөтүүчү менен түзүлгөн келишимге ылайык жүргүзүлөт.
 4. Технологиялык карталарга жана башка документтерге ылайык муниципалдык заказ боюнча башка коомдук аймактардын көчөлөрүн, аянттарын, сейил бактарын, ирригациялык тармактарын тазалоо иштерин уюштуруу жана жүргүзүү үчүн Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы тартат.
 5. Имараттардын жана курулуштардын, турак жана турак эмес жайлардын менчик ээлери, ижарачылары, аларга бекитилген аймактардын чегинде, чарбалык жана турак жай участокторун, жашыл аянтчаларды жана ирригациялык тармактарды үзгүлтүксүз тазалоону, күтүүнү камсыз кылууга милдеттүү, анын ичинде:
 • узундугу боюнча - имараттарга, үй чарбаларына же участокторго жанаша турган бүткүл аймак боюнча;
 • туурасы боюнча - жолдун же сквердин жүрүүчү бөлүгүн бойлото, ал эми бир жактуу имаратта – жүрүүчү, анын ичинде карама-каршы тротуарды кошуп, бөлүктүн туурасын бойлой;
  1. Эгерде бир имаратта бир нече пайдалануучулар (ижарачылар) жайгашкан болсо, ага чектеш аймакты санитардык жактан тейлөө үчүн жоопкерчилик имараттын менчик ээсине жүктөлөт. Бул учурда жоопкерчилик чөйрөлөрүнүн чектерин аныктоо ижара келишими же имаратты бардык пайдалануучулар кол койгон келишим менен да аныкталышы мүмкүн.
  2. Кызмат көрсөтүүчү жолдордун бөлүктөрүн, көчөлөрдү жана аянттарды, тротуарларды, коомдук транспорттун аялдамаларын (ижарага алынгандардан тышкары) жана башка муниципалдык аймактарды, анын ичинде газондордун жана ирригациялык тармактарды тазалоо менен кошо, ошол жерлерде туш келди чачылып калган таштандыларын тазалайт. Ошондой эле кварталдык комитеттердин төрага, төрайымдары көзөмөлдөйт.
  3. Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы коомдук дааратканаларды күтүүнү жана тейлөөнү камсыз кылат.
  4. Шаар мэриясы көчөдөгү убактылуу соода жайларын, соода объектилерине жанаша жайгашкан аймактарды (соода павильондору, курама соода борборлору, чатырлар, күркөлөр ж.б.) тазалоо үчүн жоопкерчиликти ушул соода объектилеринин ээлерине жүктөйт. Ошондой эле кварталдык комитеттердин төрага, төрайымдары көзөмөлдөйт.
  5. Узак мөөнөткө пайдаланылбай жаткан жана өздөштүрүлбөгөн аймактарды, имараттар бузулган жерлерди тазалоо үчүн жоопкерчилик ушул аймакка бекитилген жерди пайдалануучуларга же жер ээлерине жүктөлөт. Ошондой эле кварталдык комитеттердин төрага, төрайымдары көзөмөлдөйт.
  6. Көп кабаттуу үйлөрдүн чектеш аймактарынын тазалыгы үчүн турак жай ээлеринин кызыкчылыктарын коргогон уюмдар жооп берет. Ошондой эле кварталдык комитеттердин төрага, төрайымдары көзөмөлдөйт.
  7. Суу канализациясын (дренаждык тармакты) бүтөп коюуга, ошондой эле калдыктарды жана тиричилик таштандыларын суу кудуктарына төгүүгө тыюу салынат.

 

§5. Тартипти, тазалыкты жана көрктөндүрүүнү камсыз кылуу

 

 1. Юридикалык жана жеке жактар ашаардын бүткүл аймагында, анын ичинде коомдук жайларда тазалыкты жана тартипти сактоого, көрктөндүрүү элементтеринин (жолдор, тротуарлар, газондор, кичи архитектуралык формалар, сырткы жарыктандыруу, ирригациялык түйүн ж.б.) бузулушуна жана зыян тартышына жол бербөөгө, ар кандай мүлк объектилерине кам көрүүгө милдеттүү.
 2. Шаар аймагында тиричилик жана курулуш таштандыларын, өндүрүш калдыктарын, контейнерлерди, кыйылган бак-дарактарды, жалбырактарды, карды жалпы пайдаланылып жаткан жерге чыгарууга жол берилбейт.
 3. Таштанды челектерин, көчө чырактарын, эстеликтерди, отургучтарды жана башка чакан архитектуралык формаларды бузууга жана зыян келтирүүгө тыюу салынат.
 4. Ишканалардын жана жеке чарбалардын ички аймактарында, жер тилкелеринде таштандыларды, жалбырактарды, контейнерлерди, автоунаалардын дөңгөлөктөрүн, өндүрүш калдыктарын өрттөөгө, от жагууга, таштандыларды көмүүгө тыюу салынат.
 5. Газондорго, гүлзарларга, клумбаларга, балдар аянтчаларына, ирригациялык жана коллектордук-дренаждык тармактарга ар кандай багыттагы объекттерди жайгаштырууга, ошондой эле ирригациялык тармактардын жумушчу бөлүгүн тарытуучу түтүктөрдү төшөөгө тыюу салынат.

 

§6. Жашылдандыруу

 

 1. Объектилерди жашылдандырууга төмөнкү иштер кирет:
 • бак-дарактарды отургузуу,
 • бак-дарактарды жана бадалдарды, гүлзарларды багуу боюнча иштер – жер кыртышын азыктандыруу, сугаруу, жумшартуу, отоо чөптөрдү тазалоо, өсүмдүктөрдү зыянкечтерден, илдеттерден жана отоо чөптөрдөн коргоо, жылуулукту сүйүүчү өсүмдүктөрдү коргоо (бардык тиешелүү жумуштарды аткаруу менен), жер семирткичтерди, таштандыларды жүктөө жана түшүрүү; куурап калган жана кулай турган дарактарды кыюу жана башкалар;
 • газонду багуу боюнча жумуштар - тырмоо, жумшартуу, жер семирткичтерди чачуу, сугаруу, отоо чөптөрдү тазалоо, таштандыларды жана түшкөн жалбырактарды жыйноо, топуракка отургузуу, газондун капталындагы өсүмдүктөрдү кыюу, чөптөрдү чабуу, пестициддер жана гербициддер менен дарылоо;
 • скверлерди жана бакчаларды тосуу;
 • шаарды жашылдандырууга тиешелүү жана башка дагы жумуштарды аткаруу.
  1. Жашыл аймактарды талаптагыдай күтүү жана сактоо үчүн жоопкерчилик төмөнкүлөргө жүктөлөт:
 • Жалпы пайдалануудагы аймактарда - парктарда, скверлерде, сейил бактарда, көчөлөрдө – шаар мэриясы аныктаган тиешелүү кызматтарды/иштерди аткаруучуга;
 • турак жайлар жайгашкан кичи райондордогу жана квартал ичиндеги участоктордо - үй жана кварталдык комитеттерге, турак жай ээлеринин бирикмелерине, имараттарды ижарага алуучуларга жана жер участокторунун ээлерине;
 • уюмдардын, ишканалардын жана башка юридикалык жактардын аймактарында ошол жердеги уюмдардын жетекчилерине;
  1. Жашыл аянттардын бардык түрлөрү үчүн сугаруунун жыштыгы май айынан октябрды кошо алганда 7-10 күндө бир жолудан кем эмес болушу керек.
  2. Жашылдандыруу объектилериндеги жашыл аянттарды сугаруу эртең менен саат 8.00-9.00дөн кечиктирбестен же кечинде саат 18.00-19.00дөн кийин жүргүзүлөт.
  3. Кара-Суу тазалык муниципиалдык ишканасы жашыл аянтчалардын таажысын өз убагында кыркууну камсыз кылат.
  4. Таажыны санитардык кыркуу иштерине - эскирген, илдетке чалдыккан, куурап калган жана бузулган бутактарды, ошондой эле таажысы ичине карай өскөн же бири-бирине жакын жайгашкан бутактарды алып салуу сыяктуу иштерди аткаруу камтылат. Санитардык кыркуу жыл сайын бүткүл вегетация мезгилинде жүргүзүлөт.
  5. Түзүлүшүн келтирүү үчүн кыркуу - таажыга ылайыктуу түзүлүштү камсыздоо, өсүмдүктөрдүн бийиктигин тегиздөө, жол белгилеринин, светофорлордун ж.б. көрүнүүсүн камсыз кылуу максатында жүргүзүлөт. Бак-дарактарды жана бадалдарды калыптандыруу иштери бак-дарактар чаңдашып (ширелерин бөлүп чыгаруу) жаткан мезгилде (апрель-май) жүргүзүлбөйт.
  6. Аймактарды жашылдандыруу аларды курулуш материалдарынын калдыктарынан, таштандылардан тазалоодон, жер астындагы коммуникацияларды жана курулмаларды төшөөдөн, жолдорду, өтмөлөрдү, тротуарларды төшөөдөн, аянтчаларды жана тосмолорду иретке келтиргенден кийин жүргүзүлөт.
  7. Өсүшү начар бак-дарактарды жана бадалдарды, таажысы бузулган (бир жактуу, жалпак ж.б.), жаракалары бар, ошондой эле зыянкечтерден жана илдеттерден жабыркаган бак-дарактарды отургузууга тыюу салынат.
  8. Шаар аймагыны чегинде жайгашкан бардык жашыл зоналар менчигинин түрүнө карабастан бирдиктүү жашыл фондду түзөт жана коргоого алынат.
  9. Менчигинин түрүнө карабастан, аймагында жашыл аянтчалары бар юридикалык жана жеке жактарга, ишканалардын, уюмдардын жана мекемелердин жетекчилерине милдеттендирилет; жана ошондой эле жашыл аянтчаларды талаптагыдай күтүү жана сактоо жоопкерчилигин алгандар төмөнкүлөрдү камсыздашат:
 • иштеп жаткан жашыл аянттардын бузулбай жана жок кылынбай толук сакталышына, ошондой эле өсүмдүктөрдү зыянкечтерден, илдеттерден жана отоо чөптөрдөн коргоону камсыз кылууга;
 • жашыл зоналарды өз убагында квалификациялуу күтүүнү жана реконструкциялоону (капиталдык оңдоону), анын ичинде бул иштерди аткарууга жашылдандыруу боюнча адистештирилген ишканаларды тартуу жолу менен камсыз кылуу;
 • жашыл зоналар өскөн аймактардын тиричилик жана өндүрүш калдыктары, курулуш калдыктары, канализация сыяктуу өсүмдүктөргө зыяндуу башка заттар менен булганышына жол бербөө;
 • жайында жана кургакчылыкта газондорду, гүлзарларды, бак-дарактарды жана бадалдарды сугаруу;
 • газондорду тебелеп кетүүгө жана аларга курулуш материалдарын, кумдарды, калдыктарды, кар, муз сыныктарын жана башкаларды сактоого жол бербөөгө;
 • жаңы бак-дарактарды жана бадалдарды отургузуу, жолдордун тармагын өзгөртүү менен кайра куруу жана техниканы жайгаштыруу иштери агротехникалык шарттарды так сактоо менен белгиленген тартипте макулдашылган долбоорлор боюнча гана жүргүзүлүүгө тийиш;
 • багуу жана оңдоо процессинде жүргүзүлгөн бак-дарактарды жана бадалдарды кыюу жана кайра отургузуу иштери бардык учурларда ушул Эрежелердин талаптарына ылайык жүзөгө ашырылат;
  1. Жашылдандырылган аймактарда төмөнкүлөр тыюу салынат:
 • жашыл аянтчаларды кыюуга же жок кылууга уруксат берилген учурларын кошпогондо, жашыл аянтчаларды бузууга жана жок кылууга;
 • тиешелүү кызматтардын макулдугу жок бак-дарактарды, бадалдарды өз алдынча кыюуга жана отургузууга, огороддорду жана газондорду иретке келтирүүгө;
 • бакчанын жана парктын жолдорун тазалоодон алынган таза кардан тышкары, таштандыларды, карларды жана муздарды төгүүчү жайларды уюштурууга;
 • калдыктарды жана башка булганган заттарды газондорго төгүүгө;
 • жалбырактарды күйгүзүүгө, жапырт жалбырак түшүү мезгилинде аларды арыктарга шыпырып салууга, алар менен бак-дарактарды жана бадалдарды көмүп салууга (аларды көчө бойлой жайылып кетпеши үчүн үймөктөргө чогултуу, компост салуу үчүн атайын бөлүнгөн жерлерге алып салуу же таштанды жайларына алып баруу максатка ылайыктуу);
 • от жагууга жана өрт коопсуздугунун эрежелерин бузууга;
 • бак-дарактарга мыктарды кагууга, бак-дарактарга зыян келтирүүчү илгичтерди, көрнөк-жарнактарды, кулактандырууларды, мамлекеттик номурларды, белгилерди, электр зымдарын, лампалардын электр гирляндаларын, туу гирляндаларын чаптоого, тикенек зымдарды жана башка тосмолорду тосууга;
 • дарактардан шире, чайыр алууга, кабыгын кесип, оюктарды, жазууларды жасоого жана башка механикалык зыян келтирүүгө;
 • белгиленген эрежелер боюнча макулдашуусуз инженердик коммуникацияларды төшөө үчүн казуу иштерин жүргүзүүгө;
 • газондордо жана жашыл мейкиндиктери бар башка аянттарда транспорт каражаттарын өткөрүү жана токтотууга;
 • гүлдөрдү үзүп, дарактардын жана бадалдардын бутактарын сындырууга;
  1. Жашыл аймактарды жаңыдан куруу, реконструкциялоо, калыбына келтирүү боюнча бардык иштер жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы же ал ыйгарым укук берген уюм менен белгиленген тартипте макулдашылып, иштелип чыккан жана бекитилген долбоордук документтерге ылайык жүргүзүлүүгө тийиш.

 

§7. Тышкы жарыктандыруу

 

 1. Муниципалдык менчиктеги тышкы жарыктандыруу тармактарын тейлөө шаар мэриясы тарабынан дайындалган кызмат көрсөтүүчү/подрядчы тарабынан жүргүзүлөт.
 2. Жарык берүүчү тармактарды эксплуатациялоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 22-августундагы № 155 токтомун менен бекитилген электр энергиясын пайдалануу эрежелери менен жөнгө салынат.
 3. Тышкы жарыктандырууну күйгүзүү жана өчүрүү шаар мэриясы тарабынан иштелип чыккан жана бекитилген графиктер боюнча жүргүзүлөт.
 4. Шаар мэриясы коомдук жайларда иштебей турган көчө чырактарынын санына жол берилген ченемди белгилейт.
 5. Металл мамылар жана тышкы жарыктандыруунун башка элементтери таза, дат басылбашы жана зарыл болгон учурда сырдалышы керек, бирок үч жылда бир жолудан кем болбоого тийиш.
 6. Жеке жана юридикалык жактар өздөрүнө берилген аймактарда орнотулган же сатып алынган тышкы жарыктандыруунун элементтерин жабдууга жана жакшы абалда кармап турууга милдеттүү.
 7. Сырткы жарыктандыруунун жана майрамдык иллюминациянын жаңыдан киргизилген элементтерин жайгаштыруу шаар мэриясы менен макулдашылат.

 

§8. Эрежелерди бузгандыгы үчүн юридикалык жактардын, кызмат адамдарынын жана жарандардын жоопкерчилиги

 

 1. Ушул Эрежелерди бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына жана башка ченемдик укуктук актыларына ылайык тартиптик, жарандык жоопкерчилик белгиленет.
 2. Бул Көрктөндүрүү эрежелерин бузууга күнөөлүү юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 114-беренесинин 1-пунктуна ылайык жоопкерчиликке тартылышат.
 3. Таштандыларды белгиленбеген жерлерде чыгарган, өрттөгөн юридикалык жана жеке жактар Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 115-беренесине ылайык жоопкерчилик тартат.
 4. Юридикалык жана жеке жактар көп батирлүү турак жайлардын жалпы пайдалануучу жайларындагы санитардык жактан тейлөө эрежелерин бузгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексинин 110-беренесине ылайык жоопкерчилик тартышат.
 5. Укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого ыйгарым укуктуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын атайын комиссиялары белгиленген тартипти бузгандарга Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодесине ылайык жаза чараларын көрөт.
 6. Укук бузуулар боюнча комиссиянын иши Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилүүчү жобо менен жөнгө салынат.

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

8-февраль   2023 – жыл                                № 13/7                      Кара-Суу шаары

 

Кара - Суу шаарынын суу менен жабдуу жана канализация тутумдарын жакшыртуу  долбоорунун алкагында Европа инвестициялык банкы тарабынан төмөн пайызда насыя алуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2023-жылдын 2-февралындагы чыгыш №01-20/142 сандуу катын угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара - Суу шаарынын суу менен жабдуу жана канализация тутумдарын жакшыртуу долбоорунун алкагында Европа инвестициялык банкынан 1 000,0 (бир миллион) евро төмөн пайызда насыя (кредит) алууга макулдук берилсин.

 

 1. Насыя алуу үчүн Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги менен Кара-Суу шаардык мэриясынын ортосунда субкредиттик макулдашуу түзүлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

                                   

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

8-февраль   2023 – жыл                                № 13/8                      Кара-Суу шаары

 

Кара - Суу шаардык кеңешинин 2013-жылдын 18-ноябрындагы

№5/4 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 23-сентябрындагы “Муниципалдык менчикте турган жер участокторуна менчик же ижара укугун берүүнүн тартиби жана шарттары жөнүндө типтүү жобону бекитүү тууралуу” №571 токтомунун негизинде Кара-Суу шаар мэриясынын 2023-жылдын 30-январындагы чыгыш №01-20/129 сандуу катын угуп жана талкуулап, Кара-Суу шаардык кеңешинин 2013-жылдын 18-ноябрындагы №5/4 токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү максатында шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин 2013-жылдын 18-ноябрындагы №5/4 токтомунун 1 пунктундагы К1-экономикалык аймактык коэффиценттери төмөнкүдөй өзгөртүлсүн:

1-аймак - 25тен 28 ге өзгөртүлсүн;

2-аймак – 18ден 21ге өзгөртүлсүн;

3-аймак – 12ден 15ке өзгөртүлсүн;

4-аймак - 7 ден 10го өзгөртүлсүн.

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин 2013-жылдын 18-ноябрындагы №5/4 токтомунун 2 пунктундагы К2 – муниципалдык менчиктеги жерлерди ижарага берүүдөгү бир чарчы метр аянтынын орточо баасы төмөнкүдөй өзгөртүлсүн:

1-аймак – 3 сом;

2-аймак – 3 сом;

3-аймак – 3 сом;

4-аймак - 3 сом.

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин 2013-жылдын 18-ноябрындагы №5/4 токтомунун 3 пунктундагы К3 – коэффициенттери ижарага берилген аянттарына, кызмат көрсөтүү түрлөрүнө карата төмөнкүдөй өзгөртүлсүн: (магазиндер,киоска-ларектор,кичи базарлар,кафелер (алардын алдылары) ж.б.)

Пайдалануу аянттары

10 чейин

10-20 чейин

20-35 чейин

35-50 чейин

50 жана жогорулар

1

Коэффициенттер

22,5

16,5

10,5

7,5

6,0

 

         Эгерде ижарага берилген жер аянттарынын ичинде көрктөндүрүлгөн жана атайын жашылдандырылган жер аянтчалары жана бак дарактар болсо бекитилген коэффициенттер 1,2 эсеге көтөрүү менен эсептелинет.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

     КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХIII  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                       Т О К Т О МУ

 

        8-февраль  2023 – жыл                                      № 13/9                                         Кара-Суу шаары

 

“Кара - Суу тазалык” муниципалдык ишканасынын балансындагы жараксыз абалдагы техникаларды эсептен чыгаруу жөнүндө

 

“Кара - Суу тазалык” муниципалдык ишканасынын 2023-жылдын 29-январындагы чыгыш №6 сандуу катын угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. “Кара- Суу тазалык” муниципалдык ишканасынын балансындагы жараксыз абалдагы төмөндөгү техникаларды мыйзам чегинде эсептен чыгарууга уруксат берилсин:
 • ГАЗ-5312 атайын техникасы, мамлекеттик номери №35-48ОА, 1988-жылы чыгарылган;
 • ГАЗ-САЗ-3309 атайын техникасы , мамлекеттик номери №32-18 ОА, 2007-жылы чыгарылган;
 • ГАЗ-САЗ-3309 атайын техникасы , мамлекеттик номери №37-24 ОА, 2011-жылы чыгарылган;
 • ГАЗ- 53 самосвал, мамлекеттик номери №40-13 ОА, 1987-жылы чыгарылган;
 • ЭО-26-21 экскаватор-жүктөгүч, мамлекеттик номери №12-27 TROB, 1986-жылы чыгарылган.

 

         2.Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

Cайтка жарыяланды: 2023-жылдын 14-февралы

 

                                           КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ   XII

   СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

     КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХII  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                       Т О К Т О МУ

 

        26-декабрь   2022 – жыл                                      № 12/1                                         Кара-Суу шаары

 

                                            “Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын

                                     Салык кодексин колдонууга киргизүү жөнүндө” Мыйзамынын

                                          3-беренесинин 2-пунктун Кара-Суу шаарынын аймагында

                                                                    жүзөгө ашыруу жөнүндө 

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 19-декабрындагы №01-20/747 сандуу катын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

                                                                                     ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кыргыз Республикасынын Салык кодексинин XIII бөлүмү камтыган жергиликтүү салыктар (турак жай имараттары жана жайлар, турак жай эмес имараттар, курулмалар жана жайлар, айыл чарба жерлеринен башка жер участоктору, айыл чарба жерлери, транспорт каражаттары, анын ичинде аба жана суу кемелер) Кара-Суу шаарынын аймагында 2023-жылдын 1-январынан тартып колдонууга киргизилсин.
 2. Кара-Суу шаарынын аймагындагы турак жай эмес имараттар, курулмалар жана жайлар үчүн, ошондой эле айыл чарба багытындагы эмес жерлерге жана Кара-Суу шаарынын аймагындагы калган калктуу конуштарда “Мүлк салыгы” камтыган жергиликтүү салыктарды эсептөөдө зоналдык жана нарктык коэффициенти (КЗ) 1,2 өлчөмдөн 1,4 өлчөмгө көтөрүлсүн.
 3. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

          Кара-Суу шаардык

          кеңешинин төрагасы                                                                                А.О.Назаров

    

    

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

  КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХII  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                                        Т О К Т О МУ

 

            26-декабрь   2022 – жыл                                        № 12/2                                                 Кара-Суу шаары

 

 

                             Кара-Суу шаарындагы №2 “Мөлтүр булак” бала бакчасына 4 бөлмөлүү тамак даярдоочу                                                                            имарат куруу долбоору үчүн жергиликтүү бюджеттен

                                                                      өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билим берүү жана мектепке чейинки мекемелерине республикалык бюджеттен дем берүүчү грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

                                                                                ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №2 “Мөлтүр булак” бала бакчасына 4 бөлмөлүү тамак даярдоочу имарат курууга республикалык бюджеттен алынуучу дем берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 1914506 (бир миллион тогуз жүз он төрт миң беш жүз алты) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

                   Кара-Суу шаардык

                  кеңешинин төрагасы                                                                         А.О.Назаров

 

    

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

              КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХII  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                                         Т О К Т О МУ

 

               26-декабрь   2022 – жыл                                   № 12/3                                    Кара-Суу шаары

 

                                 Кара-Суу шаарындагы №66 В.И.Ленин атындагы орто мектебине

                                    21 көздүү сырткы ажаткана куруу долбоору үчүн жергиликтүү

                                                 бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билим берүү жана мектепке чейинки мекемелерине республикалык бюджеттен дем берүүчү грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

                                                                                   ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №66 В.И.Ленин атындагы орто мектебине 21 көздүү сырткы ажаткана курууга республикалык бюджеттен алынуучу дем берүүчү грант үчүн 895040 (сегиз жүз токсон беш миң кырк) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

        Кара-Суу шаардык

        кеңешинин төрагасы                                                                         А.О.Назаров

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

            КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХII  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                          Т О К Т О МУ

 

                         26-декабрь   2022 – жыл                         № 12/4                                             Кара-Суу шаары

 

 

                                              Кара-Суу шаарындагы №68 К.Рахимов атындагы орто

                                        мектебинин спорт аянтчасын кайрадан куруу жана оңдоп түзөө

                                    долбоору үчүн жергиликтүү бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билим берүү жана мектепке чейинки мекемелерине республикалык бюджеттен дем берүүчү грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

                                                                               ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №68 К.Рахимов атындагы орто мектебинин спорт аянтчасын кайрадан куруу жана оңдоп түзөөгө республикалык бюджеттен алынуучу дем берүүчү грант үчүн 2183328 (эки миллион бир жүз сексен үч миң үч жүз жыйырма сегиз) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

        Кара-Суу шаардык

        кеңешинин төрагасы                                                                         А.О.Назаров

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

26-декабрь   2022 – жыл                     № 12/5                    Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарынын 2023-2027-жылдарга социалдык-экономикалык

жактан өнүгүү программасы жөнүндө"  

 

Кара-Суу шаарынын 2023-2027-жылдарга социалдык-экономикалык жактан өнүгүү программасын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2023-2027-жылдарга социалдык-экономикалык жактан өнүгүү программасы бекитилсин.

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2023-2027-жылдарга социалдык-экономикалык жактан өнүгүү программасын ишке ашыруу максатында иш алып баруу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Токтомдун аткарылышы көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.                                                                                                                             

       Кара-Суу шаардык

        кеңешинин төрагасы                                                                                 А.О.Назаров

 

 

«Кара-Суу шаарынын

2023-2027-жылдарга социалдык- экономикалык жактан  өнүгүү ПРОГРАММАСЫ»

 

                                                                КАРА-СУУ ШААР МЭРИНИН ЭЛГЕ КАЙРЫЛУУСУ

 

 

                                                             Урматтуу Кара-Суу шаарынын тургундары!

 

Кара-Суу шаарынын өнүгүү программасын түзүүнүн башкы максаты шаарыбыздын 2027-жылга чейинки аралыкта өнүгүү саясатын ишке ашыруу болуп саналат. Шаарыбыздын өнүгүү программасын ишке ашырууга өзүбүздүн күчүбүздү, ресурстарыбызды натыйжалуу жумшасак, ишкердүүлүктү өнүктүрүүгө, жергиликтүү экономиканы көтөрүүгө жана айылдарыбызда бакубат, жагымдуу шарттарда жашоого мүмкүнчүлүк жаралат.

            Бул программа «2027-жылга чейинки Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын»    негизинде иштелип чыккан. Программаны иштеп чыгуу процессине шаардын, коомчулуктун бардык кызыкдар өкүлдөрү, анын ичинде жергиликтүүшаар тургундары, ишкерлер, коомдук уюмдар, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагынын өкүлдөрү, муниципалдык мекемелер, жергиликтүү кеңештин депутаттары активдүү катышышты. Шаардын көйгөйлөрү, приоритеттери кенен талкууланып, бардык маселелер терең изилденип өндүрүш жана соода тармагын өнүктүрүү негизги приоритет катары тандалды.

            Шаарыбыздын  өнүгүүсүнө жетүү үчүн күнүмдүк чарбалык маселелерди чечүү менен чектелбестен, жашоочуларыбыздын өнүгүүгө болгон умтулуусун да жакшыртуу зарыл болуп саналат. Шаар мэриясынын  эӊ негизги максаты болуп жергиликтүү жашоочуларыбыздын демилгелерин колдоп иш жүзүнө ашырууда ар тараптуу көмөк көрсөтүү болуп саналат.

            Биздин мэриянын негизги максаты экономика тармагын өнүктүрүү, маданияттын жана спорт боюнча жакшы жетишкендиктерин мындан ары өркүндөтүү, улуттук каада-салттарды сактап калуу, ошондой эле жаңы максаттарды жана милдеттерди коюу болуп саналат.

            Бул документ жөн гана өнүгүү программасы катары кабыл алынбастан, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жергиликтүү тургундарынын  ортосундагы өз ара өнөктөштүк жана ынтымакты чыӊдоо документи болот деген үмүтөбүз.

            Биздин шаарыбыздын жарандарынын жашоо турмушунун сапатын мындан ары өсүшү үчүн пайдубалын тургузган милдеттерди аткарууга жооптуу болобуз.

 

 

 

 

 

Сиздерди тереӊ урматтоо менен,

 

 

Кара-Суу шаарынын мэри                                                                      Б.К.Женалиев 

 

 

                  2023-2027-жылдардагы өнүгүү программанын кыскача мүнөздөмөсү:

 

Кириш сөз

4

                                                                                                                    I.            Өнүктүрүү үчүн шарттар

5

1.1.

Географиялык жагдай (рынокторго аймактык жакындыгы, табигый-климаттык шарттар, географиялык жактан өнүгүүнүн чектөөлөрү, экологиялык системанын абалы, технологиялык тобокелдиктер)

5

1.2.

Экономикалык өнүктүрүү үчүн шарттары. Региондорду өнүктүрүү чекити

6

1.2.1

Өнөр жай жана өндүрүш мүмкүнчүлүгү

6

1.2.2

Туризм үчүн мүмкүнчүлүк

8

1.2.3

Соода жана кызмат көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүк

9

1.2.4

Маданият жана спортту өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөр

9

1.2.5

Адам ресурстарын – өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүк

10

1.2.6

Инвестиция үчүн мүмкүнчүлүк

10

1.2.7

Шаар аймагынын инфраструктурасы

11

1.2.8

Саясий жагдай

12

1.2.9

Табигый ресурстарды пайдалануу мүмкүнчүлүгү

13

1.2.10

Жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү

13

                                                                                 II.            Максаттуу топторду тандоо жана күтүүлөр

14

2.1

Максаттуу топтордун туруктуу негизги күтүүлөрү жана баалуулуктары

14

                                        III.            Кара-Суушаарынын 5 жыличиндеөнүгүүдөнкийинкикөрүнүшү

15

                                                                    IV.            Өнүктүрүүнүн приоритеттүү артыкчылыктары

15

4.1

Туризмди өнүктүрүү

15

4.2

Өнөр жай тармагын өнүктүрүү

16

4.3

Маданият жана спорт тармагын өнүктүрүү

17

4.4

Социалдык тармакты өнүктүрүү

17

4.5

Коммуналдык жана муниципалдык кызмат көрсөтүү системасын жакшыртуу

17

4.6

Билим берүү тармагын өнүктүрүүгө көмөктөшүү

17

4.7

Саламаттыкты сактоо

17

4.8

Шаардын инфраструктурасын өнүктүрүү

18

                                                                                                                               V.     Каржылык модели

18

5.1

Жергиликтүү бюджеттин кирешесин жогорулатуу

18

5.2

Инвестициялык саясат

19

                                                                                          VI.            Мониторинг жана баалоо системасы

19

6.1

Өнүгүү программасын ишке ашыруудагы аткаруучулар, алардын ишин көзөмөлдөө жана баалоо

20

                                                                                                                              VII.            Тобокелдиктер

20

                             VIII.            Эл аралык мамилелер жана тышкы экономикалык ишмердүүлүк

21

Тир:

№1 2023-2027-жж. карата приоритеттүү ири инвестициялык долбоорлор

22

Тир:

№2 Программанын ишке ашыруудагы мониторинг жана баалоо системасы

 

Тир:

Кара-Суу шаарынын өнүгүү программасынын иш чаралар планы

 

 

КИРИШ СӨЗ

 

2023-2027-жылдарга карата Кара-Суу шаарынын социалдык, экономикалык тармактары боюнча өнүктүрүүнүн стратегиясы баяндалат.

2023-2027-жылдарга шаарыбызды өнүктүрүүнүн ушул стратегиясынын базалык принциптери болуп төмөнкүлөр.

            Кара-Суу шаарынын  экономикасынын мындан ары да туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу үчүн, шаардын экономикасынын бүгүнкү күндөгү абалын, жаратылыш шарттарын, географиялык жайгашуусун жана материалдык-сырьелук базасын эске алуу менен узак мөөнөтүү, реалдуу иш чараларды иштеп чыгуу бүгүнкү күндүн негизги талаптарынын бири болуп эсептелет.

            Ошону менен эле бирге кабыл алынган иш чараларды турмушка ашыруунун механизмдерин иштеп чыгуу менен бирге аларга өз убагында жагдайга жараша түзөтүүлөрдү киргизип туруу зарыл.

            Кара-Суу шаары негизинен өндүрүш, соода жана кызмат көрсөтүү багытындагы шаар. Ошондуктан шаарыбызда жаңы технологияларды киргизүү менен токтоп турган жана толук кандуу иштебей турган өнөр жай ишканаларын кайрадан жүргүзүү, жандандыруу, алар тарабынан чыгарылган  продукцияларынын сапатын жакшыртуу. Ошондой эле  айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканалардын санын көбөйтүү менен алардын толук кандуу иштешин камсыз кылуу кабыл алынуучу иш чаранын негизи болуп саналат.

            Кара-Суу шаары райондун борбору болуп Ош шаарына жакындыгы, стратегиялык мааниси бар Республикабыздын региондоруна жана конушу Казак жана Өзбек республикаларына товарларды экспорттоого, туризимди өнүктүрүүгө шарты бар  темир жолу бар экендиги белгилүү.   

            Шаар районубуздун борбору болгондуктан чекене товар жүгүртүү жана акы төлөп кызмат көрсөтүү ишканаларын ачууга жакшы шарт түзүүдө. Ошондой эле шаарыбызда  жаңы технологиянын негизинде экспорт багытындагы продукцияларды чыгаруучу ишканалар ачылууда жана алардын санын көбөйтүү, ачуу зарыл.

             Райондун тоолуу аймактарына уюштурулган  туристтик зоналарга  келген туристтерди кабыл алуу багытында  эс алуучу мейманкана-жатаканаларды куруп туристтерди тартуу менен бирге шаарыбыздын экономикасын жана шаар тургундарынын кирешесин көбөйтүүгө багытталат.

            Шаарыбыздын экономикасына инвестициянын үзгүлтүксүз келип туруусу кабыл алынган иш чаранын аткарылышынын негизги шарты болуп эсептелет.

            Шаардын  Өнүгүү программасынын аткарылышынын жыйынтыгы  болуп  шаардын көйгөйлүү маселеси  болгон жумушсуздукту кыскартуу жана жакырчылыктын деңгээлинин төмөндөтүү, токтотуу, инвестициялык-бюджеттик салымдардын көлөмүнүн өстүрүү  жана шаардын экономикасынын туруктуу өсүүсүн камсыз болушу эсептелет.

            Бул, милдеттерди чечүү үчүн конкреттүү аракеттер жана чаралар белгиленген, алар төмөнкүлөрдү жүзөөгө ашырууга багытталган:

            -  шаар аймагында саясий жана экономикалык туруктуулукту сактоо;

            - улуттар аралык мамилелерди чыңдоого, калктын арасында этникалык мамилелерди сыйлоого жетишүү;       - ички ресурстарды жана тыштан тартылган инвестицияны натыйжалуу  пайдалануу;

            - эмгек өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу жана энергия, жаратылыш ресурстарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу аркылуу өндүрүштү көтөрүү;

            - экологиялык коопсуздукту камсыз кылуу;

            - жакырчылыктын деңгээлин кескин түрдө төмөндөтүү;

            - бюджеттин киреше жагынын өсүшүн жергиликтүү салык төлөөчүлөрдүн базасын кеңейтүү менен камсыздоо;   

            - коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү;

-экономикалык потециалды жогорулатуу менен шаардын экономикасынын өсүү деңгээлин сактап калуу.

 1. I. ӨНҮКТҮРҮҮ ҮЧҮН ШАРТТАР

 

 1. Кара–Суу шаары түштүк жагынан Сарай, чыгыш жагынан Савай айылдык округдары, батыш жана түндүк жагынан Өзбек Республикасы менен чектешет. Дениз денгээлинен 780 метр бийиктикте жайгашкан. Аянты – 390,0 кв. км.

 

 1. Кара-Суу шаары Кара - Суу районунун борбору, климаты өзгөрүмдүү, жайкысын ысык, кышкысын суук. Калкынын саны 27149 адам болуп, райондун калкынын 7 пайызын түзөт.

 

 1. Автоууна каттамы менен толук камсыз болгон, республикабыздын баардык региондору жана Бишкек жана Ош шаарлары менен катнаш бар.

 

 1. Шаардын экономикасынын негизин онор жайы, соода жана кызмат корсотуу тармактары тузот. Шаарыбыздан чет мамлекеттерге негизги болгон экспорт пахта буласы. Шаарда айыл чарбасы начар онуккон, шаар тургундарынын айыл чарбасындагы багыты мал чарбачылыгы.

 

 

 

 • Географиялык жагдай

 

Кара – Суу шаары түштүк жагынан Сарай, чыгыш жагынан Савай  айылдык округдары, батыш жана түндүк жагынан Өзбек Республикасы менен чектешет. Дениз денгээлинен 780 метр бийиктикте жайгашкан. Аянты – 390,0 кв. км.

 Кара - Суу шаары Кара - Суу районунун борбору, климаты өзгөрүмдүү,  жайкысын ысык, кышкысын суук. Калкынын саны 27149 адам болуп, райондун калкынын 7 пайызын түзөт.

Автоууна каттамы менен толук камсыз болгон, республикабыздын баардык региондору жана Бишкек жана  Ош шаарлары менен катнаш бар. Жакынкы аэропортко чейинки аралык 17 км.

 

 1.2 Экономикалык өнүктүрүү үчүн шарттары. Региондорду өнүктүрүү чекити.

 

1.2.1. Өнөр жай жана өндүрүш мүмкүнчүлүгү.

 

Кара Суу шаарыныннегизги социалдык-экономикалык көрсөткүчтөрүнүн учурдагы абалы

    

1

Турак-жай фонду

 

Жер \йлър

3557

Къп кабаттуу \йлър

48/911

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Айыл, токой чарбасыңчылык жана балыкчылык га

-

2.1

Айыл чарбачылыгына багытталган жалпы жер аянты, га

-

Жалпы айдоо аянты (га),

-

суулуу

-

кайрак

-

жалпы аянты: (га)

-

              чөп орунду

-

              жайыт

-

              кен катмары

 

көп жылдык отургузулган дарактар(бакча)

-

Эшик алдындагы бакча участогу: (га)

3

               мөмөлүү                           

1

              жүзүмзарлар

1

              бахча өсүмдүктөрү

1

Токойчулук фондунун жалпы жер аянты (га)

-

Аңчылыка ылайыкталган жалпы жер аянты (га)

 

Кайра бөлүштүрүүфондунун жерлери

-

анын ичиненижарага берилген жерлер

-

 

 

Айыл чарба, токой чарба жана балык  уулоочулук:

 

токой чарбасы

-

айыл чарбасы (үрөөнчүлүк чарбалар, асыл тукум чарбалары)

-

фермердик жана дыйкан чарбасынын продукциясын кайра иштетүүчү ишканалар,жеке менчикти кошкондо

-

айыл чарба кооперативдери

-

кредиттик союздар

-

кредиттик портфелдин жалпы жыйынды көлөмү, млн.сом менен

-

Берилген кредиттердин өлчөмү, млн. сом.

-

 

 

3

 

Продукция өндүрүү (түрлөрү жана натуралай)  2022-жыл ичинде

Продукциянын  натуралай түрү

(миң. тонна )

Өсүмдүк продукцияларын өндүрүү (миң. тонна)

 

дан азыгы                                                                             

-

кант кызылчасы

-

Картошка                                                                             

-

чийки-пахта                                                                         

-

тамеки

-

жашылча                                                                              

-

мөмө-жемиш                                                                        

-

Мал чарбачылыгынын продукциясынөндүрүү

 

эт (союлган массасы)  (миң. тонна)                                      

93,0

сүт(миң. тонна)                                                                      

176,0

жумуртка, (миң.даана)                                                          

130,0

жүн (физикалык салмагы)  (миң. тонна)                                

1,6

 

 

4

Өнөр жайы

Саны

(бирдик менен)

4.1

Аракеттеги өнөр-жай ишканалар

 

I. Тоо-кен өнөр жайы

 

Отун-энергетикасына пайдалуу кендерди казып алуу

-

Пайдалуу кендерди казып алуу, отун энергетикасынан башкасы

-

II. Кайра иштетүүчү ишканалар

 

Тамак-аш азыктарын өндүрүү, тамеки жана суусундуктарды кошкондо:

1

Текстиль жана тигүүчүлүк өндүрүшү

2

Тери, териден жасалган буюмдарды өндүрүү жана бут кийим өндүрүү

-

Жыгач иштетүү жана жыгачтан жасалган буюмдарды өндүрүү

1

5

Туризм, соода, соода-өндүрүү ишмердүүлүгү,                        үй-тиричиликти тейлөө (кызмат көрсөтүү чөйрөсү)

Саны

(бирдик менен)

5.1

 

Аракеттеги туризм ишканасы жана анын кызмат көрсөтүү чөйрөсү

 

Туризмишканалары:  

 

мейманкана

1

санатордук-курорттук мекемелер

-

соода ишканалары

77

соода-өндүрүшишканалары (коомдук тамактануучу жайлар)

36

автоунаа транспорту менен жүк ташуу ишканасы

-

жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканалары 

1

 

           

            Кара-Суу шаар мэриясы жеке ишкерликтин өнүгүүсү жана колдоону артыкчылыктардын бири деп эсептейт. Ишкерликтин өнүгүүсү аркылуу жаңы жумушчу иш орундары пайда болот, жергиликтүү бюджетке төлөөлөр көбөйөт. Мэриянын жетекчилиги жана кызматкерлери тарабынан жеке ишкерликке жана айыл чарбанын өнүгүүсүнө ыңгайлуу шарттар жаралууда. Ошондой эле аялдардын ишкердигине  ъзгъчъ көнүл бурулууда. Булар төмөндөгүлөр: арендага жер берүү, иш кагаздарын тапшырууга жардам берүү, азык-түлүк өндүрүүчүлөр менен байланыш түзүүгө көмөк көрсөтүү.

            Агрардык сферада жана айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүүдө жеке ишкерликти өнүктүрүү кызыгууну ойготууда.

 

 

 

Кыш заводу

-

Ун жана жем тартуучу тегирмен

3

Пахта атуучу цех

3

Таман таш (брусчатка) чыгаруучу чакан ишкана

-

Пескоблок чыгаруучу чакан ишкана

2

Кум-шагыл аралашмасын майдалоочу ишкана

-

Ун продукциясынан азыктарды чыгаруучу цех

8

Автотейлоокызматкөрсөтүүчүжайлар

-

АЗС

1

Күнөскана

2

 

      

       Шаарда жумушсуз жаштардын саны жетишээрлик денгээлде болгондугуна байланыштуу жумушчу күч боюнча маселе болбойт, андан сырткары миграциянын алдын алууга мүмкүнчүлүк жаралат.

 

Эмгек  ресурсу

 (мин адам)

Калкы

27149

Эмгекке жарамдуусу

15409

 

 

АЙМАКТЫН АТАЛЫШЫ

Мал башынын саны

КРС

МРС

ЖЫЛКЫ

Ит/мышык

КАНАТТУУЛАР

Кара Суу шаар

485

1121

3

68/96

3002

 

 

Продукциянын аталышы

2020

2021

1.     

Эт (тонна)

92,0

93,0

2.     

Сүт (тонна)

174,0

176,0

3.     

Жумуртка (мин даана)

128,0

130,0

4.     

Жүн (тонна)

2,0

1,6

5.     

Буудай (тонна)

-

-

6.     

Арпа (тонна)

-

-

7.     

Картошка ( тонна)

-

-

8.     

Жашылча жемиш (тонна)

-

-

 

 

       Экспортко негизинен жашылча жемиштер, бал жана аары продукциясы, өсүмдүк жана мал чарбасынан алынган чийки сырье материалдар, жана башка товарлар жөнөтүлөт.

 

Экспорттун географиясы

 

Продукциянын аталышы

Өндүрүлүп чыгарылган

Экспорттолгон

Өз ара керектелген

Экспорттолуучу өлкөлөр

 
 

Эт (тонна)

2273,0

615,0

1658,0

 Өзбекстан

 

Сүт (тонна)

9480,0

430,0

9050,0

 Өзбекстан

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Туризм үчүн мүмкүнчүлүк.

 

Кара-Суу Автодорожный өткөрүү пунктунун ачылышы менен  туризмди өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Ошондой эле шаарда кызмат көрсөтүү тармагында жеткиликтүү шарттардын бар экендиги келген конокторду күтүүгө мүмкүндүк берет.

 

 

1.2.3. Соода жана кызмат көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүк.

 

Шаарыбызда соода тармагын өнүктүрүү чон ролду ойнойт, себеби шаар аймагындагы кичи базарларга,Сарай айыл округунан орун алган «Туратали» базарына кунуно 20-30 миндей жарандар келет. Элдин  жашоо  тиричилигин  жакшыртууда  күнүмдүк  керектөөчү   товарлар  менен  камсыздоо  боюнча   көрүлгөн  чараларга  жараша  чекене товар  жүгүртүүнүн  көлөмүнүн өсүүсү  күтүлүүдө.

Элдин    турмуш  тиричилигин   көтөрүүдө  жана күнүмдүк  муктаждыгын  жоюуда    бир  багыт  болуп   акы  төлөп  кызмат  көрсөтүү  болуп  эсептелинет.  Калктын  калың  катмарына  акы  төлөп  кызмат  көрсөтүү  жылдан  жылга  жакшырып,  аракеттүү  тармактардан  болууда.   Акы төлөп кызмат көрсөтүү  көлөмүнүн өсүүсү салыштырмалуу бир топ пайызга жеткирилиши  күтүлүүдө.

Шаарда15 жаңы чакан чарбалык субьектилери ачылды: - соода - 10; тейлөө –5 ;

Аймакта РСК банкынын филиалы жана  микрокредиттик уюмдар иштеп, жеке ишкерлерге ыӊгайлуу шарттарда насыяларды берип жеке ишткерлерди колдоого багытталган иш чараларды алып барышат.

 

 

1.2.4. Маданият жана спортту өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөр.

 

            Маданият тармагы:

 

Маданияттык мекемелердин саны

1

Анын ичинен драм театр

-

Маданият үйү

1

Музейлер

-

Китепканалар

1

Кинотеатр

1

Эс алуу парктары

1

Клуб

-

Музыкалык окуу жайы

1

Маданият кызматкердердин саны

8

Кызыктыруучу кружоктордон

2

         

         

          Спорт тармагы:

 

Спорттук мекемелердин саны

1

анын ичинен  стадион

1

Ипподром

-

Спорттук аянтчалардын саны

6

Спорт залдардын саны

5

Спорттук секциялардын саны

-

Спорт менен машыктыруучулардын саны

10

 

 

 

 

          1.2.5. Адам ресурстарын - өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүк.

 

Калктын  этникалык курамы:

 

Улуттар

Саны

% көрсөткүч

Кыргыз улутунун өкүлдөрү

8158

30,6

орус улутундагы өкүлдөрү

184

0,7

уйгур улутунун өкүлдөрү

367

1,4

өзбек улутунун өкүлдөрү

16743

62,9

дунган улутунун өкүлдөрү

39

0,1

татар улутундагы өкүлдөрү

262

1

Башка улуттун өкүлдөрү

856

3,2

 

Жыл сайын этникалык топтор тарабынан ар кандай фестивалдар уюштурулат.

 

            Билим берүү тармагы:

 

Билим берүү мектептери

7

Бардык окуучулардын саны

8040

Мугалимдердин саны

311

Орточо бир класстагы окуучулардын саны

35

Мамлекеттик карамактагы балдар бакчалары

3

Бардык тарбиялануучулардын саны

635

Тарбиячылардын саны

94

Орточо бир тайпадагы тарбиялануучулардын саны

1

Жалпы мектепке чейинки жаштагы балдардын саны

462

Салыштырмалуу балдардын балдар бакчаларына баруучулар

               7,89%

Жеке менчик балдар бакчаларынын саны

-

 

           

 

1.2.6. Инвестиция үчүн мүмкүнчүлүк.

 

Чет өлкөлүк  инвестицияларды  тартуу   Кара-Суу шаарынын социалдык-экономикалык жактан өнүгүшүнө чоң таасир берери анык.  Эл аралык  иштиктүү   кеңештин  форумдарында   жолугушкан  чет  өлкөлүк  бизнесмендер, биздин экономикалык проблемаларды  чечүү менен шаарыбыздын социалдык  саясий  туруктуулугуна   түрткү  берет.  

Өндүрүштүү өнүктүрүү максатында бизнес-пландар  даярдалып, эл аралык форумдарда чет өлкөлүк инвесторлорго, Кыргыз Республикасынын Каржы Министирлигне сунушталат.   

Шаар аймагында  ачылган  Эл аралык кредиттик мекемелерге жана банктарга кичи жана орто бизнестеги ишканаларды өзгөчө аял ишкерлерди финансылык жактан колдоо көрсөтүү боюнча тыгыз иш алып баруубуз зарыл.

            2023-2027-жылдары «Ак - Алтын» акционердик коомун кайра жандандырып, алар тарабынан экспортко багытталган продукциялардын сапатын жакшыртуу менен анын көлөмүн көбөйтүү милдети турат. Ошону менен «Кара-Суу авторемзавод» А.К. долбоорлоштурулган мөмө-жемиштерди тазалоо жана баштыктарга салуу линиясын ишке түшүрүүгө жакындан жардам берип, район жана облус аймагында өндүрүлгөн сырьелорду табууга жардамдашуу керек.  Бул,  багытта шаар мэриясы, ар бир мамлекеттик структура, кызматтар экспорттук продукцияларды (товарларды) чыгаруучу акционердик коомго бардык жактан колдоо көрсөтүү менен тиешелүү шарттарды түзүшүбүз абзел. Шаарыбызда негизинен экспортко кетүүчү пахта буласы,  консерваланган жана кургатылган жашылча, мөмө жемиштер эсептелинет.

            Белгиленген убакта бизнес пландарды түзүү, чет өлкөлөр менен айрыкча Россия мамлекети менен тыгыз иштөө максатка ылайыктуу. Аны менен шаарыбызда токтоп турган «Кара – Суу АРЗ» акционердик коомун кайрадан жандандырып, кошумча иш орундарын түзүү белгиленет.

Бул,  багытта акционердик коомдун администрациясы дагы өз аракеттерин жүргүзүүсү зарыл.

Ишкердүүлүк менен алектенгендигине шарттарды түзүү жана бизнес демилгелерин колдоо керек. Чакан жана орто бизнес көбүнчө кичинекей акчаларга муктаж болот. Кредиттик ресурстарга түзгөн шарттарга көңүл буру абзел.

2023-2027- жылдарга Кыргыз Республикасында аялдар ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү боюнча программасынын негизинде, аялдар ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү, финансы ресурстарына жеткиликтүүлүк берүү, аялдардын колунан өндүрүлгөн продукцияларды сатуу үчүн жарманке көргөзмөлөрүнө берүү жана уюштуруу. Жумушсуз аялдарга бизнес өнүктүрүү үчүн бизнес консультация тартып берүү . Бизнести өнүктүрүүчү аялдардын муктаждыктарын изилдөө. Аялдардын бизнесин өнүктүрүү үчүн эл аралык уюмдар менен иштөө бирге финансылык сабаттуулугун жогорулатуу.

Инвеститциялык проектилердин сөзсүз аткарылышын камсыз кылуу, инвеститциялык проектилерди аткаруунун каржы булактары негизинен чет элдик инвеститцияларды тартуу менен, ошондой эле жеке ишкерлердин каражаттарынын, республикалык жана шаардык бюджетин эсебинен болот. Бул программанын аткарылышынын натыйжасында шаарыбыздын экономикасы жогорулап өнөр жай продукцияларынын өндүрүлүшүнүн көлөмү көбөйөт, калкты тейлөө жакшырат, айыл чарбасында мал чарбасынан алынуучу продукцияларынын өндүрүлүшүнүн көлөмү көбөйөт, билим берүү тармагында окуучуларга жакшы шарттар түзүлөт, калк таза суу менен камсыз болуп ден соолугу чың болот.

 

 

 

1.2.7. Шаар аймагынын инфраструктурасы.

 

      Жолдор: Шаар ичиндеги жолдордун жалпы узундугу 60 км түзөт.        Шагыл төшөлгөн ички жолдорго асфальт төшөп, капиталдык ремонттон өткөрүү керектелинет. Ошондой эле  жаӊы тротуарларды салуу жана вело жолдорду куруу зарыл;

           

       Жарыктандыруу: Шаарда   бардыгы 974 жарык берүүчү лампалары бар;

      Айылдардын  көчөлөрүн толугу менен заманбап технологиялык денгээлде жарыктандырууга дагы 501 даана лампаларды орнотуу керек.

 

       Отун-энергетика комплекси: Жыл өткөн сайын электр энергиянын тартыштыгынан Ош облусу боюнча кубаттуулук 5% түзүп, ал эми 2030-жылы 60%га чейин жетиши мүмкүн.

            Замандын талабына ылайык шаардагы электр-энергиясынын кубаттуулугу төмөн болгондуктан шаар аймагына келүүчү жогорку кубаттуулуктагы электр чубалгыларын тартуу зарыл.( Каса 1000 долбоору).

             Кара-Суу шаарынын  калкын жаратылыш газы менен толук камсыздоо пландалууда.

 

       Байланыш тармагы: Шаардын жашоочуларынын стационардык телефон менен колдонгон абонеттердин саны 0. Интернет булагына туташкан абоненттердин саны – 15221.

      

       Таза суу: Элди таза суу менен камсыз кылууда Кара-Суу Таза-Суу муниципиалдык ишканасы иштейт.

      

      Жашылдандыруу: Шаарды жашылдандырууга бардык шарттар бар, негизги өстүрүүгө ылайык Тянь-Шань карагайы, тал-теректер, ийне жана жазы  жалбырактуу дарактын түрлөрүн отургузууга болот.

           Орточо эсеп менен бир жылда 1400 көчөт отургузулса, 2027-жылга чейин 5600 көчөт отургузулат, бул аймактын экологиясына жана айыл тургандарынын жашоо шартына жакшы шарттар түзүлөт.

 

       Таза шаар: Шаардагы  тазалыкты сактоо, калктын турмуш тиричилик калдыктарын чыгаруу үчүн аймакта Кара-Суу тазалык муниципалдык ишканасы түзүлгөн. Жашоочуларга шарт түзүүдө үй тиричилигинен чыккан таштандыларды кайра иштетүү, сорттоо жана катуу тиричилик таштандыларын жыйнап чыгарууга атайын техникалар жетишсиз. 2023-жылы 1 даана атайын таштанды чыгаруучу техника 3,5 млн. сомго алынуу пландалууда.

 

           

1.2.8. Саясий жагдай.

 

Башкаруу жана аймактын өнүгүү долбоорлорун ишке ашыруу өлкөнүн жана региондук маанидеги саясий кырдаалга көз каранды болот. Шаарды башкарууда саясий жана башкаруучулук чечимдерди кабыл алууда өзгөчө коомчулуктун ой пикирлери менен эске алынып, чечим чыгарылат.

Кара-Суу шаардык  кенештин чакырылышына 31 депутат бар:

Шаардык кеңештин депутаттары мэрия үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алууда өзгөчө коомчулуктун ой пикирлери менен түздөн-түз же кыйыр түрдө таасирге ээ. Шаарды  өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууда, жогоруда аталган жактардын жана максаттуу топтордун пикирлери жана сунуштары эске алынган.

Саясий жактан өнүгүүнүн эн негизги жагдайы болуп коомчулуктун ММК аркылуу ой пикирлерин эркин түрдө билдирүүсү эске алынган.

Мындан тышкары өкмөттүн  уюлдук байланыш каражаттарынын Whats-app аркылуу топ түзүлүп, жарандардын кайрылуулары, даттануулары жана сунуштары өкмөттүн  адистери тарабынан кабыл алынып жооптор берилип турат.

Саясий туруксуз кырдаал шаарда стратегиялык долбоорлорун ишке ашырууда терс таасирин тийгизет.

 

            Жаштар саясаты:

 

          Жаштар саясатын ишке ашырууда жумуш ордуларын түзүү үчүн чет элдик долбоорлорду тартуу менен өнөр жай, кайра иштетүү жана окутуу борборлорун ачуу зарыл.

          Аймакта  дагы  мектеп куруу талап кылынат. Бул бүгүнкү күндөгү жана жакынкы 10 жылдагы калктын өсүшүн эске алуу менен негизделет.

          Жыйынтыгында аймак боюнча дагы 2 бала бакча ачуу талап кылынууда. Жакынкы аралыкта дагы жеке менчик бала бакчаларды ачуу багытында иш жүргүзөбүз.

 

 

            Социалдык коргоо тармагы:

 

Социалдык өнүгүү башкармалыгы

1

Аялдар кенештери

1

Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны

Анын ичинен: жалпы оорусу боюнча

ДЦП балдар

ВИЧ-СПИД

95

656

13

14

Социалдык жактан муктаж болгон жакыр үй бүлөлөрдүн саны

255

Жакыр турган үй бүлөлөрдүн саны

6

 

          Көйгөй: ДМЧ балдарга ай сайын республикалык бюджеттен 3 мин сомдон социалдык жөлөк пул төлөнөт. Балдардын ата-энелери балдарды карагандыгы үчүн убактылары жок болгондуктан иштөөгө мүмкүнчүлүк жок.

          Жогоруда көрсөтүлгөн муктаж болгон үй бүлөлөргө материалдык жактан демөөрчүлөрдү тартуу менен колдоо көрсөтүү жана ар тараптан жардамдарды берүү.

          Үй-бүлөлүк зордук зомбулуктан коргоо комитеттеринин ишин ар тараптуу колдоо көрсөтүү.

         

          Социалдык турак жай долбоору:

 

          Бүгүнкү күнү аймакта  жеке турак жай куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү үчүн көптөгөн үй-бүлөлөр кайрылып, жер тилкесин алуу үчүн кезекте турат. Көп кабаттуу жана көп батирлүү үйлөрдү, мектеп жана балдар бакчаларын курууга аймак  ичинде атайын муниципалдык жерлер жок.

          Маселени чечүү үчүн көп кабаттуу жана көп батирлүү үйлөрдү куруу зарыл. Бул маселени чечүү үчүн «Социалдык турак жай» программасын ишке ашыруу керек.

 

 

 

1.2.9. Табигый ресурстарды пайдалануу мүмкүнчүлүгү.

 

Кендер  жана аны иштетүү мүмкүнчүлүгү жок.

 

 

1.2.10. Жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү.

 

Шаардын каржылык ресурсу- жергиликтүү салыктардан, патент төлөмдөрүнөн, сатуудан жана муниципалдык жерди жана обьектилерин ижарага берүүдөн түшкөн каражаттар,    эл аралык уюмдардан гранттардын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан тыюу салынбаган булактардан турат.

2021-жылы бюджеттин киреше бөлүгү 71646,8 мин сомду түзгөн,  2020-жылга караганда  киреше 8,4%  жогорулаган. 2020-жылы бюджеттик кирешеси 63352,7 миң сом болгон

 

Кара-Суу шаар мэриясынын бюджетинин потенциалы.

 

 Жергиликтүү бюджеттин кирешелери

2020

2021

Бардык кирешелер

63352,7

71646,8

Анын ичинен:

 

 

Патент

6374.7

9453,4

Транспорт салыгы (физикалык жактарга)

1595.6

1666,0

Ишкердик  үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлк салыгы 2 топ

2997,8

3053,3

Ижара акы

666,0

1189,6

Айыл чарба багытындагы эмесжер салыгы

1918,6

2169,7

 

 1.                     II.     МАКСАТТУУ ТОПТОРДУ ТАНДОО ЖАНА КҮТҮҮЛӨР

 

 

 • Максаттуу топтордун туруктуу негизги күтүүлөрү жана баалуулуктары

 

Максаттуу аудиторияга шаардын жашоочулары жана анын ичиндеги бизнес менен алектенген жарандар кирип, шаардын жашоочуларынын жашоосунун сапатын жогорулатуу болуп саналат.

            Ошондуктан максаттуу топтордун ичине шаардын бизнес менен алектенген ишкерлери, шаардагы жаштар уюмдарынын мүчөлөрү, жаштар волонтерлор бирикмесинин мүчөлөрү, жеке ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү, бей өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү, мэриянын адистери жана шаардык Кеӊешинин депутаттарынан турган жумушчу тобу түзүлгөн.

            Кара-Суу шаарын өнүктүрүү үчүн 2 максаттуу топ аныкталып төмөндөгүдөй бөлүштүрүлдү:

 

 1. Максаттуу топторго экономикалык өнүгүүдө шаардын өнүгүү програмасынын алкагында ар тараптуу колдоо жана көмөк көрсөтүлөт:

 

 1. Бизнестеги демилгелүү топ - учурдагы ийгиликтүү иш алып барып жаткан ишкерлер. Шаардын өнүгүшүндө чоӊ салым кошкондугу эске алынбаган, эӊ негизги потенциалы өздүк бизнесин өркүндөтүү менен коомчулукка пайда келтиргендер кирет;

 

 1. Ишкерлер тобу - Айыл чарба продукциясын кайра иштеп чыгаруучу ишканалардагы ишкерлер жана соода-сатык жаатындагы ишкерлер. Учурдагы иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын дараметин жогорулатуу жана ишкерликти колдоо аркылуу жаңы ишканалардын санын өстүрүү.

 

 

 1. Муниципалдык кызмат тобу –Шаардын тургундары үчүн жашоого жана иштөөгө жагымдуу шарттарды түзөт. Жолдорду тегиз жана стандартка ылайык жасайт, көчөлөрдү жарыктандырат, шаар тургундарынын коопсуздугун жана коомдук тартипти  сактоо боюнча тийиштүү денгээлде иш алып барат.  Ирригация системасын, таштандыларды чыгарууну жөнгө салат.

 

 1. Максаттуу топторго социалдык жактан өнүгүүгө шаардын өнүгүү програмасынын алкагында руханий жана маданий жактан аймактын өнүгүүсүнө катышат.

 

 1. Маданият тобу - маданият тармагындагы демилгелүү топ. Демилгелүү топко аймактын маданият тармагында демилгелерди көтөрүп жүргөн маданият кызматкерлери жана башка улутундагы этникалык топтор кирет.

Бул топтун мүнөздөмөсү:

 Маданий эс алуу борборунда 3 – ийрим,

    Комуз ийрими

    Бий ийрими

    Эстрада ийрими-жетекчиси

    Музыкалык коштоочу 

 

 1. Жаштар тобу -жаштар саясаты тармагында иш алып барган демилгелүү топтор.

Бул топтун мүнөздөмөсү:

          Шаар мэриясынын алдындагы коомдук алдын алуу борбору, жергиликтүү жаштар уюмдары жана жамааттары.

 

 1. Спортчулар тобу -шаардын жашоочуларын дени сак жана сергек жашоого үгүттөгөн, дене-тарбия жана спорт комитети.
 2. Бул топтун мүнөздөмөсү:

Шаардагы спортко кызыккан жаштар, спорттук секциялардын тренерлери, балдар жана өспүрүмдөрдүн олимпиадага даярдоо спорт залдарынын жетекчилиги кирет.

 

 1. Айымдар тобуШаардын демилгелүү айымдардын коомдук бирикмелери.

Бул топтун мүнөздөмөсү:

Шаардын өнүгүүсүнө үй-бүлөгө болгон камкордугу, балдарга берген мээримдүүлүгү эске алынып, билим берүү, маданият, социалдык өнүгүү тармагында эмгектенген айымдардын басымдуулугу белгиленип, айылдардын ар тараптуу өнүгүсүнө чоӊ таасирин тийгизүүсү каралып топ түзүлгөн.

 

 

 •                  III .             ШААРДЫН 5 ЖЫЛ ИЧИНДЕ ӨНҮГҮҮДӨН КИЙИНКИ КӨРҮНҮШҮ

 

 

Шаардын өнөр  жайы, орто жана чакан ишкердик тармагы динамикалуу өнүккөн, күчтүү экономикалык дарамети бар, өнүккөн гүлдөгөн шаар.

Кара-Суу шаары- өзүнүн бизнес идеяларын ишке ашыра алган жергиликтүү ишкерлерди жергиликтүү бийлик тарабынан колдоо алган жаш ишкерлерди өстүргөн аймак.

Кара-Суу шаары– жакынкы аймактар үчүн өнүгүү чекити катары өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын топтоочу жана кайра иштетип даяр сапаттуу, экологиялык жактан таза продукцияны чыгарып экспортко чыгаруучу аймак.

Кара-Суу шаары- тийиштүү социалдык жактан билим берүү, саламаттыкты сактоо жана улуттук маданиятты чет элдик туристтерге жарнама катары жайылтууда өнүккөн шаарлардын бири.

 

 

 

 1.                                 IV.  ӨНҮКТҮРҮҮНҮН ПРИОРИТЕТТҮҮ АРТЫКЧЫЛЫКТАРЫ

 

 

 • Туризмди өнүктүрүү.

 

Туризм тармагын өнүктүрүү үчүн негизги максаты болуп:

 1. Шаар мэриясы менен бизнес өкүлдөрүнүн туризм тармагын бирге өнүктүрүү боюнча биргелешкен өнөктөштүгү.
 2. Туристтик тейлөө маданиятын жана инфраструктураны өнүктүрүүнүн сапатын жакшыртуу;
 3. Жаратылышты сактоо жана шаардын тарыхый-маданий мурастагы, музей жана көргөзмө ишмердүүлүктөрүн жана кол өнөрчүлүктү өнүктүрүү;
 4. Туристтик кызматтар жана туристтик продуктылар тууралуу калктын маалымдуулугун жогорулатуу.

 

Жол инфраструктурасы.

 

2023-2027-жылдары ички жолдорду капиталдык ремонттон өткөрүү пландаштырылып, жалпысынан 30 млн сом өздөштүрүлөт. Жогоруда аталган капиталдык ремонт иштери республикалык бюджеттин, жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат.

Жол куруу убагында, анын жарытылышы, тротуарлардын болушу, көрктөндүрүү эске алынат. 

 

«Акылдуу шаар» долбоорун ишке киргизүү

 

Азыркы учурда билим берүү бөлүмүнүн адистери тарабынан балдардын жана ата-энелердин жарандыгы, уюлдук телефондору тууралуу электрондук маалымат базасы топтолуп, жыйынтыгында балдарды мектепке орноштурууга аныктамаларды алууда кезекте турбастан жана атайын керектелүүчү иш кагаздарын топтобостон уюлдук телефон аркылуу балдарын тиешелүү жашаган жерине ылайык кийинки кезекке жаздыруу мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондой эле окуп билим алып жаткан мектеп окуучуларынын жетишкендиктери боюнча электрондук күндөлүк иштелип чыгып, ата-энелер тарабынан өздөрүнүн уюлдук телефондору аркылуу дайыма көзөмөлдөө жүргүзүлүп, билим берүүнүн сапаты жогорулайт.  

     Шаар аймагындагы коомдук жайларга жана негизги жолдорго көзөмөл камералары орнотулат.

 

 

            4.2. Өнөр жай тармагын өнүктүрүү.

 

            Кара-Суу шаарында кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү үчүн биринчи максат болуп чыгарылган продукцияны ЕАЭБ өлкөлөрүнө чоӊ көлөмдө экспортко чыгаруу.  Ошондуктан кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү үчүн атайын чыгарган продукциясы сертификациядан өткөн, ЕАЭБ өлкөлөрүндө техникалык регламентке толук жооп берген айыл чарба багытында эмгектенген ишканаларга көӊүл бурулат. Алардын арасынан: (1) Пахта продукциясы, (2) сүт продукциясын кайра иштетүү. (3) момо-жемиштерди тазалоо жана баштыктарга салуу линиясын ишке тушуруу

            Кара-Суу шаар мэриясы тарабынан айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармагындагы ишкерлердин демилгелерин толук колдоого алат.

 

            Келечекте 2023-2027-жылдарда шаарда айыл чарба продукцияларын сактоочу, сатууга даярдоочу логистикалык борбордун курулушу пландалууда. Аны менен кошо айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу да планда бар.

 

 

 • ЕАЭБ өлкөлөрүнө пахта продукциясын экспортко чыгаруу жана сатылуусун жогорулатуу максатында төмөндөгү иш аракеттер жүргүзүлөт:
 1. «Ак Алтын» АК менен биргеликте эл аралык долбоорлордун колдоосу менен дыйкан чарбаларында эмгектенген ишкерлер арасында пахта өстүрүүнү көбөйтүү тууралуу окутуу семинарларды жана маалыматтык иш чараларды өткөрүү.
 2. Бул программанын алкагында пахта өсүтүрүүдө өзгөчө шарттары менен каралып, пахта ишкерлигин өнүктүрүү каралат.

            2027-жылга чейин ЕАЭБ өлкөлөрүнө жана алыскы чет мамлекеттерге экспорттолгон пахта продукциясынын көлөмү жылына 25% өсөт.

 

 • Шаар мэриясы Кыргыз Республикасынын Президентинин Ошбластындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү жана Сүттү кайра иштетүүчү ишканалары менен биргеликте сүт продукциясын ЕАЭБ өлкөлөрүнө экпортко чыгаруу жана чоӊ көлөмдө сатылышына көмөк көрсөтүү максатында сүттү кабыл алуу пунктарын көбөйтүү менен кургак сүттү чыгаруу көлөмү жогорулайт. Чийки сүттү кабыл алуудагы баанын саясаты каралып сүттү өткөрүп жаткан жана сүттү кайра иштетип чыгарган тараптын кызыкчылыктары бирдей болуусуна жетишүү. Көрүлгөн иш аракеттердин жыйынтыгында сүткө болгон базар баасынын туруктуулугуна жетишүү менен мезгилдүү баанын өзгөрүшүн токтотуу менен негизделет. 2027-жылга чейин сүт продукциясынын даяр кургак сүт, майы азайтылган даяр сүттүн көлөмү күнүнө  60 тоннага жеткирүү пландалууда.

 

 • Шаар мэриясы коомдук фонддор менен биргеликте жеке ишкерлердин жана чет элдик долбоорлордун колдоосу менен айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөр жана кайра иштетүүчүлөр арасында ЕАЭБ өлкөлөрүнө чыгарылган продукцияны экспорттоо жана чет элдик соода кызматташтыкка чыгуу боюнча туруктуу негизде окутуу семинарлары уюштурулат.

 

 • Жогоруда көрсөтүлгөн заманбап логистикалык борборду ачууга ишкананын бардык шарттары бар. Логистикалык борбор ачуу үчүн кошумча инвестицияларды тартуу талап кылынат.

 

            4.3. Маданият тармагын өнүктүрүү.

 

Кара-Суу шаарында райондук маданий тейлөөдө 500 орундуу бир социалдык маданий  эс алуу борбору, 1 китепкана бар.

 Маданий эс алуу борборунда учурда 15 маданият  кызматкерлери эмгектенет. Маданий эс алуу борбору маданий массалык иш чараларды уюштурат.

 

 

       Спорт тармагын өнүктүрүү.

       Спорт тармагын өнүктүрүү багытында ийримдерди көбөйтүү жана ар тараптуу көмөк көрсөтүү. Спортту өркүндөтүү максатында жылына спорттун  ар түрү   боюнча мелдештер өткөрүлүп турат. 

 

 

4.4. Социалдык тармакты өнүктүрүү.

 

Социалдык коргоо.

Биринчи кезекте турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөр жана балдар менен иш алынып барылат. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк типтеги балдар үйүндө турмуштун оор кырдаалына кабылган балдар тарбияланып, билим берүү программасына ылайык келбеген абалда турат. Ошондуктан кыска мөөнөттүн 2023-2027-жылдар ичинде турмуштун оор кырдаалына кабылган балдарга жана үй бүлөлөргө өзүнчө кризистик борбор ачуу пландаштырылган.

Жеке ишкерлер менен социалдык кызматташуу ыкмасынын алкагында турмуштун оор кырдаалына кабылган үй бүлөлөргө жана балдарга жардам көрсөтүү максатында «Кара-Суу»  кайрымдуулук фондусу уюштурулат. Аталган фонд Камкорчулар кенешинин башкаруусунда иштеп, камкордук кенешинин мүчөлөрү болуп демөөрчүлөр, донорлор, социалдык тармакта эмгектенген коомдук уюмдар кирет. Шаарда социалдык долбоорлорду колдоо боюнча ыӊгайлуу шарттар түзүлөт.

 

 

4.5. Коммуналдык  жана муниципалдык кызмат көрсөтүү системасын реформалоо.

 

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдүн башкаруу системасы Кыргыз Республикасынын төмөндөгү мыйзамдарына ылайык келтирилет: Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө, Бюджеттик Кодекстин, Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө.

            Анын ичинен «Кара-Суу Тазалык» муниципалдык ишканасынын каржылоосу мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын алкагында муниципалдык буйрутманын негизинде ишке ашырылат.  «Кара-Суу Тазалык» муниципалдык ишканасынын өз алдынча каржылануусун жогорулатуу максатында калкка кызмат көрсөтүү төлөнүүчү кызматтардын тарифтери кайрадан каралат.  «Кара-Суу Тазалык» муниципалдык ишканасына жаны заманбап таштанды чыгаруучу техника жана таштанды иргөөчү комплекс сатып алуу пландалууда.

           

 

 

 

 

4.6. Билим берүү тармагын өнүктүрүү.

 

2027-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын» бекитилген иш чаралар планында каралган республикалык бюджеттин капиталдык салымдардын эсебинен Х.Турсунов атындагы орто мектебине жалпы 350 орунга эсептелинген заманбап мектеп курулат.

 

 

 

 

 

4.7. Саламаттыкты сактоо.

 

Шаардын аймагында үй-бүлөлүк дарыгерлер борбору жайгашкан. Борбор республикалык бюджеттин эсебинен камсыздалат. Калктын саламаттыгын камсыздоо максатында ар-дайым тыгыз иштешип, алдын алуу, түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлүп турат.

 

 

4.8. Шаардын инфраструктурасын өнүктүрүү.

 

          «Авторемзавод» АК базасында  соода логистикалык борбордун долбоору жазылып, жер учурда тиешелүү инвестролорду табуу иш аракеттери жүргүзүлүүдө. Долбоор канча жылда өзүн актайт, аймактын  миңдей жашоочулары жумуш менен  менен камсыздалат жана башка эсептөөлөр каралып, чет элдик инвесторлордун каражаттары менен ишке ашырылат. Ал жерге айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү ишканалары, өндүрүш ишканалары жана кызмат көрсөтүү ишканалары ачылат.

 

 

 1.                                                  V.    КАРЖЫЛЫК МОДЕЛИ.

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2023-2027-жылдарга өнүгүү программасынын алкагында көптөгөн акча каражатын талап кылат, анын ичинен жергиликтүү бюджеттин эсебинен коюлган максаттарга жана милдеттерге жетишүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Кыска мөөнөттүн ичинде эффективдүү жана туруктуу бюджеттик процести түзүү үчүн төмөндөгү иш аракеттер жүргүзүлөт:

 

 

 • Жергиликтүү бюджеттин кирешесин жогорулатуу

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттерини бири болуп өзүнүн иш аракеттерин эффективдүү аткаруу үчүн ар дайым бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү болуп эсептелинет.

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары төмөнкү категорияларга таасири бар:

-      Жерге аренда төлөө.

-      Жергиликтүү салык.

-      Донордук уюмдардан, эл аралык долбоорлордон каражаттарды тартуу.

-      Киреше чогултуу процессин кантип эффективдүү кылса болот.

 

Бюджеттин киреше жыйымдардын эффективдүүлүгүн көбөйтүү чаралары:

 1. Салык органдар менен ар тараптан кызматташуу.
 2. Кирешелерди топтоо системасын үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо.
 3. Кирешелерди келишин эсептөө жана администрлаштыруу процессин жакшыртуу.
 4. Калктын арасында салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдүн өз убагында төлөөгө үгүттөө.
 5. Салыктык төлөөлөр жөнүндө калк арасында маалыматты жогорулатуу үчүн компанияларды уюштуруу.
 6. Мүлктү арендага берүү ачык айкын жана экономикалык тараптан негизделген системаны киритүү.

 

 

 • Инвестициялык саясат.

 

            Эл аралык уюмдардын колдоосунда атайын инвестициялык долбоорлорду даярдоодо техникалык-экономикалык мүнөздөмөлөрдү жана инвестициялык сунуштарды даярдоо боюнча окууларга катышат. 

Мындан тышкары инвестицияларды тартуу секторунун кызматкерлери тарабынан жаш жаӊы ишин баштап келе жаткан ишкерлерге консультациялык жардамдарды көрсөтүү менен жалпы жеке ишкерлик тармагын өнүктүрүү жана ишкерликке инвестиция тартуу болуп саналат.

 

 

 

 1.                            VI  МОНИТОРИНГ ЖАНА БААЛОО СИСТЕМАСЫ.

 

Кара-Суу шаарынын өнүгүү программасына мониторинг жана баалоо жүргүзүү башкаруудагы натыйжалуу инструмент болуп саналат. Сандуу жана сапаттуу малыматтарды топтоодо башкаруудагы инструменттин болгондугу менен натыйжалуу мониторинг жана баалоо жүргүзүлөт. 

            Мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасы:

 • мониторинг максаттарына жана милдеттерине жетүү үчүн иш-чаралардын таасирин талдоо;
 • программаны иштеп чыгууга жана натыйжаларынын таасирин баалоо;

Мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасы төмөнкү негиздер боюнча жүргүзүлөт:

 • Борбордон ажыратылган ыкма (өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар)
 • Отчеттууктун туруктуулугу (мезгил-мезгили менен ар кандай денгээлде талкууланган натыйжаларга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү)
 • Коомчулук үчүн ачык ыкма (бардык кызыкдар тараптар үчүн жеткиликтүү натыйжаларга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү)

Кара-Суу шаарынын 2023-2027-жылдарга өнүгүү программасынын максаттарына жетүү үчүн мамлекеттик органдар, жеке сектордун, жарандык коом өкүлдөрүнүн жана башка уюмдар менен биргелешип иш аракеттерди макулдашып ишке ашырат.

Өнүгүү программасын ишке ашырууга катышуу ыктыярдуу жана калыс болот.

Программанын өнүктүрүү багытын ийгиликтүү ишке ашырууда аймакта иштеп жаткан бир нече негизги топторго жигердүү катышуусун талап кылат:

 • жеке сектордук уюмдар;
 • шаардагы мекеме ишканалар;
 • жарандык коом уюмдары.

Жарандык коомдук уюмдары программаны жүзөгө ашырууда коомдук мониторинг жүргүзүү жана көзөмөлдүк кылат.

            Индикаторлор боюнча булактар:

 • статистика бөлүмү,
 • Эл аралык уюмдардын оюу, отчеттору жана баалоосу
 • Илимий изилдөө иштеринин натыйжалары
 • Калктын сурамжылоосу.

Бул маалыматтар өз убагында чечим кабыл алууга жана түпкү максаттарына жетүүгөандан ары карай жылышын чагылдырган негиз боло алат.

Кара-Суу шаарынын  өнүгүү программасынын ишке ашырылышы жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мониторинг жана баалоонун маалыматтарынын жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат.

Мониторинг жана баалоонун маалыматтары шаардыктар үчүн жеткиликтүү болушу үчүн массалык маалымат каражаттарында, Кара-Суу шаар мэриясынын расмий сайтында жайгаштырылышы абзел.

 

 

 

 • Өнүгүү программасын ишке ашыруудагы аткаруучулар:

 

 • Кара-Суу шаар мэриясынын;
 • райондук мамлекеттик структуралар;
 • Муниципалдык ишканалар;
 • Шаардагы коомдук бирикмелер жана тургундар.

Кара-Суу шаарынын 2023-2027-жылдарга өнүгүү программасын ишке ашырууда көптөгөн уюмдардын катышуусунда ишке ашырылып, жалпы жумуштарды координациялоону мэрия жүргүзөт. Мэрия бардык катышуучулардын иш-аракеттерин, өнөктөштүк жана катышуу боюнча демилге көтөрүүгө, ички жана тышкы ресурстарды тартууда, мониторинг жана баалоону уюштурууда жетекчилик кылат.

 

 

 

Ээлеген кызматы

Жоопкерчилик багыты

Мэр

Жалпы шаарды башкаруу үчүн жооптуу, кадрдык маселелер боюнча чечим кабыл алат.

Укук коргоо органдарынын, муниципалдык мүлктү башкаруу, коррупция менен күрөшүү, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү, укуктук колдоо маселелерин  жетектейт. 

Жарандардын укуктарын ишенимдүү коргоону, эркиндиктерин жана мыйзам чегиндеги кызыкчылыктарын камсыз кылат.

Орун басары

Экономикалык саясат, каражаттарды тартуу жана жаңы технологияларды, маркетинг, ишкерликти колдоо, чакан жана орто ишканалардын өнүгүшүнө, тышкы экономикалык карым-катнаштар жана кызматташтык, экология, айлана-чөйрөнү коргоо тууралуу суроолоруна жетекчилик жүргүзөт

Социалдык маселелер боюнча башкы адиси

Коомдук кепилдик системасын, билим берүү маселелерин, илим, саламаттыкты сактоо жана мамлекеттик жаштар саясатын, гендердик теӊчилик маселелерин, дене тарбия жана спорт, миграция, социалдык саясатынын маселелерине жетекчилик жүргүзөт

           

            Программаны  ишке ашырууда  орун басарлар өзүнүн милдеттерине ылайык көзөмөлдөө маселелерин жүзөгө ашырат. Орун басарлардын иш аракеттерин макулдашуу менен мэр жалпы жетекчилик кылат.

         Жетекчиликтин негизги максаты - башкаруунун заманбап негиздерин киргизүү жана программанын өнүгүүсүнүн максаттарынын натыйжалуу чечүүнү камсыз кылуу.

 

                                   VII.  ТОБОКЕЛДИКТЕР

 

Кара-Суу шаарынын 2023-2027 жылдарга өнүктүрүү программасын ишке ашыруу, айрым пландалган натыйжаларга жетүүгө жолтоо кылуучу тобокелдиктерге учурашы мүмкүн.

            Бул тобокелдиктерге төмөнкүлөр кирет:

 • Программаны ишке ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө каржылык каражаттарын жетишсиздиги;
 • Программаны ишке ашырууга тескери таасирин тийгизген нормативдик укуктук документтердин кабыл алынышы;
 • Табигый кырсыктарынын болушу.

                    Кара-Суу шаарынын өнүгүү программасын иштеп чыгууда жана ишке ашырууда пландаштырылган натыйжаларга жетүүгө тоскоолдуктар болушу мүмкүн.

Мындай тобокелдиктерге экономикалык, айлана-чөйрөнү коргоо, саясий кырдаал ж.б. кирет.

 

 1. Обьектилердин туруктуу бузулушу. Турак жай-коммуналдык кызматтардын, жолдордун, жабдуулардын жана электр берүү линиялардын эскириши.
 2. Квалификациялуу кадрлардын жетишсиздиги.
 3. Социалдык өнүгүүдөгү өзгөрүүлөрдүн артта калуусу.
 4. Региондук өнүгүүнүн дисбалансы

 

Программаны ишке ашыруу өлкөдөгү саясий кырдаалдын туруктуулугуна байланыштуу болот.

Тобокелдиктерди Кара-Суу шаарынын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө тийгизген таасирин төмөндөтүү жана жоюу максатында комплекстүү иш-чаралардын планы иштелип чыгат жана аткарылат.

 

 

 

 •                       VIII.    ЭЛ АРАЛЫК МАМИЛЕЛЕР ЖАНА ТЫШКЫ ЭКОНОМИКАЛЫК ИШМЕРДҮҮЛҮК

 

          2023-2027-жылдары Кара-Суу шаары менен Түркия мамлекетинин муниципиалитеттер ортосунда боордош мамиле түзүү менен, шаарга кошумча инвестицияларды тартуу боюнча иш аракеттер көрүлөт.   Ошондой эле Россия Федерациясынын шаарларынын супермаркеттери менен келишим түзүп, биздин айыл чарба продукцияларын экспорттоо боюнча келишимдер түзүүгө жетишилет.

 


 

 

 Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 9-декабры

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XI

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

                       КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХI  СЕССИЯСЫНЫН

                                                                           Т О К Т О МУ

 

                     7-декабрь   2022 – жыл                           № 11/1                              Кара-Суу шаары

 

       Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын  2022-                                       жылдын 6-декабрындагы №7 протоколдук чечими жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 6-декабрындагы №7  протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

                                                                                             ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 6-декабрындагы №7   протоколдук чечими төмөндөгүдөй толуктоолор менен бекитилсин:

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2022-жылдын 27-октябрындагы №9/3 токтому менен бекитилген курулуш иштери үчүн каралган (суюк таштандылар үчүн чуңкур курууга – 1638,9 миң сом,  Юбилейный кичи шаарчасына сарай курууга – 800,0 миң сом,   №3 Мээрим бала бакчасына брусчатка басууга 996528 сом, Завод көчөсүнө латок орнотууга 250,0 миң сом)  3845428 сом акча каражаты жана кошумча киреше 2534,3 миң сом, жалпысы  6379728 сом акча  каражаты төмөндөгү иштерге каржылоого уруксат берилсин:

 • Кара-Суу көзөмөл өткөрүү пунктунун айланасын иретке келтирүүгө 4500,0 миң сом;
 • “Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасына субсидия – 600,0 миң сом;
 • Манас стадионунун кире беришин иретке келтирүү үчүн – 500,0 миң сом;
 • Батыш жана РТС көчөлөрүнө шагыл төшөө үчүн кошумча 150,0 миң сом;
 • Борбордук аянтка балаты жасатууга – 100,0 миң сом;
 • Сары – Колот полигонуна шагыл төшөөгө – 200,0 миң сом;
 • Арашан кичи шаарчасына волейбол аянтчасын курууга 32990 сом

 

 1. Адвокат үчүн каралган 200,0 миң сом акча каражаты Арашан кичи шаарчасына волейбол аянтчасын курууга кошумча каржылансын.

 

 1. Шаардык кеңештин жана шаар мэриясынын аппаратынын эмгек акысынан үнөмдөлгөн акча каражаты жылдын жыйынтыгынын негизинде аппарат кызматчыларын акчалай сыйлоого жана шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин эмгек акысы үчүн жылдырууга  уруксат берилсин.
 2. 2022-жыл ичинде бекитилген бюджеттен артып калган калдыктар түрдүү чыгымдарга жылдырылууга уруксат берилсин.
 3. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин  төрагасы                                                                                                  А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 16-ноябры

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКCИЗ  X

   СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

   

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКCИЗ  Х  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

4-ноябрь   2022 – жыл                   № 10/1                              Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын  2022-жылдын 4-ноябрындагы №6 протоколдук чечими жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 4-ноябрындагы №6 протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 4-ноябрындагы №6  протоколдук чечими бекитилсин.

 

 1. 2022-жылдын 3-ноябрына карата үнөм 1000,0 миң сом акча каражаты Кара-Суу тазалык ишканасына - полигонду тазалоо, тракторго бир тележка сатып алуу жана күйүүчү май үчүн каржылоого мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

биринчи орун басары                                                                  В.А.Орозмаматова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 3-ноябры

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IX

   СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IХ  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

27-октябрь   2022 – жыл                         № 9/1                                Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаменттин кызматчыларын муниципалдык кызмат орундарынын реестрине киргизүү жөнүндө

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаменттин кызматчыларын муниципалдык кызмат орундарынын реестрине киргизүү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин маалыматын угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1.  Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаменттин кызматчыларын муниципалдык кызмат орундарынын реестрине киргизүү боюнча мыйзам чегинде иштер алынып барылсын, 2023-жылдын 1-январына карата бүтүрүү боюнча чаралар көрүлсүн.
 2.  Бул  токтомдун аткарылышы шаар мэриясына жана шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментине, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IХ  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

27-октябрь   2022 – жыл                         № 9/2                                Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1.  Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IХ  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27-октябрь   2022 – жыл                         № 9/3                                Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 1-сентябрындагы №4, 2022-жылдын 21-октябрындагы

№5 протоколдук чечимдери жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 1-сентябрындагы №4,  2022-жылдын 21-октябрындагы №5 протоколдук чечимдерин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 1-сентябрындагы №4 протоколдук чечими бекитилсин.
 2. Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 21-октябрындагы №5 протоколдук чечими төмөндөгүдөй толуктоолор менен бекитилсин:

Шаардын 2022-жылдын 9 ай ичинде жергиликтүү бюджетинен чыгашаларга каралган каражаттан кыскартылган 3682,1 миң сом жана жыл аягына чейин кошумча 10460,4 миң сом каражаты, жалпысы 14142,5 миң сом акча каражатын төмөндөгү иштерге каржылоого уруксат берилсин:

- Мэрдин кызматтык үйүнө ижара  акысына – 150,0 миң сом;

- ММБД кызматкерлеринин эмгек акысын жогурулатууга – 453,2 миң сом;

-  Балдар бакчасына тамак-аш үчүн- 500,0 миң сом;

- Ж.Бөкөнбаев эс алуу багына  көчөт тигүүгө – 700,0 миң сом;

- Ижара тазалык ишканасы үчүн – 300,0 миң сом;

- Шаркан- Сай жээктерине шагыл төшөө – 500,0 миң сом;

- Сары – Колот полигонду тазалоого   – 250,0 миң сом;

- Шаркан-Сай жээгиндеги үйлөргө компенсация – 1600,0 миң сом;

- Суюк таштандылар үчүн чуңкур курууга – 1638,9 миң сом;

- Ижара Сары-Колотко таштанды ташуу үчүн – 1000,0 мин сом;

- Атайын техника сатып алуу үчүн – 3500,0 миң сом;

- Светофорду оңдоого 120,0 миң сом;

- Юбилейный кичи шаарчасына сарай курууга -800,0 миң сом;

- Киров көчөсүнө тротуар басууга – 321,5 миң сом;

- Хакимов жана Чотонов көчөлөрүнө 200 метр аралыкка жаңы суу түтүктөрүн тартып линияга кошуу үчүн – 160,0 миң сом;

- №3 Мээрим бала бакчасына брусчатка басууга – 996528 сом;

- №2 “Мөлтүр булак” бала бакчасына дарбаза, тосмо, навес курууга 499266 сом;

- Билим берүү жана мектепке чейинки мекемелерине видеобайкоо орнотуу иштерине кошумча 300,0 миң сом;

- Завод көчөсүнө латок орнотууга 250,0 миң сом;

- Батыш жана РТС көчөлөрүнө шагыл төшөө үчүн 103,1миң  сом.

         Батыш жана РТС көчөлөрүнө шагыл төшөө үчүн кошумча 196,9 миң сом акча каражаты үнөмдүн эсебинен каржылансын.

 

 1. Атайын каражаттардын 1600,0 миң сом кошумча кирешеси мыйзам чегинде каралсын.

 

 1. 3112- курулуш ЖКХ атайын техникага бөлүнгөн 3000,0 миң сом- 2511- субсидия ЖКХ  атайын техникага жылдырылсын.

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзомолдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IХ  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27-октябрь   2022 – жыл                         № 9/4                                Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарынын Ардактуу Атуулу” наамын ыйгаруу жөнүндө”

Кара-Суу шаарынын депутаттары М.Ишатов, З.Эшмаматовдордун сунушунун негизинде Кара-Суу шаарынын тургуну Ахмедов Сабыр Турсуновичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу маселесин карап жана талкуулап  шаардык кеңеш

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Кара-Суу шаарынын тургуну Ахмедов Сабыр Турсуновичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамы ыйгарылсын.

 

 1. “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу боюнча күбөлүк жана төш белгисин даярдап тапшыруу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кенешинин тийиштүү туруктуу комиссияларына милдеттендирилсин.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  IХ  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

27-октябрь   2022 – жыл                         № 9/5                                Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарынын башкы планына өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

Кара-Суу шаарынын башкы планына өзгөртүү киргизүү жөнүндө маселени карап жана талкуулап  шаардык кеңеш

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Кара-Суу шаарынын башкы планына мыйзам чегинде өзгөртүү киргизүүгө уруксат берилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы менен биргеликте Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясы милдеттендирилсин.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 21-сентябры

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  VIII

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  VIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

14-сентябрь  2022 – жыл             № 8/1                             Кара-Суу шаары

 

“Жергиликтүү курултайды уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө”

 

         Биринчи Элдик  Курултайга делегатты шайлоо үчүн жергиликтүү курултайды  уюштуруу жана өткөрүү жөнүндө маселени угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. Биринчи Элдик Курултайдын делегаттарын шайлоо боюнча жергиликтүү курултай 2022-жылдын 5-ноябрында саат 10:00дө шаардагы “Ала-Тоо” кинодирекциясында уюштурулуп өткөрүлсүн.
 2. Жергиликтүү курултайды уюштуруу жана өткөрүү боюнча төмөндөгүдөй курамда жумушчу тобу түзүлсүн:

          -А.Назаров- шаардык кеңешинин төрагасы, уюштуруу тобунун төрагасы;

         -А.Кебекбаева- шаардык кеңешинин жооптуу катчысы, катчысы

Мүчөлөрү

         - В. Орозмаматова- шаардык кеңешинин депутаты;

         - И.Рахматуллаев - шаардык кеңешинин депутаты;

         - А.Тургунбаева - шаардык кеңешинин депутаты;

          -З. Амирбекова - шаардык кеңешинин депутаты;

- А. Бегматова – шаардык кеңешинин депутаты;

- А.Абдураимов - шаардык кеңешинин депутаты;

- Р. Таиров - шаардык кеңешинин депутаты;

         - Б.Муминов – шаар мэриясынын аппарат жетекчиси;

         - А.Абдишов – шаар мэриясынын башкы адиси;

 1. Жергиликтүү курултайга делегаттарды шайлоо боюнча өткөрүлүүчү жыйындардын графиги №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.

         4.Токтомдун аткарылышын камсыз кылуу  уюштуруу тобуна тапшырылсын.

 1. Ушул токтомду  көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын биринчи орун  басары                                В.Орозмаматова

 

                                                                                                 

 

                                                                                                  Кара-Суу шаардык

                                                                                                  кеңешинин  2022-жылдын                                                                                                                                                                         14-сентябрындагы №8/1 токтомуна

                                                                                                   №1 тиркеме

 

 

Кара-Суу шаарында жергиликтүү курултайды өткөрүү боюнча жыйындын ГРАФИГИ

 

 

Шайлоо участкасынын аталышы

Өткөрүү орду, мөөнөтү

Жооптуулар жана уюштуруучулар

1.

 

Мектеп шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

17-октябры

Дүйшөмбү 15:00

 

Мэрия

 

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

 

 

2.

 

МЭЗ шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

17-октябры

Дүйшөмбү 17:00

 

К.Жакыпов

мектеп-интернаты

 

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

3.

 

Токтогул шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

18-октябры

Шейшемби 15:00

 

К.Рахимов мектеби

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

4.

 

Линейный  шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

18-октябры

Шейшемби 17:00

 

№134 негизги мектеби

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

5.

 

Нурахунов Мектеп шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

19-октябры

Шаршемби  15:00

 

Авторемзавод

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

6.

 

Юбилейный шайлоо участкасы

 

  

 

 

2022-жылдын

19-октябры

шаршемби 17:00

 

“Ала-Тоо” кинодирекциясы

 

Уюштуруу тобуу

Шаар мэриясы

Шаардын кварталдык комитеттинин төрага, төрайымдары.

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                                                      А.Кебекбаева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 9-августу

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  VII

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  VII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

4-август   2022 – жыл                    № 7/1                                Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 1. Кара-Суу шаарынын 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  VII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

4-август   2022 – жыл                    № 7/2                                Кара-Суу шаары

 

 

2022-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата кошумча кирешени каржылоо жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын 2022-жылдын 18-июлундагы №3 протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгына карата шаардын бюджетине  түшкөн 3182,9 миң сом сметага кошумча киреше  төмөндөгү иштерге каржылансын:

-         көмүр баасынын кымбаттап кеткендигине байланыштуу – 485,0 миң сом;

-    Шарихан-Сай каналынын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштарды бузуу, тазалоо үчүн – 100,0 миң сом;

 • Спорт оюндарына – 600,0 миң сом;
 • Долбоордук – сметалык документтерди жасоого – 1000, 0 миң сом;
 • Төраганын кызматтык авто унаасын оңдоого – 50,0 миң сом;
 • Манас атындагы орто мектебинин ашканасын оңдоого – 400,0 миң сом;
 • К.Рахимов атындагы орто мектебинин ашканасына эмерек сатып алууга – 100,0 миң;
 • Х.Турсунов мектебин бузууга – 447,9 миң сом

2022-жылга жергиликтүү бюджеттин эсебинен каралган Нурахунов, Б.Сыдыков  көчөлөрүнө жалпы асфальт басууга - 3000,0 миң сом, Манас стадионунун айланпа жолуна жалпы асфальт төшөө - 2000,0 сом томөндөгү иштерге каржылансын:

 • Г.Айтиев көчөсүнө тротуар брусчатка басууга – 2957,5 миң сом;
 • МЭЗ көчөсүнө брусчатка басууга – 2042,5 миң сом

 

Аппарат бөлүмү жылытуу эсебинен 208,1 миң сом акча каражаты:

 • Күйүүчү май үчүн – 58,1 миң сом;
 • Вице-мэр авто унаасын оңоо үчүн – 100,0 миң сом;
 • Мэриянын кабылдамасына кондиционер сатып алууга – 50,0 миң сом каржылансын.

 

Кошумча кирешелердин эсебинен 7498,3 миң сом томөндөгү иштерге каржылансын :

 • Х.Турсунов мектебин бузууга кошумча – 1875,4 миң сом;
 • МЭЗ көчөсүнө брусчатка басууга кошумча – 1785,1 миң сом;
 • Юбилейный кичи шаарчасына суюк таштандылар чуңкурун курууга – 1491,4 миң сом;
 • Кушбаков көчөсүнө суюк таштандылар чуңкурун курууга – 1544,2 миң сом;
 • Нурахунов көчөсүндөгү көп кабаттуу үйгө балдар аянтчасын курууга – 500,0 миң сом;

- №3 Мээрим бала бакчасынын жылытуу системасын оңдоого – 150,0 миң сом;

 • Нурахунов көчөсүндөгү мүрзөгө стяшка кылууга – 100,0 миң сом;
 • Шарихан-Сай каналынын жээгиндеги мыйзамсыз курулуштарды бузуу, тазалоо үчүн – 52,0 миң сом

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзомолдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

  

 

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VI

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VI  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

1-август   2022 – жыл                    № 6/1                                Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №66 В.И.Ленин мектебине электрондук каттоодо кичи аймагы жөнүндө

 

 Кара-Суу шаардык кеңешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясынын 2022–жылдын 28-июлундагы отурумунун №2 протоколдук чечимин угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 1. Шаардагы №66 В.И.Ленин атындагы орто мектеби шаардагы жалгыз орус тилдүү орто мектеби болгондугуна байланыштуу электрондук каттоого алууда кичи аймагына карабай шаарда жашаган жалпы жарандарга жеткиликтүү болсун.

 

 1. 2023-2024-окуу жылына карата электрондук кабыл алуу башталганга чейин базага өзгөртүү киргизүү боюнча мэрия, В.И.Ленин мектебинин жетекчилиги менен биргеликте тийиштүү тараптар менен мыйзам чегинде иштерди алып барсын .

 

 1.  Бул  токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VI  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

1-август   2022 – жыл                    № 6/2                                Кара-Суу шаары

 

 

“Кара-Суу тазалык” муниципалдык ишканасынын Кара-Суу шаарында акыр-чикирлерди ташуу үчүн кызмат көрсөтүүлөрүнүн тарифтерин бекитүү жөнүндө

 

“Кара-Суу тазалык” муниципалдык ишканасынын 2022-жылдын 13-июлундагы чыгыш №34 сандуукатын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарында калкка коммуналдык кызмат көрсөтүүнүн тарифи:
 • жеке турак үйлөрдө туруктуу же убактылуу жашаган калктын катуу тиричилик калдыктарын чыгаруу - бир адамга 30 сом;
 • көп кабаттуу үйлөрдө туруктуу же убактылуу жашаган калктын катуу тиричилик калдыктарын жана суюк калдыктарын чыгаруу - бир адамга 35 сом;
 • шаарда жашаган башка мамлекеттин жарандарына - бир адамга 90 сом;
 • коммерциялык түйүндөр үчүн ээлеген аянттарына карап 50м² чейинкилерге 30 сом, 50м² жогору болгон учурда 40 сомдон бекитилсин.

 

 1. Токтом 2022-жылдын 1-августунан баштап колдонууга киргизилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  VI  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

1-август   2022 – жыл                    № 6/3                               Кара-Суу шаары

 

 

“Кара-Суу шаарынын резервдик фонду жөнүндө”

 

“Кара-Суу шаарынын резервдик фонду жөнүндө” Жобону  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын резервдик фонду жөнүндө” Жобо бекитилсин (тиркелет).

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

  

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2022-жылдын 1-августундагы  

VI сессиясынын  №6/3 токтому

менен бекитилди

 

“Кара-Суу шаарынын резервдик фонду жөнүндө”

ЖОБО

 

1-глава. Жалпы жоболор

 

 • Ушул жобо Кара-Суу шаарынын мэриясынын резервдик фонддун (мындан ары-резервдик фонд) каражаттарын түзүү жана каржылоо тартибин аныктайт.

 

 • Резервдик фонд күтүлбөгөн чыгымдарды каржылоо үчүн каралган жана Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө” мыйзамынын 21-статьясына ылайык түзүлөт.

 

 • Резервдик фонддун каражаттары тийиштүү финансылык жылга карата Кара-Суу шаарынын бюджетинин чыгаша бөлүгүндө каралбаган күтүлбөгөн чыгымдарды каржылоо үчүн белгиленген.

 

II-глава. Резервдик фондду түзүү тартиби

 

 • Резервдик фонд шаардык бюджеттин чыгымдарынын курамында түзүлөт.

 

 • Резервдик фонддун көлөмү Кыргыз Республикасынын  мыйзамдарына ылайык Кара-Суу шаардык кеңеши тарабынан кезектеги финансылык жылга Кара-Суу шаарынын бюджетин бекитүүдө белгиленет.

 

III-глава. Резервдик фонддун каражаттарын чыгымдоонун багыттары

 

 • Резервдик фонддон каражаттар бул жобо тарабынан каралган максаттуу багытка ылайык чыгымдалат.

 

 • Резервдик фонддон каражаттар жергиликтүү бюджетти түзүүдө жана бекитүүдө эске алынбаган шаарда өткөрүлүүчү экономикалык, социалдык-маданий жана башка иш-чараларды күтүлбөгөн чыгымдарды жабуу үчүн түзүлөт, анын ичинде:

а) расмий күндөргө арналган майрам күндөрүндөгү расмий иш-чараларды өткөрүү;

б) расмий кабыл алууларды, жолугушууларды, семинарларды жана башка жалпы шаардык маанидеги иш-чараларды өткөрүү;

в) шаардын аймагында турган социалдык-маданий жана административдик обьекттердин материалдык-техникалык базасын жана инфраструктурасын ремонттоого жана жакшыртууга жарым-жартылай финансылык колдоо көрсөтүү;

г) Улуу Ата-Мекендик согуштун ардагерлерине жана катышуучуларына, эмгек ардагерлерине, ден-соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга, аз камсыз болгон жана табият кырсыктарынын натыйжасында жапа чеккен жарандарга бир жолку материалдык жардам көрсөтүү;

д) Кара-Суу шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун жана аймактык мамлекеттик органдарынын кызматкерлерин иштеги жакшы жетишкендиктери үчүн жана Кыргыз Республикасынын кесиптик жана расмий майрамдарына байланыштуу материалдык сыйлоо жана дем берүү;

е) табигый кырсыктардын жана өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин алдын-алуу жана жоюу боюнча маселелерди тез арада чечүү, ошондой эле шаардын аймагында коомдук тартипти жана коопсуздукту камсыздоо;

ж) спорт иш-чараларынын катышуучуларын, ошондой эле илимдин жана маданияттын ишмерлерин финансылык жактан колдоо көрсөтүү;

з) жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун кызматкерлерине өзү же жакын туугандары ооруп же каза болгон учурларда материалдык жардам көрсөтүү;

и) табигый кырсыктардан, жаратылыш-техногендик катастрофалардан жапа чеккен социалдык-тиричилик, турак-жай-коммуналдык багыттагы обьекттерин калыбына келтирүү жана ремонттоо иштерин каржылоо (атайын жабдууларды, чарба инвентарларын, дары-дармектерди, тамак-аш продуктыларын, күйүчү май сатып алуу);

к) мыйзам күчүнө кирген соттук инстанциялардын актыларын аткаруу;

л) аскерге чакыруу комиссиялардын ишин камсыздоо үчүн финансылык жардам көрсөтүү;

м) Кара-Суу шаарынын мэриясынын ыйгарым укуктарына тийиштүү башка иш-чараларды жана чыгымдарды каржылоо.

 • Резервдик фонддун каражаттарын төмөнкүлөргө пайдаланууга тыюу салынат:

а) киреше алып келүүчү коммерциялык максаттарга же ишмердикке;

б) өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердигин күтүүгө жана камсыздоого;

в) депутаттардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик бийлик органдарынын кызматкерлеринин өз кызыкчылыктарын канааттандырууга.

 

 

 

IV-глава. Кара-Суу шаарынын резервдик фондунун каражаттарын

чыгымдоо тартиби

 

 • Резервдик фондунан каражаттар шаардын мэринин буйругунун негизинде бөлүнөт.

 

 • Резервдик фонддун каражаттарын чыгымдоо боюнча сунуштарды киргизүү укугу Кара-Суу шаарынын мэрине, Кара-Суу шаардык кеңештин депутаттарына, Кара-Суу шаарынын мэриясынын түзүмдүк бөлүктөрүнүн жетекчилерине жана мэриянын аппарат кызматкерлеринин профсоюздук комитеттерине таандык.

 

 • Резервдик фонддон каражат бөлүү жөнүндө сунуштун демилгечиси сметалык-финансылык документтерди тиркөө менен суралуучу каражаттарды жана анын көлөмүн бөлүү зарылчылыгын негиздөө менен өтүнүчтү шаардын мэрине жөнөтөт.

 

 • Шаардын мэри бул жобонун 4.3-пунктунда көрсөтүлгөн документтердин негизинде сунушталган чыгымдардын максаттуулугу жөнүндө чечим кабыл алат.

 

V-глава. Резервдик фонддун каражаттарын чыгымдоого көзөмөл

 

 • Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык резервдик фонддун акча каражаттарынын максаттуу жана натыйжалуу пайдаланылуусуна каражат бөлүштүрүүчү жана каражат алуучулар жеке жоопкерчилик тартат.

 

 • Кара-Суу шаарынын мэри Кара-Суу шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына резервдик фонддун каражаттарын чыгымдалышы жөнүндө квартал сайын маалымат берет.

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2022-жылдын 30-июну 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  V

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  IV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

27-июнь   2022 – жыл                    № 5/1                                Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарындагы Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын төрттөн бир бөлүгүн реконструкциялоо жөнүндө”

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 24-июнундагы №01-20/321 сандуу катын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын төрттөн бир бөлүгүн реконструкциялоо, көрктөндүрүү максатында 1га 20 сотых аянтындагы жапайы бак-дарактарды тазалап алып салууга мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгы менен биргеликте иштерди алып барсын.

   

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  IV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

27-июнь   2022 – жыл                    № 5/2                                Кара-Суу шаары

 

“Акча каражатын каржылоо жөнүндө”

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 24-июнундагы №01-20/320 сандуу катын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясына ажаткана курууда үнөм 539167 сом, Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багындагы скважинаны калыбына келтирүүдө үнөм 300833сом  акча каражаты төмөндөгү иштерди аткарууга каржылоо үчүн уруксат берилсин:

- К.Рахимов мектебинин башталгыч класс окуучуларынын ысык тамагын уюштуруу үчүн тамактануучу жайын оңдоп-түзөө, септик курууга 600,0 миң сом;

- демөөрчүлөр тарабынан жасалып жаткан гирлянддарды орнотууга 12 даана темир-бетон столба  коюуга 240,0 миң сом

 

 1. Шаар мэриясынын турак жай, коммуналдык-чарба бөлүгүнөн 140,0 миң сом акча каражаты Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын төрттөн бир бөлүгүн реконструкциялоо иштерин техникалык көзөмөлдөө үчүн каржылансын.

        

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясынын финансы-экономика бөлүмүнө, көзөмөлдөө экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка жарыяланды: 2022-жылдын 20-апрели 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  IV

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  IV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

15-апрель   2022 – жыл                           № 4/1                                Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын, ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө” типтүү жобону бекитүү жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы “Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын, ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндөгү№54 Жарлыгын аткаруу максатында жана Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 11-апрелиндеги №01-20/160 сандуу катын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. “Кара-Суу шаарында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын, ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө” типтүү жобо бекитилсин. (1-тиркеме)

 

 1. Кара-Суу шаарында элдин жашоо турмушундагы улуттук каада-салттарды, үй-бүлөлүк үрп-адаттарды, этностук ырым-жырымдарды жана коомдо жаңыдан пайда болуп жаткан майрамдык салтанаттарды тартипке келтирүү боюнча комиссия курамы бекитилсин. (2-тиркеме)

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясы комиссия курамы менен биргеликте типтүү жобону кынтыксыз аткарууга алуу, үй-бүлөлүк салтанаттарды, диний ырым-жырымдарды, үрп-адаттарды жана башка иш-чараларды өткөрүүдө ысырапкерчиликке жол бербөө жөнүндө калк арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин жүргүзүшсүн.

   

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

                                                                                                                       Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

                                                                                                                       2022-жылдын 15-апрелиндеги    

                                                                                                                       IV сессиясынын  №4/1 

                                                                                                                       токтому  менен  бекитилди

 

“Кара-Суу шаарында  үй-бүлөлүк салтанаттарды жана  маркумду эскерүү үрп-адаттарын, ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби жөнүндө”

Типтүү жобо

 

 1. Жалпы жоболор
 2. Жобону иштеп чыгуунун, кабыл алуунун (бекитүүнүн) жана күчүнө киргизүүнүн тартиби
 3. Үй-бүлөлүк салтанаттарды өткөрүүнүн тартиби
 4. Маркумду эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүү тартиби

           5.Үй-бүлөлүк салтанаттарды  жана маркумду эскерүү ырым-жырымдарын  өткөрүүнү иретке келтирүүчү, көзөмөлдөөчү комиссиялар жана кызмат адамдары

           5.1. Шаар мэриясынын комиссиясы

 1. Жобонун талаптарын бузгандык үчүн жоопкерчилик.

         

 1. Жалпы жоболор

            1.1. Бул Жобо “ Кыргыз Республикасында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана  маркумду эскерүү үрп-адаттарын тартипке келтирүү боюнча чаралар жөнүндө”  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2022-жылдын 24-февралындагы ПЖ         № 54 Жарлыгына ылайык, жергиликтүү калктын өзгөчөлүгүн жана салтын эске   алып  иштеп  чыгылган,  жергиликтүү  жамааттын  жыйынында  кабыл  алынган эрежелерди камтыйт.

           1.2. Жобонун максаты шаарда коомдук өнүгүүнүн муктаждыктарын эске алуу менен элдин  жашоо турмушундагы улуттук каада-салттарды, үй-бүлөлүк үрп-адаттарды, этностук  ырым-жырымдардын  жана  коомдо  жаңыдан  пайда  болуп  жаткан  майрамдык салтанаттарды тартипке келтирүү, үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүүдө убаракерчиликке, өлүк  ээсин мажбурлоого, өзүн  көрсөтүүгө  умтулууга,  башка  адамдардын социалдык  абалын тоготпоого,  ашыкча ысырапкорчулукка,  элдин  салт-санаасын,  үрп-адатын   тоготпоого  жол бербөө, ата салтына  жат терс жөрөлгөлөрдүн күндөлүк  турмушта  жайылышына  бөгөт  коюу, элибиздин  нукура  салт-санаасын  жана  ырым-жырымдарын кеңири пропагандалоо  жана жайылтуу болуп эсептелет.

 

 1. Жобону иштеп чыгуунун, кабыл алуунун (бекитүүнүн) жана күчүнө киргизүүнүн тартиби:

           2.1. Кара-Суу  шаарында   үй-бүлөлүк  салтанаттарды  жана маркумду эскерүү үрп-адаттарын, ырым-жырымдардын өткөрүүнүн тартиби  жөнүндө жобону (мындан-ары-жобо) иштеп чыгуу үчүн  шаардын мэринин буйругу менен курамы  мэриянын кызматкерлеринин, жергиликтүү кенештин  депутаттарынан, ардагерлердин, аялдар жана жаштар уюмдарынын, аксакалдар сотунун, диний жана  өкмөттүк  эмес  уюмдардын,  жергиликтүү  коомчулуктун  өкүлдөрүнөн  турган жумушчу тобу түзүлөт.

           2.2. Ушул  Типтүү жобонун негизинде жумушчу тобу тарабынан иштелип чыккан жобонун шаардык жыйындарда талкууланат, жалпыга тааныштыруу үчүн такталарга илинет, мэриянын  сайттарына  жайгаштырылат. Келип түшкөн сунуштар эске алынып жобонун долбооруна  киргизилет. Иштелип чыккан жобо жергиликтүү  кеңештин  сессиясында  бекитилет.

          2.3. Жобону бекитүү жөнүндө жергиликтүү кеңештин токтому белгиленген  тартипте шаардын сайтына жарыяланат.

          2.4. Жобо ага кызыккан жарандарга  шаардын мэриясы, жергиликтүү кеңеш  тарабынан токтоосуз тааныштырылат.

 

3.Үй- бүлөлүк салтанаттарды өткөрүнүн  тартиби:

3.1.Үй-бүлөлүк салтанаттарга бешик той, тушоо кесүү той, балдарды сүннөткө отургузуу, нике, (үйлөнүү) той, куда тосуу, маареке салтанаттарды ж.б. кирет.

      3.2. Үй-бүлөлүк  салтанаттар  шаарда  калыптанып калган жергиликтүү эрежелер жана тартип боюнча киргизилген  чектөөлөрдү жана тыюуларды бекем сактоо менен өткөрүлөт.

     3.3. Үйлөнүү той өз ыктыярлары менен эки тараптын (кудалар) эсебинен 200  адамга чейинки “Банкеттик кече” же конок тосуу менен “Салттуу той” формасында өткөрүлөт жана ысырапкерчиликке жол берилбейт. Үйлөнүү тоюнда ири  бодо мал,  жылкы  союуга  уруксат  берилет. Бирок,  ашыкча  сый  дасторкондорду    уюштуруга тыюу салынат. Меймандарга себет тартылбайт, тойго да себет көтөрүп  келүүгө тыюу салынат.

     3.4. Кудалашуудан  баштап  үйлөнүү  тойго  байланышкан  бардык  иш-  чараларда  (каада-салттарда)  эки  жаштын  ата-энесин  өз ара  макулдашуусу  менен  белгиленип өткөрүлүп, эки тараптын туугандарына конокторуна, сый кийимдерди  берүүгө  уруксат  берилет.

     3.5. Тойдон  кийинки  салттык  отко  кирүү,  кыз көрүү,  төркүлөтүү ж.б.у.  сыяктуу  кечелер өз ыктыярлары менен эки куданын үй-бүлөсү арасында 12 ден  ашпаган адамдын катышуусунда өткөрүлөт.

      3.6. Кыз узатууда 10-15тен ашык түрдүү кийим кече, күйөө баласын 40 күн багуу, ар майрам  сайын  күйөө  балага  белектерди  берүүгө  тыюу  салынат.

      3.7. Кыз тарапка той алып барганда 12 адам, күйөө жолдоштор 10 дон  ашпоосу керек.

      3.8. Жарандык   абалдын   актыларын   каттоо  органдарында   никени      мамлекеттик  каттоодон өткөрүү салтанатында 3 төн ашуун транспортту колдонууга  тыюу салынат.

      3.9. Жашы  жете  элек  кыздарга  молдо  тарабынан  нике  кыюуга  тыюу  салынат.

 

 1. Маркумду эскерүү ырым-жырымдарын өткөрүүнүн тартиби

      4.1. Маркумду эскерүү ырым-жырымдары шаарда калыптанып калган жергиликтүү эрежелер  жана тартип боюнча киргизилген чектөөлөрдү жана тыюуларды бекем  сактоо менен өткөрүлөт.

    4.2. Маркум чыкан (азалуу)  үйдө  алгачкы  үч  күн  ичинде  эч  кандай  жандык союлбайт, келгендерге дасторкон жайылып, тамак-аш берилбейт.

    4.3. Сөөк  коюу  жана  аза  күтүү  ырым-жырымына ири  бодо  мал, жылкы  союуга тыюу салынат.

    4.4. Маркумга атап үчтүк, бейшембилик, кырктык, жылдык, айттыгын белгилөөгө  жана дасторкон даярдоого тыюу салынат.

    4.5. Сөөк коюуда жана аза күтүүдө кийит кийгизүүгө (баш  кийим, чепкен, көйнөк ж.б.у.), маркум өткөн  жерде  кандайдыр  бир  кездемени  кичинекей  бөлүкчөлөргө  айрып, “жыртыш” таратып берүү, майда барат буюмдарды (чыны табак, дасторкон, самын, жип, чай, ж.б.у.с.)  таратууга  тыюу  салынат  жана  кабыр

казгандарга берилүүчү  кызмат  акы  жергиликтүү комиссиянын макулдугу менен чектелет.

    4.6. Кабырдын  үстүнө  күмбөз  жана  башка  нерселерди  тургузуу шариятта  жок нерсе болгондуктан тыюу салынат.

    4.7. Аза  күндөрү  бүткөндөн  кийин  сөөк  чыккан  үйдө  атайын  күндү  белгилебей ошол үйдүн экономикалык абалына жараша, карыз албастан каалаган  убакытта бир жолу кайрымдуулук иретинде куран окутууга уруксат берилет.

 

 1. Үй-бүлөлүк  салтанаттарды  жана  маркумду  эскерүү  ырым-жырымдарын өткөрүүнү иретке келтирүүчү, көзөмөлдөөчү, комиссиялар  жана кызмат адамдары:

      Жобого ылайык үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү ырым- жырымдарын өткөрүүнү  иретке келтирүүчү, көзөмөлдөөчү органдарга жана кызмат адамдарына,  шаардын мэри, жергиликтүү комиссия  кирет.

      Аталган комиссия өздөрүнүн ишин докуметтештирет.

 

     5.1. Жергиликтүү  комиссия:

     5.1.1. Жегиликтүү комиссия шаардын  мэриясында, кварталдын комитеттеринде түзүлөт. Анын курамына мэр жана мэриянын  кызматкерлери, жергиликтүү кеңештин депутаттары, билим берүү, ардагерлердин,  аялдар  жана  жаштар  уюмдарынын, аксакалдар  сотунун, диний уюмдардын,  өкмөттүк эмес уюмдардын,  жергиликтүү   коомчулуктун  өкүлдөрү   кирет.  Жергиликтүү  комиссия  мэрдин буйругу менен бекитилет.

     5.1.2. Жергиликтүү  комиссиянын  мүчөлөрү  маркумду  эскерүү  ырым-    жырымы өткөрүп  жаткан  жерге  барып,  түшүндүрүү иштерин жүргүзөт.  Өлүк  ээсине жобонун  талаптары менен тааныштырып, ал тууралуу журналга кол койдурат, жобонун талаптарынын аткарылышына мониторинг  жана  көзөмөл  жүргүзөт, жобонун талаптарын бузуу болгон учурда ал жөнүндө журналга каттоо жүргүзөт (же акт түзөт), ал тууралуу комиссиянын отурумунда маселени карайт, талапты бузган адамдарга карата тийиштүү чаралар көрүлөт.

 

 1. Жобонун талаптарын бузгандык үчүн жоопкечилик:

        Кара-Суу  шаарында үй-бүлөлүк салтанаттарды жана маркумду эскерүү  ырым-жырымдарын өткөрүү боюнча жобонун талабын бузгандык үчүн Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө Кодексинде, жергиликтүү жамааттын уставында шаардын ички мыйзамдарында   жана  эрежелеринде каралган (элдик курултай  жана  шаардык   кеңеш  тарабынан  кабыл  алынган)  айып  жазаларын өлчөмдөрү, салынган  айыптарды  төлөө  мөөнөтү  жана  тартиби  каралат.       

 

 

 

                                                                                                                       Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

                                                                                                                       2022-жылдын 15-апрелиндеги    

                                                                                                                       IV сессиясынын  №4/1 

                                                                                                                       токтомуна 2-тиркеме

 

Кара-Суу шаарында элдин жашоо турмушундагы улуттук каада-салттарды, үй-бүлөлүк үрп-адаттарды, этностук ырым-жырымдарды жана коомдо жаңыдан пайда болуп жаткан майрамдык салтанаттарды тартипке келтирүү боюнча комиссия курамы

 

 1. Женалиев Б. Кара-Суу шаарынын  мэри, комиссиянын төрагасы

 

 1. Осмоналиев Ш. Кара-Суу шаарынын вице-мэр, комиссиянын

                                  төрагасынын  орун басары

 1. Абдураимова Т.               Кара-Суу шаар мэриясынын социалдык маселелери

                                   боюнча башкы  адиси, комиссиянын катчысы

 

Мүчөлөрү:

 1. Муминов Б. Кара-Суу шаар мэриясынын  аппарат жетекчи

 

 1. Абдишов А Кара-Суу шаар мэриясынын  башкы адиси

 

 1. Тыныбек уулу П. Кара-Суу  шаар  мэриясынын  жетектөөчү адиси

 

 1. Султанбаева З. Кара-Суу шаарындагы үй-бүлөлүк дарыгерлер  

                                                тобунун  жетекчиси

 1. Абитов К. Кара-Суу РИИБдин КККнын  башчысы милициянын

                                                ага  лейтенантты

 1. Турдиев М Кара-Суу  шаарындагы  дене  тарбия  жана  спорт

                                                комитетинин директору

 1. Абакулов М. Кара-Суу  шаарындагы  ардагерлер кеңешинин

                                     төрагасы (макулдугу менен)

 1. Атабаева Д. Кара-Суу  шаарындагы  аялдар кеңешинин

                                                төрайымы (макулдугу менен)

 1. Юсупов З.       Кара-Суу  шаарынын имам хатиби (макулдугу менен)

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары

 

 1. Кара-Суу шаарындагы билим берүү мекемелеринин директорлору 

 

 1. Кара-Суу шаарындагы     кварталдык  комитеттердин төрага, төрайымдары

 

 

 

   Жооптуу катчы                                                                                   А.К.Кебекбаева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка жарыяланды: 2022-жылдын 1-марты 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  III

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  III  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

25-февраль   2022 – жыл                        № 3/1                                Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №67 З.М.Бабур атындагы орто мектебинде кыска мөөнөттүү бала бакча ачуу жөнүндө

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 24-февралындагы №01-20/61 сандуу катын угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Дүйнөлүк банк тарабынан каржыланган “Келечек үчүн билим берүү” долбоорунун алкагында Кара-Суу шаарындагы №67 З.М.Бабур атындагы орто мектебинин базасында 3-5 жаштагы балдарга үч сааттык кыска мөөнөттүү орус жана кыргыз тилдүү бала бакча ачууга уруксат берилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышын мыйзам чегинде камсыз кылуу шаар мэриясына жана З.М.Бабур атындагы орто мектебинин директору Г.Ш.Моминовага жүктөлсүн.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  III  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

25-февраль   2022 – жыл                     № 3/2                       Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багын суугат суу менен камсыздоо максатында акча каражатын кароо жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 24-февралындагы №01-20/61 сандуу катын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багын көрктөндүрүү жана жашылдандыруу максатында суугат суу менен камсыз кылуу үчүн эс алуу багындагы скважинаны калыбына келтирүүгө 1200,0 миң (бир миллион эки жүз миң) сом акча каражаты 3111 курулуштар статьясынан үнөмдөлгөн акча каражаты эсебинен каралсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  III  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

25-февраль   2022 – жыл                     № 3/3                       Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2018-2022-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүү стратегиясынын иш-планына толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын 2021-жылдын 17-ноябрындагы “2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасында аялдар ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү боюнча программаны бекитүү жөнүндө” №270 токтомун аткарууга алуу жана шаардагы үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин ишин жандандыруу максатында Кара-Суу шаарынын 2018-2022-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүү стратегиясынын иш-планына айрым толуктоолорду киргизүү маселесин угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2018-2022-жылдарга социалдык-экономикалык өнүгүү стратегиясынын иш-планына төмөндөгүдөй толуктоолор киргизилсин:

          Экономика жана бизнес бөлүгүнө:

 • Шаарда аялдар бизнесин колдоо, өнүктүрүү жана шарт түзүү –милдети:

 Шаар жашоо үчүн – шаар шаардыктар үчүн бөлүгүнө:

 • шаардагы үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин ишин жандандыруу;
 • зордук зомбулукка дуушар болгон жарандарды каттоо жана багыт көрсөтүү

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча жана  социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка жарыяланды: 2022-жылдын 27-январы 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/1                         Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2021-жыл ичинде социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2021-жылы социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2021-жылы социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/2                         Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы таштандыларды алып чыгууну уюштуруу жөнүндө

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 17-январындагы №01-20/18, 21-январындагы №01-20/24 сандуу каттарын угуп жана талкуулап шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы таштандыларды алып чыгууну уюштуруу максатында “Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасын түзүүгө уруксат берилсин.

 

 1. “Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасын түзүү боюнча мыйзам чегинде иштерди алып баруу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/3                         Кара-Суу шаары

 

Кара - Суу шаарынын  2022-жылга  бюджетин  бекитүү  жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексин жетекчиликке алып  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара - Суу шаарынын 2022-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча  77436,1 миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде: 8100,0 миң сом – атайын каражат.
 2. Кара-Суу шаарынын жергиликтүү бюджетинин 2021-жылдын калдыгы 9874,4 миң сом, калдык акча каражаты шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин (311) финансылык эмес активдер беренесине кошумча каржыланат.
 3. Кара - Суу шаарынын  2022-жылга карата бюджетинин  киреше бөлүгү тиркемелерде көрсөтүлгөн булактар боюнча  түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.
 4. 2022-жылга карата чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чегинде жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна  төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

 1) Чыгашалардын  корголгон статьялары бюджеттик мекемелердин штаттык  санындагы бош кызмат орундарына жана  ченемдик укуктук актыларды  кабыл алууга байланыштуу  азайтылышы мүмкүн;

2) Бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жана чыгашалардын статьяларынын  максаттуу  пайдаланылышы  үчүн жоопкерчилик шаар мэрине, бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт.

 1.  2021-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар  2022-жылга карата бюджетте каралган ассигнованиелердин эсебинен жана анын чегинде гана компенсациялана тургандыгы белгиленсин.
 2. Кара - Суу шаары боюнча жүгүртүүдөгү  кассалык  накталай акча  2022-жылдын 1-январына карата 10,0 миң сом  суммасында бекитилсин.
 3. Ар кандай салыктар жана жыйымдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан салынган айып акылар, жерди жана мүлктү ижаралоо үчүн төлөмдөр, түшкөн салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр -  100% шаардык бюджетте  калат. Шаар мэриясына жана бюджеттик мекеме жетекчилерине атайын каражаттарды  казыналык системадан сырткары пайдалануусуна тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы шаардык бюджеттин кирешесине алынып коюулары эскертилсин.
 4. Тармактар боюнча чыгымдар төмөнкүдөй  бекитилсин:

1) Башкаруу  аппаратын  кармоонун чыгымдары  11225,3 миң сом, анын  ичинен:

         2) шаардык кенешинин айлык акы 927,4 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  142,2 миң  сом.  

         3)  шаар мэриясынын  айлык акы 5124,0 миң сом,   соцфондко  чегерүүлөр  765,0 миң сом, резерв фонду 693,3 миң сом.

         4) Шаардык  кеңештин,  шаар  мэриясынын типтүү  түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомунун негизинде  бекитилсин;

5) Шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин типтүү  түзүмү жана штаттык саны 1 тиркемеге ылайык   бекитилсин;

         6)  Шаардын  муниципалдык  департаментинин  чыгымдары  28273,9  миң сом, анын ичинен 9874,4 миң сом 2021-жылдын калдыгы, айлык акы  3761,4 миң  сом, соцфондко  чегерүүлөр  557,2 миң сом, департаменттин финансылык эмес активдер беренесине (311) 20095,5 миң сом.

    Финансылык эмес активдер беренесине 20095,5 миң сом төмөндөгү иштерге каржылансын:

Кара-Суу шаарындагы  айлампа  көчөсүнүн  айрым бөлүктөрүнө Нурахунов көчөсүнүн  темир жол вокзалынан тартып Линейный көчөсүнө чейинки аралыкка жана Б. Сыдыков көчөсүнүн темир жолдон тартып Токтогул көчөсүнө чейинки аралыка  жалпы асфальт басууга -              3 000 000

Ж. Бөкөнбаев атындагы эс алуу багын көрктөндүрүү фонтандын трубаларын алмаштыруу, тротуарларга брусчатка басуу -                                    825 500

Шаар ичиндеги бак дарактардын ордуна жаны заманбап көчөттөрдү сатып алып олтургузуу                                                                                    100 000

Шаардагы мыйзамсыз курулуштар жана Юбилейный кичи  шаарчасындагы көп кабаттуу үйлөрдүн арасына курулган мыйзамсыз курулуштарды алып таштоого даярдоо                                                                         1 000 000

Юбилейный кичи шарчасына көп кабаттуу үйлөргө ажаткана куруу - 2000000

Көп кабаттуу турак үйлөрдүн ортосуна балдар ойноочу аянтча куруу (Ж.Аматов, Арашан, Юбилейный жалып 3 жерге)  -                            2 400 000  

Айлампа жолдун жыртыктарын жамоого  -                                1 000 000

Гүлбакчадагы суу түтүктөрүн алмаштыруу жана оңдоп түзөө  -       40 000

Ленин көчөсүндөгү бетондон курулган тосмолорду актап сырдоо, оңдоп түзөө иштери -                                                                                     100 000

Шопоков көчөсүнө жалпы асфальт төшөө-                                 1 000 000

Манас стадионунун айланпа жолуна жалпы асфальт төшөө     -        2 000 000

Кара-Суу шаар мэриясына ажаткана куруу -                             1 800 000

Ош көчөсүнөгү 10 даана жыгач столбаларды темир бетон столбаларга алмаштыруу                                                                            130 000

Нурахунов көчөсүнө суу өтүүчү 500дүк 2 даана труба коюу   50 000

МЭЗ кочөсүнө латок орнотууга                                                   295 000

Ленин көчөсүнөн райондук балдар ооруканасына бурулуш көчөгө жалпы асфальт төшөөгө -                                                                     855 000

Атайын техника сатып алууга                                                       2 800 000

Көрктөндүрүүгө                                                                                      700 000

Шаарда 2022-жылы жүргүзүлө турган курулуш, оңдоо иштеринин долбоордук сметалык документтери Кара-Суу шаарынын шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы менен макулдашуунун негизинде даярдалсын.

     7) Коммуналдык  тейлөөнүн  чыгымдары  19603,6 миң сом, анын ичинен 16 кварталдык комитеттердин төрагаларынын, аксакалдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун төрагаларынын айлык акы  1128,9 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  194,7 миң сом, субцидиялар 15280,0 миң сом, мындан таштандыларды чыгарууга -9100,0 миң сом, кредиттин пайыздык төлөмдөрүн төлөөгө 5760,0 миң сом, Кара-Суу Таза-Суу ижара акы – 210,0 миң сом, таштанды төгүүчү жайга ижара акы – 210,0 миң сом.

         8) Спорт жана маданият тармагы 1750,0 миң сом.

         9) Манас стадионунун чыгымдары 615,6 миң сом, анын ичинен айлык акы 354,5 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  61,1 миң сом;

10) Мектепке чейинки мекемелеринин чыгымдары 7152,8 миң сом, анын ичинен тамак-аш сатып алууга 3196,8 миң сом;

         11) Билим  берүү мекемелеринин чыгымдары 7737,3 миң сом;

         12) 2852,0  миң сом Кара-Суу Таза-Суу мунуципалдык ишканасына-сууга материалдык жардам 600,0 миң сом, мэрия, кеңеш, департамент кызматкерлерине материалдык жардам – 796,5 миң сом.

 1. Кара - Суу шаар мэриясы 2022–жыл ичинде жергиликтүү бюджетти аткарууда төмөндөгүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

    - эгерде бул шаардын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул токтомдо бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун  тиркемесине өзгөртүүлөргө;

    - керектүү учурларда бюджеттин чыгашалар бөлүгүнө киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу акча каражатын шаардык кенеште каралганга чейин шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен иштетүүгө;

    - кирешелердин болжолдонгон кирешелеринин ашыкча түшүүлөрүнүн эсебинен шаардын жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн көбөйтүүнү карап чыгууга;

    - тиешелүү органдар тарабынан кабыл алган ченемдик актыларды кабыл алуудан келип чыгуучу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджети менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин өз ара эсептешүүлөрүнө тактоолорду киргизүүгө;

- бекитилген планга тактоонун негизинде өзгөртүү киргизүүгө.

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011–жылдын 30– декабрындагы №767 жана 2006–жылдын 18-сентябрындагы №672 токтомдоруна ылайык менчик жеңил автоуналарын кызматтык максаттарга пайдалангандыгы үчүн шаардын вице - мэрине  сметада каралган күйүүчү майына каражат бөлүп берилсин.
 2. Ушул токтом 2022-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2022-жылдын 24-январындагы    

II сессиясынын  №2/3 

токтомуна   1 тиркеме

 

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин штаттык саны

 

Кызматтардын аталышы

Штаттын саны

Эмгек акы өлчөмү

1

Директор

1

10815,0

2

Башкы адис

1

13860,0

3

Жетектөөчү адис

4

8977,5

4

Адис

2

8137,5

5

Чарба башчысы

1

5000

6

Электрик

2

6000

7

Айдоочу

1

7641

8

Күзөтчү

1

5000

9

Тазалоочу

1

5000

10

Техникалык тейлөөчү персоналдар

12

5000

 

Баардыгы

26

 

 

Эскертүү: Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 1-мартындагы №131 токтомунун негизинде жетекчинин эмгек акысы мэриянын бөлүм  башчысынын эмгек акысы менен теңештирилип, башкы адиске –башкы адистин, жетектөөчү адиске-жетектөөчү адистин, адиске –адистин эмгек акысы төлөнөт жана эмгек өргүүгө чыкканда бир айлык эмгек акы өлчөмүндө материалдык жардам жана бир айлык эмгек акы өлчөмүндө компенсация төлөнөт. Кичи тейлөөчү персоналдар менен техникалык тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 23-январындагы   “Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын тейлөөчү кызматкерлердин эмгек акысынын шарттары жөнүндө” №22 токтомунун негизинде төлөнүп  берилет.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                              А.К.Кебекбаева

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/4                         Кара-Суу шаары

 

Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын курамын өзгөртүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2022-жылдын 11-январындагы №01-20/4 “Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын” курамын өзгөртүү жөнүндө сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы төмөнкү курамда бекитилсин:

1.

Ш.Осмоналиев -

Кара-Суу шаарынын вице-мэри, комиссиянын төрагасы;

2.

Ж.Полотов  -

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин директору, төраганын орун басары;

3.

П.Тыныбек уулу -

Кара-Суу шаар мэриясынын жетектөөчү адиси (юрист), комиссиянын катчысы

Мүчөлөрү:

4.

К.Коңуров -

Кара-Суу шаарынын шаар курулушу жана архитектура башкармалыгынын башчысы;

5.

М.Абакулов -

Коомдук алдын алуу борборунун төрагасы;

6.

Р.Таиров -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

7.

 Н.Шарабидинов -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

        

 

                           

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/5                         Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2022-жылга иш-планын

бекитүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2022-жылга карата иш-планын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин 2022-жылга карата иш-планы бекитилсин.(тиркеме №1)

 

 1. Иш-планда көрсөтүлгөн иш-чаралар мөөнөтүндө, кынтыксыз аткарууга алынсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын .

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2022-жылдын 24-январындагы    

II сессиясынын  №2/5 

токтому  менен  бекитилди

 

 

КАРА-CУУ ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН 2022-ЖЫЛГА

ИШ-ПЛАНЫ

 

Каралуучу  маселелер

 

Мөөнөтү

Жооптуулар

1.  

Кара-Суу шаарынын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн 2021-жылга жыйынтыктары жөнүндө 2022-2023-жылдарга карата экономикалык божомолу

I квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясынын, шаардык кенештин аппараты жана туруктуу комиссиясы

2.  

Кара-Суу шаарынын 2021-жылга бюджетин аткаруунун   отчету

Кара-Суу шаар мэриясынын ФЭБ, туруктуу комиссия

3.  

  Кара-Суу шаар мэриясынын аппаратынын  иш алып баруусу жөнүндө                                           

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссия                                

4.  

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин 2021-жылда аткарган иштери жөнүндө

Муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору

5.  

Кара-Суу шаарында көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана санитардык тазалоо боюнча аткарылган иштер боюнча отчету

 

II квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясы,

ММБ департаменти,

«Ак-Мээнет» АК

6.  

 «Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын жүргүзүп  жаткан иштеринин абалы жөнүндө

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

7.  

Кара-Суу шаарынын инфрастуктурасын жакшыртуу максатында чет элдик инвестицияларды жана гранттарды тартуу боюнча алып барылып жаткан иштери жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

8.  

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармасынын башчысынын отчету

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармалыгы

9.  

Кара-Суу шаарындагы мектептерде  окуу тарбиялык  иштеринин жана  шашке  тамактарынын уюштурулушу, жаш өспүрүмдөр  арасына  кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндө

Ш.Осмоналиев

соц.масел.башкы адиси

Мектеп директорлору, ИДН, шаардык аймактык тескөөчүлөр, туруктуу комиссия

10.         

Кара-Суу  шаарынын социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн 2022-жылдын биринчи кварталындагы  жыйынтыктары жана экинчи кварталына милдеттери жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ,

туруктуу комиссиялар

11.         

Кара-Суу  шаар мэриясынын укук  коргоо органдары  менен бирдикте  коомдук  тартипти  камсыз  кылуу, укук  бузуулардын  алдын алуу, кылмыштуулукка  каршы  күрөшүү  боюнча коомдук  алдын алуу борборлорунун  жүргүзүп  жаткан ишмердүүлүгү жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссия

12.         

Кара-Суу  шаарынын социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн 2022-жылдын биринчи жарым жылдыгынын  жыйынтыктары жана экинчи жарым жылдыгына милдеттери жөнүндө

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ,

туруктуу комиссиялар

13.         

Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин жаңы окуу жылына даярдыктары жөнүндө

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиялар

14.         

«Кара-Суу шаарынын калкынын жана экономика тармактарынын 2022-2023-жылдардын күз-кыш мезгилине карата даярдыктары жөнүндө»

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиялар

15.         

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2022-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

IV квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэриясы

16.         

Кара-Суу шаарынын мэринин 2022-жылы аткарган иштери боюнча отчету

 

Кара-Суу шаарынын мэри

17.         

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2022-жылдын жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ, туруктуу комиссия

                   

 Уюштуруу-практикалык ишчаралар

 

18.         

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө» Мыйзамына ылайык шаардын аймагында көрнөк-жарнактарды тартипке келтирүү иштерин жүргүзүү

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

19.         

Кара-Суу шаарындагы жаштар комитети, социалдык кызматкери менен биргеликте элдин ынтымагы, биримдигин даңазалаган маданий массалык иш чараларды өткөрүү

ай сайын

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

 

20.         

Шаардагы билим берүү мекемелеринде окуучулардын билим алуусун сапаттык көрсөткүчүн жогорулатуу боюнча иш план түзүү

январь

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

21.         

Мыйзамсыз курулуштар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди жандандыруу

квартал сайын

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

22.         

Өндүрүш процессине оперативдүү таасир тийгизүү максатында шаардын  өнөр жай  ишканаларынын иштерин талдоо жана мониторинг жүргүзүү

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

23.         

Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун туруктуу чараларын көрүүнү уюштуруу, тиешелүү чечимдердин аткарылышын камсыз кылуу

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

24.         

Шаардын укук коргоо органдарынын коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүп жаткан иштеринин жыйынтыгын квартал сайын кароо

квартал сайын

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

25.         

Кыргыз Республикасынын кесиптик майрамдарына жана даталуу күндөрүнө байланышкан иш-чараларды сапаттуу жана уюшкандыкта өткөрүүнү камсыз кылуу

дайыма

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссиялар

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин жооптуу катчысы                                              А.К.Кебекбаева

 

        

                           

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/6                         Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарында үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетин түзүү жөнүндө

 

         Кыргыз Республикасынын "Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө” Мыйзамынын 1-беренесинин 2-пунктунун талаптарына ылайык Кара-Суу шаарынын аймагында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү боюнча сунушту угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Кара-Суу шаарынын аймагында үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети түзүлсүн. (№1 тиркеме тиркелет).

 

 1. Кара-Суу шаарынын аймагында үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин Жобосу бекитилсин. (тиркелет).

 

 1. Түзүлгөн үй-бүлөлүк зомбулуктуу токтотуу боюнча жергиликтүү комитет өз ишин бекитилген Жобонун негизинде жүргүзүшсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы  шаардык кеңешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин

2022-жылдын 24-январындагы

II сессиясынын  №2/6  токтомуна   

1 тиркеме

 

Кара-Суу шаарында үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин курамы

 

Ш.Осмоналиев – вице-мэр, комитеттин төрагасы;

Т.Абдураимова – шаар мэриясынын адиси, комитеттин катчысы

 

Ф.А.А.

Ээлеген кызматы

Байланыш телефону

№1 ҮБЗТК

1.

Атабаева Д. -

Аялдар кеңешинин төрайымы

0558 04-74-74

2.

Бакыева С. -

Шаардык кеңешинин депутаты

0555856095

3.

Урманов Х.-

Шаардын тургуну

0551210121

4.

Исраилов С.-

№134 нег. мектебинин соц. педагогу

0552275007

5.

Тургунова Э.-

К.Рахимов о.м соц педагогу

0559000616

6.

Султаналиева З.-

Кара-Суу шаардык YДТ башчысы

0557005788

7.

Изакеева Р.-

Шаардык кеңештин депутаты

0553030382

8.

Сатвалдиева Д.-

Шаардык кеңештин депутаты

0557290172

9.

Касирова Я.-

Шаардык кеңештин депутаты

0553717122

№2 ҮБЗТК

1.

Бегматова А.

Шаардык кеңештин депутаты

0777366687

2.

Абдиева М.-

YБДТ фельдшер-акушер

0550892309

3.

Алайчиев М.-

Аксакалдар кеңешинин  төрагасы

0557114344

4.

Бегалы к Р

З.Бабур о.м соц педагогу

0558251075

5.

Сайдрахманова А.-

№2 кв комитетинин төрайымы

0556066262

6.

Абакулов М.-

КААБ башчысы

0550262158

7.

Амирбекова З.-

Шаардык кеңештин депутаты

0559302799

8.

Тургунбаева А.-

Шаардык кеңештин депутаты

0555818030

№3 ҮБЗТК

1.

Орозмаматова В.-

Шаардык кеңештин депутаты

0550146329

2.

Маматкаримов И.

Мэриянын башкы адиси

0772020209

3.

Абдураимова Т.

Мэриянын адиси

0557096066

4.

Шакеева К.-

Шаардык кеңештин депутаты

0556090982

5.

Турдиева Х.-

Х.Турсунов о.м соц.педагогу

0551104705

6.

Калматова Н.-

№3 балдар бакчасынын башчысы

0554223201

7.

Закирова Ч.-

Шаардык кеңештин депутаты

0771377337

8.

Толубаева Д.-

Кара-Суу РИИБүнүн кызматкери

0551287600

         

 

 

 

Жооптуу катчы                                                                            А.К.Кебекбаева

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин  2022-жылдын 24-январындагы II сессиясынын  №2/6  токтому менен бекитилди

 

Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети жөнүндө ЖОБО

 

Жалпы жоболор

 

        1.1. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети (мындан ары кыскача ҮБЗТК деп аталат) Кыргыз Республикасынын "Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө” Мыйзамынын 19-беренесинин 6-пунктунун талаптарына ылайык үй-бүлөлүк зомбулукту, аялдарга жана кыздарга карата зомбулукту токтотууга салым кошуу максатында курамы мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, жарандык коомдун, дин кызматкерлеринин өкүлдөрүнөн жана жергиликтүү жамааттардын башка мүчөлөрүнөн турган ведомстволор аралык координациялоо жана өз ара аркеттенишүү үчүн коомдук башталышта түзүлгөн дайыма иштей турган коллегиялык орган.

        1.2. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети өзүнүн ишмердүүлүгүн жергиликтүү мамлекеттик органдары жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, өкмөттүк эмес, коомдук уюмдар жана массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен тыгыз байланышта ишке ашырат.

        1.3. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети өзүнүн ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдоруна жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын буюртмаларына жана ушул Жобого ылайык ишке ашырат.

 

Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин максаттары

 

2.1. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети  өзүнүн маселелерин аткаруу үчүн кийинки функцияларды ишке ашырат:

- Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин иш пландарына үй-бүлөлүк баалуулуктарды сактоо, үй-бүлө институтун бекемдөө жана үй-бүлөлүк зордук зомбулукту токтотуу маселелерин камтуу менен иштеп чыгышат жана шаардык кеңешинин сессиясына бекитүүгө алып чыгат;

- Үй-бүлөлүк зомбулуктун анализин жүргүзүп Кара-Суу шаардык кеңешинин жана Кара-Суу мэриясынын талкуулоосуна алып чыгат;

-Жарандарды социалдык коргоо мекемелери жана өкмөттүк эмес уюмдар менен биргеликте кыйын жашоо абалында калган жарандарды, балдар үйлөрүн,карылар йлөрүн колдоо боюнча иш уюштурат

 

Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин милдеттери

 

3.1 Жарандардын кайрылуулары менен иштөө, зомбулуктун курмандыктарына маалыматтык, психологиялык жана юридикалык колдоо көрсөтүү;

3.2.Калк арасында адам укугунун сакталышы жана зомбулукту токтотуу маселелери боюнча алдын алуу иш-чараларын жүргүзүү;

3.3. Ар бир кварталдан бир жолудан кем эмес ҮБЗТК мүчөлөрүн окутуу боюнча иш чараларын жүргүзүү;

3.4. Зарыл болгон учурда прокуратура жана ички иштер органдарына үй-бүлөлүк зомбулуктун айкындалган фактылары жөнүндө кабарлоо;

3.5. Аялдардын, балдардын, улгайган адамдардын, ден-соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коопсуз жашоого болгон укугунун сакталышына такай мониторинг жүргүзүү;

3.6. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу, аны токтотуу маселелери боюнча коомдук пикирди калыптандыруу боюнча иш чараларды уюштуруу жана ага катышуу;

3.7. Жергиликтүү коомчулуктун ишкер жана коомдук саясий чөйрөсү менен байланышты колдоо жана өнүктүрүү;

3.8. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча коомдук демилгелерди өркүндөтүү боюнча региондор аралык кызматташтыкты өнүктүрүү;

3.9. Зомбулуктан жабыр тарткан жарандардын турмуш тиричилигине тийгизген тоскоолдуктарды жоюусуна көмөктөшүү жана алардын башка жарандар сыяктуу коомдун турмушуна толук кандуу аралашып кетишине шарт түзүп берүү;

3.10. Мамлекеттик жана коомдук бирикмелер менен биргеликте үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо маселелери боюнча маалыматтык жана агартуучулук ишти жүзөгө ашыруу;

3.11. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу чөйрөсүндө иштеген аймактагы мекемелердин базасын түзүү;

 

Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин укуктары

 

4.1. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу маселелерине арналган укуктук ченемдик актылардын, программалардын, чечимдердин долбоорун коомдук талкулоого катышууга;

4.2. Үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу маселелерине арналган коомдук демилгелерди кароого;

4.3. Мамлекекттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу жана токтотуу маселелери боюнча кабыл алына турган же кабыл алынган чечимдерди жакшыртуу боюнча тиешелүү сунуштарды берүү;

4.4. Өз ишмердүүлүгүнө улуттук, эл аралык, жергиликтүү эксперттерди, илимий ишмерлерди тартууга;

4.5. Тиешелүү маселелерге ылайык семинар, конференция, тегерек стол, коомдук угууларды, маалыматтык жыйындарды уюштурууга жана өткөрүүгө;

4.6. Өз компетенцияларынын чегинде маселелерди талкуулоо боюнча ҮБЗТКнын кеңешмелерине тиешелүү мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилерин, жооптуу кызматкерлерин чакырууга;

4.7. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын коомчулук менен кызматташуусуна көмөк көрсөтүүгө;

4.8. Өз ишмердүүлүгү тууралуу Жобону иштеп чыгууга жана бекитүүгө;

4.9. Зарыл болгон учурда убактылуу жумушчу топторду, комиссияларды түзүүгө;

4.10. Өз ишмердүүлүгүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган булактары аркылуу каржы булактарын тартууга укуктуу.

 

Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитетинин жана анын иш регламенти

 

5.1. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитети кеңеш менен калыптанат.

5.2. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү  комитет шаардык кеңешине жана шаар мэриясына отчет берет.

        5.3. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитет коомдук кызыкчылыктардын эсеби менен калыптанат, анын курамына мамлекеттик органдардын өкүлдөрү укук коргоо структураларынын, социалдык коргоо, саламаттыкты сактоо, билим берүү мекемелеринин, диний уюмдардын, жергиликтүү жамааттардын, жарандык коомдун, акчакалдар сотунун, аялдар кеңешинин өкүлдөрү (макулдашуу боюнча) жана башкалар кирет.

        5.4. Үй-бүлөлүк зомбулукту токтотуу боюнча жергиликтүү комитет мамлекеттик уюмдардын, жарандык коомдук уюмдардын жана калктын кызыкчылыктарын чагылдырган коомдук орган катары шаардык кеңештин жана шаар мэриясынын кароосуна бекитилген Жобого ылайык маселелерди алып чыга алат.

        5.5. Жергиликтүү комитеттин башчысы комитеттин отурумунда шайланат, анын мөөнөтү бүткөндө шаар мэриясы менен макулдашуу боюнча төрага же активдүү мүчөлөрдөн бири төрага болуп шайланышы мүмкүн.Жергиликтүү комитеттин башчысында орун басар жана катчы болот. Комитеттин отуруму протокол менен таризделип,ага бардык кабыл алынган чечимдер жазылат жана ага төрага жана катчы кол коюшат.

          5.6. Жергиликтүү комитеттин отурумдары бир айда бир жолудан кем эмес аралыкта өткөрүлөт,ал эми зарыл болгон учурда Комитеттин кезексиз отурумдары өткөрүлүшү мүмкүн.Комитеттин отуруму эгерде ага комитеттин жарымынан көбүрөөгү катышса укуктуу болуп саналат,анын чечимдери көпчүлүк добуш менен кабыл алынат.

5.7. Комитеттин чечими сунуштама мүнөзүнө ээ, анын кабыл алган чечимдери, сунуштары, сунуштамалары жөнүндө маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттары, коммуникативдик байланыш аркылуу тиешелүү бийлик органдарына, коомчулукка жетикирилиши мүмкүн.

5.8. Жергиликтүү комитеттин ишмердүүлүгү иш пландарынын негизинде ишке ашырылат.

5.9. Жергиликтүү комитеттин ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык шаар емэриясы тарабынан каржыланат.

5.10. Жергиликтүү кеңештин укуктук-ченемдик актылары юстиция органдарында катталат жана массалык маалымат каражаттарында жарыялангандан кийин өз күчүнө кирет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                           

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  II  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

24-январь   2022 – жыл                                № 2/7                         Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы “Манас” стадионунун базасында

дене-тарбия жана спорт бөлүмүн ачуу жөнүндө

 

        

Кара-Суу шаарындагы “Манас” стадионунун базасында дене-тарбия жана спорт бөлүмүн ачуу боюнча сунушту угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы “Манас” стадионунун базасында дене-тарбия жана спорт бөлүмүн ачууга мыйзам чегинде уруксат берилсин.
 2. Кара-Суу шаарынын дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн штаттык структурасы №1 тиркемеге ылайык бекитилсин.
 3. Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” мыйзамынын 16-беренесинин негизинде “Газпром” балдар ден-соолукту чыңдоочу борборунун имараты “Манас” стадионунун базасындагы дене-тарбия жана спорт бөлүмүнө чарба жүргүзүү укугу менен өткөрүп берилсин.
 4. “Манас” стадионунун базасында дене-тарбия жана спорт бөлүмүн ачуу боюнча керектүү иш кагаздарын даярдоо “Манас” стадионунун директоруна жүктөлсүн.
 5. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            А.О.Назаров

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2022-жылдын 24-январындагы    

II сессиясынын  №2/7 

токтомуна   1 тиркеме

 

Кара-Суу шаарынын  дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн штаттык саны

 

 

Кызматтардын аталышы

Штаттын саны

1

Кара-Суу шаарынын дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн башчысы-  “Манас”  стадионун директору

1

2

Кара-Суу шаарынын дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн -“Манас”  стадионун финансист-эсепчиси 

1

3

 Кара-Суу шаарынын дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн – “Манас”  стадионун  күзөтчүсү

1

4

Кара-Суу шаарынын дене-тарбия жана спорт бөлүмүнүн -“Манас”  стадионун тазалоочусу-

1

 

Баардыгы

4

 

 

 

 

Жооптуу катчы                                                                            А.К.Кебекбаева

 

 

Сайтка жарыяланды: 2021-жылдын 21-декабры 

 

 

 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (CЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  I

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  I  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

15-декабрь   2021 – жыл                        № 1/1                              Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасын шайлоо жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 40-беренесине ылайык  шаардык кеңеш

                                     

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы болуп Назаров Абдырахман Осмоналиевич шайлансын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын биринчи орун басары                               В.А.Орозмаматова            

                   

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  I  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

15-декабрь   2021 – жыл                        № 1/2                              Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарларын

шайлоо жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 41-беренесине ылайык  шаардык кеңеш

                                     

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын биринчи орун басары болуп Орозмаматова Венера Абдисаматовна  шайлансын.

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары болуп Рахматуллаев Ибрахим Абдухалимович  шайлансын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                  А.О.Назаров

 

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  I  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

15-декабрь   2021 – жыл                        № 1/3                              Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын

курамын бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 36-беренесине жана Кара-Суу шаардык кеңешинин регламентине ылайык шаардык кенеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамы төмөндөгүдөй бекитилсин.
 2. Социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча комиссиясы
 3. Тургунбаева Ачахан  (комиссиянын төрайымы)
 4. Бакыева Сүйүмкан Маданбаевна
 5. Бегматова Айнура Жөжөбаевна
 6. Изакеева Рита Кутманалиевна
 7. Закирова Чолпонай Адинабаевна
 8. Сатвалдиева Феруза Хасанбаевна
 9. Хакимжанов Шодилбек Дилшодбекович

 

 1. Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комиссиясы
 2. Абдураимов Ахмадали Абдулазизович (комиссиянын төрагасы)
 3. Турдиев Маруфжан Розиевич
 4. Рахимов Мамиржан Каримович
 5. Шарабидинов Нурбек Шарабидинович

                               

 • Өнөр жай, коммуналдык чарба, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча комиссиясы
 1. Муминов Ойбек Бабырович (комиссиянын төрагасы)
 2. Турабаев Садыкжан
 3. Исраилов Юсупжан
 4. Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясы
  1. Чирмашов Ысмаилжан (комиссиянын төрагасы)
  2. Эшмаматов Заирбек Кадырбекович
  3. Исаков Махамат Исмаилжанович
  4. Шакеева Курбанжан Жапаровна
  5. Кокөев Садык Жусупович

 

V Экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча комиссиясы

 1. Хатамов Рустам Хакимжанович (комиссиянын төрагасы)
 2. Жаанбаев Акылбек Апсатарович
 3. Амирбекова Замирахан Эргешевна
 4. Эгемкулов Нурбек Кадырбекович
 5. Турсуналиев Шукур Турсуналиевич
 6. Таиров Рамазан Акылтаевич
 7. Касирова Яркнай Аблазовна
 8. Усманов Ядгарбек Шафкатович
 9. Ишатов Мурзабек Исабекович

 

 

Кара-Суу шаардык

кенешинин төрагасы                                                                  А.О.Назаров

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  I  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

15-декабрь   2021 – жыл                        № 1/4                              Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин регламенти жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө»  Мыйзамынын 34-беренесине ылайык шаардык кеңеш

 

Т

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин регламентине тиркемеге ылайык өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилсин.

 

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Кара-Суу шаардык кеңешинин жооптуу катчысы (А.Кебекбаевага) тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                  А.О.Назаров

 

 

 

                                              

 

                                                                                                          Кара-Суу шаардык кеңешинин

                                                                                                         15.12.2021-ж. № 1/4 токтому

                                                                                                          менен өзгөртүлгөн.

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин Регламенти

I БӨЛҮМ.  Жалпы жоболор

1-глава. Кара-Суу шаардык кеңеши

2-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин компетенциясы

 

II БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин түзүмү жана органдары

3-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы

4-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары

5-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин жооптуу катчысы

6-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

 

III БӨЛҮМ. Депутаттык фракциялар

7-глава. Депутаттык фракциялар жөнүндө жалпы жоболор

8-глава. Депутаттык фракциялардын ишмердүүлүгү

9-глава. Фракциялардын шайлоочулар менен өз ара мамилеси,  шайлоочулардын суроо-талаптары

 

IV БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишинин жалпы тартиби.

10-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин биринчи сессиясы

11-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишин пландоо

12-глава. Маселелерди даярдоо жана сессияда кароо тартиби

13-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессияларын өткөрүү тартиби

14- глава. Депутаттык мандат

15-глава. Добуш берүү жана чечим кабыл алуу тартиби

16-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессияларынын отурумдарынын  протоколдору жана стенограммалары

17-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин ченемдик укуктук актылары.

 

V БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин  регламенти

18-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I БӨЛҮМ.  Жалпы жоболор

 

1-глава. Кара-Суу шаардык кеңеши

 • Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамына ылайык Кара-Суу шаардык кеңеши – мекемеси мындан ары Кара-Суу шаардык кеңеши, Кара-Суу шаарынын  өкүлчүлүктүү органы болуп саналат. Кара-Суу шаардык кеңеши сессиялык иштеген, Кара-Суу шаарынын аймагында жашаган жарандар жалпы, бирдей жана түз шайлоо укугунун негизинде 4 жылдык мөөнөткө жашыруун добуш берүү менен шайланган депутаттардан турат.
 • Кара-Суу шаардык кеңеши Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусу менен анын компетенциясына киргизилген маселелерди өз алдынча чечет, алардын чыгарган чечимдерин аткарууну камсыздайт, бул чечимдердин иш жүзүнө ашырылышына контрол жүргүзөт жана юридикалык жак статуска ээ.
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин анын ыйгарым укуктарынын чегинде жана Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусуна каршы келбеген кабыл алынган чечими Кара-Суу шаарынын аймагында жайгашкан баардык ишканалар, мекемелер жана уюмдар жана менчик түрүнө карабастан алардын бирикмелеринин, шаардык өз алдынча башкаруусунун кызматтык жактарынын, шаарда жашаган жарандар жана жарандыгы жок жактардын аткаруусу үчүн сөзсүз.
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин жана анын органдарынын ишинин тартиби Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» мыйзамы жана башка ченемдик укуктук актылары, Кара-Суу шаарынын Уставы жана ушул регламент менен аныкталат. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишинин негизги уюштуруу-укуктук түрү - сессия болуп саналат.
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин регламенти шаардык кеңештин ыйгарым укуктарын ишке ашыруу тартибин, анын ишин уюштуруу маселелерин, сессияларды чакыруу жана өткөрүү тартибин, шаардык кеңештин органдарынын калыптануу тартибин белгилейт, ошондой эле анын контролдоо ишинин жолун жана тартибин аныктайт.
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин иши мыйзамдуулук, коллегиялык, саясий көп түрдүүлүк жана көп партиялуулук, объективтүүлүк, депутаттардын маселени эркин талкуулоо жана чечим кабыл алуу принциптерине негизделет. Маселелерди талкуулоого чакырылган жактар да катыша алышат. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессиялары ачык өткөрүлөт.
 • Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттары Кыргыз Республикасынын Конституциясы, Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө» Мыйзамы, Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдары жана ченемдик укуктук актылары, ошондой эле ушул Регламент белгилеген кепилдиктердин негизинде өздөрүнүн укуктарын жана милдеттерин тоскоолсуз ишке ашыра алышат.
 • Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Кушбаков көчөсү - 2.
 • Мамлекеттик тилдеги аталышы: Кара-Суу шаардык кеңеши.

Расмий тилдеги аталышы:          Кара-Суйский городской кенеш.

 

2-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин компетенциясы

2.1. Кара-Суу шаардык кеңеши Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамына ылайык төмөнкү маселелерди карайт жана чечим кабыл алат:

1) жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин белгилөө;

2) жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жана бюджеттен тышкаркы фонддорду пайдалануу жөнүндө маалыматты угуу;

3) аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн жана калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитүү, программалардын аткарылышы жөнүндө отчетту угуу;

4) жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле мыйзамдарда каралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;

5) муниципалдык менчикти пайдалануу жана тескөө тартибин, анын ичинде муниципалдык менчиктин объекттерин менчиктештирүү программаларын бекитүү жолу менен белгилөө, муниципалдык менчикти пайдаланууга контролду ишке ашыруу;

6) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын иш жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын отчетун угуу;

7) тиешелүү мамлекеттик органдарга киргизүү максатында административдик-аймактык түзүлүш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

8) кеңештин төрагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, кеңештин төрагасынын мыйзамдарга карама-каршы келген чечимдерин жокко чыгаруу;

9) кеңештин регламентин кабыл алуу;

10) өз чечимдеринин аткарылышына контролдук кылуу;

11) муздак сууну,  канализацияны, жылуулук менен жабдууну пайдалануу үчүн, ошондой эле мыйзамдарга ылайык турмуш-тиричиликтин катуу калдыктарын чогултуу, ташып чыгаруу жана жок кылуу үчүн тарифтерди бекитүү;

12) алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуу убактысы жана жери боюнча чектөөлөрдү тыюу салууга чейин белгилөө;

13) расымдык иш-чараларды өткөрүү эрежелерин бекитүү;

14) ирригациялык тармактарды, үй жана үй жанындагы участкаларды күтүү тартибин белгилөө;

15) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысына ишенбестик билдирүү;

16) бюджетти, аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программаларын жана анын компетенциясына кирген башка маселелерди аткарбагандыгынан улам жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын ээлеген кызматына шайкештиги жөнүндө маселени кароо тууралуу сунуш киргизүү;

17) мыйзамдарга ылайык башка маселелерди чечүү.

 II БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин түзүмү жана органдары

3-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы

3.1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы Кара-Суу шаардык кеңешинин сессиясында кеңештин депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен Кара-Суу шаардык кеңешинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү укугуна депутаттык фракция же 5 депутаттан кем эмес сандагы топ ээ.

Шаардык кеңештин төрагасы эгер ага Кара-Суу шаардык кеңешинин жалпы депутаттарынын ичинен көпчүлүк депутаттар добуш берсе, ал шайланды деп эсептелинет. Төраганы шайлоодо ишеним кат аркылуу башка депутаттын ордуна добуш берүүгө жол берилбейт.

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын шайланышы тууралуу Кара-Суу шаардык кеңешинин токтому кабыл алынат.

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы илимий, педагогикалык жана башка чыгармачылык иштен тышкары акы төлөнүүчү башка кызмат ордун ээлөөгө укуксуз.

3.2. Жергиликтүү кеңештин төрагасы өзүнүн милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда, Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча депутаттардын жалпы санынын үчтөн экиден кем эмесинин добуштары менен ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн.

3.3. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы:

- шаардык кеңештин сессиясын чакырат жана алардын отурумун өткөрөт;

- сессияларга төрагалык кылат;

- шаардык кеңештин сессиясын жана шаардык кеңештин сессиясында каралуучу маселелерди даярдоого жалпы жетекчилик жүргүзөт;

- шаардык кеңештин токтомуна, чечимдерине кол коет жана алардын аткарылышын контролдоону уюштурат;

- шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишин координациялайт;

- шаардык кеңештин аппатарынын ишин контролдойт;

- шаардык кеңештин төрагасынын орун басарынын жана туруктуу жана убактылуу комиссиялардын төрагаларынын алардын кызматтык милдеттерин аткаруусун контролдойт;

- депутаттарга алардын ыйгарым укуктарын ишке ашырууларына, жарандарды кабыл алууга, шайлоочулардын алдында отчет берүүгө көмөк көрсөтөт, аларды маалымат менен камсыздайт, депутаттардын укуктарын жана милдеттерин ишке ашырууга байланышкан маселелерди карайт;

- шаардык кеңештин жана анын органдарынын иши жөнүндө коомдук пикирдин айкындуулугун жана эсепке алышын камсыздайт;

- мамлекеттик органдар, коомдук уюмдар жана жарандар менен болгон мамиледе Кара-Суу шаардык кеңешин сунуштайт;

- шаардык кеңештин аймактык коомдук өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүсүн уюштурат;

- өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча буйрук чыгарат;

- Кара-Суу шаардык кеңешине бөлүнгөн каражаттарды шаардык кеңештин бекитилген бюджетине  жана чыгаша сметасынын долбоорун иштеп чыгууну камсыздайт жана бюджеттик жылдын аякташынан 3 ай мурун аны Кара-Суу шаардык кеңешинин сессиясында кароого берет;

- бюджеттик жыл аяктагандан кийин 2 айдан кеч эмес шаардык кеңештин өткөн жыл үчүн чыгашалары жана алардын бекиткен чыгаша сметасына ылайык келүүсү же андан ашып кетиши тууралуу жазуу түрүндөгү кеңири отчету кароого берет;

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы Кара-Суу шаардык кеңешинин сессиясына отчет берет.

 

4-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарлары

4.1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарлары сессияда шаардык кеңештин төрагасынын сунушу боюнча депутаттардын ичинен ачык добуш берүү жолу менен шайланат. Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарынын ичинен көпчүлүк добуш алган кандидат шайланды деп эсептелинет.

Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлары өзүнүн ишин коомдук негизде жүргүзөт.

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарынын шайланышы тууралуу Кара-Суу шаардык кеңешинин токтому кабыл алынат.

4.2. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарлары:

- шаардык кеңештин төрагасынын тапшырмаларын аткарышат, ал жок болгон же өз милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда анын ордунда шаардык кеңештин төрагасынын биринчи орун басары иштейт, биринчи орун басары төраганын милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда анын ордунда орун басары иштейт.

- депутаттык фракциялар менен өз ара аракеттенет;

Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ээлеген кызмат ордунан шаардык кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бошотулушу мүмкүн.

 

5-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин жооптуу катчысы

Кара-Суу шаардык кеңешинин жооптуу катчысы Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусунда белгиленген тартипте Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы тарабынан дайындалат.

Жооптуу катчы:

5.1. Өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарууда депутаттарды тийиштүү маалымат менен камсыздайт;

5.2. Шаардык кеңештин ишинин келечектүү планын аткарууну камсыздайт;

5.3. Шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишинде өз ара аракеттенет;

5.4. Шаардык кеңешке келген документтерди аткарууну эсепке алат жана контролдойт;

5.5. Шаардык кеңештин сессиясынын материалдарын даярдайт жана аларды шаардык кеңештин депутаттарына жеткирүүнү контролдойт.

5.6. Сессиянын ишине катышууга депутаттарды, уюмдарын, ишканалардын жетекчилерин, өз алдынча башкаруунун коомдук органдарынын өкүлдөрүн жана башка жактарды чакырууну уюштурат;

5.7. Шаардык кеңештин сессиясынын материалдарын даярдоону, документтерди аткарууну котролдоону жана текшерүүнү уюштурат;

5.8. Кара-Суу шаардык кеңешинин аппаратынын ишин уюштурат.

 

6-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу жана убактылуу комиссиялары

6.1. Кара-Суу шаардык кеңешинин Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамына ылайык депутаттардын ичинен туруктуу комиссияларды, зарыл учурда шаардык кеңештин карамагына таандык маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо, ошондой эле шаардык кеңештин чечимдерин ишке ашырууга катышуу жана аларды аткарууну контролдоо үчүн убактылуу коммиссияларды калыптантат.

6.2 Туруктуу комиссиялар Кара-Суу шаардык кеңеши менен Кара-Суу шаардык кеңешинин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө калыптанат. Комиссиянын тизмеси, алардын сандык курамы жана шайлоо тартиби шаардык кеңеш менен аныкталат. Шаардык кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн ичинде эгер зарыл болсо, жаңы туруктуу же убактылуу комиссияларды түзө алат, мурун түзүлгөндөрдү жоё алат жана кайра түзө алат, алардын курамына өзгөртүүлөрдү киргизе алат.

Шаардык кеңештин депутаты бир гана туруктуу комиссиянын мүчөсү боло алат. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү бирдей укукка ээ.

Туруктуу комиссиялардын курамына шаардык кеңештин төрагасы жана шаардык кеңештин төрагасынын орун басары шайлана албайт.

Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү өзүлөрүнүн курамынан төраганы жана төраганын орун басарын ачык добуш берүү менен шайлайт, аларды шаардык кеңеш ачык добуш берүү менен бекитет. Комиссиялардын төрагасы, төраганын орун басары эгер шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушуна ээ болсо, шайланды деп эсептелинет.

Туруктуу комиссиялардын иши мыйзамдуулук, коллегиялык, объективдүүлүк, маселени эркин талкуулоо жана чечим кабыл алуу принциптерине негизделет.

Туруктуу комиссиялар алардын компетенциясына таандык маселелер боюнча тийиштүү чечим жана корутунду чыгарышат.

6.3 Туруктуу комиссияларды жетектөөнү тийиштүү комиссиялардын төрагасы ишке ашырат. Туруктуу комиссиялар шаардык кеңештин алдыда жооптуу жана ага баш ийет.

6.4 Шаардык кеңеш зарыл учурда анын компетенциясына кирген маселерди иштеп чыгуу жана алдын ала кароо, ошондой эле таанышуу же изилдөө үчүн убактылуу комиссияларды түзө алат. Убактылуу комиссия дайыма ал даярдоо үчүн түзүлгөн маселе боюнча негизги комиссия болуп саналат.

Убактылуу комиссия шаардык кеңештин туруктуу комиссия үчүн белгиленген тартипке ылайык өз ишин жүргүзөт.

 

III БӨЛҮМ. Депутаттык фракциялар

 

7-глава. Депутаттык фракциялар жөнүндө жалпы жоболор

7.1. Шаардык кеңештин депутаттары депутаттык фракцияларга биригишет.

7.2. Депутаттык фракция (мындан ары фракция) партиялык тизменин негизинде калыптанат жана шаардык кеңеш тарабынан каттоого алынат.

7.3. Фракция анын түзүлгөндүгү, аталышы, тизмелик курамы, лидердин жана орун басарынын аты - жөнү жөнүндө жазуу түрүндө кулактандырылган учурдан тартып расмий статуска ээ болот.

7.4. Фракциянын иши төмөнкү учурда токтотулат:

- шаардык кеңештин ыйгарым укуктары токтогондо;

- шаардык кеңештин өзүн-өзү таркатышында.

Партиянын ишин токтотуу же токтото туруу шаардык кеңештеги анын фракциясынын укуктук абалына таасир этпейт.

7.5. Фракцияны ал шайлаган лидер жетектейт.

  Фракциянын лидеринин ыйгарым укуктары:

- фракцияны шаардык кеңеште жана анын сыртында сунуштайт;

- фракциянын ишин уюштурат жана координациялайт;

- фракциянын чечимине кол коёт;

- фракциянын ичинде тартипти контролдойт;

- фракциянын чечими боюнча шаардык кеңештин    органына кандидаттарды сунуштайт;

- фракциянын чечимдерин аткарууну контролдойт;

- фракциянын чечими боюнча сессияда талкуулаган маселе боюнча анын саясий көз карашын, ошондой эле фракциянын коалицияга киргендиги жөнүндө жарыялайт;

- фракциянын шаардык кеңештин    түзүмдүк бөлүктөрү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүүсүн камсыздайт;

- катчылыктын жана эсептөө комиссиясынын курамына өкүлдөрдү сунуштайт;

- фракциянын мүчөлөрүнүн шаардык кеңештин    сессияларынын, туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишине, ошондой эле шаардык кеңештин    иш чараларына катышуусун камсыздайт;

Фракциянын лидери төраганын, төраганын орун басарынын, туруктуу комиссиянын төрагасынын кызматын бир убакта ээлей албайт.

 

8-глава. Депутаттык фракциялардын ишмердүүлүгү

8.1. Фракция укуктуу:

- шаардык кеңеште каралган маселелер боюнча саясий көз карашын билдирүүгө;

- башка фракциялар менен коалицияга биригүүгө;

- шаардык кеңештин    төрагасына шаардык кеңештин    кезексиз сессиясын чакыруу жөнүндө сунуш киргизүүгө;

- фракциянын отурумуна кызыкдар жактарды чакырууга, эксперттер жана адистер менен кеңешүүгө;

- шаардык кеңештин   жылдык иш планы боюнча сунуш киргизүүгө;

- шаардык кеңештин    туруктуу жана убактылуу комиссияларынын курамына кандидаттарды сунуштоого жана аларды чакырып алуу боюнча сунуш киргизүүгө;

- өзүнчө маселелер менен таанышуу боюнча жумушчу комиссияны түзүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

 - бул же тигил маселе боюнча угууларды өткөрүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

- Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусунда каралган негиздер боюнча фракциянын мүчөлөрүнүн депутаттык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу боюнча сунуш киргизүүгө;

- шаардык кеңештин    сессияларында протоколго киргизүү үчүн ар кандай талкуулануучу маселе боюнча фракциянын өзгөчө оюн берүүгө;

- фракциянын материалдарын жана документтерин жалпыга маалымдоо каражаттарында, ошондой эле шаардык кеңештин    сайтында жарыялоого;

- фракциянын иш аракеттерине болгон шайлоочулардын кайрылууларын кароого жана фракциянын тартибин күчөтүү максатында тийиштүү чараларды көрүүгө;

8.2. Фракциялардын коалициясы (мындан ары – коалиция) коалициялык келишимдин негизинде иш жүргүзгөн фракциялардын ыктыярдуу биригүүсү болуп саналат.

Коалицияны коалицияга кирген фракциянын лидери же коалициянын жетекчиси көрсөтөт, эгер бул коалициялык келишимде аныкталса.

8.3. Фракциялар фракциялардын коалициясына бириге алышат. Каалаган фракциялар шаардык кеңештин көпчүлүк же шаардык кеңештин    азчылык коалициясына биригүүсү үчүн бул жөнүндө шаардык кеңештин    сессиясында жазуу түрүндө жарыялайт, мындан кийин ал расмий статуска ээ болот.

8.4. Коалициялык келишимде төмөнкүлөр чагылдырылат:

- коалициянын түзүлүшүнө негиз болгон макулдашылган саясий көз караштар;

- коалициянын ишинин принциптери;

- коалициянын чечимдерди кабыл алуу тартиби;

- коалициянын ишин токтотуу шарттары;

- коалициянын лидеринин аты-жөнү;

Коалициялык келишимге фракцияларынын коалицияга киргендиги жөнүндө чечимдери жана алар кабыл алган отурумдардын протоколдору тиркелет.

8.9. Коалиция өзүнүн ишин төмөнкүнү жарыялоодон баштап токтотот:

- фракция же фракциялар андан чыкандыгын билдиргенде, анын жыйынтыгында шаардык кеңештин көпчүлүк статусу жоюлат;

- Коалицияны таркатууда

 

 

9-глава.  Фракциялардын шайлоочулар менен өз ара мамилеси.

Шайлоочулардын суроо-талаптары

9.1. Шаардык кеңештин фракциялары шаардын социалдык, экономикалык, маданий өнүгүү программаларын иштеп чыгуу жана ишке ашырууда жана бюджетин түзүүдө шайлоочулар менен туруктуу байланыш жүргүзөт, алардын кызыкчылыктарын жана сурамдарын көрсөтөт жана эске алат.

9.2. Кара-Суу шаардык кеңеши  белгиленген тартипке ылайык Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы, анын орун басары, фракциялардын лидерлери, шаардык кеңештердин туруктуу комиссияларынын төрагалары дайыма шайлоочулар менен кабыл алууларды жана жолугушууларды өткөрүп турат.

9.3. Шаардык кеңештин фракциялары шайлоочулар менен байланышта болуп  турат. Шайлоочулардын фракциларга, депутаттарга суро-талаптарды берүү мүмкүнчүлүгү бар.

9.4. Шаардык кеңештин фракциялары мезгил - мезгили менен, бирок жылына бир жолудан кем эмес өзүлөрүнүн иши жөнүндө отчет берип турууга милдеттүү.

Фракциянын отчету каалаган убакта шайлоочулардын жыйындарында жүргүзүлөт.

Фракциянын отчет берүүсү жөнүндө белгиленген тартипте шаардык кеңеш же анын органы маалымдайт.

9.5. Кара-Суу шаардык мэриясы жана анын түзүмдүк бөлүктөрү фракциянын мүчөлөрүн отчет берүү жана шайлоочулар менен жолугушуу үчүн зарыл шарттар менен камсыздайт.

Шаардык кеңеш фракция мүчөлөрүн отчет үчүн зарыл болгон тийиштүү сурап билүү жана маалымдоо материалдарды менен өз убагында камыздайт.

Отчеттор жана шайлоочулар менен жолугушуулар жалпыга маалымдоо каражаттарында баяндалат.

9.6. Шайлоочулардын суроо-талаптарын жалпылоо, аларды алдын ала макулдашуу жана шаардык кеңештин сессиясына кароого берүү фракциянын жетекчиси аркылуу жүргүзүлөт.

Шайлоочулардын суроо-талаптарын ишке ашыруу боюнча иш чаралардын планынын даярдалган долбоору шаардык кеңештин сессиясына кароого берилет.

9.7. Шаардык кеңештин сессиясы бул чакырылыштагы шайлоочулардын суроо-талаптары жөнүндө токтом кабыл алат жана аларды ишке ашыруу боюнча иш чаралардын планын бекитет.

Шаардык кеңештин сессиясы кээ бир суроо-талаптарды аткаруунун максатсыздыгы жөнүндө жүйөлүү чечим кабыл алууга укуктуу.

9.8. Аймакты экономикалык жана социалдык өнүктүрүү жана шаардын калкын социалдык коргоо, бюджетти калыптандыруу пландарын жана программаларын иштеп чыгууда, ошондой эле башка маселелер боюнча чечим даярдоодо шайлоочулардын суроо-талаптары эске алынат.

9.9. Шайлоочулардын суроо-талаптарын ишке ашырууну Кара-Суу шаардык мэриясы жана анын түзүмдүк бөлүгү ишке ашырат.

Шайлоочулардын суроо-талаптарын аткарууну контролдоону шаардык кеңештин аппаратынын бөлүмдөрү менен бирге фракциялар жана туруктуу комиссиялар жүргүзөт.

9.10. Шайлоочулардын суроо-талаптыраны ишке ашырууну камсыздаган органдар сөзсүз түрдө, шаардык кеңештин токтому менен белгиленген мөөнөттөрдө суроо-талаптарды аткаруунун жүрүшү жөнүндө маалымат берет.

Шаардык кеңештин фракцияларынын жетекчилери шайлоочуларды суроо-талаптардын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө үзгүлтүксүз маалымдап турушат.

 

IV БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишинин жалпы тартиби.

 

10-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин биринчи сессиясы

10.1. Шаардык кеңештин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук түрү сессия болуп саналат. Сессияларды өткөрүүнүн тартиби жана мезгили шаардык кеңештин ушул регламенти менен аныкталат.

10.2. Жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи сессиясы шаардык кеңештин депутаттарынын шайлоонун жыйынтыктары аныкталгандан кийин эки жумадан кеч эмес мурунку чакырылыштагы шаардык кеңештин төрагасы тарабынан чакырылат. Шаардык кеңештин биринчи сессиясын шаардык кеңештин депутаттарынын жашы боюнча эң улуусу ачат. Шаардын кеңештин биринчи сессиясынын күн тартибине Кара-Суу шаардык кеңешинин Регламенттин бекитүү, кеңештин төрагасынын жана анын орун басарын шайлоо маселелери, ошондой эле шаардык кеңештин ишин уюшутуруунун башка манилүү маселелери кирет.

10.3. Шаардык кеңештин сессиясы кварталда бир жолудан кем эмес жана шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмесинин талаптары боюнча ачык өткөрүлөт.

 

11-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишин пландоо

11.1. Шаардык кеңештин иш планы бир жылга түзүлөт. Шаардык кеңештин иш планын даярдоо кеңештин аппараты тарабынан жүргүзүлөт.

11.2. Шаардык кеңештин иш планына маселелерди киргизүүгө шаардык кеңештин депутаты, шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары, депутаттык фракциялар жана шаардын мэри укуктуу.

Шаардык кеңештин бекитилген иш планындагы маселелердин мазмунун өзгөртүү, жаңы маселелерди киргизүү, маселелерди алып салуу шаардык кеңештин сессиясынын токтому менен жол жоболоштурулат.

11.3. Шаардык кеңештин иш планын бекитүү учурунда сунушталган маселелер боюнча документтердин долбоорлорунун болушу талап кылынбайт.

Шаардык кеңештин ишин пландоо Кыргыз Республикасынын мыйзам чыгаруусунда белгиленген тартипте пландан тышкары документтердин долбоорлорун даярдоо жана шаардык кеңешке киргизүү мүмкүндүгүн жокко чыгарбайт.

 

12-глава. Маселелерди даярдоо жана сессияда кароо тартиби

12.1. Шаардык кеңешке кароого берилген документтердин топтомунда ушул Регламентте белгиленген тартипте төмөнкүлөр камтылышы керек:

- баяндамачыны көрсөтүү менен маселени даярдоого жооптуу жактын колу коюлган коштомо кат. Документ шаардык кеңештин мурун кабыл алынган токтомун аткаруу үчүн даярдалса, анда коштомо катта тийиштүү шилтеме көрсөтүлөт;

- шаардык кеңештин токтом долбоору;

Эгер шаардык кеңештин токтом долбоору материалдык жана финансы ресурстары алып келүүнү же сарптоону караштырган сунушту камтыган учурда, иштеп чыгуулар тиийштүү эсебин да көрсөтөт (экономикалык негиздеме.)

12.2. Шаардык кеңештин токтом долбоору шаардык кеңештин аппараты тарабынан шаардык кеңештин туруктуу комиссияларына жөнөтүлөт. Шаардын кеңештин төрагасы токтом долбоорун алдын ала талкулоону шаардык кеңештин бир бир нече туруктуу комиссияларына сунуштоого укуктуу.

12.3. Шаардык кеңештин сессиясында маселелерди кароонун негизги жоболору:

 - баяндама , азыркы Регламентте каралган тартипте кошумча баяндамалар;

 - баяндамачыларга жана кошумча баяндамачыларга суроолор жана суроонун жооптору;

 - талкуулануучу маселе боюнча жарыш сөз ;

 - баяндамачылардын жана кошумча баяндамачылардын жыйынтыктоо сөзү;

 - добуш берүү себеби боюнча чыгып сүйлөө;

 - документтин долбоорун негиз катары кабыл алуу;

 - негиз катары кабыл алынган документке оңдоолорду киргизүү;

 - документти толук кабыл алуу үчүн добуш берүү.

12.4. Токтом долбоорун шаардык кеңеште кароодо анын негизги жоболору, анын кабыл алуунун зарылдыгы талкууланат, токтом долбоорунун концепциясына жалпы баа берилет.

12.5. Шаардык кеңештин төрагасы, шаардык кеңештин төрагасынын орун басары, шаардын мэри алдын ала жазылбай туруп, кезексиз сөз сүйлөөгө укугуна ээ.

12.6 Сессиядагы төрагалык кылган сөз сүйлөгөндөрдүн күн тартибиндеги маселелерге жооп беришин, сөз сүйлөөнүн белгиленген узактыгын сактоосун көзөмөлдөйт.

12.7. Жарыш сөздөн кийин баяндамачы жана кошумча баядамачы жыйынтыктоочу сөзгө укуктуу, добуш берүү себеби боюнча чыгып сүйлөө жүргүзүлөт жана добуш берүүгө документтин долбоорун негиз катары кабыл алуу жөнүндө маселе коюлат.

Туруктуу комиссия жарыш сөздүн жыйынтыгы боюнча документтин долбоорун негизги катары  кабыл алууга чейин өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана ал жөнүндө шаардык кеңештин сессиясында билдирүүгө укуктуу. Туруктуу комиссиянын сунушу боюнча шаардык кеңеш протоколдук чечим менен документтин долбоорун негиз катары кабыл алуу боюнча добуш берүүнү кийинки сессияга чейин жылдырып коюууга укуктуу.

 12.8 Шаардык кеңештин сеесиясында документтин долбоорун негиз катары кабыл алууга чеийн (анын ичинде жарыш сөздүн жүрүшүндө) депутаттар шаардык кеңештин сессиясында добуш берүү жолу менен жазуу түрүндө же оозеки арыз менен документтин долбоорун расмий түрдө кайтарып алууга укуктуу. Бул учурда жарыш сөздөр токтотулат. Сессияда документтин долбоорунун үстүндө андан аркы иштердин тартиби белгиленет.

12.9. Токтом долбоорун талкуулоонун жыйынтыгы боюнча шаардык кеңеш төмөнкү чечимдердин бирөөнү кабыл алат:

1) токтом долбоорун кабыл алуу;

2) анын жоболорун талкуулоо менен токтом долбоорун кабыл алуу;

3) токтом долбоорун биринчи окулушта эле кабыл алуу жана айтылган сунуштарды жана эскертүүлөрдү эсепке алуу менен анын үстүндө иштөөнү улантуу.

12.10. Токтом долбоорун анын жоболорун талкулоо менен кароодо талкуулануучу жана добуш берүүгө коюлуучу жазуу түрүндө келген сунуштар угулат.

Кабыл алынбаган сунуштар шаардык кеңештин жооптуу туруктуу комиссиясына жеткире иштөөгө жөнөтүлөт, эгер ал буга кошулбаса, ал өзүнүн сунушун берет.

Добуш берүүгө депутаттардын сунуштары биринчи коюлат, андан кийин туруктуу комиссиянын сунуштары. Эгер шаардык кеңеш бир да сунушту жактырбаса, пункт кабыл алынган жок деп эсептелинет.

12.11. Токтомдо аны ишке ашыруунун тартиби белгиленет, тактап айтканда:

1) мөөнөттөр такталат жана пункттары же токтомду толук ишке киргизүүнүн ыкмасы аныкталат;

2) мыйзамсыз актылар боюнча органдарга жана кызматтык жактарга айкын тапшырмалар берилет, ченемдик укуктук актыларды жакшыртуу, аларды кабыл алынган токтомго ылайык келтирүү үчүн мөөнөттөр аныкталат.

12.12. Шаардык кеңештин ар бир токтомунда жана чечиминде аны контролдогон жак (шаардык кеңештин түзүмдүк калыптануусу) көрсөтүлөт.

Контролдоонун максаты документтин жоболорун ишке ашыруунун натыйжалуулугунун деңгээлин, аларды аткарууну кыйындаткан себептерди, аткарууга жолтоо болгон белгилүү жактарды (органды) аныктоо, аларды жоопкерчиликке тартуу, ошондой эле документтин жоболорун сот тартибинде аткарууну камсыздоо зарылдыгы болуп саналат. Саналган ыйгарым укуктарды аткаруу үчүн шаардык кеңеш контролдоону жүктөгөн жактан (орган) эч кандай атайын ишеним кат талап кылынбайт.

Токтомдун же чечимдин тапшырма берүү пунктунда аткаруучу (бирөө же бир нече) же шаардык кеңештин түзүмдүк калыптануусу жана эреже катары аткаруу мөөнөтү көрсөтүлөт.

12.13. Токтомду аткаруунун жүрүшү жөнүндө билдирүү угулгандан кийин шаардык кеңеш төмөнкүлөргө укуктуу:

- аткарылган катары токтомду контролдон алып салууга;

- аткарылган катары токтомдун кээ бир пункттарын контролдон алып салууга;

- контролдук ыйгарым укуктарды узартууга;

- контролдук ыйгарым укуктарды башка жакка же органга жүктөөгө;

- токтомду жокко чыгарууга;

- кошумча токтом кабыл алууга.

12.15. Сессиянын протоколунда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

- сессияны өткөрүүнүн датасы, орду, шаардык кеңештин чакырылышынын жылы, сессиянын катар номери;

- шаардык кеңешке белгиленген депутаттардын саны, шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саны жана сессияга катышкан депутаттардын саны;

- сессиянын күн тартибини маселеси жана баяндамачынын (кошумча баяндамачынын) аты-жөнү;

- сессияда сөз сүйлөгөндөрдүн тизмеси;

- добуш берүүнүн жыйынтыгы;

- сессиянын жүрүшүндө көрсөтүлгөн кошумча материалдар.

Депутаттардын аты-жөнү алардын шайлоо округун көрсөтүү менен, ал эми башка жактардын аты-жөнү кызматы жана иш ордун көрсөтүү менен коштолот.

12.16. Сессиянын протоколу сессия аяктагандан кийин  3 күндүн ичинде жол жоболоштурулат жана шаардык кеңештин төрагасы менен кол коюлат. Шаардык кеңештин сессиянын токтомдорун жеткире иштөө үчүн сессиялардын протоколдорунун көчүрмөсү бир жумалык мөөнөттө жол жоболоштурулат.

12.17. Протоколдун түп нускасы шаардык кеңештин аппаратынын жооптуу катчысына сактоого берилет. Депутаттын суранычы боюнча аппарат ага протоколдун көчүрмөсүн берет.

12.18. Депутаттарды табелдик каттоо баракчалары шаардык кеңештин аппаратында сакталат.

Негиз кылып алынган документтердин долбоорлорунун түп нускасы жана ага киргизилген өзгөртүүлөр Кара-Суу шаардык кеңешинде сакталат.

12.19. Документ кабыл алынгандан кийин Кара-Суу шаардык кеңешинин кызматкерлери тарабынан документтин долбоорунун аткаруучусу менен биргеликте документтин долбоорун бир жумалык мөөнөттө жол жоболоштурулат. Каралган документтин текстине сунуш киргизген депутаттардын визасынан кийин шаардык кеңештин сессиясынын токтому шаардык кеңештин төрагасы тарабынан кол коюлат.

12.20. Шаардык кеңештин сессиясында кабыл алынган укуктук-ченемдик актылар кабыл алынгандан кийин 3 күндүк мөөнөттө шаардык кеңештин аппараты тарабынан туруктуу комиссиялардын төрагаларына, шаардын мэрине, документтин жооптуу аткаруучусу түзгөн тизмеге ылайык жана башкаларга жөнөтүлөт.

 

13-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессияларын өткөрүү тартиби

13.1. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессиясы шаардык кеңештин төрагасы тарабынан кварталына, кеминде бир жолу  чакырылат. Сессиянын чакырылышы туралуу маалымат депутаттарга бир жума мурун жеткирилет. Жергиликтүү кеңештин жыйналышы депутаттардын жалпы санынын кеминде жарымы катышса, укук ченемдүү болот.  Сессияда карала турган маселелер  инициаторлор тарабынан сессиянын башталышына 20 күндөн кеч эмес билдирилет.

Белгиленген мөөнөттө чакырыла турган Кара-Суу шаардык кеңешинин сессияларынан сырткары кезексиз сессиялар да өткөрүлүшү мүмкүн.

    Сессияда карала турган маселелер шаардык кеңештин төрагасы, туруктуу комиссия, фракциялар, шаардын мэри тарабынан киргизилиши мүмкүн.

Шаардык  кеңеш, эгерде каралуучу маселе мыйзамдарга ылайык мамлекеттик сырга таандык болсо, жабык сессияны өткөрүү жөнүндө чечим кабыл ала алат.

13.2. Жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи сессиясы мурдагы чакырылган кеңештин төрагасы тарабынан жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары аныкталгандан кийин эки жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат. Жергиликтүү кеңештин биринчи сессиясын шаардык  кеңештин курагы боюнча улуу депутаты ачат.

13.3. Шаардык кеңештин  аппаратынын кызматкерлери шаардык кеңештин сессиясынын ишин уюштуруучулук - техникалык  жактан камсыз кылат.

- кезектеги сессиянын күн тартибиндеги маселелердин документтеринин  долбоорлору жана башка керектүү малымааттар менен депутаттарды сессиянын башталышына 10 күн калганга чейин камсыз кылышат;

-сессияга даярдоо маселелеринде жардам көрсөтөт, анын ичинде шаардык кеңештин депутаттарынын  заманбап өз ара мамилесин уюштуруу жолу менен;

- шаардык кеңештин депутаттарынын сунушу боюнча сессияда каралуучу маселелерди талкуулоого зарыл болгон жактарды шаардык кеңештин сессиясына чакырат;

- депутаттарды каттоо жүргүзөт;

- төрагалыкка сессияны өткөрүүгө жардам берет;

- шаардык кеңеш кабыл алган документтерди жол жоболоштурат жана аларды чыгарат;

13.4. Шаардык кеңештин сессиясы үчүн материалдарды таркатуу шаардык кеңештин төрагасынын, анын орун басарынын же сессияда төрагалык кылган депутаттын визасы менен гана жүргүзүлөт.

13.5. Шаардык кеңештин сессиялары (күн тартибинин өзүнчө маселерин кароо) жабык өтүшү мүмкүн. Бул учурда ( күн тартибинин маселелерин жабык кароо) сессия шаардык кеңештин сессиясынын жабык сессияларды өткөрүү жөнүндө (күн тартибинин маселерин жабык кароо) чечимине ылайык өткөрүлөт.

13.6. Сессияга катышкан шаардык кеңештин депутаттарынын саны каттоонун жыйынтыгы боюнча гана аныкталат.

13.7. Бир жылдын ичинде жүйөөлүү себептерсиз сессияга катышпаган депутаттардын тизмеси шаардык кеңештин чечими менен жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыялоо үчүн берилиши мүмкүн.

Шаардык кеңештин сессияларын бир жылдын ичинде жүйөөлүү себептерсиз дайыма калтырганы, ошондой эле шаардык кеңештин чечимдерин жана тапшырмаларын аткарбаганы үчүн кеңештин депутаттары жалпы сандын көпчүлүк добушу менен шаардык кеңештин депутатын чакыртып алуу маселесин көтөрүүгө укуктуу.

Депутаттын шаардык кеңештин сессиясын калтыруунун жүйөөлүү себептери документ менен тастыкталган оору, иш сапар, өргүү жана башка жүйөөлүү себептер эсептелинет.

13.8. Шаардык кеңештин протоколдук чечими менен шаардык кеңештин сессиясынын жумушчу органдары (катчылык, эсептөө комиссиясы, зарыл учурларда башка комиссиялар) түзүлөт.

13.9. Шаардык кеңештин сессиясынын күн тартибинде бүгүнкү күндө сессиянын күн тартибинин кезектеги маселери жана аларды кароо тартиби камтылышы керек.

13.10. Шаардык кеңештин төрагасы шаардык кеңештин аппараты менен бирге даярдаган шаардык кеңештин кезектеги сессиясынын күн тартибин долбоору депутаттарга таркатылат.

13.11. Шаардык кеңештин кезектеги сессиясынын күн тартиби шаардык кеңештин аппараты тарабынан кезектеги сессиянын башталышына эки жума калганда кечиктирилбестен, шаардык кеңештин аппаратынын сунуштарын эсепке алуу менен жана ушул Регламентке ылайык аныкталат.

Муну менен бирге шаардык кеңештин аппараты шаардык кеңештин кезектеги сессиясына он күн калганда кечиктирилбестен (эгер ушул Регламентте башка каралбаса) бардык депутаттарга кезетеги сессиянын күн тартибинин долбоорун жана маселелерди кароо үчүн зарыл болгон материалдарды жеткирет.

Кезексиз сессия өткөрүү учурунда күн тартибинин долбоору жана маселелерди кароо үчүн зарыл болгон материалдар депутаттарга сессиянын алдында каттооо жүргүзүүдө таратылат.

13.12. Шаардык кеңештин сессиясын сессияда төрагалык кылган алып барат. Сессиядагы төрагалык кылган шаардык кеңештин төрагасы болуп саналат. Ал жогунда сессияда төраганын орун басары, төраганын орун басары тапшырган же шаардык кеңештин протоколдук чечими менен башка депутат (өзүнөн өзү баш тартпаган) төрагалык кылат.

Сессияда төрагалык кылган ал баяндамачы (кошумча баяндамачы) болгон маселени кароодо сессияны алып барууну өткөрүп берүүсү керек.

13.13. Шаардык кеңештин сессиясында төрагалык кылган төмөнкүлөргө укуктуу:

- эгер сөз сүйлөп жаткан Регламентти бузса, күн тартибинен тышкары сөз сүйлөсө, жүрүшү-туруш этика эрежелерин сактабаса, ага сөз берилбейт;

- шаардык кеңештин аппаратынын кызматкерин сессиянын өтүшүн камсыздоого чакырууга;

- депутаттарга жана кызматтык жактарга маалым кат алуу үчүн кайрылууга;

- пландалбаган кайым айтыштарды токтотууга;

- депутатты тартипке чакыруу, азыркы Регламенттин жоболоруна ылайык депутатка сөгүш берүүнү шаардык кеңешке сунуштоого;

- сессиянын жыйындар залында өзгөчө жагдайлар пайда болгон учурда, ошондой эле коомдук тартип одоно бузулганда сессияны токтотууга;

13.14. Шаардык кеңештин сессиясынын учурунда төрагалыктын уруксатсыз сессияда бир да сессиянын катышуучусунун сөз сүйлөө мүмкүнчүлүгү жок.

13.15.  Шаардык кеңештин сессиясында төрагалык кылган төмөнкүлөргө милдеттүү:

- Регламентти сактоого жана сессиянын күн тартибин карманууга;

- сессияда депутаттардын укукгун сактоону камсыздоого;

- сессиянын жыйындар залында тартипти сактоону камсыздоону;

- сөз сүйлөөгө регламенттин убактысын сактоого, сөз сүйлөп жатканга белгиленген убакыттын өтүшү тууралуу өз убагында эскертүүгө контрол жүргүзүүгө;

- бардык келип түшкөн сунуштарды белгилөө жана келип түшкөн тартиби боюнча добушка коюуга, добуш берүүнүн жыйынтыгын билдирүүгө;

- кезеги менен сөз берүүгө;

- сессиянын өткөрүүнүн тартиби боюнча депутаттардын сунуштарын угууга (окуу) жана добушка кезексиз коюуга, анын ичинде өзүнүн альтернативалуу сунуштарын;

- сессиянын катышуучуларына сый-урмат көрсөтүүгө, сессиянын катышуучуларынын сөз сүйлөгөндөрүнө жеке эскертүү жана баа берүүдөн өзүн өзү тыюуга, сөз сүйлөөдөн кийин түшүндүрмө берүүгө;

- эреже жана жол жобо боюнча комиссиянын өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүн жана түшүндүрмөлөрүн эске алууга;

- аталыш боюнча добуш берүүгө коюлган сунуштарды редакциялоого жана аталыш боюнча добуш берүүнүн бланктарын толтурууну жектектөөгө.

 

14- глава. Депутаттык мандат

 1. Депутаттык мандат төш белги жана борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы кол койгон күбөлүк менен ырасталат.
 2. Депутаттык мандаты колдонуу төмөндөгүдөй төмөндөгүдөй учурларда токтотулушу мүмкүн:

1) анын депутаттык ыйгарым укуктарын тапшыруу же фракциядан чыгуу жөнүндө жазуу жүзүндө арыз берүүсү;

2) Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгышы, жарандыгын жоготуусу, башка жарандыгынын бар экендиги тууралуу фактынын айкындалышы, же болбосо башка жарандыкты кабыл алышы;

3) депутаттык ыйгарым укуктарын аткаруусуна сыйышпаган башка ишке өтүшү же мындай иштен кетпеши;

4) башка кеңештин депутаты болуп шайланышы;

5) тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин жергиликтүү коомдоштугунда депутаттын мүчөлүгүнүн токтотулушу;

6) шайлоонун жараксыз деп таанылышы;

7) туруктуу жашоо үчүн Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары чыгып кетиши;

8) сот тарабынан депутаттын аракетке жөндөмсүз же дайынсыз жоголду деп таанылышы, ошондой эле өлдү деп жарыяланышы;

9) ага карата соттун айыптоо өкүмүнүн мыйзамдуу күчүнө кириши;

10) жүйөлүү себептерсиз жергиликтүү кеңештин жыйналыштарында бир жыл ичинде эки жолудан ашык катышпоосу;

11) депутаттын өлүмү.

 • Кеңеш таркатылганда.

 

 

 

15-глава. Добуш берүү жана чечим кабыл алуу тартиби

15.1. Ушул Регламентте добуш берүүнүн жыйынтыгын аныктоо үчүн пайдалануучу төмөнкү түшүнүктөр колдонулат:

 - шаардык кеңештин депуттарынын жалпы саны Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамы менен аныкталат.

 - отурумда катышкандардын саны – добуш берүүнүн алдындагы акыркы каттоо учурунда катталган шаардык кеңештин депутаттарынын саны.

15.2. Шаардык кеңеш чечимдерди сессияда ачык же жашыруун добуш берүү жолу менен кабыл алат.

Ушул Регламентте белгиленген добуш берүүнүн түрүн өзгөртүү тууралуу шаардык кеңештин чечими шаардык кеңештин шайланган депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

Бардык маселелер боюнча добуш берүү шаардык кеңештин отурумунун протоколуна киргизилет.

15.3. Бир маселе боюнча добуш берүүдө, чечим чыгарууга «Макул»  «Каршы» же Чечим кабыл алууда калыс калуу»  добушун берүү менен шаардык кеңештин депутаты бир добушка ээ.

15.4. Ачык добуш берүүнүн алдында төрагалык сессияда добуш берүүгө канча сунуш коюларын, канчалык көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алынарын (шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынан, сессияда катышкан депутаттардын санынан) билдирет. Добуш берүү жарыялангандан кийин аны бузууга эч кимдин укугу жок.

Добуштарды эсептөөдөн кийин сессиядагы төрагалык чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын (четке кагылгандыгын) билдирет.

Кворум жок болсо, сессиядагы төрагалык добуш берүүнү шаардык кеңештин сессиясынын кийинки отурумуна жылдырылат.

15.5. Жашырын добуш берүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

Жашырын добуш берүү бюллетендерди пайдалануу менен жүрүзүлөт.

Жашырын добуш берүүнү өткөрүү жана анын жыйынтыктарын аныктоо үчүн шаардык кеңеш шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен эсептөө комиссиясынын курамын аныктайт. Шайлоочу органдардын курамына көрсөтүлгөн депутаттар эсептөө комиссиясынын курамындагы өзүнүн ишин добуш берүү учурунда токтото турушат.

Эсептөө комиссиясы өзүнүн курамынан комиссиянын төрагасын жана катчысын шайлайт. Эсептөө комиссиясы өзүнүн чечимдерин өзүнүн мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алат.

Жашырын добуш берүү үчүн бюллетендер эсептөө комиссиясынын сунушу жана шаардык кеңештин чечими менен бекитилген формада жана санда шаардык кеңештин депутаттарынын тийиштүү саны боюнча эсептөө комиссиясынын контролунда даярдалат. Добуш берүү бюллетендеринде чечимдин долбоору боюнча «Макул»,  «Каршы» жооптордун түрлөрү каралышы керек. Эсептөө комиссиясында калган бюллетендер эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн катышуусунда анын төрагасы тарабынан жок кылынат. Добуш берүүнүн убактысы жана орду. Аны өткөрүү тартиби ушул Регламентке ылайык эсептөө комиссия тарабынан белгиленет жана эсептөө комиссиясынын төрагасы тарабынан жарыяланат.

15.6. Шаардык кеңештин ар бир депутатына анын депутаттык күбөлүгүнүн көрсөтүүсүндө депутаттардын тизмесине ылайык, жашырын добуш берүү үчүн бир бюллетен берилет, ал жөнүндө депутат көрсөтүлгөн тизмедеги аты-жөнүнүн тушуна кол коет. Ар бир бюллетендин арткы бети эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү менен кол коюулууга тийиш.

Жашырын добуш берүү үчүн бюллетен эсептөө комиссиясы печаттаган атайын ящикке салынат.

Эсептөө комиссиясы депутаттардын жашырын оюун билдирүүгө шарттарды түзүп берүүгө милдеттүү.

Депутаттардын добушун эсептөөдө белгисиз түрдөгү, депутаттардын ою аныкталбаган бюллетендер жараксыз деп эсептелинет. Добуштарды эсептөөдө бюллетенге кошумча киргизүү эсептелбейт.

Жашырын добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча эсептөө комиссиясы протокол түзөт, ага эсептөө комиссиясынын бардык мүчөлөрү менен кол коюлат. Эсептөө коммисиясынын төрагасынын баяндамасынын негизинде сессиянын төрагалыгы чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын жарыялайт. Жашырын добуш берүүнүн жыйынтыгы Кара-Суу шаардык кеңешинин токтому менен жол жоболоштурулат.

Добуш берүүнүн жүрүшүндө каталыктар аныкталса, шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саныны көпүлүк добуштун чечими менен добуш берүү кайрадан өткөрүлөт.

15.7. Тартиптик маселелер боюнча чечим добуш берүүдө катышкан депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат, эгер ушул Регламентте башка тартип каралбаса.

15.8.Добушка коюулуучу сунуштар жана оңдоолор жарыяланат жана алардын демилгечилери аталат.

 

16-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин сессияларынын отурумдарынын  протоколдору жана стенограммалары

16.1. Шаардык кеңештин сеесияларында протокол жүргүзүлөт. Ссессиялардын отурумдардын протоколдорун жол жоболоштуруу шаардык кеңештин аппараты тарабынан жүргүзүлөт. Шаардык кеңештин отурумдарынын протоколдоруна төмөнкүлөр чагылдырылат: отурумду өткөрүү датасы, убактысы, орду, отурумда катышкан депутаттардын саны, сессиянын күн тартибиндеги маселелер, бул сессия үчүн депутаттардын арасына таркатылган документтердин аталышы жана редакциясы, сессиянын төрагалыгынын жана сөз сүйлөөчүлөрдүн аты-жөнү,  добушка коюлган бардык маселелер жана сунуштар, алардын чечилиши, добуш берүүнүн жыйынтыктары жана кабыл алынган чечимдер.

Протокол сессиянын отурумунун төрагалыгы менен кол коюлат.

16.2. Шаардык кеңештин сессиясында стенограмма үчүн жазуу жүргүзүлөт. Стенограмманы шаардык кеңештин аппараты жүргүзөт. Сессиянын ачык отурумунун стенограммасы атайын чыгарылыш менен жарыяланышы мүмкүн.

Сессиянын стенограммасы талкуунун жана чечимдердин кабыл алуунун жүрүшүн, ошондой эл сессиянын отурумун өткөрүүнүн датасы, убактысы жана орду; күн тартибин; сессиянын төрагалыгынын аты-жөнүн толук чагылдырыш керек.

 

17-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин ченемдик укуктук актылары.

17.1. Шаардык кеңештин ченемдик укутук актылары токтом түрүндө кабыл алынат.

17.2. Шаардык кеңештин токтомдору сессияда шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат, ушул Регламентте каралган учурлардан башкасы.

17.3. Шаардык кеңештин токтомдору шаардык кеңештин төрагасы тарабынан кол коюлат. Шаардык кеңештин төрагасы жок болгон учурларда, шаардык кеңештин токтомдоруна, арыздарына жана кайрылууларына шаардык кеңештин төрагасынын орун басары кол коет.

17.4. Шаардык кеңештин уюштуруунун башка маселелерин кароонун жыйынтыгы, эгер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Регламентте аларды жол жоболоштуруунун тартиби белгиленбесе, токтом менен жол жоболоштурултат.

 

V БӨЛҮМ. Кара-Суу шаардык кеңешинин  регламенти

 

18-глава. Кара-Суу шаардык кеңешинин регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тартиби

18.1. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары жана депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен киргизилген Кара-Суу шаардык кеңешинин Регламентине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу сунуштарды шаардык кеңештин сессиясынын күн тартибине киргизилет жана биринчи кезекте каралат.

18.2. Шаардык кеңештин Регламентинин жоболорун түшүндүрүү жана анын сакталышын контролдоо шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын бирине жүктөлөт. Шаардык кеңештин Регламентинин жоболорун түшүндүрүү шаардык кеңештин сессияларында берилет жана зарыл учурда шаардык кеңештин токтому менен бекитилиши мүмкүн.

18.3. Шаардык кеңештин Регламенттин бузуу менен кабыл алынган чечимдер аларды кабыл алган учурдан тартып жараксыз деп эсептелинет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка жарыяланды: 2021-жылдын 7-декабры 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

3-декабрь   2021 – жыл                   № 15/1                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын орун басары                                                           В.Орозмаматова

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

3-декабрь   2021 – жыл                   № 15/2                           Кара-Суу шаары

 

2021-жылга карата шаардын бюджетине  түшкөн 3400,0 миң сом кошумча киреше  жөнүндө

 

Кара - Суу шаарынын  бюджетине 2021-жылга карата түшкөн 3400,0 миң сом кошумча кирешени каржылоо сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 2021-жылга карата шаардын бюджетине түшкөн 3400,0 миң сом кошумча киреше төмөндөгү иштерге каржылансын:

- Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багын реконструкциялоо үчүн 508,5 миң сом;

 • жеңилдиктер үчүн 100,0 миң сом;
 • аппарат кызматкерлеринин айлыгына - соц фонд, киреше салыгын төлөө боюнча карызды төлөөгө 200,0 миң сом;
 • Шарихан-Сай каналынын жээгиндеги ички көчөнү тегиздөөгө шагыл төшөө үчүн 250,0 миң сом;
 • түнкү жарыткычтардын электр энергиясына карыз төлөмдөрү үчүн 370,0 миң сом;
 • спорт жана маданиятка 100,0 миң сом;
 • департаменттин кызматтык авто унаасын оңдоого 30,0 миң сом;
 • жасатылган архитектуралык долбоорлордун карызы үчүн 300,0 миң сом;
 • шаардагы мектепке чейинки мекелерине жуучу каражаттарды сатып алууга 56,0 миң сомдон, жалпысы 168,0 миң сом;
 • 30 даана түнкү жарыткычтарды орнотууга 73,5 миң;
 • атайын техника сатып алууга 1300,0 миң сом.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын орун басары                                                           В.Орозмаматова

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

3-декабрь   2021 – жыл                   № 15/3                           Кара-Суу шаары

 

Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багын иретке келтирүү  жөнүндө

 

Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын төрттөн бир бөлүгүн иретке келтирүү маселесин  карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багынын төрттөн бир бөлүгүн иретке келтирүү максатында коомдук алдын алуу борборунун имаратынын арткы тарабында жапайы, чытырман өсүп турган дарактарды алып ордуна жаңы декоративдүү көчөттөрдү тигүүгө мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын орун басары                                                           В.Орозмаматова

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

3-декабрь   2021 – жыл                   № 15/4                          Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2021-жылдын 5-ноябрындагы

№1-44-3289-21 ченемдик укуктук актыны бузууларды четтетүү жөнүндө сунуштамасы жөнүндө

 

Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2021-жылдын 5-ноябрындагы №1-44-3289-21 ченемдик укуктук актыны бузууларды четтетүү жөнүндө сунуштамасын  карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу райондук прокуратурасынын 2021-жылдын 5-ноябрындагы №1-44-3289-21 ченемдик укуктук актыны бузууларды четтетүү жөнүндө сунуштамасында көрсөтүлгөн декларация тапшырбаган жана маалыматтарды толук көрсөтпөгөн депутаттар өз мөөнөтүндө, маалыматтарды толук камтуу менен декларация тапшыруу жагы милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

төрагасынын орун басары                                                           В.Орозмаматова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сайтка жарыяланды: 2021-жылдын 12-августу 

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/1                            Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2021-жылдын биринчи жарым жылдыгында социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

       2. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/2                           Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарында айрым курулуш, оңдоп түзөө иштерин текшерүү үчүн комиссия түзүү жөнүндө

 

Кара - Суу шаарында 2019-жылы  Нариман көчөсүнө асфальт төшөө,  Терешкова, Умаров, Панфилов көчөлөрүнө латок коюу иштери тендерден өткөрүлүп, аягына толук чыкпай калгандыгынын себебин жана  2021-жылы Нариман, Улуков, Бейшеналиева көчөлөрүнө асфальт төшөөгө, көрктөндүрүүгө, түнкү жарыктандырууга каржыланган акча каражатын жана аткарылган иштердин көлөмүн, сапатын текшерүү сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара - Суу шаарында 2019-жылы Нариман көчөсүнө асфальт төшөө, Терешкова, Умаров, Панфилов көчөлөрүнө латок коюу иштери тендерден өткөрүлүп, аягына толук чыкпай калгандыгынын себебин жана  2021-жылы Нариман, Улуков, Бейшеналиева көчөлөрүнө асфальт төшөөгө, көрктөндүрүүгө, түнкү жарыктандырууга каржыланган акча каражатын жана аткарылган иштердин көлөмүн, сапатын текшерүү үчүн төмөнкү курамда бекитилсин:

1.

А.Назаров -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, комиссиянын төрагасы;

Мүчөлөрү:

2.

Ш.Турсуналиев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

3.

М.Турдиев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

4.

Р.Таиров -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

5.

К.Шакеева -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

6.

С.Кокоев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты

7.

Ж.Полотов -

Шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин директору

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/3                           Кара-Суу шаары

 

Ошоблжилкоммунсоюз жылуулук менен камсыздоо ишканасынын Кара-Суу шаарындагы от казандарын Кара-Суу шаар мэриясынын балансына өткөрүү жөнүндө

 

Ошоблжилкоммунсоюз жылуулук менен камсыздоо ишканасынын Кара-Суу шаарындагы от казандарын Кара-Суу шаар мэриясынын балансына өткөрүү сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Ошоблжилкоммунсоюз жылуулук менен камсыздоо ишканасынын Кара-Суу шаарындагы от казандары Кара-Суу шаар мэриясынын балансына өткөрүлсүн.

 

 1. Шаар мэриясы от казандарды баланска өткөрүп алуу боюнча мыйзам чегинде иштерди алып барсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/4                           Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы Ленин көчөсүндөгү автоунааларды иретке келтирүү, көчөнүн санитардык абалын жакшыртуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарындагы Ленинкөчөсүндөгү автоунааларды иретке келтирүү, көчөнүн санитардык абалын жакшыртуу максатында жеке же юридикалык жактарга аукцион аркылуу ижарага берүү  сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы Ленин көчөсүндөгү автоунааларды иретке келтирүү, көчөнүн санитардык абалын жакшыртуу максатында автомобиль жолдорунун өндүрүштүк-тилкелик башкармалыгы менен келишимдин негизинде, мыйзам чегинде жеке же юридикалык жактарга аукцион аркылуу ижарага берилсин.

 

 1. Шаар мэриясы аукцион аркылуу ижарага берүүнүн мыйзамдуулугун карап чыгып, тийиштүү тараптар менен биргеликте иштер алынып барылсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/5                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарындагы мектепке чейинки мекелеринде тарбияланган балдардын ата-энелеринин жыйынынын чечиминин бекитип берүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаарындагы мектепке чейинки мекелерде тарбияланган балдардын тамак ашы үчүн ата-энелерден алынуучу сумманы 60 сомго жогорулатуу боюнча ата-энелер жыйынынын чечиминин бекитип берүү сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы мектепке чейинки мекелерде тарбияланган балдардын тамак ашы \ч\н ата-энелерден алынуучу сумманы 60 сомго жогорулатуу боюнча ата-энелер жыйынынын чечими бекитилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө  шаардык кеңештин социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча  туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/6                            Кара-Суу шаары

 

Кыргыз  Республикасынын  Эсептөө  палатасынын  Ош  шаары, Ош,  Жалал – Абад  жана  Баткен  областары  боюнча  аймактык  бөлүнүшүнүн  жазма  буйруктары  жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн Кара-Суу шаар мэриясынын, муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин, “Кара-Суу Ак-Мээнет” ачык акционердик коомунун, “Кара-Суу Таза-Суу” муниципалдык ишканасынын 2019-жылдын 1-январынан 2020-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгында бюджеттин түзүлүшүнө жана аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча  түзүлгөн отчеттор жана жазма буйруктарынын карап   жана   талкуулап   Кара-Суу  шаардык   кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 1. Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Ош шаары, Ош, Жалал-Абад жана Баткен областары боюнча аймактык бөлүнүшүнүн Кара-Суу шаар мэриясынын, муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин, “Кара-Суу Ак-Мээнет” ачык акционердик коомунун, “Кара-Суу Таза-Суу” муниципалдык ишканасынын 2019-жылдын 1-январынан 2020-жылдын 31-декабрына карата мезгил аралыгында бюджеттин түзүлүшүнө жана аткарылышына жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгы боюнча түзүлгөн отчеттор жана жазма буйруктарында  көрсөтүлгөн  финансылык  тартип  бузууларды жоюу жана финансылык тартип  бузууларга жол койгон   кызматкерлерге  чара  көрүү жагы Кара-Суу шаар мэриясына  тапшырылсын. 
 2. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/7                            Кара-Суу шаары

 

 

““Кара-Суу шаарынын Ардактуу Атуулу” наамын ыйгаруу жөнүндө”

 

Кара-Суу райондук балдар спорт мектебинин сунушунун негизинде Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, шаардагы “Манас” стадионунун директору Турдиев Маруфжан Розиевичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу маселесин карап жана талкуулап  шаардык кеңеш

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, шаардагы “Манас” стадионунун директору Турдиев Маруфжан Розиевичке  “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамы ыйгарылсын.

 

 1. “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу боюнча күбөлүк жана төш белгисин даярдап тапшыруу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кенешинин тийиштүү туруктуу комиссияларына милдеттендирилсин.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

2-август   2021 – жыл                   № 14/8                            Кара-Суу шаары

 

 

““Кара-Суу шаарынын Ардактуу Атуулу” наамын ыйгаруу жөнүндө”

 

“КСДП патиясынын шаардагы фракциясынын сунушунун негизинде Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, шаардагы “Ал Хидая” мечитинин имамы Юсупов Зияидин Джалоловичке  “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу маселесин карап жана талкуулап  шаардык кеңеш

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты, шаардагы “Ал Хидая” мечитинин имамы Юсупов Зияидин Джалоловичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамы ыйгарылсын.

 

 1. “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу боюнча күбөлүк жана төш белгисин даярдап тапшыруу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кенешинин тийиштүү туруктуу комиссияларына милдеттендирилсин.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Сайтка жарыяланды: 2021-жылдын 05-февралы 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII

 

  СЕССИЯСЫНЫН ТОКТОМДОРУ

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/1                            Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарынын 2020-жыл ичинде социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча шаар мэринин отчету жөнүндө

 

 Кара-Суу шаарынын 2020-жылы социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын 2020-жылы социалдык-экономикалык өнүгүүсү боюнча Кара-Суу шаар мэриясынын аткарган иштери “Канааттандырарлык” деп табылсын.

 

 1. Бул  токтомдун аткарылышы шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/2                            Кара-Суу шаары

 

 

Кара - Суу шаарынын  2021-жылга  бюджетин  бекитүү  жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексин жетекчиликке алып  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара - Суу шаарынын 2021-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча  67479,1  миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде: 8100,0 миң сом – атайын каражат.
 2. 2. Кара - Суу шаарынын  2021-жылга карата бюджетинин  киреше бөлүгү тиркемелерде көрсөтүлгөн булактар боюнча  түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.
 3. 2021-жылга карата чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чегинде жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна  төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

 1) Чыгашалардын  корголгон статьялары бюджеттик мекемелердин штаттык  санындагы бош кызмат орундарына жана  ченемдик укуктук актыларды  кабыл алууга байланыштуу  азайтылышы мүмкүн;

2) Бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жана чыгашалардын статьяларынын  максаттуу  пайдаланылышы  үчүн жоопкерчилик шаар мэрине, бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт.

 1.   2020-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар  2021-жылга карата бюджетте каралган ассигнованиелердин эсебинен жана анын чегинде гана компенсациялана тургандыгы белгиленсин.
 2. Кара - Суу шаары боюнча жүгүртүүдөгү  кассалык  накталай акча  2021-жылдын 1-январына карата 10,0 миң сом  суммасында бекитилсин.
 3. Ар кандай салыктар жана жыйымдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан салынган айып акылар, жерди жана мүлктү ижаралоо үчүн төлөмдөр, түшкөн салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр -  100% шаардык бюджетте  калат. Шаар мэриясына жана бюджеттик мекеме жетекчилерине атайын каражаттарды  казыналык системадан сырткары пайдалануусуна тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы шаардык бюджеттин кирешесине алынып коюулары эскертилсин.
 4. Тармактар боюнча чыгымдар төмөнкүдөй  бекитилсин:

1) Башкаруу  аппаратын  кармоонун чыгымдары  9929,5 миң сом, анын  ичинен:

         2) шаардык кенешинин айлык акы 1034,5 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  153,0 миң  сом. 

         3)  шаар мэриясынын  айлык акы 5078,0 миң сом,   соцфондко  чегерүүлөр  751,0 миң сом, резерв фонду 593,0 миң сом.

         4) Шаардык  кенештин,  шаар  мэриясынын типтүү  түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун негизинде, муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин   типтүү  түзүмү жана штаттык саны тиркемеге ылайык бекитилсин;

         5)  Шаардын  муниципалдык  департаментинин  чыгымдары  19074,9  миң сом, анын ичинен 4673,3 миң сом 2020-жылдын калдыгы, айлык акы  3212,0 миң  сом, соцфондко  чегерүүлөр  520,0 миң сом, 2021-жылы оңдоп-түзөө жана курулуш иштерине 11002,9 миң сом.

         Аткарыла турган курулуш жана ремонттоо иштери:

Юбилейный кичи шаарчасынын кире беришиндеги жолдун эки жагына латок коюуга -                                                                                               945300

Нариман көчөсүнө асфальт төшөөгө  -                                        933195

Бейшеналиева көчөсүнө асфальт төшөөгө  -                               839813

Улуков көчөсүнө асфальт төшөөгө  -                                          1196233

Нурахунов көчөсүндөгү Шарихан-Сай тарапка кеткен тупик көчөгө жалпы асфальт төшөө                                                                                   800000

Ленин көчөсүндөгү бетондон курулган тосмолорду актап сырдоо, оңдоп түзөө иштери -                                                                                      150000

Нурахунов көчөсү, Султан Абад мааласи жалпы асфальт төшөө-     1500000

Г.Айтиев менен МЭЗ  көчөсүнүн кесилишкен жерине чейин темир жолго чейин латок коюу -                                                                 295569

Культурный көчөсүнө Навои көчөсүнө чейинки аралыкка жалпы асфальт төшөө                                                                                            1939144

Ош көчөсүнө жалпы асфальт төшөөгө  -                                              1003646

Л.Толстой көчөсүнө Хакимов көчөсүнө чейин латок коюуга    700000

Нурахунов, Космодемьянская, Орозбеков көчөлөрүнө шагыл төшөөгө 20000

2020-жылы жасалган долбоордук сметалык документ иштерине       150000

Ж.Бөкөнбаев эс алуу багын көрктөндүрүүгө                              350000

Шаарда 2021-жылы жүргүзүлө турган курулуш, оңдоо иштеринин долбоордук сметалык документтери Кара-Суу шаарынын шаар курулушу жана архитектура башкармалыгы менен макулдашуунун негизинде даярдалсын.

         6) Коммуналдык  тейлөөнүн  чыгымдары  18292,0 миң сом, анын ичинен айлык акы  888,0 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  154,0 миң сом, субцидиялар 14710,0 миң сом, мындан Ак-Мээнет АК ижара -9100,0 миң сом, Кара-Суу Таза-Суу мунуципалдык ишканасына-сууга материалдык жардам 600,0 миң сом, кредиттин пайыздык төлөмдөрүн төлөөгө 4800,0 миң сом, дем берүүчү грант үчүн 2540,0 миң сом;

         7) Спорт жана маданият тармагы 1500,0 миң сом.

         8) Манас стадионунун чыгымдары 487,0 миң сом, анын ичинен айлык акы 296,0 миң сом, соцфондко  чегерүүлөр  51,0 миң сом;

9)  16 кварталдык комитеттердин төрагаларынын, аксакалдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун төрагаларынын айлык акы 888,0 миң сом,  соцфондко  чегерүүлөр  153180 сом;

10) Мектепке чейинки мекемелеринин чыгымдары 6053,0 миң сом, анын ичинен тамак-аш сатып алууга 4083,0 миң сом;

         11) Билим  берүү мекемелеринин чыгымдары 6613,0 миң сом;

         12) Социалдык  коргоо тармагы  2103,0  миң сом

 1. Кара - Суу шаар мэриясы 2021–жыл ичинде жергиликтүү бюджетти аткарууда төмөндөгүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

    - эгерде бул шаардын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул токтомдо бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун  тиркемесине өзгөртүүлөргө;

    - керектүү учурларда бюджеттин чыгашалар бөлүгүнө киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу акча каражатын шаардык кенеште каралганга чейин шаардык Кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен иштетүүгө;

    - кирешелердин болжолдонгон кирешелеринин ашыкча түшүүлөрүнүн эсебинен шаардын жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн көбөйтүүнү карап чыгууга;

    - тиешелүү органдар тарабынан кабыл алган ченемдик актыларды кабыл алуудан келип чыгуучу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджети менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин өз ара эсептешүүлөрүнө тактоолорду киргизүүгө;

- бекитилген планга тактоонун негизинде өзгөртүү киргизүүгө

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011–жылдын 30– декабрындагы №767 жана 2006–жылдын 18-сентябрындагы №672 токтомдоруна ылайык менчик жеңил автоуналарын кызматтык максаттарга пайдалангандыгы үчүн шаардын вице - мэрине  сметада каралган күйүүчү майларды жана авто оңдоого кетүүчү чыгымдарга каражат бөлүп берилсин.
 2. Ушул токтом 2021-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

                             

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/3                            Кара-Суу шаары

 

 

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу шаары жана Түркия Республикасынын Карасу шаарынын ортосунда боордоштук байланыштарын түзүү жөнүндө протоколу боюнча

 

Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу шаары жана Түркия Республикасынын Карасу шаарынын ортосунда боордоштук байланыштарын түзүү жөнүндө протоколун   карап чыгып, талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кыргыз Республикасынын Ош облусу Кара-Суу шаары жана Түркия Республикасынын Карасу шаарынын ортосунда боордоштук байланыштарын түзүү жөнүндө протоколу бекитилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кенештин туруктуу комиссияларына жүктөлсүн.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                           Р.Х.Хатамов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/4                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаар мэриясынын жер комиссиясынын

курамын өзгөртүү жөнүндө

 

Кара - Суу шаар мэриясынын жер комиссиясынын курамын өзгөртүү жөнүндө сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясынын жер комиссиясы төмөнкү курамда бекитилсин:

1.

Ш.Осмоналиев -

Кара-Суу шаарынын вице-мэри, комиссиянын төрагасы;

2.

С.Исмаилов  -

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин директору, төраганын орун басары;

3.

П.Тыныбек уулу -

Кара-Суу шаар мэриясынын жетектөөчү адиси (юрист), комиссиянын катчысы

Мүчөлөрү:

4.

В.Орозмаматова -

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары;

5.

М.Исаков -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

6.

Ы.Чырмашев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

7.

Ш.Турсуналиев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

8.

А.Назаров -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

9.

Р.Таиров -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/5                            Кара-Суу шаары

 

Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын курамын өзгөртүү жөнүндө

 

Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясынын курамын өзгөртүү жөнүндө сунушун карап  жана  талкуулап  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Бузуулар жөнүндө иштерди кароо боюнча комиссиясы төмөнкү курамда бекитилсин:

1.

Ш.Осмоналиев -

Кара-Суу шаарынын вице-мэри, комиссиянын төрагасы;

2.

С.Исмаилов  -

Муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин директору, төраганын орун басары;

3.

П.Тыныбек уулу -

Кара-Суу шаар мэриясынын жетектөөчү адиси (юрист), комиссиянын катчысы

Мүчөлөрү:

4.

К.Коңуров -

Кара-Суу шаарынын шаар курулушу жана архитектура башкармалыгынын башчысы;

5.

М.Абакулов -

Коомдук алдын алуу борборунун төрагасы;

6.

Э.Кубатбек уулу -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

7.

З.Юсупов -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

8.

Ы.Чырмашев -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты;

9.

М.Исаков -

Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаты

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                            Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/6                            Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаар мэриясынын гендердик теңчилик,  зордук-зомбулукту алдын алуу боюнча иш планы жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын гендердик теңчилик,  зордук-зомбулукту алдын алуу боюнча иш-планын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясынын гендердик теңчилик, зордук-зомбулукту алдын алуу боюнча 2021-жылга иш-планы бекитилсин.

 

 1. Иш-планда көрсөтүлгөн иш-чаралар мөөнөтүндө, кынтыксыз аткарууга алынсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2021-жылдын 13-январындагы    

ХIII сессиясынын  №13/6 

токтому  менен  бекитилди

 

 

Кара-Суу шаар мэриясынын гендердик теңчилик, зордук-зомбулукту алдын алуу боюнча  иш план.

 

№№

Иш-чаралар   аталышы

Аткаруу мөөнөтү

Жооптуулар

1

2020-2021 жылдарга  Кара-Суу шаарында гендердик теңчиликке  жетишүү боюнча иш аракеттер планын  иштеп чыгуу жана бекитүү

IV –квартал  2021-жыл

1.Мэриянын социалдык маселелер боюнча  башкы адиси

2.Аксакалдар соту

3.Аялдар кеңеши

4.Участ. инспектор

5.Бей өкмөт уюмдар. өкүлү

6.жаштар комитети

7.Жергиликтү кеңеш депутат.(макулдугу  менен)     

2

Гендердик теңчилик , адам  зордук зомбулук башка учурларында алдын алуу, укугу    жөнүндө  эл арасында  түшүндүрүү  иштерин жүргүзүү

кв . сайын

бекитилген

график  негизинде

Башкы адис

3

Кара-Суу шаарында Нурахунов, Арашан көчөлөрүндө  гендердик теңчилик  иш-аркеттер  планыны негизинде  социалдык илктөө  жүргүзүү.(медициналык жана  юридикалык жардам көрсөтүү)

Февраль

2021

1.Мэрия (юрист

2.соц. адис

3.аксакалдар  соту

4.кв. ком.

5.аялдар  кеңеши

6.ГСВ

7.учаска. инспек.

4

- /й-бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандарга  социалдык колдоо көсөтүү

-/й-бүлөлүк зомбулуктан  жабыр таркандарга  юридикалык кеңештерди  уюштуруу,  алардын укуктарын  түшүндүрүү

 

Мэрия юристи

Аялдарт кеңеши

Аксакалдар соту

Учаскалык инспектор

5

Гендердик теңчилик, зордук зомбулукту  алдын алуу  иштери жөнүндө КААБ  то (ОПЦ) тун угуу.

Июль    2021-жыл

ОПЦ башчысы

6

Гендердик теңчилик боюнча  Кыргыз Республикасынын  програмасынын негизинде 16күндүк  акция өткөрүү  25-ноябрьдан 10-декабрына чейин

25-ноябрь

10-декабрь

Мэрия  тарбынан тиешелүү иштерин уюштуруу

7

«Нике»диний ырым-жырымын расмий каттоону  жүргүзүүдө  мыйзам бузууларды болтурбоо жөнүндө  шаардын аймагында диний  мекемелеринин  өкүлдөрү менен тегерек стол өткөрүү

Март 2021-жыл

1.Мэриянын социалдык маселелер боюнча  башкы адиси

2.Аксакалдар соту

3.Аялдар кеңеши

4.Участ. инспектор

5.Бей өкмөт уюмдар. өкүлү

6.жаштар комитети

7.Жергиликтү кеңеш депутат.(макулдугу  менен)     

8

Гендердик саясат, зордук зомбулукту алдын алуу маселелери  боюнча кабыл алынган  иш чаралар жөнүндө ОПЦ менен аялдар кеңешинин социалдык комиссияга , сесияга  киргизүү

 

1.Мэриянын социалдык маселелер боюнча  башкы адиси

2.Аксакалдар соту

3.Аялдар кеңеши

4.Участ. инспектор

5.Бей өкмөт уюмдар. өкүлү

6.жаштар комитети

7.Жергиликтү кеңеш депутат.(макулдугу  менен)     

9

Гендердик теңчилик, зордук зомбулукту алдын алуу  жөнүндө үгүт насаат жүргүзүү үчүн баннерлерди жасоо, брошураларды чыгаруу

 

1.Мэриянын социалдык маселелер боюнча  башкы адиси

2.Аксакалдар соту

3.Аялдар кеңеши

4.Участ. инспектор

5.Бей өкмөт уюмдар. өкүлү

6.жаштар комитети

7.Жергиликтү кеңеш депутат.(макулдугу  менен)     

 

 

Башкы адис                                                                                    Р.Джумашева

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/7                            Кара-Суу шаары

 

 

Аялдарга, балдарга жана эркектерге карата зомбулукту,

анын ичинен үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча

түзүлгөн комитеттеринин иш планы жөнүндө

 

Аялдарга, балдарга жана эркектерге карата зомбулукту, анын ичинен үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча түзүлгөн комитеттеринин иш-планын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Аялдарга, балдарга жана эркектерге карата зомбулукту, анын ичинен үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча түзүлгөн комитеттеринин 2021-жылга иш-планы бекитилсин.

 

 1. Иш-планда көрсөтүлгөн иш-чаралар мөөнөтүндө, кынтыксыз аткарууга алынсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2021-жылдын 13-январындагы    

ХIII сессиясынын  №13/7 

токтому  менен  бекитилди

 

Аялдарга, балдарга жана эркектерге карата зомбулукту, анын ичинен үй-бүлөлүк

зомбулуктун алдын алуу боюнча түзүлгөн комитеттеринин  иш-чаралаынын планы

 

Иш-чаралар

Максат

Мөөнөтү

Жооптуулар

 

Комитеттин ишмердиги жөнүндө маалыматтарды кварталдык комитеттеринин төрагаларынын арасында таратуу

Үй-бүлөлүк зомбулукту  төмөндөтүүгө, мажбурлоочу жана эрте никелешүүнү жоюуга багытталган, КР ӨЭА жөнүндө маалымдоо

2021-жылдын июль-август айлары

Комитеттин төрагасы

 

Гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулук  боюнча кайрылууларды эсепке алуу

Кайрылуучулардын маалыматтарын чогултуу

Кайрылган сайын

Комитеттин мүчөлөрү

 

Гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулук болгондугу жөнүндө   кайрылгандарга жардам көрсөтүү үчүн маалыматты берүү

Кайрылгандарга алардын укуктары жөнүндө маалымат берүү

Кайрылган сайын

Комитеттин мүчөлөрү

 

Үй-бүлөлүк зомбулук жасагандыгы боюнча каттоого алынган адамдар менен, милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлүнүн же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчүнүн  катышуусунда   алдын ала иштерди уюштуруу жана өткөрүү, маалыматтарды берүү

КРнын  «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» Мыйзамы, анын ичинде Оңдоп-түзөө программасы жана коргоо ордери бөлүгү боюнча маалыматтарды берүү

2021-жылдын июль-август айлары

Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү  

 

 

Аялдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун төрагаларын катышуусунда кайын энелер менен маалыматтык жолугушууну уюштуруу жана өткөрүү

Үй-бүлөлүк зомбулукту төмөндөтүүгө, мажбурлоочу жана эрте никелерди жоюуга багытталган, КРнын ӨЭА жөнүндө маалымдоо

Август -сентябрь айлары

Аялдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун мүчөсу,

 Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү  

 

Жаштардын же кыздардын катышуусу менен  «Футбол - үй-бүлөлүк зомбулукка каршы» футбол  жарышын уюштуруу жана өткөрүү

Үй-бүлөлүк зомбулукту төмөндөтүүгө,  мажбурлоочу жана эрте никелерди жоюуга багытталган, КРнын ӨЭА жөнүндө маалымдоо

2021-жылдын сентябрь-октябрь айлары

Жаштар комитетинин мүчөсү,

Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү  

 

Орто мектептердин окуучуларынын катышуусунда ата-энелердин чогулуштарын жана класстык сааттарды уюштуруу жана өткөрүү

 Үй-бүлөлүк зомбулукту төмөндөтүүгө,  мажбурлоочу жана эрте никелерди жоюуга багытталган, КРнын ӨЭА жөнүндө маалымдоо

2021-жылдын сентябрь-ноябрь айлары

Социалдык педагог,

Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү  

 

«Кыздардын  укугун коргойбуз» эл аралык күнүн уюштуруу жана өткөрүү:

«Кыздардын кыялдары» сүрөт конкурсу

«Кыздарга эмне керек?» дилбаяндар конкурсу

Кыздардын репродуктивдик денсоолугу боюнча маалыматтык лекция

 Үй-бүлөлүк зомбулукту төмөндөтүүгө,  мажбурлоочу жана эрте никелерди жоюуга багытталган, КРнын ӨЭА жөнүндө маалымдоо

2021-жылдын 11-октябры 

Социалдык педагог,

Аялдар кеңешинин жана аксакалдар сотунун мүчөсу,

Үй-бүлөлүк дарыгер же фельдшер,

Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү

 

«Зомбулукка каршы 16 күн» кампаниясынын алкагында «Зомбулуксуз бактылуу үй-бүлө» спорттук иш-чараларын уюштуруу жана өткөрүү

 Үй-бүлөлүк зомбулукту төмөндөтүүгө,  мажбурлоочу жана эрте никелерди жоюуга багытталган, КРнын ӨЭА жөнүндө маалымдоо

2021-жылдын 25-ноябрь-10-декабрь айлары

Комитеттин мүчөлөрү,

Милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлү же жаш өспүрүмдөрдүн иштери боюнча тескөөчү

 

Жергиликтүү аймактык башкармалыктардын  кызматкерлеринин катышуусу менен Комитеттин мүчөлөрүнүн жумушчу отурумдарын өткөрүү

Иш-чараларды өткөрүүнүн натыйжаларын талкуулоо жана жасалып жаткан зомбулуктарды каттоо

Кварталына 1 жолу:

2021-жылдын 20-сентябрында жана 20-декабрында

Комитеттин төрагасы

              

 

Башкы адис                                                                                                  Р.Джумашева

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/8                            Кара-Суу шаары

 

 

Х.Турсунов атындагы негизги мектебинде 1-классты окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарды ачып берүү жөнүндө

 

Х.Турсунов атындагы негизги мектебинде 1-классты окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарды ачып берүү сунушун карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Х.Турсунов атындагы негизги мектебинде 1-классты окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн класстарды ачууга уруксат берилсин.

 

 1. Мектеп жетекчилиги сабактартар орус тилинде жүргүзүлүүчү класстарды ачуу боюнча тийиштүү тараптар менен иш алып барсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/9                            Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №3 Мээрим балдар бакчасынын биринчи  кабатын капиталдык оңдоо жана биринчи, экинчи кабаттарынын полдорун алмаштыруу үчүн жергиликтүү бюджеттен

өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билимберүү мекемелерине республикалык бюджеттен үлүштүк грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №3 Мээрим балдар бакчасынын биринчи кабатын капиталдык оңдоо жана биринчи, экинчи кабаттарынын полдорун алмаштырууга республикалык бюджеттен алынуучу түрткү берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 1388280 (бир миллион үч жүз сексен сегиз миң эки жүз сексен) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                          Р.Х.Хатамов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/10                          Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №112 Манас атындагы орто мектебинин имаратынын сыртын капиталдык  оңдоо үчүн жергиликтүү

бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билимберүү мекемелерине республикалык бюджеттен үлүштүк грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №112 Манас атындагы орто мектебинин имаратынын сыртын капиталдык оңдоого республикалык бюджеттен алынуучу түрткү берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 611507 (алты жүз он бир миң беш жүз жети) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/11                          Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаарындагы №61 К.Жакыпов интернат-гимназия

мектебинин жатаканасынын жылытуучу системаларын оңдоо

үчүн жергиликтүү бюджеттен өздүк салым кошуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаарынын билимберүү мекемелерине республикалык бюджеттен үлүштүк грант алуу сунушун угуп жана талкуулап  Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаарындагы №61 К.Жакыпов интернат-гимназия мектебинин жатаканасынын жылытуучу системаларын оңдоого республикалык бюджеттен алынуучу түрткү берүүчү грант үчүн жергиликтүү бюджеттен 539941 (беш жүз отуз тогуз миң тогуз жүз кырк бир) сом өздүк салым үчүн бөлүнсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                          Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/12                          Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2021-жылга иш-планын

бекитүү жөнүндө

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин 2021-жылга карата иш-планын карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин 2021-жылга карата иш-планын бекитилсин.(тиркеме №1)

 

 1. Иш-планда көрсөтүлгөн иш-чаралар мөөнөтүндө, кынтыксыз аткарууга алынсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын .

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

   

 

Кара-Cуу  шаардык  кеңешинин 

2021-жылдын 13-январындагы    

ХIII сессиясынын  №13/12 

токтому  менен  бекитилди

 

КАРА-CУУ ШААРДЫК  КЕҢЕШИНИН 2021-ЖЫЛГА

ИШ-ПЛАНЫ

 

Каралуучу  маселелер

 

Мөөнөтү

Жооптуулар

1.    

2021-жылдын январь-март айларында Кара-Суу шаарынын социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жыйынтыктары жөнүндө 2020-2021-жылдарга карата экономикалык божомолу

I квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэриясы, шаардык кенештин аппараты жана туруктуу комиссиясы

2.    

Кара-Суу шаарынын 2020-жылга бюджетин аткаруунун   отчету

Кара-Суу шаар мэриясынын ФЭБ, туруктуу комиссия

3.    

  Кара-Суу шаар мэриясынын аппаратынын  иш алып баруусу жөнүндө                                           

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссия                                 

4.    

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу боюнча департаментинин 2020-жылда аткарган иштери жөнүндө

Муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин директору

5.    

Кара-Суу шаарында көрктөндүрүү, жашылдандыруу жана санитардык тазалоо боюнча аткарылган иштер боюнча отчет

 

II квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясы,

мун.менчик департаменти,

«Ак-Мээнет» АК

6.    

 «Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын жүргүзүп  жаткан иштеринин абалы жөнүндө

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

7.    

Кара-Суу шаарынын инфрастуктурасын жакшыртуу максатында чет элдик инвестицияларды жана гранттарды тартуу боюнча алып барылып жаткан иштери жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы

Кара-Суу – Таза-Суу» муниципалдык ишканасынын директору

8.    

Кара-Суу шаарындагы мектептерде  окуу тарбиялык  иштеринин жана  шашке  тамактарынын уюштурулушу, жаш өспүрүмдөр  арасына  кылмыштуулуктун алдын алуу жөнүндө

Ш.Осмоналиев

Б.Муминов

Р.Джумашева

Мектеп директорлору, ИДН, шаардык участкалык инспекторлор, туруктуу комиссия

9.    

Кара-Суу  шаар мэриясынын укук  коргоо органдары  менен бирдикте  коомдук  тартипти  камсыз  кылуу, укук  бузуулардын  алдын алуу, кылмыштуулукка  каршы  күрөшүү  боюнча коомдук  алдын алуу борборлорунун  жүргүзүп  жаткан ишмердүүлүгү жөнүндө

Кара-Суу шаар мэриясы, туруктуу комиссия

10.           

Кара-Суу  шаарынын социалдык-экономикалык  өнүгүүсүнүн 2021-жылдын биринчи кварталындагы  жыйынтыктары жана экинчи кварталындагы милдеттери жөнүндө

 

 

 

 

 

 

III квартал

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ,

туруктуу комиссиялар

11.           

Мектеп жана мектепке чейинки мекемелердин жаңы окуу жылына даярдыктары жөнүндө

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиялар

12.           

«Кара-Суу шаарынын калкынын жана экономика тармактарынын 2021-2022-жылдардын күз-кыш мезгилине карата даярдыктары жөнүндө»

Кара-Суу шаарынын мэриясы, туруктуу комиссиялар

13.           

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2021-жылдын 9 айында социалдык-экономикалык жактан өнүгүүсү жана жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

IV квартал

 

Кара-Суу шаарынын мэриясы

14.           

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармасынын башчысынын отчету

Кара-Суу шаарынын шаар куруу жана архитектура башкармалыгы

15.           

Кара-Суу шаарынын мэринин 2021-жылы аткарган иштери боюнча отчету

Кара-Суу шаарынын мэри

16.           

Кара-Суу шаарынын мэриясынын 2021-жылдын жергиликтүү бюджеттин аткарылышы жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясы, ФЭБ, туруктуу комиссия

                         

  Уюштуруу-практикалык ишчаралар

 

17.           

Кыргыз Республикасынын «Мамлекеттик тил жөнүндө» мыйзамына ылайык шаардын аймагында көрнөк-жарнактарды тартипке келтирүү иштерин жүргүзүү

дайыма

18.           

Кара-Суу шаарындагы жаштар комитеттери, маданият кызматкери менен биргеликте элдин ынтымагы, биримдигин даңазалаган маданий массалык иш чараларды өткөрүү

ай сайын

19.           

Шаардагы билим берүүчү мектептерде окуучулардын билим алуусун сапаттык көрсөткүчүн жогорулатуу боюнча иш план түзүү

январь

20.           

Мыйзамсыз курулуштар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерди жандандыруу

квартал сайын

21.           

Өндүрүш процессине оперативдүү таасир тийгизүү максатында шаардын  өнөр жай  ишканаларынын иштерин талдоо жана мониторинг жүргүзүү

дайыма

22.           

Азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуунун туруктуу чараларын көөрүнү уюштуруу, тиешелүү чечимдердин аткарылышын камсыз кылуу

дайыма

23.           

Шаардын укук коргоо органдарынын коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүп жаткан иштеринин жыйынтыгын квартал сайын кароо

квартал сайын

24.           

Кыргыз Республикасынын кесиптик майрамдарына жана даталуу күндөргө байланышкан иш-чараларды сапаттуу жана уюшкандыкта өткөрүүнү камсыз кылуу

дайыма

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин жооптуу катчысы                                                               А.Кебекбаева

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/13                          Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарында спорт маселеси боюнча бир штат

жөнүндө

 

Кара-Суу шаарында спортту өнүктүрүү, спортчуларга колдоо көрсөтүү максатында бир штат ачуу маселесин карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарында спортту өнүктүрүү, спортчуларга колдоо көрсөтүү максатында бир штат ачылсын, айлык маянасы 5,0 (беш миң) сом болуп бекитилсин.

 

 1. Шаар мэриясынын финансы-экономика бөлүмү айлык маянасын жана социалдык төлөмдөрүн эсептеп, спорт чыгымдары үчүн каралган акча каражатынан төлөнүп берилсин.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/14                          Кара-Суу шаары

 

 

Жеке ишкерлерди убактылуу ижара акысынан бошотуу жөнүндө

 

Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаменти менен муниципалдык жерлерди убактылуу пайдаланууга ижара келишимин түзгөн 87 ижарачыны тажы ылаңына карата өлкөдө  түзүлгөн кырдаалга байланыштуу 2020-жылга ижара акысынан бошотуу маселесин карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Тажы ылаңына карата өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаменти менен муниципалдык жерлерди убактылуу пайдаланууга ижара келишимин түзгөн төмөндөгү жеке ишкерлер 2020-жылга карата ижара акысынан бошотулсун:

Ж.Бөкөнбаев атындагы эс алуу багы -            400000 сом;

Газпром “Балдардын ден соолугун чыңдоо борбору” – 150000 сом;

85 жеке ишкердин 2 айлык ижара акылары – 163396 сом

 

 1. Шаар мэриясынын финансы-экономика бөлүмү, Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаменти бул багытта тийиштүү иштерди алып барышсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

13-январь   2021 – жыл                          № 13/15                          Кара-Суу шаары

 

 

Шаарда дарактарды жана арчаларды формавкалоо жөнүндө

 

Шаардагы айлампа жолдун боюндагы, билим берүү жана мектепке чейинки мекемелеринин, ишканалардын аймагындагы кооптуу кургап калган дарактарды кыюу, чаржайыт өскөн дарак жана арчаларды формавкалоо жана мэриянын имаратынын алдында өскөн 15 түп арчанын 11 түбүн башка жакка көчүрүү маселесин карап жана талкуулап Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Шаардагы айлампа жолдун боюндагы, билим берүү жана мектепке чейинки мекемелеринин, ишканалардын аймагындагы кооптуу кургап калган дарактарды кыюуга, чаржайыт өскөн дарак жана арчаларды формавкалоого жана мэриянын имаратынын алдында өскөн 15 түп арчанын 11 түбүн башка жакка көчүрүүгө уруксат берилсин.

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаменти бул багытта мыйзам чегинде тийиштүү иштерди алып барышсын.

 

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды катоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                         Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сайтка жарыяланды: 2020-жылдын 8-июлу

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XII  СЕССИЯСЫНЫН 

№ 12/1  токтому

 

 

                            

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

                                                              

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XII  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

1-июль   2020 - жыл                       № 12/1                        Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарынын мэрин шайлоо жөнүндө”

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндөгү» Мыйзамынын 43-беренесинин жана Кара-Суу  аймактык шайлоо комиссиясынын добуш берүүнүн жыйынтыгы жөнүндөгү 2020-жылдын 1-июлундагы протоколунун негизинде Кара-Суу шаардык кеӊеши  

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын мэри болуп Лолобаев Адыл Манасович шайлансын.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                           Р.Х.Хатамов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сайтка жарыяланды: 2020-жылдын 28-февралы

                                               

 КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕНЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН 

№ 11/1- № 11/11  токтомдору

 

 

                            

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

                                                              

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/1                         Кара-Суу шаары

 

Кара - Суу шаарынын  2020-жылга  бюджетин  бекитүү  жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын Бюджеттик Кодексин жетекчиликке алып  Кара-Суу шаардык  кеӊеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара - Суу шаарынын 2020-жылга бюджети кирешелер жана чыгашалар  боюнча  70127,1  миң сом суммасында бекитилсин, анын ичинде: 8100,0 миң сом – атайын каражат.

 

 1. Кара - Суу шаарынын  2020-жылга карата бюджетинин  киреше бөлүгү тиркемелерде көрсөтүлгөн булактар боюнча  түшүүлөрдүн эсебинен түзүлө тургандыгы аныкталсын.

 

 1. 2020-жылга карата чыгашаларды каржылоо накталай алынган кирешелердин чегинде жүргүзүлө тургандыгы белгиленсин. Мында, биринчи кезекте  корголгон статьялар боюнча (айлык акы, Кыргыз Республикасынын   Социалдык фондусуна  төгүмдөр, медикаменттер, тамактандыруу, калкка социалдык жардам боюнча жөлөкпул, стипендиялар) чыгашаларды каржылоо жүргүзүлөт.

 1) Чыгашалардын  корголгон статьялары бюджеттик мекемелердин штаттык  санындагы бош кызмат орундарына жана  ченемдик укуктук актыларды  кабыл алууга байланыштуу  азайтылышы мүмкүн;

         2) Бюджеттик каражаттардын чыгымдалышы жана чыгашалардын статьяларынын  максаттуу  пайдаланылышы  үчүн жоопкерчилик шаар мэрине, бюджеттик мекемелердин жана  муниципалдык ишканалардын жетекчилерине жүктөлөт.

 

 1.   2019-жылы жеткиликтүү каржыланбай калган чыгашалар  2020-жылга карата бюджетте каралган ассигнованиелердин эсебинен жана анын чегинде гана компенсациялана тургандыгы белгиленсин.
 2. Кара - Суу шаары боюнча жүгүртүүдөгү  кассалык  накталай акча  2020-жылдын 1-январына карата 10,0 миң сом  суммасында бекитилсин.

 

 1. Ар кандай салыктар жана жыйымдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы тарабынан салынган айып акылар, жерди жана мүлктү ижаралоо үчүн төлөмдөр, түшкөн салыктык жана салыктык эмес түшүүлөр -  100 % шаардык бюджетте  калат. Шаар мэриясына жана бюджеттик мекеме жетекчилерине атайын каражаттарды  казыналык системадан сырткары пайдалануусуна тыюу салынсын. Көрсөтүлгөн тартип бузулган учурда атайын каражаттардын 100 пайызы шаардык бюджеттин кирешесине алынып коюулары эскертилсин.

 

 1. Тармактар боюнча чыгымдар төмөнкүдөй  бекитилсин:

1) Башкаруу  аппаратын  кармоонун чыгымдары  10242,4 миӊ сом, анын  ичинен:

         2) шаардык кенешинин айлык акы 1085644 сом, соцфондко  чегерүүлөр  160520,2  сом.  

         3)  шаар мэриясынын  айлык акы 4834816 сом,   соцфондко  чегерүүлөр  714862,1 сом, резерв фонду 620,0 миӊ сом.

         4) Шаардык  кенештин,  шаар  мэриясынын типтүү  түзүмү жана штаттык саны Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорунун негизинде  бекитилсин;

         5)  Шаардын  муниципалдык  департаментинин  чыгымдары  19705,4  миӊ сом, а.и.айлык акы  3160794  сом, соцфондко  чегерүүлөр  512289,8 сом, 2020-жылы оӊдоп-түзөө жана курулуш иштерине 12028,2 миӊ сом.

         Аткарыла турган курулуш жана ремонттоо иштери:

Ленин көчөсүнүн 2 жерине  жаӊы светофор коюуга - 700,0 миӊ сом;

Шаардын айлампа көчөлөрүнүн жыртыктарын жамоого- 500,0 миӊ сом;

Шаардын көчөлөрүндөгү түнкү жарыткычтарды светодиоддук жарыткычтарга алмаштырууга -500,0 миӊ сом;

Ала-Тоо кинотеатрынын алдындагы гүлкананы реконструкциялоого- 50,0 миӊ сом;

Ленин көчөсү менен Кушбаков көчөсүнүн кесилишкен жеринен Ош көчөсүнө латок коюуга - 756,3 миӊ сом;

Кара-Суу РМАнын алдындагы 2 фонтандын ремонттоо иштерине - 300,0 миӊ сом;

Юбилейный кичи шаарчасындагы №10 көп кабаттуу көп батирлүү турак үйдүн алдындагы суу өтүүчү арыкты реаблитациялоого 377,6 миӊ сом;

Ленин көчөсү Х.Юлдашев көчөсү менен кесилишкен жериндеги темир панонун жанындагы тротуарга брусчатка басып, арыкка латок коюуга - 200,0 миӊ сом;

Ленин көчөсү МЭЗ көчөсү менен кесилишкен жериндеги Халык банктын алдынан Бакиев көчөсүнө чейин латок коюуга - 200,0 миӊ сом;

Ош көчөсүндөгү жыгач столбаларды алмаштырууга- 200,0 миӊ сом;

Шаар ичинен өткөн 6 км сел өткөрүүчү каналды тазалоого     - 200,0 миӊ сом;

К.Рахимов атындагы мектебинин аймагына өрткө каршы суу көлмөгүн курууга - 200,0 миӊ сом;

№2,3,4 бала бакчаларынын аймагына өрткө каршы суу көлмөгүн курууга - 200,0 миӊ сом;

Шаар мэриясынын ажатканасын ремонттоого - 100,0 миӊ сом;

Балдар спорт мектебинин күн батыш жагына тосмо коюуга - 200,0 миӊ сом;

Токтогул көчөсү менен Навои көчөсүнүн кесилишкен жериндеги
Почтанын имаратын ремонттоого - 100,0 миӊ сом;

Ж.Аматов көчөсүндөгү №2-4-6  көп кабаттуу үйлөргө жаӊы ажаткана       курууга - 700,0 миӊ сом;

Ж.Аматов көчөсүндөгү №2-4-6  көп кабаттуу үйлөрдүн алды жагынан 360 метр кабель тартып, түнкү 12 даана жарыткыч коюуга   - 50,0 миӊ сом;

Киров көчөсүнө Ош шаарынан киреберишиндеги Ленин көчөсү менен Б.Сыдыков көчөсүнүн кесилишкен жерине чейин түнкү жарыткыч коюуга- 729,0 миӊ сом;

Шаардын айлампа жолуна разметка зебра жана жол белгилерин сызуу жана жолбелгилерин алууга- 300,0 миӊ сом;

Кара-Суу шаар курулушу жана архитектура башкармалыгына АПУ, ПСД даярдоо кызматына - 300,0 миӊ сом;

Ж.Бөкөнбаев эс алуу багын көрктөндүрүүгө -         2000,0 миӊ сом;

Ош – Кара-Суу жолуна Кара-Суу шаарынын киреберишине стелл коюуга - 500,0 миӊ сом;

Газпром балдардын ден соолугун чыӊдоо борборун утурумдук ремонттоого - 100,0 миӊ сом;

Нариман көчөсүнө жалпы асфальт төшөөгө - 810,0 миӊ сом;

Кара-Суу шаарынын кире беришине Киров көчөсүн балдар ооруканасынын тушун көркөтөндүрүүгө -                         1000,0 миӊ сом

Жалпысы 11273,0 миӊ  сом.

         6) Коммуналдык  тейлөөнүн  чыгымдары  15716,7 миӊ сом, анын ичинен айлык акы  816,0 миӊ сом, соцфондко  чегерүүлөр  140,7 миӊ сом, субцидиялар 12310,0 миӊ сом, мындан Ак-Мээнет АК,-9100,0 миӊ сом, Кара-Суу Таза-Суу мунуципалдык ишканасына-сууга материалдык жардам 600,0 миӊ сом, кредиттин пайыздык төлөмдөрүн төлөөгө 2400,0 миӊ сом;

         7) Спорт жана маданият тармагы 2090,0 миӊ сом.

         8) Манас стадионунун чыгымдары 519,0 миӊ сом, анын ичинен айлык акы 191,0 миӊ сом, соцфондко  чегерүүлөр  33,0 миӊ сом;

9)  Мектепке чейинки мекемелеринин чыгымдары 5693,1 миӊ сом, анын ичинен тамак-аш сатып алууга 4083,0 миӊ сом;

         10) Билим  берүү мекемелеринин чыгымдары 6042,1 миӊ сом;

         11) Социалдык  коргоо тармагы  2018,4  миӊ сом

        

 1. Кара - Суу шаар мэриясы 2020–жыл ичинде жергиликтүү бюджетти аткарууда төмөндөгүлөрдү киргизүүгө укуктуу:

    - эгерде бул шаардын жергиликтүү бюджетинин киреше бөлүгүн азайтууга алып келбесе, ушул токтомдо бекитилген суммалардын чектеринде ушул токтомдун  тиркемесине өзгөртүүлөргө;

    - керектүү учурларда бюджеттин чыгашалар бөлүгүнө киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу акча каражатын шаардык кенеште каралганга чейин шаардык Кеӊешинин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен иштетүүгө;

    - кирешелердин болжолдонгон кирешелеринин ашыкча түшүүлөрүнүн эсебинен шаардын жергиликтүү бюджеттин чыгаша бөлүгүн көбөйтүүнү карап чыгууга;

    - тиешелүү органдар тарабынан кабыл алган ченемдик актыларды кабыл алуудан келип чыгуучу жергиликтүү өз алдынча башкаруунун бюджети менен Кыргыз Республикасынын республикалык бюджетинин өз ара эсептешүүлөрүнө тактоолорду киргизүүгө;

 

 1. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2011–жылдын 30– декабрындагы №767 жана 2006–жылдын 18-сентябрындагы №672 токтомдоруна ылайык менчик жеӊил автоуналарын кызматтык максаттарга пайдалангандыгы үчүн шаардын вице - мэрине  сметада каралган күйүүчү майларды жана автооӊдоого кетүүчү чыгымдарга каражат бөлүп берилсин.

 

 1. Ушул токтом 2020-жылдын 1-январынан колдонууга киргизилсин, бул  токтомдун аткарылышы шаардын мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кенештин экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеӊешинин төрагасы                                                                                                                                                     Р.Х.Хатамов

 

 

  

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

        

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕӉЕШИНИН   (ЖЕТИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКТЕГИ  XI  СЕССИЯСЫНЫН

 

Т О К Т О МУ

 

27-декабрь   2019 - жыл        № 11/2               Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын  резервдик курамына талапкерлерди сунуштоо боюнча

 

Кара-Суу шаарынын шайлоочулары тарабынан сунушталган Кара-Суу аймактык шайлоо комиссиясынын резервдик