LOADING...

Постановления

 

Сайтка жарыяланды:2024-жылдын 9-июлу

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIII,  XXIV, XXV, XXVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О М Д О Р У

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

                                               

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

6-март 2024 – жыл                        № 23/1                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарларын

шайлоо жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 41-беренесине ылайык  шаардык кеңеш

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын биринчи орун басары болуп Салимов Алтынбек Нышанович  шайлансын.

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары болуп Орозмаматова Венера Абдисаматовна шайлансын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                         З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

                                                

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

6-март 2024 – жыл                        № 23/2                            Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын

курамын бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 36-беренесине жана Кара-Суу шаардык кеңешинин регламентине ылайык шаардык кенеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамы төмөндөгүдөй бекитилсин.

I Социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча  комиссиясы

 1. Тургунбаева Ачахан
 2. Бакыева Сүйүмкан Маданбаевна
 3. Бегматова Айнура Жөжөбаевна
 4. Изакеева Рита Кутманалиевна
 5. Закирова Чолпонай Адинабаевна
 6. Сатвалдиева Феруза Хасанбаевна
 7. Хакимжанов Шодилбек Дилшодбекович
 8. Орозбаева Тиллакан Тургунбаевна
 9. Махсудова Аширкан Осмоновна
 10. Садырова Гулсара Тыныбековна
 11. Абдуллаева Айжан Абдухамидовна
 12. Абдишов Нурсултан Турсунбаевич

 II Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комиссиясы

 1. Абдураимов Ахмадали Абдулазизович
 1. Абдраимов Сапарбай Ташбекович
 2. Рахимов Мамиржан Каримович
 3. Урманов Хабибилла Нематжанович
 4. Исирова Зейнеп Абдиллаевна
 5. Сабаев Азамат Казбекович
 6. Акылбеков Элнур Акылбекович

 III Өнөр жай, коммуналдык чарба, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча комиссиясы

 1. Муминов Ойбек Бабырович
 2. Турабаев Садыкжан
 3. Исраилов Юсупжан
 4. Анарбай уулу Абдилай
 5. Абдалимов Адылкан Абдалимович
 6. Жороев Даниярбек Артыкович
 7. Батыров Алмасбек Салиевич
 8. Тешебаев Саматбек Алимжанович

IV Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясы

 1. Чирмашов Ысмаилжан
 2. Исаков Махамат Исмаилжанович
 3. Шакеева Курбанжан Жапаровна
 4. Кокөев Садык Жусупович
 5. Толонова Роза Эрмекбаевна
 6. Шукуров Медербек Нематжанович
 7. Эргешов Кыялбек Каныбекович
 8. Нурмаматов Нурбек Нурмаматович
 9. Исмаилова Диларам Урайимовна
 10. Турдалиева Чолпонбу Токтосуновна
 11. Маткаримова Сажидахон Эргашевна

V Экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча комиссиясы

 1. Хатамов Рустам Хакимжанович
 2. Жаанбаев Акылбек Апсатарович
 3. Амирбекова Замирахан Эргешевна
 4. Эгемкулов Нурбек Кадырбекович
 5. Турсуналиев Шукур Турсуналиевич
 6. Таиров Рамазан Акылтаевич
 7. Касирова Яркнай Аблазовна
 8. Рамашов Тахир
 9. Ишатов Мурзабек Исабекович
 10. Андашова Курбан Зулумовна
 1. Макамбаев Сталбек Абибиллаевич
 1. Кырбашев Тыныбек Толекович
 2.  Абдикаримов Мирланбек Маматжанович
 3.  Сеитов Абубакир Ажимаматович

 

 

Кара-Суу шаардык

кенешинин төрагасы                                                                  З.К.Эшмаматов

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

         

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

6-март 2024 – жыл                        № 23/3                            Кара-Суу шаары

 

«Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемеси

шаардык кеңешин кайра түзүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы№ 370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук  режимде  административдик-аймактык  реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын,  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы №24  "Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" Токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин 92-беренесин жана “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”Мыйзамын жетекчиликке алып, Кара-Суу шаардык  кеңеши  

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. «Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемесине «Сарай айылдык кеңеши» мекемесин кошуу жолу менен  кайра түзүлсүн.

Юридикалык жактын толук фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемеси.

- Расмий тилде: Учреждение "Кара-Суйский городской кенеш"

Кыскартылган фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Кара-Суу шаардык кеңеши» М-и.

- Расмий тилде: У-е " Кара-Суйский городской кенеш ".

 1. «Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемесинин  убактылуу жобосу бекитилсин.
 2. Мекемелердин мүлкүн инвентаризациялоо жана өткөрүп берүү актысы бекитилсин.
 3. «Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемесинин юридикалык дареги болуп, Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Кушбаков №2 дареги болуп аныкталсын.
 4. Мекеме Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүлсүн.

Токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы ырасталат.

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                         З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

 

  

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

 2024-жылдын 6-мартындагы   №23/3

токтому менен бекитилген

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин убактылуу  жобосу

 

1.Жалпы жоболор

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин ушул Убактылуу жобосу юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда шаардык кеңешти юридикалык жак катары каттоодо колдонуу үчүн иштелип чыккан жана Кара-Суу шаардык кеңешинин ишин жөнгө салат.
 2. Шаардык кеңеш – өз ишин коллегиялык негизде жүзөгө ашырган, пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформа мезгилинде Кара-Суу шаардык кеңешинин депутаттарынан турган (бириктирген), Кара-Суу шаарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун өкүлчүлүктүү органы.
 3. Шаардык кеңеш юридикалык жак болуп саналат, анын Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, белгиленген үлгүдөгү штамптары, фирмалык бланктары жана башка атрибуттары болот.

Кара-Суу шаардык кеңешинин расмий аталышы:

- мамлекеттик тилде – “Кара-Суу шаардык кеңеши”;

- расмий тилде «Кара-Суйский городской кенеш».

Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу  району, Кара-Суу шаары, Кушбаков көчөсү, №2

 1. Шаардык кеңеш өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.
 2. Шаардык кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте муниципалитеттер аралык жана эл аралык кызматташтыкты жүзөгө ашырат.

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишинин укуктук жана уюштуруучулук негиздери

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы - сессия болуп саналат. Сессияларды өткөрүүнүн тартиби жана мезгилдүүлүгү “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамы, ошондой эле Кара-Суу шаардык кеңешинин регламенти менен аныкталат.
 2. Кара-Суу шаардык кеңешинин компетенциясы, Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо жана кызматтан бошотуу тартиби, Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын жана анын орун басарынын укуктары жана милдеттери, Кара-Суу шаардык кеңешинин ишин уюштуруучулук жактан камсыз кылуу “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана Кара-Суу шаардык кеңешинин регламенти менен жөнгө салынат.

Пилоттук режимде администрациялык-аймактык реформаларды жүргүзүү мезгилинде Кара-Суу шаардык кеңешинин кошумча компетенциялары Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы №24 Жарлыгы менен бекитилген Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө Убактылуу жободо аныкталган.

 

 3. Кара-Суу шаардык кеңешинин чечимдери

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин чечимдери токтом жана буйрук түрүндө чыгарылат, ага Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы, ал эми ал жок болгон учурда Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары кол коёт.
 2. Шаардык кеңештин ченемдик укуктук актылары токтом түрүндө, ал эми башка актылары - буйрук түрүндө кабыл алынат. Кабыл алынган актылар тиешелүүшаарда милдеттүү юридикалык күчкө ээ.

Шаардык кеңештин ченемдик укуктук актылары “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында белгиленген тартипте күчүнө кирет.

Кара-Суу шаардык кеңешинин башка актылары, эгерде актынын өзүндө башкача каралбаса, алар кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын ыйгарым укуктарынын чегинде кабыл алынган чечимдерин Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын буйругу түрүндө жеке өзү кабыл алат.

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын буйруктары, эгерде актылардын өздөрүндө башкасы каралбаса, алар кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

 1. Шаардык кеңештин чечимдери алар кабыл алынган тартипте жокко чыгарылышы же күчүн жоготту деп табылышы мүмкүн.

   

 1. Шаардык кеңешке келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин мүлкүнө келтирген зыян үчүн ишканалар (бирикмелер), уюмдар жана мекемелер, жарандар Кара-Суу шаардык кеңешинин алдында мүлктүк жоопкерчилик тартышат.
 2. Кара-Суу шаардык кеңешинин мыйзамдуу кызыкчылыктары сот тартибинде корголот.                                                                          5. Корутунду жоболор

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган учурларда Кыргыз Республикасынын Президентинин Жарлыгы менен ишке ашырылат.
 2. Шаардык кеңеш мөөнөтүнөн мурда таркатылган учурларда мүлктүн жана документтердин сакталышы үчүн жоопкерчилик шаар мэрине жүктөлөт. Кара-Суу шаардык кеңешинин документтери “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө” Мыйзамга ылайык сакталат.

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                         З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

 2024-жылдын 6-мартындагы   

№23/3 токтому менен бекитилген

 

Өткөрүп берүү актысы

 

Кара-Суу шаары                                                      «15» март 2024-ж.

 

Биз  төмөндөгүлөр:

Эшмаматов Заирбек Кадырбекович – Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы,

Салимов Алтынбек Нышанович – Сарай айылдык кеңешинин төрагасы,

Кебекбаева Айчолпон Кадырмаматовна - Кара-Суу шаардык кеңешинин жооптуу катчысы,

Султанбаева Айгерим Акбаралиевна – Сарай айылдык кеңешинин жооптуу катчысы,

Акылбек кызы Жылдыз  Кара-Суу шаардык кеңешинин башкы адиси

төмөндөгүдөй  өткөрүп берүү актысын түздүк.

Кара-Суу шаардык кеңеши мекемеси жана Сарай айылдык кеңеши мекемеси бириктирүү жолу менен Кара-Суу шаардык кеңеши болуп кайра түзүлүп мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып, Мекемелердин бардык укутары жана милдеттери укук улантуучуга өтөт деп эсептелинсин, атап айтканда:

Мекеме төмөнкү документтерди тиркемеге ылайык укугу өтүүчүгө өткөрүп берет:

 1. Мекеменин уюштуруу документтерин:

1.1.         Сарай айылдык кеңешинин күбөлүгү жоголгондугу боюнча маалым кат;

1.2.   Сарай айылдык кеңешинин регламентинин түп нускасы;

1.3. Сарай айылдык кеңешинин кредиторлору жоктугу боюнча кепилдик кат;

1.4. Сарай айылдык кеңешинин салык төлөөчүнү каттоо карточкасы жоголгон.

 1. Мекеменин иш кагаздары:

2.1. Сарай айылдык кеңешинин жетинчи чакырылышынын № I, II, III,  IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX cессияларынын токтомдору 4 папкада тиркелген;

2.2. Сарай айылдык кеңешинин өздүк курамынын 2023-жылга буйруктары, каттоо журналы.

2.3. Сарай айылдык кеңешине 2023-жылы келип түшкөн арыздар 1 папкада, каттоо журналы 2022-2023-2024-ж.ж..

Ушул Өткөрүп берүү актысына ылайык, Мекеменин бардык укуктары жана милдеттери Укугу өтүүчүгө өтөт.

Мекемелер өткөрүп берет, ал эми Укугу өтүүчү бардык карызкорлорго, кредиторлорго, ошондой эле Мекемелерге өз милдеттенмелерин мөөнөтүнөн мурда аткаргандыгы же тиешелүү милдеттенмелери токтотулгандыгы жөнүндө билдирбеген бардык кредиторлорго карата бардык укуктарды жана милдеттерди өзүнө алат.

               

Бул өткөрүп берүү актысына Мекемеден көчүрмөлөрдү ырааттуу өткөрүп берүүнүн натыйжасында ыйгарылуучу тарап тарабынан ырааттуу түрдө кол коюлат жана бирдей юридикалык күчкө ээ үч нускада түзүлдү.

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                                          Кебекбаева А.К.

Сарай айылдык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                                 Султанбаева А.А.

Кара-Суу шаардык кеңешинин

башкы адиси                                                                        Акылбек кызы Ж.

 

 

Өткөрүп берди:

      “____________”

Сарай айылдык кеңешинин

төрагасы

А.Н.Салимов

 

Өткөрүп алды:

          “____________”

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы

З.К.Эшмаматов

        

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

6-март 2024 – жыл                        № 23/4                            Кара-Суу шаары

 

«Кара-Суу шаар мэриясы» мекемеси шаар мэриясын кайра

түзүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы № 370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук  режимде  административдик-аймактык  реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын,  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы №24  "Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" Токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин 92-беренесин жана “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын жетекчиликке алып, Кара-Суу шаардык  кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. «Кара-Суу шаар мэриясы» мекемесине «Сарай айыл өкмөтү» мекемесин кошуу жолу менен кайра түзүлсүн.

Юридикалык жактын толук фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Кара-Суу шаар мэриясы» мекемеси.

- Расмий тилде: Учреждение "Мэрия города Кара-Суу"

Кыскартылган  фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Кара-Суу шаар мэриясы» М-и.

- Расмий тилде: У-е " Мэрия города Кара-Суу ".

 1. « Кара-Суу шаар мэриясы» мекемесинин убактылуу жобосу бекитилсин.
 2. Мекемелердин мүлкүн инвентаризациялоо жана өткөрүп берүү актысы бекитилсин.
 3. «Кара-Суу шаар мэриясы» мекемесинин юридикалык дареги болуп, Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Кушбаков №2 дареги болуп аныкталсын.
 4. Мекеме Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүлсүн.

Токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы ырасталат.

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                         З.К.Эшмаматов

 

 

  

  

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

 2024-жылдын 6-мартындагы   №23/4

токтому менен бекитилген

 

 

“Кара-Суу шаар мэриясы”мекемесинин убактылуу жобосу

 

 1. Жалпы жоболор

 

1.Кара-Суу шаар мэриясынын ушул Убактылуу типтүү жобосу аны юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо маселелери боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда юридикалык жак катары каттоодо колдонуу үчүн иштелип чыккан жана шаар мэриясынын ишин регламенттейт.

 1. Кара-Суу шаар мэриясы тиешелүү аймактын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруучу органы болуп эсептелет жана өз ишин Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырат.
 2. Кара-Суу шаар мэриясы юридикалык жак болуп саналат, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гербинин сүрөтү түшүрүлгөн мөөрү, белгиленген үлгүдөгү штамптары, фирмалык бланктары жана башка атрибуттары, банк мекемелеринде алыш-бериш жана башка эсептери болот.

Кара-Суу шаар мэриясынын расмий  аталышы:

- мамлекеттик тилде: «Кара-Суу шаар мэриясы».

- расмий тилде: «Мэрия города Кара-Суу».

Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ош облусу,Кара-Суу району, Кара-Суу шаары Кушбаков көчөсү № 2.

 1. Кара-Суу шаар мэриясы өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын жетекчиликке алат.
 2. Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине жана “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, шаар мэриясы өзүнүн атынан мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарды сатып алууга жана ишке ашырууга, өз мүлкүнө ээлик кылууга, пайдаланууга жана тескөөгө, ошондой эле келишим түзүүгө, мүлктү сатып алууга, ижарага алууга жана ээликтен ажыратууга, сотто доогер жана жоопкер болууга укуктуу. Шаар мэриясынын мүлктүк укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык корголууга тийиш.
 3. Кара-Суу шаар мэриясы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте муниципалитеттер аралык кызматташтыкты жүзөгө ашырат.

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясынын ишинин укуктук жана уюштуруучулук негиздери

 

 1. Шаар мэриясынын компетенциясы, шаар мэрин кызмат ордуна дайындоонун жана кызмат ордунан бошотуунун тартиби, шаар мэриясынын ишинин финансылык-экономикалык негиздери жана башка уюштуруу, укуктук, финансылык жана мүлктүк маселелер “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын Бюджеттик кодекси, Кыргыз Республикасынын салыктык эмес кирешелери жөнүндө кодекси жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актылары менен жөнгө салынат.
 2. Шаар мэриясынын түзүмү жана штаттык расписаниеси Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети бекиткен типтүү түзүмдүн жана штаттык расписаниенин негизинде Кара-Суу шаарынын мэри тарабынан бекитилет.

9.Шаар мэриясышаардык кеңештин депутаттарына өздөрүнүн ыйгарым укуктарын ишке ашырууда, шайлоочулардын алдында отчетторду даярдоодо жана өткөрүүдө көмөк көрсөтөт.

 1. Шаар мэриясы өз ишинде шаардык кеңешке, ал эми берилген мамлекеттик ыйгарым укуктар боюнча - тиешелүү мамлекеттик органдарга отчет берет.

11.Документтер менен иштөөнү уюштуруу жана шаар мэриясынынаппаратындагы ишти документтик жактан камсыз кылуу боюнча эрежелер архив мыйзамдарынын жана документтик иш кагаздарын жүргүзүү боюнча мыйзамдардын негизинде шаар мэриясынынрегламенти менен белгиленет.

 

 1. Шаар мэриясынын актыларынын милдеттүүлүгү

 

 1. Шаар мэриясынын атынан актыларды(чечимдерди) шаардын мэритоктом жана буйрук формасында чыгарат, эгерде актылардын өзүндө башкача каралбаса, алар кол коюлган күндөн тартып күчүнө кирет.
 2. Токтомдор Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын негизинде жана аларды аткаруу максатында чыгарылат. Тескемелер ыкчам, уюштуруу жана кадр маселелери боюнча чыгарылат.

14.Чыгарылган актылар өзгөртүлүшү, толукталышы, жокко чыгарылышы же күчүн жоготту деп табылышы мүмкүн.

 1. Шаар мэриясынын чечимдери Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына карама-каршы келбөөгө тийиш.
 2. Шаар мэриясынын чечимдери тиешелүү аймакта милдеттүү юридикалык күчкө ээ.

 

 1. Шаар мэриясына келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик

 

 1. Шаар мэриясынын мүлкүнө келтирген зыян үчүн ишканалар (бирикмелер), уюмдар жана мекемелер, жарандар шаар мэриясынын алдында мүлктүк жоопкерчилик тартышат.
 2. Шаар мэриясынынмыйзамдуу кызыкчылыктары сот тартибинде корголот.

 

 1. Корутунду жоболор

 

 1. Убактылуу жобого өзгөртүүлөр жана толуктоолор шаардын мэринин чечими менен киргизилет.

 

 

Кара-Суу шаарынын мэри                                               М.Т.Тентимишов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

                                              

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

6-март 2024 – жыл                        № 23/5                            Кара-Суу шаары

 

«Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемесине  «Сарай айылдык кеңеши» мекемесин кошуу жолу менен кайра түзүү жөнүндө

 

         Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы  №370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 92-беренесинин, Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 31-мартындагы №178 токтому менен бекитилген “Юридикалык жактарды жана филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобону жетекчиликке алып, Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. «Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемесине «Сарай айылдык кеңеши» мекемесин кошуу жолу менен кайра түзүлүүгө уруксат берилсин.
 2. Мекемелердин мүлкүн инвентаризациялоо жана өткөрүп берүү актысына “Кара-Суу шаардык кеңеши” мекемесинин төрагасы жана “Сарай айылдык кеңеши” мекемесинин төрагасы кол койсун.
 3. Ушул токтомдун аткарылышы боюнча көзөмөлдү өзүмө калтырам.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                         З.К.Эшмаматов

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

 2024-жылдын 6-мартындагы   

№23/5 токтому менен бекитилген

 

Өткөрүп берүү актысы

 

Кара-Суу шаары                                                      «15» март 2024-ж.

 

Биз  төмөндөгүлөр:

Эшмаматов Заирбек Кадырбекович – Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы,

Салимов Алтынбек Нышанович – Сарай айылдык кеңешинин төрагасы,

Кебекбаева Айчолпон Кадырмаматовна - Кара-Суу шаардык кеңешинин жооптуу катчысы,

Султанбаева Айгерим Акбаралиевна – Сарай айылдык кеңешинин жооптуу катчысы,

Акылбек кызы Жылдыз  Кара-Суу шаардык кеңешинин башкы адиси

төмөндөгүдөй  өткөрүп берүү актысын түздүк.

Кара-Суу шаардык кеңеши мекемеси жана Сарай айылдык кеңеши мекемеси бириктирүү жолу менен Кара-Суу шаардык кеңеши болуп кайра түзүлүп мамлекеттик каттоодон өткөн күндөн тартып, Мекемелердин бардык укутары жана милдеттери укук улантуучуга өтөт деп эсептелинсин, атап айтканда:

Мекеме төмөнкү документтерди тиркемеге ылайык укугу өтүүчүгө өткөрүп берет:

 1. Мекеменин уюштуруу документтерин:

1.1.         Сарай айылдык кеңешинин күбөлүгү жоголгондугу боюнча маалым кат;

1.2.   Сарай айылдык кеңешинин регламентинин түп нускасы;

1.3. Сарай айылдык кеңешинин кредиторлору жоктугу боюнча кепилдик кат;

1.4. Сарай айылдык кеңешинин салык төлөөчүнү каттоо карточкасы жоголгон.

 1. Мекеменин иш кагаздары:

2.1. Сарай айылдык кеңешинин жетинчи чакырылышынын № I, II, III,  IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX cессияларынын токтомдору 4 папкада тиркелген;

2.2. Сарай айылдык кеңешинин өздүк курамынын 2023-жылга буйруктары, каттоо журналы.

2.3. Сарай айылдык кеңешине 2023-жылы келип түшкөн арыздар 1 папкада, каттоо журналы 2022-2023-2024-ж.ж..

Ушул Өткөрүп берүү актысына ылайык, Мекеменин бардык укуктары жана милдеттери Укугу өтүүчүгө өтөт.

Мекемелер өткөрүп берет, ал эми Укугу өтүүчү бардык карызкорлорго, кредиторлорго, ошондой эле Мекемелерге өз милдеттенмелерин мөөнөтүнөн мурда аткаргандыгы же тиешелүү милдеттенмелери токтотулгандыгы жөнүндө билдирбеген бардык кредиторлорго карата бардык укуктарды жана милдеттерди өзүнө алат.

               

Бул өткөрүп берүү актысына Мекемеден көчүрмөлөрдү ырааттуу өткөрүп берүүнүн натыйжасында ыйгарылуучу тарап тарабынан ырааттуу түрдө кол коюлат жана бирдей юридикалык күчкө ээ үч нускада түзүлдү.

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                                          Кебекбаева А.К.

Сарай айылдык кеңешинин

жооптуу катчысы                                                                 Султанбаева А.А.

Кара-Суу шаардык кеңешинин

башкы адиси                                                                        Акылбек кызы Ж.

 

 

Өткөрүп берди:

      “____________”

Сарай айылдык кеңешинин

төрагасы

А.Н.Салимов

 

Өткөрүп алды:

          “____________”

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасы

З.К.Эшмаматов

        

 

 

 

 

      

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

                                        

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

6-март 2024 – жыл                        № 23/6                            Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарындагы Ленин атындагы орто мектебинин жана Ленин көчөсүнүн  аймагында өсүп турган бак-дарактар жөнүндө”

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын алдындагы муниципалдык менчикти башкаруу департаментинин 2024-жылдын 6-мартындагы №31, №32 сандуу каттарын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы Ленин атындагы орто мектебине кошумча корпус курууда тоскоол кылып жаткан 6 түп жөнөкөй бак-дарактарды кыюуга, Ленин көчөсүндөгү өсүшү начар, картайган 40 түп жөнөкөй бак-даракты кыйып, ордуна заманбап ийне жалбырактуу дарактарды отургузууга   мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгы менен биргеликте иштерди алып барсын.

   

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

 

                                              

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

6-март 2024 – жыл                        № 23/7                            Кара-Суу шаары

 

«Кара-Суу шаар мэриясы» мекемесине  «Сарай айыл өкмөтү» мекемесин кошуу жолу менен кайра түзүү жөнүндө

 

         Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы  №370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 92-беренесинин, Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамын жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023-жылдын 31-мартындагы №178 токтому менен бекитилген “Юридикалык жактарды жана филиалдарды (өкүлчүлүктөрдү) мамлекеттик каттоонун тартиби жөнүндө” Жобону жетекчиликке алып, Кара-Суу шаардык  кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. «Кара-Суу шаар мэриясы» мекемесине  «Сарай айыл өкмөтү» мекемесин кошуу жолу менен кайра түзүлүүгө уруксат берилсин.
 2. Мекемелердин мүлкүн инвентаризациялоо жана өткөрүп берүү актысына кол коюу жагы “Кара-Суу шаар мэриясы” мекемесинин мэрине жана “Сарай айыл өкмөтү” мекемесинин башчысына жүктөлсүн.
 3. Ушул токтомдун аткарылышы боюнча көзөмөлдү өзүмө калтырам.

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                         З.К.Эшмаматов

 

 

 

                                              

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

6-март 2024 – жыл                        № 23/8                           Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарындагы  Ж.Бөкөнбаев эс алуу багынын айланасын тосмо менен тосуу жөнүндө”

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2024-жылдын 4-мартындагы 01-20/193 сандуу катын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы Ж.Бөкөнбаев эс алуу багынын айланасын тосмо менен тосууга каражат карап берүү жагы Ош облустук өнүктүрүү фондуна  сунуш кылынсын.

 

 1. Облустук өнүктүрүү фондуна тиешелүү документтерди даярдап тапшыруу жагы Кара-Суу шаар мэриясы жүктөлсүн.

   

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо жана экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

19-апрель 2024 – жыл                 № 24/1                             Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарынын административдик чек арасынын схемалык картасы жөнүндө

 

         Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук режимде административдик-аймактык реформаны жүргүзүүнүн алкагында Ош облусунун Кара-Суу районунун Кара-Суу шаарынын Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигинин “Кыргызмамжердолбоор” мамлекеттик ишканасы тарабынан түзүлгөн Кара-Суу шаарынын административдик чек арасынын схемалык картасын карап чыгып, жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын административдик чек арасынын схемалык картасы жана ага тиркелген чек ара баяндамасына макулдук берилсин.

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасына жана Кара-Суу шаарынын мэрине Схемалык картага кол коюу тапшырылсын.

 

 1. Бул токтомдун көчүрмөсү Кара-Суу районунун жергиликтүү мамлекеттик администрациясына жөнөтүлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырам.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                              З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

19-апрель 2024 – жыл                 № 24/2                             Кара-Суу шаары

 

Тельман айлындагы эски мүрзөнүн ордуна жасалган мамлекеттик каттоо китебинде бекитилген жер аянтын которуу жөнүндө

 

         Кара-Суу шаар мэриясынын 2024-жылдын 11-апрелиндеги чыгыш №01-20/421 сандуу катын угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Жер Кодексинин” 15-беренесинин 8-1) пунктунун негизинде  шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Тельман айлындагы эски мүрзөнүн ордуна жасалган мамлекеттик каттоо китебинде бекитилген жер аянты калктуу конушка жана Кара-Суу Таза-Суу МИнын корук зонасына туура келип калгандыгына байланыштуу №41 контурга которууга мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Которууга байланыштуу тиешелүү иш кагаздарын даярдоо Кара-Суу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

19-апрель 2024 – жыл                 № 24/3                             Кара-Суу шаары

 

Умаров көчөсүндөгү эски мүрзөнү кайра пайдалануу жөнүндө

 

         Кара-Суу шаар мэриясынын 2024-жылдын 19-апрелиндеги чыгыш №01-20/491 сандуу катын угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Умаров көчөсүндөгү эски мүрзөнү кайра пайдалануу боюнча иш кагаздары толук даярдалгандан кийин мыйзам чегинде кайра пайдаланууга уруксат берилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

19-апрель 2024 – жыл                 № 24/4                             Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарынын аймагындагы картайган, шаардын инфраструктурасына таасирин тийгизген жана суугат суу

өтүүчү арыктардын бойлорундагы бак-дарактар жөнүндө”

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2024-жылдын 19-апрелиндеги №01-20/491 сандуу каттарын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. 2024-жылы келип түшкөн кайрылуулардын негизинде шаардын аймагындагы  картайган, шаардын инфраструктурасына таасирин тийгизген жана суугат суу өтүүчү арыктардын бойлорундагы арык чабууга тоскоолдук жараткан жөнөкөй бак-дарактарды кыюуга мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. Кара-Суу шаар мэриясы Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Ош регионалдык башкармалыгы менен биргеликте иштерди алып барсын.

   

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

19-апрель 2024 – жыл                 № 24/5                             Кара-Суу шаары

 

Ошоблжилкоммунсоюз жылуулук менен камсыздоо ишканасынын

Кара-Суу шаарындагы от казандарын Кара-Суу шаар мэриясынын балансына өткөрүү жөнүндө

 

Ошоблжилкоммунсоюз жылуулук менен камсыздоо ишканасынын Кара-Суу шаарындагы от казандарын Кара-Суу шаар мэриясынын балансына өткөрүү сунушун карап  жана  талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Мүлккө муниципалдык менчик жөнүндө” Мыйзамынын 6-беренесинин негизинде  шаардык  кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Ошоблжилкоммунсоюз жылуулук менен камсыздоо ишканасынын Кара-Суу шаарындагы от казандары Кара-Суу шаар мэриясынын балансына өткөрүүгө макулдук берилсин.

 

 1. Шаар мэриясы от казандарды баланска өткөрүп алуу боюнча мыйзам чегинде иштерди алып барсын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө шаардык кеңештин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

19-апрель 2024 – жыл                 № 24/6                             Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарында “Кара-Суу жылуулук” муниципалдык ишканасын ачуу жөнүндө

 

         Кара-Суу шаарында “Кара-Суу жылуулук” муниципалдык ишканасын ачуу боюнча сунушту угуп жана талкуулап,  Кара-Суу шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарында “Кара-Суу жылуулук” муниципалдык ишканасын ачууга мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

 1. “Кара-Суу жылуулук” муниципалдык ишканасын ачуу боюнча керектүү иш кагаздарын даярдоо шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин өнөр жай, коммуналдык чарба, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

19-апрель 2024 – жыл                 № 24/7                             Кара-Суу шаары

 

Комиссия курамын түзүү жөнүндө

 

         Таштанов көчөсү №46 үйүнүн тургуну М.Кадырованын 2024-жылдын 3-апрелиндеги жазган арызынын негизинде жана Сарай айыл өкмөтү тарабынан “Тураталы” базарынын айланасындагы жерлерди сатуу боюнча кабыл алынган токтомдорун мыйзамга ылайык келтирүү максатында шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Шаардык кеңештин депутаттарынан жана мэриянын кызматкерлеринен төмөндөгүдөй комиссия курамы түзүлсүн:

 

1.

Р.А.Таиров -

Шаардык кеңештин депутаты, комиссиянын төрагасы;

2.

З.К.Кадыров -

Шаар мэриясынын жетектөөчү адиси (юрист), комиссиянын катчысы;

3.

А.К.Сабаев -

Шаардык кеңештин депутаты;

4.

К.К.Эргешов -

Шаардык кеңештин депутаты;

5.

С.Мамиев -

Шаар мэриясынын жер маселелери боюнча жетектөөчү адиси

 

 

 1. Түзүлгөн комиссия курамы арызда көрсөтүлгөн  жана башка мыйзам бузуучулук менен кабыл алынган Сарай айыл өкмөтүнүн токтомдорун кылдаттык менен текшерип, мыйзам бузуу фактылары аныкталган учурда шаардык кеңештин сессиясынын кароосуна текшерүүнүн жыйынтыгын сунуштасын.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөөнү өзүмө калтырамын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ ХХIV  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

19-апрель 2024 – жыл                  № 24/8                           Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарындагы  “Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасын атайын техникалар менен камсыздоо  жөнүндө”

 

 Кара-Суу шаар мэриясынын 2024-жылдын 19-апрелиндеги 01-20/496 сандуу катын  угуп жана талкуулап шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы “Кара-Суу Тазалык” муниципалдык ишканасын атайын техникалар менен камсыздоо максатында SHACMAN X300, SHACMAN L300, Dongfeng Liuzhou Automobile (ZBH5250ZYSLZE6) атайын техникаларын сатып алууга каражат карап берүү жагы Ош облустук өнүктүрүү фондуна  сунуш кылынсын.

 

 1. Облустук өнүктүрүү фондуна тиешелүү документтерди даярдап тапшыруу жагы Кара-Суу шаар мэриясы жүктөлсүн.

   

 1. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо жана экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча туруктуу комиссияларына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХV СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

11-июнь   2024 – жыл                         № 25/1                      Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаарынын Эркин айылынын Жаңы чек көчөсүнүн атын

өзгөртүү жөнүндө

 

         Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы географиялык аталыштар жөнүндө» Мыйзамынын жана Кара-Суу шаарынын Эркин айылынын тургундарынын макулдук каттарынын  негизинде Кара-Суу шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы Эркин айылындагы төмөндөгү көчөлөрүнүн атын өзгөртүүгө мыйзам чегинде уруксат берилсин:
 • Тынчтык көчөсүнүн аты айылга көп жылдык үзүрлүү эмгеги сиңген “Сабиров Анарбай” атындагы көчө деп атоого;
 • Биримдик көчөсүнүн аты айылга көп жылдык үзүрлүү эмгеги сиңген “Миңбаев Осмонали Акжолович” атындагы көчө деп атоого;
 • Жаңы-Чек көчөсүнүн аты айылга көп жылдык үзүрлүү эмгеги сиңген “Бекмурзаев Кудайберди” атындагы көчө деп атоого.

 

 1. Аты өзгөртүлгөн көчөлөрдү таза кармоо, көрктөндүрүү, жашылдандыруу, жакшы абалда кароо жана аты өзгөрүлгөндүгүнө байланыштуу келип чыккан чыгымдарды көтөрүү жагы үй-бүлөсүнүн мүчөлөрүнө милдеттендирилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын мыйзам чегинде камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                        З.К.Эшмаматов

 

 

 

   

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

                                                            

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХV СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

11-июнь   2024 – жыл                         № 25/2                      Кара-Суу шаары

 

“Киров айылындагы мүрзө толуп калгандыгына байланыштуу жер аянтын кеңейтүү жөнүндө”

 

         Кара-Суу шаар мэриясынын 2024-жылдын 30-апрелиндеги чыгыш №01-20/607 сандуу катын угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Жер Кодексинин” негизинде  шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Киров айлындагы мүрзө толуп калгандыгына байланыштуу кеңейтүү максатында №85 контурда жайгашкан 3,23 га жер тилкесин мүрзө кылып иштетүүгө иш кагаздары даярдалып, тиешелүү тараптардан корутундулар алынгандан кийин  мыйзам чегинде уруксат берилсин.

 

2.Мүрзөнү кеңейтүүгө байланыштуу тиешелүү иш кагаздарын даярдоо Кара-Суу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХV СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

11-июнь   2024 – жыл                         № 25/3                      Кара-Суу шаары

 

“Муниципалдык жер тилкесин өткөрүп берүү жөнүндө”

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2024-жылдын 28-майындагы чыгыш №01-20/873 сандуу катын угуп жана талкуулап, Кыргыз Республикасынын “Жер Кодексинин” негизинде  шаардык кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарындагы С.Бекмуратова атындагы маданият үйүнүн жанындагы муниципалдык жер тилкесинен 1002,0 м² жер тилкеси Кара-Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнө, 888,0м² жер тилкеси райондук калкты тейлөө борборуна имарат куруу үчүн мыйзам чегинде өткөрүлүп берилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышы шаар мэриясына,  көзөмөлдөө шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                      З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХV СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

11-июнь   2024 – жыл                         № 25/4                      Кара-Суу шаары

 

“Кара-Суу шаарынын Ардактуу Атуулу” наамын ыйгаруу жөнүндө”

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2024-жылдын 10-майындагы №01-20/706 сандуу чыгыш катында көрсөтүлгөн сунушунун негизинде Кара-Суу шаарынын кулуну Батиров Азизбек Рузибаевичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу маселесин карап жана талкуулап  шаардык кеңеш

 

Т О К Т О М   К Ы Л А Т

 

 1. Кара-Суу шаарынын кулуну, кыргыздын  салттуу музыкасынын  жайылтуучусу, күү чертүү жана улуттук ырларды ырдоо боюнча көптөгөн республикалык жана эл аралык сынактардын жеңүүчүсү Батиров Азизбек Рузибаевичке “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамы ыйгарылсын.

 

 1. “Кара-Суу шаарынын Ардактуу атуулу” наамын ыйгаруу боюнча күбөлүк жана төш белгисин даярдап тапшыруу шаар мэриясына жүктөлсүн.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө Кара-Суу шаардык кеңешинин тийиштүү туруктуу комиссияларына милдеттендирилсин.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                        З.К.Эшмаматов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХV СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

11-июнь   2024 – жыл                         № 25/5                      Кара-Суу шаары

 

“Башкы планды өзгөртүүгө макулдук берүү жөнүндө”

 

Кара-Суу шаар мэриясынын 2024-жылдын 5-июнундагы №01-13/1091 сандуу чыгыш катын карап жана талкуулап Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 18-статьясына ылайык шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаарынын Тельман айылындагы №60-контурундагы жашылдандырууга калтаралган жер тилкесин жарандардын муктаждыктарын канаатандыруу максатында башкы планды “калктуу конуштардын жерлери” категориясына которууга макулдук берилсин.

 

 1. Бул токтомду мыйзам чегинде аткаруу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө шаардык кеңешинин кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясына милдеттендирилсин.

 

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                        З.К.Эшмаматов

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

 

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХVI СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

18-июнь   2024 – жыл                         № 26/1                      Кара-Суу шаары

 

“Сарай айыл өкмөтү тарабынан “Тураталы” базарынын айланасындагы жерлерди сатуу боюнча кабыл алынган токтомдорун мыйзамга ылайык келтирүү боюнча түзүлгөн комиссиянын 2024-жылдын 14-июнундагы отурумунун №2 протоколдук чечими жөнүндө”

 

         Сарай айыл өкмөтү тарабынан “Тураталы” базарынын айланасындагы жерлерди сатуу боюнча кабыл алынган токтомдорун мыйзамга ылайык келтирүү боюнча түзүлгөн комиссиянын 2024-жылдын 14-июнундагы отурумунун №2 протоколдук чечимин угуп жана талкуулап Кара-Суу шаардык кеңеши

 

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 1. Сарай эл депутаттарынын айылдык кеңешинин 1995-жылдын 30-январындагы №1/8, 1992-жылдын 21-августундагы №43, 1996-жылдын 18- январындагы №4/2, 2003-жылдын 19-июнундагы №5 токтомдорунун, Сарай айыл өкмөтүнүн 1999-жылдын 16-августундагы №315, 2002-жылдын 27- августундагы №281, 1996-жылдын  4-декабрындагы №48, 2004-жылдын 5- ноябрындагы  №221, 2005-жылдын 24-февралындагы №38, 2003-жылдын 24 июлундагы №198,  2003-жылдын 24-июлундагы №197,   2002-жылдын 13- мартындагы №94, 2003-жылдын 17-сентябрындагы №237, 2005-жылдын 18-ноябрындагы №231, 2003-жылдын 17-сентябрындагы №236,  2003-жылдын 11-октябрындагы №262, 2003-жылдын 15-декабрындагы №311, 2005-жылдын 10-мартындагы №46; 2004-жылдын  26-декабрындагы №262, 2003-жылдын 12-августундагы №208, 2003-жылдын 23-декабрындагы №320, 2000-жылдын 20- сентябрындагы  №185 токтомдорун жокко чыгаруу боюнча сот органдарына кайрылуу Кара-Суу шаарынын мэриясына сунушталсын.

2.Туратали Базарынын айланасында жайгашкан маркум Б.Дуйшөбаевге тишелүү 1,16 га үлүшү айыл чарба багытында иштетилбей, өз билемдик менен автоунаа токтоочу жайга айландырып, жер кыртышын бузгандыгы үчүн жер тилкесин алып салуу үчүн сот органына доо арыз даярдоо жана кайрылуу Кара-Суу шаарынын мэриясына сунушталсын.

 1. Логистикалык борбор курам деген жүйөө менен Илиязова Бактыкан 1 га жер улушун трансформациялап, бирок бүгүнкү күндө жерди багыты боюнча иштетпей автоунаа токтоочу жай катары иштетип жаткандыгына байланыштуу жерин алып салуу үчүн сот органына доо арыз даярдоо жана кайрылуу Кара-Суу шаарынын мэриясына сунушталсын.
 2. Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын 2000-жылдын 13-декабрындагы №741, 1995-жылдын 28-апрелиндеги №127 жана 2000-жылдын 29-январындагы №41 токтомдорунун мыйзамдуулугун кароо жагы Кара-Суу райондук администрациясына сунушталсын.

         5. Бул токтомдун аткарылышын мыйзам чегинде камсыз кылуу Кара-Суу шаар мэриясына, көзөмөлдөө 

Кара-Суу шаардык кеңешинин мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссиясына тапшырылсын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                                        З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2024-жылдын 2-апрели

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI сессиясынын

токтомдору 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз

X  сессиясынын

 

№ 10/ 1 ТОКТОМУ

 

14.02.2023 Сары-Колот айылы

 

 

“Сары-Колотайыл өкмөтүнүн 2023-жылга социалдык-экономикалык  өнүгүү планын жана 2023-жылга карата бюджетин бекитүүжөнүндө”

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүнФЭБнүн башчысы  Б .Орозбаеванын 2023-жылга бюджетинин киреше  жана чыгаша бөлүгүнүн негизинде айыл  өкмөтүнүн штаттык бирдиги боюнча билдирүүсүн талкуулап чыгып, Сары-Колот айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

1.Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн 2023-жылга карата каралган бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгү 23907,3 млн сом (анын ичинен 2646,0 млн сом атайын каражаттар) өлчөмүндө  алымча, кошумчасы менен бекитилсин.

2.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн бюджетинин аткарылышын толук камсыз кылуу боюнча жергиликтүү иш алып баруу жана ай сайын коюлган пландарды аткарууга жетишүү жагы айыл өкмөтүнүн салык инспекциясына жана финансы-экономика бөлүмүнө милдеттендирилсин. Башкаруу аппаратынын штаттык бирдигинде 21, анын ичинен башчылар 5, ВУС инспектору 2, тейлөөкызматкерлери 2 штат бирдигиөлчөмүндө бекитилсин.

3.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүгү  сметанын негизинде 2023-жылга түшө турган кирешелерди жана гранттардын чегинде, ошону менен бирге биринчи кезекте корголгон статьяларга (эмгек акы, соц фонд, дары –дармек, тамак-аш чегерүү) каржылануусу белгиленсин.

4.Жыл ичиндеги бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнө киргизиле турган кошумчалар жана толуктоолор бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен жүргүзүлсүн.

5.Балабакча тармагына ата-энелер тарабынан түшүүчү каражаттын тартыштыгына байланыштуу жергиликтүү  бюджеттен ар бир бала үчүн күнүнө 15,0 сомдон акча каражаты каралсын.

6.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы боюнча 6айдын жана жылдын жыйынтыгы менен   Сары-Колот айылдык кеңешинин сессиясында каралсын.     

7.Сары-Колот айыл  өкмөтүнүн кассадагы  акча жүгүртүүсү 10,0 сом өлчөмүндө белгиленсин.

8.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2024-жылга 24058,4 миң сом ал эми 2025-жылга 24628,4 миң сом өлчөмүндө  түзүлгөн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн божомолу бекитилсин.

 1. Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2023-жылга бекитилген бюджетине жыл ичинде  киргизилген  өзгөртүү жана толуктоолорду эске алуу жана Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин Кара-Суу башкармалыгынын сунуш катынын негизинде Сары-Колот айыл  өкмөтүнүн  2023-жылга жергиликтүү бюджетинин кирешелер боюнча

такталган пландары 23907,3 млн сом, анын ичинде атайын каражаттар 2446,0 млн. сомго, ал эми чыгашалар боюнча такталган пландар жалпысы 223907,3 млн.  сом бекитилсин.

10.Жайыт комитетинин бир жылдык бюджети 70,0 миң сом эсебинде бекитилсин жана анын чыгашасынын 46,7 миң сом же болбосо 3/2 бөлүгү келишимдин негизинде чыгымдалсын.

11.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча  туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

  

Төрага                                                                                                                          Н.Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз  X  сессиясынын

 

№ 10/ 2 ТОКТОМУ

 

14.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы

 

                                              

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн2023-2027-жылдаргасоциалдык-өнүгүүнүнпланын бекитүү жөнүндө

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  катчысы УразоваЭльмиранын билдирүүсүн угуп жана талкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2023-2027-жылдарга социалдык-эканомикалык  өнүгүү планы бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышын  көзөмөлдөө жагы бюджет, эканомика, муниципалдык менчик, инвестициялар, долбоорлор менен иштөө, ишкердик жана тышкы экономикалык байланыштар боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

 

  Төрага                                                                                                                         Н. Молдоев

 

Сары-Колот айылдык  кеңешинин                                                                          2023-жылдын _________  ______ чакырылыштын ___ сессиясынын  №  _____ токтому менен бекитилген

Сары-Колот айылы    2023-жыл

Мазмуну

КИРИШҮҮ.

 1. СЭӨП иштеп чыгууда ченемдик-укуктук актылар.

2.Сары-Колот айыл аймагы тууралуу кыскача маалымат.

 1. Учурдагы кырдаалды талдоо боюнча анализ:
 2. Программанын максаты..........................................................................................................
 3. Өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттары (чакан программалар).
 4. Сары-Колот айыл аймагынын 2023-2027-жылга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасын ишке ашыруу планы
 5. Сары-Колот айыл аймагынын 2023-2027-жылга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын бюджети

 

 

 

 

 

 

 

 

Киришүү

Урматтуу Сары-Колот айыл аймагынын тургундары!

Сары-Колот айыл аймагынын өнүгүү программасын түзүүнүн башкы максаты аймагыбыздын 2027-жылга чейинки аралыкта өнүгүү саясатын ишке ашыруу болуп саналат. Аймагыбыздын өнүгүү программасын ишке ашырууга өзүбүздүн күчүбүздү, ресурстарыбызды натыйжалуу жумшасак, ишкердүүлүктү өнүктүрүүгө, жергиликтүү экономиканы көтөрүүгө жана айылдарыбызда бакубат, жагымдуу шарттарда жашоого мүмкүнчүлүк жаралат.

               “Өнүккөн айыл өлкөнүн жүзү” демекчи социалдык-экономикалык жактан өсүш болуш үчүн ишкерлерди колдоо, жумушчу орундарын түзүү, инфраструктураны жакшыртуу, инвестиция тартуу жана ишке ашыруу, илим-билимге басым жасоо, калктын бардык катмарын, анын ичинде аялдардын, жаштардын, эрте жаш курактагы балдардын өнүгүүсүнө жана  тарбиялануусуна көңүл буруу, туризм тармагын өнүктүрүү жана шарттарын түзүү, спорт, маданият, ден-соолук ж.б. көп тармактуу иштерди алдыга жылдыруу болуп саналат.

Бул программа “2027-жылга чейинки Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын” негизинде иштелип чыккан. Программанын алкагында Сары-Колот айыл аймагы Кара-Суу базарына жакын жайгашкандыктан өнүгүү чекити катары өндүрүш жана айыл чарба тармагын өнүктүрүү пландаштырылууда. Ошондуктан программаны иштеп чыгуу процессине айылдардагы коомчулуктун бардык кызыкдар өкүлдөрү, анын ичинде жергиликтүү айыл тургундары, ишкерлер, коомдук уюмдар, саламаттыкты сактоо, билим берүү тармагынын өкүлдөрү, муниципалдык мекемелер, жергиликтүү кеңештин депутаттары активдүү катышышты. Аймактын көйгөйлөрү, приоритеттери кенен талкууланып, бардык маселелер терең изилденип өндүрүш жана айыл чарба тармагын өнүктүрүү негизги приоритет катары тандалды.

            Аймагыбыздын  өнүгүүсүнө жетүү үчүн күнүмдүк чарбалык маселелерди чечүү менен чектелбестен, жашоочуларыбыздын өнүгүүгө болгон умтулуусун да жакшыртуу зарыл болуп саналат. Айыл өкмөтүбүздүн  эӊ негизги максаты болуп жергиликтүү жашоочуларыбыздын демилгелерин колдоп иш жүзүнө ашырууда ар тараптуу көмөк көрсөтүү болуп саналат.

Биздин айыл аймактын негизги максаты экономика тармагын өнүктүрүү, маданияттын жана спорт боюнча жакшы жетишкендиктерин мындан ары өркүндөтүү, улуттук каада-салттарды сактап калуу, ошондой эле жаңы максаттарды жана милдеттерди коюу болуп саналат.

               Бул программа Сары-Колот айыл өкмөтүнүн башчысынын буйругу менен түзүлгөн жумушчу топ Сары-Колот айыл аймагынын калкынын гендердик аспектерин эске алуу менен социалдык топторунун муктаждыктарын жана кызыкчылыктарын аныктоо менен айыл аймактын 2023-2027-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү планын иштеп чыкты.

            Социалдык-экономикалык өнүгүү  программасы – айыл аймактын өнүгүүсүн  аныктаган жумушчу документи болуп саналат. Себеби ал өзүнө айыл ичинде жүргүзүлүүчү иш-аракеттерди, алардын ар тараптуулугун жана өнүгүүнүн жаңы кадамдарын өзүнө камтыйт. Сары-Колот айыл аймагынын өнүгүү программасы - айыл аймактын тургундарынын бардык катмарынын кызыкчылыктарын, жашоо өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен жазылган, коомчулуктун бардык чөйрөлөрүн, ири инвесторлорду, сырттан келген долбоорлорду, бизнес адамдарын ж.б. көңүлүн бура алган, жалпы элге  түшүнүктүү, так жана маңыздуу болгон көп жылдык документ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жумушчу топтун курамы:

А.А.А.

Ээлеген кызматы

1.       

Уразова Э.  - жумушчу  топтун  төрайымы

Айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы

2.       

Эшиев Э.  - жумушчу топтун башчысы

Айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары

3.       

Акматова А.- жумушчу топтун катчысы

Айылдык Кеңештин катчысы

4.       

Абдыкасымова К. - жумушчу топтун мүчөсү

Айылдык Кеңештин депутаты

5.       

Тагаев К. - жумушчу топтун мүчөсү

Айыл өкмөтүнүн статист-экономисти

6.       

Айтикеев Э.  - жумушчу  топтун  мүчөсү

Айыл өкмөтүнүн башкы адиси

7.       

Адиманова Э. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Айыл өкмөтүнүн соц.адиси

8.       

Аматкулов Т. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Ак-Колот айылынын айыл башчысы

9.       

Эгемназар уулу К. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Шерали айылынын айыл башчысы

10.   

Реджапов З. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Айыл өкмөтүнүн башкы адиси

11.   

Джунусов Т. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Айыл өкмөтүнүн башкы адиси

12.   

Орозбаева Б. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Айыл өкмөтүнүн ФЭБ башчысы

13.   

Абжапаров А. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Айылдык Кеңештин депутаты

14.   

Абдуллажан уулу К. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Айылдык Кеңештин депутаты

15.   

Ботоярова К. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Айылдык Кеңештин депутаты

16.   

Мамадинов А. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Аксакалдар соту

17.   

Абдиллаев А. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Жаштар комитетинин мүчөсү

18.   

Реджапова Э. - жумушчу  топтун  мүчөсү

ФАП кызматкери

19.   

Султанова Н. - жумушчу  топтун  мүчөсү

Мектеп мугалими

Социалдык жана гендердик аспекттер эске алынды жана жумушчу топтун курамына төмөнкү өкүлдөр кирди; Айылдык Кеңештин депутаттары - 4, коомчулуктун, жаштардын атынан - 1, айыл өкмөтүнүн кызматкерлери - 11, аксакалдар - 1,ФАП- 1, билим берүүдөн – 1.

 

 1. СЭӨП иштеп чыгууда ченемдик-укуктук актылар

 

Сары-Колот айыл өкмөтү,  айыл аймактын  социалдык-экономикалык өнүгүү планын (мындан ары – СЭӨП) иштеп чыгууда, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 113-беренесинин, жергиликтүү кеңеш, жергиликтүү жамааттын социалдык-экономикалык өнүгүү жана калкты социалдык коргоо программаларын бекитээри белгиленген. “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана ЖӨБО жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык (34, 51 беренелери) ЖӨБ аткаруучу органы аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программасынын долбоорун иштеп чыгат жана айылдык кеңеш бекиткенден кийин анын аткарылышын камсыз кылат. КР Бюджеттик Кодексинин Жоболоруна ылайык, ЖӨБО тарабынан белгилүү бир милдетти каржылоонун негизи болуп, ошол аймактын СЭӨП эсептелет. Аймактын СЭӨП иштеп чыгуунун укуктук негиздерин төмөндөгүлөр түзөт:

 1. КР Конституциясы;
 2. КР Бюджеттик Кодекси;
 3. КР “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана ЖӨБО” жөнүндө Мыйзамы;
 4. КР финансы министрлигинин 2018-жыдын 17-апрелиндеги № 44 буйругу;
 5. Жергиликтүү жамааттын Уставы;
 6. Экономика министрлигинин № 63-А буйругу менен бекитилген Колдонмо.

Сары-Колот айыл аймагынын 2023-2027-жылдарга карата социалдык-экономикалык өнүгүү программасы – Сары-Колот айылдык кеңешинин жана  Сары-Колот айыл өкмөтүнүн бекитилген милдеттерди жана функцияларды жүзөгө ашырууга багытталган,  аткаруучулар жана ресурстар боюнча өз ара байланышкан, пландалган иш-чаралардын комплексин камтыган жана тиешелүү тармактарда приоритеттүү максаттарга жетүү үчүн өнүгүүнүн багытын, мүмкүнчүлүктөрүн, артыкчылыктарын, көйгөйлүү зоналарын камтыган документ.   

 1. САРЫ-КОЛОТ айыл аймагы тууралуу кыскача маалымат

Географиялык өзгөчөлүктөрү: Сары-Колот айыл аймагы Ош областынын Кара-Суу  районунда жайгашкан. 2001-жылы 21-августта түзүлгөн, 8 ден ашуун ар кандай улуттан турган 10620 миң калкы, 1794 кожолугу бар. Борбор шаар Бишкекке  чейин 595 км. Облустун борбору Ош шаарына чейин 42 км. Райондун борборуна чейин 18 км. Аянты 4185,0 метр кв. Аймак деңиз деңгээлинен бийиктиги 1253 метр. Климаты кескин континенталдуу. Айыл аймагынын чыгыш тарабынан Жоош, Кашкар-Кыштак, батыштан Савай, Отуз-Адыр, түштүктөн Кашкар-Кыштак, түндүктөн Ак-Таш, Савай айыл өкмөттөрү менен чектеш жайгашкан. Сары-Колот айыл аймагына 6 айыл кирет. Сары-Колот, Ак-Колот, Курбан-Кара, Присавай, Тынчтык, Шерали айылдары. Дээрлик бардыгы мусулман динин тутунгандар. Айылдыктардын негизги киреше булагы айыл чарбасы, анын ичинен мал чарбачылыгы болуп эсептелет.

Социалдык – демографиялык маалымдамалар:

 

Негизги көрсөткүчтөр

Маалымат

1.3.

Административдик-географиялык жайгашуусу:

Сары-Колот  айыл өкмөтү 2001-жылы 21-августта уюшулган.Ош облусунун  түндүк чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн курамына  6 айыл кирет.

Жакынкы темир жол станциясына чейинки аралык, км менен:

18

Жакынкы аэропортко чейинки аралык, км менен:

40

Дениз денгээлинен бийиктиги, метр менен:

1253

Райондун борборуна чейинки аралык, км менен:

18

1.4.

Аймагы,  миң. кв. км менен

4185

 

 

1.5.

Калкы – жалпы адам саны

10620

анын ичинен:      Эркектер  - баары;

5203

                             Аялдар - баары;

5417

анын ичинен жаш  айырмасыбоюнча:

 

0-15 жаш

3137

   

16-60 жаш

6518

60 жаштан жогору

788

1.6.

Улуттук курамы, адам саны менен:

 

кыргыздар

9647

өзбектер

607

   
   
   

татарлар

3

уйгурлар

34

   

түрктөр

129

тажиктер

24

   

башка улуттар

151

1.7.

Айыл өкмөтүнүн аппаратындагы кызматкерлердин саны

 

21

1.8.

Коомдук бирикмелер:

 

Аксакалдар соту                

1

Коомдук профилактикалык борбор

1

Укуктук тартипти коргоо кошундары

2

Милицияга көмөктөшүүчү отряддар       

1

Аялдар комитети      

1

Жаштар комитети

1

       
 1. Учурдагы кырдаалды талдоо боюнча анализ

 

 • Пландоо, башкаруу жана администрациялоо

Сары-Колотайылөкмөтүндөжалпысынан21кызматкерэмгектенет, анын ичинен аялдар - 3Алардыничинен12кызматкержогоркубилимдүү,алэмикалган 8 кызматкератайынортобилимдүү.Айыл өкмөтүнүнбардыккызматкерлерикеңсетехникалары,интернетжанажылууимаратмененкамсызболгон. Бирок айыл өкмөтүнүн имараты эски жана кабинеттери кичирээк. Бир кабинетте  ар тармактуу 3-4 кызматкерлер отурушат, жарандарды кабыл алууда ыңгайсыздык жаралат.

Жылынажалпыжонунан2-3кызматкерквалификациясынжогорулатуумаксатындакайраокутууданөтүптурушат.Учурдаайлык акы көбөйүп ар кайсыл тармак боюнча ички резервдик кадрлар көбөйүүдө.

Андантышкарыучурда“Санарип аймак”аркылуукалккакызматкөрсөтүүнүуюштурулуп иштелип жатат. Болгон маалыматтарды алуу оңойлошту.

Жергиликтүү кеңештин депутаттарынын саны – 21 адам, анын ичинен аялдардын саны -  8.

Пландоо жана башкаруудагы негизги көйгөйлөр:

 • Калкка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуудагы шарттын жетишсиздиги;
 • Кадрлардын жетишсиздиги;
 • Калктын ЖӨБ органдарына ишенимдин жана байланыштын жетишсиздиги

 

Башкарууну жана жергиликтүү бюджетти көбөйтүү үчүн чаралар:

 

Башкарууну жана жергиликтүү бюджетти көбөйтүү үчүн чаралар:

2022

2023

Динамика +ү-

саны

сом

саны

сом

1.

Жергиликтүү бюджетти көбөйтүү үчүн чаралар:

2.

Транспорт салыгы

 

680 000 план.

878800 аткарылды

 

780 000 план

 

3.

Жер салыгы:

Суу баскан жер МФ

 

Кайрак жер

 

 

930 га

 

1550 га

 

 

1450000 план.

1758700 аткарылды

 

930 га

 

1550 га

 

1700 000 план

 

4.

Эшик алды

 

180 000 план 264 000 аткарылды

 

180000 план

 

5.

Айыл чарба багытында эмес жерлер

 

136 000 план 138 000 аткарылды

 

136 400 план

 

               
 • Экономикалык маселелер:

Айыл чарбасы: мал чарбасы:

Сары-Колот айыл аймагынын тургундарынын үй-бүлөөлүк негизги киреше булагы айыл чарбасынан, анын ичинен басымдуу бөлүгү мал чарбачылыгынан болуп саналат.

Айылда малдардын саны:

Аталышы

Саны (баш менен)

Динамика +ү-

2022

2023

1.

Уй

3102

 

 

2.

Жылкы

501

 

 

3.

Кой

10267

 

 

4.

Эчки

67

 

 

5.

Үй канаттуулары

12297

 

 

 

Муруӊку жылдарга салыштырмалуу малдын башы өскөнү менен асылдуулугу начар бойдон эле калып, мал багууда жаӊы ыкмалар пайдаланылбайт.

Кой чарбачылыгы: Койлордун асылдуулугун жогорулатуу аракетинде негизинен Тажик өлкөсүнөн эт багытындагы гиссар жана арашан породасындагы кочкорлорду алып келип жүрүшөт. Ошондуктан элдин койлорунда кичине жакшы жагына өзгөрүү бар экени байкалат. Бирок айылда уяӊ жүндүү койлордун саны аз калган. Ошондой эле кийинки учурларда эчкилердин саны кескин азайганы байкалат. Негизинен Сары-Колот аймагы кой өстүрүүгө абдан ыӊгайлуу келип, башка аймактарга салыштырмалуу кой өстүрүүдө сарпталган чыгым минималдуу. Демек койдон түшкөн киреше башка жактарга салыштырмалуу көбүрөөк. Ошондуктан элдин жашоо турмушун жакшыртууда кой чарбачылыгы маанилүү ролду ойнойт.

Уй чарбачылыгы: Уй чарбачылыгы дагы айылдыктардын маанилүү киреше булактарынын бири. Бирок учурда уй чарбачылыгында 3 негизги көйгөй бар экендиги байкалат:

1)Уйлардын асылдуулугун жогорулатуу боюнча иш чаралар солгун жүрүп жаткандыгы. Жасалма уруктандыруу пункту бар, бирок иштин жүрүүсү начар. Ошондой эле уйлардын саандуулугу дагы төмөн бойдон калган.

2) Экинчи маселе тоют даярдоого же тоюттандырууга байланыштуу. Башкача айтканда элдердин саан уйларды талапка ылайык тоюттандырбагандыгын байкоого болот. Кышкыга даярдалган тоюттардан бир гана кургак чөп жана арпа даярдалат. Силос, сенаж, ашкабак ж.б. чыктуу жана минералдык тоюттар даярдалбайт. Натыйжада күз келип, талаада чөп катыгандан баштап уйлардын сүтү азаят же чыкпай калат. Анын кесепетинен ноябрь айынан апрель айына чейин район боюнча сүткө болгон тартыштык жаралганын байкоого болот. Ошондой эле айылда торпок, бука, кунаажын, уй бордоп семиртип саткандар деле көп кездешпейт.  

3) Үчүнчү маселе жайыттын жетишсиздиги.

Сары-Колот айыл аймагынын айылдарындагы табигый шарттар уй чарбачылыгынын өсүп өнүгүүсүнө толук ыӊгайлуу. Ошондуктан мал чарбачылыгынын бул багыты кирешелүү жана келечектүү. Бир гана элдин аӊ сезимин өзгөртүү аркылуу уй багуу ыкмасын тезинен туура багытка өзгөртүүбүз зарыл.

 

 

 

 

 

 

 

Жылкы чарбачылыгы: Башка малдардай эле айылда жылкы баласынын көбөйгөнүн байкоого болот. Бакканга оӊой, көп көӊүл бурууну жана тоютту талап кылбайт. Бирок жылкы өстүрүүдө дагы анын асылдуулугун жакшыртуу боюнча иштер жок. Жалпысынан жергиликтүү пародадагы гана жылкылар кармалат. Ошол себептүү этке жана сүт алууга гана пайдаланылат. Таза кандуу күлүк жылкылар аз санда.

 

 

Үй канаттуулары. Айрым өткөн жылдарга салыштырмалуу үй канаттууларынын азайганын байкоого болот. Бирок ошол эле учурда азык-түлүк базарында жумуртка менен канаттуулардын этинин баасы стабилдүү сакталууда. Андыктан алардын башынын азайып кетишинин себеби түшүнүксүз. Жогоруда айтылган айылдын шарттары үй канаттууларынын бардык түрүн багып, өстүрүп, андан киреше табууга мүмкүнчүлүк берет. Өзгөчө жаӊы тиричилик жаш үй бүлөөлөргө жана жакыр үй бүлөөлөргө абдан ыӊгайлуу.

Аарычылык: Бал челек кармап бал алууга айылда толук шарттар бар, бул тармакты өнүктүрүү үчүн аракеттер болуп жатат. Албетте көп сандагы бал челек кармаса чоӊ киреше кириши мүмкүн, бирок жок дегенде айылдын 3-1 де 4-5 тен бал челек болсо, айыл тургундарынын жана балдардын ден-соолугуна оӊ таасирин бермек.

Башка түрлөрү: Шарттарыбыз болсо дагы башка айылдарда популярдуу болуп аткан жасалма көлмөлөрдө балык өстүрүү жок. Атайын көлмө казып балык өстүрүүгө ыӊгайлуу шарттарды түзсө болот. Ошондой эле коен, бөдөнө, төө куш кармаганга дагы шарттарыбыз мүмкүнчүлүк берет. 

Жайыттар: Сары-Колот айыл аймагында тиешелүү жайыттары жана айдоо жерлери жетишсиз. Жалпысынан Сары-Колот айыл аймагында 326 га Миялы участкасында алыскы жайыт бар.

Малчылар жакшы карап, жакшы бакса күзүндө жайлоодогу мал семиз эле түшөт. Бирок малдын негизги бөлүгү Сары-Колот айыл аймагында жайыт жетишпегендиктен кошуна Алайжана Өзгөн райондорунун жайлоолоруна чыгышат.

Жайыттарды башкаруу боюнча көйгөйлөр:

 • Алыскы жайыттарга баруу үчүн жолдун начардыгы;
 • Көпүрөлөрдүн жоктугу;
 • Малчыларга жайыт бөлүштүрүүдө сезондук картанын жоктугу;
 • Мал баккан кашарларда электр энергиясынын жоктугу;
 • Сарайлардын документтеринин жоктугу;
 • Жайыт акынын толук төлөнбөшү.

 

Мал чарбачылыгы менен алектенген чарбалар боюнча маалымат:

Аталышы

2022

2023

 

Өзгөрүү динамикасы

1.

Жаңы чарбалардын саны

2

 

 

2.

Түзүлгөн жумушчу орундар

12

 

 

3.

Анын ичинен аялдар

3

 

 

4.

Анын ичинен жаштар

9

 

 

 

Мал чарбачылыгана байланышкан көйгөйлөр:

 • Асыл тукум малдарды багуу боюнча жеке дыйкан чарбалардын билиминин жана тажрыйбасынын жетишсиздиги;
 • Малдын асылдуулугун жогорулатуу боюнча эч кандай иштер жасалбайт;
 • Малды багып өстүрүү боюнча жаңы технологиялар колдонулбайт;
 • Үй канаттууларынын бардык түрүн багып, өстүрүп, андан киреше табууда жаӊы тирилик жаш үй бүлөөлөргө жана жакыр үй бүлөөлөргө шарт түзүү боюнча иштер жүргүзүлбөйт;
 • Аарычылык жүргүзүү аз санда жана балык чарбасын өстүрүү боюнча мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу боюнча иштер жүргүзүлбөйт;
 • Жайыттарды эффективдүү пайдалануу боюнча иш аракеттер жетишсиз;
 • Калктын бардык катмарынын аӊ сезимине жана түшүнүгүнө,  чарбачылыкты өнүктүрүү жана жаӊылыктарды киргизүү боюнча түшүндүрүү жана окутуу, демонстрациялап көргөзүү иштеринин жетишсиздиги;
 • Райондук, облустук жана республикалык деӊгээлдеги ар кандай айыл чарба көргөзмө жарманкелерине барып катышып келген фермерлер жокко эсе. Айыл чарбасына тиешелүү маалыматтарды айылдын фермерлерине берип турууну жакшылап колго алынбаган;
 • Айыл боюнча юридикалык каттоодон өткөн дыйкан чарба же айыл чарба кооперативдери болгону менен, чарбачылык кылууда биргелешип аракеттенүү, өндүрүлгөн продукциясын биргелешип сатуу жана үрөөн, көчөт ж.б. чарбачылыкка керектүү нерселерди биргелешип алып келүү жок.

Талаачылык: Айылда катталып, туруктуу жашап жаткандарга 1995-жылдардын башында дыйкан чарбага тараган кезде эң биринчилерден болуп 0,14 га суулу, 0,21 га кайрак жер үлүшү тийген. Үлүшкө тийген суу баскан айдоо жерлер 958 га, кайрак жерлер 1152 га.

Калктын санына салыштырмалуу суу баскан айдоо жерлер кенен жана сугат суулардын көлөмү жетишсиз.. Ошондуктан учурда талаачылыктагы эӊ көп өндүрүлгөн продукциянын түрү бул эспарцет жана бир жылдык чөп(сулуу). Экинчи орунда арпа турат. Бул дагы малга тоют катарында кетет. Жашылчалардан капуста, сабиз, сарымсак, катошка ж.б. өсүмдүктөр айдалат.

Огороддор:  Сары-Колот айыл аймагынын айылдарында үлүш жерлер жана там арка жерлер кенен. Кээ бирлериники такыр айдалбаса, кээ бирлеринде көп жылдык чөп, арпа, сулуу, картошка, сабиз, памидор, дарбыз, балгар, сарымсак ж.б өсүмдүктөр  айдалат. үлүш жерлер жана там арка максималдуу эффективдүү жана туура багытта пайдалануу үй-бүлөөлөрдүн жашоо турмушунун жакшырына чоӊ салым кошот, айрыкча аяр катмарларга.  

Сары-Колот айыл аймагынын бардык жер аянттары бөюнча 2022-жылкы маалымат:

Баардык жер аянттардын түрлөрү

Өлчөө бирдиги

Бардык жер

Бардык жер аянты

га

3147

1.

● Анын ичинен суу жеткиликтүү

га

1615

2.

● Кайрак

га

1532

3.

·         Кайра бөлүштүрүү фонду

га

930

Айыл аймакта алынган азыктар:

Аталышы

Саны (центнер менен)

Динамика +/-

2022

2023

1.

Дан азыгы

55306,0 ц.

 

 

2.

Мөмө-жемиштер

3685,0 ц.

 

 

3.

Пахта

1965,0 ц.

 

 

4.

Картошка

3960,0 ц.

 

 

5.

Жашылча

46695,0 ц.

 

 

 

 

Ирригация системасы: Мал чарбачылыгынын өнүгүп өсүүсү тоют базасынан түздөн түз көз каранды. Ал эми тоют өсүмдүктөрү толук кандуу жана өз убагында сугарылбаса тоют базасы эч качан өнүкпөйт. Демек сугат суу менен камсыз кылуу системасынын иштөөсүнөн жалпы элдин жашоо-турмушу көз каранды десек жаӊылыштык болбойт. Сугат суунун жазында кеч келгени эле болбосо, негизинен вегетациялык убакытта сугат суу жетишсиз көлөмдө болот.  Жалпы ички ирригация каналдарынын  42 км түзөт.

Талаачылыкка  байланышкан көйгөйлөр:

 • Күнөскана жана парниктер бар. Бирок, аз санда, көбөйтүү үчүн аракеттер жасалыш керек;
 • Талаачылыктагы башкы көйгөйлөрдүн бири бул ирригациялык системанын толук кандуу иштебей, негизги сугат каналдарынын өткөрүмдүүлүгү төмөндөп, оңдоого муктаж болгондуктан суу коромжу болуп, айдоо жерлерге толук жетпейт;
 • Тартыштык сугат суунун көлөмүнүн аздыгынан эмес, ички арыктардын казылып, тазаланбагандыгынан жана келген сууну көзөмөлдөгөн адам жоктугунан болууда;
 • Отуз-Адыр каналынан айдоо аянттарга сугат суу келет. Таш-Арык, Бирдик, Жарооз, Ак-Колот айылдарын аралап суу алып келүүчү каналдар толуп калгандыктан өткөрүмдүүлүгү начарлап жана кулактарда суу бөлүштүрчү курулмалардын жоктугунан сугат мезгилинде суу тартыштыгы жаралат;
 • Сууларды дагы эффективдүү пайдалануу максатында гидротарандардын колдонулбагандыгы;
 • Үлүш жерлерге жанатам арканын бош жерин калтырбай негизинен картошка, сабиз, сарымсак, помидор, балгар, капуста, ж.б. жашылчаларды айдоо иштеринин колго алынбагандыгы;
 • Алынган түшүмдү туура сактоо үчүн чоӊураак жана талапка ылайык кампалардын жоктугу;
 • Органикалык жана минералдык жер семирткичтердин өсүмдүктөргө берилбегендиги жана калктын, өзгөчө аялдардын,  аяр катмарлардын, жаштардын  бул боюнча маалымдуулугунун жана тажрыйбасынын жоктугу;
 • Жашылча жана жемиштерди өстүрүү боюнча калктын, аялдардын, өзгөчө аяр катмарлардын, жаштардын бул боюнча маалымдуулугунун жана тажрыйбасынын жоктугу;

 

АЙЫЛ ЧАРБА ПРОДУКЦИЯЛАРЫН КАЙРА ИШТЕТҮҮНҮ ЖАНА КОЛ ӨНӨРЧҮЛҮКТҮ  ӨНҮКТҮРҮҮ:

 

Сары-Колот айыл аймагынын айылдарында өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын өндүрүүдө жергиликтүү тургундардын көпчүлүк бөлүгү ийри мүйуздүү малдын, тагыраак айтканда уй мал жанынын сүтүн  алып сүзмө, сары май ж.б продукцияларын өндүрүшөт жана 10% тургундар мал чарбачылыгы менен алектенип кой, уй, жылкы бордоп семиртишип үй-бүлөөлүк бюджетине кошумча пайда алып келишет.  Мындан тышкары көзгө көрүнөөрлүк айыл чарба продукциясын өндүрүүдө анчалык деле активдүү эмес. Бирок арасынан картошка, сарымсак, арпа айдап түшүмүн сатып пайда көргөн тургундарыбыз да жок эмес алар тургундардын,   15% түзөт. Калган 85% айыл тургундары өздөрүнүн үй-бүлөөсүнө, мал жанына жеткидей көлөмдө айыл чарба продукцияларын өндүрүшүп өздөрүн камсыз кылып жашоо турмушун улантып келет.

Сары-Колот айыл аймагынын айылдарында өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын кайра иштетип, жеке ишкердүүлүк менен алектенүүгө шарттар бар экендигине карабастан бүгүнкү күндө 10 чакан магазин, пескоблок чыгаруучу цех 1, пеноблок чыгаруучу цех 1, кыш заводу 1, АЗС 1, суу сервис 1, ветсервис 1.

Кайра иштетүүгө   байланышкан көйгөйлөр:

 • Калкка, анын ичинде аялдарга, жаштарга жана аяр катмарларга маалыматтын жана тажрыйбанын жетишсиздиги;
 • Калкка, анын ичинде аялдарга, жаштарга жана аяр катмарларга каржы жана башка ресурстардын жетишсиздиги;
 • Калктын каражатты туура эмес пайдалануусу жана финансылык сабаттуулугунун жетишсиздиги;
 • Кичи, орто ишканалардын жетишсиздиги;
 • Бизнес жаатында долбоорлодун жазылбагандыгы, маалыматтардын жетишсиздиги;
 • Изденүүнүн жана идеялардын жоктугу болуп эсептелинет;
 • Кичи ишкерликти жана кол өнөрчүлүктүү өнүктүрүүдө шарттардын жетишсиздиги.
  • Айлана-чөйрөнү коргоо, ден-соолук жана тазалык

Айлана-чөйрөнү коргоо:

Айлана-чөйрөнү жашылдандыруу иштери жүргүзүлөт. «Турдуев Атажан» атындагы жаштар аллеясы (1,5 га) кошумча дагы көчөттөр отургузулат. Өзгөн-Кара-Суу негизги жолунун эки капталына ийне жалбырактуу дарактарды тигүү пландалууда. Айылдын ар бир жашоочусуна айлана-чөйрөгө экологиялык таза жашоо алып келүү боюнча түшүндүрүү иштери болуп турат. Ар бир түтүнгө көчөт отургузуу боюнча атайын иш чаралар уюштурулуп келет.

 

Айлана-чөйрө маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Айылдын коомдук жерлеринин жашылдандыруунун жетишсиздиги;
 • Атайын бак-дарак өстүрүүдөгү адистин жоктугу;
 • Экологиянын бузулушу.

Ден-соолук:

Сары-Колот айыл аймагында 4 медициналык мекеме бар. 1 үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ГСВ), 3 ФАП бар. Дарыгерлердин саны 23, кенже медицина кызматкерлеринин саны 6. Азыркы учурда оорукананын абалы жана сырткы жасалгасы жакшы абалда, бирок айрым медициналык жабдуулар жетишпейт. Кызматкерлер колунан келишинче айылдыктарга жана кошуна айылдагыларга  кызматын көрсөтүп турат. Оорукананын имаратында  аптека бар, айыл тургундары дары-дармек менен камсыз болушат. Айылдагы санитардык абал канааттандыраарлык. Барында мончо жок болсо дагы көпчүлүгүндө бар. Айыл тургундарынын көпчүлүгү үйлөрүнө суу киргизишип душ ванналары коюлган. Бала бакчада жана мектепте жугуштуу оорулар чыгып, жабылган учурлар каттала элек.

Ден-соолук маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Ак-Колот жана Курбан-Кара айылдарына ФАП куруу;
 • Ооруканага жаш кадрлардын жетишсиздиги;
 • Дене гигиенасын сактоого шарттын жетишсиздиги;
 • Ден-соолукту чыңоочу атайын жайлардын жоктугу;
 • Жугуштуу оорулар жөнүндө көп маалыматтын жетишсиздиги;
 • Ооруканада эң керектүү жабдыктардын жоктугу.
  • Коомдук тартип жана коопсуздук

Жалпы Сары-Колот айыл аймагында коомдук тартип жана коопсуздук боюнча бүгүнкү абал туруктуу.

Коомдук тартиптин абалы:

Коомдук тартиптин абалы

2022

2023

Динамика +ү-

1.

Түшкөн арыздар

12 (9 ай)

 

 

Акыркы 2 жылдын ичинде тартип бузуулар мал жоготуу жана спирт ичимдиктерин ичип коомдук тартипти бузуу жана үй-бүлөлүк чыр-чатактар боюнча  катталууда. 2021-жылга салыштармалуу азайып бара жатат.

Келечекте коомдук тартипти бекемдөө жана коопсуздукту камсыздоо максатында Коомдук алдын алуу борбору иш алып барат. Коомдук алдын алуу борбордун негизги милдеттери – калк арасында түшүндүрүү, алдын алуу иштерин жүргүзүү, экстремизмдин алдын алуу, жашы жете электердин никеге турушуна жол бербөө, жол коопсуздугу жана башкалар.  Айыл аймагында аксакалдар соту, аялдар комитети, жаштар комитети жана аксакалдар кеңеши сыяктуу коомдук уюмдар түзүлгөн.

Андан сырткары аксакалдар соту да иштейт. Коомдук тартипти сактоодо аксакалдар сотунун таасири жогору десек болот. Көпчүлүк маселелерди аксакалдар соту өз убагында, жеринде ыкчам чечүүгө аракет кылышат.

 

Коомдук тартип жана коопсуздук маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Видеокөзөмөлдөрдүн коомдук жайларга орнотулбагандыгы;
 • Түшүндүрүү иштери жана атайын окутуулардын аздыгы;
 • Атайын айылга бөлүнгөн инспектордун жашай турган жери чечилбегендиги.

 

3.5Турак жай жана коммуналдык кызмат көрсөтүүлөр

Таза суу:

 

Сары-Колот айыл аймагынын жашоочуларытазасуумененкамсызболгон эмес.Учурдатазасуумененкалктыкамсыздообоюнча Сары-Колот айыл аймагында“Үч-Кол” ИСКАКБсы иш алып барат. 2023-жыл толук жаңы таза суу менен камсыз болушат.

Таза суунун тарифи: көчөдөн алса 104 сом, короого киргени 208 сом, суу эсептегич менен пайдаланса 1 м3 – 45 сомду түзөт. Тарифти чогултуу 90%  пайызды түзөт.

Таза суу менен камсыз болгондордун саны:

Таза суу менен камсыз болгондор:

2022 (түтүн)

2023

(түтүн)

Динамика +ү-

 

Короонун ичине суу киргизгендер

535

 

 

 

Суу эсептегич менен пайдалангандар

215

 

 

 

Көчөдөн ичкендер

15

 

 

Тарифтерди жыйноо:

Тарифтерди жыйноо:

2022

2023

Динамика +ү-

 

Тарифтерди жыйноо

144 000 сом 9 айга

 

-           

 

Таза суумаселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Сары-Колот айыл аймагында таза суунун жетишсиз, калктын саны күндөн-күнгө өсүүдө, бирок суу трассасына коюлган трубалары ичке болуп айыл тургундарын, анын ичинде жаштарды, аяр катмарларды таза суу менен толук камсыз кылалбай келишет.

Таштанды маселеси: Сары-Колот айыл аймагында 1794 кожолукта 10620 киши жашайт. 2022-жылдын ноябрь айында «Сары-Колот» тазалык ишканасы түзүлүп, аны жеке ишкер Абдыраев Жамал жетектейт. Сары-Колот айыл аймагында калкынын саны өсүүдө. Жаңы уюшулган ишкана ишин баштоо алдында турат. Сары-Колот айыл өкмөтүнүн өзүнүн трансформация болгон мыйзамдуу таштанды полигону бар. Ушул полигонго кошуна айыл өкмөттүн таштандылары келет. Келечекте таштандыларды кайра иштетүүчү линия куруу пландалууда. Шамал болгон учурларда полигондон таштандылар учуп, айланасындагы айыл тургундарынын турак-жайларын таштанды каптаса, ал эми жай мезгилинде жагымсыз жыт чыгып турат. Полигонго ар кандай таштандылар ыргытылат, малдын өлүктөрүн, терилерин ж.б органдарын ыргытып ийген учурлар кездешет.

Мындан улам жугуштуу оорулар чыгып кетүү коркунучу бар. Сары-Колот айыл аймагынын айылдарында жуманын ишемби күндөрү айыл өкмөттүн аппарат кызматкерлери, мектеп мугалимдери, саламаттыкты сактоо кызматкерлери, айыл ичин жана көчөлөрдү кыдырып, таштандыларды чыгарышат. Буга чейин айылдын айланасынын болгон жерине таштанды төгүп келишкен.

 

Калктан таштандыларды чогултуп жана жыйноо үчүн ар бир кабына 37 сомдон тариф бекитилген. Кээ бир айыл тургундары уруксаты жок майда карьерлерге, көчө жээктерине, коомдук жайларга таштандыларын таштап салышат. Айыл ичиндеги коомдук жайларга мекемелерге таштанды челектерин орнотуу керек.

 

Таштанды маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Айыл ичиндеги таштанды таштоочу жайды айылдан алыс жерге көчүрүү маселеси;
 • Таштанды үкөктөрүнүн жоктугу;
 • Таштандыны чогултууга, рекультивация иштерине иштейм деген кызматкерлердин жоктугу;
 • Таштанды иштетүүчү жабдыктардын жоктугу;
 • Таштандынын тарифтерин элге жеткирүү үчүн коомдук жайларга баннерлерди илүү.

 

Ички муниципалдык жолдор, тротуарлар жана көпүрөлөр:

Сары-Колотайылдык аймагы боюнча 134 километр муниципалдык ички жолдор бар, алардын ичинен 10000 метр жолдун учурдагы абалы жакшы десек болот. Андан сырткары жергиликтүү бюджеттин жана элдин, жеке демөөрчүлордүн эсебинен  124 километр  жолго шагыл төгүлдү.

 

 

 

Шагыл төгүлүп жасалган көчөлөрдүн аталышы

2021 (метр менен)

2022

(метр менен)

1.

Сары-Колот айылы

46 км

 

2.

Курбан-Кара айылы

33 км

1 км асфальт басылды

3.

Присавай (Ынтымак) айылы

7 км

 

4.       

Тынчтык айылы

15 км

1  км асфальт басылды

5.

Ак-Колот айылы

7 км

Шебен төгүлдү

6.

Шералы айылы

26 км

18 км шебен  төгүлдү

 

 

Ички жол маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Айылдын ичинде негизги белгиленген көчөлөрдүн узундугу 88 км чейин жетет, жөө жүргүнчүлөр басуу үчүн жол жээгинде тротуарлардын жоктугу, көлчүктөр пайда болуп, техникаларга жана жөө жүргүнчүлөргө кыйынчылык жаратууда. Тротуарлардын жоктугуна байланыштуу жөө жүргүнчүлөрдү, анын ичинен мектеп окуучуларын жана кенже курактагы балдарды машина коюп кетүү коркунучу бар.
 • Жолдун начардыгынан транспорттун жүрүшүнө тоскоол болууда жана жолдор чаңып кетүүдө. Арыктар тазаланбагандыктан, суу жолду каптап жолдун бузулушуна алып келет.

 

Ички көчөлөрдү көчө жарыгы менен камсыздоо

Жалпы Сары-Колот айыл аймагында ички көчөлөрдө көчө жарыгын орнотууга зарыл болгон 134 километр көчө болсо, анын ичинен бүгүнкү күндө82  километрине электр чырактары орнотулган жана орнотулуп жатат, жарык менен камсыз болгон жана болот. Калган көчөлөрдүн 52 километри жарыктандырылбаган. Жергиликтүү жашоочулар акча каражатын чогултуп жарыктандырууну өзүлөрү уюштуруу жолу менен жасашкан.

Ички көчөлөрдү көчө жарыгы менен камсыздоо маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Жергиликтүү бюджеттин жетишсиздиги;
 • Жашоочулардын уюшкандыкта иш алып баруунун жоктугу.
  • Эс алуу, маданият жана спорт

Айыл аймагында маданий иш-чараларды өткөрүүгө Сары-Колот айыл аймагында  маданият үйү жок. Жергиликтүү бюджеттен бөлүнгөн каражат менен даталуу күндөрү майрамдарды К. Жантошев атындагы орто мектебинде өткөрүп, элдин көңүлүн көтөрүп келебиз. Акыркы учурда коомчулукка көз салып байкоо жүргүзсөк, айыл жеринде да ата-бабалардан келе жаткан улуттук каада-салттар унутулуп бараткан экен. Ушул максатта айылдык аймакта «Шайыр апалар» тобу түзүлгөн. Коопсуздук үчүн видеокөзөмөлдөр коюу пландалган.

 

Маданий иш чаралардын жана маданиятка тартылган адамдардын саны:

 

Маданий иш чаралардын жана маданиятка тартылган адамдардын саны:

2022

Динамика +ү-

 

 

1

Маданий иш чаралардын саны

8

0

 

 

 

эркек

аял

эркек

аял

2

Маданий иш чарага тартылган жаштар (14-28 жаш)

38

62

 

 

3

Маданий иш чарага тартылган окуучулар жана өспүрүмдөр

27

42

 

 

4

Маданий иш чарага тартылган кенже курактагы балдар

22

28

 

 

5

Маданий иш чарага тартылган орто жаштагы муундар

28

33

 

 

6

Маданий иш чарага тартылган карылар

15

32

 

 

Айылдын маданиятын өнүктөрүү үчүн атайын мектеп алдында жана маданият үйүндө атайын кружоктор ачылган: кол өнөрчүлүк, жеке аткаруучулар ж.б. аларга катышуучулардын саны 46.

Маданият маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Атайын уюштурулган маданий-иш чараларга элдин катышуусунун кайдыгерлиги;
 • Музыкалык аппараттардын жетишсиздиги (ямаха, аккардеон, гитара ж.б);
 • Атайын кийүүчү формалардын (артист көйнөк) жоктугу;
 • Бий кружок өтүүчү залдын жоктугу жана керектүү шаймандардын жетишсиздиги;

Китепкана:

Жалпыаймакбоюнча1 мектептин жана  1мамлекеттиккитепканабар. Азыркы убакта мамлекттик китепканада 7360 даана китеп бар.Окурмандар саны бүгүнкү күндө көбөйүп, залдын тардыгына байланыштуу ыңгайсыздык жаратып келет. Жылытуу ситемасы дагы толук бүтпөй, зал суук болуп кышкысын окурмандар китептерди үйүнө алып барып окуп келишет. Китептерди замандын талабына ылайык жаңыртуу керек. Буга чейин жергиликтүү бюджеттен жана спонсорлордон толукталып келет.

Китеп сүйүүчүлөрдүн  жана китепканага тартылган адамдардын саны:

Китеп сүйүүчүлөрдүн  жана китепканага тартылган адамдардын саны:

2022

2023

Динамика +ү-

эркек

аял

1

Китеп сүйүүчүлөрдүн  саны

 

 

 

 

 

 

эркек

аял

эркек

аял

 

 

2

Китепканага тартылган  0-18 жаштагы окурман балдар

100

200

 

 

 

 

3

Китепканага тартылган 18-40 жашка чейинки окурмандар

65

80

 

 

 

 

4

Китепканага тартылган 40-60 жашка чейинки  окурмандар

16

28

 

 

 

 

5

Китепканага тартылган карылар

5

16

 

 

 

 

 

Китепкана  маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Атайын китепкана үчүн кененирээк кабинет же имараттын жоктугу;
 • Электрондук китепканага айлантуу жана материалдык-техникалык базасын чыңдоо үчүн бюджеттин жетишсиздиги;
 • Китеп, көргөзмө кое турган текченин жетишсиздиги;
 • Компьютер, принтердин жоктугу;
 • Инвентарларды алууга акча каражатынын жетишсиздиги.

Жаштар саясаты:

Сары-Колот айыл аймагында жаштар б.а. 14-28 жашка чейинки тургундар салыштырмалуу көп эле, алар  1360 адам.  Жаштар уюму деп аталган бейрасмий жамаат бар. Ошондуктан алардын уюм экендигин далилдеген бир дагы документтери жана белгилүү бир мөөнөткө багытталган иш пландары жок. Бирок негизинен бир жолку спорттук иш чараларды уюштуруп келишет.   Демек айылдын жаштар уюмунун потенциалын жогорулатуу жана ишке жөндөмдүүлүгүн жакшыртуу учур талабы.

Жаштар саясатына байланышкан көйгөйлөр:

 • Ошондой эле район, облус жана республикалык деӊгээлдеги жаштар уюмдары жана жаштарды колдогон донор уюмдар менен байланыш түзүлгөн эмес. Натыйжада айылдын жаштар уюму тарабынан тартылып келген гранттык жана демөөрчүлүк каражаттар жокко эсе.
 • Жаштар жана балдар үчүн атайын ресурстук борбордун жоктугу.

Айылда мектептин спорт аянтчасы жана кичи футбол аянтчасы, эркин күрөш боюнча спорт залы бар. Бирок, капиталдык ремонтту талап кылат. Спорт оюндарына кызыккан жаштар айылда арбын. Негизинен спорттун волейбол, улак тартыш жана кичи  футбол оюндары көп ойнолот.  Волейбол оюну мектептин спорт залында ойнолуп келет. Окуучулар    менен чоңдор арасында зал талаш болуп калат. Ошол үчүн атайын өзүнчө расписание түзүлгөн окуучулар жана чоңдор үчүн.

Массалык спорт иш чараларынын жана спортко  тартылган адамдардын саны:

Массалык спорт иш чараларынын жана спортко  тартылган адамдардын саны:

2022

2023

Динамика +ү-

1

Массалык спорт иш чараларынын саны: 

16

 

 

2.

Спорттун түрлөрү боюнча мелдештердин саны:

- футбол

- волейбол

- ордо

- күрөш

- көк бөрү

 

 

 

3

3

1

3

6

 

 

 

 

 

эркек

аял

эркек

аял

эркек

аял

3.

Спорттун түрлөрү боюнча машыгууга тартылгандардын  саны:

-күрөш

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дене-тарбия жана спорт  маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Спорт оюндары менен негизинен мектептин жогорку классынын окуучулары жана 50 жашка чейинки жаштар алектенет. Ал эми улуу муундагылар жана кыз-келиндер арасында спорт оюндары ойнолбойт.  Натыйжада спорт оюндары айылда популярдуу эмес. Тамеки, насвай чеккендердин,наркомания, таксикомания,психатроптук жана баӊги заттын, алкоголдук ичимдик ичкендердин, ошондой эле  саны өсүп кетүү коркунучунда. 
 • Мындай көрүнүштүн бир себеби шарттардын жоктугу болсо экинчи себеби бул айыл өкмөтүнүн аппаратында жаштар менен иш алып баруучу жана спортту өнүктүрүүчү күчтүү инструктор адистеринин жоктугу болуп эсептелет.
 • Атайын заманбап спорт комплекстеринин жоктугу;
 • Спортко байланышкан жабдыктардын жоктугу;
 • Аял затына арналган атайын фитнес-клуб же атайын ден-соолук чыңдоочу жайдын жоктугу;
 • Атайын чуркоочу жана вело аянтчасынын, ошондой эле вело жолчонун жоктугу.
 • Эс алуу паркынын жоктугу.
 • Маданият үйүнүн жоктугу.

 

 • Билим берүү

Мектепке чейинки билим берүү: Сары-Колот айыл аймагында мектепке чейинки билим берүү мекемелери учурда жетишсиз. Заманбап бала-бакча куруу учурдун талабы.Бала бакчалардын жетишсиздигинен мектепке чейинки  жаштагы балдар билим албай калышууда. Сары-Колот айыл аймагына мамлекеттик заманбап бала бакча, бардык шарты менен (Ашкана, ысык суу, ажаткана, жуунучу жай, канализация, видео байкоо ж.б.у.с) эки кабаттуу имаратка жетишүү зарыл.

Жаны бала бакча корпусу

 

Мектепке чейинки билим берүү маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Ички даараткана жок, көмүр отун аркылуу от жагып жылытылат;
 • Балдар ойной турган оюнчуктардын жетишсиздиги жана оюн аянтчасынын начардыгы.
 • Ай сайын балдар үчүн төлөөчү төлөмдүн убагында чогулбагандыгы;
 • Кыш мезгилине дене тарбия сабагы үчүн жабык кичи спорт аянтчасынын жоктугу;
 • Тамак-аш сактоочу жайдын талапка жооп бербегендиги;
 • Инвентарлардын жетишсиздиги (Компьютер,принтер,проектор,магнит доска ж.б);
 • Көмөкчү чарбада тоют жыйноого жердин жоктугу.

 

Жалпы билим берүү :                                                           

     Сары-Колот айыл аймагынын Шерали айылындагы №8 А.Кулботоев атындагы орто мектебинин имараты 1972-жылы шыйпаӊ болуп курулуп, андан кийин элдик ашар жолу менен кошумча корпус салынып, 2005-жылы окутууга уруксат берилген. Азыркы учурда өтө начар. МЧСтин корутундусу чыгарылып, 472 окуучу эки сменада окуп, бир партада үчтөн бала отурат. Даярдоо класстарында 28 окуучу окуйт. Балдар үчүн абдан кооптуу. Сары-Колот айыл аймагындагы Присавай айылындагы №128А.Кадырбеков негизги мектеби 1995-жылы элдик ашар жолундагы жардамы менен 100окуучуга ылайыкталып салынып, 2005-жылы пайдаланууга берилген. Окуучулар эки сменде бир партага үчтөн отуруп окушууда. Даярдоо классында 22 бала окуп жатат. Жылдан жылга калктын саны өсүп балдардын саны көбөйүүдө. Ошондуктан балдардын айылыбыздын жаштарынын билим алуусуна жаӊы типтүү заманбап мектеп курууга муктаждык күч. Ошондой эле Тойчу участкасындагы №120 негизги мектеби, Ак-Колот айылындагы №136 С.Карыбеков мектеби жана Тынчтык айылындагы №13 С.Бекмуратов мектеби келечекте жаштардын билим алуусу үчүн типтүү мектепке муктаждыгы бар.

 

Жалпы билим берүү маселесине  байланышкан көйгөйлөр:

 • Кошумча корпустун жоктугу;
 • Спорт аянтчасынын эскириши, жарактан чыккан жабдуулар жаӊыланбайт жана чуркап, топ ойной турган аянтчаларда куму түгөнүп, таштары чыгып калган. Балдардын ден соолугу үчүн кооптуу;
 • Лабораториялык приборлордун жоктугу жана көрсөтмө куралдардын жетишсиздиги(долбоор жазылып жатат);
 • Балдарды ар тараптан калыптандырып өстүрүүгө багытталган ийримдерди уюштурууга каражаттын жоктугу;
 • Олимпиада, кароо-сынак жана ар кандай спорттук мелдештердин катышуучулары материалдык колдоого муктаж
 • Кээ бир ата-энелердин балдарынын билим алуусуна шарт түзбөгөндүгү жана мектеп программасын өздөштүрүүгө жардам бербегендиги. Алар үчүн балдарынын билим алуусу маанилүү эмес;
 • Заманбап жабдуулар жана инвентарлардын жетишсиздиги;
 • Көмүр сактоочу жайдын жана кочегардын имаратынын эскилиги жетип жаңылоого муктаж;

 

4.3.            Социалдык коргоо

Сары-Колот  айыл аймагында ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү  189 жаран  каттоодо турат. Статистика боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын саны мурдагы жылдарга салыштырмалуу 89 адамга  көбөйдү.

Аймакта 58 аз камсыз болгон үй-бүлө материалдык жардамга муктаж.

ВИЧ, СПИДге чалдыккан 9 адамга 4000 сомдон акча каражаты жергиликтүү бюджеттен каралат.

Жалгыз бой карыялар 10 адам. Аларга жылына эки миӊ сомдон акча каражаты каралып турат. Азыркы учурдагы инфляцияга байланыштуу аталган суммадагы каражаттар дары дармек маселесин чечкенге өтө аздык кылат.

Калкты социалдык жактан коргоо

 

2.1

Калктын социалдык жактан аярлуу катмардагыларынын саны, адам:

 

категориялар боюнча

 

пенсионерлер

2412

аз камсыздыгы боюнча пособие алуучулар   

387

майыптар

189

а.и. майып балдар

50

эмгектин  ветерандары

4

жалгыз бой-энелер, жалгыз бой-аталар

10

жумушсуздар (официалдуу катталгандар)

35

Мындан сырткары оор турмуштук кырдаалдагы үй-бүлөлөргө көмүр алууга жана жана балдарына ар кандай майрамдык белек-бечкек берүүгө жергиликтүү бюджеттен акча бөлүнүп турат.

Социалдык коргоо боюнча көрсөткүчтөр жана чаралар:

 

Социалдык коргоо боюнча көрсөткүчтөр жана чаралар:

2022

2023

саны

саны

эркек

аял

эркек

аял

1.

Жакырчылыктын деңгээли

115

7

118

7

2.

Социалдык жардамдар

 

 

 

 

 

 

эркек

аял

эркек

аял

саны

сом

саны

сом

саны

сом

саны

сом

1

Мүмкүнчүлүгү чектелгендер

135

80,5

41

50,0

136

189,0

53

53,0

2

Аяр катмарлар

1

 

108

125,0

2

 

105

 

3

Ата энеси миграцияда жүргөн балдар

3

 

3

28

 

11

 

                         

 

 

2023-2027-жылдардагы өнүгүү программанын кыскача мүнөздөмөсү:

 

Кириш сөз

4

                                                                                                                    I.            Өнүктүрүү үчүн шарттар

5

1.1.

Географиялык жагдай (рынокторго аймактык жакындыгы, табигый-климаттык шарттар, географиялык жактан өнүгүүнүн чектөөлөрү, экологиялык системанын абалы, технологиялык тобокелдиктер)

5

1.2.

Экономикалык өнүктүрүү үчүн шарттары. Региондорду өнүктүрүү чекити

6

1.2.1

Өнөр жай жана өндүрүш мүмкүнчүлүгү

6

1.2.2

Туризм үчүн мүмкүнчүлүк

8

1.2.3

Соода жана кызмат көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүк

9

1.2.4

Маданият жана спортту өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөр

9

1.2.5

Адам ресурстарын – өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүк

10

1.2.6

Инвестиция үчүн мүмкүнчүлүк

11

1.2.7

Инфраструктура

12

1.2.8

Айыл өкмөтүнүн коомчулук менен иш алып баруусун жакшыртуу мүмкүнчүлүгү

13

1.2.9

Табигый ресурстарды пайдалануу мүмкүнчүлүгү

15

1.2.10

Жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгү

18

                                                                                 II.            Максаттуу топторду тандоо жана күтүүлөр

19

2.1

Максаттуу топтордун туруктуу негизги күтүүлөрү жана баалуулуктары

19

                          III.            Сары-Колотайылөкмөтүнүн 5 жыличиндеөнүгүүдөнкийинкикөрүнүшү

20

                                                                    IV.            Өнүктүрүүнүн приоритеттүү артыкчылыктары

21

4.1

Туризмди өнүктүрүү

21

4.2

Экологиялык абалды жакшыртуу

24

4.3

Өнөр жай тармагын өнүктүрүү

24

4.4

Маданият жана спорт тармагын өнүктүрүү

26

4.5

Социалдык тармакты өнүктүрүү

26

4.6

Муниципалдык кызмат көрсөтүү системасын жакшыртуу

27

4.7

Билим берүү тармагын өнүктүрүүгө көмөктөшүү

28

4.8

Сары-Колот айыл окмотуно караштуу айылдардын инфраструктурасын өнүктүрүү

28

                                                                                                                       V.                    Каржылык модели

30

5.1

Жергиликтүү бюджеттин кирешесин жогорулатуу

30

5.2

Жергиликтүү бюджеттин чыгымдарын оптималдаштыруу

30

5.3

Инвестициялык саясат

31

                                                                                          VI.            Мониторинг жана баалоо системасы

32

6.1

Өнүгүү программасын ишке ашыруудагы аткаруучулар, алардын ишин көзөмөлдөө жана баалоо

33

                                                                                                                              VII.            Тобокелдиктер

34

                             VIII.            Эл аралык мамилелер жана тышкы экономикалык ишмердүүлүк

34

Тир:

№1 2023-2027-жж. карата приоритеттүү ири инвестициялык долбоорлор

35

Тир:

№2 Программанын ишке ашыруудагы мониторинг жана баалоо системасы

36

Тир:

Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн өнүгүү программасынын иш чаралар планы

37

 

 IX.            Мониторинг жана баалоо группасын түзүү

38

 

КИРИШ СӨЗ

 

Мамлекеттин негизги максаты - ар бир адамдын жакшы жашоого татыктуу денгээлде иш-аракетинин бардык чөйрөлөрүндө прогрессивдүү өзгөртүүлөрдү камсыз кылуу.

Республиканын аймагында колдонууда болгон буга чейинки  программалар жана концепциялар бир тармакты чыңдоо үчүн багытталып так адистештирилген мүнөзгө ээ болууда.

Бир тармактын көйгөйлөрүн чечүү үчүн атайын программалардын маанилүүлүгүн эске алып, мамлекеттин калкынын жашоо сапатын жогорулатууга багытталган комплекстүү милдеттерди чечүү жетишсиз.

Бул программа «2027-жылга чейинки Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын»    негизинде иштелип чыккан. Артыкчылыктуу тармактар жана чөйрөнүн ишмердүүлүгү шаардын аймагында орун алган жана аныкталган көйгөйлөрдү чечүү үчүн ресурстарды колдонуу боюнча сүрөттөлүп берилген.

Кризистен арылуу боюнча келечектеги өнүктүрүүдө ар кайсы чөйрөдөгү ыкмаларга, көйгөйлөрдү чечүү жолдоруна өзгөчө көңүл бурулат.

Иш-чараларды ийгиликтүү ишке ашыруу мамлекеттик түзүмдөрдүн, жарандык коомдун, өкмөттүк эмес уюмдардын, айрым чарба жүргүзүүчү субьекттердин катышуусу менен жүргүзүлөт.

 1. Олуттуу социалдык-экономикалык кайра түзүүлөрдү ишке ашырууда, калктын жашоо шарттарын жакшыртууну камсыз кылууда эӊ маанилүү болуп коомдук-экономикалык өзгөрүүлөр туруктуулук үчүн кепил боло алат.

            Сары-Колот  айыл өкмөтү тарабынан аймактын инфраструктурасын жакшыртуу, ишкердүүлүк чөйрөсүнө тиешелүү шарт түзүү жана социалдык коргоо тармактарын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлорду ишке ашыруу пландалууда.

 

 1. Өнүктүрүү үчүн шарттар

 

 

Сары-Колот айыл өкмөтүндъ 8 ден ашуун ар кандай улуттан турган 10620 миё калкы бар.

Сары-Колот айыл өкмөтү 2001-жылы 21-августта т\з\лгън. Кара-Суу районунун т\нд\к-чыгыш бъл\г\ндъ. Кара-Суу Ъзгън авто жолунун жээгинде жайгашкан. Чектеш айыл ъкмъттър чыгыштан Жоош, Кашкар-Кыштак, батыштан Савай, Отуз-Адыр, т\шт\ктън Кашкар-Кыштак т\нд\ктън Ак-Таш Савай айыл ъкмът\ менен чектешкен.

         Аянты 4185,0 метр кв.

        Сары-Колот айыл ъкмът\н\н карамагына кирген калктуу конуштардын саны 6, кожолуктун саны 1794, калктын саны 10620 адам жана айылдардын аталышы.

 

 1. Сары-Колот.
 2. Ак-Колот
 3. Курбан-Кара
 4. Шераали
 5. Присавай
 6. Тынчтык

 

к/н

Негизги көрсөткүчтөр

Маалымат

1.3.

Административдик-географиялык жайгашуусу:

Сары-Колот  айыл өкмөтү 2001-жылы 21-августта уюшулган.Ош облусунун  т\нд\к чыгыш бъл\г\ндъ жайгашкан. Айыл өкмөтүнүн курамына  6 айыл кирет.

Жакынкы темир жол станциясына чейинки аралык, км менен:

18

Жакынкы аэропортко чейинки аралык, км менен:

40

Дениз денгээлинен бийиктиги, метр менен:

1253

Райондун борборуна чейинки аралык, км менен:

18

1.4.

Аймагы,  миң. кв. км менен

4185

 

 

1.5.

Калкы – жалпы адам саны

10620

анын ичинен:      Эркектер  - баары;

5203

                             Аялдар - баары;

5417

анын ичинен жаш  айырмасыбоюнча:

 

0-15 жаш

3137

   

16-60 жаш

6518

60 жашан жогору

788

1.6.

Улуттук курамы, адам саны менен:

 

кыргыздар

9647

өзбектер

607

орустар

 

украиндер

 

немецтер

-

татарлар

3

уйгурлар

34

дунгандар

-

түрктөр

129

тажиктер

24

казахтар

-

башка улуттар

151

1.7.

Айыл өкмөтүнүн аппаратындагы кызматкерлердин саны

 

22

1.8.

Коомдук бирикмелер:

 

Аксакалдар соту                

1

Коомдук профилактикалык борбор

1

Укуктук тартипти коргоо кошундары

2

Милицияга көмөктөшүүчү отряддар       

1

Аялдар комитети      

1

Бейөкмөт уюмдар: 

 

аялдар коомдук уюму

 

адам укугун коргоо боюнча

-

жана башкалар                  

-

       

 

 

II.     Калкты социалдык жактан коргоо

 

2.1

Калктын социалдык жактан аярлуу катмардагыларынын саны, адам:

 

категориялар боюнча

 

пенсионерлер

2412

аз камсыздыгы боюнча пособие алуучулар   

596

майыптар

178

а.и. майып балдар

30

эмгектин  ветерандары

4

жалгыз бой-энелер, жалгыз бой-аталар

6

жумушсуздар (официалдуу катталгандар)

29

 

III.    Калкты жумуш менен камсыздоо

 

3.1

Калктын  орточо жылдык жумуш менен камсыздалуусу (миң. адам)

 

анын ичинен: 

 

экономика тармагында

 

тоо-кен өнөр жайында

 

кайра иштетүүчү өнөр жайында;

 

айыл чарба, балыкчылык, аңчылык жана токой чарбасында;

6650

транспорт жана байланыш тармагында;

2

соода, автоунаа оңдоо, тиричилик буюмдары жана жеке пайдалануучу буюмдарды жасоодо;

10

саламаттыкты сактоо жана калкка социалдык кызмат көрсөтүүдө

 

электр кубаттуулугун өндүрүү жана бөлүштүрүүдө

 

суу чарба тармагында

 

курулушта

 

мейманкана жана ресторандарда

 

финансылык ишмердүүлүктө

 

кыймылсыз мүлктөр менен операция жүргүзүү, ижарага берүү жана керектөөчүлөргө кызмат көрсөтүүдө

 

мамлекеттик башкаруу органдарында

 

билим берүү тармагында

 

экономикалык ишмердиктин башка т\рлър\

 

 

 1. Райондун социалдык-маданий өнүгүүсү

 

4.1

Билим берүү

 

мектепке чейинки мекемелердин саны:

2

алардагы балдардын саны

205

Тарбиячылардын саны

          15

жалпы билим берүүчү мектептеринин саны:

7

Башталгыч

1

негизги

3

Орто

3

алардагы окуучулардын саны

2173

мугалимдердин саны

151

 

 

КТОЖдордун (ПТУ) саны:

-

алардагы окуучунун саны

-

Окутуучулардын саны

-

 

 

4.2

Саламаттыкты сактоо

 

Медициналык мекемелердин саны:

4

Оорукана

 

үй-бүлөлүк медицина борбору

 

үй-бүлөлүк дарыгерлер топтору (ГСВ)

1

Аптека

 

ооруканадагы керебет саны

 

дарыгерлердин саны, адам

        23

кенже медицина кызматкерлеринин саны

6

орто медициналык персоналдын  саны

 

ФАП

3

4.3

Маданият тармагы

 

маданият мекемелеринин саны:

 

маданият үйү

 

Китепканалар

1

Музейлер

-

Театрлар

-

Клубдар

-

эс алуу жайлары     

-

жеке кызыкчылыктагы ийримдер

-

парк жана балдар аянтчалары

-

маданият кызматкерлеринин саны, адам

 

4.4

Турак-жай фонду

 

турак-жай фондунун жалпы аянты, га

 

Анын ичинен;

 

жеке менчик турак-жай фонду

 

мамлекеттик турак-жай фонду

-

коомдук турак-жай фонду

-

турак-жай курулуш кооперативи

-

бир адамга орточо туура келген жашаган турак-үйдүн жалпы аянты, кв.метр менен

-

 

 

 1. Экономикалык өнүгүүнүн туруктуулугун камсыздоо

 

5.1

Айыл, токой чарбасы,аңчылык жана балыкчылык

 

5.1.1

Айыл чарбачылыгына багытталган жалпы жер аянты, га

3147

Жалпы айдоо аянты (га),

3147

суулуу

        1615

кайрак

1532

жалпы аянты: (га)

 

              чөп орунду

 

              жайыт

38

              кен катмары

-

көп жылдык отургузулган дарактар(бакча)

 

Эшик алдындагы бакча участогу: (га)

 

               мөмөлүү                           

 

              жүзүмзарлар

22

              бахча өсүмдүктөрү

85

Токойчулук фондунун жалпы жер аянты (га)

-

Аңчылыка ылайыкталган жалпы жер аянты (га)

-

Кайра бөлүштүрүүфондунун жерлери

930

анын ичиненижарага берилген жерлер

930

 

 

Айыл чарба, токой чарба жана балык уулоочулук:

 

токой чарбасы

-

айыл чарбасы (үрөөнчүлүк чарбалар, асыл тукум чарбалары)

-

фермердик жана дыйкан чарбасынын продукциясын кайра иштетүүчү ишканалар,жеке менчикти кошкондо

-

айыл чарба кооперативдери

1

кредиттик союздар

-

кредиттик портфелдин жалпы жыйынды көлөмү, млн.сом менен

-

Берилген кредиттердин өлчөмү, млн. сом.

-

 

 

5.1.2

 

Продукция өндүрүү (түрлөрү жана натуралай)  2021-жыл ичинде

Продукциянын  натуралай түрү

(миң. тонна )

Өсүмдүк продукцияларын өндүрүү (миң. тонна)

 

дан азыгы

3372

кант кызылчасы

-

картошка

4089

чийки-пахта

1630

тамеки

-

жашылча

43493

мөмө-жемиш

3660

Мал чарбачылыгынын продукциясынөндүрүү

 

эт (союлган массасы)  (миң. тонна)

706

сүт(миң. тонна)

2719,5

жумуртка, (миң.даана)

727,5

жүн (физикалык салмагы)  (миң. тонна)

21

 

 

5.1.3

Айыл жана токой чарбасынын, аңчылык жана балыкчылык боюнча продукцияларын кайра иштетүүчү реалдуу ишканаларынын саны

Саны

(бирдик менен)

 

Нан өндүрүүчү жана данды кайра иштетүүчү ишканалар (тегирмен жана бышыруучу)

 

Дан азыгын кайра иштетүүчүишканалар

 

Нан өндүрүүчү ишканалар

 

Мөмө, жемиш жана жашылчаны кайра иштетүүчү ишканалар

 

Эт жана сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишканалар

 

Тери жана булгарыны кайра иштетүүчү ишканалар

 

Арак,вино,пивоичимдиктерин  жана минералдык суусундуктарды чыгаруучу ишканалар

 

5.2

 
Өнөр жайы

Саны

(бирдик менен)

5.2.1

Аракеттеги өнөр-жай ишканалар

 

I. Тоо-кен өнөр жайы

 

Отун-энергетикасына пайдалуу кендерди казып алуу

 

Пайдалуу кендерди казып алуу, отун энергетикасынан башкасы

 

  II. Кайра иштетүүчү ишканалар

 

Тамак-аш азыктарын өндүрүү, тамеки жана суусундуктарды кошкондо:

 

Текстиль жана тигүүчүлүк өндүрүшү

 

Тери, териден жасалган буюмдарды өндүрүү жана бут кийим өндүрүү

 

Жыгач иштетүү жана жыгачтан жасалган буюмдарды өндүрүү

 

Нефти продукциясын өндүрүү

 

Целлюлозалык-кагаз  өндүрүү:

-

басмакана өндүрүшү

-

Химиялык өндүрүш:

-

Пластмасса жана резина буюмдарынөндүрүү

 

Металл эмес башка минералдык продукцияларды өндүрүү

 

Металлургиялык өндүрүш жанадаяр металл буюмдарын  өндүрүү

-

Машина жана анын жабдыктарын өндүрүү

-

Электр жабдыктарын өндүрүү;

-

Электрондук жана оптикалык:

-

Өнөр-жайдын башка тармактары

-

5.3

Туризм, соода, соода-өндүрүү ишмердүүлүгү,                           үй-тиричиликти тейлөө (кызмат көрсөтүү чөйрөсү)

Саны

(бирдик менен)

5.3.1

 

Аракеттеги туризм ишканасы жана анын кызмат көрсөтүү чөйрөсү

 

Туризмишканалары:  

 

мейманкана

 

санатордук-курорттук мекемелер

-

соода ишканалары

-

соода- өндүрүшишканалары (коомдук тамактануучу жайлар)

-

автоунаа транспорту менен жүк ташуу ишканасы

-

жүргүнчүлөрдү ташуучу ишканалары 

-

 

Сары-Колот айыл өкмөтү жеке ишкерликтин өнүгүүсү жана колдоону артыкчылыктардын бири деп эсептейт. Ишкерликтин өнүгүүсү аркылуу жаңы жумушчу иш орундары пайда болот, жергиликтүү бюджетке төлөөлөр көбөйөт. Айыл өкмөттүн жетекчилиги жана кызматкерлери тарабынан жеке ишкерликке жана айыл чарбанын өнүгүүсүнө ыңгайлуу шарттар жаралууда. Булар төмөндөгүлөр: арендага жер берүү, иш кагаздарын тапшырууга жардам берүү, азык-түлүк өндүрүүчүлөр менен байланыш түзүүгө көмөк көрсөтүү.

Агрардык сферада жана айыл чарба азык-түлүктөрүн кайра иштетүүдө жеке ишкерликти өнүктүрүү кызыгууну ойготууда. Ошондой эле фермердик базарларды ачуу аркылуу азык түлүк өндүрүү үчүн шарттар жаралууда.                                              Сары-Колот  айыл аймагы Ош шаарына жакын  жайгашкандыктан айылдык жамааттар  тарабынан өстүрүлүп чыгарылган айыл чарба продукциясын кайра иштетүү боюнча ишканалардын санын көбөйтүү пландалууда.

 

Кыш заводу

1

Ун жана жем тартуучу тегирмен

-

Пахта атуучу цех

2

Таман таш (брусчатка) чыгаруучу чакан ишкана

6

Пескоблок чыгаруучу чакан ишкана

7

Кум-шагыл аралашмасын майдалоочу ишкана

2

Ун продукциясынан азыктарды чыгаруучу цех

-

Автотейлөө кызматкөрсөтүүчүжайлар

2

АЗС

             1

Күнөскана

12

 

      

Айылдарда жумушсуз жаштардын саны жетишээрлик денгээлде болгондугуна байланыштуу жумушчу күч боюнча маселе болбойт, андан сырткары миграциянын алдын алууга мүмкүнчүлүк жаралат.

 

Эмгек  ресурсу

 (мин адам)

Калкы

10620

Эмгекке жарамдуусу

 

 

1.2.2. Соода жана кызмат көрсөтүү үчүн мүмкүнчүлүк.

Айылдын  дүкөндөрү, супермаркеттери жана базарларында кыргыз жана чет өлкөлүк өндүрүштөгү ар кандай товарлар сатылат. Аймактын ичинде  жайгашкан айылдардын эли социалдык кызматтын басымдуу бөлүгүн жана күнүмдүк тиричилик муктаждыктарынын көпчүлүгүн Кара-Суу базары  менен чечип келишүүдө. Чекене баада соода кылуу катмары абдан өнүккөн - тамак-аш азыктарын, кийим-кече, үй-тиричилик буюмдарын жана курулуш материалдарын сатуу. Товарлардын диапазону өтө ар түрдү. 2021-жыл  ичинде Сары-Колот  айыл аймагында  8жаңы чакан чарбалык субьектилери ачылды: - соода - 6; тейлөө – 2;

 

1.2.4. Маданият жана спортту өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүктөр.

            Маданият тармагы:

Маданияттык мекемелердин саны

1

Анын ичинен драм театр

-

Маданият үйү

 

Музейлер

-

Китепканалар

1

Кинотеатр

-

Эс алуу парктары

-

Клуб

-

Музыкалык окуу жайы

-

Маданият кызматкердердин саны

 

Кызыктыруучу кружоктордон

 

         

         

Спорт тармагы:

Спорттук мекемелердин саны

2

анын ичинен  стадион

1

Ипподром

-

Спорттук аянтчалардын саны

 

Спорт залдардын саны

1

Спорттук секциялардын саны

-

Спорт менен машыктыруучулардын саны

2

 

          1.2.5. Адам ресурстарын - өнүктүрүү үчүн мүмкүнчүлүк.

 

            Билим берүү тармагы:

Билим берүү мектептери

7

Бардык окуучулардын саны

2425

Мугалимдердин саны

175

Орточо бир класстагы окуучулардын саны

 

Мамлекеттик тарамактагы балдар бакчалары

3

Бардык тарбиялануучулардын саны

                210

Тарбиячылардын саны

13

Орточо бир тайпадагы тарбиялануучулардын саны

 

Жалпы мектепке чейинки жаштагы балдардын саны

 

Салыштырмалуу балдардын балдар бакчаларына баруучулар

 

Жеке менчик балдар бакчаларынын саны

 

 

 

Ошондой эле орто кесиптик жана жогорку билим алуу шарттары бар. 

 

Жогорку жана кесипттик окуу жайлар

Жогорку окуу жайлардын саны

Анын ичинен окуучулардын саны

-

-

Кесипттик лицейлердин саны

-

Окуучулардын саны

-

Кесиптик колледждердин саны

Анын ичинен окуучулардын саны

-

-

           

 

            1.2.6. Инвестиция үчүн мүмкүнчүлүк.

     Сары-Колот айыл аймагынын Курбан-Кара айылында, ОсОО «БИ-БИ-КЕЙ ГРУППА»жумуртка өндүрүүчү ишканасы ачылып, жеке ишкер тарабынан 74 млн 700,0 сомго фермасы сатып алынган.

   Чет өлкөнүн колдоосу тарабынан ( Америка) 8 млн 300,0 сомдук тоок фермасын жандандыруу, сапаттуу жумуртка элге сатууга чыгаруу үчүн сарпталып, 12 жумуш орду менен камсыз болду.

Тынчтык айылында клеенка сырьесун чыгаруучу ишкана ишке кирип, 4млн 100 миң сомдук аппарат жеке ишкер тарабынан сатып алынган, бүгүнкү күндө иштеп жатат, 7 жумуш орду менен камсыз болгон.

 

1.2.7. Айыл аймагынын инфраструктурасы.

Жолдор: Аймак ичиндеги жолдордун жалпы узундугу 157,0 км, анын ичинен асфальт менен төшөлгөнү 57 км, 33 км жолдор шагыл таш, кара шагыл 10 км,топурак 57 км

      8 км асфальт жолдорду капиталдык ремонттон өткөрүү, 12 км жолдорду жаӊы асфальт төшөө.

15 км узундукта жаӊы тротуарларды салуу жана вело жолдорду куруу;

           

Жарыктандыруу: Айыл аймагында  бардыгы 851 жарык берүүчү лампалары бар;

      Айылдардын  көчөлөрүн толугу менен заманбап технологиялык денгээлде жарыктандырууга дагы 350 даана лампалар столбалары менен орнотуу керек.

 

              Айыл аймагындагы  бардык айылдарды электр трансформаторлору,электр чубалгылары, жана  мамычалары, (столбалар)   менен камсыз кылуу зарыл.

 

Байланыш тармагы:Айыл жашоочуларынын стационардык телефон менен колдонгон абонеттердин саны 0. Интернет булагына туташкан абоненттердин саны –8321   

      

Таза суу: Элди таза суу менен камсыз кылууда «Уч –кол-суу» муниципалдык ишканасы иштейт.

      

Жашылдандыруу:Айыл аймагын жашылдандырууга бардык шарттар бар, негизги өстүрүүгө ылайык Тянь-Шань карагайы, тал-теректер, ийне жана жазы  жалбырактуу дарактын түрлөрүн отургузууга болот.

           Орточо эсеп менен бир жылда 4500 көчөт отургузулса, 2026-жылга чейин 18 000 көчөт отургузулат, бул аймактын экологиясына жана айыл тургандарынын жашоо шартына жакшы шарттар түзүлөт.

 

Таза айыл:Аймактагы тазалыкты сактоо, калктын турмуш тиричилик калдыктарын чыгаруу үчүн аймакта «Сары-Колот тазалык»  ишканасы түзүлгөн. Жашоочуларга шарт түзүүдө үй тиричилигинен чыккан таштандыларды кайра иштетүү, сорттоо жана катуу тиричилик таштандыларын жыйнап чыгарууга атайын техникалар жетишсиз.

           

 • Саясий жагдай.

Башкаруу жана аймактын өнүгүү долбоорлорун ишке ашыруу өлкөнүн жана региондук маанидеги саясий кырдаалга көз каранды болот. Аймакты башкарууда саясий жана башкаруучулук чечимдерди кабыл алууда өзгөчө коомчулуктун ой пикирлери менен эске алынып, чечим чыгарылат.

2021-жылы март айында шайланган Сары-Колот айылдык  кенешинин алтынчы чакырылышында 21 депутат бар: алардан 13 эркек, 8 аял.

Айылдык кеңештин депутаттары өкмөт үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алууда өзгөчө коомчулуктун ой пикирлери менен түздөн-түз же кыйыр түрдө таасирге ээ. Аймакты  өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашырууда, жогоруда аталган жактардын жана максаттуу топтордун пикирлери жана сунуштары эске алынган.

Саясий жактан өнүгүүнүн эң негизги жагдайы болуп коомчулуктун ММК аркылуу ой пикирлерин эркин түрдө билдирүүсү эске алынган.

Мындан тышкары өкмөттүн  Фейзбукта социалдык баракчасы аркылуу, жарандардын кайрылуулары, даттануулары жана сунуштары өкмөттүн  адистери тарабынан кабыл алынып жооптор берилип турат.

Саясий туруксуздуккырдаал аймакта стратегиялык долбоорлорун ишке ашырууда терс таасирин тийгизет.

.

 

Жаштар саясаты:

          Жаштар саясатын ишке ашырууда жаштардын жана кыз-келиндердин жумуш ордуларын түзүү үчүн чет элдик долбоорлорду тартуу менен өнөр жай, кайра иштетүү жана окутуу борборлорун ачуу зарыл.

          Аймакта  дагы 2 мектеп куруу талап кылынат. Бул бүгүнкү күндөгү жана жакынкы 10 жылдагы калктын өсүшүн эске алуу менен негизделет.

          Жыйынтыгында аймак боюнча дагы 7 бала бакча ачуу талап кылынууда. Жакынкы аралыкта дагы 1 жеке менчик бала бакчаларды ачуу багытында иш жүргүзөбүз.

 

 

Социалдык коргоо тармагы:

Социалдык өнүгүү башкармалыгы

1

Аялдар кенештери

1

Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын саны

Анын ичинен: жалпы оорусу боюнча

ДЦП балдар

ВИЧ-СПИД

135

-

30

-

Социалдык жактан муктаж болгон жакыр үй бүлөлөрдүн саны

 

Жакыр турган үй бүлөлөрдүн саны

32

 

          Көйгөй: ДМЧ балдарга ай сайын республикалык бюджеттен 4 мин 800 сомдон социалдык жөлөк пул төлөнөт. Балдардын ата-энелери балдарды карагандыгы үчүн убактылары жок болгондуктан иштөөгө мүмкүнчүлүк жок.

          Жогоруда көрсөтүлгөн муктаж болгон үй бүлөлөргө материалдык жактан демөөрчүлөрдү тартуу менен колдоо көрсөтүү жана ар тараптан жардамдарды берүү.

 

          Социалдык турак жай долбоору:

Билим берүү тармагы

16

Саламаттыкты сактоо тармагы

9

Маданият тармагы

1

Укук коргоо тармагы

1

Муниципалдык кызматтагылар

43

Социалдык тармактагылар

2

Башкалар

-

Баардыгы

72

 

          Бүгүнкү күнү аймакта  жеке турак жай куруу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү арызы менен 6200 үй бүлөө кайрылган, алардын ичинен : мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, жалгыз бой энелер, аз камсыз болгон үй бүлөлөр жер тилкесин алуу үчүн кезекте турат. Көп кабаттуу жана көп батирлүү үйлөрдү, мектеп жана балдар бакчаларын курууга аймак  ичинде атайын резервдеги муниципалдык жерлер бар.

          Маселени чечүү үчүн көп кабаттуу жана көп батирлүү үйлөрдү куруу зарыл. Бул үчүн аймакта жетиштүү жер тилкелери бар. Бул маселени чечүү үчүн «Социалдык турак жай» программасын ишке ашыруу зарыл.

 

1.2.9. Табигый ресурстарды пайдалануу мүмкүнчүлүгү.

Кендер  жана аны иштетүү мүмкүнчүлүгү

Кен чыккан жердин  аты

Жайгашкан орду

Запастары

 

Колдонуудагы мүнкүнчүлүктөрү

-

-

-

-

-

-

-

-

 

1.2.10. Өкмөттүн  бюджеттик мүмкүнчүлүгү.

Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн каржылык ресурсу- жергиликтүү салыктардан, патент төлөмдөрүнөн, сатуудан жана муниципалдык жерди жана обьектилерин ижарага берүүдөн түшкөн каражаттар, республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча которуулардан,   эл аралык уюмдардан гранттардын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан тыюу салынбаган булактардан турат.

2021-жылы бюджеттин киреше бөлүгү 62 803,0 мин сомду түзгөн,  2019-жылга караганда  киреше 26,4%  жогорулаган. 2020-жылы бюджеттик кирешеси 49 696,0 миң сом болгон

2021-жылы бюджеттин чыгашалары 2020-жылга караганда 26,4 % га көп болуп, 62 803,0 млн сом денгээлинде болгон.

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн бюджетинин потенциалы.

 Жергиликтүү бюджеттин кирешелери

2 020

2021

Бардык кирешелер

49 696,0

62 803,0

Анын ичинен:

 

 

Патент

2 152 200

2 652 300

Транспорт салыгы (физикалык жактарга)

2 711 200

2 933 600

КБФ жерлеринин ижара акылары

1 358 900

2 119 500

Айыл чарба багытында эмес жер салыгы

799 900

942 800

 

Чыгаша

2020

2021

Бардык чыгашалар

49 696,0

62 803,0

Мамлекеттик кызмат

9390,1

9391,7

Экономика тармагы

1095,6

2049,7

Турак-жай коммуналдык чарба тармагы

20400,1

24452,1

Билим берүү тармагы

18360,1

20375,4

Социалдык коргоо тармагы

2029,0

2127,6

 

 1. Максаттуу топторду тандоо жана күтүүлөр
  • Максаттуу топтордун туруктуу негизги күтүүлөрү жана баалуулуктары

Максаттуу аудиторияга аймактын жашоочулары жана анын ичиндеги бизнес менен алектенген жарандар кирип, Сары-Колот  айыл аймагынын жашоочуларынын жашоосунун сапатын жогорулатуу болуп саналат.

            Ошондуктан максаттуу топтордун ичине Сары-Колот  айыл аймагынын бизнес менен алектенген ишкерлери, Сары-Колот  аймагындагы жаштар уюмдарынын мүчөлөрү, жаштар волонтерлор бирикмесинин мүчөлөрү, жеке ишкерлер ассоциациясынын мүчөлөрү, бей өкмөт уюмдарынын өкүлдөрү, айыл өкмөтүнүн адистери жана айылдык Кеӊешинин депутаттарынан турган жумушчу тобу түзүлгөн.

            Сары-Колот  айыл аймагын өнүктүрүү үчүн 2 максаттуу топ аныкталып төмөндөгүдөй бөлүштүрүлдү:

 1. Максаттуу топторго экономикалык өнүгүүдө Сары-Колот   айыл аймагынын өнүгүү програмасынын алкагында ар тараптуу колдоо жана көмөк көрсөтүлөт:
 2. Бизнестеги демилгелүү топ - учурдагы ийгиликтүү иш алып барып жаткан ишкерлер жана ишкер айымдар, кыз келиндер. Аймактын өнүгүшүндө чоӊ салым кошкондугу эске алынбаган, эӊ негизги потенциалы өздүк бизнесин өркүндөтүү менен коомчулукка пайда келтиргендер кирет;
 3. Ишкерлер тобу - Айыл чарба продукциясын кайра иштеп чыгаруучу ишканалардагы ишкерлер жана соода-сатык жаатындагы ишкерлер , ишкер айымдар. Учурдагы иштеп жаткан өнөр жай ишканаларынын дараметин жогорулатуу жана ишкерликти колдоо аркылуу жаңы ишканалардын санын өстүрүү.
 4. Муниципалдык кызмат тобу –Айылдын тургундары үчүн жашоого жана иштөөгө жагымдуу шарттарды  түзөт. Жолдорду тегиз жана стандартка ылайык жасайт, көчөлөрдү жарыктандырат, айыл тургундарынын коопсуздугун жана коомдук тартипти  сактоо боюнча тийиштүү денгээлде иш алып барат.  Айыл калкын таза суу менен камсыз кылуу, ирригация системасын, таштандыларды чыгарууну жөнгө салат.
 5. Максаттуу топторго социалдык жактан өнүгүүгө Сары-Колот айыл аймагынын өнүгүү програмасынын алкагында руханий жана маданий жактан аймактын өнүгүүсүнө катышат.
 6. Маданият тобу - маданият тармагындагы демилгелүү топ. Демилгелүү топко аймактын маданият тармагында демилгелерди көтөрүп жүргөн маданият кызматкерлери жана башка улутундагы этникалык топтор кирет.

Бул топтун мүнөздөмөсү:

 Маданий эс алуу борборунда 3 – ийрим,1-фольклордук топ иштейт.

           «Шайыр апалар » фольклордук тобу

           Музыкалык коштоочу 

 

 1. Жаштар тобу -жаштар саясаты тармагында иш алып барган демилгелүү топтор.

Бул топтун мүнөздөмөсү:

Өкмөт алдындагы жаштар борбору жана жергиликтүү жаштар уюмдары жана жамааттары.

 1. Спортчулар тобу - айылдын жашоочуларын дени сак жана сергек жашоого үгүттөгөн, дене тарбия жана спорт менен машыгууну уюштурган топтору.

Бул топтун мүнөздөмөсү:

Аймактагы спортко кызыккан жаштар,  » спорт клубунун   адистери, спорттук секциялардын тренерлери, балдар жана өспүрүмдөрдүн олимпиадага даярдоо спорт залдарынын жетекчилиги кирет.

 • Сары-Колот айыл аймагынын 5 жыл ичинде өнүгүүдөн кийинки көрүнүшү

Сары-Колот  айыл аймагы -өнөр  жайы, орто жана чакан ишкердик тармагы динамикалуу өнүккөн, күчтүү экономикалык дарамети бар, жайкы туризм жана кышкы тоо лыжа кластери өнүккөн гүлдөгөн аймак.

Сары-Колот  айыл аймагы - өзүнүн бизнес идеяларын ишке ашыра алган жергиликтүү ишкерлерди жергиликтүү бийлик тарабынан колдоо алган жаш ишкерлерди, ишкер айымдарды өстүргөн аймак.

Сары-Колот  айыл аймагы – жакынкы аймактар үчүн өнүгүү чекити катары өндүрүлгөн айыл чарба продукцияларын топтоочу жана кайра иштетип даяр сапаттуу, экологиялык жактан таза продукцияны чыгарып экспортко чыгаруучу аймак.

Сары-Колот  айыл аймагы - тийиштүү социалдык жактан билим берүү, саламаттыкты сактоо жана улуттук маданиятты чет элдик туристтерге жарнама катары жайылтууда өнүккөн аймактардын бири.

Жол инфраструктурасы.

            2022-жылы Сары-Колот айыл аймагы боюнча Курбан-Кара жана Тынчтык айылдарындагы жалпы 2 км аралыктагы ички къчълър\ асфальтталды жалпы суммасы 8 392 271сом жергиликт\\ бюджет тарабынан 2 млн 778 миё 970 сом, «СТИМ ГРАНД» тарабынан 5 млн 613 миё 301 сомакча каражаты жумшалып, асфальт тъшълд\.

2023-2027-жылдары ички жолдорду капиталдык ремонттон өткөрүү пландаштырылып, жалпысынан 30 млн сом өздөштүрүлөт. Жогоруда аталган капиталдык ремонт иштери республикалык бюджеттин, жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Тагыраак айтканда Сары-Колот,Курбан-Кара,Присавай, Тынчтык,Шералы,Ак-Колот айылдарындагы ички көчөлөргө асфальт,шагыл  төшөлөт, жарыктандыруу,таза суу,агын суу,автоунаа өтүүчү көпүрөө жана  айыл аймагындагы бардык жаңы конуштардын көчөлөрү жасалат.

Жол куруу убагында, анын жарытылышы, тратуарлардын болушу, көрктөндүрүү эске алынат. 

4.2. Таза коом программасын ишке ашыруу.

       Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын Аймактык саясатты өнүктүрүү концепциясынын 2018-2022-жылдарга карата бекитүү жөнүндө» 2017-жылдын 31-мартындагы №194 токтомунун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаӊы доорго кырк кадам программасынын иш чаралар планын бекитүү жөнүндө» 2017-жылдын 22-сентябрындагы №602 токтомунун алкагында иштелип чыгып Кыргыз Республикасынын аймагындагы айылдырды өнүктүрүү чекити катары багытталып ишке ашыруу пландаштырылган. Сары-Колот    айыл аймагы  өнүгүү программасы аталган токтомдор менен бекитилген төмөндөгү иш аракеттерди камтыйт:

 • жумушсуздукту кыскартуу жана жаңы жумуш орундарын түзүү;
 • экономикалык бакубаттуулукту жана бизнестин кыйла өз алдынчалыгын камсыз кылуу;
 • жарандардын, бизнестин мамлекеттик орган менен ортосундагы кандай гана болбосун түздөн-түз байланышты максималдуу түрдө кыскартуу.
 • заманбап жана жеткиликтүү инфраструктураны, анын ичинде транспорттук, социалдык, ирригациялык жана санариптик инфраструктураны куруу;
 • аймакты өнүктүрүү жана социалдык-экономикалык проблемаларды чечүү;
 • калктуу конуштарда коопсуздукту жана ыңгайлуулукту камсыз кылуу;
 • коррупцияны жоюу жана заманбап санариптик технологияларды киргизүү;
 • социалдык коргоону жана татыктуу жашоону камсыз кылуу.

4.3. Өнөр жай тармагын өнүктүрүү.

       Күнөсканалардын санын көбөйтүү менен аймакта жайгашкан билим берүү мекемелеринде тарбияланган балдардын тамактануусуна сапаттуу азык-түлүктөр менен камсыздоосуна жакшы шарттарды түзүү.

            Күнөсканалардын санын көбөйтүү максатында жер тилкелерин бөлүп берүү боюнча конкурс жарыяланат.  Айыл чарба продукцияларын өндүрүүдөн башка, жашылдандыруу, көрктөндүрүү максатында күнөскана курулат. 

 

4.4. Маданият тармагын өнүктүрүү.

1 китепкана  бар.

 

 • Спорт тармагын өнүктүрүү.

Спорт тармагыын өнүктүрүү багытында аймактагы бардык айылдарга кичи футбол аянтчалары курулат. Бүгүнкү күндө 1 аянтча курулуп, пайдаланууга берилди. Спортту өркүндөтүү максатында жылына спорттун   түрү   боюнча мелдештер өткөрүлүп турат. 

4.6. Социалдык тармакты өнүктүрүү.

Социалдык коргоо.

Биринчи кезекте турмуштун оор кырдаалына, зордук зомбулукка кабылган үй бүлөлөр , аялдар жана балдар менен иш алынып барылат. Бүгүнкү күндө үй бүлөлүк типтеги балдар үйүндө турмуштун оор кырдаалына кабылган балдар тарбияланып, билим берүү программасына ылайык келбеген абалда турат. Ошондуктан кыска мөөнөттүн 2022-2023-жылдар ичинде турмуштун оор кырдаалына, зордук зомбулукка кабылган аялдарга, балдарга жана үй бүлөлөргө өзүнчө кризистик борбор ачуу пландаштырылган.

Жеке ишкерлер менен социалдык кызматташуу ыкмасынын алкагында турмуштун оор кырдаалына кабылган аялдарга, үй бүлөлөргө жана балдарга жардам көрсөтүү максатында Сары-Колот  кайрымдуулук фондусу уюштурулат. Аталган фонд Камкорчулар кенешинин башкаруусунда иштеп, камкордук кенешинин мүчөлөрү болуп демөөрчүлөр, донорлор, социалдык тармакта эмгектенген коомдук уюмдар кирет. Аймакта социалдык долбоорлорду колдоо боюнча ыӊгайлуу шарттар түзүлөт.

4.7. Коммуналдык жана муниципалдык кызмат көрсөтүү системасын реформалоо.

Коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдүн башкаруу системасы Кыргыз Республикасынын төмөндөгү мыйзамдарына ылайык келтирилет: Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр жөнүндө, Бюджеттик Кодекстин, Мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө.

            Анын ичинен «Айыл  Тазалык» муниципалдык ишканасынын каржылоосу мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө мыйзамдын алкагында муниципалдык буйрутманын негизинде ишке ашырылат.  «Айыл Тазалык» муниципалдык ишканасынын өз алдынча каржылануусун жогорулатуу максатында калкка кызмат көрсөтүү төлөнүүчү кызматтардын тарифтери кайрадан каралат.  «Айыл Тазалык» муниципалдык ишканасына жаны заманбап таштанды чыгаруучу техника сатып алуу пландалууда.

 

4.8. Билим берүү тармагын өнүктүрүү.

«2027-жылга чейин Кыргыз Республикасын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын» бекитилген иш чаралар планында каралган республикалык бюджеттин капиталдык салымдардын эсебинен аймактын Присавай айылынын   жашоочуларына  заманбап мектеп куруу пландаштырылууда. Ошондой эле Шералы, Курбан-Кара, Присавай, айылынын жашоочуларына   3балдар бакчалары куруу пландаштырылууда.

 

4.9. Саламаттыкты сактоо.

Саламаттыкты сактоо багытында Курбан-Кара, Ак-Колот айылдарына фельдшердик-акушердик пунктун ачуу,  башка айылдардыгы ФАПтарды ремонтоо, аларды инвентарлар жана медициналык жабдуулары менен камсыздоо жумуштары аткарылат.

 

4.10.Аймактын инфраструктурасын өнүктүрүү.

 

Сары-Колот  айыл аймагында Евро Азия  банкы менен  айыл аймагынын           айылдарын калкын таза ичимдик суу менен камсыз кылуу максатында  долбоору жазылып,   иш аракеттери жүргүзүлүүдө. Долбоор канча жылда өзүн актайт, аймактын   миңдей жашоочулары ичүүчү таза суу   менен камсыздалат жана башка эсептөөлөр каралып, чет элдик инвесторлордун каражаттары менен ишке ашырылат.

 

Каржылык модели.

 

Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн 2023-2027-жылдарга өнүгүү программасынын алкагында көптөгөн акча каражатын талап кылат, анын ичинен жергиликтүү бюджеттин эсебинен коюлган максаттарга жана милдеттерге жетишүүгө мүмкүнчүлүк жаралат. Кыска мөөнөттүн ичинде эффективдүү жана туруктуу бюджеттик процести түзүү үчүн төмөндөгү иш аракеттер жүргүзүлөт:

 

 • Жергиликтүү бюджеттин кирешесин жогорулатуу: -

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттеринин бири болуп өзүнүн иш аракеттерин эффективдүү аткаруу үчүн ар дайым бюджеттин киреше бөлүгүн көбөйтүү болуп эсептелинет.

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары төмөнкү категорияларга таасири бар:

-           Жерге, жайытка аренда төлөө.

-           Жергиликтүү салык.

-           Донордук уюмдардан, эл аралык долбоорлордон каражаттарды тартуу.

 • Киреше чогултуу процессин кантип эффективдүү кылса болот?

Бюджеттин киреше жыйымдардын эффективдүүлүгүн көбөйтүү чаралары:

 1. Салык органдар менен ар тараптан кызматташуу.
 2. Кирешелерди топтоо системасын үзгүлтүксүз иштешин камсыздоо.
 3. Кирешелерди келишин эсептөө жана администрациялаштыруу процессин жакшыртуу.
 4. Калктын арасында салыктык жана салыктык эмес төлөмдөрдүн өз убагында төлөөгө үгүттөө.
 5. Салыктык төлөөлөр жөнүндө калк арасында маалыматты жогорулатуу үчүн компанияларды уюштуруу.
 6. Айыл өкмөттүн базасындагы мүлктү арендага берүү ачык айкын жана экономикалык тараптан негизделген системаны киритүү.

 

5.3 Инвестициялык саясат.

            Эл аралык уюмдардын колдоосунда атайын инвестициялык долбоорлорду даярдоодо техникалык-экономикалык мүнөздөмөлөрдү жана инвестициялык сунуштарды даярдоо боюнча окууларга катышат. 

Мындан тышкары инвестицияларды тартуу секторунун кызматкерлери тарабынан жаш жаӊы ишин баштап келе жаткан ишкерлерге консультациялык жардамдарды көрсөтүү менен жалпы жеке ишкерлик тармагын өнүктүрүү жана ишкерликке инвестиция тартуу болуп саналат.

Аялдардын ишкердүүлүк менен алектенгендигине шарттарды түзүү жана инвестицияларды, аялдардын бизнес демилгелерин колдоого берүү. Орто жана кичи бизнестин көпчүлүгүн аялдар түззөт.  Чакан жана орто бизнес көбүнчө кичинекей акчаларга муктаж болот . Кредиттик ресурстарга түзгөн шарттарга көңүл буруу.

 2023-2027- жылдарга Кыргыз Республикасында аялдар ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү боюнча программасынын негизинде, аялдар ишкердигин колдоо жана өнүктүрүү, финансы ресурстарына жеткиликтүүлүк берүү, аялдардын колунан өндүрүлгөн продукцияларды сатуу үчүн жарманке көргөзмөлөрүнө берүү жана уюштуруу. Жумушсуз аялдарга бизнес өнүктүрүү үчүн бизнес консультация тартып берүү . Жер иштеткен аялдарды кайра иштетүү жана өндүрүү боюнча чогулуштарга катыштыруу. Бизнести өнүктүрүүчү аялдардын муктаждыктарын изилдөө . Аялдардын бизнесин өнүктүрүү үчүн эл аралык уюмдар менен иштөө бирге финансылык сабаттуулугун жогорулатуу.

 

 1. Мониторинг жана баалоо системасы.

Сары-Колот    айыл өкмөтүнүн өнүгүү программасына мониторинг жана баалоо жүргүзүү башкаруудагы натыйжалуу инструмент болуп саналат. Аймакта жергиликтүү тургундардан, активисттерден турган мониторинг жана баалоо тобу түзүлгөн. Сандуу жана сапаттуу малыматтарды топтоодо башкаруудагы инструменттин болгондугу менен натыйжалуу мониторинг жана баалоо жүргүзүлөт. 

            Мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасы:

 • мониторинг максаттарына жана милдеттерине жетүү үчүн иш-чаралардын таасирин талдоо;
 • программаны иштеп чыгууга жана натыйжаларынын таасирин баалоо;

Мониторинг жүргүзүү жана баалоо системасы төмөнкү негиздер боюнча жүргүзүлөт:

 • Борбордон ажыратылган ыкма (өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар)
 • Отчеттуулуктун туруктуулугу (мезгил-мезгили менен ар кандай денгээлде талкууланган натыйжаларга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү)
 • Коомчулук үчүн ачык ыкма (бардык кызыкдар тараптар үчүн жеткиликтүү натыйжаларга мониторинг жүргүзүү жана баа берүү)

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2023-2027-жылдарга өнүгүү программасынын максаттарына жетүү үчүн мамлекеттик органдар, жеке сектордун, жарандык коом өкүлдөрүнүн жана башка уюмдар менен биргелешип иш аракеттерди макулдашып ишке ашырат.

Өнүгүү программасын ишке ашырууга катышуу ыктыярдуу жана калыс болот.

Программанын өнүктүрүү багытын ийгиликтүү ишке ашырууда аймакта иштеп жаткан бир нече негизги топторго жигердүү катышуусун талап кылат:

 • жеке сектордук уюмдар;
 • аймактагы мекеме ишканалар;
 • жарандык коом уюмдары.

Жарандык коомдук уюмдары программаны жүзөгө ашырууда коомдук мониторинг жүргүзүү жана көзөмөлдүк кылат.

            Индикаторлор боюнча булактар:

 • статистика бөлүмү,
 • Эл аралык уюмдардын ою, отчеттору жана баалоосу
 • Илимий изилдөө иштеринин натыйжалары
 • Калктын сурамжылоосу.

Бул маалыматтар өз убагында чечим кабыл алууга жана түпкү максаттарына жетүүгөандан ары карай жылышын чагылдырган негиз боло алат.

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн өнүгүү программасынын ишке ашырылышы жана өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мониторинг жана баалоонун маалыматтарынын жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат.

Мониторинг жана баалоонун маалыматтары шаардыктар үчүн жеткиликтүү болушу үчүн массалык маалымат каражаттарында, Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн расмий сайтында жайгаштырылышы абзел.

 6.1 Өнүгүү программасын ишке ашыруудагы аткаруучулар:

 • Сары-Колот   айыл өкмөтү;
 • райондук мамлекеттик структуралар;
 • Муниципалдык ишканалар;
 • Сары-Колот айылөкмөтүндөгүкоомдукбирикмелержанатургундар.

Сары-Колот  айылөкмөтүнүн2023-2027-жылдарга өнүгүү программасын ишке ашырууда көптөгөн уюмдардын катышуусунда ишке ашырылып, жалпы жумуштарды координациялоону Сары-Колотайылөкмөтү жүргүзөт. Сары-Колот    айыл өкмөтү бардык катышуучулардын иш-аракеттерин, өнөктөштүк жана катышуу боюнча демилге көтөрүүгө, ички жана тышкы ресурстарды тартууда, мониторинг жана баалоону уюштурууда жетекчилик кылат.

Ээлеген кызматы

Жоопкерчилик багыты

Айыл өкмөт башчысы

Жалпы аймакты башкаруу үчүн жооптуу, кадрдык маселелер боюнча чечим кабыл алат.

Укук коргоо органдарынын, муниципалдык мүлктү башкаруу, коррупция менен күрөшүү, мамлекеттик башкаруу жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү, укуктук колдоо маселелерин  жетектейт. 

Жарандардын укуктарын ишенимдүү коргоону, эркиндиктерин жана мыйзам чегиндеги кызыкчылыктарын камсыз кылат.

Орун басары

Экономикалык саясат, каражаттарды тартуу жана жаңы технологияларды, маркетинг, ишкерликти колдоо, чакан жана орто ишканалардын өнүгүшүнө, тышкы экономикалык карым-катнаштар жана кызматташтык, биочөйрөлүк корук, экология, айлана-чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы, санитардык-курорттук жана эс алуу комплекси тууралуу суроолоруна жетекчилик жүргүзөт

Социалдык бөлүмүнүн башчысы

Коомдук кепилдик системасын, билим берүү маселелерин, илим, саламаттыкты сактоо жана мамлекеттик жаштар саясатын, гендердик теӊчилик маселелерин, дене тарбия жана спорт, миграция, социалдык саясатынын маселелерине жетекчилик жүргүзөт

            Стратегияны  ишке ашырууда  орун басарлар өзүнүн милдеттерине ылайык көзөмөлдөө маселелерин жүзөгө ашырат. Орун басарлардын иш аракеттерин макулдашуу менен өкмөт башчы жалпы жетекчилик кылат.

         Жетекчиликтин негизги максаты - башкаруунун заманбап негиздерин киргизүү жана программанын өнүгүүсүнүн максаттарынын натыйжалуу чечүүнү камсыз кылуу.

 • Тобокелдиктер

Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн 2023-2027 жылдарга өнүктүрүү программасын ишке ашыруу, айрым пландалган натыйжаларга жетүүгө жолтоо кылуучу тобокелдиктерге учурашы мүмкүн.

          Бул тобокелдиктерге төмөнкүлөр кирет:

 • Программаны ишке ашыруу үчүн зарыл болгон көлөмдө каржылык каражаттардын жетишсиздиги;
 • Программаны ишке ашырууга тескери таасирин тийгизген нормативдик укуктук документтердин кабыл алынышы;
 • Табигый кырсыктарынын болушу.

               Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн өнүгүү программасын иштеп чыгууда жана ишке ашырууда пландаштырылган натыйжаларга жетүүгө тоскоолдуктар болушу мүмкүн.

Мындай тобокелдиктерге экономикалык, айлана-чөйрөнү коргоо, саясий кырдаал ж.б. кирет.

 1. Объектилердин туруктуу бузулушу. Турак жай-коммуналдык кызматтардын, жолдордун, жабдуулардын жана электр берүү линиялардын эскириши.
 2. Квалификациялуу кадрлардын жетишсиздиги.
 3. Социалдык өнүгүүдөгү өзгөрүүлөрдүн артта калуусу.
 4. Региондук өнүгүүнүн дисбалансы

Программаны ишке ашыруу өлкөдөгү саясий кырдаалдын туруктуулугуна байланыштуу болот.

Тобокелдиктерди Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө тийгизген таасирин төмөндөтүү жана жоюу максатында комплекстүү иш-чаралардын планы иштелип чыгат жана аткарылат.

 

Сары-Колот  айыл аймагы боюнча 2023-2027-жж. карата приоритеттүү ири инвестициялык долбоорлор

 

 

Келечекте микро долбоордун тизмеси

Болжол
дуу бюджет мин сом.

Финансылоонун болжолдуу планы мин сом (жыл)

Финансылоонун мүмкүн болуучу (болжолдуу) булактары (мин сом)

 

2023-ж

2024-ж

2025-ж

2026-ж

2027-ж

2023-жыл

2024-жыл

2025-жыл

2026-жыл

2027-жыл

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖБ

Коомчулук

Башка (донор)

ЖБ

Коомчулук

Башка (донор)

ЖБ

Коомчулук

Башка (донор)

ЖБ

Коомчулук

Башка (донор)

ЖБ

Коомчулук

Башка (донор)

 

Курулуш, инфраструктураны жакшыртуу

 

1

Шералы айылына 90 орундуу бала бакча куруу

5076

5076

 

 

 

 

2076

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Тынчтык айылына 90 орундуу бала бакча куруу

4518

4518

 

 

 

 

1518

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Шералы айылына таза суу чыгаруу

3000

3000

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Присавай айылына 90 орундуу бала бакча куруу

300

300

 

 

 

 

 

50

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Курбан-Кара, Тынчтык, Присавай айылдарында сугат системаларыны жакшыртуу, ЖБИ латокторун орнотуу, кайрак жерлерге суу алып баруу 

1200

1200

 

 

 

 

 

600

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Айыл аймагындагы ички жолдорду ондоо, грейдер менен тегиздөө, шагыл төшөө

5000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

7

Бардык айылдарды КТП, электр линиясы жана мамычасы менен камсыздоо

20000

4000

4000

4000

4000

4000

3500

500

 

3500

500

 

3500

500

 

3500

500

 

3500

500

 

8

Курбан-Кара, ТынчтыкПрисавай айылдарын таза суу менен касыз кылуу

200

200

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Курбан-Кара, Тынчтык айылына ФАП куруу

800

800

 

 

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Айылдардагы тротуарларды калыбына келтирүү

9400

2400

2000

2000

1500

1500

2400

 

 

2000

 

 

2000

 

 

1500

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

11

Көрктөндүрүү,жашылдандыруу, айылдардын сырткы көрүнүшүн жакшыртуу

1500

300

300

300

300

300

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

 

 

 

300

 

 

12

Присавай айылынын негизги көчөлөрүнө асфальт төшөө, ички көчөлөрүнө шебень шагыл төшөө

400

200

200

 

 

 

200

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Тынчтык айылынын борбордук көчөлөрүн жээгине тротуар куруу

300

100

200

 

 

 

100

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Шералы, Жаны Кызыл-Суу көчөлөрүн асфальттоо

12500

 

2500

2500

2500

5000

 

 

 

2500

 

 

2500

 

 

2500

 

 

5000

 

 

15

Ош Бишкек жолунда Кайрагачка светафор орнотуу

5000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

16

Присавай айылына 250 орундуу мектеп куруу

20000

 

4000

4000

4000

8000

 

 

 

4000

 

 

4000

 

 

4000

 

 

8000

 

 

17

Шералы айылына муниципиалдык мончо куруу

140000

 

40000

40000

40000

20000

 

 

 

 

 

40000

 

 

40000

 

 

40000

 

 

20000

18

Присавай айылына аялдама куруу

160

160

 

 

 

 

160

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Шералы айылына кичи футбол аянтын куруу

60

60

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Курбан-Кара, ТынчтыкПрисавай айылдарыны электр энергия менен камсыз кылуу

4000

800

800

800

800

800

800

 

 

800

 

 

800

 

 

800

 

 

800

 

 

21

Курбан-Кара, ТынчтыкПрисавай айылдарынын борбордук көчөлөрүн заманбап жарыктандыруу

500

200

300

 

 

 

200

 

 

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Курбан-Кара айылына кичи футбол аянтын куру

1500

300

300

300

300

300

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

23

Присавай айылына кичи футбол аянтын куруу

1500

700

800

 

 

 

700

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Шералы айылына спорт зал куруу

200

200

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Шералы айылынын борбордук көчөлөрүн асфальттоо

1500

 

1500

 

 

 

 

 

 

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

2000

 

2000

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

 

3360

 

3360

 

 

 

 

 

 

3360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

 

8000

 

 

 

4000

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4000

 

 

4000

 

 

29

 

2400

 

 

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

2400

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

5000

 

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

500

3500

 

 

 

 

 

 

 

 

245280

12420

64260

63300

59400

45900

11920

500

0

23760

500

40000

18800

1000

43500

18900

500

40000

25400

500

20000

 

Билим берүү, маданият жана спорт

 

31

Курбан-Кара айылына жаштар борборун ачуу(IT,тил курстары,ж.б ийримдер

1000

1000

 

 

 

 

200

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Сары-Колот айыл аймагында унутта калып бара жаткан улуттук каада салттарды, улуттук оюндарды жандандыруу жана кол өнөрчүлөрдүн ишин жайылтуу, даңазалоо

400

80

80

80

80

80

80

 

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

 

33

Сары-Колот айыл аймагында маданий иш чараларды өткөрүү (ыр конкурстар, кароо сынактар, акциялар, жөө жүрүштөр, тегерек столдор ж.б.у.с. Иш чараларга)

4800

300

1000

2000

1000

500

300

 

 

500

 

500

1000

 

1000

500

 

500

500

 

 

 

34

Мектептерди инвентарь жана интерактивдүү доска,интернет байланышы менен камсыздоо

100

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Балдар бакчаларына видео көзөмөл орнотуу

800

160

160

160

160

160

160

 

 

 

 

 

 

 

 

160

 

 

160

 

 

160

 

 

160

 

 

 

36

Присавай айылына спорт зал, аялдарга фитнес зал куруу

300

100

50

50

50

50

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

 

37

 

1500

500

500

500

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

 

350

100

100

50

50

50

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

50

 

 

50

 

 

50

 

 

 

39

 

60

60

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

500

100

100

100

100

100

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

41

 

12000

3000

3000

3000

3000

 

500

 

2500

500

 

2500

500

 

2500

500

 

2500

 

 

 

 

42

Мектептерди инвентарь жана интерактивдүү доска,интернет байланышы менен камсыздоо

2500

500

500

500

500

500

500

 

 

500

 

 

500

 

 

500

 

 

500

 

 

 

43

 

500

500

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44

 

5000

2000

3000

 

 

 

1500

 

500

1000

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

 

2500

500

500

500

500

500

500

 

 

500

 

 

500

 

 

500

 

 

500

 

 

 

46

 

36

36

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

 

6000

6000

 

 

 

 

500

500

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

5000

1000

4000

 

 

 

1000

 

 

800

200

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49

 

120

120

 

 

 

 

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

 

1500

1500

 

 

 

 

1000

200

300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

15000

 

 

 

5000

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

4000

1000

 

9000

 

52

 

2500

1000

1500

 

 

 

500

 

500

500

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

 

4000

2000

2000

 

 

 

1000

 

1000

1000

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

 

2500

1500

1000

 

 

 

 

1500

 

500

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

 

6000

2000

2000

2000

 

 

1000

100

900

1000

100

900

1000

100

900

 

 

 

 

 

 

 

56

 

2000

1000

1000

 

 

 

900

100

 

900

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

 

1600

800

800

 

 

 

800

 

 

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58

 

100

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

 

42000

 

42000

 

 

 

 

 

 

1000

1000

40000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

5000

 

5000

 

 

 

 

 

 

1000

 

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

65000

 

65000

 

 

 

 

 

 

1000

1000

63000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

50

 

50

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

34000

 

 

 

 

34000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

1000

32000

 

64

 

3000

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

 

2500

 

2500

 

 

 

300

200

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66

 

20000

 

 

 

20000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20000

 

 

 

 

67

 

7000

 

 

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

6000

500

500

 

 

 

 

 

 

 

68

 

55000

 

 

 

55000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

53000

 

 

 

 

69

 

65000

 

35000

30000

 

 

 

 

 

1000

500

33500

1000

500

28500

 

 

 

 

 

 

 

70

 

2000

 

1000

1000

 

 

1000

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

7000

 

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72

 

10000

 

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

500

8500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

25000

 

 

25000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

500

23500

 

 

 

 

 

 

 

74

 

342550

0

170550

63000

75000

34000

1300

200

2000

7050

6000

155000

8000

1500

52500

2000

 

 

 

 

 

 

0

73000

1000

1000

32000

 

 

Кичи жана орто бизнес

 

75

Чакан орто иш каналарды куруу, ар бир айылга тейлөө үйлөрүн куруу

10000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

 

2000

 

 

2000

 

 

2000

 

 

2000

 

 

2000

 

76

Логистикалык борбор куруу (кичи ишканаларды иштетүү)

132000

2000

40000

30000

30000

30000

 

 

2000

 

 

40000

 

 

30000

 

 

30000

 

 

30000

 

77

Аялдардын ишкердигин колдоо, ярмаркаларды өткөрүү, юридикалык кенеш берүү

3400

 

1700

1700

 

 

 

 

 

 

 

1700

 

 

1700

 

 

 

 

 

 

 

78

 

1000

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

 

5100

 

5100

 

 

 

 

 

 

5100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151500

4000

49800

33700

32000

32000

2000

0

4000

5100

0

44700

0

0

33700

0

0

32000

0

0

32000

 

Саламаттыкты сактоо жана социалдык коргоо

 

80

Присавай айылындагы ФАП ты кап ремонттон өткөрүү, жылытуу системасын киргизүү

9950

7950

2000

 ё

 

 

 

 

7950

 

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Калктын аярлуу катмарына жардам көрсөтүү, даталуу күндөрдү белгилөө

10000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

 

 

2000

 

 

2000

 

 

2000

 

 

2000

 

 

 

82

Ак-Колот айылына ФАП куруу

6000

 

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

5000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6000

0

0

6000

0

0

0

0

0

0

 

 

0

0

1000

0

5000

0

0

0

0

0

0

 

Өзгөчө кырдаалдын алдын алуу

 

83

Сары-Колот, Курбан –Кара, Шералы айылдарындагы борбордук көчөлөргө жол белгилерин жана атайын темир кулактандырууларды орнотуу

1400

250

250

300

300

300

250

 

 

250

 

 

300

 

 

300

 

 

300

 

 

 

84

Присавай айылындагы чон арыктарды казуу тазалоо

2000

1000

1000

 

 

 

1000

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

85

“Отуз Адыр” каналынын  жогору жакты карай  тазалоо

5500

2500

3000

 

 

 

2500

 

 

3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86

 

270

270

 

 

 

 

 

 

 

270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

 

20000

10000

10000

 

 

 

 

 

 

 

 

1000

 

9000

1000

9000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88

 

740

740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

740

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

54

54

 

 

 

 

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

 

750

250

250

250

 

 

250

 

 

250

 

 

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91

 

400

200

200

 

 

 

200

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

 

8000

8000

 

 

 

 

 

 

8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93

 

2000

 

1000

1000

 

 

 

 

 

500

 

500

500

 

500

 

 

 

 

 

 

 

94

 

6000

 

2000

2000

2000

 

 

 

 

1000

500

500

1000

500

500

1000

500

500

 

 

 

 

 

 

47114

23264

17700

3550

2300

300

6264

0

17000

7200

9500

1000

2050

500

1000

1300

500

500

300

0

0

 

Таза суу

 

95

Шералы айылына таза суу чыгаруу

5000

1000

1000

1000

1000

1000

700

100

200

700

100

200

700

100

200

700

100

200

700

100

200

 

96

Курбан-Кара, Тынчтык, Присавай айылдарын таза суу менен камсыз кылуу

17000

10000

7000

 

 

 

1000

 

9000

1000

 

6000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97

 

25000

5000

5000

5000

5000

5000

1000

1000

3000

1000

1000

3000

1000

1000

3000

1000

1000

3000

1000

1000

3000

 

98

 

3000

3000

 

 

 

 

1000

 

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

 

900

900

 

 

 

 

800

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

6000

 

3000

1000

1000

1000

 

 

 

1500

1500

 

500

500

 

500

500

 

500

500

 

 

101

 

4000

 

2000

2000

 

 

 

 

 

800

200

 

800

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60900

19900

18000

9000

7000

7000

4500

1200

14200

5000

2800

9200

3000

1800

3200

2200

1600

3200

2200

1600

3200

 

 

Айыл чарбасы

 

102

Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү, сактоочу,сырткы рыноко чыгаруучу логистика жана женил өнөр жайларын,өндүрүштүк линияларын куруу

4500

4500

 

 

 

 

4500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

Курбан-Кара, Тынчтык, Присавай айылдарында сугат системаларын жакшыртуу, ЖБИ латокторун орнотуу, кайрак жерлерге суу алып баруу 

2000

380

390

400

410

420

 

 

380

 

 

390

 

 

400

 

 

410

 

 

420

 

104

 

800

800

 

 

 

 

400

400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7300

5680

390

400

410

420

4900

400

380

0

0

390

0

0

400

0

0

410

0

0

420

 

 

Жалпы

860644

65264

320700

178950

176110

119620

30884

2300

37580

48110

18800

250290

32850

4800

139300

24400

2600

149110

28900

3100

87620

 

                                                                       

 

 

  

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз                       X  сессиясынын

 

№ 10/ 3 ТОКТОМУ

 

14.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы

 

 

 

Коомчулуктардагы айылдардын инвестициялык ассоциациясынын

(ИАСС) уставын бекитүү жөнүндө

 

Коомчулуктардагы айылдардын инвестициялык ассоциациясынын (ИАСС) уставы элдик жыйында талкууланып, жалпы элдин пикирин эске  алуу менен кабыл алынгандыгын жана ушул уставды сессияда бекитип берүү  тууралуу маселесин угуп жана талкуулап КРнын 2021-жылдын 20-октябрындагы “Жергиликтүү өз алдынча башкаруужөнүндөгү”  №101-мыйзамынын 4-главасынын 31-беренесинин 2- бөлүмүнүн 8-пунктуна ылайык Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 

1.Коомчулуктардагы айылдардын  инвестициялыкассоциациясынын (ИАСС) уставы бекитилсин.

2.Коомчулуктардагы айылдардын  инвестициялык ассоциациясы (ИАСС) айылдык кеңеште каттоого алынсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Сары-Колот айылдык кеңешинин жер, суу чарба, жана  жаратылышты коргоо,  мыйзамдуулукту, укук тартибин сактоо, жарандардын укугун жана  кызыкчылыгын коргоо архитектура, курулуш,  транспаорт жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Жусупов Нурбекке  милдеттендирилсин.

 

 

Төрага                                       Н. Молдоев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сары-Колот айылдык кеӊешинин VI

 чакырылышынын кезектеги X сессиясынын

 № 10/3 токтому менен бекитилди

 

 

Ош областынын

Кара-Суу районунун

Сары-Колот айылдык аймагынын

Коомчулуктагы айылдардын инвестициялык ассоциациясынын

УСТАВЫ

Сары-Колот айылы.                                                                              2023- ж.

 

I.Жалпы жоболор

 

 1. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруунун толук аталышы:

-           мамлекеттик тилде: Ош  областынын, Кара-Суу районунун, Сары-Колот айылдык аймагынын «Коомчулуктагы айылдардын инвестициялык ассоциациясы»;

-           расмий тилде: «Инвестиционная ассоциация сел сообщества» Сары-Колотского айыльного аймака Кара-Суйского района Ошской области.

 1. Аймактык коомдук өз алдынча башкаруунун кыскартылган аталышы:

-           мамлекеттик тилде: Сары-Колот айылдык аймагынын КАИА;

-           расмий тилде: ИАСС Сары-Колотского айыльного аймака.

 1. Сары-Колот айылдык аймагынын «Коомчулуктагы айылдардын инвестициялык ассоциациясынын» (мындан ары КАИА) юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ош областы, Кара-Суу району, Сары-Колот айылы.
 2. КАИА өз ишмердүүлүгүн Сары-Колот айылдык аймагында жүргүзөт.
 3. КАИАнын иштөө мөөнөтү чектелбейт.
 4. КАИАнын иштерин укуктук жөнгө салуу Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» КР Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын дагы башка ченемдик укуктук актыларынын, ошондой эле КАИАнын уставынын негизинде жүзөгө ашырылат.
 5. КАИАюридикалык жак катары түзүлбөгөн, коомдук уюм болуп саналат. КАИА өз мүчөлөрүнүн арыздарынын, делегаттардын жалпы чогулушунун протоколунун жана уставынын негизинде айылдык кеӊеште катталат.

 

 1. КАИАнынмаксаттары жана иш-милдеттери.

 

 1. КАИАнын түзүлүү максаттары:

- социалдыкэкономикалык инфраструктураны өнүктүрүүгө коомчулуктарды тартуу;

- кызмат көрсөтүүлөрдү өркүндөтүүгө, ишкердүүлүктү өнүктүрүүгө коомчулуктарды тартуу;

- калктын активдүүлүгүн жогорулатуу жана чечим кабыл алуу процесстерине катышуусун арттыруу.

 1. КАИАнын иш-милдеттери:

-           Жергиликтүү аймактын социалдык-экономикалык инфраструктурасына байланыштуу көйгөйлөрдү аныктайт;

-           Жергиликтүү коомчулук тарабынан аныкталган көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган жергиликтүү жамааттын долбоордук сунуштарын, жылдык жана орто мөөнөттүү өнүгүү пландарын жана жаштардын өнүгүү планын иштеп чыгуу;

-           КАИАтин максаттарына жана милдеттерине жетүү үчүн эл аралык донордук уюмдардын каражаттарын жана инвестицияларды тартуу;

-           Өз мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарын мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында коргоо;

-           Айылдык кеӊештин жергиликтүү маселелерди талкуулоосуна катышууга;

-           Делегаттардын  жалпы чогулуштун жана айылдык чогулуштардын чечимдеринин аткарылышын уюштуруу.

 1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карама-каршы келбеген жана айылдык аймактын социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө багытталган ар кандай башка иш-аракеттерди жүргүзө алат.

 

III. КАИАнынукуктары жана жоопкерчилиги.

 

 1. Тиешелүүжергиликтүү кеӊеш жана аткаруучу органы, жергиликтүү мамлекеттик администрация, ошондой эле ишканалар, мекемелер, уюмдар, кооперативдер, жамааттар жана башка чарбакер субъекттер менен келишимдик негизде эриш-аркак аракеттенүүгө;
 2. КАИАнын максаттары менен милдеттерин ишке ашыруу үчүн эл аралык донордук уюмдардын каражаттарын жана инвестицияларды тартууга;
 3. КАИА жергиликтүү жана эл аралык мамлекеттик эмес коомдук уюмдарга мγчѳ болуп кире алат жана тγз эл аралык байланыштарды тγзγγгѳ жана тийиштγγ макулдашууларды тγзγγгѳ;

-           КАИА мамлекеттик жана жергиликтγγ башкаруу органдарынын милдеттери боюнча жооп бербейт, ал эми алар КАИАнын милдеттери боюнча жооп берет.

 1. КАИА өзү кабыл алган чечимдердин мыйзамдуулугу үчүн жоопкерчилик тартат.

 

IV.КАИАнын башкаруу органдары.

 

 1. КАИАнын башкаруу органдары:

-           Жогоркуорган– делегаттардын  жалпы чогулушу;

-           Аткаруучу орган – аткаруу комитети;

-           Көзөмөлдөөчү орган - ревизиондук комиссиясы.

 

 1. КАИАнын мүчөлөрү жанаалардын укуктары.

 

 1. КАИАнын уставына ылайык, жергиликтүү коомдоштуктун тиешелүү аймагында туруктуу жашаган, КАИА менен өз ара таламдары боюнча байланышкан, бир үй чарбачылыгынын таламын билдирүүчү адам КАИАнын мүчөсү болот;
 2. КАИАнын уставына ылайык, жамаатка мүчө болуу жана андан чыгуу ыктыярдуу болуп саналат;
 3. КАИА мүчөлөрү добуш берүү укугу менен КАИАтин делегаттарынын жалпы чогулушка катышууга укуктуу;
 4. КАИА мүчөлөрү КАИАтин бардык отурумдарынын жана жыйналыштарынын протоколдору менен таанышууга укуктуу жана КАИАтин бардык жыйналыштарына жана КАИАтин айрым маселелери боюнча коомдук угууларга катышууга, ошондой эле КАИАтин ишмердүүлүгүнө байланыштуу ар кандай маалыматтарды алууга укуктуу;
 5. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына жана ушул Уставга ылайык башка милдеттерди аткаруу.

 

 1. КАИАнынделегаттарынын жалпы чогулушу.

 

 1. Делегаттардын Конференциясы (мындан ары Конференция)/Жалпы чогулуш жылына кеминде бир жолу өткөрүлөт. Конференция/Жалпы чогулуш КАИАнын аткаруу комитетинин чечими менен дайындалган күнү өткөрүлөт;
 2. Кезексиз Конференция/Жалпы чогулуш КАИАнын аткаруу комитетинин төрагасы тарабынан же ревизиондук комиссиянын өтүнүчү боюнча же КАИАнын мγчѳлѳрγнγн 25 %нын демилгеси менен чакырылат;
 3. Конференцияны/Жалпы чогулушту өткөрүү үчүн ар бир айылдан делегаттардын 2/3 катышкан кворумдун болушу талап кылынат. Кворум жок болгон учурда, КАИАнын аткаруу комитетинин төрагасы Конференциянын/Жалпы чогулуштун жаңы датасын жана ордун белгилейт;
 4. Бардык Конференциялар/Жалпы чогулуштар даярдык менен ачык, айкын өткөрүлүшү керек;
 5. Он сегиз жашка толгон жана айылда туруктуу жашаган бардык жарандар Конференцияга/Жалпы чогулушкажана шайлоого катышууга укуктуу;
 6. КАИАнын аймагында жашабаган, кыймылсыз мүлкү бар жана жергиликтүү бюджетке тийиштүү салыктарды төлөп жаткан Кыргыз Республикасынын жарандары Конференцияга/Жалпы чогулушка кеӊеш берүү укугу менен (добуш берүү укугу жок) катыша алышат;
 7. КАИАнын аймагына кирген ар бир айылдын жыйынында Конференцияга делегаттар шайланат, анын ичинен КАИАнын аткаруу комитетине _____ талапкерлер дайындалат;
 8. Биринчи Конференцияны/Жалпы чогулушту делегаттардын ичинен эң улуу аксакал башкарат. Ал күн тартибинин алгачкы эки маселеси боюнча: 1) кворумдун болушун жана Конференцияга ар бир айылдан кеминде он делегаттын катышуусун аныктайт; 2) Конференциянын/Жалпы чогулуштун төрагасын жана катчысын шайлоону жүргүзөт. Андан ары, Конференция/Жалпы чогулуш жаңы шайланган төраганын төрагалыгы астында жана андан кийинки бардык Конференциялар/Жалпы чогулуштар улантылат;
 9. Биринчи Конференциянын/Жалпы чогулуштун күн тартибине КАИАнын уставын иштеп чыгуу жана кабыл алуу жана КАИАнын ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу башка маселелер кирет;
 10. Чечимдер Конференциянын/Жалпы чогулштункатышуучуларынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

 

VII. КАИАнын делегаттарынын Конференциясынын/Жалпы чогулуштун компетенциясы.

 

 1. Конференциянын/Жалпы чогулуштун компетенциясына төмөндөгүдөй маселелер кирет:

-           КАИАнын уставына жана башка ички документтерге өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;

-           КАИАнын ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо;

-           КАИАнынаткаруучу комитетинин жана ревизиондук комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо жана ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу;

-           КАИАнын долбоорлорун бекитүү;

-           Жылдык отчетту бекитүү;

-           КАИАны өзгөртүп кайра түзүү жана жоюу;

-           КАИАнын уставында жана башка ички документтерде каралган дагы башка маселелер.

 

VIII. КАИАнын аткаруу комитети.

 

 1. Аткаруу комитет КАИАнын учурдагы ишмердүүлүгүн башкарат жана Конференциялардын/Жалпы чогулуштардын ортосундагы аралыкта КАИАнын ишмердүүлүгүн башкарууга жооп берет. Ушул уставга жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Конференциянын/Жалпы чогуштун компетенциясынан тышкары, аткаруучу орган КАИАнын бардык функцияларын жана милдеттерин аткарат;
 2. Аткаруу комитетинин мүчөлөрү Конференцияда ар бир айылдан келген талапкерлердин/Жалпы чогулуштун катышуучуларынын арасынан шайланат;
 3. Аткаруу комитетинин мүчөлөрү Конференция/Жалпы чогулуш тарабынан бир жылдан кийин кайра шайланышы мүмкүн. Аткаруу комитетинин бардык мүчөлөрү өз ыйгарым укуктарын мөөнөтү аяктагандан кийин токтотушат;
 4. Аткаруу комитетинин ыйгарым укуктары:

-           КАИАнын чогулуштарынжана Конференцияларын/Жалпы чогулуштарынуюштуруу;

-           Жергиликтүү аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын жана жаштарды өнүктүрүү планын иштеп чыгууга катышуу;

-           Айылдык кеңеште аймактын социалдык-экономикалык өнүгүү программасын жана жаштарды өнүктүрүү планын бекитүүгө катышуу;

-           Донорлорго долбоорлорду тандоо жөнүндө маалымат берүү, тандалган инвестициялардын техникалык өнүгүүсү боюнча донорлор менен макулдашуу;

-           Донорлорго сатып алуулардын абалы жөнүндө маалымдоо (тендердик документтерди макулдашуу, конкурстун мөөнөттөрү жана жыйынтыктары);

-           Подрядчиктерге (жеткирүүчүлөргө) көмөк көрсөтүү, алардын ишине мониторинг жүргүзүү жана көзөмөлдөө;

-           Бүткөрүлгөн долбоорлорду эксплуатациялоо жана техникалык тейлөө (ЭТТ) боюнча пландарды түзүү;

-           Социалдык мобилизациялоону жана дараметти жогорулатууну жүргүзүү жана жүргүзүүгө көмөктөшүү;

-           КАИАнын мүчөлөрүнүн, климаттын өзгөрүшү боюнча коомчулуктардын элчилеринин, коомдук кабарчылардын жана жаш бухгалтерлердин дараметин жогорулатууга көмөктөшүү;

-           Социалдык отчеттуулук боюнча иш-чараларды координациялоо;

-           Конференциянын/Жалпы чогулуштун чечимдерин ишке ашыруу.

 1. Аткаруу комитети өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча Конференцияга/Жалпы чогулушка отчет берет;
 2. Аткаруу комитети өзүнүн иш-милдеттерин жүзөгө ашырууда төмөнкүдөй принциптерди карманат: ыктыярдуулук, мүчөлөрдүн тең укуктуулугу, ачыктык, чынчылдык, мыйзамдуулук, айкындуулук, өз алдынча башкаруу жана Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарын сактоо;
 3. Жаңы түзүлгөн аткаруу комитетинин уюштуруу жыйыны Конференциядан/Жалпы чогулуштан кийин өткөрүлөт, аткаруу комитетинин биринчи отурумунда чогулуштун катчысы шайланат жана кийинки отурумдун датасы аныкталат;
 4. Аткаруу комитетинин мүчөлөрүнүн отурумунда Аткаруу комитетинин төрагасы жана анын орун басары шайланат.Аткаруу комитетинин курамы төрагадан, төраганын орун басарынан жана башка мүчөлөрдөн турат;
 5. Аткаруу комитетинин төрагасы бир жылга шайланат. Аткаруу комитетинин мүчөлөрүнүн саны так болушу керек;
 6. Аткаруу комитетинин кийинки жыйындары 7 (жети) күн мурун бардык мүчөлөрүн кабардар кылуу менен аткаруу комитетинин төрагасы тарабынан чакырылат. Кезексиз жыйналыштар КАИАнын аткаруу комитетинин кеминде үч мүчөсүнүн жазуу жүзүндөгү талабы боюнча чакырылышы мүмкүн;
 7. Аткаруу комитетинин мүчөлөрүнүн жыйында мүчөлөрдүн 2/3 катышса, компетенттүү деп эсептелет. Аткаруу комитетинин мүчөлөрүнүн кворуму (жетишсиз катышуусу) жок болгон учурда, төрага жыйынды жокко чыгарып, кийинки жыйынды 10 (он) күндөн ашпаган мөөнөткө жылдырышы керек;
 8. Аткаруучу органынын мүчөлөрүнүн чечимдери добуш берүү жолу менен кабыл алынат, б.а. катышкан мүчөлөрдүн көпчүлүк добушу менен. Добуштар тең болуп калган учурда, төрагалык кылуучунун добушу чечүүчү болуп саналат;
 9. Аткаруу комитетинин төрагасынын (төрайымынын) компетенциясына төмөнкүлөр кирет:

-           КАИАнын уставына кол коет;

-           Бардык мамлекеттик, жеке, коомдук уюмдарда жана бирикмелерде КАИАнын атынан өкүлчүлүк кылуу;

-           Аткаруу комитетинин жыйындарын өткөрүү;

-           Конференциянын/Жалпы чогулуштун жана аткаруу комитетинин тапшырмаларын аткаруу;

-           Конференцияда/Жалпы чогулушта өзүнүн ишмердүүлүгү жөнүндө отчет берет;

-           КАИАнын атынан келишимдерге кол коюу;

-           Аткаруу комитетинин компетенциясына кирген жана ушул Уставга карама-каршы келбеген башка ыйгарым укуктар.

 1. Эгерде КАИАнын аткаруу комитетинин төрагасы (төрайымы) өзүнүн иш-милдеттерин аткара албаса, кайрадан аткаруу комитетинин төрагасы аткаруу комитеттин отурумунда көпчүлүк добуш менен шайланганга чейин төраганын милдеттерин төраганын орун басары аткарат;
 2. Аткаруу комитетинин мүчөсүнун иш мөөнөтү аяктаганга чейин Конференциянын/Жалпы чогулуштун көпчүлүк добушу менен чакырылып алынышы же алмаштырылышы мүмкүн. Бул учурга, анын жарандык милдетине кайдыгерлик кылгандыгы же аткаруу комитетинин мүчөсү катары өз милдеттерин аткарбагандыгы себеп болот. Аткаруу комитетинин жаңы мүчөсүн шайлоо кийинки Конференцияда/Жалпы чогулушта өткөрүлөт.

 

 1. Ревизиондук комиссия.

 

 1. Ревизиондуккомиссия КАИАнынКонференциясында/Жалпы чогулушунда бир жылдык мѳѳнѳткѳ КАИАнын мγчѳлѳрγнѳн 3 кишиден турган курамда шайланат. Ревизиондук комиссиясы ѳз ишин акысыз тγрдѳ аткарат;
 2. Ревизиондук комиссиясынын мүчөлөрү КАИАнын аткаруу комитетинде кандайдыр бир кызматтарды ээлеген адамдар болбоосу керек;
 3. Ревизиондук комиссиясы башкарууну белгиленген тартипте жүрүшүн көзөмөлдөйт. Жыл аягында ревизиондук комиссиясы отчетун берет жана ал отчет Конференция/Жалпы чогулуш тарабынан бекитилет;
 4. КАИАнын бардык кызмат адамдары ревизиондук комиссиянын өз милдеттерин аткаруусуна көмөктөшүүгө милдеттүү;
 5. Ревизиондук комиссиянын мүчөлөрүн кайра шайлоо Конференциянын делегаттарынын/Жалпы чогулуштун катышуучуларынын төрттөн биринин талабы боюнча мөөнөтүнөн мурда өткөрүлүшү мүмкүн;
 6. Ревизиондук комиссиянын төрагасы ревизиондук комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан анын мүчөлөрүнүн ичинен шайланат.

 

Х. КАИАны жоюу жана реорганизациялоо.

 

 1. КАИА ѳз ишин токтотуу КАИАны реорганизациялоо, же болбосо жоюу жолу менен Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин каралаган тартипте жγргγзγлѳт.

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз                       X  сессиясынын

 

№ 10/ 4 ТОКТОМУ

 

14.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы

 

 

 

Шерали айылындагы № 634 контурунда жайгашкан1,50 га сугат айдоо жер аянтын  “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан социалдык

багытта пайдаланууга  мектеп куруу үчүн“Калктуу конуштун жерлери” категориясынакоторуу жөнүндө

 

Сары-Колот айыл аймагынын Шерали айылындагы № 634 контурунда жайгашкан 1,50 га сугат айдоо жер аянтын  “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан социалдык багытта пайдаланууга мектеп куруу үчүн “Калктуу конуштун жерлери” категориясына которуу жөнүндөгү  Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жетекчисиК. Абдырахмановдун билдирүүсүн угуп талкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин  20-беренсинин “Жер участокторун которуу трансформациялоо жөнүндө ” Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2013-жылдын 15-июлундагы “Жер участокторун которуу трансформациялоо жөнүндө” №145 мыйзамын жетекчилике алып

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

 

1.Шерали айылындагы № 634 контурунда жайгашкан 1,50 га сугат айдоо жер аянтын  “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан социалдык багытта пайдаланууга мектеп куруу үчүн “Калктуу конуштун жерлери” категориясына которууга  макулдук берилсин.

2.Сары-Колот айыл өкөтүнүң 2023-жылдын 14-февралында Шерали айылындагы № 634 контурунда жайгашкан 1,50 га сугат айдоо жер аянтын  “Айыл чарба багытындагы жерлер” категориясынан социалдык багытта пайдаланууга мектеп куруу  үчүн “Калктуу конуштун жерлери” категориясына которуу боюнча Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жетекчилигине жерлерди эсепке алуу (Трансформациялоо) документтерине тиешелүүөзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча документтерди даярдоо жагы милдеттендирилсин.

3.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин жер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн/

 

  

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз                       X  сессиясынын

  

№ 10/ 5 ТОКТОМУ

 

14.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 

 Сары-Колот айыл аймагынын ички чарбалык арыктарын айыл  

өкмөтүнүн балансына алуу жөнүндө

 

Сары-Колот айыл аймагына караштуу “Ворух-Али” СПАсынын балансасындагы  42 километр  ички чарбалык арыктарын 2021-жылдын 27-октябрындагы  Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын Суу кодексине   сууну пайдалануучулардын бирикмелери  ассоциациялары жана сууну пайдалануучулардын  бирликтери жөнүндө  Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамынын негизинде Сары-Колот айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

 1. “Ворух-Али” СПАсынын балансасындагы 42 километр ички чарбалык арыктарын  айыл  өкмөтүнүн балансасына өткрүү  үчүн “Ворух-Али” СПАсынын жетекчиси менен инвентаризация иштерин жүргүзүү  үчүн айыл өкмөтүнүн  тиешелүү адистери, айыл башчылар менен биргеликте инвентаризация  иштерин жүргүзүшсүн.

2.Сары-Колот айыл аймагындагы “Ворух-Али СПАсынын” 42 километр ички чарбалык арыктарын актынын негизинде айыл өкмөтүнүн балансасына өткөрүп алынсын.

3.Айыл өкмөтүнүн балансасына өткөн ички чарбалык арыктарды баланска алуу   үчүн тийиштүү  иш кагаздарын даярдап баланска алуу жагы айыл өкмөтүнүн тиешелүү адистерине жүктөлсүн.

4.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн орун басары                      Э. Эшиевге милдеттендирилсин.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз                       X  сессиясынын

  

№ 10/ 6 ТОКТОМУ

 

14.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Сары-Колот айылында жайгашкан эски

чайкананын имаратынын алдындагы 600 м2  жер аянтын мөөнөтсүз пайдаланууга

бекитип берүү жөнүндө

 

 

Кыргыз Республикасынын Жер Кодексинин 7;13;25 статьяларын жетекчилике алып  Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

1.Сары-Колот айылындагы эски чайкананын алдындагы  600,0 м2  жер аянты  мөөнөтсүз пайдаланууга  бекитилип,  жерден пайдаланууга  укук берүүчү иш кагаздарын даярдоо,  мамлекеттик катоодон өткөрүү жагы Сары-Колот айыл өкмөтүнөн  суралсын.

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн жер боюнча адисине жүктөлсүн.

 

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз                       X  сессиясынын

  

№ 10/ 7 ТОКТОМУ

 

14.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 

Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн жер боюнча адиси З. Реджаповдун

билдирүүсүн кароо жөнүндө

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жер боюнча адиси  З. Реджаповдун билдирүүсүнүн негизинде Сары-Колот айыл аймагынын жарандарынын жер участкасына болгон муктаждыгын жоюу максатында билдирүнү  угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

1.Сары-Колот айыл аймагынын мурдагы 1987-1994-жылдар аралыгындагы иштелип калган башкы пландагы жерлердин  жарандарга берилбей  бош калган жерлерин,  мыйзамсыз курулуп калган курулуштар жайгашкан жер аянттарын,  № 904,  916, 917  контурларындагы башкы планга «Калктуу конуш» болуп кирип калган жер аянттары калктуу конуш болуп калгандыгына байланыштуу, жарандардын жерге болгон муктаждыгын жана жер аянттарынын тартыштыгын эске алуу менен жер участогунун аянтын жердин кыртышына карап «0,05» жана «0,06» га өлчөмүндө берилсин.

 1. Бул токтомдун мыйзамдуулугун карап, көзөмөлдөө жагы Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жер боюнча адиси З. Реджаповго жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз X  сессиясынын

  № 10/ 8  ТОКТОМУ

 

14.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  жер адиси А. Насировдун  билдирүүсү жөнүндө

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  жер адиси А. Насировдун билдирүүсүн угуп   Сары-Колот айылынын № 1044 контурундагы кароосуз акыр-чикир төгүлүп  жаткан   кайрак  жер айыл тургундарына ыңгайсыз жаратып, жердин кыртышы бузулуп жаткан 0,40 га жер аянтынын айланасында жашаган жарандарга зыян келтирбей максаттуу пайдаланып,  жердин кыртышын оңдоо максатында жерди жеке жаранга берүү сунушун угуп талкуулап  Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Сары-Колот айылындагы № 1044 контурундагы  кайрак 0,40 га жер аянты максаттуу пайдаланып, өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүгү бар  Сары-Колот  айылынын тургуну Молдоев Нургазы Ильязовичке берүү жагы айыл өкмөтүнүн  жетекчилигине сунушталсын.

2.Жер аянтын тактап тиешелүү иш кагаздарын даярдоо жагы айыл өкмөтүнүн

жер адисине жана тиешелүү мекеме ишканаларга милдеттендирилсин.

3.Бул токтомдун  мыйзамдуулугун карап, көзөмөлдөө жагы Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жер боюнча адиси А.Насировго  жүктөлсүн.

 

  

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз  XI  сессиясынын

  № 11/ 1 ТОКТОМУ

25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  2022-жылдын жыйынтыгында аткарган иштери жөнүндө отчету

 

Депутаттар айыл өкмөтүнүн  башчысынын 2022-жылдын 1 жылдык аткарган иштери боюнча жыл жыйынтыгындагы аткарылган иштеринин отчетун угуп жана талкуулап чыгып, Сары-Колот  айылдык кеңеши

  

ТОКТОМ    КЫЛАТ

 

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  2022-жыл ичинде аткарган иштерин эске алуу менен  канааттандырарлык  деп табылсын.

2.Жылдын  жыйынтыгында  аткарылбай калган айрым жумуштар аткарууга алынсын.

3.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин тиешелүү туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

  

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз  XI  сессиясынын

  № 11/ 2 ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Жергиликтүү бюджеттен үнөмдөлгөн акча каражатын бөлүштүрүү  жөнүндө

 

            Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2022-жылдагы бюджетинин аткарылышы жана      2023-жылга карата калган калдыкты бекитүү жөнүндөгү Сары-Колот айыл өкмөтүнүн ФЭБ нүн башчысы Б.Орозбаеванын жазган билдирүүсүн талкуулап, депутаттардын               Сары-Колот айылдык Кенешинин социалдык-экономика, инфраструктура, бюджет, салык, курулуш, транспорт жана коммуникация маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын берген корутундусун эске алып,  депутаттардын  Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 Т О К Т О М     К Ы Л А Т:

  

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2022-жылдын бюджетинин 12-айга киреше бөлүгү -25594,7 миң сомго, чыгаша бөлүгү – 21088,9 миң сомго аткарылып, 2023-жылга бюджеттен калган калдык 4505,8 миң сом акча каражатын төмөндөгүдөй статьяларга бөлүп иштетүүгө уруксат берилсин:

а) Аппарат бөлүмүнүн 2221 статьясына 51,8 миң сом.

б)Айылдык  кеңеш  бөлүмүнүн  2215 стаьтясына  50,0 миң сом, 3112 статьясына 250,0 миң сом.

в) ЖКХ  бөлүмүнүн  2215  статьясына 1500,0 миң сом, 2221 статьясына 530,0 миң  сом,  2222  статьясына 150,0 миң сом,  3111 статьясына  1200,0 миң сом, 70921 бөлүмүнүн  2221 статьясына  214,0 миң сом, 3111 статьясына 210,0 миң сом, 3112 статьясына 250,0  миң сом , 70911 бөлүмүнүн 3112 статьясына 100,0 миң сом.

 Жалпысы болуп баары  4505,8 миң сом.

2.Бөлүнгөн бул суммалардын максатуу пайдалануусун көзөмөлдөөнү айылдык кеңештин бюджет боюнча төрайымы Г.Темиркановага жана бюджет комиссиясынын мүчөлөрүнө милдеттендирилсин.

 

 

Төрага                                                                                                                           Н.Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз    XI  сессиясынын

  № 11/ 3 ТОКТОМУ

 

25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн айрым аппарат кызматкерлерине тартиптик чара көрүү  жөнүндө

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин депутаттарынын Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  жооптуу катчысынын эл менен болгон, жарандарды кабыл алуудагы оройлук мамилеси үчүн жана элдик жыйындын уюштуруу иштериндеги кемчилдиктери үчүн жана жер адисинин торук  өткөрүүдөгү одоно түрдө кетирилген кемчилдиктери, иштеринин канааттандырарлык эместиги айтылып  жогорудагы кызматкерлерге кызматтык ордун кароо жагын  талкуулашып  Сары-Колот айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

1.Сары-Колот айылдык кеңешинин депутаттарынын сунушунун негизинде жогорудагы  кетирилген кемчилдиктери үчүң Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  жооптуу катчысы Уразова Эльмиранын жана жер маселелери боюнча башкы адиси Реджапов Зайнабидиндин кызмат орундарын кароо  жагы айыл өкмөтүнүң башчысына сунушушталсын.

2.Бул  токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө милдети айыл өкмөтүнүң башчысынын орун басары Э.Эшиевге милдеттендирилсин.

 

 

 Төрага                                                                                                                          Н.Молдоев

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз    XI  сессиясынын

  № 11/ 4 ТОКТОМУ

 

25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл аймагындагы “Коомдук алдын алуу борборунун” (КААБнун) курамын бекитүү жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын  Конституциясынын сегизинчи бөлүмүнүн 112-беренесине ылайык Сары-Колот айыл аймагында “Коомдук алдын алуу борборунун” (КААБнун) курамын бекитүү жөнүндө маселелерин карап чыгып талкуулап  Сары-Колот айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

1.Сары-Колот айыл аймагынын “Коомдук  алдын алуу борборунун” (КААБнун)   төмөндөгү  курамы бекитилсин:

1.Эшиев Эркин –  айыл өкмөтунүн  башчысынын орун басары,  төрагасы

 1. Матанова Тургунай- айыл өкмөтүнүн соцкызматкери,  катчысы

 

МҮЧӨЛӨРҮ:

 

3.Саидов Бактыбек-  жаштар уюмунун төрагасы

4.Мамадинов Абиджан-Аксакалдар  сотунун төрагасы

5.Абдырахманов Абдирашит-Аксакалдар кеңешинин төрагасы

6.Арыкбаев Бегали-Аймактык тескөөчү

7.Ботоярова Канышай-Аялдар кеңешинин төрайымы

 1. Бул токтомду аткаруу жагы Сары-Колот айыл өкмөтүнө, төрага Э.Эшиевге жүктөлсүн.
 2. Токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө   кеңештин “социалдык маеселелер,билим берүү, саламаттыкты сактоо” депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына” милдеттендирилсин.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз   XI  сессиясынын

  № 11/ 5 ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Присавай айылына бала бакча куруу жөнүндө

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Присавай айылында бала бакчанын жоктугуна байланыштуу, элдин бала бакчага болгон муктаждыгын эске алып, жер адисинин оозеки  билдирүүсүн угуп талкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Присавай айылында элдин  бала бакчага болгон муктаждыгын жоюу максатында 0,20 га жер аянты ажыратып берүү жагы айыл өкмөтүнүн жетекчилигине сунушталсын.

2.Бала бакча курууга жер аянтын ажыратуу, тиешелүү иш кагаздарын даярдоо жагы айыл өкмөтүнүн жер боюнча адиси З Реджаповго милдеттендирилсин.

3.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин жер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

Төрага:                                                                                                                        Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз  XI  сессиясынын

  № 11/ 6 ТОКТОМУ

 

25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 

Курбан-Кара айылына ФАП куруу жөнүндө

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн аймагындагы Курбан-Кара айылына элдин  эмканага болгон муктаждыгын эске алуу менен жаңы мектептин жанынан, жер адисинин оозеки  билдирүүсүң угуп талкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Курбан-Кара айылында элдин  эмканага муктаж экендигин эске алуу менен жаны мектептин жанынан ФАП курууга 0,08 га жер аянтын ажыратып берүү жагы айыл өкмөтүнүн жетекчилигине сунушталсын.

2.ФАП курууга жер аянтын ажыратуу, тиешелүү иш кагаздарын даярдоо жагы айыл өкмөтүнүн жер боюнча адисине милдеттендирилсин.

3.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин жер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

Төрага:                                                                                                                        Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз      XI  сессиясынын

  № 11/ 7 ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл аймагындагы айыл чарба багытындагы эмес жерге салык түрүнүн тарифтерин  өзгөртүү  жөнүндө

 

Сары-Колот айыл  өкмөтүнүн  башкы  салык  кызматкери  Жапаров Абдивалинин айыл чарба багытындагы эмес жерге салык түрүнүн  тарифин  өзгөртүү  боюнча сунушун угуп жана атлкуулап  Сары-Колот айылдык  кеңеши

                                                                                                                                                                                                                                                                                   ТОКТОМ   КЫЛАТ

  

1.Сары-Колот айыл аймагындагы айыл чарба багытындагы эмес жерге салык түрүнүн тарифин К 3 0,8 коеффициентинен К 3 1,0 өлчөмүнө  өзгөртүлсүн.

2.Бул  токтомдун  аткарылышын  көзөмөлдөө жагы Сары-Колот  айыл  өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы Б.Орозбаевага  жүктөлсүн.

 

  

Төрага                                                                                                                        Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз   XI  сессиясынын

 № 11/ 8 ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

Сары-Колот айыл өкмөтүндөгү имараттар, курулмалар жана жайлар  үчүн мүлк салык түрүнүн, айыл чарба багытындагы эмес  жерге салык түрүнүн тарифтерин өзгөртүү  жөнүндө

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  башкы  салык  кызматкери Жапаров Абдивалинин имараттар, курулмалар жана жайлар үчүн  мүлк түрүнүн тарифин өзгөртүү боюнча сунушун угуп жана атлкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ КЫЛАТ

  

1.Сары-Колот айыл өкмөтүндөгү имараттар, курулмалар жана жайлар үчүн мүлк салык түрүнүн тарифин  К 3  0,8 коэффициентинен 1,0 К3 өлчөмүнө өзгөртүлсүн.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы Б.Орозбаевага  жүктөлсүн.

 

 

 Төрага                                                                                                          Н.Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз  XI  сессиясынын

  № 11/ 9  ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл аймагындагы  соцобьекттердин айланасындагы дүкөндөргө алкоголдук ичимдиктерди  жана тамеки буюмдарын сатуу боюнча убактысы  жана жери боюнча чектөө киргизүү жөнүндө

 

 Кыргыз Республикасынын  “Жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндөгү”  Мыйзамынын  34 -беренесинин  12-пунктуна  таянып  Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1.Сары-Колот айыл аймагындагы  соцобьекттердин айланасындагы (мектеп, бала бакча, ҮДТ, ФАП жана калкты тейлөө мекемелери) дүкөндөргө  алькоголдук  ичимдиктерди  сатууга тыюу салынсын.

2.Тамеки буюмдарын 18 жашка чейинки  өспүрүм  балдарга сатууга чектөө киргизилсин.

3.Жогорудагы  тыюу салынган жана чектөөлөр бузулган учурда айып пул салуу жагы  бузуулар боюнча  комиссиясына  жүктөлсүн.

4.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы кеңештин “социалдык маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо” депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына” жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                                                           Н.Молдоев

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз    XI  сессиясынын

 № 11/ 10  ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  аймагындагы  айылдардагы аты жок  көчөлөргө ат коюу  жөнүндө

 

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн   Сары-Колот айылындагы  аты жок көчөлөргө ат коюу жөнүндө элдик жыйындын протоколунун жана Кыргыз Республикасынын “Географиялык аталыштар жөнүндөгү” мыйзамынын 7-беренесин негиз кылып  Сары-Колот айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

 1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн   Сары-Колот айылындагы  аты жок  № 22 көчөсүнө Уразов Мариптин үйүнөн  Канаев Калбайдын үйүнө чейинки аралык агартуу жаатында эмгеги сиңген ардагер мугалим, маркум Камалова Бурманын аты ыйгарылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы кеңештин “социалдык маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо” депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына” жүктөлсүн

 

  

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз  XI  сессиясынын

  № 11/ 11  ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

Ак-Колот айылына  эмкана куруу жөнүндө

  

Сары-Колот айыл  өкмөтүнүн аймагындагы Ак-Колот айылына элдин  эмканага болгон муктаждыгын эске алып, жер адисинин оозеки  билдирүүсүнүн угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

  

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Ак-Колот айылынын аймагынан элдин  эмканага муктаж экендигин эске алуу менен  эмкана  курууга 0,08 га жер аянты ажыратып берүү жагы айыл   өкмөтүнүн жетекчилигинен  суралсын.

2.Эмкана  курууга жер аянтын ажыратуу, тиешелүү иш кагаздарын даярдоо жагы айыл өкмөтүнүн жер боюнча адисине милдеттендирилсин.

3.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин жер боюнча туруктуу комиссиясына жүктөлсүң.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз  XI  сессиясынын

 № 11/ 12  ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл   өкмөтүнүн аймагындагы  айылдардагы    аты жок  көчөлөргө ат коюу  жөнүндө

  

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Сары-Колот айылындагы  аты жок көчөлөргө ат коюу жөнүндө элдик жыйындын протоколунун жана Кыргыз Республикасынын “Географиялык аталыштар жөнүндөгү” мыйзамынын 7-беренесин негиз кылып Сары-Колот айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  

 1. Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Сары-Колот айылындагы аты жок  №12 көчөсүнө Мамирасулов Рустамдын үйүнөн Мамарасулов Анарбайдын үйүнө чейинки аралык  эмгектин ардагери маркум  Мамарасулов Нышандын аты ыйгарылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы кеңештин “социалдык маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо” депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына” жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз  XI  сессиясынын

  № 11/ 13  ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

  

Жайыт комитетинин 2022-жылда аткарган иштери жөнүндө маалымат жана 2023-жылга жайыт жерлерин ижарага берүү боюнча тарифтерин бекитип берүү  жөнүндө

 

Сары-Колот айыл аймагынын Жайыт комитетинин 2022-жылдыын 12 айына бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнүн аткарылышы жана 2023-жылга карата жайыт жерлерин ижарага берүү боюнча тарифтерин бекитүү жөнүндөгү  Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн  Жайыт комитетинин башчысы Бадринов Талайбек билдирүү жасап,  талкуулап,  Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

          1.Жайыт  комитетинин  2022-жылдагы  бюджетинин аткарылышы  канааттандырарлык деп табылсын.

          2.Жайыт комиетинин  2023-жылга карата түзүлгөн бюджетинин киреше бөлүгү  70.0 миң  сом анын ичинен ижара акысы  70,0 миң сом болуп, чыгаша бөлүгү  70,0 сом акча каражаты бекитилсин.

         3.Жайыт комитетинин 2023-жылга  бюджетинин киреше  бөлүгү төмөндөгүдөй кирешелерден:

Жарандардын жайытка чыга турган ири мүйүздүү мал, майда мүйүздүү мал жана жылкылары үчүн алына турган ижара акысынан:

-ири мүйүздүү малга айына 50 сомдон  5 айга  250 (эки жүз элүү ) сом;

-торпокторго  айына 25 сомдон  5 айга  125 сом;

-майда мүйүздүү малга (кой, эчкилер) айына 10 сомдон  5 айга 50 (элүү) сом;

-жылкыларга айына 80 сомдон  5 айга  400 (төрт жүз)  сом.

Жайытка чыга турган  башка айыл өкмөттөрүнүн жарандарынан:

-ири  мүйүздүү  малга –айына 80 сомдон   5 айга  400 (төрт жүз) сом;

-торпокторго  айына 35 сомдон 5 айга  175 (бир жүз жетимиш беш) сом;

-майда мүйүздүү малга (кой, эчкилер) айына 20 сомдон  5 айга 100 (жүз) сом;

-жылкыларга айына 90 сомдон  5 айга 450 (төрт жүз элүү)  сом.

Айыл өкмөтүнө караштуу  жайыт жерлерин тосуп алып мал багуудан башка багыттарга  пайдаланган жарандардан алынуучу  ижара акысынан:

-1 га жер аянтына 1 жылга 1500 (бир миң беш жүз) сом;

-жайытка, чөп ороко 1га жер аянтына 1000 (миң) сом.

Айыл өкмөтүнүн аймагындагы жайыт жерлерине жеке  ишкердик менен алектенген физикалык  жактардан алынуучу ижара  акысынан:

-1 м2  жер аянтын сезонго:

-башка айыл өкмөтүнүн жарандары үчүн 70 (жетимиш) сомдон белгиленсин;

-жайыт жерлеринде эс алууну жана саамал ичирүү багытында боз үй тигип, вагон коюп иштеткендер үчүн 2000 (эки миң) сомдон, 5000 (беш миң) сомго чейин төлөнөт.

              4.Жайыт жерлериндеги ыңгайлуу болгон ижарага берилген кара эгин  эгилүүчү                 1 га жер аянтына 1500 (бир миң беш жүз) сомдон;

-ыңгайсыз , чөп ороктон тышкаркы, кашаа менен тосулган жерлер үчүн- 1000 (бир миң) сомдон белгиленсин.

               5.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин айыл чарба, жерге жайгаштыруу жана  кыймылсыз мүлккө укуктарды катоо, жаратылышты коргоо боюнча комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз   XI  сессиясынын

  № 11/ 14  ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Ак-Колот айылынын тургундарынан     келип түшкөн билдирүүсүн кароо жөнүндө

 

Сары-Колот айыл аймагынын Ак-Колот айылынын ата-энелеринин суроо талаптарынын, кайрылууларын эске алып, мектеп жашына чейинки балдарга билим- тарбия берүү максатында айыл өкмөтүнүн социалдык кызматкери жана этика комиссиясынын чечимдерин угуп,талкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

1.Сары-Колот айыл аймагынын Ак-Колот  айылынын ата-энелеринин суроо-талаптарын канааттандыруу максатында 2 тайпага ылайыкташтырылган  60 орундуу үй шартында (айылдын тургуну  Тиленов Ураимдин  бош турган үйүндө) бала бакча ачууга уруксат берилсин.

2.Ак-Колот айылында үй шартында бала бакчага чыгымдалуучу чыгымдар эки тараптуу келишимге ылайык жүргүзүлсүн.

 1. Ак-Колот айылындагы ачыла турган бала бакча үчүн штат бирдиктерин чечип берүү жагы Кара-Суурайондук билим беүү бөлүмүнөн суралсын.

4.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кенешинин «Жаштар иштери, спорт, социалдык-маданий,   билим берүү,  миграция,  туризм, саламаттыкты сактоо жана маданият боюнча» туруктуу комисссиясына жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз XI  сессиясынын

№ 11/ 15  ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн аймагындагы  айылдардагы аты жок көчөлөргө ат коюу  жөнүндө

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Сары-Колот айылындагы  аты жок көчөлөргө ат коюу жөнүндө  элдик жыйындын протоколунун жана Кыргыз Республикасынын “Географиялык аталыштар жөнүндөгү” мыйзамынын   7-беренесин негиз кылып Сары-Колот айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Сары-Колот айылындагы  аты жок  № 24 көчөсүнө Мамаджанов Мамыржандын үйүнөн  Канаев Жыргалдын үйүнө чейинки аралык   ардагер мугалим  маркум  Жалиев Эркинбайдын  аты ыйгарылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы кеңештин  социалдык маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына  жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз     XI  сессиясынын

  № 11/ 16  ТОКТОМУ

 25.02.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл  өкмөтүнүн аймагындагы  айылдардагы     аты жок көчөлөргө ат коюу  жөнүндө

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Шерали айылынын Бөрүлүк участкасындагы  аты жок көчөлөргө ат коюу жөнүндө элдик жыйындын протоколунун жана Кыргыз Республикасынын “Географиялык аталыштар жөнүндөгү” мыйзамынын 7-беренесин негиз кылып Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

 1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Шерали айылынын Бөрүлүк участкасындагы  аты жок  № 1 көчөсүнө  Алымов Толкунбектин үйүнөн  Тухтамаматов Тилектин  үйүнө чейинки аралык эмгектин ардагери маркум  Мужиев Тургунбайдын аты ыйгарылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин  “Социалдык маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо” депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына” жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз XII сессиясынын

  № 12/ 1  ТОКТОМУ

 29.05.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн «2024-2025-2026-жылдарга карата жергиликтүү бюджеттин долбоорунун болжолу жөнүндө»

 

   

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы бюджеттик укуктун негизги принциптери жөнүндө», «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу», «Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансы-экономикалык негиздери жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын  2024-2025-2026-жылдарга карата жергиликтүү бюджетинин долбоорунун болжолу жөнүндө» мыйзамдарынын негизинде жана Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги тарабынан сунуш кылынган көрсөткүчтөрдү карап чыгып, Сары-Колот айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы Б.Орозбаеванын жазган билдирүүсүн талкуулап, бул маселе боюнча депутаттардын Сары-Колот айылдык кеңешинин социалдык-экономика, инфраструктура, бюджет, салык, курулуш, транспорт жана коммуникация маселелери боюнча туруктуу комиссиясынын берген корутундусун эске алып, депутаттардын Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ   КЫЛАТ

  

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2024-2025-2026-жылдарга карата жергиликтүү бюджетинин долбоору жөнүндө мыйзамдарынын негизинде жергиликтүү бюджетинин кирешелер жана чыгашалар бөлүгүнүн долбоору тиркемеге ылайык бекитилсин.

 1. Сары-Колот айыл аймагынын 2024-жылга киреше бөлүгү 27816,7 миң сом, ал эми чыгаша бөлүгү 27816,7 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.

3.2025-жылдарга киреше бөлүгү 28401,6 миң сом, ал эми  чыгаша бөлүгү 28401,6 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.

4.2026-жылдарга киреше бөлүгү 29215,6 миң сом, ал эми чыгаша бөлүгү 29215,6 миң сом өлчөмүндө бекитилсин.

5.Сары-Колот айыл аймагынын 2024-2025-2026-жыл ичинде жергиликтүү бюджетке бардык статьялардагы суммаларды айыл аймагындагы муктаждыктарына карата өзгөртүү үчүн айылдык кеңештин сессиясында каралсын.

6.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын I-кварталына каралган акча каражаттары иштетилбей калгандыгына байланыштуу 70629 бөлүмүнүн 2222 статьясынан 200,0 мин сом, 2221 статьясына 200,0 миң сом, 3112 статьясынан 50.0 миң, сом 70921 бөлүмүнүн 3112 статьясына 50,0 миң сом, ушул эле бөлүмдүн 2215 статьясынан  162,0 мин сом, 2221 статьясына 162,0 мин сом акча каражаты жалпысы 412,0 миң сом II -кварталга жылдыруу Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин Кара-Суу Финансы башкармалыгы аркылуу жүргүзүлсүн.

7.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө милдети айылдык кеңештин алдындагы туруктуу комиссияга жана айыл өкмөтүнүн финансы-экономикалык бөлүмүнө жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев    

 

 

Сары-Колот айыл аймагынын 2024-2026-жылга карата болжолдонгон жергиликтүү бюджетинин өлчөмү

элемент

Киреше булактарынын аталышы

 

2 024

2 025

2 026

 

 

 Факт

 

Жалпы бюджеттик кирешелер+ атайын каражаттар жана тендештирүүлүчү грант

 

25258.4

26928.7

28109.7

1

Кирешелер

 

14256.6

15926.9

17107.9

11

Салыктан түшкөн кирешелер

 

8781.4

10451.7

11632.7

111

Кирешеден жана пайдадан алынуучу салыктар

 

7062.0

7874.0

9055.0

11111100

Салык агенттери тарабынан төлөнүүчү киреше салыгы

 

7062,0

7874,0

9055,0

11111200

Декларация боюнча киреше салыгы

 

 

 

 

1112

Өзгөчө режимдеги салыктар

 

265.0

265.0

265.0

11121100

Кичи бизнес ишканалары үчүн бирдиктүү салык

 

 

 

 

11122

Патентке негизделген салык

 

 

 

 

11122100

Милдеттүү патенттин негизиндеги салык

 

 

 

 

11122200

Патенттин негизиндеги салык

 

265,0

265,0

265,0

11128

Өзгөчө режимдеги соода зонасында иш-аракетке салык

 

 

 

 

11128100

Өзгөчө режимдеги соода зонасында иш-аракетке салык

 

 

 

 

113

Мүлк салыгы

 

1391,4

2249,7

2249,7

1131

Ишмердүүлүк максатында пайдалануучу мүлк салыгы

 

1075,0

1075,0

1075,0

11311

Кыймылсыз мүлк салыгы

 

195,0

195,0

195,0

11311100

Ишмердүүлүк максатында пайдалануучу мүлк салыгы 1 тайпа

 

 

 

 

11311200

2-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык

 

195,0

195,0

195,0

11311300

3-топтогу ишкердик иши үчүн пайдаланылган кыймылсыз мүлккө салык

 

 

 

 

11312

Кыймылдуу мүлк салыгы

 

880,0

880,0

880,0

113121

Кыймылдуу мүлк салыгы

 

780,0

780,0

780,0

11312100

Юридикалык жактардын транспорттук каражаттарына салык

 

20,0

20,0

20,0

11312200

Жеке жактардын транспорттук каражаттарына салык

 

760,0

760,0

760,0

1132

Жер салыгы

 

316,4

1174,7

1174,7

11321

Жер салыгы

 

316,4

1174,7

1174,7

11321100

Короо жанындагы жана дачалык жер участокторун пайдалануу үчүн жер салыгы

 

180,0

180,0

180,0

11321200

Айыл чарбасына жарактуу жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы

 

 

 

 

11321300

Калктуу конуштардын жерлерин жана айыл чарба багытында эмес жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгы

 

136.4

 

858,3

 

858,3

 

114

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө салыктар

 

26,0

26,0

26,0

1141

Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө жалпы салыктар

 

0,0

0,0

0,0

11412

Сатуу салыгы

 

0,0

0,0

0,0

11412100

Сатуудан алынуучу салык

 

 

 

 

11413

Жолду пайдалануу салыгы

 

 

 

 

11442

Жогоруда классификацияланбаган металлдар

 

 

 

 

1146

Жер казынасын пайдалануу үчүн салыктар

 

 

 

 

11462390

Жогоруда классификацияланбаган башка металл эместер

 

63,0

63,0

63,0

11462440

Техникалык ичүүчү суу

 

 

 

 

14

Салыктык эмес кирешелер

 

5475,2

5475,2

5475,2

141

Мүлктүк киреше жана пайыздар

 

2825,0

2825,0

2825,0

1415

Ижара акысы

 

 

 

 

14151100

Пайдалуу кендерди же казылып алынган отундарды иштетүү үчүн төлөмдөр

 

 

 

 

14151200

Жер казынасын пайдалануу укугуна лицензияны кармоо үчүн акы

 

100.0

100,0

100,0

14152

Жаратылышресурстарынпайдалангандыгыүчүнтөлөм

 

2725,0

2725,0

2725,0

14152100

Калктууконуштардажерижарасыүчүн акы

 

955,0

955,0

955,0

14152200

Жайыт жерлерин иштеткендиги үчүн төлөө

 

 

 

 

14152300

Айыл жанындагы жайыттарды ижарага алуу акысы

 

70.0

70.0

70.0

14152600

КБФ жерлерин пайдалангандыгы үчүн ижара акылар

 

1700.0

1700.0

1700.0

14153

Мүлктү ижарага алуу акысы

 

0,0

0,0

0,0

142

Товарларды сатуудан жана кызмат көрсөтүүлөрдөн түшкөн киреше

 

2650,2

2650,2

2650,2

1422

Административдик жыйымдар жана төлөмдөр

 

135,0

157,0

157,0

14222

Мамлекеттик алымдар

 

0,0

0,0

0,0

14222200

Юстиция органдары тарабынан алынуучу мамлекеттик алымдар

 

 

 

 

14224

Алымдар жана төлөмдөр

 

135,0

157,0

157,0

14224200

Таштандыларды чыгаруу үчүн жыйымдар

 

4,2

4,2

4,2

14224300

Автотранспорт каражаттарын коюу үчүн жыйымдар

 

 

 

 

1423

Атайын каражаттар

 

2646,0

2646,0

2646,0

14231

Плата за оказание услуг в сфере здравоохранения

 

 

 

 

14232400

Атайын каражаттар детсад

 

2646.0

2646.0

2646.0

145

Башка салыктык эмес кирешелер

 

 

 

 

14511400

Жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүүгө салым кошуу

 

 

 

 

 

Теңдештирүүчу грант

 

11001,8

11001,8

11001,8

           

Жалпы

   

 

 

 

 

701

 

11478,2

11478,2

11909,2

 

704

 

46,7

46,7

46,7

 

706

 

2631,0

3436,4

3636,4

 

708

 

1299,2

1499,2

1649,2

 

709

 

6133,6

6322,2

6522,2

 

710

 

1023,7

1500,0

1700,0

 

70911 спец

 

2646,0

2646,0

2646,0

 

Жалпы:

 

25258,4

26928,7

28109,7

 

 

 

Сары-Колот а/ө башчысы:           К.Абдырахманов

       
           
 

ФЭБ башчы:                                                       Б.Орозбаева

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз XIII  сессиясынын

 № 13/ 1  ТОКТОМУ

 12.09.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексинин  109,115-беренесинин негизинде Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жергиликтүү бюджетине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн бюджетине өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө финансы-экономика бөлүмүнүн башчысы   Н.Акимованын билдирүүсүнүн жана айылдык кеңешинин  Сары-Колот айылдык кеңеши

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  2023-жылдын  сметасында каралып, иштетилбей калган акча каражаттары тактамага ылайык төмөндөгүдөй жылдырылып иштетүүгө  уруксат берилсин:

а) 70821 бөлүмүнүн 2222 статьясынан 40,0 миң сом кыскартылып 70911 бөлүмүнүн 3112 статьясына  40,0 миң сом.

б).70629 бөлүмүнүн  2215 статьясынан 280,0 миң сом,  2221 статьясынан 240,0 миң сом, 3111 статьясынан 350,0 миң сом кыскартылып 70911 бөлүмүнүн 3112 статьясына 80,0 миң сом, 2221 статьясына 200,0 миң сом жана 70629 бөлүмүнүн  2215 статьясына               590 ,0 миң сом.

в) 70921 бөлүмүнүн 2215 статьясынан 150,0 миң  кыскартылып  ,70629 бөлүмүнүн 2215 статьясына 100,0 миң сом жана 70911 бөлүмүнүн 3112 стаьясына 50,0 миң сом.

 1. Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын 9 айга күтүлүүчү салыктардын киреше салыгынан ашыкча түшкөн 400,0 (төрт жүз миң) сом акча каражатын 70921 бөлүмүнүн  2221 статьясына  жумшалсын.

 3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сары-Колот айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы Н. Акимовага милдеттендирилсин.

 

 

 

Төрага                                                                                                                         Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз XIII  сессиясынын

  № 13/2  ТОКТОМУ

 12.09. 2023                                                                                                   Сары-Колот  айылы

 

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Курбан-Кара айылынын тургуну  Орозов Кылычтын билдирүүсү жөнүндө

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  “Тажибай-Ата” бала бакчасына мал чарбасын кармап балдарга сүт жана  эт өндүрүү  үчүн  жер ажыратып берүү жөнүндөгү  айыл тургуну Орозов Кылычтын  жазган билдирүүсүн угуп , талкуулап  Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

 1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Курбан-Кара айылындагы “Тажибай-Ата” бала бакчасына мал чарба кармоо үчүн жер  ажыратып  берүү жагы айыл өкмөтүнүн  башчысы жана жер адисине  сунушталсын.

2.Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин айыл чарба, жерге жайгаштыруу жана  кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, жаратылышты коргоо боюнча комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз XIV  сессиясынын

  № 14/1  ТОКТОМУ

 02.10.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 “Административдик  аймактык  реформа” жөнүндө

  

Айылдык кеңештин депутаттары, Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Кочкорбаев Нурлан Расуловичтин Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү жана региондорду өнүктүрүү  боюнча Кыргыз Республикасынын  айылдык аймактар деңгээлинде жүрүп жаткан административдик аймактык реформанын жүрүшү боюнча түшүндүрмөсүн угуп талкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши

  

ТОКТОМ  КЫЛАТ

  

1.Кыргыз Республикасынын административдик-аймактык түзүлүшүн өркүндөтүү жана  региондорду өнүктүрүү боюнча Кыргыз Республикасынын  айылдык аймактар деңгээлинде жүрүп жаткан административдик аймактык реформанын жүрүшүнө макулдук берилсин.

2.Бул  токтомдун бир нускасы  Кара-Суу райондук мамлекеттик администрациясына берилсин.

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл өкмөт башчысына жана тиешелүү туруктуу комиссияларга милдеттендирилсин.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз  XIV  сессиясынын

  № 14/2  ТОКТОМУ

 02.10.2023                                                                                                     Сары-Колот айылы 

  

Сары-Колот айыл аймагында жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынын  уюштуруу  жөнүндө

 

 Сары-Колот айыл аймагында Кыргыз Республикасынын “Элдик Курултай” жөнүндөгү Конституциялык Мыйзамынын, Элдик Курултайды өткөрүү жана делегаттарды шайлоо боюнча ишти координациялоо боюнча уюштуруу комитенин 2023-жылдын  2-октябрындагы протоколдук чечимдерин жетекчиликке алып жана социалдык, маданий агартуу, спорт, жаштар менен иштөө,  регламент жана этика боюнча туруктуу комиссиясынын корутундусун карап,  талкуулап  Сары-Колот айылдык кеңеши

  

ТОКТОМ    КЫЛАТ

  

 1. Сары-Колот айыл аймагында жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйыны 2023-жылдын 18- ноябрында саат 1000 гө Сары-Колот айыл өкмөтүнүн                    Сары-Колот айылындагы № 95- К. Жантошев мектебинин имаратында  өткөрүлсүн.
 2. Сары-Колот айыл аймагында жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынына өкүлдөрдүн саны 100 деп бекитилсин .

3.Сары-Колот  айыл аймагында жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынына шайлануучу өкүлдөрдүн санынын айылдарга бөлүштүрүү (1-тиркемеге ылайык) бекитилсин.

4.Сары-Колот айыл аймагында  жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү өкүлдөрүн  көрсөтүү үчүн айылдарда жыйындарды өткөрүү графиги  (2-тиркемеге ылайык) бекитилсин . 

 1. Сары-Колот айыл аймагында жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйындарын өткөрүүгө жооптуу депутаттардын тизмеси (3- тиркемеге ылайык) бекитилсин.
 2. Сары-Колот айыл аймагында жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынын уюштурууга жумушчу топтун курамы (4-тиркемеге ылайык) бекитилсин.
 3. Элдик Курултайга делегат шайлоо боюнча өкүлчүлүктүү жыйындарды өткөрүүнү уюштурууда материалдык техникалык камсыз кылуу жагы Сары-Колот айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Э. Эшиевге жана   ФЭБ башчысына жүктөлсүн.
 4. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырамын.

 

 

Төрага                                                                                                                         Н. Молдоев

 

 

 

Сары-Колот  айылдык кенешинин                 

 VI-чакырылышынын депутаттарынын кезексиз

XVI- сессиясынын №____14/2__Токтомуна                   

1-тиркеме “__02__”_____10___2023-ж

 

Сары-Колот айыл аймагында жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынына (айылдардан )  шайлануучу өкүлдөрдүн  саны

 

 Сары-Колот айылынан  _42___ өкүл.

 1. Курбан-Кара айылынан  _14___ өкүл.
 2. Шерали айылы                           __15__ өкүл.
 3. Бөрүлүк айылынан

   (Тойчу айылы менен)                      __10__өкүл.

 1. Ак-Колот айылынан __5___өкүл.

6.Тынчтык айылынан                        ___9___өкүл        

 1. Присавай айылынан ___5____өкүл

 

 

 

Сары-Колот  айылдык кенешинин            

VI-чакырылышынын депутаттарынын

кезексиз XVI- сессиясынын№____14/2__Токтомуна       

 2-тиркеме “__02__”_____10___2023-ж

 

Сары-Колот айыл аймагындагы жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынынын айылдарда, өткөрүү

ГРАФИГИ

 

Айылдардын аталышы

Жолугушуунун дареги

Күнү айы жылы

сааты  

Жооптуулар

1.      

Сары-Колот айылында

 № 95- К. Жантошев

мектеби

10.10.2023-ж

Саат 1000

Жумушчу тобу, АК нин депутаты- Т. Какиева

2.      

Курбан-Кара  айылында           

Н. Исанов  мектеби

10.10.2023-ж

Саат 1400

Жумушчу тобу, АК нин депутаты- Б.Абдиева

3.      

Шерали айылдарында

К.Кулботоев мектеби

11.10.2023-ж

Саат 1100

Жумушчу тобу, АК нин депутаты Г. Темирканова

4.      

Бөрүлүк айылы      

Мечиттин жанында

 

11.10.2023-ж

Саат 1400

Жумушчу тобу, АК нин депутаты-Т.Курбанов

5.      

Ак-Колот айылында

№120-негизги мектеби

12.10.2023-ж

Саат 1400

Жумушчу тобу, АК нин депутаты  К.Ботоярова

6.      

Присавай

айылында

№128-Кадырбеков негизги мектеби

12.10.2023-ж

Саат 1400

Жумушчу тобу, АК нин депутаты  К.Абдыкасымова

7.      

Тынчтык

айылында

 

13.10.2023-ж.

Саат 1100

Жумушчу тобу, АК нин депутаты  М.Садыков

 

 

 

Сары-Колот  айылдык кенешинин           

VI-чакырылышынын депутаттарынын

кезексиз XVI- сессиясынын №____14/2__Токтомуна                 

3-тиркеме “__02__”_____10___2023-ж

 

 

 

Сары-Колот айыл аймагындагы жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынынын айылдарда, өткөрүүдө жооптуу депутаттардан тизмеси

 

Айылдардын аталышы

Жооптуу депуттатар 

1.      

Сары-Колот  айылында

Т. Какиева, С.Жунусов, Б. Абдиев,                                Б. Ракымбаева

2.      

Курбан-Кара  айылында           

 Н.Жусупов , Б. Абдиева,  К. Сатыбалдиев,                  К. Абдулажан уулу

3.      

Шерали айылында

 Г. Темирканова,  С. Жумашова, Н. Кулботоев, Э. Ниязов

4.      

Бөрүлүк айылы       

Т.Курбанов, Г. Темирканова, Э.Ниязов, Н.Кулботоев

5.      

Присавай  айылында

К. Абдыкасымова

6.      

Ак-Колот айылына

К. Ботоярова

7.      

Тынчтык айылы

И.Эрмаматова, А. Абжапаров

 

 

 

 

Сары-Колот  айылдык кенешинин         

VI-чакырылышынын депутаттарынын

кезексиз XVI- сессиясынын №____14/2__Токтомуна            

4-тиркеме “__02__”_____10___2023-ж

 

 

Сары-Колот айыл аймагында жергиликтүү коомдоштуктардын өкүлчүлүктүү жыйынын уюштуруу жана өткөрүү боюнча жумушчу тобунун курамы

 

1.Молдоев  Нургазы - айылдык кеңештин төрагасы жумушчу топтун :

                                      төрагасы.

2.Акматова Апизакан- айылдык кеңештин катчысы: жумушчу топтун

                                        катчысы.

 1. Эшиев Эркин-Сары-Колот айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары:

                              жумушчу топтун мүчөсү.

4.Мамадинов Абиджан  аксакалдар кеңешинин төрагасы: топтун мүчөсү.

 

5 .Аматкулов Тойчу- Ак-Колот  айылынын айыл башчысы: топтун мүчөсү.

 

6.Жумабаева Калыс- Присавай айылынын айыл башчысы: топтун мүчөсү.

 

7.Реджапов Зайнабидин -Курбан-Кара  айылынын айыл башчысы: топтун

                                            мүчөсү.

 1. Эгемназар уулу Кочкорбай -Шерали айылынын айыл башчысы: топтун

                                                     мүчөсү.

 1. Кадыров Жамалдин Бөрүлүк айылынын айыл башчысы: топтун мүчөсү.

 

10.Садыков Мамыржан- Тынчтык айылынын айыл башчысы: топтун мүчөсү.

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз                       XIV  сессиясынын

  

№ 14/3  ТОКТОМУ

 

02.10.2023                                                                                                     Сары-Колот айылы 

 

 

Сары-Колот айыл  өкмөтүнүн аймагындагы  айылдардагы                                                                   аты жок көчөлөргө ат коюу  жөнүндө

 

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Сары-Колот айылындагы  аты жок көчөгө ат коюу жөнүндө элдик жыйындын протоколунун жана Кыргыз Республикасынын “Географиялык аталыштар жөнүндөгү” мыйзамынын 7-беренесин негиз кылып Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

 

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Шерали  айылынын   аты жок  № 1   көчөсүнө    Абдылдаев Султанбектин үйүнөн  Садыкова Марапаттын   үйүнө чейинки аралык  маркум      Арзыкулов Абдыкалыктын аты ыйгарылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин  “Социалдык маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо” депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына” жүктөлсүн.

 

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезексиз    XIV  сессиясынын

  № 14/4  ТОКТОМУ

 02.10.2023                                                                                                     Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл  өкмөтүнүн аймагындагы  айылдардагы     аты жок көчөлөргө ат коюу  жөнүндө

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Сары-Колот айылындагы  аты жок көчөгө ат коюу жөнүндө элдик жыйындын протоколунун жана Кыргыз Республикасынын “Географиялык аталыштар жөнүндөгү” мыйзамынын 7-беренесин негиз кылып Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ  КЫЛАТ

  

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Сары-Колот айылынын   аты жок  № 17  көчөсүнө  Орозов  Жылдызбектин  үйүнөн  Реджапов Жеңиштин  үйүнө чейинки аралык  маркум  ардагер мугалим  Абдраев Кочкондүн аты ыйгарылсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы айылдык кеңештин  “Социалдык маселелер, билим берүү, саламаттыкты сактоо” депутаттык этика жана коомдук уюмдар менен иштөө боюнча туруктуу комиссиясына” жүктөлсүн.

 

  

Төрага                                                                                                                        Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  XV  сессиясынын

  № 15/1  ТОКТОМУ

 01.12.2023                                                                                                     Сары-Колот айылы 

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Курбан-Кара айылындагы М.Касымов, Т.Мамашов, Г.Мамытов көчөлөрүнө асфальт төшөө үчүн дем берүүчү (үлүштүк ) гранттын эсебинен 2023-жылдын бюджетинен акча каражатын кароо жөнүндө.  

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Курбан-Кара айылындагы М. Касымов, Т Мамашев жана Г Мамытов атындагы көчөлөргө  асфальт төшөө үчүн дем берүүчү (үлүштүк) грантка жазылган долбоорунун маалыматын угуп жана талкуулап Сары-Колот айылдык кенеши

  

ТОКТОМ  КЫЛАТ

  

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Курбан-Кара айылындагы М. Касымов көчөсүнө асфальт төшөө  үчүн өз салым катары Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын  бюджетинин  эсебинен  526000 (беш жүз жыйырма алты ) мин сом каражаты бөлүнүп берилсин.

2.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Курбан-Кара айылындагы Т. Мамашев  көчөсүнө асфальт төшөө  үчүн өз салым катары Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын  бюджетинин  эсебинен  504000 (беш жүз  төрт) мин сом каражаты бөлүнүп берилсин.

 1. Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Курбан-Кара айылындагы Г. Мамытов көчөсүнө асфальт төшөө үчүн өз салым катары Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын  бюджетинин  эсебинен  511500 (беш жүз  он бир миң беш жүз) мин сом каражаты бөлүнүп берилсин.
 2. Бул токтомдун аткарылышын камсыздоо Сары-Колот айыл өкмөтүнүн башчысы А.Женмуратовго  милдеттендирилсин.
 3. Ушул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы инвестиция тартуу, бюджет жана экономикалык өнүгүү боюнча комиссиясына жүктөлсүн.

 

                                                                                                                                                                                                           

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  XVI  сессиясынын

  № 16/1  ТОКТОМУ

 25.12.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жер адиси З. Реджаповдун билдирүүсүн кароо жөнүндө

 

             Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жер адиси З. Реджаповдун Кыргыз Республикасынын  2022-жылдын 1-апрелиндеги №21 “Жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө” Мыйзамынын 8-9-беренелерине таянып Калктуу конуштардагы  укук белгилөөчү документтери жок жер участокторунун аянтын бекитип  берүү боюнча оозеки  билдирүүсүн карап, талкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ  КЫЛАТ

  

1.Кыргыз Республикасынын  2022-жылдын 1-апрелиндеги №21 “Жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө ”Мыйзамынын 8-9-беренелерине таянып –Калктуу конуштардагы  укук белгилөөчү документтери жок жер участокторунун аянтын бекитип  берүү боюнча токтомунун негизинде Сары-Колот айыл аймагындагы курулуштун башкы пландарынын  жана схемаларынын жоктугуна  же курулуштун башкы планында  жана схемаларында жер участогунун жок экендигине байланыштуу белгиленген тартипте берилген жер участокторунун  аянты 0,25 сотыхка  чейин  болуп бекитилсин.

2.Бул токтомдун аткарылышын Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жетекчилигине милдеттендирилсин. 

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөдөө жагы Сары-Колот  айыдык кеңешинин жер боюнча туруктуу комиссиясына  жүктөлсүн.

 

  

Төрага                                                                                                                          Н.Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  XVI  сессиясынын

  № 16/2  ТОКТОМУ

 25.12.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

  

Сары-Колот айыл  өкмөтүнүн  башчысынын К.Т. Умоталиевдин эмгек келишимин карап берүү  боюнча катын кароо  жөнүндө

 

  Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  2023-жылдын 10-майында № 34 эки тараптуу келишимдин негизинде  Умоталиев Кубаныч  Токтомуратович менен түзүлгөн келишимди окуп,   аткарган жумушун карап чыгып Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

 1.2023-жылдын 10-майында № 34 эки тараптуу келишимдин негизинде  Умоталиев Кубаныч  Токтомуратович менен түзүлгөн  келишими бир тараптуу жокко чыгаруу жагы Сары-Колот айыл өкмөтүнүн башчысы А.Женмуратовго сунушталсын.

2.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн бюджетинин тартыштыгына байланыштуу Умоталиев  Кубаныч Токтомуратович менен түзүлгөн эки тараптуу келишимде көрсөтүлгөн айына 20000 (жыйырма миң) сомдон төлөнүп берилүүчү кызмат акы  жоопкер Р.Ш. Жапарованын айыл өкмөтүнүн бир соттук ишин аткарып бергендиги үчүн     1 (бир) айлык кызмат акы  20000 (жыйырма миң) сом эсебинде гана  төлөнүп берүү жагы каралсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөдөө жагы Сары-Колот айыл өкмөтүнүн ФЭБ нүн башчысы Н Акимовага жана Сары-Колот айылдык кеңешинин бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын төрайымы  Г Темиркановага милдеттендирилсин.

 

  

Төрага                                                                                                                      Н. Молдоев

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  XVI  сессиясынын

  № 16/3  ТОКТОМУ

 25.12.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл  өкмөтүнүн  башчысы А. Женмуратовдун  жеке ишкер   С.Ж. Боронбаев жөнүндө берген катын кароо жөнүндө

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  2023-жылдын 14-декабрында №321 катында көрсөтүлгөндөй Кыргыз Республикасынын агроөнөр жай комплексин өнүктүрүү жөнүндө 2021-жылдын 17-декабры № 309 токтомунун негизинде  Кара-Суу райондук агрардык өнүктүрүү  башкармалыгы 57,49 га  сугат, 58,45 га кайракы жалпысы 115,97 га жер тилкесин 2027-жылдын 23-ноябрына чейин 5 жылдык мөөнөткө 1га сугат жер үчүн 13680 (он үч миң алты жүз сексен) сом, 1 га кайракы  жер үчүн 1530 (бир миң беш жүз отуз) сомдон төлөнө турган болуп жеке ишкер Боронбаев Суюнбек Жаанбаевич  менен  эки тараптуу келишим түзүлүп, Сары -Колот айыл  өкмөтү  менен 2023-жылдын                               7-февралында №1 келишими жогорудагы жеке ишкер С,Ж. Боронбаев менен  түзүлүп,  ушул келишимдин 1.1 пункту боюнча ижарачы  С.Ж. Боронбаевке кошумча дагы 90,94 га сугат жерди 2023 декабрь айына чейин  бере турган болгондугун, 1,4 пункту боюнча ижарачы 5 жылга төлөнүүчү ижара акынын эсебинен 10600000 (он миллион алты жүз) миң сомдук сметалык баадагы  Сары-Колот айыл өкмөтүнө караштуу  Тынчтык айылына  суу чыгарып, Курбан-Кара айылдарына 2024-2025 жылдары таза суу чыгарып берүүгө милдеттенген   келишимдеги  милдеттемелерди аткаруу  мыйзамга туура келбегендиктен   жогорудагы келишимдерди окуп, угуп, талкуулап чыгып Сары-Колот айылдык кеңеши

  

ТОКТОМ  КЫЛАТ

  

1.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2023-жылдын 7-февралындагы № 1- жеке ишкер Боронбаев Суюнбек Жаанбаевич менен түзүлгөн эки тараптуу келишими бир тараптуу жокко чыгарылсын.

2.Келишимди жокко чыгаруу боюнча  иш  аракеттерди жүргүзүүнү айыл өкмөтүнүн башчысы А.Женмуратовго милдеттендирилсин.

3.Жеке ишкер С.Ж. Боронбаев 2023-жылдын 30 - декабрына чейин иштеткен жерлери үчүн Кара-Суу райондук агрардык башкармалыгы менен биргеликте  ижара  акыларын өндүрүү жагы  каралсын.

4.Бул токтомду аткарылышын көзөмөлдөө жагы айыл өкмөтүнүн жер боюнча адисине жана аренда боюнча эсепчисине милдеттендирилсин.

 

 

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  XVI  сессиясынын

  № 16/4  ТОКТОМУ

 25.12.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн   Ак-Колот  айылында жайгашкан эски шыйпандын имаратынын  0,28 га  жер аянтын мөөнөтсүз пайдаланууга бекитип  берүү жөнүндө

  

            Кыргыз Республикасынын Жер кодексинин 7,13,25 статьяларын жетекчилике алып Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 Ак-Колот айылында жайгашкан эски шыйпандын имаратынын 0,28  га жер аянтын мөөнөтсүз пайдаланууга бекитилип,  жерден пайдаланууга укук берүүчү иш кагаздарын даярдоо, мамлекеттик каттоодон өткөрүү жагы  Сары-Колот айыл өкмөтүнөн суралсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  айыл  өкмөтүнүн жер боюнча  адисине жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                                                  Н.  Молдоев

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги    XVI  сессиясынын

  № 16/5  ТОКТОМУ

 25.12.2023                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн   жер адиси З. Реджаповдун билдирүүсүн кароо жөнүндө

  

Сары-Колот айылынын  тургундарынын 2008-жылы берилген жер участокторунун башкы планына өзгөртүү киргизүү боюнча жер адисинин билдирүүсүн угуп, талкуулап Сары-Колот айылдык кеңеши

 

  ТОКТОМ  КЫЛАТ

  

 1. Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Сары-Колот айылындагы шифр 31/08 башкы планына өзгөртүү киргизүү жагы Сары-Колот айыл өкмөтүнүн жетекчилигине сунушталсын.

2.Башкы планга өзгөртүү киргизүү боюнча иш жүргүзүү жагы   айыл өкмөтүнүн жер адиси жана  “Ош-Проект-Строй” ЖЧК сынан суралсын.

3.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Сары-Колот айылдык кеңешинин  жер боюнча туруктуу комиссиясына милдеттендирилсин.

 

  

Төрага                                                                                                                  Н.  Молдоев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2024-жылдын 14-марты

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  XVII сессиясынын

токтомдору 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги  XVII сессиясынын

  № 17/1  ТОКТОМУ

 31.01.2024                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн ФЭБ мүнүн  башчысы Н. Акимованын билдирүүсү жөнүндө

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Курбан-Кара айылына курулган  2 кабаттуу 275 орундуу № 3 Н. Исанов мектеби курулушу аяктап бүткөрүлгөндүгү үчүң  2023-жылдын жыйынтыгы менен Сары-Колот айыл өкмөтүнүн балансына алынып, жаңы салынган имаратына окуучулардын коопсуздугу үчүн  видео көзөмөл жана акылдуу коңгуроо орнотууга акча каражатын ажыратуу жөнүндө  жазган билдирүүсүн угуп, талкуулап    Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 

ТОКТОМ  КЫЛАТ

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн Курбан-Кара айылына курулган 2 кабаттуу 275 орундуу №3 Н. Исанов мектебинин жаңы салынган имаратына окуучулардын коопсуздугу үчүн  жалпы сметалык баасы 398 894 (үч жүз токсон сегиз миң сегиз жүз токсон төрт) сомду түзгөн видео көзөмөл жана акылдуу коңгуроо орнотууга керектелүүчү акча каражаты Кара-Суу райондук өнүктүрүү  фондунан суралсын.

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сары-Колот айылдык кеңешинин  бюджет боюнча туруктуу комиссиясына жана айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басарына милдеттендирилсин.

 

  

Төрага                                                                                                                       Н.  Молдоев

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги XVII сессиясынын

  № 17/2  ТОКТОМУ

 31.01.2024                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  жер адиси З. Реджаповдун билдирүүсүн кароо жөнүндө

  

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн   Курбан-Кара айылындагы  № 1206-  контурундагы  9,0 га жер аянтын максаттуу  пайдалануу максатында  логистикалык  борбор куруу боюнча жер адиси З. Реджаповдун билдирүүсүн угуп, карап чыгып, талкуулап                     Сары-Колот айылдык кеңеши 

 

 

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 1.Сары-Колот айыл аймагынын  Курбан-Кара айылынын №1206-контурундагы  9,0 га жер аянты логистикалык борбор куруу, инвестиция тартуу максатында  жер аянтын ажыратып берүү сунушу Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  администрациясына  сунушталсын

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы Сары-Колот айылдык кеңешинин жер боюнча туруктуу комиссиясына  жана айыл өкмөтүнүн жер адисине жүктөлсүн.

 

  

Төрага                                                                                                                       Н. Молдоев

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги XVII сессиясынын

  № 17/3  ТОКТОМУ

   31.01.2024                                                                                                    Сары-Колот айылы 

 

 Жеке ишкер  Султанов  Эрсынардын  билдирүүсүн кароо жөнүндө

 

             Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  Курбан-Кара айылынын  № 1188  контурундагы  0,40 га жер аянты аң болуп акыр чикир төгүлүп кароосуз турган жерди реконструкция кылып, акыр-чикирден тазалап, айланасын тосуп максаттуу пайдалануу, айыл өкмөтүнүн бюджетине салым кошуу максатында сурап жазган  арызын карап, талкуулап                         Сары-Колот айылдык кеңеши 

 

 ТОКТОМ  КЫЛАТ

  

1.Сары-Колот айыл аймагынын   жеке ишкер  Султанов  Эрсынарга 5-жылдык мөөнөткө ижара келишими менен  Курбан-Кара айылынын  №1188 контурундагы  0,40 га  кароосуз турган жер аянтын реконструкция кылып,  инвестиция тартуу максатында  жер аянтын ажыратып берүү сунушу Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  администрациясына  сунушталсын

2.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы  Сары-Колот айылдык кеңешинин  жер  боюнча туруктуу комиссиясына  жана айыл өкмөтүнүн жер адисине жүктөлсүн.

 

  

Төрага                                                                                                                          Н. Молдоев

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

САРЫ-КОЛОТ ЖЕРГИЛИКТҮҮ КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

САРЫ-КОЛОТСКИЙ МЕСТНЫЙ КЕНЕШ

 

Сары-Колот айылдык кеңешинин алтынчы чакырылышынын кезектеги XVII сессиясынын

  № 17/4  ТОКТОМУ

 31.01.2024                                                                                                    Сары-Колот айылы

   

 “Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2024-жылга социалдык-экономикалык  өнүгүү   планын жана 2024-жылга карата бюджетин бекитүү  жөнүндө”

 

Сары-Колот айыл өкмөтүнүн ФЭБнүн башчысы Н.Акимованын 2024-жылга бюджетинин киреше  жана чыгаша бөлүгүнүн негизинде айыл өкмөтүнүн штаттык бирдиги боюнча билдирүүсүн талкуулап чыгып, Сары-Колот айылдык кеңеши

 

 ТОКТОМ  КЫЛАТ        

                                                                                                                  

1.Сары-Колот  айыл өкмөтүнүн  2024-жылга карата каралган бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгү  26032,4 млн сом (анын ичинен  3420,0 млн сом атайын каражаттар) өлчөмүндө  алымча, кошумчасы менен бекитилсин.

2.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн бюджетинин аткарылышын толук камсыз кылуу боюнча жергиликтүү иш алып баруу жана ай сайын коюлган пландарды аткарууга жетишүү жагы айыл өкмөтүнүн салык инспекциясына жана финансы-экономика бөлүмүнө милдеттендирилсин. Башкаруу аппаратынын штаттык бирдигинде 22, анын ичинен башчылар 6, ВУС инспектору 2, тейлөө кызматкерлери 2 штат бирдиги өлчөмүндө бекитилсин.

3.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн бюджетинин чыгаша бөлүгү  сметанын негизинде 2024-жылга түшө турган кирешелерди жана гранттардын чегинде, ошону менен бирге биринчи кезекте корголгон статьяларга (эмгек акы, соц фонд, дары-дармек, тамак-аш чегерүү) каржылануусу белгиленсин.

4.Жыл ичиндеги бюджеттин киреше жана чыгаша бөлүктөрүнө киргизиле турган кошумчалар жана толуктоолор бюджет боюнча туруктуу комиссиясынын макулдугу менен жүргүзүлсүн.

5.Бала бакча тармагына ата-энелер тарабынан түшүүчү каражаттын тартыштыгына байланыштуу жергиликтүү бюджеттен ар бир бала үчүн күнүнө 15,0 сомдон акча каражаты каралсын.

6.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн  киреше жана чыгаша бөлүгүнүн аткарылышы боюнча 6 айдын жана жылдын жыйынтыгы менен   Сары-Колот айылдык кеңешинин сессиясында каралсын.    

 7.Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2025-жылга 27702,7 миң сом ал эми 2026-жылга 28883,7 миң сом өлчөмүндө  түзүлгөн бюджетинин киреше жана чыгаша бөлүгүнүн божомолу бекитилсин.

 1. Сары-Колот айыл өкмөтүнүн 2024-жылга бекитилген бюджетине жыл ичинде  киргизилген  өзгөртүү жана толуктоолорду эске алуу жана Кыргыз Республикасынын Финансы Министрлигинин Кара-Суу башкармалыгынын сунуш катынын негизинде  Сары-Колот айыл  өкмөтүнүн  2024-жылга жергиликтүү бюджетинин кирешелер боюнча такталган пландары 26032,4 млн сом, анын ичинде атайын каражаттар 3420,0 млн. сомго, ал эми чыгашалар боюнча такталган пландар жалпысы 26032,4 млн.  сом бекитилсин.
 2. Жайыт комитетинин бир жылдык бюджети 70,0 миң сом эсебинде бекитилсин жана анын чыгашасынын 46,7 миң сом же болбосо 3/2 бөлүгү келишимдин негизинде чыгымдалсын.

10.Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагы экономика, бюджет, соода жана ишмердүүлүк боюнча  туруктуу комиссиясына жүктөлсүн.

 

 

 Төрага                                                                                                                           Н.Молдоев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cайтка жарыяланды: 2024-жылдын 7-марты

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

6-март   2024 – жыл                                № 23/1                    Кара-Суу шаары

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басарларын

шайлоо жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 41-беренесине ылайык  шаардык кеңеш

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын биринчи орун басары болуп Салимов Алтынбек Нышанович  шайлансын.

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары болуп Орозмаматова Венера Абдисаматовна шайлансын.

 

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                         З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

6-март   2024 – жыл                                № 23/2                     Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын

курамын бекитүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Мыйзамынын 36-беренесине жана Кара-Суу шаардык кеңешинин регламентине ылайык шаардык кенеш

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин туруктуу комиссияларынын курамы төмөндөгүдөй бекитилсин.

I Социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча  комиссиясы

 1. Тургунбаева Ачахан
 2. Бакыева Сүйүмкан Маданбаевна
 3. Бегматова Айнура Жөжөбаевна
 4. Изакеева Рита Кутманалиевна
 5. Закирова Чолпонай Адинабаевна
 6. Сатвалдиева Феруза Хасанбаевна
 7. Хакимжанов Шодилбек Дилшодбекович
 8. Орозбаева Тиллакан Тургунбаевна
 9. Махсудова Аширкан Осмоновна
 10. Садырова Гулсара Тыныбековна
 11. Абдуллаева Айжан Абдухамидовна
 12. Абдишов Нурсултан Турсунбаевич

 II Мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча комиссиясы

 1. Абдураимов Ахмадали Абдулазизович
 1. Абдраимов Сапарбай Ташбекович
 2. Рахимов Мамиржан Каримович
 3. Урманов Хабибилла Нематжанович
 4. Исирова Зейнеп Абдиллаевна
 5. Сабаев Азамат Казбекович
 6. Акылбеков Элнур Акылбекович

 III Өнөр жай, коммуналдык чарба, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча комиссиясы

 1. Муминов Ойбек Бабырович
 2. Турабаев Садыкжан
 3. Исраилов Юсупжан
 4. Анарбай уулу Абдилай
 5. Абдалимов Адылкан Абдалимович
 6. Жороев Даниярбек Артыкович
 7. Батыров Алмасбек Салиевич
 8. Тешебаев Саматбек Алимжанович

IV Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча комиссиясы

 1. Чирмашов Ысмаилжан
 2. Эшмаматов Заирбек Кадырбекович
 3. Исаков Махамат Исмаилжанович
 4. Шакеева Курбанжан Жапаровна
 5. Кокөев Садык Жусупович
 6. Толонова Роза Эрмекбаевна
 7. Шукуров Медербек Нематжанович
 8. Эргешов Кыялбек Каныбекович
 9. Нурмаматов Нурбек Нурмаматович
 10. Исмаилова Диларам Урайимовна
 11. Турдалиева Чолпонбу Токтосуновна
 12. Маткаримова Сажидахон Эргашевна

V Экономика, бюджет, инвестиция тартуу жана ишкердүүлүк боюнча комиссиясы

 1. Хатамов Рустам Хакимжанович
 2. Жаанбаев Акылбек Апсатарович
 3. Амирбекова Замирахан Эргешевна
 4. Эгемкулов Нурбек Кадырбекович
 5. Турсуналиев Шукур Турсуналиевич
 6. Таиров Рамазан Акылтаевич
 7. Касирова Яркнай Аблазовна
 8. Усманов Ядгарбек Шафкатович
 9. Ишатов Мурзабек Исабекович
 10. Андашова Курбан Зулумовна
 1. Макамбаев Сталбек Абибиллаевич
 1. Кырбашев Тыныбек Толекович
 2.  Абдикаримов Мирланбек Маматжанович
 3.  Сеитов Абубакир Ажимаматович

 

 

Кара-Суу шаардык

кенешинин төрагасы                                                                  З.К.Эшмаматов

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

6-март   2024 – жыл                                № 23/3                     Кара-Суу шаары

 

«Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемеси

шаардык кеңешин түзүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы№ 370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук  режимде  административдик-аймактык  реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын,  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы №24  "Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" Токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин 92-беренесин жана “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”Мыйзамын жетекчиликке алып, Кара-Суу шаардык  кеңеши  

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. «Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемеси жана «Сарай айылдык кеңеши» мекемеси бириктирүү жолу менен «Кара-Суу шаардык кеңеши” мекемеси болуп кайра түзүлсүн.

Юридикалык жактын толук фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемеси.

- Расмий тилде: Учреждение "Кара-Суйский городской кенеш"

Кыскартылган фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Кара-Суу шаардык кеңеши» М-и.

- Расмий тилде: У-е " Кара-Суйский городской кенеш ".

 1. «Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемесинин  Жобосу бекитилсин.

 

 1. «Кара-Суу шаардык кеңеши» мекемесинин юридикалык дареги болуп, Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Кушбаков №2 дареги болуп аныкталсын.
 2. Мекеме Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүлсүн.

Токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы ырасталат.

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                         З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

 2024-жылдын 6-мартындагы   

23/3 токтому менен бекитилген

 

 

“Кара-Суу шаардык кеңеши” мекемесинин

Жобосу

 

 1. Жалпы жоболор

 

1.1.“Кара-Суу шаардык кеңеши” мекемеси (мындан ары – шаардык кеңеш) – тиешелүү мыйзамдарда белгиленген тартипте шайлануучу Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы.

1.2.  Шаардык кеңеш өз ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, башка ченемдик актыларга жана ушул Жобого ылайык жүзөгө ашырат.

1.3. Шаардык кеңештин уюштуру-укуктук формасы – мекеме.

1.4. Шаардык кеңештин толук фирмалык аталышы:

 • Мамлекеттик тилде: "Кара-Суу шаардык кеңеши " мекемеси;
 • Расмий тилде: Учреждение "Кара-Суйский городской кенеш"

Шаардык кеңештин кыскартылган фирмалык аталышы:

 • Мамлекеттик тилде: «Кара-Суу шаардык кеңеши " мекемеси;
 • Расмий тилде: Учреждение "Кара-Суйский городской кенеш"

1.5.Мекеменин жайгашкан жери (юридикалык дареги): Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Кушбаков көчөсү № 2 болуп аныкталсын.

1.6. Мекеменин иштөө мөөнөтү чектелбейт.

1.7.Шаардык кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык юридикалык жак болуп саналат.

Шаардык кеңеш өзүнүн атынан мүлктүк жана жеке мүлктүк эмес укуктарды алууга жана милдеттерди тартууга, келишим түзүүгө, сотто доогер жана жоопкер болууга, оперативдүү башкаруу укугунда негизги жана жүгүртүү каражаттарына, өз алдынча баланска, банктардагы алыш-бериш жана башка эсептерге, өзүнүн символикасы бар мөөргө, штампка жана бланктарга ээ болууга укуктуу.

 

 1. Шаардык кеңештин сессиясы

 

2.1. Шаардык кеңештин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук формасы болуп анын сессиялары эсептелет. Сессияларды өткөрүүнүн тартиби жана мезгилдүүлүгү шаардык кеңештин регламенти менен аныкталат.

2.2. Шаардык кеңештин сессиясы депутаттардын жалпы санынын жарымынан көбү катышса укуктуу. Шаардык кеңеш чечимди шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алат.

2.3. Шаардык кеңештердин сессиялары ачык, кварталына кеминде бир жолу же шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын кеминде үчтөн биринин талабы боюнча өткөрүлөт. Шаардык кеңештин сессиясын чакыруу жана жыйналышты өткөрүү тартиби шаардыккеңештин регламенти менен аныкталат.

 

 1. Шаардык кеңештин ыйгарым укуктары

 

3.1. Шаардык кеңеш мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктарынын чегинде маселелерди кароого жана алар боюнча чечимдерди кабыл алууга укуктуу.

3.2. Шаардык кеңештин сессиясында төмөнкүдөй маселелер чечилет:

1) жергиликтүү маанидеги маселелерди башкаруунун тартибин белгилөө;

2) шаардык бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жана бюджеттен тышкаркы фонддорду пайдалануу жөнүндө маалыматты угуу;

3) шаарды социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн жана калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитүү, программалардын аткарылышы жөнүндө отчетту угуу;

4) жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле мыйзамдарда каралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;

5) муниципалдык менчикти пайдалануу жана тескөө тартибин, анын ичинде муниципалдык менчиктин объекттерин менчиктештирүү программаларын бекитүү жолу менен белгилөө, муниципалдык менчикти пайдаланууга контролду ишке ашыруу;

6) Кара-Суу шаар мэриясынын иши жөнүндө шаар мэринин отчетун угуу;

7) кеңештин төрагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, кеңештин төрагасынын мыйзамдарга карама-каршы келген чечимдерин жокко чыгаруу;

8) кеңештин регламентин кабыл алуу;

9) өз чечимдеринин аткарылышына көзөмөлдүк кылуу;

10) муздак сууну, канализацияны, жылуулук менен жабдууну пайдалануу үчүн, ошондой эле мыйзамдарга ылайык турмуш-тиричиликтин катуу калдыктарын чогултуу, ташып чыгаруу жана жок кылуу үчүн тарифтерди бекитүү;

11) алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуу убактысы жана жери боюнча чектөөлөрдү тыюу салууга чейин белгилөө;

12) ирригациялык тармактарды, үй жана үй жанындагы участкаларды күтүү тартибин белгилөө;

13) шаар мэрине ишенбестик билдирүү;

14) бюджетти, шаарды социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программаларын жана анын компетенциясына кирген башка маселелерди аткарбагандыгынан улам шаар мэринин ээлеген кызматына шайкештиги жөнүндө маселени кароо тууралуу сунуш киргизүү;

17) мыйзамдарга ылайык башка маселелерди чечүү.

 

 1. Шаардык кеңештин туруктуу жана

убактылуу комиссиялары

 

4.1. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары кеңештин карамагына кирген маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо үчүн, ошондой эле кеңештин чечимдерин ишке ашырууга катышуу, ушул чечимдердин ведомстволук аймакта жайгашкан мекемелер жана уюмдар тарабынан аткарылышына контролдук кылуу үчүн түзүлөт. Кеңеш тарабынан ошондой эле убактылуу комиссиялар түзүлүшү мүмкүн.

Шаардык кеңештин карамагына кирген маселелер тиешелүү туруктуу комиссиялар тарабынан алдын ала каралбай туруп, шаардык кеңештин сессиясында каралышы мүмкүн эмес.

4.2. Комиссиялардын тизмегин, алардын сандык курамын жана шайлоо тартибин тиешелүү шаардык кеңештин депутаттык фракцияларынын, топторунун жана депутаттарынын сунушу боюнча шаардык кеңеш аныктайт.

4.3. Туруктуу комиссиялар тиешелүү шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен түзүлөт. Шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын курамына кеңештин төрагасы жана анын орун басары шайланышы мүмкүн эмес.

4.4. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары өз ишинин негизги багыттары боюнча чакан комиссияларды түзө алат.

4.5. Туруктуу комиссиянын жана кеңештин төрагасынын сунушу боюнча тиешелүү кеңеш туруктуу комиссиянын курамына өзгөртүүлөрдү киргизет.

4.6. Комиссия мүчөсүнүн ыйгарым укуктары кеңеш тарабынан анын өтүнүчү боюнча, ошондой эле ага өз милдеттерин аткарууга мүмкүндүк бербеген жагдайларга байланыштуу мөөнөтүнөн мурда токтотулушу мүмкүн.

4.7. Шаардык кеңештердин туруктуу комиссияларынын укуктары, милдеттери, уюштуруу жана иш тартиби шаардык кеңештин регламенти менен белгиленет.

 

 1. Шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын

ыйгарым укуктары

 

5.1. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары:

1) кеңештин кароосуна киргизилүүчү маселелерди даярдоого катышат;

2) шаарда социалдык-маданий жана өндүрүштүк инфраструктураны өнүктүрүү, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык негизин чыңдоо маселелери боюнча сунуштарды кеңешке киргизет;

3) Шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышына контролду ишке ашырат;

4) өзүнүн ишине илимпоздорду, адистерди, көз карандысыз эксперттерди, жарандык коомдун өкүлдөрүн жана жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрүн жана башка адамдарды тартууга укуктуу;

5) иш-аракеттеринин майнаптуулугун жана натыйжалуулугун аныктоо максатында шаардык кеңеш кабыл алган ченемдик укуктук актылардын мониторингин жана аларга баа берүүнү шаардык кеңеш белгилеген тартипте туруктуу негизде жүргүзөт.

5.2. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча мэриянын, муниципалдык ишканалардын жана мекемелердин жетекчилерин жана кызматкерлерин угууга укуктуу. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары өзүнө караштуу аймакта жайгашкан уюмдардын жана мекемелердин ыкчам-чарбалык ишине кийлигишүүгө укуксуз.

 

 1. Шаардык кеңештин төрагасы

 

6.1. Шаардык кеңештин төрагасы шаардык кеңештин сессиясында кеңештин депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен жергиликтүү кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат.

6.2. Кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү укугуна депутаттык фракция же 5 депутаттан кем эмес сандагы топ ээ.

6.3. Шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүүнүн жана шайлоонун тартиби жана шайлоонун башка жол-жоболук маселелери шаардык кеңештин регламенти менен аныкталат.

6.4. Шаардык кеңештин төрагасы өзүнүн милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда, шаардык кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экиден кем эмесинин добуштары менен ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн.

 

 1. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлары

 

7.1. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары сессияда шаардык кеңештин төрагасынын сунушу боюнча шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен шайланат.

7.2. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары кеңештин төрагасынын тапшырмаларын аткарат, ал жок болгон же өз милдеттерин аткарууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда аны алмаштырат.

Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары шаардык кеңештин төрагасынын алмаштырган учурда ушул Мыйзамда каралган учурларда шаардык кеңештин төрагасына төлөнүүчү компенсациянын суммасынан 50 пайыз өлчөмүндө компенсация алат.

7.3. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ээлеген кызмат ордунан шайланган депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шаардык кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси боюнча бошотулушу мүмкүн.

7.4. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары өзүнүн ишин коомдук башталышта жүзөгө ашырат.

7.5. Шаардык кеңештин кызмат адамдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте тиешелүү мыйзам бузуулар үчүн жоопкерчиликке тартылышат.

7.6. Депутаттын ыйгарым укуктары тийиштүү кеңештин биринчи сессиясы ачылган күндөн тартып башталат жана кийинки шайланган кеңештин биринчи сессиясы ачылган күнү бүтөт.

 

 1. Жобого өзгөртүү, толуктоолорду киргизүү тартиби

 

8.1. Шаардык кеңештин жобосуна өзгөртүү,  толуктоолорду киргизүү, аны жаңы редакцияда бекитүү Кыргыз Республикасынын мыйзам актылары менен белгиленген тарипте  жүзөгө ашырылат.

8.2. Шаардык кеңештин ушул Жободо көрсөтүлбөгөн ишинин маселелери Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдары менен жөнгө салынат.

 

 1. Шаардык кеңештердин ыйгарым укуктарынын токтотулушу

 

9.1. Шаардык кеңештин ыйгарым укуктары ушул чакырылыштагы шаардык кеңештин депутаттары шайланган мөөнөт аякташына байланыштуу, ошондой эле кеңештин жаңы курамы түзүлүшүнө, кеңеш мөөнөтүнөн мурда таратылышына байланыштуу токтотулат.

9.2. Шаардык кеңеш төмөнкүдөй учурларда Президент тарабынан мөөнөтүнөн мурда таратылышы мүмкүн:

1) шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экиден кем эмес добушу менен кабыл алынган чечим боюнча;

2) Министрлер Кабинетинин Төрагасынын же акимдин сунушу боюнча;

3) кайра уюштурууга алып келген тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин чек аралары өзгөргөн учурда;

9.3. Өзүн-өзү таркатуу жөнүндө шаардык кеңештин чечими жарлыкты чыгаруу үчүн Президентке кеңештин төрагасы тарабынан жиберилет.

9.4. Административдик-аймактык бирдиктин чектерин өзгөртпөстөн анын аталышын өзгөртүү кайра уюштуруу болуп саналбайт жана шаардык кеңешти таратууга алып келбейт. Президенттин кайра уюштурууга байланыштуу шаардык кеңешти таратуу жөнүндө жарлыгы, эгерде мыйзамдын өзүндө башкача мөөнөт каралбаса, тиешелүү административдик-аймактык бирдик жөнүндө мыйзам күчүнө кирген күндөн тартып 30 күндөн кечиктирилбестен чыгарылууга тийиш.

9.5. Мөөнөтүнөн мурда таратуунун жогоруда көрсөтүлгөн учурларынын кайсынысында болсо да таратуу жөнүндө Президенттин жарлыгы расмий жарыяланган күндөн тартып шаардык кеңеш мөөнөтүнөн мурда таратылды деп эсептелет.

9.6. Шаардык кеңеш мөөнөтүнөн мурда таратылган учурларда мүлкүнүн жана документтеринин сакталышы үчүн жоопкерчиликти шаардын мэри тартат.

 

 1. Шаардык кеңешти кайра уюштуруу жана жоюу

10.1. Шаардык кеңешти кайра уюштуруу (бириктирүү, кошуу, бөлүү, бөлүп чыгаруу, өзгөртүп түзүү) жана жоюу Кыргыз Республикасынын тиешелүү мыйзамдары менен белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

10.2. Шаардык кеңештин иши токтотулган учурда анын документтери “Кыргыз Республикасынын Улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык сакталат жана пайдаланылат.

 

 

Төрага                                                                                    З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

6-март   2024 – жыл                                № 23/4                      Кара-Суу шаары

 

«Кара-Суу шаар мэриясы» мекемеси

шаар мэриясын түзүү жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин 2023-жылдын 29-декабрындагы № 370 «Кыргыз Республикасынын айыл аймактарынын жана шаарларынын деңгээлинде пилоттук  режимде  административдик-аймактык  реформа жүргүзүү жөнүндө» Жарлыгын,  Кыргыз Республикасынын Президентинин 2024-жылдын 7-февралындагы №24  "Пилоттук режимде жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин иши жөнүндө убактылуу жобону бекитүү жөнүндө” Жарлыгын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2024-жылдын 7-февралындагы №52 "Пилоттук режимде административдик-аймактык реформа жүргүзүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдарынын ишин уюштуруу жөнүндө" Токтомун, Кыргыз Республикасынын Жарандык Кодексинин 92-беренесин жана “Кыргыз Республикасынын Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамын жетекчиликке алып, Кара-Суу шаардык  кеңеши

ТОКТОМ КЫЛАТ

 1. «Кара-Суу шаар мэриясы» мекемеси жана «Сарай айыл өкмөтү» мекемеси бириктирүү жолу менен «Кара-Суу шаар мэриясы” мекемеси болуп кайра түзүлсүн.

Юридикалык жактын толук фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Кара-Суу шаар мэриясы» мекемеси.

- Расмий тилде: Учреждение "Мэрия города Кара-Суу"

Кыскартылган фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик тилде: «Кара-Суу шаар мэриясы» М-и.

- Расмий тилде: У-е " Мэрия города Кара-Суу ".

 1. « Кара-Суу шаар мэриясы » мекемесинин Жобосу бекитилсин.
 2. «Кара-Суу шаар мэриясы» мекемесинин юридикалык дареги болуп, Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары, Кушбаков №2 дареги болуп аныкталсын.
 3. Мекеме Кыргыз Республикасынын иштөөдөгү мыйзамдарына ылайык Кыргыз Республикасынын юстиция органдарында мамлекеттик кайра каттоодон өткөрүлсүн.

Токтомдо көрсөтүлгөн маалыматтардын, ошондой эле мамлекеттик каттоо үчүн тапшырылган документтердеги маалыматтардын аныктыгы ырасталат.

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                         З.К.Эшмаматов

 

 

  

Кара-Суу шаардык кеңешинин

 2024-жылдын 6-мартындагы   №23/4

токтому менен бекитилген

 

 

“Кара-Суу шаар мэриясы” мекемесинин

Жобосу

 

 1. Жалпы жоболор

 

             1.1. “Кара-Суу” шаар мэриясы мекемеси (мындан ары шаар) райондун аймагында Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, Кыргыз Республикасынын кодекстеринин, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, ченемдик укуктук актыларынын, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” мыйзамынын жана ушул жобого  ылайык иш алып барат.

         1.2. Шаар мэриясы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органы болуп саналат.

         1.3. Бириккен айыл аймак Кара-Суу шаарынын анын курамына кирген айыл өкмөттүн укук мурастоочулары болуп саналат, юридикалык жактын статусуна ээ жана алар уюшулган күндөн тартып түзүлдү деп эсептелет.

          1.4. Шаар мэриясы жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органын укуктук негизин Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин, Кыргыз Республикасынын Президентинин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн, райондун жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысынын чечимдерин, жергиликтүү кеңештин токтомдорун, ошондой эле ушул жобо түзөт.

         1.5. “Кара-Суу” шаар мэриясы юридикалык статуска ээ, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби чөгөрүлгөн, өзүнүн аталышы мамлекеттик жана расмий тилинде жазылган тегерек мөөрү, Кыргыз Республикасынын банктарында бет эсеби (расчеттук валюталык) өз алдынча мүлк каражат балансы болот. Шаар мэрия республикалык жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат.

         Шаар мэриясынын толук фирмалык аталышы:

- Мамлекеттик  тилде: “Кара-Суу” шаар мэриясы;

- Расмий      тилде: Мэрия города “Кара-Суу”.

Шаардын кыскартылган фирмалык аталышы:

мамлекеттик тилинде:   “Кара-Суу” шаар мэриясы

расмий тилде: Мэрия города “Кара-Суу”.

  1.6.   Юридикалык дареги: Кыргыз Республикасы, Ош облусу, Кара-Суу району, Кара-Суу шаары Кушбаков көчөсү №2.

 

 1. Шаар мэриянын компетенциясы

 

            2.1. Реформа жүргүзүлүп жаткан региондордо “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана башка мыйзам актыларында аныкталган маселелерден тышкары шаар мэриясынын негизги милдеттерине төмөнкү маселелер кирет:

         1) Тиешелүү аймакта жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында аныкталган милдеттерди өз компетенциясынын чегинде аткарууну камсыз кылуу;

           2) Жүргүзүлүп жаткан административдик-аймактык реформанын алкагында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүлүп берилүүчү кошумча ыйгарым укуктар (мамлекеттик жайыт жерлерин башкаруу жана тескөө, ички чарбалык ирригациялык системаларды пайдалануу, сууну күтүү жана келишимдик шарттарда сугат жерлерине ээлик кылган жана пайдаланган жактарга бөлүштүрүү) көрсөтүлгөн чөйрөлөр боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталган саясаттын негизинде мыйзамдарда белгиленген тартипте өткөрүлүп берилген учурда алардын аткарылышын камсыз кылуу;

             3)  калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу, жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу.

             2.2. Реформа жүргүзүлүп жаткан региондордо “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында жана Кыргыз Республикасыньш башка мыйзамдарында аныкталгандардан тышкары шаар мэриясынын негизги функцияларына кошумча төмөнкүлөр  кирет:

            1) муниципалдык менчикте турган мүлктү башкаруу жана тескөө, шаар   аймагындагы муниципалдык менчигинде турган мүлктүн реестрин жүргүзүү;

            2)  шаар аймагындагы социалдык-экономикалык өнүктүрүү  үчүн  шарттарды түзүү максатында чакан жана орто ишкердиктин субьектилерин колдоо, тышкы жана ички инвестицияларды тартуу;

            3) мамлекеттик жайыт жерлеринин инфраструктурасын пайдалануу жана күтүү боюнча иштерди жүргүзүү;

           4) ички чарбалык ирригациялык системаларды пайдалануу, күтүү жана келишимдик шарттарда сугат жерлерине ээлик кылган жана пайдаланган жактарга суу бөлүштүрүүнүн Кыргыз Республикасынын Суу кодексинин ченемдерине ылайык жүргүзүү;

           5)  шаар аймагынын, калктуу конуштардын башкы планын иштеп чыгуу;

           6) жергиликтүү деңгээлде көрсөтүлүүчү кызматтарды жеткиликтүү жана сапаттуу уюштуруу боюнча чараларды көрүү жана алардын аткарылышын контролдоо;

           7) өз ишин жүзөгө ашырууда адам ресурстарын башкаруу боюнча маалыматтык (автоматташтырылган) системаны пайдалануу;

            8)  иш кагаздарын жүргүзүүнүн “Инфодокс” электрондук документтештирүү системасы аркылуу камсыз кылуу;

            9)  “Санарип аймак” автоматташтырылган маалыматтык системасы аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ишинин негизги багыттарын жүзөгө ашыруу жана “Түндүк” ведомстволор аралык электрондук байланыш системасы аркылуу мамлекеттик органдарга, башка юридикалык жана жеке жактарга маалымат берүү;

            10)  жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрүн, ошондой эле менчигинин т\р\нө карабастан тиешелүү аймакта жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын эмгектик, финансылык, техникалык жана башка ресурстарын жергиликтүү маанидеги маселелерди жана башка маанилүү маселелерди чечүүгө тартуу;

             11) жергиликтүү маанидеги маселелерди жана аймактагы башка маанилүү маселелерди чечүүдө, анын ичинде ысырапкорчулукка каршы күрөшүүдө жергиликтүү коомдук өз алдынча башкаруу уюмдары, жергиликтүү коомдоштуктардын коомдук уюмдары жана башка коммерциялык эмес уюмдар менен өнөктөштүктө иш жүргүзүү;

              12) бириктирилген шаар аймагында жергиликтүү коомдоштуктардын коомдук уюмдарынын, комиссияларынын ишин уюштурууга көмөктөшүү;

              13) Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексинин алкагында укук бузуулар жөнүндө, укук бузуулар, аксакалдар соту жөнүндө иштерди караштырган комиссиялардын ишин Кыргыз Республикасынын Конституциясына ылайык уюштуруу;

              14) жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнүн зарылдыгына жараша муниципалдык жеке өнөктөштүк долбоорлорун издөө, демилгелөө. Муниципалдык жеке өнөктөштүк жөнүндө макулдашууларды түзүү жана аларды ишке ашырууну камсыз кылуу.

         2.3. Реформа жүргүзүлүп жаткан региондордо айыл өкмөтүнүн штаттык саны, штаттык расписаниеси жана түзүмү Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети тарабынан бекитилген шаар мэриянын штаттык санынын, штаттык расписаниесинин жана түзүмүнүн негизинде шаар мэриясынын мэри тарабынан бекитилет.

 

 1. Шаардын мэри

 

         3.1. Реформа жүргүзүлүп жаткан региондордо шаардын мэри ушул пункттун экинчи абзацынын ченемин кошпогондо, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 43,44,47,48-беренелеринде аныкталган талаптардын жана тартиптин негизинде жергиликтүү мамлекеттик администрациянын башчысы тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат.       

           3.2. “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган ыйгарым укуктарынан тышкары шаардын мэри:

           1) муниципалдык ишканалардын жетекчилерин, ошондой эле жергиликтүү бюджеттен каржыланган, маданият үйлөрүн, китепканаларды, музейлерди, спорт комплекстерин тейлеген мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерин кызмат ордуна дайындайт жана бошотот;

         2) бириктирилген шаардын административдик борборлорунан алыс жайгашкан айылдарда муниципалдык аймактык башкаруу түзүмүн  түзүүгө укуктуу;

         3) шаардын айыл аймактарын социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программаларын, инвестициялык долбоорлорду иштеп чыгуу үчүн жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен келишимдин негизинде тиешелүү адистерди тартууга укуктуу;

         4) мамлекеттик органдар жана башка мекемелер, уюмдар менен жергиликтүү коомдоштуктун кызыкчылыгында анын өкүлү катары өз ара аракеттенет.

 1. Шаардын мэринин ыйгарым укуктары

 

4.1. Шаардын мэри:

1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын, Президенттин жана Министрлер Кабинетинин актыларын, кеңештин чечимдерин сактоону жана аткарууну уюштурат;

2) Шаар мэриясын ишине жетекчилик кылат жана анын натыйжаларына жооп берет;

3) Аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүүнүн жана калкты социалдык коргоонун иштеп жаткан программаларынын жолун жолдоочулугун камсыз кылат же кызматка киришкен учурдан тартып 3 айдан кечиктирбестен жергиликтүү мамлекеттик администрация менен макулдашуу боюнча социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программаларынын долбоорлорун иштеп чыгууну камсыз кылат жана шаардык кеңешке бекитүүгө берет;

4) Шаардык кеңешке жергиликтүү бюджеттин долбоорун сунуштайт, шаардын аймагындагы иштин жалпы абалы, жергиликтүү бюджетти аткаруу жана муниципалдык менчикти пайдалануу, аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү, консультациялык-укуктук жардам көрсөтүү жана калкты социалдык коргоо программаларын аткаруу жөнүндө жарым жылда бир жолу шаардык кеңештин алдында отчет берет;

5) Берилген мамлекеттик ыйгарым укуктардын талаптагыдай аткарылышын уюштуруу үчүн акимдин алдында жеке жооп берет;

6) Мыйзамдарга ылайык жергиликтүү салыктарды жана жыйымдарды киргизүү боюнча шаардык кеңешке сунуштарды киргизет;

7) Мамлекеттик мекемелердин жана уюмдардын тиешелүү аймактык бөлүмдөрүнүн жетекчилери өздөрүнүн милдеттерин талаптагыдай аткарбаган учурда аларды кызмат ордунан бошотуу жөнүндө маселе коюуга укуктуу;

8) Мыйзамдарга ылайык шаар мэринин орун басарынын (вице-мэрдин), шаар мэриясынын аппаратынын кызматкерлерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;

9) Шаардык кеңештин карамагына кирген маселелерди кошпогондо, жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча ыйгарым укуктарды, ошондой эле берилген мамлекеттик ыйгарым укуктарды ишке ашырат;

10) Шаардык кеңештин сессиясын чакыруу жөнүндө сунуш киргизет, анын ишине катышат;

11) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

 

 1. Шаар мэринин жоопкерчилиги

 

5.1 Шаардын мэри Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган, ага жүктөлгөн кызматтык милдеттер аткарылбагандыгы же анын айынан жеткиликсиз аткарылгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик жазага тартылат:

        1) Муниципалдык органдын иштөө регламентин, ички эмгек тартибинин эрежелерин, өрт коопсуздугу жана эмгекти коргоо эрежелерин сактабагандыгы үчүн;

2) Мамлекеттик жана мыйзам менен корголуучу башка сырды түзгөн маалыматтарды, ошондой эле ага кызматтык милдеттерди аткаруу аркылуу белгилүү болгон маалыматтарды ачыкка чыгаргандыгы үчүн;

3)  жарандардын, юридикалык жактардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулушуна алып келген иштер жана аракетсиздиги үчүн;

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген муниципалдык кызмат менен байланышкан чектөөлөрдү жана тыюу салууларды сактабагандыгы үчүн;

5) жетекчилерге баш ийүүчүлүк тартиби менен жогору турган кызмат адамдардын тапшырмаларын, буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында аткарбагандыгы жана сапатсыз аткаргандыгы үчүн;

6) жарандардын жана коомдук бирикмелердин, мекемелердин, уюмдардын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү мамлекеттик органдардын кайрылууларын өзүнүн кызматтык милдеттеринин чегинде өз убагында карабагандыгы үчүн.

7)  Шаардын мэри  ага жүктөлгөн милдеттерди аткарбагандыгы же тиешелүү эмес түрдө аткаргандыгы үчүн (кызматтык жосун)  Кыргыз Республикасынын колдонулуудагы мыйзамдарына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик-укуктук актылары менен каралган төмөнкүдөй дисциплинардык жазаларын берүүгө укуктуу: эскертүү, сөгүш, катуу сөгүш, кызматына толук ылайык келбегендиги тууралуу эскертүү, кызматтан бошотуу.

 

 1. Шаар мэринин орун басары (вице-мэр)

 

6.1. Шаар мэринин орун басары (вице-мэр) “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинде аныкталган талаптардын негизинде, шаардын мэри тарабынан дайындалат.

6.2. Шаар мэринин орун басары (вице-мэр) ал жок учурда аны алмаштырат жана шаардын мэри жүктөгөн милдеттерди аткарат.

Шаар мэринин орун басарынын (вице-мэр) кызмат орду жок болгон учурда башчынын милдеттерин убактылуу аткаруу шаар мэрясынын аппарат жетекчисине жүктөлөт.

6.3. Шаардын мэрине коюлуучу талаптар жөнүндө жоболор бирдей өлчөмдө анын орун басарына (вице-мэрге) да колдонулат.

6.4. Шаар мэринин орун басары (вице-мэр) кызмат ордунан бошотуу администрациялык кызмат орундарын ээлеген муниципалдык кызматчылар үчүн каралган негиздер боюнча жана тартипте шаардын мэри тарабынан жүзөгө ашырылат.

6.5. Шаар мэринин орун басары (вице-мэр) өзү аткаруучу функциялар үчүн шаар мэринин алдында жооп берет.

 

 1. Шаар мэринин орун басарынын (вице-мэр) укуктары

 

7.1.  Шаар мэринин орун басары (вице-мэр) төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Ээлеген  муниципалдык кызмат орду боюнча өзүнүн укуктары жана милдеттери көрсөтүлгөн документтер менен таанышууга;

2) Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон уюштуруучулук-техникалык шарттар менен камсыз болууга;

3) Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн менчигинин түрүнө карабастан ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга белгиленген тартипте барууга;

4) Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон, ошондой эле муниципалдык органдын ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүүгө маалыматтарды жана материалдарды белгиленген тартипте алууга;

5) Ъздүк ишиндеги бардык материалдар, кесиптик иши жөнүндө мүнөздөмөлөр жана анын өздүк ишине киргизгенге чейинки башка документтер менен таанышууга, ошондой эле анын кат жүзүндө берилген түшүнүктөрүн өздүк ишине кошуп коюуга;

        6) Жетекчинин ооз эки жүзүндөгү буйругунун мыйзамдуулугуна шектенүү пайда болгон учурда бул буйрукту кат жүзүндө ырастоону талап кылууга;

        7) Муниципалдык кызмат менен байланышкан талаш-тартыштарды чечүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкарууну башчысы мэрге же сотко кайрылууга;

        8)  Коопсуз эмгек шартын камсыз кылууну талап кылууга;

        9) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өз каалоосу боюнча бошонууга.

 

 

 1. Шаар мэринин орун басарынын (вице-мэр) жоопкерчилиги

 

8.1. Шаар мэринин орун басары (вице-мэр) Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында каралган, ага жүктөлгөн кызматтык милдеттер аткарылбагандыгы же анын айынан жеткиликсиз аткарылгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик жазага тартылат:

        1) Муниципалдык органдын иштөө регламентин, ички эмгек тартибинин эрежелерин, өрт коопсуздугу жана эмгекти коргоо эрежелерин сактабагандыгы үчүн;

2) Мамлекеттик жана мыйзам менен корголуучу башка сырды түзгөн маалыматтарды, ошондой эле ага кызматтык милдеттерди аткаруу аркылуу белгилүү болгон маалыматтарды ачыкка чыгаргандыгы үчүн;

3) Жарандардын, юридикалык жактардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулушуна алып келген иштер жана аракетсиздиги үчүн;

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген муниципалдык кызмат менен байланышкан чектөөлөрдү жана тыюу салууларды сактабагандыгы үчүн;

5) Жетекчилерге баш ийүүчүлүк тартиби менен жогору турган кызмат адамдардын  тапшырмаларын, буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында аткарбагандыгы жана сапатсыз аткаргандыгы үчүн;

6) Жарандардын жана коомдук бирикмелердин, мекемелердин, уюмдардын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү мамлекеттик органдардын кайрылууларын өзүнүн кызматтык милдеттеринин чегинде өз убагында карабагандыгы үчүн.

7) Шаар мэринин орун басары (вице-мэр) ага жүктөлгөн милдеттерди аткарбагандыгы же тиешелүү эмес түрдө аткаргандыгы үчүн (кызматтык жосун)  Кыргыз Республикасынын колдонулуудагы мыйзамдарына ылайык жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын ченемдик-укуктук актылары менен каралган төмөнкүдөй дисциплинардык жазаларын берүүгө укуктуу: эскертүү, сөгүш, катуу сөгүш, кызматына толук ылайык келбегендиги тууралуу эскертүү, кызматтан бошотуу.

 

 1. Кварталдык комитеттин башчысы (кварталдык старостасы)

 

            9.1. Шаардын мэринин чечими боюнча шаардын аймагында өзүнчө жайгашкан кварталдын жергиликтүү маанидеги маселелерин ыкчам чечүүнү уюштуруу максатында кварталдык комитеттин башчысын (кварталдын старостасынын) кызмат орду киргизилиши мүмкүн.

         9.2. Кварталдык комитеттин башчысынын укуктары менен жоопкерчиликтери Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган тартипте жүргүзүлөт.

 

 1. Кварталдык комитеттин башчысынын укуктары

 

10.1  Кварталдык комитеттин башчысы  төмөнкүлөргө укуктуу:

1) Ээлеген муниципалдык кызмат орду боюнча өзүнүн укуктары жана милдеттери көрсөтүлгөн документтер менен таанышууга;

2) Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн менчигинин түрүнө карабастан ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга белгиленген тартипте барууга;

3) Кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон, ошондой эле муниципалдык органдын ишин өркүндөтүү боюнча сунуштарды киргизүүгө маалыматтарды жана материалдарды белгиленген тартипте алууга;

4) Ъздүк ишиндеги бардык материалдар, кесиптик иши жөнүндө мүнөздөмөлөр жана анын өздүк ишине киргизгенге чейинки башка документтер менен таанышууга, ошондой эле анын кат жүзүндө берилген түшүнүктөрүн өздүк ишине кошуп коюуга;

5) Жетекчинин ооз эки жүзүндөгү буйругунун мыйзамдуулугуна шектенүү пайда болгон учурда бул буйрукту кат жүзүндө ырастоону талап кылууга;

6) Муниципалдык кызмат менен байланышкан талаш-тартыштарды чечүү үчүн жергиликтүү өз алдынча башкарууну башчысы шаар мэрине же сотко кайрылууга;

7) Коопсуз эмгек шартын камсыз кылууну талап кылууга;

8) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте өз каалоосу боюнча бошонууга.

10.2. Кварталдык комитет башчысынын жана башка укуктары Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган тартипте жүргүзүлөт.

 

 1. Кварталдык комитеттин башчынын жоопкерчилиги

 

11.1 Кварталдык комитет Кыргыз Республикасынын  ченемдик укуктук актыларында каралган, ага жүктөлгөн кызматтык милдеттер аткарылбагандыгы же анын айынан жеткиликсиз аткарылгандыгы үчүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык тартиптик жазага тартылат:

         1) Муниципалдык органдын иштөө регламентин, ички эмгек тартибинин эрежелерин, өрт коопсуздугу жана эмгекти коргоо эрежелерин сактабагандыгы үчүн;

2) Мамлекеттик жана мыйзам менен корголуучу башка сырды түзгөн маалыматтарды, ошондой эле ага кызматтык милдеттерди аткаруу аркылуу белгилүү болгон маалыматтарды ачыкка чыгаргандыгы үчүн;

3)  Жарандардын, юридикалык жактардын укуктарынын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын бузулушуна алып келген иштер жана аракетсиздиги үчүн;

4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген муниципалдык кызмат менен байланышкан чектөөлөрдү жана тыюу салууларды сактабагандыгы үчүн;

5) Жетекчилерге баш ийүүчүлүк тартиби менен жогору турган кызмат адамдардын  тапшырмаларын, буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн өз убагында аткарбагандыгы жана сапатсыз аткаргандыгы үчүн;

6) Жарандардын жана коомдук бирикмелердин, мекемелердин, уюмдардын, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү мамлекеттик органдардын кайрылууларын өзүнүн кызматтык милдеттеринин чегинде өз убагында карабагандыгы үчүн.

         11.2. Кварталдык комитет башчысынын жана башка жоопкерчиликтери Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында каралган тартипте жүргүзүлөт.

 

 1. Шаар мэриясынын финансылык-экономикалык негиздери

 

12.1. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун финансылык негизин мыйзамдарда жергиликтүү бюджеттерге бекитилген кирешелердин салыктык жана салыктык эмес булактары, муниципалдык менчикти пайдалануудан түшкөн кирешелер, ссудалар жана башка финансылык ресурстар түзөт.

12.2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруунун экономикалык негизин кыймылсыз жана кыймылдуу муниципалдык мүлк, баалуу кагаздар, мыйзамдарда белгиленген тартипте жергиликтүү өз алдынча башкаруунун карамагына өткөрүп берилген жана жергиликтүү коомдоштуктун кызыкчылыктарын жана муктаждыктарын канааттандыруу үчүн алардын аймагынын чектеринде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан колдонулуп жаткан жерлер, жарандык укуктун башка объекттери, ошондой эле тиешелүү аймакта ишин жүзөгө ашырып жаткан ишканалар, уюмдар жана мекемелер түзөт.

12.3. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун башка органдары, юридикалык жана жеке жактар менен финансылык жана экономикалык мамилелери, ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергиликтүү бюджетти жана бюджеттен тышкаркы фонддорду түзүү жана аткаруу тартиби жана принциптери мыйзамдар менен жөнгө салынат.

 

 1. Жобого өзгөртүүлөрдү киргизүү тартиби

 

Ушул жобого өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү, ошондой эле аны жаңы редакцияда бекитүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен  белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

 

 1. Корутунду жоболор

 

         13.1. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык бириктирилген шаар мэриясынын курамына кирген айыл өкмөтүнүн балансында турган мүлк жана каражаттар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган тартипте жаңы түзүлгөн шаар мэриясынын карамагына өткөрүлүп берилет.

         13.2. Бириктирүүнүн натыйжасында муниципалдык кызматчыларды бошотуу жол-жобосу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

         13.3. Шаар мэриясын кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

         13.4. Башка жагдайлар каралбаган учурда жоюлган айыл өкмөттөрүнүн мүлкү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте мамлекетке өткөрүлүп берилет, ал эми документтери “Кыргыз Республикасынын улуттук архив фонду жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык сакталат.

 

 

 

Кара-Суу шаарынын мэри                                               М.Т.Тентимишов

 

 

 

 

 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ

ОШ ОБЛУСУ, 

КАРА-СУУ РАЙОНУ

КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕНЕШИ

 

Картинки по запросу "emblem"

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОШСКАЯ ОБЛАСТЬ,

КАРА-СУЙСКИЙ РАЙОН

КАРА-СУЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ КЕНЕШ

КАРА - СУУ    ШААРДЫК    КЕҢЕШИНИН   (СЕГИЗИНЧИ  ЧАКЫРЫЛЫШЫНЫН) КЕЗЕКСИЗ  XХIII  СЕССИЯСЫНЫН

Т О К Т О МУ

 

6-март   2024 – жыл                                № 23/5                     Кара-Суу шаары

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин регламенти жөнүндө

 

Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө»  Мыйзамынын 34-беренесине ылайык шаардык кеңеш

 

ТОКТОМ   КЫЛАТ

 

 1. Кара-Суу шаардык кеңешинин регламенти өзгөртүү жана толуктоолор менен тиркемеге ылайык бекитилсин.

 

 1. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө жагын өзүмө калтырамын.

 

Кара-Суу шаардык

кеңешинин төрагасы                                                         З.К.Эшмаматов

 

 

 

 

 

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин

 2024-жылдын 6-мартындагы  

 №23/5 токтому менен бекитилген

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин Регламенти

 

I Бөлүм. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишинин негиздери

 

II Бөлүм. Депутаттык фракциялар

 

III Бөлүм. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишин уюштуруу

 

IV Бөлүм. Кара-Суу шаардык кеңешинин ченем жаратуу иши.  Кара-Суу шаардык кеңешинин токтомдорун даярдоонун, киргизүүнүн, кароонун жана кабыл алуунун тартиби

 

V Бөлүм. Кара-Суу шаардык кеңешинин айрым ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун тартиби

 

VI Бөлүм. Депутаттардын   шайлоочулар  менен болгон  байланышы. депутаттык суроо талап

 

VII Бөлүм. Кара-Суу шаардык кеңешинин ишмердүүлүгүнүн айкындуулугу

 

VIII Бөлүм. Кара-Суу шаардык кеңешинин аппараты/жооптуу катчысы

 

Кара-Суу шаардык кеңешинин Регламенти Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын статусу жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын негизинде иштелип чыккан жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган Кара-Суу шаардык кеңешинин иштерин уюштуруунун жана алардын ыйгарым укуктарын ишке ашыруунун тартибин белгилейт.

 

I БӨЛҮМ. КАРА-СУУ ШААРДЫК КЕҢЕШИНИН  ИШИНИН НЕГИЗДЕРИ

 

1-глава. Жалпы жоболор

1.1 Кара-Суу шаардык кеңеши (мындан ары – шаардык кеңеш) — мыйзамдарда белгиленген тартипте жана санда жергиликтүү коомдоштук тарабынан 4 жылдык мөөнөткө шайланган депутаттардан турган, өзүнүн ишин коллегиялык негизде жүзөгө ашырган, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органы.

1.2. Сессиянын, фракциялардын, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйындары, депутаттык жана бюджеттик угуулар, кеңештин иши менен байланышкан башка иш-чаралар шаардык кеңештин ишинин формалары болуп эсептелинет.

1.3. Шаардык кеңештин иши мыйзамдуулук, коллегиялдуулук, обьективдүүлүк, маселелерди талкуулоону жана чечимдерди кабыл алууну эркин жүргүзүү принциптерине негизделет.

1.4. Шаардык кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каралган анын функцияларына жана ыйгарым укуктарына тийиштүү маселелерди өз алдынча чечет, өзү тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышына көзөмөл жүргүзөт жана аткарылышын камсыз кылат.

1.5. Шаардык кеңештин Регламенти Кыргыз Республикасынын мыйзамы тарабынан каралган ыйгарым укуктарды шаардык кеңеш тарабынан жүзөгө ашыруу тартибин жана жол-жобосун, анын ишин уюштурууну аныктайт.

1.6. Шаардык кеңеш мөөрү, штампы жана символикалары бар бланктары, банктык мекемелерде эсептик счету, жеке мүлкү бар, өз милдеттери боюнча жооп бере алган юридикалык жак, мүлктүк жана мүлктүк эмес укуктарын жана милдеттерин ишке ашыра алат, сотто жооп берүүчү жана дооматчы боло алат.

 

2-глава. Шаардык кеңештин компетенциясына кирген маселелер

2.1. Шаардык кеңеш Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында аныкталган ыйгарым укуктарынын чегинде, ушул регламентте белгиленген тартипте алар боюнча маселелерди кароого жана чечим кабыл алууга укуктуу.

2.2. Шаардык кеңештин сессиясында төмөнкүдөй маселелер чечилет:

1) жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүнүн тартибин белгилөө;

2) жергиликтүү бюджетти жана анын аткарылышы жөнүндө отчетту бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышынын жүрүшү жана бюджеттен тышкаркы фонддорду пайдалануу жөнүндө маалыматты угуу;

3) аймакты социалдык-экономикалык жактан өнүктүрүүнүн жана калкты социалдык жактан коргоонун программаларын бекитүү, программалардын аткарылышы жөнүндө отчетту угуу;

4) жергиликтүү салыктарды, жыйымдарды жана алар боюнча жеңилдиктерди киргизүү, ошондой эле мыйзамдарда каралган учурларда алар боюнча ставкаларды аныктоо;

5) муниципалдык менчикти пайдалануу жана тескөө тартибин бекитүү, муниципалдык менчикти пайдаланууга көзөмөлдү ишке ашыруу:

а) муниципалдык менчик обьектилеринин реестрин бекитүү;

б) муниципалдык менчиктин объектилерин менчиктештирүү программасын бекитүү;

в) муниципалдык менчик обьектилерин ипотекага же күрөөгө коюуга макулдук берүү;

г) муниципалдык менчик обьектилерин сатууга, объектилерди муниципалдык менчикке сатып алууга макулдук берүү;

д) муниципалдык менчикти эсептен чыгаруунун тартибин белгилөө.

6) жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын иши жөнүндө жергиликтүү өз алдынча башкаруунун аткаруу органынын башчысынын отчетун угуу;

7) тиешелүү мамлекеттик органдардын кароосуна киргизүү максатында административдик-аймактык түзүлүш боюнча сунуштарды иштеп чыгуу;

8) кеңештин төрагасын, анын орун басарын шайлоо, аларды кызмат орундарынан бошотуу, кеңештин төрагасынын мыйзамдарга карама-каршы келген чечимдерин жокко чыгаруу;

9) кеңештин регламентин кабыл алуу;

10) шаардык кеңештин жылдык иш планын бекитүү;

11) шаардык кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларын түзүү жана жоюу, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жеке курамын бекитүү жана алардын курамына өзгөртүүлөрдү киргизүү, отчетторун угуу;

12) өз чечимдеринин аткарылышына көзөмөлдүк кылуу;

13) муздак сууну, канализацияны, ошондой эле мыйзамдарга ылайык турмуш-тиричиликтин катуу калдыктарын чогултуунун, ташып чыгаруунун жана жок кылуунун тарифтерин бекитүү;

14) алкоголдук ичимдиктерди жана тамеки буюмдарын сатуу убактысы жана жери боюнча чектөөлөрдү тыюу салууга чейин белгилөө;

15) расымдык иш-чараларды өткөрүү эрежелерин бекитүү;

16) ирригациялык тармактарды, үйдү жана үй жанындагы участкаларды күтүү тартибин белгилөө;

17) бюджетти, аймакты социалдык-экономикалык өнүктүрүү жана калкты социалдык коргоо программаларын жана анын компетенциясына кирген башка маселелерди аткарбагандыгынан улам Кара-Суу шаарынын мэринин ээлеген кызматына шайкештиги жөнүндө маселени кароо тууралуу сунуш киргизүү;

18) Кара-Суу шаарынын мэрине ишенбестик билдирүү;

19) аймагында көрктөндүрүү, соода, сырткы жарнактарды жана маалыматтарды жайгаштыруу эрежелерин бекитүү;

20) башка жергиликтүү кеңештер менен кызматташуу жана тажрыйба алмашуу боюнча иштерди уюштуруу;

21) жергиликтүү коомдоштуктардын тарыхый жана маданий салттарын сактоо жана өнүктүрүү, маданияттын муниципалдык мекемелерин өнүктүрүү боюнча иш-чаралардын планын бекитүү;

22) аймагында айлана-чөйрөнү коргоо жана санитардык тазалоону контролдоо, тазалыкты жана тартипти сактоо боюнча иш-чаралардын планын бекитүү;

23) келишимдин негизинде жергиликтүү өз алдынча башкару органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктар өткөрүлүп берилген учурда мамлекеттик органдар жана мэрия менен бирдикте келишимдин шарттарын бекитүү, ошондой эле келишимде жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган тартипте жана учурларда мамлекеттик ыйгарым укуктарды өткөрүп берүү жөнүндө келишимди токтотуу же токтото туруу жөнүндө чечимдерди кабыл алуу;

24) шаардык кеңештин депутаттарынын өз шайлоочуларына отчет берүүсү, шайлоочулардын суроо-талаптарын аткаруу жана шайлоочулар менен иштөө боюнча иш-чаралардын ар жылдык планын бекитүү, депутаттардын отчетун угуу;

25) жергиликтүү маанидеги маселелер боюнча жыйындарды, коомдук угууларды, курултайларды өткөрүү боюнча ар жылдык планын бекитүү;

26) жайыт жерлерин пайдалануу боюнча жамааттардын ар жылдык планын, жайыт жерлерин пайдалануу укугу үчүн акынын өлчөмүн бекитүү, алардын аткарылышы боюнча отчетторду угуу;

27) жергиликтүү коомдоштуктун Уставын бекитүү, анын жоболорунун аткарылышын көзөмөлдөө;

28) аймактын артыкчылыктуу көйгөйлөрүн аныктоо жана аларды биргеликте чечүү максатында Кара-Суу шаар мэриясы менен бирдикте активдүү жарандарды, демилгечи топторду, жамааттарды, коомдук бирикмелерди, жаштарды, бизнес коомдоштуктарын жана башка кызыкдар жактарды тартуу боюнча иштерди жүргүзүү;

29) кызмат көрсөтүүгө баа берүүнү жүргүзүүнүн усулун, жергиликтүү бюджеттин каржаттарынын, жергиликтүү коомдоштуктун, донордук уюмдардын салымдарынын эсебинен жүзөгө ашырылуучу жергиликтүү демилгелерди, долбоорлорду, программаларды бекитүү, ошондой эле кошмо мониторингдин жана баа берүүнүн топтору, анын курамы жөнүндө жобону бекитүү жана ошол топтордун сунуштарынын негизинде тийиштүү чараларды кабыл алуу;

30) өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча коомдук пикирди эсепке алуу үчүн коомдук угууларды өткөрүү, алардын жыйынтыгы боюнча көрүлүүчү чараларды аткарууну шаар мэрине тапшыруу;

31) депутаттардын өздөрүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашыруусуна көмөктөшүү үчүн жергиликтүү кеңештердин депутаттарынын коомдук башталыштагы коомдук жардамчыларын тартуунун тартибин бекитүү;

32) мыйзамдарга ылайык башка маселелерди чечүү.

 

3-глава. Шаардык кеңештин төрагасы жана аны шайлоонун тартиби

3.1. Шаардык кеңештин төрагасы тиешелүү шаардык кеңештин сессиясында кеңештин депутаттарынын ичинен жашыруун добуш менен шаардык кеңештин ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнө шайланат.

3.2. Шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна шайлоо үчүн талпкерди көрсөтүү укугу төмөндөгүлөргө таандык:

— депутаттык фракцияга;

— саны 5 депутаттан кем эмес депутаттык топко.

Ар бир депутаттык фракция же депутаттардын тобу бир талапкерди көрсөтүүгө укугу бар.

3.3. Шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү алар талапкер кылып сунуштаган депутатты көрсөтүү жөнүндө төрагалык кылуучуга арыз берүү жолу аркылуу жүргүзүлөт.

3.4. Өзүн өзү көрсөтүү жана талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө арыздар төрагалык кылуучу тарабынан күбөлөндүрүлөт жана аларды жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге киргизүү үчүн эсептөө комиссиясына берилет.

3.5. Шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкер депутаттардын алдында чыгып сүйлөйт, алардын суроолоруна жооп берет.

Чыгып сүйлөө үчүн ага 3 мүнөткө, суроолорго жооп берүү үчүн 5 мүнөткө, корутунду сөз сүйлөө үчүн 2 мүнөткө чейин сөз берилет.

3.6. Шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерди колдоп же ага каршы чыгып сүйлөөнү каалаган депутаттарга сөз сүйлөө үчүн 3 мүнөткө чейин убакыт берилет.

3.7. Шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкер добуш берүү жол-жоболору башталгангана чейин өзүн өзү алып кое алат, бул тууралуу төрагалык кылуучуга добуш бергенге чейин өзүнүн тапкерлигин алып коюу жөнүндө арызын жөнөтөт. Өзүн өзү алып коюу добуш берүүсүз кабыл алынат.

3.8. Талкуулоо токтотулгандан кийин эсептөө комиссиясы шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна талапкерлердин фамилияларын жашыруун добуш берүү үчүн бюллетенге киргизет.

3.9. Шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордуна шайланды деп эсептелинет.

Эгерде:

— бир талапкер көрсөтүлүп, ал депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушун ала албаса, талапкерлерди жаңыдан көрсөтүү жүргүзүлөт;

— эки талапкер көрсөтүлүп жана алардын бири да депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушун ала албаса, добуштардын көпчүлүк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда эки талапкер тең депутаттардын добуштарынын тең санын алышса, талапкерлерди жаңы көрсөтүү жүргүзүлөт;

— эки талапкерден көп көрсөтүлүп жана алардын бири да депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун ала албаса, добуштардын көпчүлүк санын алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин бири добуштардын көп санын алса, ал эми кийинки эки талапкер добуштардын тең санын алышса, добуштардын көпчүлүк санын алган бир талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда талапкерлердин экөөсү добуштардын тең көп санын алышса, ал эми кийинки талапкерлер добуштардын аз санын алышса, добуштардын көпчүлүк санын тең алган эки талапкер боюнча добуш берүүнүн экинчи туру өткөрүлөт. Эгерде биринчи турда бардык талапкерлер добуштардын тең санын алышса, жаңы талапкерлерди көрсөтүү жүргүзүлөт.

3.10. Жаңы талапкерлерди көрсөтүү менен кайрадан шайлоо шаардык кеңештин эрки боюнча биринчи сессиянын күнүндө же башка күнү, бирок биринчи сессиянын күнүнөн баштап 5 календардык күндөн кеч эмес өткөрүлөт.

 

4-глава. Шаардык кеңештин төрагасынын ыйгарым укуктары

4.1. Шаардык кеңештин төрагасы:

4.1.1. шаардык кеңештин сессияларын чакырат жана алып барат;

4.1.2. шаардык кеңештин иш планын бекитүү үчүн сессияга чыгарат;

4.1.3. шаардык кеңештин сессияларын даярдоого жалпы жетекчилик жүргүзөт, маселелерди алдын ала кароо үчүн жана алар боюнча тийиштүү корутундуларды (чечимдерди) чыгарып шаардык кеңештин сессиясына киргизүү үчүн туруктуу комиссияларга жөнөтөт;

4.1.4. шаардык кеңештин сессиясынын кароосуна чыгарылган маселелердин даярдыгын контролдойт;

4.1.5. шаардык кеңештин сессиясынын күн тартибин түзөт;

4.1.6. шаардык кеңештин токтомдоруна кол коет жана алардын жарыяланышына жана аткарылышына контролдоону уюштурат;

4.1.7. шаардык кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын ишин координациялайт;

4.1.8. катталган депутаттык топтордун ишине көмөктөшөт, алардын ишин координациялайт;

4.1.9. шаардык кеңештин төрагасынын орун басарларынын жана туруктуу (убактылуу) комиссияларынын төрагаларынын өз милдеттерин аткаруусун контролдойт;

4.1.10. депутаттарга өздөрүнүн ыйгарым укуктарын жүзөгө ашырууга, жарандарды кабыл алуусуна, шайлоочулардын алдында отчет берүүсүнө көмөктөшөт, аларды маалыматтар менен камсыз кылат, депутаттардын укуктарын жана милдеттерин жүзөгө ашырууга байланышкан маселелерди карайт;

4.1.11. шаардык кеңештин жана анын органдарынын ишинин ачык-айкындыгын камсыз кылат;

4.1.12. мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коомдук бирикмелер жана жарандар менен болгон мамиледе шаардык кеңештин атынан чыгат;

4.1.13. шаардык кеңештин жергиликтүү коомдоштуктар, аймактык коомдук өзүн өзү башкаруу органдары, мамлекеттик органдардын аймактык бөлүмчөлөрү жана тиешелүү аймакта жайгашкан башка юридикалык жактар менен өз ара аракеттерин уюштурат;

4.1.14. шаардык кеңештин, анын органдарынын абройун, депутаттардын ар-намысын жана кадыр-баркын коргоо жана сактоо боюнча чараларды кабыл алат;

4.1.15. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары менен сыйлоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын ардак наамдарын ыйгаруу тууралуу сунуштайт;

4.1.16. ушул Регламентке жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык башка маселелерди чечет.

4.2. Шаардык кеңештин төрагасы өзүнүн компетенциясынын чектеринде тескеме чыгарат. Төраганын тескемеси Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына карма каршы келген учурда, ал шаардык кеңештин сессиясында депутаттар аркылуу жокко чыгарылышы мүмкүн.

 

5-глава. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары

5.1. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басары шаардык кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнө төраганын альтернативалык түрдө берген сунушу боюнча шаардык кеңештин сессиясында депутаттардын ичинен жашыруун добуш берүү аркылуу депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шайланат.

Шаардык кеңештин төрагасынын 2 орун басары болот.

5.2. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарларынын кызмат ордуна талапкерлерди шайлоо тартиби ачык добуш берүү аркылуу жүргүзүлөт.

5.3. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлары өз ишин коомдук башталышта аткарат.

Шаардык кеңештин төрагасынын биринчи орун басары же орун басары шаардык кеңештин төрагасын алмаштырган учурда Мыйзамда каралган учурларда шаардык кеңештин төрагасына төлөнүүчү компенсациянын суммасынан 50 пайыз өлчөмүндө компенсация алат, биринчи орун басары шаардык кеңештин төрагасын алмаштырууга мүмкүнчүлүгү болбогон учурда анын ордуна төраганын орун басары алмаштырат.

5.4. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлары:

5.4.1. шаардык кеңештин төрагасынын тапшырмаларын аткарат;

5.4.2. шаардык кеңештин төрагасы жок болгон учурда же ал өзүнүн иш-милдеттерин аткарууга мүмкүн болбой калган учурда шаардык кеңештин төрагасынын иш-милдеттерин аткарат, ошондой эле шаардык кеңештин төрагасынын тапшыруусу боюнча шаардык кеңештин сессияларын алып барат;

5.4.3. шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын ишин уюштурат жана багыттайт, алардын өз ара аракеттерин координациялайт;

5.4.4. Шаардык кеңеш тарабынан түзүлгөн убактылуу комиссиялардын ишине жетекчиликти ишке ашырат же координациялайт;

5.4.5. Шаарда жайгашкан жергиликтүү коомдоштуктар жана башка юридикалык жактар менен тыгыз байланышты жүргүзөт;

5.4.6. шаардык кеңештин, анын комиссияларынын компетенциясына кирген маселелерге арналган иш-чараларга катышат;

5.4.7. шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын төрагалары менен бирдикте шаардык кеңеш кабыл алган чечимдердин, жергиликтүү коомдоштуктун Уставынын аткарылышын контролдоону камсыз кылат;

5.4.8. ушул Регламентте жана башка ченемдик укуктук актыларда белгиленген башка иш-милдеттерди аткарат.

 

6-глава. Шаардык кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу

6.1. Шаардык кеңештин төрагасы жана анын орун басары алардын жеке өтүнүчү боюнча, ошондой эле алар өздөрүнүн милдеттерин аткара албай калган шарттарга байланыштуу ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотот.

6.2. Өз каалоолору боюнча шаардык кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө маселе алардын өздөрүнөн арыздар келип түшкөндө, ошондой эле депутаттардын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмесинин демилгеси боюнча каралат.

6.3. Өз каалоолору боюнча шаардык кеңештин төрагасынын же анын орун басарынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө токтом ачык добуш берүү (же депутаттардын каалоосу боюнча жашыруун добуш берүү) аркылуу шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

6.4. Өздөрүнүн милдеттерин аткарбаган же талаптагыдай аткарбаган учурда шаардык кеңештин сессиясында жашыруун (же ачык) добуш берүү жолу менен шаардык кеңештин төрагасы, төрагасынын орун басары ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотулушу мүмкүн. Шаардык кеңештин төрагасын, төраганын орун басарынын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу маселе шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгеси боюнча киргизилиши мүмкүн.

6.5. Шаардык кеңештин төрагасын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экиси добуш берсе, кабыл алынды деп эсептелинет. Шаардык кеңештин төрагасын мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча ачык добуш берүү ушул Регламентте белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

6.6. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу чечим, жергиликтүү кенештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү добуш берсе, кабыл алынды деп эсептелинет. Шаардык кеңештин төрагасынын орун басарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу боюнча ачык добуш берүү ушул Регламентте белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

 

7-глава. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары

7.1. Кеңештин карамагына кирген маселелерди алдын ала кароо жана даярдоо үчүн, ошондой эле кеңештин чечимдерин жүзөгө ашырууга катышуу, аймагында жайгашкан мекемелердин жана уюмдардын ошол чечимдерди аткарышын контролдоо үчүн шаардык кеңеш туруктуу комиссияларды түзөт.

7.2. Туруктуу комиссиялар шаардык кеңештин түзүмдүк бөлүгү болуп саналат жана шаардык кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнө шаардык кеңештин токтому менен түзүлөт.

7.3. Туруктуу комиссиялардын тизмеси жана алардын сандык курамы жергиликтүү кеңешке шайланган депутаттардын сандык курамын эске алуу менен шаардык кеңеш тарабынан белгиленет жана депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бекитилет.

7.4. Ар бир туруктуу комиссиянын сандык курамы шаардык кеңештин депутаттарынын санынан: 7ден кем болбоого жана 15тен көп болбоого тийиш.

7.5. Туруктуу комиссиянын мүчөлөрүн шаардык кеңештин депутаттары шайлашат.

7.6. Шаардык кеңештин депутаты бир гана туруктуу комиссиянын мүчөсү боло алат.

7.7. Туруктуу комисиялардын мүчөлөрү бирдей укукка ээ. Шаардык кеңештин төрагасы жана анын орун басарлары туруктуу комиссиялардын курамына кире алышпайт.

7.8. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү өздөрүнүн курамынан алардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен комиссиянын төрагасын шайлашат. Туруктуу комиссиялардын төрагалары шаардык кеңештин сессияларында бекитилет.

7.9. Комиссиянын төрагасы өзүнүн милдеттерин аткарбаган учурда комиссиянын көпчүлүк мүчөлөрүнүн чечими боюнча жаңыдан шайланышы мүмкүн.

7.10. Туруктуу комиссиялар шаардык кеңештин алдында жоопкер жана ага отчет берет. Кезектеги жыл аяктагандан кийин туруктуу комиссиялар өзүнүн иши жөнүндө жергиликтүү кеңешке отчет беришет.

7.11. Ыйгарым укуктарынын мөөнөтүнүн аралыгында, зарылчылыкка жараша, шаардык кеңеш жаңы туруктуу комиссияны түзүүгө, мурда түзүлгөндөрдү жоюуга жана кайра түзүүгө, алардын курамына өзгөртүү киргизүүгө укугу бар.

Шаардык кеңештин депутаттарынын орто курамын эске алуу менен шаардык кеңеште төмөндөгү маселелер боюнча туруктуу комиссиялар түзүлүшү мүмкүн:

— Мыйзамдуулук, укук, мандат, регламент, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча;

— Өнөр жай, коммуналдык чарба, транспорт, соода, байланыш, энергетика боюнча комиссиясы

Экономика, бюджет, инвестиция тартуу ишкердик иш жана тышкы экономикалык байланыш боюнча;

— Кыймылсыз мүлккө укуктарды каттоо, курулуш, турак жай, жер маселелери жана жаратылышты коргоо боюнча;

— Социалдык маданий маселелер, маалымдуулук жаштар жана аялдар саясаты, спорт, илим, билим, саламаттыкты сактоо боюнча.

 

8-глава. Шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын ыйгарым укуктары

8.1. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары өздөрүнүн компетенцияларынын чектеринде:

8.1.1. иш планына ылайык туруктуу комиссиялардын карамагына кирген маселелерди даярдоону жана алдын ала кароону ишке ашырат, тийиштүү корутунду же чечим менен аларды шаардык кеңештин кароосуна киргизет;

8.1.2. кийинки жылга туруктуу комиссиянын иш планын иштеп чыгат;

8.1.3. шаардык кеңештин кароосуна аймактын экономикалык, социалдык жана маданий өнүгүүсүнө байланышкан маселелер боюнча сунуштарды шаардык кеңештин сессиясынын кароосуна киргизет;

8.1.4. өзүнүн аймагынын экономикалык өнүгүүсүнүн планынын жана бюджетинин долбоорлорун, пландардын жана бюджеттин аткарылышы жөнүндө отчетторду алдын ала карайт, алар боюнча өзүнүн корутундусун даярдайт, керек болгондо аларды кеңешке сунуш кылат;

8.1.5. шаардык кеңештин төрагасынын тапшырмасы боюнча шаардык кеңештин кароосуна келип түшкөн жарандардын арыздарын, кайрылууларын жана даттанууларын карайт;

8.1.6. өз ишинин уюштуруу маселелерин чечет;

8.1.7. Шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдердин, жергиликтүү коомдоштуктун Уставынын жоболорун аткаруу боюнча контролду жүзөгө ашырат;

8.1.8. каралып жаткан маселени башка комиссияга өткөрүп берүү тууралуу сунушту шаардык кеңештин төрагасына киргизет;

8.1.9. башка комиссиялар карап жаткан маселелер боюнча пикирин билдирет;

8.1.10. ушул Регламентке жана башка ченемдик укуктук актыларга ылайык башка ыйгарым укуктарды аткарат.

8.2. Туруктуу комиссиялар төмөндөгүлөргө укуктуу:

8.2.1. өзүнүн ишине илимпоздорду, адистерди, практикалык кызматкерлерди жана башка адамдарды тартууга;

8.2.2. өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча мамлекеттик бийликтин жергиликтүү органдарынын, менчигинин түрүнө карабастан аймагында жайгашкан ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилерин жана адистерин, ошондой эле мэрдин жана анын аппаратынын тийиштүү адистерин угууга;

8.2.3. өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча мамлекеттик органдардын, мэриянын аппаратынын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн, ошондой эле адистерди, көз карандысыз эксперттерди жана илипоздорду тартуу укугу менен шаардык кеңештин депутаттарынын ичинен убактылуу комиссияларды түзүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

8.2.4. туруктуу комиссиянын кароосуна берилген маселени иликтөө үчүн маалыматтарды, материалдарды жана документтерди кызмат адамдарынан, аткаруу органдарынан, мамлекеттик органдардан, уюмдардан, ишканалардан жана мекемелерден, аймагында жайгашкан башка уюмдардан суратып алууга, алар суроо-талапта көрсөтүлгөн мөөнөттө же суроо-талап берилген күндөн бир айлык мөөнөттөн кечиктирбестен аларды туруктуу комиссияларга берүүгө милдеттүү;

8.2.5. өзүнүн карамагына кирген маселелер боюнча шаардык кеңештин төрагасына жана мэрге каралып жаткан маселени кеңири талкуулоо жана коомдук пикирлерди эске алуу максатында коомдук угууларды өткөрүү жөнүндө сунуш киргизүүгө;

8.2.6. башка туруктуу комиссиялар менен кошмо жыйын өткөрүүгө.

8.3. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиялары аймагында жайгашкан уюмдардын жана мекемелердин оперативдик-чарбалык жана финансылык-чарбалык иштерине кийлигишүүгө укугу жок.

 

9-глава. Туруктуу комиссиялардын жыйындары

9.1. Туруктуу комиссиялардын жыйындары комиссиянын иш-планына ылайык чакырылат.

9.2. Туруктуу комиссиялар алардын компетенциясына кирген маселелер боюнча тийиштүү чечимдерди же корутундуларды кабыл алат.

9.3. Туруктуу комиссиялардын жыйындары коомчулук үчүн ачык болуп саналат, кызыкдар болгон бардык тараптар туруктуу комиссияларлардын жыйындарына ушул Регламентте белгиленген тартипте катышууга укуктуу.

9.4. Эгерде мыйзамдарга ылайык каралып жаткан маселе мамлекеттик сырга тийиштүү болгон учурда туруктуу комиссиянын мүчөлөрү комиссиянын жашыруун жыйынын өткөрүү тууралуу чечим кабыл алат.

9.5. Комиссиянын төрагасы жыйынды өткөрүү датасы жана анда каралуучу маселелер тууралуу 3 жумушчу күндөн кеч эмес комиссиянын мүчөлөрүнө, шаардык кеңештин төрагасына жана анын орун басарына кабарлайт, ошондой эле жарандарга, чакырылган адамдарга алдын ала маалымдоо боюнча чараларды кабыл алат.

9.6. Эгерде жыйынга комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымынан ашыгы катышса, анда ал укукченемдүү болуп эсептелет. Комиссиянын чечими комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын добушу менен кабыл алынат.

9.7. Туруктуу комиссиянын төрагасы өзүнүн демилгеси менен, ошондой эле, комиссиянын мүчөлөрүнүн үчтөн биринин, шаардык кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын талабы боюнча да комиссиянын жыйынын чакыра алат.

9.8. Туруктуу комиссиянын жыйынына кеңеш берүүчү добуш укугу менен ошол комиссияга мүчө эмес депутаттардын, ошондой эле шаардык кеңештин төрагасынын жана анын орун басарынын, мэрдин катышууга укугу бар, алар талкууланган маселе боюнча сөз сүйлөөгө жана талкууланган маселе боюнча өз пикирин билдирүүгө укуктуу.

9.9. Комиссиянын чечимине, корутундусуна туруктуу комиссиянын төрагасы кол коет, ал жокто анын орун басары кол коет. Кабыл алынган чечимдер маалымат тактайларында чечимдердин көчүрмөлөрүн жайгаштыруу жолу аркылуу элге маалымдалат.

9.10. Шаардык кеңештин туруктуу комиссияларынын иштерин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу (орун-жай, эмеректер, кенсе товарлары ж.б. менен камсыз кылуу) мэрияга жүктөлөт.

 

10-глава. Туруктуу комиссиялардын кошмо жыйындары

10.1. Бир нече туруктуу комиссиялардын карамагына кирген маселелер комиссиялардын демилгеси менен, ошондой эле шаардык кеңештин төрагасынын тапшырмасы боюнча туруктуу комиссиялар тарабынан биргеликте даярдалат жана каралат.

10.2. Бир нече туруктуу комиссиялардын карамагына кирген маселелерди иликтөө жана кароо кошмо жыйындарда жүргүзүлөт.

10.3. Эгерде кошмо жыйынга ар бир комиссиянын мүчөлөрүнүн жарымынан ашыгы катышса, анда ал укук ченемдүү болуп эсептелет. Кошмо жыйынды өз ара макулдашуу боюнча ошол комиссиялардын төрагалары алып барышат.

10.4. Кошмо жыйында каралган маселелер боюнча чечим туруктуу комиссиялардын мүчөлөрүнүн жалпы санынын жөнөкөй көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана ошол комиссиялардын төөрагалары тарабынан кол коюлат.

 

11-глава. Туруктуу комиссиянын төрагасынын ыйгарым укуктары

Туруктуу комиссиянын төрагасы:

11.1. комиссиянын дарегине келип түшкөн документтер жөнүндө комиссиянын мүчөлөрүнө түздөн-түз же жооптуу катчы аркылуу маалымдайт;

11.2. комиссиянын мүчөлөрү, жооптуу катчы, шаардык кеңештин төрагасы, мэр же вице-мэр менен бирдикте бир жылга туруктуу комиссиянын иш планын түзөт;

11.3. туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү менен бирдикте комиссиянын жыйынынын күн тартибинин долбоорун түзөт;

11.4. комиссиянын жыйынын чакырат жана зарыл документтерди жана башка материлдарды даярдоону уюштурат;

11.5. комиссиянын ишине байланыштуу материалдар жана документтер менен комиссия мүчөлөрүн тааныштырат;

11.6. убактылуу комиссиялардын ишине комиссия мүчөлөрүнүн катышуусун сунуш кылат;

11.7. жооптуу катчысынын жардамы менен жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрүн, мамлекеттик органдардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн, адистерди, эксперттерди жана илимпоздорду туруктуу комиссиянын жыйындарына катышуу үчүн чакырат;

11.8. комиссиянын жыйындарына төрагалык кылат:

11.9. шаардык кеңештин төрагасы жана төраганын орун басары менен туруктуу байланышта болот, комиссиянын жыйындарында каралган маселелер, ошондой эле чечимдерди жана комиссиянын сунуштарын жүзөгө ашыруу үчүн кабыл алынган чаралар тууралуу маалымдайт;

11.10. шаардык кеңештин, туруктуу комиссиялардын чечимдерин аткаруу боюнча ишти уюштурат, тапшырылган милдеттердин аткарылышы тууралуу шаардык кеңештин төрагасына, комиссиянын мүчөлөрүнө маалымдайт;

11.11. жыл сайын шаардык кеңештин сессияларында туруктуу комиссиянын ишинин жыйынтыктары жөнүндө отчет берет, отчетто камтылган малыматтарды кеңири жайылтуу үчүн чараларды көрөт.

 

12-глава. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү

12.1. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү төмөндөгүлөргө укуктуу:

12.1.1. туруктуу комиссиялардын жыйынында кароо үчүн сунуштарды киргизүүгө;

12.1.2. комиссиянын иш планы, комиссиянын жыйындарынын күн тартиби боюнча, талкуулануучу маселелерди кароонун тартиби жана анын маңызы боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизүүгө;

12.1.3. комиссияда каралып жаткан маселелер боюнча кызмат адамдарынын жана башка адамдардын маалыматтарын угуунун зарылдыгы жөнүндө сунуш киргизүүгө;

12.1.4. комиссиянын чечимдеринин, корутундуларынын долбооруна сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизүүгө;

12.1.5. өзүнүн сунуштарын негиздөө менен чыгып сүйлөөгө, маалымат берүүгө;

12.1.6. комиссиянын компетенциясына кирген маселелер боюнча маалымат алууга.

12.2. Туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү төмөндөгүлөргө милдеттүү:

12.2.1. ушул Регламенттин жоболорун сактоого;

12.2.2. өзү мүчөсү болуп саналган туруктуу комиссиялардын бардык жыйындарына катышууга. Комиссиянын жыйынына жүйөлүү себептерден улам катышууга мүмкүнчүлүгү болбой калган учурда комиссиянын төрагасына билдирүүгө;

12.2.3. шаардык кеңештин жана анын комиссияларынын компетенцияларына кирген маселелерлерге арналган иш-чараларга катышууга;

12.2.4. ал кабыл алган чечимдерди жүзөгө ашырууга активдүү катышууга, комиссиянын тапшырмаларын аткарууга.

12.3. Комиссия тарабынан каралган бардык маселелерди чечүүгө активдүү катышуу үчүн комиссиянын мүчөсүнө шарт түзүлөт жана керектүү материалдар берилет.

12.4. Комиссиянын мүчөсү комиссиянын тапшырмасы боюнча комиссиянын карамагына кирген маслелерди жеринен иликтейт, өзүнүн тыянактары жана сунуштары тууралуу комиссияга билдирет.

12.5. Сунушу комиссияда колдоого ээ болбогон комиссиянын мүчөсү ошол маселе шаардык кеңештин сессиясында талкууланган учурда, аларды жазуу же оозеки түрүндө киргизүүгө укуктуу.

 

 

 

13-глава. Убактылуу комиссия

13.1. Шаардык кеңеш зарылчылыкка жараша убактылуу комиссияларды түзүүгө укутуу.

13.2. Убактылуу комиссиялар шаардык кещешинин төрагасынын, анын орун басарынын, туруктуу комиссиялардын төрагаларынын сунушу, ошондой эле жергиликтүү кеӊештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгеси боюнча түзүлөт.

13.3. Убактылуу комиссиялардын иши төмөндөгү учурлар менен чектелет:

13.3.1. убактылуу комиссия түзүлгөн тийиштүү мезгил менен;

13.3.2. убактылуу комиссия чечүү үчүн түзүлгөн тийиштүү тапшырма менен.

13.4. Убактылуу комиссияны түзүү жергиликтүү кещештин токтому менен жол-жоболоштурат, анда төмөнкүлөр көрсөтүлөт:

13.4.1. убактылуу комиссиянын аталышы;

13.4.2. убактылуу комиссиянын мүчөлөрүнүн сандык жана жеке курамы;

13.4.3. убактылуу комиссия чечүү үчүн түзүлгөн тапшырма;

13.4.4. убактылуу комиссиянын ыйгарым укугунун мөөнөтү.

13.5. Убактылуу комиссиянын мүчөлөрү шаардык кеңештин депутаттары тарабынан депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен шайланат. Добуш берүү ошондой эле убактылуу комиссиянын курамы боюнча да жүргүзүлөт. Добуш берүүнүн жыйынтыгы алардын курамын шайлоо тууралуу шаардык кеңештин токтому менен бекилет.

13.6. Өзүнүн курамынан убактылуу комиссиянын мүчөлөрү өздөрүнүн жалпы санын көпчүлүк добушу менен комиссиянын төрагасын шайлашат.

13.7. Өзүнүн ишинин жыйынтыктары боюнча убактылуу комиссия жергиликтүү кеңешке отчет берет. Өзгөчө пикири бар комиссиянын мүчөсү аны шаардык кеңештин сессиясында жарыялоого укуктуу.

13.8. Убактылуу комиссия төмөндөгү учурларда өзүнүн ишин токтотот:

13.8.1. өзү түзүлгөн мезгил аяктаганда;

13.8.2. убактылуу комиссия чечүү үчүн түзүлүп, чечүүгө тийиш болгон тапшырмалар аткарылган учурда;

13.8.3. шаардык кеңештин чечими боюнча башка учурларда.

13.9. Зарылчылыкка жараша адистер, эксперттер, демилгечи топтор жана башка кызыкдар адамдар убактылуу комиссиянын ишине тартылышы мүмкүн.

13.10. Каралып жаткан маселе боюнча убактылуу комиссиянын мүчөлөрүнүн жалпы санынын көпчүлүк добушу менен убактылуу комиссия чечим же корутунду кабыл алат.

13.11. Убактылуу комиссиянын жыйынын өткөрүүнүн тартиби туруктуу комиссиялар үчүн белгиленген тартипте жүргүзүлөт.

13.12. Шаардык кеңештин убактылуу комиссияларынын иштерин материалдык-техникалык жактан камсыз кылуу (орун-жай, эмеректер, кенсе товарлары ж.б. менен камсыз кылуу) мэрияга жүктөлөт.

 

 

 

II БӨЛҮМ. ДЕПУТАТТЫК ФРАКЦИЯЛАР

14-глава. Депутаттык фракциялар

14.1. Депутаттык фракция  (мындан ары – фракция) — тизме боюнча бир саясий партиядан шайланган шаардык Кеңештин депутаттарынын бирикмеси.

Фракция өзүнүн курамына башка партиялардан өткөн депутаттарды кошууга укуксуз.

14.2. Фракция анын түзүлгөнү, аталышы, курамынын тизмеси, лидеринин фамилиясы жана фракциянын башка жетекчилери жөнүндө жарыяланган учурдан тартып расмий статуска ээ болот.

14.3. Мөөнөтүнөн мурда кеткен депутаттын ордуна келген депутат, мандат алган учурдан тартып тиешелүү фракциянын  мүчөсү болуп калат.

14.4. Бир саясий партиядан шайланган депутаттын ошол эле партиянын фракциясына кирүүдөн баш тартуусуна жол берилбейт.

14.5.Фракция ушул Регламенттин негизинде ишмердүүлүгүн жүзөгө ашырат.

14.6. Фракция алар боюнча саясий көз карашын аныктоо үчүн шаардык Кеңеш карай турган маселелерди алдын ала кароого укуктуу. Фракция кароонун натыйжалары боюнча фракция мүчөлөрү үчүн милдеттүү чечим кабыл алат. Фракция ушул Регламентте белгиленген тартипте, өз мүчөлөрүнө түзөтүүлөрдү киргизүү жана жарыялоо үчүн ыйгарым укуктарды берүүгө укуктуу.

14.7. Партиянын ишинин токтотулушу же токтотулуп турушу шаардык Кеңештеги анын фракциясынын укуктук абалына таасирин тийгизбейт.

14.8.Фракциянын иши төмөнкү учурларда токтотулат:

14.8.1. шаардык кеңештин ыйгарым укуктары токтогондо;

14.8.2. шаардык кеңеш өзүн өзү таратканда.

 

15-глава. Фракциялардын жетекчилиги

15.1.Фракцияны ал шайлаган лидер жетектейт.

15.2. Фракция лидеринин ыйгарым укуктары:

15.2.1. шаардык кеңеште жана анын чегинен тышкары фракциянын атынан чыгат, фракциянын ишин уюштурат жана координациялайт;

15.2.3. фракциянын чечимдерине кол коёт;

15.2.4. ички фракциялык тартипти контролдоону жүзөгө ашырат;

15.2.5. фракциянын чечими боюнча шаардык Кеңештин түзүмдөрүнө (комиссияга) талапкерлерди сунуш кылат;

15.2.6. фракциянын чечимдеринин аткарылышын контролдойт;

15.2.7. фракциянын чечими боюнча жыйналышта талкууланып жаткан маселе боюнча анын саясий көз карашын жарыялайт;

15.2.8. фракциянын чечими боюнча жыйналышта фракциянын коалицияга киргени жөнүндө жарыялайт;

15.2.9. шаардык Кеңештин жетекчилиги жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү администрациялар менен фракциянын өз ара аракеттенүүсүн камсыз кылат;

15.2.10. эсептөө комиссиясынын курамына өкүлдөрдү сунуш кылат;

15.2.11. шаардык Кеңештин, туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйналыштарына, ошондой эле шаардык Кеңештин иш-чараларына фракциянын мүчөлөрүнүн катышуусун камсыз кылат;

15.2.12. ушул Регламентке жана фракциянын Жобосуна ылайык   башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

15.2.13. Фракциянын лидери Төраганын, Төраганын орун басарларынын, туруктуу комиссиянын төрагасынын жана төраганын орун басарынын кызмат орундарын бир учурда ээлей албайт.

   

16-глава. Фракциялардын укуктары

Фракция төмөнкүдөй укуктарга ээ:

1) шаардык Кеңеш карап жаткан маселелер боюнча саясий көз карашын билдирүүгө;

2) башка фракциялар менен коалицияга биригүүгө;

3) Төрагага шаардык Кеңештин кезексиз жыйналышын чакыруу жөнүндө сунуш киргизүүгө;

4) фракциянын өкүлү фракциянын атынан билдирүүлөрдү, баяндамаларды, кошумча баяндамаларды, билдирмелер жана сунуштар менен чыгып сүйлөөгө;

5) башка фракциялар менен биргелешкен жыйналыштарга катышууга, фракциянын жыйналышына кызыкдар адамдарды чакырууга, эксперттер жана адистер менен кеңешүүгө;

6) шаардык Кеңештин ар жылдык жумуш планы боюнча сунуштарды киргизүүгө;

7) шаардык Кеңештин туруктуу жана убактылуу комиссияларынын курамына фракция мүчөлөрүнүн талапкерлигин сунуш кылууга жана аларды чакыртып алуу боюнча сунуштарды киргизүүгө;

8) шаардык Кеңештин ыйгарым укуктарына таандык болгон кызмат адамдарын шайлоо, бошотуу, бекитүү, жактыруу, макулдук берүү,  дайындоо боюнча сунуштарды киргизүүгө;

9) айрым маселелерди иликтөө боюнча жумушчу топторун түзүү боюнча сунуштарды киргизүүгө;

10) шаардык Кеңештин жыйналышынын протоколуна киргизүү үчүн кандай гана болбосун талкууланып жаткан маселе боюнча  фракциянын өзгөчө пикирин берүүгө;

11) фракциянын материалдарын жана документтерин жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоого;

12) фракция мүчөлөрүнүн аракеттерине шайлоочулардын кайрылууларын кароого жана фракциялык тартипти чыңдоо максатында зарыл чараларды көрүүгө;

13) өзүнүн өкүлүн туруктуу жана убактылуу комиссиянын төрагасынын же төраганын орун басарынын кызмат ордунан чакыртып алууга;

14) Кыргыз Республикасынын жана ушул Регламентте каралган башка укуктарды жүзөгө ашырууга;

15) Фракциялардын мыйзамда жана ушул Регламентте кепилденген укуктары көпчүлүк фракциялары тарабынан чектелиши мүмкүн эмес. 

 

17-глава. Фракциялардын коалициясы жана анын укуктары

17.1. Фракциялардын коалициясы (мындан ары – коалиция) ишин коалициялык макулдашуунун жана фракциялардын жоболорунун негизинде жүзөгө ашыруучу фракциялардын ыктыярдуу бирикмеси болуп саналат.

17.2. Фракциялар көпчүлүктүн коалициясына же азчылык фракциялардын коалициясына биригүүгө укуктуу.

17.3. Коалициялык макулдашууда төмөнкүлөр чагылдырылышы мүмкүн:

17.3.1. коалицияны түзүүнүн негизи болуп калган, макулдашылган саясий көз караштар;

17.3.2. коалициянын саясий багытталгандыгы;

17.3.3. коалициянын иш принциптери;

17.3.4. коалициянын чечимдерди кабыл алуу тартиби;

17.3.5. коалициянын ишин токтотуу шарттары.

Коалициялык макулдашууга фракциялардын коалицияга кирүү жөнүндө чечимдери жана алар кабыл алынган жыйындардын протоколдору тиркелет.

17.4. Коалициянын атынан, эгерде бул коалициялык макулдашууда аныкталса, коалицияга кирген фракциялардын лидерлери же болбосо коалициянын жетекчиси чыгат.

17.5. Шаардык кеңештин сессиясында уюшулганын жарыялаган учурдан тартып, коалиция расмий статуска ээ болот.

17.6. Төмөнкү учурдан тартып коалиция өз ишин токтотот:

17.6.1. фракция же фракциялар өзүн андан чыкканын жарыялагандыгынын натыйжасында же коалициялык көпчүлүктүн статусу жоюлганда;

17.6.2.  коалициянын жетекчиси же ыйгарым укуктуу өкүлү коалициянын таратылышы жөнүндө расмий жарыялаганда.

                                          

18-глава. Шаардык кеңештеги көпчүлүк жана азчылык фракциялары

18.1. Депутаттык мандаттардын теңинен көбүнө ээ болгон фракция же фракциялардын коалициясы шаардык кеңеште көпчүлүк болуп эсептелет.

18.2. Көпчүлүктүн коалициясына кирбеген фракция же фракциялар шаардык кеңештеги азчылыкты түзөт.

18.3. Шаардык кеңештеги азчылыктын фракциясы же фракциялары өзүн оппозиция катары жарыялоого укуктуу.

 

19-глава. Шаардык кеңештеги оппозиция (азчылык фракциясы)

19.1. Шаардык кеңештеги азчылыкты түзгөн жана шаардык кеңештин жыйналышында өзүнүн оппозициясы жөнүндө жарыялаган фракция, фракциялар же алардын коалициясы шаардык кеңештеги оппозиция болуп саналат.

19.2. Фракция, фракциялар же алардын коалициясы шаардык кеңештин жыйналышында оппозиция статусунан баш тартканы тууралуу же шаардык кеңештеги көпчүлүктүн коалициясынын курамына киргени жөнүндө расмий жарыялаган учурдан тартып, шаардык кеңештеги оппозиция статусун жоготот.

 

20-глава. Шаардык кеңештеги оппозициялык фракциянын укуктары

 20.1. Шаардык кеңештин оппозициялык фракциясы төмөндөгүлөргө укуктуу:

20.1.1.төраганын орун басарынын кызмат ордуна талапкер болууга жана шайланууга;

20.1.2. шаардык кеңештин бюджет жана мыйзамдуулук маселелери боюнча туруктуу комиссияларынын төрагаларынын, ошондой эле башка комиссияларынын төрагаларынын орун басарларынын кызмат орундарына;

20.1.3. мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына тең жеткиликтүүлүккө.

20.2. Шаардык кеңештеги оппозициянын ушул беренеде кепилденген укуктарын чектөөгө жол берилбейт.

 

III БӨЛҮМ. ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ИШИН УЮШТУРУУ

 

   21-глава.  Шаардык кеңештин биринчи (уюштуруу) сессиясы

 21.1. Жаңы шайланган шаардык кеңештин биринчи сессиясы мурдагы чакырылган кеңештин төрагасы тарабынан шаардык кеңештин депутаттарын шайлоодон кийин эки жумалык мөөнөттөн кечиктирилбестен чакырылат.

Биринчи сессияны даярдоону шаардык кеңештин аппараты жүргүзөт.

21.2. Шаардык кеңештин аппараты (мындан ары — Аппарат), жооптуу катчысы  (мындан ары — катчы) биринчи сессияга 3 күн калганга чейин депутатка төмөнкүлөрдү жиберет:

21.2.1. жаңы шайланган депутаттар жөнүндө маалыматты;

21.2.2. аппараттын кызматкерлеринин, катчынын байланыш телефондорун;

21.3. Шаардык кеңештин биринчи сессиясын тиешелүү шаардык кеңештин жаш курагы боюнча улуу депутаты ачат, кеңештин төрагасы шайланганча сессияны алып барат.

21.4. Шаардык кеңештин сессиясы депутаттардын жалпы санынын кеминде жарымы катышса, укук ченемдүү болот.

21.5. Төрагалык кылуучу жергиликтүү кеңешке шайлоонун натыйжалары жөнүндө маалыматты жарыялоо үчүн аймактык шайлоо комиссиянын төрагасына сөз берет.

21.6. Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы  шаардык кеңештин депутаттарына белгиленген үлгүдөгү мандатын ырастоочу күбөлүк жана төш белгини тапшырат.

21.7. Шаардык кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары мандат тапшырылган күндөн тартып башталат.

21.8. Жаңы чакырылыштагы шаардык кеңештин депутаттары ыйгарым укуктарына киришкенден кийин төмөнкү маселелер биринчи кезекте каралуусу тийиш:

21.8.1. Төраганы жана анын орун басарын шайлоо үчүн эсептөө комиссиясын түзүү;

21.8.2. Төраганы жана анын орун басарын шайлоо;

21.8.3. Шаардык кеңештин чечими боюнча биринчи кезекте каралуучу маселелердин катарына жана башка маселелер киргизилиши мүмкүн.

21.9. Жогоруда көрсөтүлгөн маселелерди кароонун ирети сессиянын күн тартибинде аныкталат.

 

22-глава. Шаардык кеңештин жана анын органдарынын ишин пландаштыруу

22.1. Жергиликтүү кеңеш, анын туруктуу комиссиялары жана фракциялары планын бир жылга түзөт. Шаардык кеңештин планы тууралуу маселе биринчи сессия өткөрүлгөн соң кийинки сессиянын күн тартибине киргизилет.

22.2. Шаардык кеңештин иш планы шаардык кеңештин төрагасынын орун басарлары, туруктуу комиссиялардын төрагалары, фракциялардын лидерлери, жооптуу катчысы жана мэр менен бирдикте шаардык кеңештин төрагасы тарабынан түзүлөт, зарылчылыкка жараша аймагында жайгашкан уюмдардын, ишканалардын жана мекемелердин жетекчилери чакырылат.

22.3. Шаардык кеңештин туруктуу комиссиясынын иш планы шаардык кеңештин иш планынын негизинде туруктуу комиссиялардын мүчөлөрү, жооптуу катчысы, шаардык кеңештин төрагасы жана мэр менен бирдикте түзүлөт.

22.4. Иш планына бир жылдын аралыгында шаардык кеңештин сессияларында, туруктуу комиссиянын жана фракциялардын жыйындарында кароого чыгарылган маселелер киргизилет.

22.5. Шаар мэриясы тарабынан даярдалган маселени иш-планга киргизүүдө, шаардык кеңеш шаардык кеңеште маселени кароо үчүн жооптуу депутатты (эреже катары, фракциянын жетекчисин, шаардык кеңештин профилдик туруктуу комиссиясынын төрагасын) аныктайт.

22.6. Шаардык кеңештин жана анын туруктуу комиссияларынын ишин пландаштыруу шаардык кеңештин жана анын туруктуу комиссияларынын кароосуна иш планына киргизилбеген башка маанилүү маселелерди киргизүүгө чектөө койбойт.

22.7. Шаардык кеңештин курамы, туруктуу комиссиялардын курамы, ошондой эле иш пландары аймактагы маалымат тактайларында документтердин көчүрмөлөрүн жайгаштыруу аркылуу маалымдалат.

 

23-глава. Шаардык кеңештин сессиясын даярдоонун жана өткөрүүнүн тартиби

23.1. Шаардык кеңештин сессиясы шаардык кеңештин карамагына кирген маселелерди коллективдүү талкуулоону жана ал боюнча тийиштүү чечим кабыл алууну камсыз кылган шаардык кеңештин ишинин негизги уюштуруучулук-укуктук түрү болуп саналат.

23.2. Шаардык кеңештин сессиясы шаардык кеңештин дептуттарынын жалпы санынын жарымынан аз эмеси катышканда укук ченемдүү болот.

23.3. Депутаттарды каттоо башталгандан кийин 15 мүнөттүн аралыгында кворум жок болгон учурда төрагалык кылуучу 10 мүнөткө тыныгуу жарыялайт. Эгерде 25 мүнөттүн ичинде кворум камсыз кылынбаса, анда сессия болбой калды деп эсептелинет.

23.4. Шаардык кеңештин сессиясын шаардык кеңештин төрагасы чакырат:

23.4.1. өзүнүн демилгеси боюнча;

23.4.2. шаардык кеңештин дептуттарынын жалпы санынын үчтөн биринен кем эмесинин демилгеси боюнча;

23.4.3. мэрдин сунушу боюнча;

23.4.4. жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы-акимдин сунушу боюнча.

23.5. Шаардык кеңештин сессиясы кварталына бир жолудан кем эмес өткөрүлөт. Белгиленген мөөнөттө чакырылуучу шаардык кеңештин сессиясынан тышкары, кезексиз сессиялар өткөрүлүшү мүмкүн.

23.6. Шаардык кеңештин сессиясы коомчулук үчүн ачык болуп саналат. Сессияга мэр, вице-мэр, жергиликтүү коомдоштук мүчөлөрү, каралуучу маселе боюнча чакырылган адамдар, ошондой эле ушул Регламентте каралган тартипте бардык кызыкдар адамдар катышууга укуктуу.

23.7. Эгерде каралып жаткан маселе мыйзамдарга ылайык мамлекеттик жашыруун сырга тийиштүү болсо, Шаардык кеңеш жабык сессия өткөрүү боюнча чечим кабыл алышы мүмкүн.

23.8. Шаардык кеңештин сессиясына катышуучулардын саны каттоонун натыйжалары боюнча аныкталат. Дептуттарды каттоону кеңештин аппараты жүргүзөт, каттоо ар бир сессиянын алдында жана каттоонун убактысы көрсөтүлүү менен сессия аяктаганга чейин жүргүзүлөт. Депуттарды каттоо баракчасы токтом менен бирге сакталат. Сессияга катышкан депутат өзүнүн катталуусун жокко чыгарууну талап кылууга укуксуз.

23.9. Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык документ түрүндө тастыкталган ооруу, иш сапары жана башка себептер шаардык кеңештин сессиясына депутаттын катышпай калышынын жүйөлүү себептери болуп саналат. Мындай учурда депутат шаардык кеңештин төрагасына шаардык кеңештин сессиясына депутаттын катышпай калышынын жүйөлүү себептерин тастыктаган документти тапшырат.

23.10. Сессияларга катары менен төрт жолудан ашык жүйөлүү себептерсиз катышпай калган депутаттарга карата шаардык кеңештин депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен депутаттык ыйгарым укуктарын токтотуу тууралуу шаардык кеңештин чечими кабыл алынат. Мындай чечим күчүнө киргенден кийин (жарыяланган күндөн баштап) ыйгарым укуктарын токтотуу үчүн аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүлөт.

 

24-глава. Шаардык кеңештин кезексиз сессиясы

24.1. Кечиктирилгис маселелерди чечүү үчүн шаардык кеңештин төрагасы өзүнүн демилгеси же мэрдин, жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы-акимдин, шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин сунушу боюнча шаардык кеңештин кезексиз сессиясын чакырууга укуктуу.

24.2. Жергиликтүү мамлекеттик администрациясынын башчысы-акимдин, мэрдин же шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин, кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу боюнча сунушу кезексиз сессияда каралуучу маселелерди көрсөтүү жана аны чакыруунун зарылдыгынын кыскача негиздемеси менен жазуу жүзүндө шаардык кеңештин төрагасына берилет.

24.3. Шаардык кеңештин кезексиз сессиясын чакыруу боюнча шаардык кеңештин төрагасынын сунушу каралуучу маселелерди көрсөтүү жана аны чакыруунун зарылдыгынын негиздемеси менен маалымдама аркылуу жол-жоболоштурулат жана жергиликтүү кеңешти депутаттарына жөнөтүлөт.

24.4. Кезексиз сессия сунуш келип түшкөн күндөн тартып 5 календардык күндөн кеч эмес убакытта чакырылат.

24.5. Кезексиз сессиясын чакыруу жөнүндө шаардык кеңештин депутаттарына маалымдоо кезексиз сессияны чакыруу тууралуу чечим кабыл алынган күндөн баштап 3 календардык күндүн ичинде жүргүзүлөт.

24.6. Өзгөчө кырдаалдар жаралган учурда шаардык кеңештин төрагасы депутаттарды, чакырылуучу адамдарды жана жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрүн маалымдоонун мөөнөтүн милдеттүү түрдө сактабастан эле кезексиз сессияны чакырууга укуктуу.

24.7. Кезексиз сессиянын күн тартиби жана зарыл каралуучу маселелердин материалдары депутаттарга жана чакырылган адамдарга кезексиз сессиянын 3 календарлык күнүнө чейин, калган бардык катышуучуларга кезексиз сессия өткөрүлөр алдында таркатылат.

24.8. Өзгөчө кырдаалдар жаралган учурда кезексиз сессиянын күн тартиби жана материалдары депутаттарга жана бардык чакырылгандарга жана катышуучуларга кезексиз сессия өткөрүлөр алдында таркатылат.

 

25-глава. Сессиянын күн тартиби

25.1. Сессиянын күн тартибинин долбоору шаардык кеңештин иш планынын, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын, депутаттардын, мэрдин сунуштарынын негизинде жыйын өткөрүүгө чейин шаардык кеңештин төрагасы тарабынан 5 күн мурда жана кеңештин кезексиз сессиясына чейин 3 күн мурда түзүлөт. Өзгөчө кырдаал жаралган учурларда кечиктирилгис түрдө түзүлөт.

25.2. Күн тартибинин долбоорунун маселелери алар туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында алдын ала каралгандан кийин жана алар шаардык кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларынын төрагалары менен макулдашылгандан кийин төрага тарабынан киргизилет.

25.3. Өткөрүлүүчү убактысы жана жери көрсөтүлүү менен төрага тарабынан аныкталган сессиянын күн тартибинин долбоору, сессияда каралууга тийиш болгон токтомдордун долбоорлору жана башка документтер менен материалдар сессия башталганга чейин 3 календардык күндөн кеч эмес депутаттарга жана чакырылган адамдарга жөнөтүлөт.

25.4. Эгерде шаардык кеңештин депутаттары зарыл деп эсептешсе, сессиянын күн тартибинин долбоору жергиликтүү гезиттерде, телекөрсөтүүдө жана сайтта жарыя кылынат.

25.5. Сессиянын күн тартибинин долбоору сессияда төрагалык кылуучу тарабынан негиз катары кабыл алуу үчүн добушка коюлат.

25.6. Сессияда негиз катары кабыл алынган күн тартибинин долбооруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизилиши мүмкүн.

25.7. Сессияда негиз катары кабыл алынган күн тартибинин долбоорун жаӊы маселе менен толуктоо тууралуу сунуш, эгерде сунуш кылынган маселе мурда шаардык кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларында каралган болсо гана, катышкан депутаттардын көпчүлүк добушу менен киргизилет.

25.8. Күн тартибинин долбооруна киргизилген маселелерди алып салуу же сессиянын күн тартибиндеги маселелерге өзгөртүү киргизүү (техникалык маанидеги) тууралуу сунуштар шаардык кеңештин туруктуу (убактылуу) комиссияларында каралбастан эле катышкан депутаттардын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

25.9. Сессиянын күн тартибинин долбооруна өзгөртүүлөр жана толуктоолор киргизүү тууралуу чечим кабыл алынгандан кийин төрага тарабынан сессиянын күн тартиби жалпысынан кабыл алуу үчүн добушка коюлат, сессиянын күн тартиби шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат.

25.10. Шаардык кеңештин сессиясында кошумча материалдар шаардык кеңештин төрагасынын кол коюусу болгондо гана таркатылат.

 

26-глава. Сессияга төрагалык кылуучу

26.1. Шаардык кеңештин сессиясын сессияга төрагалык кылуучу алып барат. Сессияга төрагалык кылуучу шаардык кеңештин төрагасы болуп саналат, ал жокто шаардык кеңештин төрагасынын орун басары болот.

26.2. Сессияга төрагалык кылуучу төмөндөгүдөй укуктарга ээ:

26.2.1. шаардык кеңештин сессиясын алып барууга;

26.2.2. маселелерди талкуулоого катышууга;

26.2.3. депутаттарга жана кызмат адамдарына маалым-кат алуу үчүн кайрылууга;

26.2.4. эгерде депутат Регламентти бузуп жатса, күн тартибинен башка маселе боюнча сүйлөсө, кемсинтүүчү сөздөрдү пайдаланса, чыгып сүйлөөчүнү эскертүүгө, эгерде кайталап мындай бузууларга жол берсе, чыгып сүйлөөчүгө сөз бербөө жөнүндө добушка коюуга;

26.2.5. чечим кабыл алынган учурда көпчүлүгүнүн добуш берүүсү ачыктан-ачык белгилүү болуп турганда добуштарды саноого убакыт кетирбөөгө;

26.2.6. сессияда пайда болгон пикир келишпестиктерди четтетүү жана маселелерди чечүү максатында депутаттар, адистер менен кеңешүүлөрдү өткөрүүнү жүргүзүүгө;

26.2.7. ушул Регламентте белгиленген тартипте сессияга катышуу тартибин бузган депутат болуп саналышпаган адамдарга сөз бербөө, жыйындар залынан чыгарып жиберүү тууралуу сунуштарды киргизүүгө;

26.2.8. залда өзгөчө кырдаалдар, ошондой эле коомдук тартипти одоно бузуулар жаралган учурда сессияны токтото турууга.

26.3 Сессияга төрагалык кылуучу төмөндөгүлөргө милдеттүү:

26.3.1. ушул Регламентти сактоого жана аны ушул жыйынга катышуучулардын баарынын сактоосун камсыз кылууга;

26.3.2. чыгып сүйлөө убактысын сактоону камсыз кылууга, белгиленген убакыттын бүтүп жаткандыгы тууралуу өз учурунда эскертүүгө;

26.3.3. сессиянын күн тартибине ылайык келип түшкөн сунуштардын ирети боюнча сөз сүйлөө үчүн сөз берүүгө;

26.3.4. сессиянын күн тартибинде турган маселелерди добушка коюуга;

26.3.5. келип түшкөн дептуттардын сунуштарын иретине жараша добушка коюуга;

26.3.6. депутаттардын жазуу жүзүндөгү суроо-талаптарын жана кайрылууларын жарыя кылууга, суроо-талаптар үчүн сөз берүүгө, аларга суроо-жооп, маалымкат, билдирүү, жарандардын кайрылуулары, жарыялар үчүн, ошондой эле жыйынды алып баруу боюнча сын-пикирлер, шаардык кеңештин токтомунун долбоору боюнча сунуштарды жана түзөтүүлөрдү киргизүү, добуш берүүнүн түрү боюнча чыгып сүйлөө үчүн сөз берүүгө;

26.3.7. сессиянын протоколун жүргүзүүнү уюштурууга, шаардык кеңештин сессияларынын протоколдоруна жана токтомдоруна кол коюуга;

26.3.8. сессиянын катышуучуларына карата сый мамиле жасоого, сессиянын катышуучуларына жекече сын-пикирин билдирүүдөн жана алардын сөздөрүнө баа берүүдөн, комментарий жасоодон карманууга;

26.3.9. сессияны алып баруунун эрежелери жана жол-жоболору боюнча билдирүүлөрдү жана түшүндүрмөлөрдү эске алууга;

26.3.10. эгерде шаардык кеңештин төрагасы каралып жаткан маселе боюнча баяндамчы болсо же аны шаардык кеңештин төрагасынын кызмат ордунан бошотуу тууралуу маселени шаардык кеңеш караган учурда, сессияны алып барууну орун басарына берүүгө.

 

27-глава. Шаардык кеңештин сессиясындагы депутаттын укугу жана милдети

27.1. Шаардык кеңештин депутаты төмөндөгүлөргө укуктуу:

27.1.1. шаардык кеңештин органдарын шайлоого жана аларга шайланууга;

27.1.2. шаардык кеңештин жана анын органдарынын кароосу үчүн маселелерди сунуш кылууга;

27.1.3. шаардык кеңештин жана анын органдарынын жыйындарынын күн тартиби, талкуулануучу маселелерди кароонун ирети жана алардын маңызы боюнча сунуштарды жана сын-пикирлерди киргизүүгө;

27.1.4. токтомдордун долбоорлорун, шаардык кеңеш же анын органдары кабыл алуучу документтерди жана аларга түзөтүүлөрдү кароо үчүн демилгелөөгө жана киргизүүгө;

27.1.5. Шаардык кеңеш түзүүчү туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жеке курамы жана Шаардык кеңештарабынан шайлануучу, дайындалуучу же бекитилүүчү кызмат адамдарынын талапкерлиги боюнча пикирин билдирүүгө;

27.1.6. Шаардык кеңеш тарабынан түзүлүүчү органга, алардын курамына кирген адамдарга, ошондой эле шаардык кеңеш тарабынан шайлануучу, дайындалуучу же бекитилүүчү кызмат адамдарына ишеним көрсөтпөө жөнүндө маслени коюуга;

27.1.7. жарыш сөздөргө катышууга, суроо-талап менен кайрылууга, баяндамачыга сессияга төрагалык кылуучуга суроолорду берүүгө;

27.1.8. шаардык кеңешке отчет берүүчү органдын же кызмат адамынын кеңештин сессиясында отчетун угуу, ошондой эле шаардык кеңештин, аймагында жайгашкан башка органдардын жана кызмат адамдарынын компетенциясына кирген маслелелер боюнча маалыматтарын угуу боюнча сунуштарды киргизүүгө;

27.1.9. өзүнүн сунуштарын негиздөө менен жана добуш берүүнүн түрү боюнча чыгып сүйлөөгө, маалымат берүүгө;

27.1.10. шаардык кеңештин сессиясында, анын органдарынын жыйындарында шаардык кеңеш тарабынан белгиленген тартипте жарандардын же алардын бирикмелеринин кайрылууларынын, билдирүүлөрүнүн, петицияларынын текстерин, эгерде алар коомдук мааниге ээ болсо, жарыя кылууга;

27.1.11. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында жана ушул Регламентте ага берилген башка укуктардан пайдаланууга.

27.2. Шаардык кеңештин депутаты төмөндөгүлөргө милдеттүү:

27.2.1. ар бир сессиянын алдында каттоодон өтүүгө жана сессиянын ишине катышууга;

27.2.2. регламентти, сессиянын күн тартибин жана сессияга төрагалык кылуучунун укук ченемдүү талаптарын сактоого;

27.2.3. колун көтөрүү аркылуу сөз сүйлөөнү суранууга;

27.2.4. сессияга төрагалык кылуучунун уруксаты менен гана чыгып сүйлөөгө;

27.2.5. жүрүм-турум этикасынын эрежелерин сактоого;

27.2.6. чыгып сүйлөгөндө катышып жаткандардын ар-намысына жана кадыр-баркына акарат келтирген орой, мазактоочу сөздөрдү колдонбоого, мыйзамсыз аракеттерге чакырбоого, көзкөрүнөө жалган маалыматтарды пайдаланбоого, сессиянын катышуучуларына алардын чыгып сүйлөгөн сөздөрүнө баам бербөөгө, кимдир бирөөнүн дарегине карата негизсиз жалаа жабууга жол бербөөгө;

27.2.7. сессия учурунда төрагалык кылуучунун уруксаты менен чыгып кетүүгө.

27.3. Өзүнүн милдеттерин аткарбаган учурда депутат мыйзамдарга ылайык жооп берет.

27.4. Шаардык кеңештин депутаты анын жеке кызыкчылыгына байланыштуу, башкача айтканда ал үчүн, анын жубайы, алардын ата-энелери, балдары, бир туугандары үчүн материалдык жактан пайдалуу маселелелер кеңештин сессияларында каралган учурда катышууга жана добуш берүүгө тийиш эмес.

27.5. Шаардык кеңештин депутаттары шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн биринин демилгеси менен төмөндөгү маселелерди демилгелөөгө укуктуу:

27.5.1. өздөрүнүн милдеттерин аткарбаган же тийиштүү деңгээлде аткарбаган учурларда шаардык кеңештин төрагасын, төраганын орун басарларын мөөнөтүнөн мурда бошотууга;

27.5.2. шаардык кеңештин сессиясын кезексиз тартипте чакырууга;

27.5.3. мурда кабыл алынган жергиликтүү коомдоштук уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүгө.

27.6. Шаардык кеңештин сессиясында депутаттар тарабынан айтылган жана жазуу жүзүндө төрагалык кылуучуга берилген сын-пикирлер жана сунуштар шаардык кеңеш тарабынан же анын тапшырмасы боюнча туруктуу (убактылуу) комиссиялар тарабынан каралат же тиийштүү мамлекеттик органдардын же кызмат адамдарынын кароосуна жөнөтүлөт, алар шаардык кеңеш тарабынан башкача каралбаса, ошол сунуштарды жана сын-пикирлерди бир айлык мөөнөттөн кечиктирбестен кароого жана кароонун жыйынтыктары боюнча сунуш жана сын-пикир киргизген депутатка, ошондой эле шаардык кеңештин төрагасына билдирүүгө милдетүү.

27.7. Сессияларда, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында депутаттарга шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган чечимдердин аткарылышынын, депутаттардын сунуштарынын жана сын-пикирлеринин, шайлоочулардын суроо-талаптарынын жүзөгө ашырылышын жүрүшү жөнүндө, ошондой эле шаардык кеңештин жана анын органдарынын иштеринин башка маанилүү маселелери мазгил-мезгили менен маалымдалат.

 

28-глава. Депутаттык этика

 28.1. Шаардык кеңештин депутаты өзүнүн ыйгарым укуктарын аткарган учурда жеке жана коомдук кызыкчылыктардын  кагылышуусунан (мындан ары – кызыкчылыктардын   кагылышуусу) качууга   милдеттүү.

28.2. Кызыкчылыктардын кагылышуусу жаралган учурда депутат өзүн депутаттык этиканын кодексине ылайык алып жүрүүгө милдеттүү. Депутат өзүнүн ак ниеттүүлүгүнө коомчулукта шектенүү пайда кылбашы үчүн жана коомчулукка гана ишенүүгө мүмкүнчүлүк алышы үчүн баарын жасоого тийиш.

28.3. Шаардык кеңештин, туруктуу жана убактылуу комиссиянын жыйналыштарында кандай гана маселе болбосун, аны караганга чейин же аны карап жаткан учурда депутат ошол маселеге жеке кызыкчылыгы бар болсо, кызыкчылыктардын кагылышуусу жөнүндө жыйналышка төрагалык кылуучунун эсине салууга милдеттүү жана маселени андан аркы талкуулоодон   жана  добуш   берүүдөн  өз  алдынча четтөөгө  тийиш.

28.4. Мындай жоболор депутат тарабынан бузулган учурда караштуулугунда регламент маселелери болгон туруктуу комиссия тиешелүү корутундуну шаардык кеңештин кароосуна  сунуш   кылууга   милдеттүү.

28.5. Сессияларда, жыйналыштарда чыгып сүйлөгөн депутат өтө орой, кемсинткен,  уят жана сөгүнгөн сөздөрдү   колдонууга, кимдир бирөөнүн дарегине негизсиз   айыптоолорду айтпоогого, ар-намыс, кадыр-барк жана ишмердик беделин мазактоого жол бербөөгө, жалган маалыматтарды пайдаланбоого, мыйзамсыз   аракеттерге   чакырбоого тийиш.

 

29-глава. Депутаттарга карата колдонулуучу чаралар

 29.1.Эгерде депутат өзүнүн жүрүм-туруму менен шаардык кеңештин сессиясын өткөрүүгө жолтоо  кылса, төрагалык  кылуучунун  эскертүүсүн эске албаса, башка депутаттар же сессиянын катышуучулары менен  кайым  айтышса, талкууланган маселеден башкага өтүп кетсе, ушул Регламенттин жоболорун бузса, ага карата    төмөнкүдөй    чаралар колдонулушу    мүмкүн:

29.1.1. эскертүү;

29.1.2. Сессиянын   аягына   чейинки    мөөнөткө    сөз    бербөө.

29.2. Ушул  главанын  жоболорун  биринчи  жолу  бузганда, төрагалык  кылуучу  эскертүү берет жана ушул Регламент менен белгиленген тартипти сактоо талабы  менен  кайрылат. Кайрадан жана андан кийин да тартип  бузуулар  болсо, ага карата ушул  главанын 29.1.бөлүгүндө   каралган   чара  көрүү   колдонулат.

29.3 Эгерде  депутат башка  адамдарга карата кемсинткен сөздөрдү айткан жана күч колдонгон учурда ал залдан чыгарылат, мындай аракеттери боюнча  материалдар  тиешелүү   органдарга   берилет.

29.4. Депутатка жана шаардык кеңештин сессияларына катышкандарга карата колдонулган   чаралар    сессиянын     протоколунда    белгиленет.

29.5. Караштуулугунда регламенттин маселелери болгон туруктуу комиссиялардын төрагаларынын, Аппараттын тиешелүү бөлүмдөрүнүн маалыматтарынын негизинде шаардык кеңештин сессиясына жана туруктуу комиссиянын жыйналыштарына депутаттардын катышуусунун жыйынтыгын  ар бир сессия  сайын   чыгарат.

Талкуулоонун жыйынтыктары боюнча турукту комиссия жүйөлүү себептерсиз жыйналыштарга катышпаган депутаттардын тизмесин төрагага берет.

29.6 Туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйналыштарында тартипти сактоо  максатында алардын төрагаларынын шаардык кеңештин сессияларына төрагалык кылуучу сыяктуу эле укуктары бар жана ушул  главанын 29.1.бөлүгүндө каралган чараларды колдонушу мүмкүн. Туруктуу жана убактылуу комиссиялардын жыйналыштарында депутаттарга карата колдонулуучу чаралар комиссия тарабынан жыйналыштардын протоколунда белгиленет жана ошол депутаттар мүчөсү болуп саналган фракцияларга карап чыгуу үчүн берилет.

29.7. Караштуулугунда регламенттин маселелери болгон туруктуу комиссиянын мүчөлөрү фракциялардын мүчөлөрүнүн жүрүм-турум этикасы боюнча фракциялардын жыйналыштарына катышууга укуктуу.

 

30-глава. Шаардык кеңештин сессияларына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына шаардык кеңештин депутаты эмес адамдардын катышуу тартиби

30.1. Шаар мэри, райондун акими, анын орун басары, ошондой эле тиешелүү аймакта иш жүргүзгөн башка кызмат адамдары, аппарат кызматкерлери, жергиликтүү коомдоштук мүчөлөрү, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана башка кызыкдар адамдар шаардык кеңештин ачык сессияларына жана анын органдарынын ачык жыйындарына атайын уруксат алуусуз катышууга укуктуу.

30.2. Жогоруда аталган адамдар ачык сессияга жана/же анын органынын жыйындарына катышууга ниеттенишсе, сессиянын же жыйындын катчысы атайын каттоо журналына аларды каттайт жана алар жөнүндө маалыматтарды сессиянын же жыйындын протоколуна киргизет.

30.3. Шаардык кеңештин депутаты болуп саналбаган адамдардын маалыматтары (ф.а. а., жашаган жери, иштеген орду) катчы тарабынан аларды катышып жаткан депутаттарга маалымдоо үчүн төрагалык кылуучуга берилет.

30.4. Шаардык кеңештин депутаттары болуп саналышпаган адамдар катталган учурдан тартып сессиянын, жыйындын катчысы аларды ушул Регламенттин 22-главасында белгиленген шаардык кеңештин сессияларына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына катышуунун тартиби жана шаардык кеңештин Регламентин бузган учурда анын жоопкерчилиги тууралу тааныштырат.

30.5. Шаардык кеңештин төрагасы шаардык кеңештин сессиясын ачар алдында, сессияга катышып жаткан жергиликтүү кеңешке депутат болуп саналышпаган адамдардын сессияга катышып жаткандыктары жөнүндө депутаттарга маалымдайт.

30.6. Сессияларга, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына катышып жаткан адамдар үчүн жыйындар залында атайын орун бөлүнөт. Эгерде сессия, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындары өтүп жаткан жыйындар залы катышууну каалагандардын баарын батыра албаса, төрагалык кылуучунун тапшырмасы боюнча шаардык кеңештин сессиясына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындары аталган адамдардын өкүлдөрү киргизилиши мүмкүн. Өкүлчүлүк бир көчөдөн, бир кварталдан, бир райондон, бир айылдан, бир уюмдан, бир мекемеден, бир бирикмеден бир өкүл (эки же үч) болушу мүмкүн.

 

31-глава. Депутаттын жана шаардык кеңештин сессиясына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына катышып жаткан адамдардын тартиби жана этикасы

31.1. Өз ишинде шаардык кеңештин депутаты жалпыга таанылган моралдык нормаларын кармоого, өзүнүн наркын сактай билүүгө, башка депутаттардын, кызмат адамдарынын жана жарандардын ар-намысын жана кадыр-баркын ызаттоого, шаардык кеңештин, шайлоочулардын жана жалпысынан мамлекеттин беделине шек келтирген аракеттерден, билдирүүлөрдөн жана жосундардан алыс болууга тийиш. Депутаттык мандатты жеке кызыкчылыктары үчүн колдонууга жол бербөөсү керек.

31.2. Депутат төмөндөгүлөрдү жасоого тийиш эмес:

31.2.1. шаардык кеңештин саясий максаттар үчүн жана жеке пайда табуу үчүн конфиденциалдуу маалыматтарды колдонууга;

31.2.2. шаардык кеңештин жабык сессияларында, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында өзүнө белгилүү болгон маалыматтарды, ошондой эле шайлоочунун же башка адамдын жеке турмушуна тийиштүү маалыматтарды жарыя кылууга, анткени алар депутатка аларды жайылтпоо шартында ишенүү менен айтылат;

31.2.3. өзүнүн чыгып сүйлөгөн сөздөрүндө чечим мыйзамдуу күчүнө кире элек жазык жана жарандык иштер боюнча фактылар жөнүндө айтууга;

31.2.4. шаардык кеңештин мүлкүн жеке максаттары үчүн пайдаланууга;

31.2.5. депутаттык милдеттерин аткарууга байланыштуу жеке жана юридикалык жактардан белек, акча каражаты жана аракети жана аракетсиздиги үчүн кызмат түрүндө сый акыларды алууга.

31.3. Депутаттар, шаардык кеңештин сессияларына, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарына катышып жаткан адамдар жүрүм-турумдун этикасынын эрежелерин сактоого милдеттүү, чыгып сүйлөгөндө орой, мазактаган сөздөрдү колдонууга, мыйзамсыз аракеттерге чакырууга, кимдир бирөөнүн дарегине негизсиз күнөө жабууга жол берүүгө, талкууланып жаткан темадан чыгып кетүүгө укугу жок.

31.4. Ушул жоболор бузуган учурда сессияга төрагалык кылуучу сүйлөп жатканга эскертүү берет, Регламенттин талаптарын кайталап бузуулар болгон учурда төрагалык кылуучу сыгып сүйлөөчүгө сөз бербөө жөнүндө маселени добушка коюуга укуктуу, талкууланган маселе боюнча ага кайталап сүйлөөгө сөз берилбейт.

31.5. Сессия учурунда депутаттар чыгып сүйлөөчүнүн жана катышуучулардын сөз сүйлөөсүнө жана угуп олтуруусуна жолтоо болгон аракеттерди (кыйкыруу, кол чабуу, тура калуу, комментарийлерди берүү ж.б.у.с.) жасоого тийиш эмес.

31.6. Сессияга чакырылган жана катышып жаткан адамдар шаардык кеңештин, анын органдарынын ишине сессиянын, жыйындын төрагалык кылуучунун уруксатысыз кийлигише албайт (сөз сүйлөө, билдирүү жасоо, өз пикирин билдирүү, комментарий жасоо).

31.7. Сессия учурунда залда катышып олтургандардын баары, депутаттарды кошуп алганда, түйүндүк байланыш аппараттарын өчүрүп коюуга (же үн чыкпас режимге коюуга) милдетүү.

31.8. Эгерде депутат ушул Регламенттин талаптарын бузса, сессияга, жыйынга төрагалык кылуучу анын жеке өзүн эскертет жана тартипке чакырат.

31.9. Шаардык кеңештин сессиясына төрт жолу катары менен жүйөлүү себептерсиз катышпаган, ошондой эле туруктуу (убактылуу) комиссиялардын иштерине, шаардык кеңештин иш-чараларына туруктуу катышпаган, шайлоочулардын алдында отчет беришпеген депутаттар жөнүндө маалыматтар шаардык кеңештин сессияларында жарыя кылынат жана тийиштүү чараларды кабыл алуу үчүн мыйзамдуулук, укук, мандат, тартипти чыңдоо, кеңештин иштери, депутаттык этика, коомдук уюмдар боюнча туруктуу комиссияга берилет.

 

IV БӨЛҮМ. ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ЧЕНЕМ ЖАРАТУУ ИШИ.  ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМДОРУН ДАЯРДООНУН, КИРГИЗҮҮНҮН, КАРООНУН ЖАНА КАБЫЛ АЛУУНУН ТАРТИБИ

 

32-глава. Токтомдун формасына жана түзүмүнө коюлуучу жалпы талаптар

32.1. Шаардык кеңештин ченем жаратуу иши жарандардын жана юридикалык жактардын укуктарынын, эркиндигинин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарынын сакталышы, мыйзамдуулук, негиздүүлүк, максаттуулук, адилеттүүлүк, ачыктык принциптеринин негизинде жүзөгө ашырылат.

32.2. Шаардык кеңеш өзүнүн компетенциясынын чектеринде токтомдорду жана буйруктарды кабыл алат.

32.2.1. Шаардык кеңештин токтому — ченемдик укуктук актылардын негизинде жана аткаруу үчүн шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынуучу жана шаардын аймагында милдеттүү юридикалык күчү бар ченемдик укуктук акты. Шаардык кеңештин токтому Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Мыйзамы тарабынан белгиленген тартипте күчүнө кирет.

32.2.2. Шаардык кеңештин буйругу — ченемдик укуктук актылардын негизинде жана аткаруу үчүн шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынуучу жана айыл шаардын аймагында милдеттүү юридикалык күчү бар уюштуруу-тескөө мүнөздөгү акт. Шаардык кеңештин буйругу актылардын өзүндө башка нерсе каралбаса, кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

32.2.3. Оперативдүү, уюштуруу жана кадр маселелери боюнча анын ыйгарым укуктарынын чектеринде кабыл алынган шаардык кеңештин төрагасынын чечимдери, ал тарабынан жекече буйрук формасында кабыл алынат. Шаардык кеңештин төрагасынын буйруктары актылардын өзүндө башка нерсе каралбаса, кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет.

32.3. Шаардык кеңештин сессиясынын чечими менен төраганын буйруктары өзгөртүлүшү, толукталышы жана жокко чыгарылышы мүмкүн.

32.4. Өзүнүн ыйгарым укуктарынын чектеринде кабыл алынган шаардык кеңештин токтомдору аймагында жашаган бардык жарандар, мамлекеттик бийликтин аймактык органдары, ошондой эле менчигинин түрүнө карабастан мыйзамдарда белгиленген ыйгарым укуктарынын чектеринде ишканалар, уюмдар жана мекемелер тарабынан аткарылууга милдеттүү.

32.5. Шаардык кеңештин токтому менен таанышуу ачык болууга тийиш. Көчүрмөсү маалымат тактайларында жайгаштыруу аркылуу жана «Мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагында турган маалыматтарга жетүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган башка каражаттар аркылуу жалпыга маалымдалууга жатат.

32.6. Шаардык кеңеш белгилүү бир маселе боюнча өзүнүн көз карашын билдирүү үчүн шаардык кеңештин кайрылууларын жана билдирүүлөрүн кабыл алат.

 

33-глава. Шаардык кеңештин токтомун жол-жоболоштуруунун тартиби

Шаардык кеңештин токтомунун түзүмдүк элементтерин, текстин жол-жоболоштуруунун, шаардык кеңештин токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн тартиби, аны күчүн жоготту деп таануу «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11, 12 жана 17-беренелеринде белгиленген талаптарга ылайык ишке ашырылат.

 

34-глава. Жергиликтүү кеңешке токтомдун долбоорун киргизүүнүн тартиби

34.1. Шаардык кеңештин сессиясына киргизилүүчү документтердин пакетинде төмөндөгүлөр камтылууга тийиш:

34.1.1. тийиштүү туруктуу (убактылуу) комиссиялардын төрагалары менен макулдашуу боюнча шаардык кеңештин төрагасы тарабынан жактырылган, шаардык кеңештин жооптуу катчысы даярдаган токтомдун долбоору;

34.1.2. токтомдун долбооруна маалымкат-негиздеме (маалымат);

34.1.3. салыштырма таблица (колдонуудагы токтомго өзгөртүүлөр жана (же) толуктоолор киргизилген учурда);

34.1.4. тийиштүү туруктуу (убактылуу) комиссиялардын корутундусу же чечими;

34.1.5. токтомдун долбоорун мамлекеттик органдардын тийиштүү бөлүмдөрү, уюмдар, мекемелер, ишканалар, жергиликтүү жамааттар (зарылчылыкка жараша) менен макулдашылганы жөнүндө маалымат камтылган документтер;

34.1.6. экспертиза жүргүзүүнүн (зарылчылыкка жараша) натыйжасында даярдалган эксперттик корутундулар.

34.2. Шаардык кеңештин токтому мамлекеттик тилдерде киргизилет жана кабыл алынат.

34.3. Регламенттин жана «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарын бузуу менен даярдалып кароого киргизилген токтомдун долбоору белгиленген тартипте бузуулар четтетилгенге чейин кайтарылып берилүүгө жатат.

34.4. Шаардык кеңештин кароосуна киргизилген токтомдун долбоорунун текстинде:

34.4.1. беттин оң жактагы жогорку бурчуна «Долбоор» деп жазылат;

34.4.2. «Долбоор» деген сөздүн алдына долбоорду киргизген демилгечи (же кимге тапшырылганы) жана долбоор киргизилген дата көрсөтүлөт;

34.4.3. төмөнүрөөктө, беттин ортосунда документтин аталышы берилет «________________________ЖӨНҮНДӨ ШААРДЫК КЕҢЕШТИН ТОКТОМУ»;

34.4.4. андан ары «Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актылары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 11, 12, 17 жана 30-беренелеринде белгиленген тараптарды сактоо менен токтомдун долбоорунун тексти баяндалат;

34.4.5. андан ары токтомдун күчүнө киришинин мөөнөтү такталат;

34.4.6. органдарга жана/же кызмат адамдарына конкреттүү тапшырма берилет жана төрагалык кылуучунун колу коюлат;

34.4.7. токтомдун аткарылышы үчүн кызмат адамына жана /же органга контроль жүктөлөт;

34.4.8. токтомдун текстинин алдында төрагалык кылуучунун фамилиясы жана колу көрсөтүлөт.

34.5. Токтомдун долбоорунун маалымкат-негиздемесинде (маалыматында) мына бул маалыматтар камтылууга тийиш:

34.5.1. ушул токтом кабыл алынгандан кийин жетишилүүчү же чечилүүчү максаттар жана милдеттер;

34.5.2. кабыл алынган токтомдон кийинки болжолдонуучу социалдык, экономикалык, гендердик, экологиялык, коррупциялык кесепеттер;

34.5.3. эгер ал өткөрүлсө, коомдук талкуулоонун натыйжалары тууралуу маалымат;

34.5.4. мыйзам долбоорунун өлкөнүн мыйзамдарына ылайык келишин талдоо;

34.5.5. эгерде токтомду ишке ашыруу боюнча зарыл финансылык каражаттар керек болсо, аны каржылоонун булактары.

34.6. Тикеден-тике жарандардын жана юридикалык жактардын кызыкчылыгын козгогон токтомдун долбоору, ошондой эле ишкердик ишти жөнгө салган токтомдун долбоору аткаруу органынын, шаардык кеңештин маалымат тактасында жайгаштырылуу же коомдук угууларды, чогулуштарды өткөрүү менен коомдук талкууланууга жатат.

34.7. Талкуулоонун жүрүшүндө коомдук талкуулоонун катышуучуларынан түшкөн сунуштар кабыл алынат, каралат жана жалпылаштырылат.

Коомдук талкуулоонун натыйжалары боюнча аларды токтомдун долбооруна киргизүүнүн же киргизбөөнүн себептерин негиздөө менен келип түшкөн сунуштар тууралуу жыйынтыктоочу маалымат даярдалат.

Жыйынтыктоочу маалымат токтомдун долбооруна тиркелген маалымкат-негиздемеде чагылдырылат.

34.8. Коомдук талкуулоону уюштуруу жана өткөрүү боюнча финансылык чыгымдар жергиликтүү бюджеттин каражаттарынын эсебинен жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тыюу салбаган башка каражаттардан ишке ашырылат.

34.9. Токтомдун долбоору боюнча коомдук талкуулоонун мөөнөтү бир айдан кем эмес болот.

34.10. Ишке ашыруу үчүн жергиликтүү бюджеттен каржылоону талап кылынган токтомдун долбоору, ал боюнча каржылоо булагы табылганга чейин каралууга жатпайт.

 

35-глава. Шаардык кеңештин сессияларында маселелерди кароонун тартиби

35.1. Шаардык кеңештин сессияларында күн тартибине киргизилген жана сессиянын ишинин башталышында шаардык кеңештин депутаттары тарабынан бекитилген маселелер каралат.

35.2. Күн тартибине киргизилген маселелер боюнча маселенин демилгечиси же маселени алдын ала кароо тапшырылган туруктуу (убактылуу) комиссиянын төрагасы баяндама менен чыгып сүйлөйт, эгерде органдын же кызмат адамынын отчету болсо отчет берүүчү адам, эгерде уюмдун, мекеменин, ишкананын, бирикменин иши жөнүндө маалымат болсо, анда анын жетекчиси (мындан ары-баяндамачы) чыгып сүйлөйт, баяндамачы жок болуп калган учурда анын эмне үчүн жок болгондугун аныктоо менен маселе кийинки сессияга жылдырылат.

35.3. Шаардык кеңештин депутаты, сессияга катышкан адамдар каралып жаткан маселе боюнча баяндамачыга суроо берүүгө, каралып жаткан маселе боюнча токтомдун долбооруна жазуу жана оозеки түрүндө сын-пикирлерин жана сунуштарын (өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду) берүүгө укуктуу.

35.4. Маселени жана токтомдун долбоорун караган учурда туруктуу (убактылуу) комиссиялардын корутундулары, ошондой эле депутаттардын жазуу жана оозеки түрүндө сын-пикирлери жана сунуштары (өзгөртүүлөр жана толуктоолор) угулат, алар талкууланып добуш берүүгө коюлат.

35.5. Талкуу (жарыш сөз) бүткөндөн кийин баяндамачы корутунду сөз сүйлөөгө укуктуу. Андан ары депутаттар добуш берүүнүн түрү (ачык, жашыруун) боюнча сунуш берүүгө укуктуу.

35.6. Талкууланып жаткан маселе боюнча токтомдун долбоорунун текстине депутаттардан сунуштар (өзгөртүүлөр жана толуктоолор) келип түшсө, төрагалык кылуучу депутаттардын бардык сунуштарын (өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду) түшкөн ирети боюнча добушка коет. Депутаттардын жалпы санынын көпчүлүгү добуш берген депутаттын сунушу кабыл алынды деп эсептелинет жана токтомдун долбоорунун текстине кошулат. Депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добушун ала албаган сунуш четке кагылды деп эсептелинет.

35.7. Токтомдун долбоору добуш берүү аркылуу киргизилген сунуштарды жана сын-пикирлерди эске алуу менен жалпысынан добушка коюлат. Эгерде токтомдун долбоору жалпысынан кабыл алынбаса, ал четке кагылды деп эсептелинет. Четке кагылган токтомдун долбоору шаардык кеңештин кезектеги сессиясында каралышы мүмкүн.

35.8. Шаардык кеңештин депутаттары талкуулоонун жыйынтыктары боюнча, эгерде берилген суроолор боюнча баяндамачынын жоопторуна канаатанышбаса, же каралып жаткан маселени баяндамачы жетишерлик эмес иликтесе, же мыйзамдардын нормаларына карама каршы келсе, депутаттардын сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алып, шаардык кеңештин кийики сессиясына киргизүү укугу менен маселени жеткире иштеп чыгууга жөнөтүү тууралуу депутаттардын жалпы санын көпчүлүк добушу менен чечим кабыл алууга укутуу.

35.9. Талкуулоонун жүрүшүндө баяндамачы каралып жаткан маселени кийинки сессияга жылдыруу тууралуу билдирүү менен төрагалык кылуучуга расмий түрдө жазуу же оозеки түрүндө кайрылууга укуктуу. Мындай учурда талкуулоо токтотулат, каралып жаткан маселе кийинки сессияда каралууга жатат.

35.10. Төрагалык кылуучунун, туруктуу (убактылуу) комиссиянын төрагасынын же депутаттардын үчтөн биринин кем эмесинин сунушу боюнча Шаардык кеңеш кыскартылган жол-жобо боюнча маселелерди кароо жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

Кыскартылган жол-жобого төмөндөгүлөр кирет:

35.10.1. негизги баяндамачынын баяндамасы;

35.10.2. ар бир дептутаттан эки суроо жана аларга жооптор;

35.10.3. 5 мүнөттөн ашык эмес жарыш сөз (талкуу);

35.10.4. баяндамачынын корутунду сөзү;

35.10.5. токтомдун долбоорунун текстине келип түшкөн депутаттардын сунуштары боюнча добуш берүү;

35.10.6. токтомду жалпысынан кабыл алуу боюнча добуш берүү.

 

36-глава. Шаардык кеңештин сессияларындагы жол-жобо маселелери

36.1. Жол-жобо маселелерине сессияны алып баруунун тартибине байланышкан төмөндөгү маселелер кирет:

36.1.1. сессияда тыныгуу, аны жылдыруу, жабуу же узартуу жөнүндө;

36.1.2. добуш берүүнүн жолун өзгөртүү жөнүндө;

36.1.3. чыгып сүйлөөлөрдүн кезегин өзгөртүү жөнүндө;

36.1.4. кошумча каттоону жүргүзүү жөнүндө;

36.1.5. кворумду тактоо жана добуштарды кайра саноо жөнүндө;

36.1.6. талкууланып жаткан маселе боюнча жарыш сөздөрдү жылдыруу же токтотуу жөнүндө;

36.1.7. маселени кароону туруктуу же убактылуу комиссияларга өткөрүп берүү жөнүндө;

36.1.8. чыгып сүйлөөлөрдүн убактысын чектөө же узартуу жөнүндө;

36.1.9. күн тартибинин башка маселелерине өтүү (кайрылып келүү) жөнүндө;

36.1.10. сессияда маселелелерди кароонун жана талкуулоонун ирети жөнүндө;

36.1.11. добуш берүүнүн түрүн белгилөө жөнүндө;

36.1.12. маселени кароону кийинки сессияга жылдыруу жөнүндө;

36.1.13. маселелерди талкуулоонун жалпы узактыгын белгилөө жөнүндө;

36.1.14. күн тартибине маселелерди киргизүү жана алып салуу жөнүндө;

36.1.15. чыгып сүйлөөлөрдүн жана маселелердин санына чектөө белгилөө жөнүндө;

36.1.16. суроо жооптордун убактысына чектөө киргизүү же узартуу жөнүндө;

36.1.17. каралып жаткан маселе боюнча адамдарды жыйынга чакыруу жөнүндө;

36.1.18. чакырылган адамдарга сөз берүү жөнүндө;

36.1.19. күн тартибинин маселесин талкуулабай туруп добушка коюуга өтүү жөнүндө;

36.1.20. добуштарды кайра саноо жөнүндө;

36.1.21. жол-жобого кирген башка маселелер.

36.2. Жол-жобо маселелери боюнча шаардык кеңештин чечими катышып жаткан депутаттардын санынын көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана токтом менен тастыкталбайт.

 

37-глава. Чыгып сүйлөөлөрдүн түрү жана алардын узактыгы

37.1. Сессияларда төмөндөгүдөй чыгып сүйлөөлөрдүн түрү жана алардын убактысынын узактыгы каралат:

37.1.1. баяндама — 10 мүнөткө чейин;

37.1.2. баяндамаларды жарыш сөздөрдө талкуулоо үчүн — 5 мүнөткө чейин;

37.1.3. күн тартибин талкуулоо үчүн – 2 мүнөткө чейин;

37.1.4. талкууланып жаткан маселе боюнча корутунду сөз үчүн — 2 мүнөткө чейин;

37.1.5. шайлануучу кызматка талапкердин чыгып сүйлөөсү үчүн — 5 мүнөткө чейин;

37.1.6. талкууланып жаткан талапкер боюнча жарыш сөзгө чыгып сүйлөө үчүн -3 мүнөткө чейин;

37.1.7. добуш берүүнүн жүйөсү боюнча чыгып сүйлөө үчүн — 1 мүнөткө чейин;

37.1.8. жыйынды алып баруунун тартиби боюнча чыгып сүйлөө үчүн — 1 мүнөткө чейин;

37.1.9. сунуштар, маалыматтар, билдирүүлөр, кайрылуулар үчүн — 2 мүнөткө чейин;

37.1.10. кайталап сөз сүйлөө үчүн — — 2 мүнөткө чейин;

37.2. Катышып олтурган депутаттардын макулдугу менен төрагалык кылуучу чыгып сүйлөөлөрдүн убактысын 3 мүнөткө чейин узартууга укугу бар.

37.3. Бир эле маселе боюнча бир депутаттын экиден ашык сөз сүйлөөсүн жол берилбейт.

37.4. Шайлануучу кызматка талапкердин баяндамасы, чыгып сүйлөөсү трибунадан жүргүзүлөт, калган чыгып сүйлөөлөр – трибунадан же олтурган ордунан жүргүзүлөт.

37.5. Депутат жыйында төрагалык кылуучу тарабынан өзүнө сөз берилгенден кийин гана сөз сүйлөйт.

37.6. Сөз берүү жөнүндө сунуш төрагалык кылуучуга жазуу түрү сыяктуу эле, оозеки түрүндө да берилет.

37.7. мэр, райондун акими жана анын орун басарлары каралып жаткан маселе боюнча сөз сүйлөө үчүн кезексиз түрдө сөз алууга укуктуу.

37.8. Сессияны алып баруунун тартиби, добуш берүүнүн түрү, маалымат, түшүнүк берүү боюнча сөз сессияга төрагалык кылуучу тарабынан берилиши мүмкүн, анын узактыгы 2 мүнөттөн ашпайт.

37.9. Депутаттардын билдирүүлөрү жана кайрылуулары күн тартибинин «Ар кандай маселелеринде» каралат. Шаардык кеңештин сессиясынын же төрагалык кылуучунун чечими боюнча «Ар канадай маселелерге» 30 мүнөткө чейин убакыт берилиши мүмкүн.

37.10. Күн тартибинин кезектеги маселесин кароого өтүү же бүтпөй калган мурдагы маселелердин бирине кайрылып келүү, ошондой эле маселелерди кароонун иретин өзгөртүү сессияга төрагалык кылуучу тарабынан жүргүзүлөт.

37.11. Сессияга төрагалык кылуучу тарабынан сессиянын ишине 20 мүнөткө чейинки кезексиз тыныгуу (добуш берилбей туруп) жарыяланышы мүмкүн.

37.12. Баш аламандык пайда болгондо жана аны токтотууга мүмкүн болбой калганда төрагалык кылуучу 40 мүнөткө чейин тыныгуу жарыялоого укуктуу. Эгерде сессия өз ишин кайрадан баштаганда баш аламандык улана берсе, төрагалык кылуучу сессияны жабык деп жарыялоого жана/же аны белгилүү убакка же күнгө которууга укуктуу.

(Чыгып сүйлөөлөрдүн жана тыныгуулардын убактысы ар бир шаардык кеңештин депутаттарынын өз каалоолору боюнча аныктала тургандыгын белгилөө зарыл).

 

38-глава. Жарыш сөз (талкуулоо)

38.1. Төрагалык кылуучунун уруксаты жок шаардык кеңештин сессиясында эч кимдин сөз сүйлөөгө укугу жок.

38.2. Жарыш сөзгө чыгып сүйлөөчүлөр талкууланып жаткан маселенин темасын карманууга тийиш. Чыгып сүйлөөчү темадан чыгып кеткен учурда, төрагалык кылуучу ага эскертет, ал эми Регламенттин талаптарын кайталап бузган учурда төрагалык кылуучунун чыгып сүйлөөчүгө сөз бербөө жөнүндө маселени добушка коюуга укугу бар.

38.3. Төрагалык кылуучу жарыш сөздөрдү токтотуу тууралуу сунуш келип түшкөндө депутаттарга чыгып сүйлөөнү каалагандардын, бирок сөз жетпей калгандардын саны жөнүндө баяндайт, кимиси чыгып сүйлөөнү талап кылып жатканын аныктайт жана ушуларды эске алуу менен жарыш сөздү токтотуу тууралуу маселени добушка коет.

38.4. Жарыш сөз токтотулгандыгына байланыштуу сөз сүйлөй албай калган депутаттык топтун өкүлүнүн, депутаттардын төрагалык кылуучуга сүйлөөчү сөздөрүнүн текстин сессиянын протоколуна тиркеп коюу үчүн берүүгө укугу бар.

 

39-глава. Чечим кабыл алуу үчүн кворум

39.1. Шаардык кеңештин чечимдери төмөндөгүдөй кабыл алынат:

39.1.1. шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добуштары менен;

39.1.2. шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн эки добуштары менен;

39.1.3. шаардык кеңештин депутаттарынын сессияга катышкан санынын көпчүлүк добуштары менен.

39.2. Депутаттардын жалпы санынын көпчүлүк добуштары менен төмөндөгү маселелер боюнча чечимдер кабыл алынат:

39.2.1. шаардык кеңештин төрагасын жана анын орун басарын шайлоо;

39.2.2. шаардык кеңештин төрагасынын орун басарын ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу;

39.2.3. жергиликтүү коомдоштуктун уставын бекитүү.

39.3. Депутаттардын жалпы санынын үчтөн эки добуштары менен төмөндөгү маселелер боюнча чечимдер кабыл алынат:

39.3.1. шаардык кеңештин төрагасын ээлеген кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурда бошотуу;

39.3.2. шаардык кеңештин дептутаттарынын демилгеси боюнча жергиликтүү кеңешти мөөнөтүнөн мурда таркатуу;

39.3.3. мурда кабыл алынган жергиликтүү коомдоштуктун уставына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү.

39.4. Депутаттардын сессияга катышкан санынын көпчүлүк добуштары менен жол-жобо маселелери боюнча чечимдер кабыл алынат.

 

          40-глава. Добуш берүү жана анын түрлөрү

40.1. Ушул Регламентте добуш берүүнүн натыйжаларын аныктоо үчүн колдонулган төмөндөгүдөй түшүнүктөр пайдаланылат:

40.1.1. шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саны — 31 депутат

40.1.2. жыйынга катышкандардын саны – каттоодон өткөн шаардык кеңештин депутаттарынын саны.

40.2. Шаардык кеңеш сессияларда ачык жана жашыруун добуш берүү жолу менен чечимдерди кабыл алат. Добуш берүү шаардык кеңештин депутаттарынын кол көтөрүүсү аркылуу жана төрагалык кылуучунун добуштарды саноосу аркылуу (ачык добуш берүү) же депутаттар атайын кабинада бюллетендерди толтуруп, аларды чапталып бекитилген үкөккө салуу (жашыруун добуш берүү) аркылуу жүргүзүлөт.

40.3. Тийиштүү чечим кабыл алуу үчүн жетиштүү кворум жок болгондо төрагалык кылуучу кворум камсыз кылынганга же кийинки сессияга чейин добуш берүүнү жылдырат.

40.4. Бардык маселелер боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы шаардык кеңештин сессиясынын протоколуна түшүрүлөт.

40.5. Шаардык кеңештин депутаты добуш берүүгө өзүнүн укугун жеке өзү ишке ашырат. Депутаттын добуш берүү укугун башка депутатка ишеним кат же башка жол менен өткөрүп берүүсүнө жол берилбейт.

40.6. Бир маселе боюнча добуш бергенде шаардык кеңештин депутаты чечим кабыл алуу үчүн “макул” же “каршы”, болбосо чечим кабыл алууда “калыс” добуш берүү менен бир добушка ээ.

40.7. Добуш берүү учурунда жок болгон шаардык кеңештин депутаты добуш берүү аяктагандан кийин өзүнүн добушун берүүгө укугу жок. Жыйындар залында катышып олтурган шартта депутаттын добуш берүүгө катышпай калышы добуш берүүнүн жыйынтыктарын кайра кароо үчүн негиз болуп саналбайт.

40.8. Добуш берүүнүн башталгандыгы жарыялангандан кийин эч кимдин аны үзгүлтүккө учуратууга укугу жок.

 

41-глава. Ачык жана жашыруун добуш берүү

41.1. Ачык добуш берүү – ар бир депутаттын жооптун варианттарынын (“макул”, “каршы”, “калыс”) бирөөсү боюнча өзүнүн эркин билдирген добуш берүү ыкмасы.

41.2. Ачык добуш берген учурда добуштарды саноо төрагалык кылуучу тарабынан жүргүзүлөт.

41.3. Добуштар саналгандан кийин сессияга төрагалык кылуучу чечим кабыл алынгандыгын же кабыл алынбагандыгын жарыялайт.

41.4. Добуш берүүдө жол-жоболук ката кетирилген учурда (же төрагалык кылуучунун катасы) шаардык кеңештин депутаттары кайталап добуш берүү жөнүндө чечим кабыл алышы мүмкүн.

41.5. Жашыруун добуш берүү – добуш берүүгө катышкандардын жашыруун жүргүзгөн добуш берүү ыкмасы, бул учурда жооптордун варианттарынын (“макул”, “каршы”, “калыс”) бири боюнча добуш берүүчүнүн эркин контролдоо жокко чыгарылат.

41.6. Жашыруун добуш берүү милдеттүү болгон маселелер, ошондой эле шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушунун чечими боюнча жашыруун добуш берүү жүргүзүлөт.

41.7. Бюллетендерди пайдалануу менен жашыруун добуш берүү, бюллетендерди толтуруу аркылуу ар бир депутаттын жеке өзү тарабынан ишке ашырылат, бюллетендер депутаттардын тизмесине ылайык ар бир депутатка берилет жана депутаттын өз эркин жашыруун билдирүүнү камсыз кылган атайын кабинада толтурулуп, эсептөө комиссиясы мөөр басып бекиткен добуш берүүчү үкөккө салынат.

 

42-глава. Эсептөө комиссиясынын иши

42.1. Жашыруун добуш берүүнү өткөрүү жана анын натыйжаларын белгилөө үчүн шаардык кеңештин депутаттары ачык (же жашыруун) добуш берүү менен эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүн шайлашат, эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн саны так сандардан турат.

42.2. Эсептөө комиссиясы өзүнүн курамынан эсептөө комиссиясынын төрагасын жана катчысын шайлайт, ошондой эле эсептөө комиссиясынын мүчөлөрүнүн ортосундагы милдеттерди бөлүштүрөт.

Эсептөө комиссиясынын төрагасын, катчысын шайлоо жөнүндө, ошондой эле мүчөлөрүнүн ортосунда милдеттерди бөлүштүрүү тууралуу эсептөө комиссиясынын чечими анын мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынат жана протокол менен жол-жоболоштурулат, протокол шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушу менен бекитилет.

42.3. Жашыруун добуш берүү үчүн бюллетендер шаардык кеңештин чечими менен сунуш кылынган жана бекитилген форма боюнча эсептөө комиссиясы тарабынан дайындалат, анын саны шаардык кеңештин депутаттарынын санына барабар болот. Добуш берүү үчүн бюллетенде “макул”, “каршы”, “калыс” деген жооптордун варианттары турат. Эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү бюллетендин ар биринин арткы бетине кол коюшат.

42.4. Эсептөө комиссиясы жашыруун добуш берүү үчүн кабинаны орнотуу менен депутаттар өз эркин жашыруун билдирүү үчүн шарттарды түзөт.

42.5. Добуш берер алдында эсептөө комиссиясы шаардык кеңештин бардык депутаттарынын катышуусунда добуш берүүчү үкөктү бекитет.

42.6. Депутат жашыруун добуш берүү үчүн бир бюллетень алып, жашыруун добуш берүү үчүн бюллетендерди берүү ведомостундагы өзүнүн фамилиясынын тушуна кол коёт жана жашыруун добуш берүү үчүн кабинага келет. Добуш бергенден кийин депутат добуш берүүчү үкөккө бюллетенин таштайт.

42.7. Добуш берүү бүткөндөн кийин эсептөө комиссиясында калып калган бюллетендер эсептелинет жана депутаттардын катышуусунда эсептөө комиссиясынын төрагасы тарабынан бюллетендин оң бурчун кесүү аркылуу жок кылынат.

42.8. Депутаттардын добушун саноодо белгисиз формадагы бюллетендер, ошондой эле депутаттардын эркин билдирүүнү аныктоого мүмкүн болбогон бюллетендер жараксыз деп табылат. Бюллетенге киргизилген толуктоолор добуштарды саноодо эске алынбайт.

42.9. Жашыруун добуш берүүнүн натыйжалары жөнүндө эсептөө комиссиясы протокол түзөт, ал эсептөө комиссиясынын бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлат жана сессияда эсептөө комиссиясынын төрагасы аны жарыя кылат.

42.10. Эсептөө комиссиясынын протоколунун негизинде сессияга төрагалык кылуучу чечимдин кабыл алынгандыгы же кабыл алынбагандыгы тууралуу жарыя кылат. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протокол шаардык кеңештин токтому менен бекитилет.

 

43-глава. Кабыл алынган токтомдордун күчүнө киришинин тартиби

43.1. Шаардык кеңештин катчысы баяндамачы менен бирдикте шаардык кеңеш чечим кабыл алган маселе боюнча кабыл алынган токтомду ал кабыл алынган күндөн баштап 5 жумушчу күндүн аралыгында жол-жоболоштурат.

43.2. Шаардык кеңештин төрагасы шаардык кеңеш тарабынан кабыл алынган токтомдун долбоорун четке кагууга укугу жок жана ага кабыл алынган күндөн баштап 5 жумушчу күндүн аралыгында кол коёт.

43.3. Документти жол-жоболоштурган учурда грамматикалык мүнөздөгү түзөтүүлөрдү кошпогондо, ага оңдоо киргизүүгө жол берилбейт. Сессияда кабыл алынган шаардык кеңештин токтомунун мазмундук бөлүгүнө оңдоо киргизген адам Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык документти бурмалагандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылат.

43.4. Шаардык кеңештин токтому күчүнө кириши үчүн расмий жарыяланууга тийиш:

43.4.1. тиешелүү аймакта кеңири жайылтылган басылмалардын ичинен шаардык кеңеш өзү аныктаган тийиштүү басма сөз басылмасында;

43.4.2. шаардык кеңештин расмий веб-сайтында;

43.5. Токтомду расмий жарыялоо мамлекеттик тилде жүзөгө ашырылат. Мамлекеттик жана (же) аскердик жашыруун сырды камтыган токтомдорду кошпогондо, толук эмес баяндамадагы токтомдорду жарыялоого жол берилбейт.

43.6. Ченемдик укуктук актынын расмий жарыяланышынын датасы ошол акт жарык көргөн басылма жарыкка чыккан күн эсептелинет.

43.7. Эгерде токтомдун өзүндө башкача каралбаса, токтом кол коюлган күндөн күчүнө кирет. Ишкердик ишти жөнгө салган токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

43.8. Шаардык кеңештин токтомдорун каттоону төмөнкү реквизиттерди көрсөтүү менен шаардык кеңештин токтомдорун каттоо жөнүндө журналга жазып түшүрүү аркылуу шаардык кеңештин  жетектөөчү адиси ишке ашырат:

43.8.1. актынын түрүн көрсөтүү;

43.8.2. ошол ченемдик укуктук актыны жөнгө салуу предметин билдирген аталыш;

43.8.3. кабыл алынган жери жана датасы;

43.8.4. каттоо номери.

43.9. Расмий жарыяланган күнү шаардык кеңештин токтомунун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин тийиштүү аймактык бөлүмүнө эки нускада, мамлекеттик тилде, кагаз жана электрондук түшүрмөлөрдө жарыяланган булагын көрсөтүү менен ченемдик укуктук актыларын Мамлекеттик реестрине киргизүү үчүн жөнөтүлөт.

 

44-глава. Шаардык кеңештин сессиясынын жана анын органдарынын протоколу

44.1. Шаардык кеңештин сессияларында, туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында протокол жүргүзүлөт, ага катар номери берилет.

44.2. Сессиялардын жана жыйындардын протоколдорун жүргүзүү жана жол-жоболоштуруу протоколдорду жүргүзүү жана сактоо үчүн жооптуу болгон жооптуу катчы тарабынан жүргүзүлөт. Зарылчылык болгон учурда мэр менен макулдашуу боюнча шаардык кеңештин төрагасынын тапшырмасы менен туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйналыштарынын протоколдорун жүргүзүүнү жана жол-жоболоштурууну мэриянын аппаратынын кызматкери жүргүзөт.

44.3. Протоколдун тексти киришүү жана негизги бөлүктөрдөн турат:

44.3.1. шаардык кеңештин сессияларынын жыйындарынын протоколунун киришүү бөлүгүндө номери, датасы, өткөрүлгөн убактысы жана орду; шаардык кеңештин чакырылган жылы, шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы саны, катышкан депутаттардын саны жана тизмеси, чакырылгандардын тизмеси (эгерде 10дон ашык адам чакырылса, чакырылгандардын тизмеси тиркелет), баяндамачынын фамилиясын көрсөтүү менен күн тартиби, эгер түзүлгөн болсо эсептөө комиссиясынын курамы чагылдырылат;

44.3.2. негизги бөлүгүндө сессияны алып баруунун жүрүшү, каралган маселелер, баяндама менен чыгып сүйлөгөндөр жана жарыш сөзгө чыгып сүйлөгөндөр, добушка коюлган маселелер жана сунуштар, аларды кабыл алуунун жолдору; добуш берүүнүн натыйжалары жана кабыл алынган чечимдер, сессиянын жүрүшүндө берилген кошумча материалдар чагылдырылат.

44.4. Депутаттардын фамилиялары алардын фамилияларын жана аттарын, атасынын аттарынын баш тамгасын көрсөтүү менен, башка адамдардын – фамилияларын, аттарын, атасынын аттарынын баш тамгасын көрсөтүү менен, кызмат ордун жана иштеген ордун, эгерде иштебеген болсо жашаган жерин көрсөтүү менен коштолот. Жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрү катышкан учурда алардын фамилиялары жана жашаган жери көрсөтүлөт.

44.5. Сессиянын протоколу сессиянын иши аяктагандан кийин 5 жумушчу күндөн кеч эмес жол-жоболоштурулат, ага шаардык кеңештин төрагасы жана сессияда шайланган катчы тарабынан кол коюлат. Туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарынын протоколу алар аяктагандан кийин 5 жумушчу күндөн кеч эмес жол-жоболоштурулат жана комиссиянын төрагасы жана мүчөлөрү тарабынан кол коюлат.

44.6. Жабык сессиялардын материалдарын кошпогондо, жыйындардын протоколдорунун көчүрмөлөрү ачык кол жеткендей болууга тийиш. Жооптуу катчы шаардык кеңештин депутаттарына жана башка кызыкдар адамдарга протоколдордун жана токтомдордун көчүрмөлөрүн берет, алардан көчүрүп алууларды жүргүзөт.

44.7. Шаардык кеңештин сессияларында жана туруктуу (убактылуу) комиссиялардын жыйындарында видео-аудио жазып алуулар жүргүзүлүшү мүмкүн, алар шаардык кеңештин депутаттары үчүн жеткиликтүү болот.

44.8. Протоколдордун, видео жазып алуулардын түп нускалары жооптуу катчыда сакталат. Жыйындардын жана сессиялардын протоколдору, алардын тиркемелери тийиштүү шаардык кеңештин ыйгарым укугунун мөөнөтүнүн аралыгында сакталат. шаардык кеңештин ыйгарым укуктары аяктаганда жыйындардын, сессиялардын протоколдору жана алардын тиркемелери туруктуу сактоого архивге тапшырылат.

44.9. Шаардык кеңештин жабык сессиясынын материалдары Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жол-жоболоштурулат.

 

45-глава. Шаардык кеңештин токтомдорунун аткарылышын көзөмөлдөө

45.1. Токтомдо аны жүзөгө ашыруунун тартиби белгиленилет, атап айтканда:

45.1.1. жалпысынан токтомдун же анын пункттарын же колдонууга киргизилишинин конкреттүү мөөнөттөрү жана жолдору;

45.1.2. токтомду жүзөгө ашыруу боюнча органдарга жана кызмат адамдарына конкреттүү тапшырмалардын, мэриянын жана анын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн (зарылчылыкка жараша) кызмат адамдарына карата таасир этүү чараларынын кабыл алынышы, мэр кабыл алган актыларынын шаардык кеңештин токтомуна ылайык келтирүү;

45.1.3. аны аткаруу үчүн мөөнөттөр белгиленилет.

45.2. Шаардык кеңештин ар бир токтомунда токтомдо көрсөтүлгөн тапшырмаларды аткаруу жүктөлгөн кызмат адамы же орган, ошондой эле токтомдун аткарылышын контролдоо жүктөлгөн кызмат адамы же орган көрсөтүлөт.

45.3. Токтомдун аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат угулгандан кийин, шаардык кеңеш төмөндөгүлөргө укуктуу:

45.3.1. аткарылган катары токтомду контролдон алып коюу;

45.3.2. аткарылган катары токтомдун айрым пункттарын контролдон алып коюу;

45.3.3. ошол токтом боюнча аткаруу мөөнөтүн жылдыруу;

45.3.4. башка кызмат адамына же органга контролдоо ыйгарым укуктарын жүктөө;

45.3.5. токтомду жокко чыгаруу;

45.3.6. токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү;

45.3.7. кошумча токтомду кабыл алуу.

45.4. Контролдоо боюнча отчёттун мөөнөтү токтомдун өзүндө көрсөтүлөт. Шаардык кеңештин төрагасы токтомдун аткарылышы үчүн контрол жүктөлгөн кызмат адамына же органга шаардык кеңештин сессиясында анын аткарылышынын жүрүшү жөнүндө маалымат берүүнү тапшырууга укуктуу.

 

V БӨЛҮМ. ШААРДЫК КЕҢЕШТИН АЙРЫМ ЫЙГАРЫМ УКУКТАРЫН ИШКЕ АШЫРУУНУН ТАРТИБИ

 

  46-глава. Жергиликтүү бюджетти киргизүүнүн жана бекитүүнүн тартиби

46.1. Бюджеттик процесстин ачыктыгын жана айкындыгын, жергиликтүү бюджетти түзүүгө жарандардын катышуусун жана жергиликтүү бюджетти аткаруунун натыйжалары тууралуу отчетту кароону камсыз кылуу максатында шаардык кеңештин төрагасы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы бюджеттин долбоорун ошондой эле жергиликтүү бюджеттин аткарылышы боюнча очетту бюджет боюнча шаардык кеңештин туруктуу комиссиясынын кароосуна киргизгенге чейин бюджет боюнча коомдук угууларды демилгелөөгө жана аны уюштурууну жана өткөрүүнү шаар мэриясына тапшырууга укуктуу.

46.2. Бюджет боюнча коомдук угуулардын натыйжалары жергиликтүү бюджеттин долбоорун жана анын аткарылышынын отчетун караган жана бекиткен учурда бюджет боюнча туруктуу комиссиялардын мүчөлөрүнө, шаардык кеңештин депутаттарына маалымат булагы катары кызмат кылат.

46.3. Шаардык кеңештин төрагасы жана бюджет боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы мэрдин, мамлекеттик салык кызматынан жана юридикалык жактардан жергиликтүү бюджеттин долбоорун өз учурунда жана сапаттуу түзүү үчүн керектүү болгон бардык маалыматтарды суратып алууга жана өзүнүн жыйындарында ошол органдардын жетекчилерин, коомдук угуулардын активдүү катышуучуларын, демилгечи топторду, коомдук бирикмелерди жана башка кызыкдар адамдарды чакырууга жана угууга укуктуу.

46.4. Жергилиликтүү бюджеттин долбоорун түзүү үчүн зарыл маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте берилет.

46.5. Бюджет боюнча туруктуу комиссия бюджеттин долбоорун алдын ала кароону жүргүзөт жана мэрдин отчетун угат, коомдук угуулардын катышуучуларынан жана башка кызыкдар жактардан түшкөн сунуштарды эске алуу менен шаардык кеңештин сессиясына бюджеттин долбоору боюнча корутундусун берет.

46.6. Шаардык кеңештин сессиясында жергиликтүү коомдоштуктун жана башка кызыкдар жактардын сын-пикирлерин жана сунуштарын эске алуу менен жергиликтүү бюджеттин такталган долбоору ачык-айкын каралат, ошондой эле коомдук угуулардын натыйжалары боюнча бюджеттин аткарылышы тууралуу мэрдин отчету каралат.

46.7. Тийиштүү жылга жергиликтүү бюджетти бекитүү, ошондой эле бюджеттин аткарылышы тууралуу шаардык кеңештин токтому сайтка жарыяланат.

 

47-глава. Шаардык кеңештин жарандарынын мыйзам чыгаруу демилгесин кароо

47.1. Мыйзамдардын жана жергиликтүү коомдоштуктун уставына ылайык жарандар мыйзам чыгаруу демилгесине ээ.

47.2. Жергиликтүү коомдоштук тарабынан шаардык кеңештин кароосуна киргизилген жана ушул Регламентте белгиленген тартипте жол-жоболоштурулган ченемдик укуктук актынын долбоору (токтомдун долбоору) демилгечи топтун катышуусу менен тийиштүү туруктуу комиссия тарабынан каралат.

47.3. Шаардык кеңештин кароосуна киргизилген ченемдик укуктук актынын долбоору туруктуу комиссиянын корутундусун эске алуу менен демилгечи топтун, жергиликтүү коомдоштуктун өкүлдөрүнүн катышуусунда жергиликтүү кещештин кезектеги же кезексиз сессиясында каралат.

47.4. Жергиликтүү коомдоштук тарабынан демилгеленген ченемдик укуктук актынын долбоорун кароонун жыйынтыктары боюнча кабыл алынган шаардык кеңештин чечими аны киргизген демилгечи топко, жергиликтүү коомдоштуктун мүчөлөрүнө расмий жазуу түрүндө жеткирилүүгө тийиш.

 

48-глава. Шаардын мэрине ишенбестик билдирүү

 48.1. Шаар мэрине ишенбестик билдирүү шаардык кеңештин депутаттарынын үчтөн биринин демилгеси менен өткөрүлөт.

48.2. Шаар мэрине ишенбестик билдирүү жөнүндө чечим жашыруун добуш берүү менен шаардык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын үчтөн экисинин добушу менен кабыл алынат.

48.3. Шаар мэрине ишенбестик билдирүү жөнүндөгү шаардык кеңештин токтомунун долбоорунда анын 1-2 жылдан кем эмес аралыктагы ишмердүүлүгү терең талданып, документтер менен тастыкталган кемчиликтери, укук бузуулары көрсөтүлүүгө тийиш.

48.4. Шаар мэрине анын ишмердүүлүгүндөгү кемчиликтер жана укук бузуулар тууралуу сессияда маселе карала тургандыгы бир жума мурда кабарланууга тийиш.

 

49-глава. Шаардык кеңештарабынан көзөмөлдөөчү ыйгарым укуктарды жүзөгө ашыруу тартиби

 49.1. Шаар мэри, анын түзүмдүк бөлүктөрү өз ишинде шаардык кеңештин алдында отчет берет жана көзөмөлүндө болот.

49.2. Шаардык кеңештин көзөмөлдүк иши Кыргыз Республикасынын мыйзамына, бул регламентине ылайык жүзөгө ашырылат.

49.3. Шаардык кеңештин көзөмөлдүк ишин жүзөгө ашыруучу субъекттер болуп депутаттар, фракциялар, туруктуу, убактылуу жана жумушчу комиссиялар эсептелет.

49.4. Көзөмөлдүк иши төмөнкү формада жүзөгө ашырылат:  шаардык кеңештин сессиясында отчетторду угуу, фракциялык сурамаларды жөнөтүү, маалыматтарды угуу.

49.5. Текшерүүлөрдү жүргүзүү шаардык кеңештин төрагасынын буйругунун негизинде жүзөгө ашырылат.

49.6. Көзөмөлдүк иш-чараларды өткөрүү мөөнөтү 10 календардык күндөн ашпоосу керек. Финансылык олуттуу тартипти бузуулар, бюджеттик каражаттарды жана башка ресурстарды мыйзамсыз жана натыйжасыз чыгымдоо фактылары табылган, ошондой эле шаардык кеңештин көзөмөлдүк функциясын жүзөгө ашыруучу субъекттерге жолтоо болгон учурларда, баяндама каттын негизинде шаардык кеңештин төрагасы комиссиянын иштөө мөөнөтүн узартат. Текшерүүлөрдү жүргүзүү текшерилип жаткан субъекттин негизги ишине жолтоо болбоосу керек.

49.6.  Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча маалыматтык кат даярдалат, ал шаардык кеңештин төрагасына жөнөтүлөт. Текшерүүлөрдүн жыйынтыктары тиешелүү туруктуу комиссияда, фракцияда, зарыл болгон учурда сессияда каралат.

49.7. Текшерилген ишканалардын, мекемелердин жана уюмдардын жетекчилеринин дарегине табылган тартип бузууларды четтетүү боюнча сунуштар, жумушчу же туруктуу комиссиялардын чечимдери, маселе сессияда каралган учурда  шаардык кеңештин токтому жөнөтүлөт.

 

50-глава. Шаардык кеңештин мамлекеттик бийлик органдары менен өз ара аракети

50.1. Шаардык кеңеш Кыргыз Республикасынын Конституциясына, Кыргыз Республикасынын “Жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө” Мыйзамына жана башка Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык мамлекеттик бийлик менен өз ара мамилелерин жүзөгө ашырат.

50.2. Мамлекеттик бийлик органдары шаардык кеңештин компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө кийлигишүүгө укуксуз.

50.3. Шаардык кеңеш бийликтин аткаруу органдарынын компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө кийлигишүүгө укуксуз.

50.4. Аймактын кызыкчылыгына тийиштүү маселелер боюнча сессияга тиешелүү министрликтердин, мамлекеттик комитеттердин, административдик ведомстволордун шаардык жана райондук бөлүмдөрүнүн, шаардын мэриясынын жана анын түзүмдүк бөлүктөрүнүн өкүлдөрү чакырылат.

50.5. Аймакты өнүктүрүүнүн эң маанилүү маселелери боюнча шаардын мэриясы консультацияларды өткөрөт жана шаардык кеңеш менен өз чечимдерин жазуу түрүндө макулдашууларды жүргүзөт.

50.6. Шаардык кеңештин сессиясы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына мамлекеттик ыйгарым укуктарды өкүлдөө жөнүндө келишимдерди бекитет.

 

51—глава.  Шаардык кеңештин жарандык коомдун уюмдары менен өз ара аракети жана кызматташтыгы

 51.1. Шаардык кеңеш айыл шаарды өнүктүрүүнүн маанилүү маселелерин даярдоодо жарандык коомдун уюмдарынын өкүлдөрү менен консультацияларды өткөрөт, сунуштарын жана пикирлерин эске алат, зарыл болгон учурда аларды жумушчу топторго тартат.

51.2. Жарандык коомдун уюмдарынын өкүлдөрү жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүү боюнча көтөргөн демилгелерин, кайрылууларын кылдаттык менен алардын өзүн,  башка кызыкдар болгон тараптарды катыштырып талкуулайт, жакшы сунуштар боюнча маселе даярдап сессиянын кароосуна киргизет.

51.3. Сессиянын токтомдорунун долбоорун коомдук экспертизадан өткөрүү зарыл болгон учурларда жарандык коомдун уюмдарынын өкүлдөрүн бул ишке тартат.

 

VI БӨЛҮМ. ДЕПУТАТТАРДЫН ШАЙЛООЧУЛАР МЕНЕН БОЛГОН БАЙЛАНЫШЫ. ДЕПУТАТТЫК СУРОО ТАЛАП

 

52—глава.  Шайлоочулар менен иштөөнүн тартиби

52.1. Депутаттардын шайлоочулар менен иштөө тартиби, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ишканаларга, мекемелерге жана уюмдарга кайрылуу жол-жобосу, депутаттын өкүлчүлүк ишинин кепилдигинин маселелери депутаттын статусу жөнүндө мыйзам жана ушул Регламент менен аныкталат.

52.2. Шаардык кеңештин депутаттарынын шайлоочулар менен иштөөсүн камсыз кылуу үчүн мэрия жолугушуу үчүн атайын жайларды бөлүп берет.

52.3. Жергиликтүү кеңеш, анын аппараты, шаардык кеңештин жооптуу катчысы сессиялардын ортосундагы мезгилде шайлоочулар менен ишти төмөнкүдөй уюштурат:

52.3.1. шайлоочуларды кабыл алуу;

52.3.2. арыздарды, кайрылууларды, сунуштарды кароо;

52.3.3. шайлоочулар менен жолугушууларды, тегерек үстөлдөрдү, ачык эшиктер күндөрүн жана башка иш-чараларды өткөрүү;

52.3.4. шайлоочулардын арыздары боюнча мамлекеттик органдарга, мэрияга депутаттык суроо-талаптарды жиберүү.

52.4. Аппараттын тиешелүү кызматкерлери, жооптуу катчы жыл сайын шаардык кеңештин депутаттарынын шайлоочулар менен иштөөсүнө сапаттык жана сандык талдоо жүргүзөт. Шайлоочулар менен иштөөнүн ар жылкы талдоосу шаардык кеңештин сессияларында депутаттар тарабынан каралат.

52.5. Фракция шайлоочулар менен иштөө боюнча өзүнүн мүчөлөрүнүн ишин жана төмөнкү маселелер боюнча шаардык кеңешт